KEMENTERIAN

PELAJARAN
MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
TAHUN 3

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

DAERAH SONG, SARAWAK.

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

(ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek. (c) Menyusun kumpulan objek.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 SEMESTER 1 (MINGGU 1 – 20) TARIKH/ MINGGU 1 BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT 1. garis nombor dan abakus 4:1. kad gambar dan kad angka mengikut 4 . (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . gambar. 000: LINGKUNGAN 10 000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 DALAM nombor.

tertib menaik dan tertib menurun. (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

(i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu.6 OCT 2012 PPD SONG. .2 Menulis nombor. 2 1. (b) seratusseratus. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. (d) satusatu.4 Menentukan nilai tempat. (b) seratusseratus. duadua.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. duadua. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Perkataan (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. (d) satusatu.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 3 4 . tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. (c) sepuluhsepuluh. (c) sepuluhsepuluh. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 1. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG.(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. 4 .

7 Menganggar. ratus dan ribu terdekat. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. hasil tambahnya hingga .TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. 4 1.6 OCT 2012 PPD SONG. (c) ratus ke ribu. (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh. (b) puluh ke ratus. (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. 4 .6 Membundarkan sebarang nombor.1 Menambah sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. puluh dan sa. 5 TAMBAH DALAM 2. 1. (d) sa ke puluh.5 Melengkapkan pola nombor. ratus. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu. ratus dan ribu yang terdekat. (b) menggunakan perkataan _lebih daripada” dan _kurang daripada”.

6 OCT 2012 PPD SONG. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.10 000. 4 . (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

2 Menambah sebarang tiga nombor.6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (b) ratus ke puluh. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa. (c) ribu ke ratus.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 2.3 Menyelesaikan masalah tambah. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1. . (d) sa ke puluh. (b) puluh ke ratus. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.1 Menolak sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. hasil tambahnya hingga 10 000. 4 . (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. (c) ratus ke ribu. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. 6 TOLAK DALAM 3. 2.

6 OCT 2012 PPD SONG. ratus ke puluh dan ribu ke ratus. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(d) puluh ke sa. 4 . (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 3. (e) sembilansembilan. (c) tujuhtujuh. (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek. lapanlapan dan sembilan sembilan berbantukan: . (b) gambar.3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 4. tujuhtujuh. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tigatiga.6 OCT 2012 PPD SONG. enam enam. 7 DARAB 4 . (c) garis nombor. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor. (ii) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tigatiga. STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula. (b) enamenam. (iii) Menolak berturutturut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. (d) lapanlapan.2 Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab. 3.

(b) gambar.(a) objek. (c) garis nombor.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 .

sembilan. dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. 100 dan 1000 dengan berpandukan: (a) objek. lapan. 4. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga . 4. tujuh. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga. enam. (i) Membina sifir tiga. (b) dengan mengumpul semula. sembilan.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 9 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. darab. enam. sembilan. (i) Mendarab sebarang dua nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. (ii) Mendarab sebarang dua nombor. tujuh. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. 100 dan 1000. enam. tujuh. (c) garis nombor. 4. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. lapan. secara spontan. lapan.2 Melengkapkan ayat matematik (b) gambar. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga.3 Menyatakan operasi darab (b) rawak. (b) dengan mengumpul semula.4 Mendarab dua nombor. (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

(iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. dengan 10.tiga digit. 100 dan 1000. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . hasil darab tidak lebih 10 000.

lapan. 4. (b) gambar. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga tiga. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN . 5. operasi bahagi. lapan. lapan lapan. 5. (d) songsangan operasi darab. (c) garis nombor. . tujuh. enam. dan sembilan berpandukan: 5. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. 100 dan 1000.6 OCT 2012 PPD SONG. bahagi. tujuh. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga. enam. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga.2 Melengkap ayat matematik (a) objek. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. (c) tolak berturutturut. tujuh.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara secara spontan. tujuhtujuh. dan sembilansembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek. enamenam. BAHAGI 10 11 4 . lapan. (b) pengongsian. enam. spontan dengan tiga. sembilan.5 Menyelesaikan masalah harian. sembilan.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi.1 Menulis ayat matematik bagi (b) gambar.

4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu.(b) rawak.6 OCT 2012 PPD SONG.

(ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. (b) berbaki.6 OCT 2012 PPD SONG. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. penyebutnya hingga 10. 6. (a) tanpa baki. (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10. . (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar. (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah.5 Menyelesaikan masalah harian.4 Membahagi dua nombor.1 Menamakan pecahan wajar. (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. (b) gambar. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. 5. dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki. (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: 5. (i) Membahagi sebarang dua nombor. 100 dan 1000. penyebutnya hingga 10. (b) berbaki.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 12 13 PECAHAN 4 .

1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 7. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan .6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menamakan pecahan perseratus.14 PERPULUHAN 4 .

(ii) Mengenal simbol peratus. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. dan mengikut lorekan pada gambarajah.1 Menentukan nilai wang hingga nilai yang tertentu hingga RM1000. dengan perpuluhan. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: .2 Menulis peratus. 9. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan 7. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Sembilan dengan betul.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan. (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah 9. (i) Menama dan menyebut peratus. RM1000.1 Mengenal peratus.2 Menambah nilai wang. mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. garis nombor dan gambarajah. (iii) Menukar pecahan perseratus 8.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 15 16 PERATUS WANG 17 18 4 . (b) ringgit dan sen. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. berpandukan petak seratus. sembilan apabila disebut. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi (i) Menulis satu hingga seratus peratus 8. (i) Membandingkan nilai perpuluhan 7. kepada peratus.2 Menulis perpuluhan.6 OCT 2012 PPD SONG. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(a) ringgit. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. (b) ringgit dan sen.

3 Menolak nilai wang. tolak.4 Mendarab nilai wang. (b) ringgit dan sen. (ii) Menolak berturutturut dua nilai wang 9. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit. 9. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. melibatkan operasi tambah. darab dan bahagi yang melibatkan wang. daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. tolak. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang 9. melibatkan: a) ringgit. b) ringgit dan sen. dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. (b) ringgit dan sen.5 Membahagi nilai wang.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 19 20 4 . 9.6. (b) ringgit dan sen. Menyelesaikan masalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang yang melibatkan wang. .6 OCT 2012 PPD SONG. darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang.

1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (i) Membaca dan memahami kalendar. . (b) minit dengan minit. 10. (c) jam dan minit. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat. 4 .2 Mengenali kalender.SEMESTER 2 (MINGGU 21 – 40) MINGGU & TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 10. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa. (b) minggu dengan hari. (c) bulan dengan tahun. (b) minit dengan minit. MINGGU 22 10. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam.6 Mendarab masa. MASA DAN WAKTU MINGGU 21 STANDARD KANDUNGAN 10. MINGGU 23 SUKATAN DAN GEOMETRI 10.5 Menolak masa. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam. (d) minit dan saat. (b) minit. 10.4 Menambah masa. MINGGU 24 10. dengan nombor satu digit. 10. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam. (b) minit.7 Membahagi masa.6 OCT 2012 PPD SONG. (iii) Membina jadual aktiviti harian. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu. (c) jam dan minit. (d) minit dan saat.

MINGGU 25 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. tolak. dengan nombor satu digit. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 10. dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. . darab.8 Menyelesaikan masalah harian.

(i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. tolak. (b) sentimeter. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (c) meter dan sentimeter (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter. MINGGU 28 11. (c) meter dan sentimeter.MINGGU 26 11. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 11.3 Menolak panjang. PANJANG 11. 11 . dengan nombor satu digit. (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter.6 OCT 2012 PPD SONG. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. darab.5 Membahagi panjang. (c) meter dan sentimeter. (b) sentimeter. dan bahagi yang melibatkan panjang.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. MINGGU 27 11. tolak.2 Menambah panjang. tolak. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter. darab.4 Mendarab panjang. SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 29 4 . (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter. . dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter. (b) sentimeter. dengan nombor satu digit. darab.1 Menukar unit panjang 11.

(i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram. (b) gram. . (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. (c) kilogram dan gram. MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 13.6 OCT 2012 PPD SONG. tolak.5 Membahagi jisim. JISIM 12.1 Menukar unit jisim. 13. (b) gram. tolak. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram.1 Menukar unit liter dan mililiter. dan bahagi yang melibatkan jisim. dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. darab. (c) kilogram dan gram. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter. 12.4 Mendarab jisim. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 13. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. darab.2 Menambah isi padu cecair. (b) gram.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim. (c) kilogram dan gram. (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram.2 Menambah jisim MINGGU 31 12 . (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram.MINGGU 30 12. 12. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram. dengan nombor satu digit.3 Menolak jisim. (b) gram. (b) mililiter. MINGGU 32 12. ISIPADU CECAIR 4 . dengan nombor satu digit. 12. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. (c) kilogram dan gram.

4 .6 OCT 2012 PPD SONG.(c) liter dan mililiter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 36 13.1 Mengenal pelbagai jenis prisma. dengan nombor satu digit. 13. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama. 14. tolak.13. (b) mililiter. (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.3 Mengenal bentuk dua dimensi. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian bahagian prisma: permukaan. tapak. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14. (b) mililiter. dengan nombor satu digit. bucu dan sisi. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. darab. (c) liter dan mililiter.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciricirinya.5 Membahagi isi padu cecair. prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. (b) mililiter (c) liter dan mililiter. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: .3 Menolak isi padu cecair. tolak. RUANG MINGGU 38 SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 39 4 .4 Mendarab isi padu cecair. 13. (c) liter dan mililiter. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. 12. darab.6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair. MINGGU 37 14. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. 14.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma.

heptagon dan oktagon.pentagon. 4 . (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . heksagon.6 OCT 2012 PPD SONG.

4 Mengenal pasti paksi simetri. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14. .MINGGU 40 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 15 . 15. PERWAKILAN DATA 4 . (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. mengelas dan menyusun data.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi.1 Mengumpul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful