KEMENTERIAN

PELAJARAN
MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
TAHUN 3

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

DAERAH SONG, SARAWAK.

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

gambar. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 DALAM nombor. 000: LINGKUNGAN 10 000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (c) Menyusun kumpulan objek. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek. garis nombor dan abakus 4:1.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 SEMESTER 1 (MINGGU 1 – 20) TARIKH/ MINGGU 1 BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT 1. kad gambar dan kad angka mengikut 4 . (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi.

4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.tertib menaik dan tertib menurun.6 OCT 2012 PPD SONG.

(ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. 2 1. .3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 3 4 . (c) sepuluhsepuluh. (b) seratusseratus. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000. (d) satusatu. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000. duadua. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 1.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Menulis nombor. (b) seratusseratus.6 OCT 2012 PPD SONG. (c) sepuluhsepuluh. (d) satusatu. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Perkataan (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. duadua.4 Menentukan nilai tempat.

(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

puluh ke ratus dan ratus ke ribu. puluh dan sa.1 Menambah sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. 1. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi. (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh.5 Melengkapkan pola nombor. (c) ratus ke ribu. (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. ratus. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi.6 OCT 2012 PPD SONG. 5 TAMBAH DALAM 2. 4 1. (b) menggunakan perkataan _lebih daripada” dan _kurang daripada”. ratus dan ribu terdekat. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu. hasil tambahnya hingga . (d) sa ke puluh. (b) puluh ke ratus.6 Membundarkan sebarang nombor.7 Menganggar. 4 . (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti. (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh. ratus dan ribu yang terdekat.

(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .10 000. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.

(b) ratus ke puluh. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. hasil tambahnya hingga 10 000.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. 2. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. (b) puluh ke ratus. 4 .1 Menolak sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. 6 TOLAK DALAM 3. (c) ribu ke ratus. . (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor.3 Menyelesaikan masalah tambah. (d) sa ke puluh. (c) ratus ke ribu. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.2 Menambah sebarang tiga nombor. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 2. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa.

4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG. ratus ke puluh dan ribu ke ratus.(d) puluh ke sa. (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

enam enam. (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek. (d) lapanlapan. (c) garis nombor.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 3. (ii) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tigatiga.6 OCT 2012 PPD SONG. lapanlapan dan sembilan sembilan berbantukan: . tujuhtujuh.2 Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tigatiga.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab.3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor. (b) gambar. (e) sembilansembilan. 3. (iii) Menolak berturutturut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor. (b) enamenam. 7 DARAB 4 . (c) tujuhtujuh. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 4. STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula.

(b) gambar. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG. 4 .(a) objek. (c) garis nombor.

sembilan. 4. dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. 100 dan 1000. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga. (c) garis nombor. sembilan. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. enam. (b) dengan mengumpul semula. (ii) Mendarab sebarang dua nombor. tujuh. 4. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. enam. secara spontan. (i) Mendarab sebarang dua nombor.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 9 4 .2 Melengkapkan ayat matematik (b) gambar.3 Menyatakan operasi darab (b) rawak. (i) Membina sifir tiga. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga. tujuh. (b) dengan mengumpul semula. tujuh. 4. sembilan. enam. lapan. lapan. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga . darab.6 OCT 2012 PPD SONG. lapan.4 Mendarab dua nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. 100 dan 1000 dengan berpandukan: (a) objek. (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu.

6 OCT 2012 PPD SONG. hasil darab tidak lebih 10 000. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . dengan 10. 4 . 100 dan 1000. (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.tiga digit.

tujuh. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN . enam. (b) gambar. dan sembilan berpandukan: 5. enam. 4. 100 dan 1000. BAHAGI 10 11 4 . lapan lapan. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga tiga.5 Menyelesaikan masalah harian. 5.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga. (c) tolak berturutturut. tujuh. tujuh. (b) pengongsian. tujuhtujuh. sembilan. 5. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga. spontan dengan tiga. enam. bahagi. operasi bahagi. enamenam. lapan. (c) garis nombor. sembilan. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. dan sembilansembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara secara spontan. (d) songsangan operasi darab. .TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. lapan.1 Menulis ayat matematik bagi (b) gambar. lapan.2 Melengkap ayat matematik (a) objek.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(b) rawak. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu.

(a) tanpa baki. (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah.5 Menyelesaikan masalah harian. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. 100 dan 1000. . (b) gambar. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) berbaki. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar. penyebutnya hingga 10. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. penyebutnya hingga 10. (b) berbaki. 5. dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 12 13 PECAHAN 4 . (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.1 Menamakan pecahan wajar.4 Membahagi dua nombor. 6. (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: 5. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. (i) Membahagi sebarang dua nombor. (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10.

(i) Menamakan pecahan perseratus.14 PERPULUHAN 4 . (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan .1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 7.6 OCT 2012 PPD SONG.

(i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi (i) Menulis satu hingga seratus peratus 8. (ii) Mengenal simbol peratus.1 Menentukan nilai wang hingga nilai yang tertentu hingga RM1000.2 Menulis perpuluhan. garis nombor dan gambarajah. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. (i) Menama dan menyebut peratus. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Sembilan dengan betul.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan 7. dan mengikut lorekan pada gambarajah.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan. 9. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. dengan perpuluhan. mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. RM1000. (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah 9. (iii) Menukar pecahan perseratus 8.2 Menambah nilai wang. (i) Membandingkan nilai perpuluhan 7.2 Menulis peratus. sembilan apabila disebut.1 Mengenal peratus. kepada peratus.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 15 16 PERATUS WANG 17 18 4 . berpandukan petak seratus. (b) ringgit dan sen. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: .

6 OCT 2012 PPD SONG. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. 4 .(a) ringgit. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (b) ringgit dan sen.

dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000.4 Mendarab nilai wang.5 Membahagi nilai wang. tolak. 9. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. melibatkan: a) ringgit. Menyelesaikan masalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang yang melibatkan wang. (b) ringgit dan sen. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. . tolak. (ii) Menolak berturutturut dua nilai wang 9. darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit.6. melibatkan operasi tambah. (b) ringgit dan sen. b) ringgit dan sen.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) ringgit dan sen. darab dan bahagi yang melibatkan wang.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 19 20 4 . daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. 9.3 Menolak nilai wang. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang 9.

10. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. MINGGU 24 10.2 Mengenali kalender.7 Membahagi masa.6 OCT 2012 PPD SONG. 10. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam. (d) minit dan saat. dengan nombor satu digit. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat. 4 . (i) Membaca dan memahami kalendar. MASA DAN WAKTU MINGGU 21 STANDARD KANDUNGAN 10. (c) jam dan minit. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam. (c) bulan dengan tahun. (b) minit dengan minit. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam.5 Menolak masa. (iii) Membina jadual aktiviti harian. (d) minit dan saat.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (b) minit. MINGGU 23 SUKATAN DAN GEOMETRI 10. (b) minggu dengan hari.4 Menambah masa. MINGGU 22 10. (c) jam dan minit.6 Mendarab masa. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam. (b) minit. .SEMESTER 2 (MINGGU 21 – 40) MINGGU & TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 10. 10.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu. (b) minit dengan minit.

darab. . tolak. dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 10.8 Menyelesaikan masalah harian. dengan nombor satu digit.6 OCT 2012 PPD SONG.MINGGU 25 4 .

(i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter.MINGGU 26 11. darab. PANJANG 11. dengan nombor satu digit. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. dan bahagi yang melibatkan panjang. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 11. tolak. (c) meter dan sentimeter (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter. . darab. dengan nombor satu digit. tolak.2 Menambah panjang.5 Membahagi panjang. darab.1 Menukar unit panjang 11. MINGGU 28 11. (c) meter dan sentimeter. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter. SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 29 4 . MINGGU 27 11.4 Mendarab panjang. (b) sentimeter.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. tolak. (b) sentimeter. (c) meter dan sentimeter. 11 .6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang.3 Menolak panjang. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. (b) sentimeter. dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.

(i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram. (c) kilogram dan gram. dan bahagi yang melibatkan jisim. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram. MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 13. dengan nombor satu digit. dengan nombor satu digit. (b) gram. ISIPADU CECAIR 4 . (b) mililiter. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter. tolak. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. darab. MINGGU 32 12. (b) gram.6 OCT 2012 PPD SONG. darab.2 Menambah isi padu cecair. 12. 12. 12.1 Menukar unit liter dan mililiter. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram. (b) gram. (c) kilogram dan gram. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. (c) kilogram dan gram. (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram. .3 Menolak jisim. 13.2 Menambah jisim MINGGU 31 12 .5 Membahagi jisim. tolak.1 Menukar unit jisim. (c) kilogram dan gram. JISIM 12. (b) gram.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram.MINGGU 30 12. dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 13.4 Mendarab jisim.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.(c) liter dan mililiter.

(b) mililiter. dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair. (c) liter dan mililiter. tolak. (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciricirinya. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. MINGGU 37 14. dengan nombor satu digit. tapak. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: .3 Mengenal bentuk dua dimensi.13. bucu dan sisi. 14. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian bahagian prisma: permukaan.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. RUANG MINGGU 38 SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 39 4 . (c) liter dan mililiter.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. 14. (b) mililiter (c) liter dan mililiter.4 Mendarab isi padu cecair. prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. 12. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.1 Mengenal pelbagai jenis prisma. darab.5 Membahagi isi padu cecair. 13. (b) mililiter. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.3 Menolak isi padu cecair. tolak.SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 36 13. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. darab. 13. dengan nombor satu digit. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama.

4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata.pentagon.6 OCT 2012 PPD SONG. heptagon dan oktagon. heksagon.

(i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. mengelas dan menyusun data. PERWAKILAN DATA 4 . (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14.4 Mengenal pasti paksi simetri. 15.1 Mengumpul. (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi.6 OCT 2012 PPD SONG. .MINGGU 40 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 15 .