KEMENTERIAN

PELAJARAN
MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
TAHUN 3

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

DAERAH SONG, SARAWAK.

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 SEMESTER 1 (MINGGU 1 – 20) TARIKH/ MINGGU 1 BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT 1. 000: LINGKUNGAN 10 000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. gambar. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . kad gambar dan kad angka mengikut 4 . (c) Menyusun kumpulan objek. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. garis nombor dan abakus 4:1. (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 DALAM nombor.

(d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.tertib menaik dan tertib menurun. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

2 1. . tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. duadua. (d) satusatu. (c) sepuluhsepuluh. (d) satusatu. (c) sepuluhsepuluh.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 3 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 1.4 Menentukan nilai tempat.2 Menulis nombor. duadua. (b) seratusseratus. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. (b) seratusseratus. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Perkataan (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1.

(d) sa ke puluh.5 Melengkapkan pola nombor.1 Menambah sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. 5 TAMBAH DALAM 2.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. (c) ratus ke ribu. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. hasil tambahnya hingga . (b) menggunakan perkataan _lebih daripada” dan _kurang daripada”. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi. (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh. puluh dan sa.6 Membundarkan sebarang nombor.7 Menganggar.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. 4 1. ratus dan ribu terdekat. (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti. (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. ratus. 4 . (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh. ratus dan ribu yang terdekat. 1. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. (b) puluh ke ratus.

(iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. 4 .10 000. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG.

. (c) ribu ke ratus. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula.1 Menolak sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. puluh ke ratus dan ratus ke ribu.3 Menyelesaikan masalah tambah. (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. 2. hasil tambahnya hingga 10 000. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) puluh ke ratus. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (d) sa ke puluh.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 2.2 Menambah sebarang tiga nombor. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1. (c) ratus ke ribu. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. (b) ratus ke puluh. 6 TOLAK DALAM 3. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa.

(iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG.(d) puluh ke sa. ratus ke puluh dan ribu ke ratus. 4 .

3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tigatiga. enam enam. 7 DARAB 4 . (d) lapanlapan. 3. (c) tujuhtujuh. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 4. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tigatiga. (b) enamenam. (ii) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1. (b) gambar. (e) sembilansembilan. (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek. tujuhtujuh.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 3.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor.6 OCT 2012 PPD SONG. STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula.2 Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor. lapanlapan dan sembilan sembilan berbantukan: . (c) garis nombor. (iii) Menolak berturutturut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi.

(b) gambar. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . (c) garis nombor.(a) objek.

(c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. lapan. tujuh. tujuh. sembilan. enam. (i) Mendarab sebarang dua nombor. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. (b) dengan mengumpul semula.3 Menyatakan operasi darab (b) rawak. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga. dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. enam. (b) dengan mengumpul semula. lapan. secara spontan. sembilan. 4. (i) Membina sifir tiga. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga . darab.2 Melengkapkan ayat matematik (b) gambar.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 9 4 . 4. (ii) Mendarab sebarang dua nombor. sembilan. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga.6 OCT 2012 PPD SONG. enam. lapan. 100 dan 1000 dengan berpandukan: (a) objek. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. (c) garis nombor.4 Mendarab dua nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. tujuh. 4. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. 100 dan 1000.

4 . hasil darab tidak lebih 10 000.tiga digit. 100 dan 1000. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. dengan 10.6 OCT 2012 PPD SONG.

lapan. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan. tujuh. (b) pengongsian. enam. lapan. dan sembilansembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga. (d) songsangan operasi darab. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN . enamenam. (c) garis nombor. 100 dan 1000. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga. dan sembilan berpandukan: 5.5 Menyelesaikan masalah harian. tujuhtujuh. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga tiga. 5. sembilan. tujuh. (c) tolak berturutturut. spontan dengan tiga. operasi bahagi. enam. 4. lapan lapan.6 OCT 2012 PPD SONG. tujuh. BAHAGI 10 11 4 . bahagi.2 Melengkap ayat matematik (a) objek.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. 5.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara secara spontan. (b) gambar. enam. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. . lapan.1 Menulis ayat matematik bagi (b) gambar. sembilan.

6 OCT 2012 PPD SONG. (c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(b) rawak.

(iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. 5. (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: 5.5 Menyelesaikan masalah harian. dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki.1 Menamakan pecahan wajar. (b) berbaki.4 Membahagi dua nombor. (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.6 OCT 2012 PPD SONG.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 12 13 PECAHAN 4 . (b) gambar. 6. (i) Membahagi sebarang dua nombor. penyebutnya hingga 10. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. (b) berbaki. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek. 100 dan 1000. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. (a) tanpa baki. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. . (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10. penyebutnya hingga 10.

(i) Menamakan pecahan perseratus. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan . (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan.1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 7.14 PERPULUHAN 4 .

2 Menambah nilai wang. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi.1 Mengenal peratus. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan 7. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: . garis nombor dan gambarajah. 9. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi (i) Menulis satu hingga seratus peratus 8. RM1000.1 Menentukan nilai wang hingga nilai yang tertentu hingga RM1000. (i) Menama dan menyebut peratus.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah 9.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan. dan mengikut lorekan pada gambarajah. (iii) Menukar pecahan perseratus 8.2 Menulis perpuluhan.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 15 16 PERATUS WANG 17 18 4 .2 Menulis peratus. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. dengan perpuluhan. (i) Membandingkan nilai perpuluhan 7. (b) ringgit dan sen. (ii) Mengenal simbol peratus. berpandukan petak seratus. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1. sembilan apabila disebut. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Sembilan dengan betul. mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. kepada peratus.

6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . (b) ringgit dan sen. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(a) ringgit. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.

darab dan bahagi yang melibatkan wang. (b) ringgit dan sen. Menyelesaikan masalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang yang melibatkan wang.5 Membahagi nilai wang. daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang.3 Menolak nilai wang.4 Mendarab nilai wang. melibatkan operasi tambah. tolak. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 19 20 4 . 9. tolak. melibatkan: a) ringgit. (b) ringgit dan sen.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. 9. (b) ringgit dan sen.6. b) ringgit dan sen. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang 9. (ii) Menolak berturutturut dua nilai wang 9. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit. .

(b) minit dengan minit. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam.SEMESTER 2 (MINGGU 21 – 40) MINGGU & TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 10. dengan nombor satu digit. 10.6 Mendarab masa. (c) jam dan minit. (b) minit dengan minit.2 Mengenali kalender. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat. MINGGU 24 10. (d) minit dan saat. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.7 Membahagi masa. (i) Membaca dan memahami kalendar.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu. (d) minit dan saat. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (b) minit. MINGGU 22 10.5 Menolak masa.4 Menambah masa. (c) bulan dengan tahun. (i) Mendarab masa melibatkan (a) jam. (b) minggu dengan hari. (c) jam dan minit. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa. (iii) Membina jadual aktiviti harian. MINGGU 23 SUKATAN DAN GEOMETRI 10. MASA DAN WAKTU MINGGU 21 STANDARD KANDUNGAN 10. 10. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam. (b) minit. . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. 10.

dengan nombor satu digit. tolak.6 OCT 2012 PPD SONG. . dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu.MINGGU 25 4 . darab.8 Menyelesaikan masalah harian. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 10.

6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 11. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 29 4 . darab. (c) meter dan sentimeter. (c) meter dan sentimeter. PANJANG 11. (c) meter dan sentimeter (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter.4 Mendarab panjang. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter. dan bahagi yang berkaitan dengan panjang. . (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter. dengan nombor satu digit. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.3 Menolak panjang. dan bahagi yang melibatkan panjang. MINGGU 27 11. tolak.MINGGU 26 11. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter. 11 .2 Menambah panjang. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. dengan nombor satu digit.1 Menukar unit panjang 11. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. darab. tolak. MINGGU 28 11.5 Membahagi panjang. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. (b) sentimeter. darab. (b) sentimeter. tolak. (b) sentimeter.

1 Menukar unit jisim. (b) gram. tolak.4 Mendarab jisim. 12. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter. darab. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter.1 Menukar unit liter dan mililiter.2 Menambah jisim MINGGU 31 12 . (b) gram.2 Menambah isi padu cecair. MINGGU 32 12. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. (c) kilogram dan gram. (b) mililiter.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 13. ISIPADU CECAIR 4 . (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (c) kilogram dan gram. dan bahagi yang melibatkan jisim. MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 13.MINGGU 30 12.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim. 12. (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram.3 Menolak jisim. (b) gram. (c) kilogram dan gram. (c) kilogram dan gram. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram. . tolak. (b) gram. dan bahagi yang berkaitan dengan jisim.5 Membahagi jisim. dengan nombor satu digit. dengan nombor satu digit. JISIM 12. 13. darab. (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram. 12.

(c) liter dan mililiter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .6 OCT 2012 PPD SONG. 4 .

(i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. tolak. darab. RUANG MINGGU 38 SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 39 4 . 14. (b) mililiter.3 Mengenal bentuk dua dimensi. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter.13. MINGGU 37 14.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair. (c) liter dan mililiter. prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. dengan nombor satu digit.SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 36 13.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma.4 Mendarab isi padu cecair. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14. bucu dan sisi.6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah.3 Menolak isi padu cecair. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian bahagian prisma: permukaan.5 Membahagi isi padu cecair. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. dengan nombor satu digit. tolak. dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair.1 Mengenal pelbagai jenis prisma. darab. 13. tapak. (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciricirinya. 14. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: . 13. 12. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. (c) liter dan mililiter. (b) mililiter. (b) mililiter (c) liter dan mililiter.

pentagon.6 OCT 2012 PPD SONG. heptagon dan oktagon. heksagon. 4 . (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

15. (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual. PERWAKILAN DATA 4 .4 Mengenal pasti paksi simetri.1 Mengumpul.6 OCT 2012 PPD SONG. mengelas dan menyusun data. (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14. (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. .MINGGU 40 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 15 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful