KEMENTERIAN

PELAJARAN
MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
TAHUN 3

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

DAERAH SONG, SARAWAK.

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

(b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 SEMESTER 1 (MINGGU 1 – 20) TARIKH/ MINGGU 1 BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT 1. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek.6 OCT 2012 PPD SONG. gambar. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. kad gambar dan kad angka mengikut 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (c) Menyusun kumpulan objek. (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 DALAM nombor. garis nombor dan abakus 4:1. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. 000: LINGKUNGAN 10 000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.

(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .tertib menaik dan tertib menurun. 4 .

tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu.6 OCT 2012 PPD SONG.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 3 4 .2 Menulis nombor. (b) seratusseratus. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000. (c) sepuluhsepuluh. 2 1. (d) satusatu. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000. (b) seratusseratus.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. . tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. duadua. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 1. duadua. (c) sepuluhsepuluh. (d) satusatu. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Perkataan (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka.4 Menentukan nilai tempat. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu.

6 OCT 2012 PPD SONG.(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

(ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh. 4 . 5 TAMBAH DALAM 2. (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. (d) sa ke puluh. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. ratus dan ribu terdekat. hasil tambahnya hingga . (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi.6 OCT 2012 PPD SONG. ratus dan ribu yang terdekat. (c) ratus ke ribu. 1. puluh ke ratus dan ratus ke ribu.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. (b) puluh ke ratus. (b) menggunakan perkataan _lebih daripada” dan _kurang daripada”. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. puluh dan sa. 4 1. (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu.5 Melengkapkan pola nombor.1 Menambah sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor.6 Membundarkan sebarang nombor. (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh.7 Menganggar. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti. ratus.

10 000. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.6 OCT 2012 PPD SONG.

6 TOLAK DALAM 3. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (d) sa ke puluh. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa. hasil tambahnya hingga 10 000.1 Menolak sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 2. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi.2 Menambah sebarang tiga nombor. . (c) ratus ke ribu. (c) ribu ke ratus. (b) ratus ke puluh.3 Menyelesaikan masalah tambah. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor. (b) puluh ke ratus. 2. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.

6 OCT 2012 PPD SONG.(d) puluh ke sa. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . ratus ke puluh dan ribu ke ratus. (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. 4 .

(e) sembilansembilan. (d) lapanlapan. (c) garis nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 4. enam enam.3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab. (ii) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1. 3. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor. (b) gambar. lapanlapan dan sembilan sembilan berbantukan: . (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek. (c) tujuhtujuh.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 3.2 Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tigatiga.6 OCT 2012 PPD SONG. tujuhtujuh. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tigatiga. STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula. 7 DARAB 4 . (iii) Menolak berturutturut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. (b) enamenam.

(a) objek. 4 . (c) garis nombor. (b) gambar.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. tujuh. 100 dan 1000 dengan berpandukan: (a) objek. lapan. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga. (i) Membina sifir tiga. (ii) Mendarab sebarang dua nombor. (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. tujuh. (b) dengan mengumpul semula. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga . enam.6 OCT 2012 PPD SONG.3 Menyatakan operasi darab (b) rawak. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. enam. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. enam.2 Melengkapkan ayat matematik (b) gambar. (c) garis nombor. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga. sembilan. sembilan. sembilan. lapan. secara spontan. darab. 4. 4.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 9 4 . tujuh. 100 dan 1000. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. lapan. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. (i) Mendarab sebarang dua nombor. (b) dengan mengumpul semula. 4.4 Mendarab dua nombor.

4 . 100 dan 1000.6 OCT 2012 PPD SONG.tiga digit. hasil darab tidak lebih 10 000. dengan 10. (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. (b) pengongsian. enamenam. enam. dan sembilansembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek. (c) tolak berturutturut. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN . BAHAGI 10 11 4 .1 Menulis ayat matematik bagi (b) gambar. spontan dengan tiga. sembilan.2 Melengkap ayat matematik (a) objek. enam. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga tiga. (b) gambar. operasi bahagi. tujuhtujuh.6 OCT 2012 PPD SONG. sembilan. lapan.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. tujuh. enam.5 Menyelesaikan masalah harian. lapan. tujuh. lapan lapan. 5. dan sembilan berpandukan: 5. 5. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga. (d) songsangan operasi darab. 100 dan 1000. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. (c) garis nombor. lapan. . tujuh. bahagi. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara secara spontan. 4.

(b) rawak. (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

. (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. (b) berbaki. dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki. penyebutnya hingga 10.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 12 13 PECAHAN 4 . (i) Membahagi sebarang dua nombor. (b) berbaki. (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: 5. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.1 Menamakan pecahan wajar. (b) gambar. (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. 6.5 Menyelesaikan masalah harian.4 Membahagi dua nombor. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek. penyebutnya hingga 10. 5. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar.6 OCT 2012 PPD SONG. (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. 100 dan 1000. (a) tanpa baki. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1.

(ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.14 PERPULUHAN 4 . (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 7.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menamakan pecahan perseratus.

(iii) Menukar pecahan perseratus 8.2 Menulis peratus. (i) Menama dan menyebut peratus. RM1000. (i) Membandingkan nilai perpuluhan 7.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 15 16 PERATUS WANG 17 18 4 . mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. (b) ringgit dan sen. garis nombor dan gambarajah. berpandukan petak seratus.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan. (ii) Mengenal simbol peratus.2 Menulis perpuluhan. 9. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi (i) Menulis satu hingga seratus peratus 8. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Sembilan dengan betul. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: . kepada peratus. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.2 Menambah nilai wang. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan 7. dengan perpuluhan.1 Menentukan nilai wang hingga nilai yang tertentu hingga RM1000. (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah 9. sembilan apabila disebut.1 Mengenal peratus. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. dan mengikut lorekan pada gambarajah.

dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . (b) ringgit dan sen. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(a) ringgit.

dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. (b) ringgit dan sen. . darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang. (b) ringgit dan sen.6. Menyelesaikan masalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang yang melibatkan wang. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. 9. b) ringgit dan sen. tolak. 9. darab dan bahagi yang melibatkan wang. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 19 20 4 . daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit.5 Membahagi nilai wang. (ii) Menolak berturutturut dua nilai wang 9. melibatkan operasi tambah.4 Mendarab nilai wang. melibatkan: a) ringgit. (b) ringgit dan sen.6 OCT 2012 PPD SONG.3 Menolak nilai wang. tolak. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang 9.

1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (c) jam dan minit. 10. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa. (d) minit dan saat.7 Membahagi masa. 10. 4 . (b) minit dengan minit. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam. (b) minit.SEMESTER 2 (MINGGU 21 – 40) MINGGU & TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 10. MASA DAN WAKTU MINGGU 21 STANDARD KANDUNGAN 10. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam. (b) minit.2 Mengenali kalender.4 Menambah masa. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.6 Mendarab masa. (c) jam dan minit. MINGGU 24 10. (iii) Membina jadual aktiviti harian. (b) minggu dengan hari. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat. MINGGU 23 SUKATAN DAN GEOMETRI 10. (d) minit dan saat. 10. (c) bulan dengan tahun.5 Menolak masa. dengan nombor satu digit. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam. (b) minit dengan minit. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. MINGGU 22 10. (i) Membaca dan memahami kalendar.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu.6 OCT 2012 PPD SONG. .

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 10. tolak. darab.MINGGU 25 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.8 Menyelesaikan masalah harian. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. . dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. dengan nombor satu digit.

(b) sentimeter (c) meter dan sentimeter. 11 . darab.4 Mendarab panjang.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. tolak. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. darab. dengan nombor satu digit.6 OCT 2012 PPD SONG. dan bahagi yang melibatkan panjang. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. . (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter. (b) sentimeter. (c) meter dan sentimeter. PANJANG 11. tolak.1 Menukar unit panjang 11. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 11. darab. (c) meter dan sentimeter. dengan nombor satu digit. (b) sentimeter. SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 29 4 . tolak. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter. (b) sentimeter. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter.5 Membahagi panjang.2 Menambah panjang. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.3 Menolak panjang. MINGGU 27 11. MINGGU 28 11. (c) meter dan sentimeter (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter.MINGGU 26 11.

13. darab. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. MINGGU 32 12. tolak.6 OCT 2012 PPD SONG. dan bahagi yang melibatkan jisim. MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 13. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. darab.3 Menolak jisim. (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram. (c) kilogram dan gram. (c) kilogram dan gram. 12. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram. (b) gram. JISIM 12.4 Mendarab jisim. (c) kilogram dan gram. (b) gram. ISIPADU CECAIR 4 . (b) gram.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim.1 Menukar unit liter dan mililiter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 13. (c) kilogram dan gram. (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram. (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram.2 Menambah isi padu cecair. dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. (b) mililiter.MINGGU 30 12. 12. tolak.2 Menambah jisim MINGGU 31 12 . (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.1 Menukar unit jisim. . (b) gram. dengan nombor satu digit. 12. dengan nombor satu digit. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.5 Membahagi jisim.

4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG.(c) liter dan mililiter.

14. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14.SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 36 13. bucu dan sisi.1 Mengenal pelbagai jenis prisma.3 Menolak isi padu cecair. prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian bahagian prisma: permukaan. tapak. 12. tolak.3 Mengenal bentuk dua dimensi. 14. RUANG MINGGU 38 SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 39 4 . (b) mililiter. darab. (c) liter dan mililiter. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama. (b) mililiter (c) liter dan mililiter.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma.4 Mendarab isi padu cecair. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.5 Membahagi isi padu cecair. darab. (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciricirinya.13. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: . MINGGU 37 14. dengan nombor satu digit. (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) mililiter. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair. dengan nombor satu digit. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. 13. (c) liter dan mililiter. tolak. 13.

(ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . heptagon dan oktagon.pentagon. heksagon.

6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14. .MINGGU 40 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 15 .4 Mengenal pasti paksi simetri.1 Mengumpul. PERWAKILAN DATA 4 . 15. (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi. mengelas dan menyusun data.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful