P. 1
Dokumen Standard Bahasa Arab Tahun 3

Dokumen Standard Bahasa Arab Tahun 3

|Views: 2,901|Likes:
出版社:azanwaja
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

š–6Ro‚3 šsƒ‚3
BAHASA ARAB
@‚4?‚3 x_ƒ‚
TAHUN TIGA

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS TEMA

BAHASA ARAB
TAHUN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii

šGw_‚3
1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5

94•“; 3
š†N{ú3 š–‹f“‚3 š–6 ‚3 šwWƒv š•4s‚3 u3NŽÔ3 ™M4ú3 TŸ4~Q D‹ú3 “; ˆ–k‹: š•“sƒ‚3 93Q4ú3 m4‡;VÐ3 ™Q4† …Ñ‚3 ™Q4† ™3R{‚3 ™Q4† š64;‚3 ™Q4†
iii

šGw_‚3
7 8 9 9 9 9 10

94•“; 3
šsƒ‚3 ˆ•N{: ‰“‹v Q‘4 3 š•“sƒ‚3
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

š–6Ro‚3 šsƒ‚3
BAHASA ARAB
@‚4?‚3 x_ƒ‚
TAHUN TIGA

DOKUMEN STANDARD

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
MODUL TERAS TEMA

BAHASA ARAB
TAHUN 3

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii

šGw_‚3
1 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5

94•“; 3
š†N{ú3 š–‹f“‚3 š–6 ‚3 šwWƒv š•4s‚3 u3NŽÔ3 ™M4ú3 TŸ4~Q D‹ú3 “; ˆ–k‹: š•“sƒ‚3 93Q4ú3 m4‡;VÐ3 ™Q4† …Ñ‚3 ™Q4† ™3R{‚3 ™Q4† š64;‚3 ™Q4†
iii

šGw_‚3
7 8 9 9 9 9 10

94•“; 3
šsƒ‚3 ˆ•N{: ‰“‹v Q‘4 3 š•“sƒ‚3

More info:

Published by: azanwaja on Sep 19, 2012
著作権:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2014

pdf

text

original

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
·,,,-i| ·-.i|
BAHASA ARAB

,i..i| ...i
TAHUN TIGA

ii


DOKUMEN STANDARD
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

MODUL TERAS TEMA
BAHASA ARAB
TAHUN 3BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUMiii

..,¸.࿻| ..,¸.࿻| ..,¸.࿻| ..,¸.࿻| ·-..i| ·-..i| ·-..i| ·-..i|
·...!|
1
·,..¸i| ·,,ʊi| ·...·
3
·,.-i|
3
.|..}|
4
...!| ,..:¸
5
_,.!| Ā¸.ɸ ,,L..
5
⓮ ⓽ .|¸.,!| ·,¸-.i|
5
⓮ѡ⓮ _.....| .¸.,.
5
⓮ѡ⓯ ,·:i| .¸.,.
5
⓮ѡ⓰ ..|,.i| .¸.,.
5
⓮ѡ⓱ ·,..:i| .¸.,.
5
iv

..,¸.࿻| ..,¸.࿻| ..,¸.࿻| ..,¸.࿻| ·-..i| ·-..i| ·-..i| ·-..i|
⓯ ⓽ .· ,¸ ·-.i| ,,...
7
⓰ ⓽ ࿻| ¸,.
8
⓱ ⓽ ·,¸-.i| ,...-i|
9
⓱ѡ⓮ _.¸.i| ,.L.i|
9
⓱ѡ⓯ .|.,.!|
9
⓱ѡ⓰ ·,,,-i| ..|¸.i|
9
⓱ѡ⓱ ¸...}|, ,:-|
10

Ā¸.࿻| ¸.,-. , .-.i| i| ...i , ,i..
11
...i .|.,.!| ·...· i| ,i..
18


v
vi
1

·...!| ·...!| ·...!| ·...!|
¸,,L. ࿢ ·,..¸i| _¸|.!| _ .,࿨¸ ·,,,-i| ·-.i| _,¸.. | , .|.. ,.. _. ⓮⓶⓶⓵ ,·¸ ·,,:,!| _,.!| ·.- _...,| ¸|,· _¸ ┊|.....
⓯ я ⓶⓳ _ _¸¸!| ⓴ ɮ.·¸. ⓮⓶⓶⓳ , ⓽ ·.. _ ⓯⓷⓷⓰ ,,¸.| .¸|¸¸i| .... -i| ·-.i| ·,i....| ·,,, ¸| .|¸!| _.. ·,·.. │ ,.L- ,,¸ɭ
..-.| ,,.-.i| _.. ,·¸ ⓵ ,.. я ⓯⓷⓷⓯ ⓽━
,.., _.,.-.i| _...ɮi| .,... j-QAF ¸ɿ _,,| ⓺·,..¸i| _¸|.!., ,-i| ·-.i| _,¸.. .,... _,.¸. _. _. ·,i....| ·,,
_....i| ·,., Ā,-}| j-QAF │ ,.L- ,,¸ɭ ..-.| ,,.-.i| _.. ·¸ , ⓮⓯ я ⓯⓷⓷⓱ .¸.i| |.., ⓽━ _,., _, ·.,.i| _...!| .,.·..i
·.,.i| ·,i....| ·,,,-i| ·-.i| ,.-.i .,¸.,,¸ ,¸ ɷ ·,i....| ·,.,.i| ·-.i| |¸.¸., ,| ⓺·,i....| ·,.,...i| ·-.i| ..: ..,| _,.,
.|..,.| _¸|.!| _ ·,i....| ·,,,-i| ·-.i| ,.-. ·.,· _...!| ¸. .,.·..i ·, ·.. _, ⓽.,¸.,.-| ⓯⓷⓷⓲ ⓺ ,· ¸ _,.!| ·.- _...,|
,·¸ ·,,:,!| ⓯ я ⓯⓷⓷⓲ ⓽,.-· ┳·,,,-i| ·-.i|┳ _¸ ┳·,i....| ·,,,-i| ·-.i|┳ ,.| ¸,-.
,,... ..,, | .... ·,,,-i| ·-.i !| _.. ¸¸,.¸ _¸.,.-.| _,...i !| _¸.,- ·...· .|..| ¸,.ʄ _¸ ·,.|..,.| _¸|.!| _
,,ʊi| ... ,:,., ⓽.,..,, .,-,¸, .,...., .,... ,,... ,¸|¸.. ,...¸ ..., _,| _. ·,..¸i| · ...!| _,¸}| ·,,,-i| ·-.i| .|¸.,. ā..

2

,,.-.i| ·,... ·-,... ā.. _,¸..· ,,.-ʐ .|¸.,!| ... ,.-,..| _ .,.·.i| _.࿮ ,¸ ⓽·,..:i|, ..|,.i|, ,·:i|, _.....| _.,
!| ... _ ,.-.i|, ⓽·,.... ·,ʒ..:}|, ·,.,:i| ,¸.-i| _...i ,ɶ ·-.|, _.·· _.·, ·.-,
·,,,-i| ·-.i| ,.-. _,| _. .,.·..i ¸,,Li| _.· _¸ ..,, ·,.|..,.| ·.-,!| _ ·,,,-i| ·-.i| ,,.-. ,¸ .,..¸, ·,... ·-i
,,,.࿮¸| ·-.i| ,..࿫ ā.. .,.·.i| ...., ·,,,-i| ·-.i| ,.-,..| ,¸ ⓽· ā.: ,...:| ..࿬}| .|,,¸, .¸.-!| ...࿼| _ ...|¸.i|,
.-.i|, ,,.-.i| ,,i..| ¸.,...| _-, ..,| _,.!| |.. .-., ⓽·,i,.i| ..··-i|, ·,-.,.i|, ·,..,.i| ,¸.-i|, ·,....·.|, ·,....,.| ,
·,,,-i., _....i| ¸-i ,-!| ·.,.¸i| _.:. ⓽..-.!| ,...:., .,.·.i| ¸¸,., . .|..}|, ·,.-i|, ·,..¸i| ·,,ʊi| ·...· ·,¸ ...!| ,..:¸,
.|.,.!| ·...·, ,.-.i|, Ā¸.࿻| ¸.,-., _,.!| Ā¸.ɸ ,,L.., ,,L.. _...,, ⓽ Ā¸.ɸ ·,¸-.i| .|¸.,!| _,.!| ,¸.·, ·-.i| ,,...
¸,.࿻|, i|, ,...- ⓽·,¸-.i|


3

·,..¸i| ·,,ʊi| ·...· ·,..¸i| ·,,ʊi| ·...· ·,..¸i| ·,,ʊi| ·...· ·,..¸i| ·,,ʊi| ·...·
,... .,,,i.. _ ·,,ʊi| ,¸ .,... ¸·|¸.. ,¸|¸.. _.|¸. .|..¸ _,| _. .,.i| ..,..:.¸ ·...:.. ·...: ·,... ¸,.ʄ _¸ ..,. .,.... ·
·,i.. .|...: _. ...!| _,,i.!| ,-:i| _,¸:. _¸ ..,| ..,., ⓽& .-,L., ·,.,.i| ..,.-i., ..,... .,...., .,-,¸, .,..,,
·....i| _·-}., _.-.!|, ·...· .|¸.,., ,|,.-i|, ,..¸i| ¸,.-.i .,-| Ā¸..· ..., ·... ..-.¸ ā.. ¸...i|, ·,i¸...i ...!|,
⓽_.¸i|, _..࿼|, .,.·i

·,.-i| ·,.-i| ·,.-i| ·,.-i|
.-. _.,, .-., ·,,,-i| ·-.i| ,, ·,¸-.i| .|¸.,!| ,...:|, ·,,,-i| ·-.i| _..| ,.-. ¸¸,. _,. _¸ ·,.|..,.| ·.-,!| _ .,. _
.,.·.i| _¸.. ··..¸., ⓽·L,., .|¸.,-, _,,-.| _. ¸....| ā.. .¸..i| _¸
4

.|..}| .|..}| .|..}| .|..}|
..,, ·,,,-i| ·-.i _¸.,-!| _,.!| _¸ ⓼·,i..i| .|..}| ¸,.ʄ
⓮ ⓽ .|,.┈ .i|, _.-|, ....:i|, .,,-| _¸ _.....| ,,.i| _. ⓽
⓯ ⓽ ⓽.-,-. ..L. ....:i|, .,,-| ¸L.
⓰ ⓽ ⓽·.,-!| .·|¸!| _ ,·:i|
⓱ ⓽ .-|, ....:i| ..|,· ,..i|, _ .| ⓽·-,-. ..|,·
⓲ ⓽ , .,,-| ·,..: ,..i|, _.-|, ....:i| .| ⓽·-,-. ·,..:
⓳ ⓽ ⓽·,..:i|, ,·:i| _ ·,,,-i| ..|¸.i| _..| ,|.-..|
⓴ ⓽ ⓽.,-,..., .¸..-!| ¸...}|, ,:-| 1.-
⓵ ⓽ ⓽·,..:i|, ,·:i| _ ā-..i| ·,,,-i| ·-.i| ·.¸.ɻ
⓶ ⓽ ¸,,L. _,.ʐ¸| :¸..i., _.-.i|, ·.,,.i| ,,.i| _ ⓽_.¸i|, _..࿼|, _,.i| ·..- ā..!| .,.i| ·,.-: _,¸:.


5

...!| ,..:¸ ...!| ,..:¸ ...!| ,..:¸ ...!| ,..:¸
_ ·,..:i|, ,·:i| _ .,.|.-..|, ·,¸-.i| .|¸.,!| ....: _·¸, .|.,.!| ,...:| _. .,.·.i| _:.., ·,.|..,.| ·.-,!| ·,.,. _
|.. ,:,, ,.-.i|, ,,.-.i| ·,... ..., ⓽.,,¸.-, ·,.|¸.i| ....!| .!|, ·-,!| _,¸..i| ·.,,. ā.. ·,,,-i| ·-.i _¸.,-!| _,.!| .,:,.
.| ,..࿫ ⓺.,.·.i| ā.. ¸.:.,.|, _|.,¸| ,...-, ,.... ⓺ ⓺.¸.,.i|, _.,.¸i| ¸-.i| _..| ..|, ⓽......|, ...¸.-!| .,,¸i¸.:.,
· , |., .,¸.. i| ..i| _. · ,i.. ⓽

_,.!| Ā¸.ɸ ,,L.. _,.!| Ā¸.ɸ ,,L.. _,.!| Ā¸.ɸ ,,L.. _,.!| Ā¸.ɸ ,,L..
| Ā¸.ɸ ,,L.. _..., _,.! ·,¸-.i| .|¸.,!| ,¸.·, ·-.i| ,,... ¸,.࿻|, i|, ,...- ·,¸-.i| ⓽
⓮ ⓮⓮ ⓮ ⓽ ⓽⓽ ⓽ ·,¸-.i| .|¸.,!| ·,¸-.i| .|¸.,!| ·,¸-.i| .|¸.,!| ·,¸-.i| .|¸.,!|
|¸,..:| _,.i| ,. ·,¸-.i| .|¸.,!| |¸,..:| _,.i| .,.·.i| ⓽,.-.i|, ,,.-.i| ·,... _ _,..i| .¸.-i| _. ·,¸-.i| .|¸.,!| ,¸
࿮ ,¸ ⓽·,..:i|, ..|,.i|, ,·:i|, _.....| .|¸.,. ,....: _·,, .|¸.,!| ... ,...:| _ .,.·.i| _. , ..|.-..|, , ·,... ·-,..!
⓽·..:.. ,.-.i|, ,,.-.i| ·,... .|,,¸ _-,.,, ⓽·,.... ·.,.-| ,¸.-i|, ·,.,.i| ,¸.-i| ,.-. ¸.ɹ _.· _. ·.· ,.-.i|, ,,.-.i|

6

⓮ѡ⓮ ⓮ѡ⓮ ⓮ѡ⓮ ⓮ѡ⓮ _.....| .¸.,. _.....| .¸.,. _.....| .¸.,. _.....| .¸.,.
| ā.. .,.·.i| .¸.· _. _.....| .¸.,. ,¸ ⓽.ɶ ·,.,...|, ..,.-i| .·|¸!| _ .,.,·, ·.¸..!| .|¸!| _¸ _.....
⓮ѡ⓯ ⓮ѡ⓯ ⓮ѡ⓯ ⓮ѡ⓯ ,·:i| .¸.,. ,·:i| .¸.,. ,·:i| .¸.,. ,·:i| .¸.,.
_,-.i| ɮ.i., ·...-i|, _..-¸| _. ¸,-.i|, ...¸.-!|, ¸.:·}| _,.¸., ..-.i| ā.. .,.·.i| .¸.· _. ,·:i| .¸.,. ,¸
,.¸., .,Li ,¸...,, ,...!| ,,-..i|, _ !| .·|¸ !| ·.,- ⓽
⓮ѡ⓰ ⓮ѡ⓰ ⓮ѡ⓰ ⓮ѡ⓰ ..|,.i| .¸.,. ..|,.i| .¸.,. ..|,.i| .¸.,. ..|,.i| .¸.,.
i| .¸.· ʁ-. ..|,.i| .¸.,. .,.·. ā.. -,-.i| ..|,.i| · _. ·-.¸!| ..|,.i|, ·..:!| ..|,.i| .¸¸. _ .,,.!| _.i| ,,· ⓽
⓮ѡ⓱ ⓮ѡ⓱ ⓮ѡ⓱ ⓮ѡ⓱ ·,..:i| .¸.,. ·,..:i| .¸.,. ·,..:i| .¸.,. ·,..:i| .¸.,.
·,..:i| .¸.,. . i| .¸.· ʁ- .,.·. ā.. _.-|, ....:i|, .,,-| ·,..: ·-,-. ·,..: ⓽ ¸ ā.. .,.·.i| _࿚ ,:, ,,...|.,¸ ¸.,.
⓽·.,.-| ·,,,-i| .¸L-., ·,..:i| _...¸ _


7

⓯ ⓯⓯ ⓯ ⓽ ⓽⓽ ⓽ .· .· .· .· ,¸ ,¸ ,¸ ,¸ ,,... ,,... ,,... ,,... ·-.i| ·-.i| ·-.i| ·-.i|
ʁ-. ,¸.· ,,... ·-.i| ·-..!| ·,,ʊi|, _,!| ,.-.i| ,,i..| ,|.-..| _. ¸·- _,¸}| ·,¸-.i| .|¸.,!| _ .,.·.i| ,,.ʊi
| ,. _., ·,¸-.i| .|¸.,!| ,...:| ā.. ,,.¸.· ,,,-., ,.-.i| .,:.,., ·..,. ·.,,L, ·-.i| .|. ±i., ⓽_¸-.i| ¸..-| _,.., _..
·,i..i| ·L:.}| ⓼

⓯ѡ⓮ .,:..}| ⓯ѡ⓲ _...-| ,·:i|
⓯ѡ⓯ ,-:i| ·,..| ⓯ѡ⓳ _,...i|
⓯ѡ⓰ .,. ·..i| ⓯ѡ⓴ _..,.i| ··.L,
⓯ѡ⓱ ....࿓ .┉ .i| ࿜_┈ ,┈ . ⓯ѡ⓵ ...!| ..8

⓰ ⓰⓰ ⓰ ⓽ ⓽⓽ ⓽ ࿻| ࿻| ࿻| ࿻| . .. . ¸, ¸, ¸, ¸,
,., ࿻| ¸.,.-| ¸,. i .,.·. ·,.|..,.| _¸|.!| | ,.- ..,:} , ·..-.!| ,, , ,ɶ¸- ..¸,¸!| _.. i| ɷ.. .,.·. ·.¸.!|, ,,,i| _
ʌi| ,ɶ..·, ,.-i}|, . ..,.-| ࿪. , !| ·,,.-i| ,i.L : .,,¸i¸.:.i|, ,¸.-i. ⓺ .¸.,.i|, ¸.:.,.|, _|.,¸|, ⓺ ⓽ . ..: ,., ., - ,.|¸
..¸i| ·, _ _.¸i| ,- .,.¸.i _,,. ..:.¸ i .-..!|, _.|¸i| _,,i.!| _..࿼| . ·. . _ _. _,.i| , i| _,- ⓽_.¸i|, ⓼_. ¸,.࿻| ...,

⓰ѡ⓮ ·,..,ɶ| .,,-| ⓰ѡ⓶ ..,,,:!|, ..¸:.!|
⓰ѡ⓯ .,...i| ,┇ i.. ⓰ѡ⓮⓷ ..,.i| ·:|¸.i|,
⓰ѡ⓰ ,,,i| _ ⓰ѡ⓮⓮ ...|¸,-|
⓰ѡ⓱ ·.¸.!| _ ⓰ѡ⓮⓯ ,..,i|, ..·,}|
⓰ѡ⓲ | } .|..}|, ,.·¸ ⓰ѡ⓮⓰ _.·,
⓰ѡ⓳ ,|¸i}| ⓰ѡ⓮⓱ ,|¸ɶ| .. .|, . . ¸
⓰ѡ⓴ ¸.::}| ⓰ѡ⓮⓲ _..., _..i|
⓰ѡ⓵ ....ʆ.| ⓰ѡ⓮⓳ .,,¸i¸.:.i|, ,¸.-i|

9

⓱ ⓱⓱ ⓱ ⓽ ⓽⓽ ⓽ ·,¸-.i| ,...-i| ·,¸-.i| ,...-i| ·,¸-.i| ,...-i| ·,¸-.i| ,...-i|
⓺·,¸-.i| .|¸.,!| ,.: .,..: ⓺·-.i| ,.-. _ |., ·.,. ·,¸-.i| ,...-i| ,¸ _.¸.i| ,.L.i| _., ,.!|, .|. , ·,,,-i| ..|¸.i|
⓽¸...}|, ,:-|,
⓱ѡ⓮ ⓱ѡ⓮ ⓱ѡ⓮ ⓱ѡ⓮ _.¸.i| ,.L.i| _.¸.i| ,.L.i| _.¸.i| ,.L.i| _.¸.i| ,.L.i|
¸L. ā.. .,.·.i| ,,¸.. _¸ ,..-| |.. ..,, ⓽·,,,-i| ·-.i| ,.-. _ ,,. ,... ¸. _.¸.i| ,.L.i| .,,-| .|¸.|
..|,·, ....:i| , ⓽.|¸.}| _, ,,,..i|, ,,.i| ā.. .¸..i|, ·-,-.i| .|¸,-.i|, _.-| .·.i| _¸.,, .,,-| .|¸.| .,
⓽.,.L. ·,¸-.i| _¸ ·i¸,.i| _. .,ʐ¸.. ·,..,ɶ|
⓱ѡ⓯ ⓱ѡ⓯ ⓱ѡ⓯ ⓱ѡ⓯ .|.,.!| .|.,.!| .|.,.!| .|.,.!|
⓽·..-| ,,,i.L., .,..,, .,... .,.·.i| ¸ɿ ,.- .,ʒ..., ·.,..i| ¸,.࿻| _. .|.,.!| ¸.,.-| ,.,
⓱ѡ⓰ ⓱ѡ⓰ ⓱ѡ⓰ ⓱ѡ⓰ ·,,,-i| ..|¸.i| ·,,,-i| ..|¸.i| ·,,,-i| ..|¸.i| ·,,,-i| ..|¸.i| ━ ,i..i| ..i| _. .|..,| │
..i| _. ·,,,-i| ..|¸.i| _,¸.. |.,, ..,, ⓽.,..-., ·,,,-i| ·-.i| ,,.-. ·,..-, ·.,.¸i| .,.··-i _.|..,.| ,i..i|
·,¸-.i| ..L-}| _. ·,..:i|, ,·:i| ·..,. _¸ ·,,,-i| ..|¸.i| _,¸.. .¸..-!| ·,¸-.i| ¸,.࿻| ,.ʇ .,.| ..: ⓺ ⓽ ..|¸.i| _¸..,

10

.¸.· ...|,. _. ·..:.., .,.,., ·,,,-i| .,¸࿯ .-,-. ..|.-..| ·,,,-i| ·-.i| ,|.-..| _ ·,¸-.i| ,,....: _·,i .,.·.i|
⓼·,i..i| ...¸.¸!| ā.. ·,,,-i| ..|¸.i| ,:ʊ., ⓽.,·,.,
⓱ѡ⓰ѡ⓮ ,..| ⓱ѡ⓰ѡ⓱ ¸..i|
⓱ѡ⓰ѡ⓯ _-.i| ⓱ѡ⓰ѡ⓲ .¸.:¸| ,.|
⓱ѡ⓰ѡ⓰ ,-| .,-

⓱ ⓱⓱ ⓱ѡ ѡѡ ѡ⓱ ⓱⓱ ⓱ ¸...}|, ,:-| ¸...}|, ,:-| ¸...}|, ,:-| ¸...}|, ,:-| _,|,i| ..i| _. .|..,| │ ━
.. | ,...-i| _.. ..L. ·.,.i| ¸...}|, ,:-| _-, ·,¸-.i .¸..-!| ¸...}|, ,:-| ... Ā¸.ʄ, ⓽.,.·.i| ..,- _. ·,,,.i|,
, ·,¸,ʊi| ,...-i| ā.. ⓼ _. ¸...}|, ,:-| ±.., ⓽·ʒ,:i| _·-}|, ..¸.࿻| ,,.i|
⓱ѡ⓱ѡ⓮ ¸¸. ,.-i| ⓱ѡ⓱ѡ⓲ ,..i.: ,·¸i|
⓱ѡ⓱ѡ⓯ ʌ., ʌ,, ⓱ѡ⓱ѡ⓳ _·-i| _. ¸- ·,.·¸i|
⓱ѡ⓱ѡ⓰ .,, ., _. ⓱ѡ⓱ѡ⓴ ,.ʒ¸| _. ··.L.i|
⓱ѡ⓱ѡ⓱ ,.ʒ¸| _. _.¸i| ,- ⓱ѡ⓱ѡ⓵ ,,..i| ,.-| _ ,,..i| _.-i|

11

,.-.i|, Ā¸.࿻| ¸.,-. ,.-.i|, Ā¸.࿻| ¸.,-. ,.-.i|, Ā¸.࿻| ¸.,-. ,.-.i|, Ā¸.࿻| ¸.,-. i ii i i| ... i| ... i| ... i| ... ,i.. ,i.. ,i.. ,i..
_.....| .¸.,. _.....| .¸.,. _.....| .¸.,. _.....| .¸.,.
,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓮ѡ⓮ _.....| ā.. .¸..i| _¸ .,,-| .|¸.| _ │ ━ _ ⓺_ ⓺. ⓺. ⓺. ⓺_ ⓺¸ ⓺_ ⓺_ ⓺_ ⓺ ·,,.:.!|
,,...,,, ·L,࿻|, .,.·.i| _. ·,,,.i| ·...-!| .|¸.}., ..¸࿯, ...|¸,-| .|¸.| _.. ⓽
⓮ ━ .|¸.} ·,...!| ·,,,.i| .|¸.}| _¸ _.....|
.,,-| ⓽
⓯ѡ⓮ ā.. .¸..i| .,,-| .|¸.| _,-. ·.¸..!| ━..¸¸.¸│ .ɶ.::| ,,- _. ...-!| ·
│ _ ⓺_ ⓺. ⓺. ⓺. ⓺_ ⓺¸ ⓺_ ⓺_ ⓺_ ⓺_ ━ ⓽
⓯ ━ i| ⓽·,..,ɶ| .,,-| .|¸.| _, ,,,..
⓯ѡ⓯ ā.. .¸..i| _,-. .,,-| .|¸.| ·.¸..!| .,..:,- ,,- _. ·...-!| ⓽
⓯ѡ⓰ ā.. .¸..i| ,,,..i| _, ··¸L.!| .,,-| ⓽·.,¸Li|, .¸..i| ..:,-.,
⓰ѡ⓮ ā.. .¸..i| _.....| _¸ ....:i| ⓽...,.,., _.-|,
⓰ ━ ·L,.,i| _.-|, ....:i| _¸ _.....| ⓽
⓰ѡ⓯ ā.. .¸..i| _¸ _.....| .|¸.| ...:!| .,,-| ...,.,., _.-|, ....:i| _ ⓽
⓰ѡ⓰ ā.. .¸..i| _.....| _¸ ·i,|..!| .|¸.,-i| .,,.. .,i|, ⓽


12

,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓱ѡ⓮ ā.. .¸..i| _.....| _¸ }|, ,.·¸}| .|.. ⓽...,.,.,
⓱ ━ _.....| _¸ ,.·¸}| .|..}|, ⓽

⓱ѡ⓯ ā.. .¸..i| i| ,,,.. _, .|..}|, ,.·¸}| ·.¸..!| ⓽

,·:i| .¸.,. ,·:i| .¸.,. ,·:i| .¸.,. ,·:i| .¸.,.
,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓲ѡ⓮ ..:.ɸ ā.. .¸..i| .,,-| .|¸.| ━_ ⓺_ ⓺. ⓺. ⓺. ⓺_ ⓺¸ ⓺_ ⓺_ ⓺_ ⓺_│ ⓽
⓲ ━ ·,..,ɶ| .,,-| .|¸.| ¸L. ⓽

⓲ѡ⓯ ā.. .¸..i| ,,,ʈ .,,-| .|¸.| ━_ ⓺_ ⓺. ⓺. ⓺. ⓺_ ⓺¸ ⓺_ ⓺_ ⓺_ ⓺_│ .,.L., ⓽.-,-. ..L.
⓲ѡ⓰ | ¸L. ā.. .¸..i| ·.,¸Li|, .¸..i| .,,-| .|¸. .-,-. ..L. ⓽
⓳ѡ⓮ ¸L. ā.. .¸..i| ....:i| , _.-| ⓽.-,-. ..L.
⓳ ━ ¸L. , ....:i| ·L,.,i| _.-| ⓽
⓳ѡ⓯ . ā.. .¸..i| ¸L ....:i| , ⓽.-,-. ..L. .,,.. ,:,!| .,,-| .|¸.| .,,· ʌi| _.-|

13

,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓳ѡ⓰ ā.. .¸..i| ,,,ʈ .|¸.| ࿙.:!| .,,-| .. _.-|, ....:i| _ .,.L., .-,-. ..L. ⓽
⓳ѡ⓱ ·,,..i| ━¸|│, ·,..:i| ━¸|│ ā.. ·...:!| ....:i| ¸L. ā.. .¸..i| .-,-. ..L. ⓽
⓳ѡ⓲ .i| ¸L. ā.. .¸. ....:i| , ⓽,,-..i|, ɮ.i| ...|,. _. _.-|
⓳ѡ⓳ ā.. .¸..i| ,|.-..| ·i,|..!| .|¸.,-i| ·,...!| .·|¸!| _ ⓽
⓳ѡ⓴ ā.. .¸..i| .|.| , .,:..}| ,,-..i|, ɮ.i| ...|,. _. _...-| ,·:i| ⓽
⓳ѡ⓵ ⓽¸¸.i|, ..,:}| ·,... ā.. .¸..i|
⓳ѡ⓶ .¸..i| _,.ʈ ā.. ⓽1,.,i| ¸|¸-|
⓴ѡ⓮ ¸L. ā.. .¸..i| .|..}|, ,.·¸}| ⓽...,.,.,
⓴ ━ ¸L. .|..}|, ,.·¸}| ⓽

⓴ѡ⓯ ¸L. ā.. .¸..i| .|..}|, ,.·¸}| .,,,.,. ⓽
⓴ѡ⓰ ¸L. ā.. .¸..i| .|..}|, ,.·¸}| .,.|¸:. ⓽

14

..|,.i| .¸.,. ..|,.i| .¸.,. ..|,.i| .¸.,. ..|,.i| .¸.,.
,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓵ѡ⓮ ā.. .¸..i| ¸L. ā.. ,,:ʊi| _. _.-|, ....:i| ..|,· ·.,¸.!| ·,..,ɶ| .,,-| .|¸.|
━_ ⓺_ ⓺. ⓺. ⓺. ⓺_ ⓺¸ ⓺_ ⓺_ ⓺_ ⓺_│
⓵ ━ ·L,.,i| _.-|, ....:i| ..|,· ⓽
⓵ѡ⓯ _.-|, ....:i| ..|,· ā.. .¸..i| ⓽·-,-. ..|,·
⓵ѡ⓰ ....:i| ..|,· ā.. .¸..i| _.-|, _,-. _. ⓽.,,· .¸-}|, āL.¸i|, _,}| .,,-|
⓵ѡ⓱ ....:i| ..|,· ā.. .¸..i| _.-|, ⓽.,,· ·.,¸Li|, .¸..i| ..:,-| ...|,. _.
⓵ѡ⓲ ...|,. _. _.-|, ....:i| ..|,· ā.. .¸..i| ɮ.i| ,,-..i|, ⓽
⓵ѡ⓳ ....:i| _. ,-,i| ā.. .¸..i| ⓽.,..|,·, _¸...i| _
⓶ѡ⓮ . .¸..i| ..|,· ā. .|..}|, ,.·¸}| ·-,-. ..|,· ⓽
⓶ ━ .|..}|, ,.·¸}| ..|,· ⓽

⓶ѡ⓯ ..|,· ā.. .¸..i| .|..}|, ,.·¸}| .,,,.,. ⓽
⓶ѡ⓰ ..|,· ā.. .¸..i| .|..}|, ,.·¸}| ⓽.,.|¸:.

15

·,..:i| .¸.,. ·,..:i| .¸.,. ·,..:i| .¸.,. ·,..:i| .¸.,.
,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓮⓷ѡ⓮ ā.. .¸..i| ., ·....!| .,,-| _ ,..: ·-,-. · ⓽━_ ⓺_ ⓺. ⓺. ⓺. ⓺_ ⓺¸ ⓺_ ⓺_ ⓺_ ⓺_│
⓮⓷ .,,-| ·,..: ━ ⓽
⓮⓷ѡ⓯ ā.. .¸..i| ⓽·-,-. ·,..: ·...!| .,,-| ·,..:
⓮⓮ѡ⓮ ā.. .¸..i| _.-|, ....:i| _.. .-,-. .-.. ⓽
⓮⓮ ·L,.,i| _.-|, ....:i| ·,..: ━ ⓽
⓮⓮ѡ⓯ ā.. .¸..i| _.-|, ....:i| ·,..: ·-,-. ·,..: ⓽
⓮⓮ѡ⓰ ā.. .¸..i| , ....:i| ·,..: ·.¸..!| _.-| ·-,-. ·,..: ⓽
⓮⓮ѡ⓱ ā.. .¸..i| ·,..: .|¸.,-i| ·L,.,i| _..,.i| ··.L, ā.. ⓽
⓮⓯ѡ⓮ ā.. .¸..i| ·,..: ,.·¸}| .|..}|, ·-,-. ·,..: ⓽
⓮⓯ ━ ·,..: .|..}|, ,.·¸}| ⓽

⓮⓯ѡ⓯ ā.. .¸..i| ·.¸..!| .|..}|, ,.·¸}| ·,..: ·-,-. ·,..: ⓽
⓮⓯ѡ⓰ ā.. .¸..i| ·,..: .|..}|, ,.·¸}| .,,,.,. ⓽

16

,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓮⓯ѡ⓱ ā.. .¸..i| ·,..: .|..}|, ,.·¸}| ⓽.,.|¸:.

..|¸.i| ..|¸.i| ..|¸.i| ..|¸.i|
,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. ,.-.i| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-. Ā¸.࿻| ¸.,-.
⓮⓰ѡ⓮ _¸ .,-.i| ā.. .¸..i| ⓽,.¸!|, ,:.!| ,..|
⓮⓰ ⓽,.¸!|, ,:.!| ,..| ━
⓮⓰ѡ⓯ ,..i| ā.. .¸..i| _, ,, ⓽..,.,,-., ,.¸!|, ,:.!| ,..|
⓮⓰ѡ⓰ ,|.-..| ā.. .¸..i| ,.¸!|, ,:.!| ,..| ━,.| ┴ ,.|│ 1ɿ ā.. ⓽.,,..:, .,,.: ¸,-.i| _
⓮⓱ѡ⓮ _¸ .,-.i| ā.. .¸..i| ⓽━:... ⓺±.. ⓺±i.│ .,-,i|, ━... ⓺... ⓺|..│ ,,,..i .¸.:¸| ,.|
⓮⓱ ⓽.¸.:¸| ,.| ━
⓮⓱ѡ⓯ .¸..i| ,.| _, ,,,..i| ā.. ⓽..,.,,-., .,-,i|, ,,,..i .¸.:¸|
⓮⓱ѡ⓰ ,.| ,|.-..| ā.. .¸..i| .,-,i|, ,,,..i .¸.:¸| ━,.| ┴ ,.|│ 1ɿ ā.. ⓽.,,..:, .,,.: ¸,-.i| _


17

,i..i| ...i .|.,.!| ·...·

.,,-|
·,..,ɶ|
_,·!| _..i| _
_.-:}|
·.¸.!| _
_ .|.-¸i|
,,,i|
..¸:.!|
..,,,:!|,
·:|¸.i|
¸¸,:i|
·,.·,!|
.,,-|
_
....:i|
_,.· ·-¸i .,,.. я ,,.. .¸,.i| ·i.. ¸¸| _,└ L┈ , ,,..,
_ ,¸.L., ·-,,. ·.,,. я .,,. ,.-Li| ·i.. ·,.,. ¸࿮.. ,,|ɮ·
_ ,|,- _.,.. ·.,.¸ я_,.¸
_..i|
,¸.i| ··,. ·:࿨ _....| _¸..
_ .¸...· .,. , ,.ɰ ... .,.,., _,,,¸
¸ ,...· ·..:. ·,..: я ,..: ,,ɺ _.: ¸¸. ¸,..
_ .¸¸┉ .࿔ , .·࿓ .,┉ !| ·.. ·.¸.- я _¸.- ,,,i| ··,: ,,.- ··|࿓ ¸࿔ , ¸,.¸,
. ¸.ɳ _...., .¸.,.i| .·¸. .¸,· ¸,i¸,
. ,¸¸, _L..|
. .|.- ɮ..,.
_ ,,¸.:|
_ ɮ.·¸.

ɮ..,.

18


.,,-|
·,..,ɶ|
_,·!| _..i| _
_.-:}|
·.¸.!| _
_ .|.-¸i|
,,,i|
..¸:.!|
..,,,:!|,
·:|¸.i|
¸¸,:i|
·,.·,!|
....:i|
,,-
,,:|ʊi|
,¸.L., |.. ·-,,. ±.. ⓽⓽⓽ ..| ,,,i| ··,: ... ⓽⓽⓽ _:· ..| ⓽⓽⓽ .,¸| ..| ⓾,,:i| |.. ..
,-: ,¸¸, |.. _.,.. ±i. ⓽⓽⓽ ࿓,.| ·i.. :...
.¸,.i|
⓽⓽⓽ ,,:| ..| я .,,. |...
⓾_,.,,.
⓽⓽⓽ ,,: |..
.· _, .¸...· ... ·-¸i ±.. ⓽⓽⓽ ┈,.| я _:.. |...
⓾_.:..
⓾:.·,. ,,: ..
·,·. ࿔ , ... ┉ . .¸¸
·.. ±..
┉ !| .·.,
⓽⓽⓽ ¸. ,¸.i| ··,. ... ⓽⓽⓽ _.·| ..| ⓽⓽⓽ _.·,. ,,:
.|.- ⓾... я |.. .. ⓽⓽⓽ _. ·i.. ±..
,.-Li|
я ,,:. |...
⓾_,,:.
я _... |...
⓾_....
.,. ā..
.| ¸·... ⓾ ┇ . ࿘ , ,
⓾... я |.. _.
,.,. ±i. ⓾_. я¸. _.
··,. . я ,-. ⓾±.. я ±i. .. ⓾┈,.|я ࿓,.| _. ⓾⓽⓽⓽ _,| ..,.i я .,.i ⓽⓽⓽
¸·....| .,.
⓽⓽⓽ _
ā࿓ -࿔ .
·.,ɲ я_,ɲ ⓽⓽⓽
⓾±.. я ±i. _. ⓾⓽⓽⓽ _. я¸. _. ⓾┈,.|я࿓,.| _,| .¸.- я ¸.- ⓽⓽⓽
.,,.
., я .,., ⓽⓽⓽ ..,
. я ,-.
я ࿓,.| _.
⓾⓽⓽⓽ ┈,.|
.·¸. _ ..|
.¸.,.i|
.,. ā..
⓾_..-!|

·ʒ.· я ,,.· ⓽⓽⓽
. я ,-. _..-!| .,.
⓽⓽⓽ _
19

.|..}|, ,.·¸}|
⓼ .¸.. ⓯⓷ ⓺ ⓰⓷ ⓺ ⓱⓷ ⓺ ⓲⓷ ⓺ ⓳⓷ ⓺ ⓴⓷ ⓺ ⓵⓷ ⓺ ⓶⓷
|..!| .|¸.,-i| , i ·
, ⓺⓿¸..ɻ ⓺⓿,,L. ⓺&| :¸., ⓺┈,..-|я࿓,..-| ⓺&| :|,
⓿_.|¸ ⓺⓿,-... .
..|¸.i|
_,·!| ┶ ━... ⓺|..│ ,,,..i .¸.:¸| ,.|
_..i| _ ┶ ━±.. ⓺±i.│ .,-,.i .¸.:¸| ,.|
:}| ┶ ,.¸!| ,..| ⓺,:.!| ,..| ·.¸.!| _ _.-
:¸| ,.| . ,,,i| _ .|.-¸i| ┶ ━:... ⓺...│ .¸

20

You're Reading a Free Preview

ダウンロード
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->