KEMENTERIAN

PELAJARAN
MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
TAHUN 3

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

DAERAH SONG, SARAWAK.

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

(c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan.6 OCT 2012 PPD SONG. kad gambar dan kad angka mengikut 4 . garis nombor dan abakus 4:1. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. gambar. 000: LINGKUNGAN 10 000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 DALAM nombor. (c) Menyusun kumpulan objek. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 SEMESTER 1 (MINGGU 1 – 20) TARIKH/ MINGGU 1 BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT 1.

6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.tertib menaik dan tertib menurun. 4 .

(b) seratusseratus. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 1. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000. (c) sepuluhsepuluh. 2 1. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu.4 Menentukan nilai tempat. (d) satusatu. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. (d) satusatu. duadua.6 OCT 2012 PPD SONG. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Perkataan (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. duadua. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. . (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu.2 Menulis nombor. (b) seratusseratus. (c) sepuluhsepuluh.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 3 4 .

(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.

ratus. (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. hasil tambahnya hingga . (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. (c) ratus ke ribu. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. puluh dan sa.5 Melengkapkan pola nombor. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. 4 1.7 Menganggar.6 Membundarkan sebarang nombor. ratus dan ribu terdekat. (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh. (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. 1. (b) menggunakan perkataan _lebih daripada” dan _kurang daripada”. 5 TAMBAH DALAM 2. (d) sa ke puluh.1 Menambah sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu. (b) puluh ke ratus. ratus dan ribu yang terdekat. 4 .

6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .10 000. 4 . (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

3 Menyelesaikan masalah tambah.1 Menolak sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa. (c) ratus ke ribu. . (d) sa ke puluh.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 2. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.6 OCT 2012 PPD SONG.2 Menambah sebarang tiga nombor. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. 4 . hasil tambahnya hingga 10 000. (b) ratus ke puluh. 2. 6 TOLAK DALAM 3. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. (c) ribu ke ratus. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. (b) puluh ke ratus.

(d) puluh ke sa. ratus ke puluh dan ribu ke ratus.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 4. enam enam.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 3. (d) lapanlapan.6 OCT 2012 PPD SONG. lapanlapan dan sembilan sembilan berbantukan: .1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab.2 Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor. (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek. 7 DARAB 4 . (ii) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1. (c) garis nombor. (c) tujuhtujuh. STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula. (iii) Menolak berturutturut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. tujuhtujuh. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tigatiga. (b) gambar. (e) sembilansembilan. (b) enamenam. 3. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tigatiga. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor.3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(a) objek.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) gambar. 4 . (c) garis nombor.

(ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga. tujuh. (ii) Mendarab sebarang dua nombor. (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga . (i) Mendarab sebarang dua nombor.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 9 4 . 4. lapan. lapan. 100 dan 1000. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik.2 Melengkapkan ayat matematik (b) gambar. secara spontan.3 Menyatakan operasi darab (b) rawak. lapan. 100 dan 1000 dengan berpandukan: (a) objek. sembilan.4 Mendarab dua nombor. (b) dengan mengumpul semula. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga. enam. dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. 4. (b) dengan mengumpul semula. sembilan. sembilan. enam. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. darab. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. enam. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. (c) garis nombor. tujuh. (i) Membina sifir tiga.6 OCT 2012 PPD SONG. tujuh. 4.

6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 100 dan 1000. dengan 10. hasil darab tidak lebih 10 000. 4 .tiga digit. (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

. 100 dan 1000. dan sembilan berpandukan: 5. 5. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga. tujuh. tujuh. (c) tolak berturutturut.6 OCT 2012 PPD SONG. tujuhtujuh.5 Menyelesaikan masalah harian. BAHAGI 10 11 4 . 4. spontan dengan tiga. enamenam. enam. lapan. (b) pengongsian. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. bahagi. 5. sembilan.1 Menulis ayat matematik bagi (b) gambar. (d) songsangan operasi darab. dan sembilansembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek. sembilan. enam. (b) gambar.2 Melengkap ayat matematik (a) objek. lapan. lapan lapan. enam. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN . operasi bahagi. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. lapan. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga tiga.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga. (c) garis nombor.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara secara spontan. tujuh.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 . (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu.(b) rawak.6 OCT 2012 PPD SONG.

dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki.1 Menamakan pecahan wajar.6 OCT 2012 PPD SONG. 5. (b) berbaki.4 Membahagi dua nombor. (b) gambar. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor.5 Menyelesaikan masalah harian. 6. (i) Membahagi sebarang dua nombor. (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. (a) tanpa baki. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 12 13 PECAHAN 4 . (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: 5. 100 dan 1000. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. (b) berbaki. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek. (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. penyebutnya hingga 10. penyebutnya hingga 10. (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10. .

6 OCT 2012 PPD SONG.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. (i) Menamakan pecahan perseratus. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan .14 PERPULUHAN 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 7.

kepada peratus. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: . RM1000. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. garis nombor dan gambarajah. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. (iii) Menukar pecahan perseratus 8. (b) ringgit dan sen.1 Menentukan nilai wang hingga nilai yang tertentu hingga RM1000.2 Menambah nilai wang. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Sembilan dengan betul. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan 7. dan mengikut lorekan pada gambarajah. berpandukan petak seratus.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 15 16 PERATUS WANG 17 18 4 .2 Menulis peratus. (ii) Mengenal simbol peratus.2 Menulis perpuluhan. (i) Menama dan menyebut peratus. dengan perpuluhan. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.1 Mengenal peratus. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi (i) Menulis satu hingga seratus peratus 8. mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah 9.6 OCT 2012 PPD SONG. 9. (i) Membandingkan nilai perpuluhan 7. sembilan apabila disebut.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan.

dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.(a) ringgit.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . (b) ringgit dan sen. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

5 Membahagi nilai wang. (b) ringgit dan sen. (ii) Menolak berturutturut dua nilai wang 9.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 19 20 4 . melibatkan operasi tambah. Menyelesaikan masalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang yang melibatkan wang. . (b) ringgit dan sen. daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang 9.6 OCT 2012 PPD SONG.6. tolak. 9. melibatkan: a) ringgit.4 Mendarab nilai wang. darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang. tolak. (b) ringgit dan sen.3 Menolak nilai wang. 9. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. darab dan bahagi yang melibatkan wang. b) ringgit dan sen.

4 . (d) minit dan saat. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat. (b) minit dengan minit.5 Menolak masa. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam.6 Mendarab masa. MINGGU 24 10. (c) jam dan minit. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit.4 Menambah masa. MASA DAN WAKTU MINGGU 21 STANDARD KANDUNGAN 10. (c) bulan dengan tahun.2 Mengenali kalender. (b) minit. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam. . 10. MINGGU 22 10. 10. (d) minit dan saat. (b) minit. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam.6 OCT 2012 PPD SONG. 10. (c) jam dan minit. (i) Membaca dan memahami kalendar. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa. dengan nombor satu digit. (b) minit dengan minit.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu. (b) minggu dengan hari. MINGGU 23 SUKATAN DAN GEOMETRI 10.SEMESTER 2 (MINGGU 21 – 40) MINGGU & TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 10. (iii) Membina jadual aktiviti harian. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam.7 Membahagi masa.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit.

MINGGU 25 4 . tolak. dengan nombor satu digit. .6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 10. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.8 Menyelesaikan masalah harian. dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. darab.

dengan nombor satu digit. tolak.1 Menukar unit panjang 11. darab.2 Menambah panjang. dan bahagi yang melibatkan panjang. 11 . . MINGGU 27 11. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. darab. dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.4 Mendarab panjang.6 OCT 2012 PPD SONG. SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 29 4 . (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter. darab.3 Menolak panjang. (c) meter dan sentimeter (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter. (b) sentimeter. (c) meter dan sentimeter. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter.5 Membahagi panjang. PANJANG 11. (b) sentimeter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 11. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. dengan nombor satu digit. (c) meter dan sentimeter. tolak. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. (b) sentimeter. MINGGU 28 11. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter. (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter.MINGGU 26 11.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. tolak.

. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. tolak. 12. (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram. darab.2 Menambah isi padu cecair. (b) gram. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter. (c) kilogram dan gram.5 Membahagi jisim. MINGGU 32 12. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. darab. (b) gram. (c) kilogram dan gram. (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram. 12. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.1 Menukar unit jisim. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram. dengan nombor satu digit. tolak. dengan nombor satu digit. (b) mililiter. JISIM 12. (b) gram. 13. (c) kilogram dan gram.3 Menolak jisim.4 Mendarab jisim. dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.MINGGU 30 12. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 13.2 Menambah jisim MINGGU 31 12 . (b) gram. ISIPADU CECAIR 4 .1 Menukar unit liter dan mililiter. 12. (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram. MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 13. (c) kilogram dan gram. dan bahagi yang melibatkan jisim.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim.

4 .(c) liter dan mililiter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG.

tapak. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.1 Mengenal pelbagai jenis prisma.3 Menolak isi padu cecair. 13. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: .6 OCT 2012 PPD SONG. (c) liter dan mililiter.SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 36 13. prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. dengan nombor satu digit.3 Mengenal bentuk dua dimensi. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. tolak. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian bahagian prisma: permukaan. darab.4 Mendarab isi padu cecair. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma. bucu dan sisi. (b) mililiter (c) liter dan mililiter.13. tolak. 14. (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciricirinya.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. 12. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama. (b) mililiter. RUANG MINGGU 38 SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 39 4 . dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair. (b) mililiter. 13. 14. (c) liter dan mililiter. darab. (i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14. dengan nombor satu digit. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.5 Membahagi isi padu cecair. MINGGU 37 14.

heptagon dan oktagon.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . heksagon. (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata.pentagon. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

4 Mengenal pasti paksi simetri. PERWAKILAN DATA 4 . . (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14.1 Mengumpul. (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. mengelas dan menyusun data. (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian.MINGGU 40 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 15 . 15.6 OCT 2012 PPD SONG.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful