KEMENTERIAN

PELAJARAN
MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
TAHUN 3

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

DAERAH SONG, SARAWAK.

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

kad gambar dan kad angka mengikut 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (c) Menyusun kumpulan objek. garis nombor dan abakus 4:1. gambar.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 SEMESTER 1 (MINGGU 1 – 20) TARIKH/ MINGGU 1 BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT 1. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek. 000: LINGKUNGAN 10 000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.6 OCT 2012 PPD SONG. (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 DALAM nombor. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor.

6 OCT 2012 PPD SONG. (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.tertib menaik dan tertib menurun. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 .

(c) sepuluhsepuluh. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 1. (c) sepuluhsepuluh. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 3 4 .2 Menulis nombor.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. 2 1.6 OCT 2012 PPD SONG. . (d) satusatu. duadua. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000. (b) seratusseratus. duadua. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Perkataan (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. (d) satusatu.4 Menentukan nilai tempat. (b) seratusseratus.

6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

6 Membundarkan sebarang nombor. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. hasil tambahnya hingga . (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh. puluh dan sa. (c) ratus ke ribu. ratus dan ribu yang terdekat. 5 TAMBAH DALAM 2. ratus. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi. (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (d) sa ke puluh.5 Melengkapkan pola nombor. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. (b) puluh ke ratus. (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh.6 OCT 2012 PPD SONG. puluh ke ratus dan ratus ke ribu.1 Menambah sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. 4 . 4 1. 1. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti.7 Menganggar. ratus dan ribu terdekat. (b) menggunakan perkataan _lebih daripada” dan _kurang daripada”.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.10 000.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

(iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.3 Menyelesaikan masalah tambah. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. (b) puluh ke ratus.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 2. (b) ratus ke puluh. hasil tambahnya hingga 10 000. (c) ratus ke ribu. .2 Menambah sebarang tiga nombor. 4 . (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.1 Menolak sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. (c) ribu ke ratus. 6 TOLAK DALAM 3. (d) sa ke puluh. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. 2.

4 . (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.6 OCT 2012 PPD SONG. ratus ke puluh dan ribu ke ratus. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(d) puluh ke sa.

6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tigatiga. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tigatiga. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor. (d) lapanlapan. (b) gambar.2 Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor. (e) sembilansembilan. 3. 7 DARAB 4 . tujuhtujuh. (c) garis nombor.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 3. (ii) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab. (b) enamenam.3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor. (c) tujuhtujuh. lapanlapan dan sembilan sembilan berbantukan: . (iii) Menolak berturutturut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 4. enam enam. STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula.

(c) garis nombor. (b) gambar. 4 .(a) objek.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

(b) dengan mengumpul semula. secara spontan. dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. tujuh. (ii) Mendarab sebarang dua nombor.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 9 4 . (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. lapan. enam. (i) Membina sifir tiga. tujuh. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga . tujuh. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga. 100 dan 1000 dengan berpandukan: (a) objek. lapan.2 Melengkapkan ayat matematik (b) gambar.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Mendarab sebarang dua nombor. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. 4. enam. 4. (c) garis nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. sembilan. sembilan.4 Mendarab dua nombor. 100 dan 1000. sembilan. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1.3 Menyatakan operasi darab (b) rawak. 4. (b) dengan mengumpul semula. enam. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. lapan. darab.

tiga digit. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG. (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. 4 . 100 dan 1000. dengan 10. hasil darab tidak lebih 10 000.

6 OCT 2012 PPD SONG. tujuh. 100 dan 1000. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. tujuhtujuh. (b) pengongsian. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga tiga. operasi bahagi. enam. dan sembilan berpandukan: 5. BAHAGI 10 11 4 .2 Melengkap ayat matematik (a) objek. 5.5 Menyelesaikan masalah harian. lapan. enam. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN . enam.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara secara spontan. (d) songsangan operasi darab. lapan lapan.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. tujuh. (c) tolak berturutturut. enamenam. lapan. lapan. dan sembilansembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek. spontan dengan tiga. tujuh. . 5.1 Menulis ayat matematik bagi (b) gambar. bahagi. (c) garis nombor. 4. (b) gambar. sembilan. sembilan.

(b) rawak. (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

(b) berbaki. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. 5. (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: 5. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek. (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10. 100 dan 1000. (b) berbaki. penyebutnya hingga 10. (i) Membahagi sebarang dua nombor. (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah.1 Menamakan pecahan wajar. penyebutnya hingga 10.4 Membahagi dua nombor.6 OCT 2012 PPD SONG. 6.5 Menyelesaikan masalah harian. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki. (b) gambar.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 12 13 PECAHAN 4 . . (a) tanpa baki.

(ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 7.14 PERPULUHAN 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan . (i) Menamakan pecahan perseratus.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

(ii) Mengenal simbol peratus. 9. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah 9. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi (i) Menulis satu hingga seratus peratus 8. kepada peratus.2 Menambah nilai wang.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 15 16 PERATUS WANG 17 18 4 . RM1000. mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. (i) Menama dan menyebut peratus. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Sembilan dengan betul. garis nombor dan gambarajah. dan mengikut lorekan pada gambarajah. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: .2 Menulis perpuluhan.6 OCT 2012 PPD SONG. dengan perpuluhan. (b) ringgit dan sen.1 Menentukan nilai wang hingga nilai yang tertentu hingga RM1000.1 Mengenal peratus. (i) Membandingkan nilai perpuluhan 7. sembilan apabila disebut. (iii) Menukar pecahan perseratus 8.2 Menulis peratus. berpandukan petak seratus. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan 7.

4 . (b) ringgit dan sen. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG.(a) ringgit.

darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang. (ii) Menolak berturutturut dua nilai wang 9.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 19 20 4 . dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. (b) ringgit dan sen. . (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang 9. Menyelesaikan masalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang yang melibatkan wang. 9.4 Mendarab nilai wang. tolak. darab dan bahagi yang melibatkan wang. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.6. (b) ringgit dan sen. daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. melibatkan: a) ringgit. melibatkan operasi tambah. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit.6 OCT 2012 PPD SONG. tolak.3 Menolak nilai wang.5 Membahagi nilai wang. b) ringgit dan sen. 9. (b) ringgit dan sen.

SEMESTER 2 (MINGGU 21 – 40) MINGGU & TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 10. (i) Membaca dan memahami kalendar.4 Menambah masa. MINGGU 22 10. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. (b) minit. (iii) Membina jadual aktiviti harian. MASA DAN WAKTU MINGGU 21 STANDARD KANDUNGAN 10. 10. 10.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit.7 Membahagi masa. (b) minggu dengan hari. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam.6 OCT 2012 PPD SONG.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu. MINGGU 23 SUKATAN DAN GEOMETRI 10. (c) jam dan minit.6 Mendarab masa. 4 . (d) minit dan saat. (d) minit dan saat. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat. (b) minit dengan minit. 10. (b) minit dengan minit. (c) jam dan minit. (c) bulan dengan tahun. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam.5 Menolak masa. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam. (b) minit. MINGGU 24 10. dengan nombor satu digit.2 Mengenali kalender. . (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa.

MINGGU 25 4 . (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. darab.6 OCT 2012 PPD SONG.8 Menyelesaikan masalah harian. . dengan nombor satu digit. dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 10. tolak.

6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. tolak. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. (b) sentimeter. MINGGU 27 11.4 Mendarab panjang. tolak. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. darab.2 Menambah panjang. MINGGU 28 11. (c) meter dan sentimeter. 11 . dengan nombor satu digit. PANJANG 11. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.6 OCT 2012 PPD SONG.1 Menukar unit panjang 11. darab.3 Menolak panjang. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 11. dengan nombor satu digit. tolak. (b) sentimeter.MINGGU 26 11. dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. . (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter.5 Membahagi panjang. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. darab. (c) meter dan sentimeter. dan bahagi yang melibatkan panjang. (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter. (c) meter dan sentimeter (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (b) sentimeter. SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 29 4 .

4 Mendarab jisim. (c) kilogram dan gram. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram. dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.1 Menukar unit liter dan mililiter. (c) kilogram dan gram. (b) gram. (c) kilogram dan gram. (b) gram. 13. (b) mililiter.6 OCT 2012 PPD SONG. tolak. 12. darab. MINGGU 32 12.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim. (b) gram. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. JISIM 12. (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram. dengan nombor satu digit. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (c) kilogram dan gram. dan bahagi yang melibatkan jisim. dengan nombor satu digit. (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram. MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 13.2 Menambah isi padu cecair. (b) gram.3 Menolak jisim. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter.1 Menukar unit jisim. darab. tolak. (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram. 12. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 13.5 Membahagi jisim. ISIPADU CECAIR 4 . .MINGGU 30 12.2 Menambah jisim MINGGU 31 12 . 12.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 .(c) liter dan mililiter.6 OCT 2012 PPD SONG.

prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. MINGGU 37 14. (b) mililiter (c) liter dan mililiter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian bahagian prisma: permukaan. dengan nombor satu digit.1 Mengenal pelbagai jenis prisma. tapak.3 Mengenal bentuk dua dimensi. darab. 14. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. 12. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. tolak. dengan nombor satu digit.4 Mendarab isi padu cecair. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama. darab. tolak.5 Membahagi isi padu cecair. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) mililiter. 13.13. (c) liter dan mililiter. 13.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma.SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 36 13. RUANG MINGGU 38 SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 39 4 . (b) mililiter. (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciricirinya.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. bucu dan sisi.3 Menolak isi padu cecair. 14. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: . (c) liter dan mililiter. dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.

heptagon dan oktagon. heksagon.6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 .pentagon.

(ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. .6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi.MINGGU 40 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 15 . (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. mengelas dan menyusun data. 15.4 Mengenal pasti paksi simetri.1 Mengumpul. PERWAKILAN DATA 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful