KEMENTERIAN

PELAJARAN
MALAYSIA
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH
(KSSR)

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN (RPT)
MATEMATIK
TAHUN 3

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

DAERAH SONG, SARAWAK.

4 - 6 OCT 2012
PPD SONG, SARAWAK
KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 3 SEMESTER 1 (MINGGU 1 – 20) TARIKH/ MINGGU 1 BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TOPIK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN NOMBOR BULAT 1.1 Menama dan menentukan nilai (i) Menamakan nilai nombor hingga 10 DALAM nombor. (b) Menyebut sebarang nombor yang diberi dalam bentuk angka. 000: LINGKUNGAN 10 000 (a) Membaca sebarang nombor yang diberi dalam perkataan. garis nombor dan abakus 4:1. (b) Memadankan kumpulan objek dengan nombor. (c) Memadan angka dengan namanya dalam perkataan. kad gambar dan kad angka mengikut 4 . (c) Menyusun kumpulan objek. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . gambar. (ii) Menentukan nilai nombor hingga 10 000: (a) Menunjukkan kuantiti bagi nombor yang disebut dengan menggunakan perwakilan objek. (e) Menyatakan nombor sebelum dan selepas bagi sesuatu nombor yang diberi.6 OCT 2012 PPD SONG.

tertib menaik dan tertib menurun.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (d) Membandingkan dua nombor dan menyebut sebarang nombor yang terletak di antaranya.

(d) satusatu. duadua. . tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun. tigatiga hingga sembilansembilan secara tertib menaik dan menurun.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. (c) sepuluhsepuluh. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 1.2 Menulis nombor. (ii) Melengkapkan sebarang rangkaian nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu. (i) Membilang nombor dalam lingkungan 10 000 secara: (a) seribuseribu.3 Melengkapkan sebarang rangkaian nombor 3 4 . (b) seratusseratus. 2 1. (ii) Menyatakan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 10 000.6 OCT 2012 PPD SONG. (c) sepuluhsepuluh. duadua. (b) seratusseratus.4 Menentukan nilai tempat. (i) Menamakan nilai tempat bagi setiap digit dalam sebarang nombor hingga 10 000. STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menulis sebarang nombor hingga 10 000 apabila diberi nombor itu dalam Perkataan (ii) Menulis dalam perkataan sebarang nombor hingga 10 000 yang diberi dalam bentuk angka. (d) satusatu.

(iii) Menyatakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor dengan menggunakan abakus 4:1. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

7 Menganggar. hasil tambahnya hingga . 5 TAMBAH DALAM 2.6 Membundarkan sebarang nombor. (c) ratus ke ribu. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. ratus. (b) puluh ke ratus. (b) bentuk panjang yang menunjukkan nilai setiap digit. (d) sa ke puluh. puluh dan sa. ratus dan ribu terdekat.6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Mencerakinkan sebarang nombor dalam: (a) sebutan ribu. 4 . (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (ii) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh. (ii) Melengkapkan pelbagai pola nombor yang diberi. (ii) Mengenal pasti nombor yang mungkin diwakili oleh suatu nombor hingga 10 000 yang telah dibundarkan kepada puluh. (b) menggunakan perkataan _lebih daripada” dan _kurang daripada”.1 Menambah sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. 4 1.5 Melengkapkan pola nombor. (i) Menambah sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (i) Memberi anggaran bilangan objek yang munasabah dengan: (a) menyatakan kuantiti. (i) Membundarkan sebarang nombor hingga 10 000 kepada puluh. 1.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 1. ratus dan ribu yang terdekat.

(iv) Menambah sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.6 OCT 2012 PPD SONG. 4 .10 000. (iii) Menambah sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

3 Menyelesaikan masalah tambah. (c) ratus ke ribu. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. (c) ribu ke ratus. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah yang diberi. (iii) Menambah sebarang tiga nombor dengan menggunakan abakus 4:1.6 OCT 2012 PPD SONG. (b) ratus ke puluh.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 2. (b) puluh ke ratus. puluh ke ratus dan ratus ke ribu. hasil tambahnya hingga 10 000. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penambahan hingga tiga nombor. (i) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit tanpa mengumpul semula. .2 Menambah sebarang tiga nombor. (d) sa ke puluh. 6 TOLAK DALAM 3. (ii) Menolak sebarang dua nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) puluh ke sa. 4 . (ii) Menambah sebarang tiga nombor hingga empat digit dengan mengumpul semula dari: (a) sa ke puluh.1 Menolak sebarang dua LINGKUNGAN 10 000 nombor. 2. (iv) Menambah sebarang tiga nombor dengan pelbagai strategi pengiraan.

6 OCT 2012 PPD SONG.(d) puluh ke sa. ratus ke puluh dan ribu ke ratus. 4 . (iii) Menolak sebarang dua nombor dengan menggunakan abakus 4:1. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

lapanlapan dan sembilan sembilan berbantukan: . (iii) Menolak berturutturut dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Mereka cipta cerita berdasarkan ayat matematik tolak yang diberi. (ii) Menulis ayat matematik tambah berulang: (a) tigatiga. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 4. (i) Membina dan menyebut kumpulan sama banyak menggunakan: (a) objek. 3.3 Menyelesaikan masalah tolak sebarang dua nombor.2 Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor. 7 DARAB 4 . STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menolak sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan (i) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 tanpa dan dengan mengumpul semula. (e) sembilansembilan. (d) lapanlapan. (c) tujuhtujuh. tujuhtujuh. (iii) Menulis ayat matematik darab apabila diberi kumpulan tigatiga.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN 3. enam enam. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan penolakan dua nombor.1 Menulis ayat matematik bagi operasi darab. (c) garis nombor. (b) enamenam.6 OCT 2012 PPD SONG. (ii) Menolak berturutturut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 10 000 dengan menggunakan abakus 4:1. (b) gambar.

6 OCT 2012 PPD SONG. (c) garis nombor. (b) gambar. 4 . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .(a) objek.

enam. 100 dan 1000 dengan berpandukan: (a) objek. (i) Mendarab sebarang dua nombor.2 Melengkapkan ayat matematik (b) gambar. (ii) Melengkapkan ayat matematik darab yang melibatkan sifir tiga. (ii) Menunjukkan hasil darab dengan menggunakan abakus 4:1. lapan.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Membina sifir tiga. 100 dan 1000.3 Menyatakan operasi darab (b) rawak. darab. tujuh. sembilan. (i) Menyatakan secara spontan sifir tiga. (b) dengan mengumpul semula. 4.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 8 9 4 . sembilan. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (iv) Menulis operasi darab yang sama jawapannya dengan operasi darab yang diberi dengan mengubah susunan nombor yang didarabkan. tujuh. dua digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. lapan. (b) dengan mengumpul semula. (c) salah satu daripada dua nombor yang didarab untuk memberi hasil darab tertentu. enam. tiga digit dan satu digit: (a) tanpa mengumpul semula. (c) garis nombor. sembilan. (ii) Mendarab sebarang dua nombor. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. tujuh. (iii) Mendarab sebarang nombor hingga . 4. enam. lapan. 4.4 Mendarab dua nombor. secara spontan.

hasil darab tidak lebih 10 000. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .tiga digit. dengan 10.6 OCT 2012 PPD SONG. 100 dan 1000. (iv) Mendarab sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. 4 .

dan sembilan berpandukan: 5. . BAHAGI 10 11 4 . tujuh. enam. (i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan tiga. enam. dan sembilansembilan dengan menyatakan kumpulan yang diperoleh dengan menggunakan: (a) objek. (d) songsangan operasi darab. (ii) Menulis ayat matematik berdasarkan aktiviti: (a) pengumpulan.3 Menyatakan operasi bahagi (i) Menyatakan operasi bahagi secara secara spontan. tujuhtujuh. bahagi. lapan. lapan. spontan dengan tiga. (ii) Melengkapkan ayat matematik bahagi yang melibatkan sifir tiga. 100 dan 1000 mengikut: (a) tertib menaik. tujuh. (b) pengongsian. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN . (c) garis nombor. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pendaraban dua nombor (i) Mengelaskan kepada kumpulan tiga tiga.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK STANDARD KANDUNGAN (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik darab yang diberi. sembilan. tujuh.1 Menulis ayat matematik bagi (b) gambar.6 OCT 2012 PPD SONG. 4.2 Melengkap ayat matematik (a) objek. sembilan. enam. lapan lapan. 100 dan 1000. (b) gambar. 5. enamenam.5 Menyelesaikan masalah harian. 5. lapan. operasi bahagi. (c) tolak berturutturut.

(c) salah satu daripada dua nombor yang dibahagi untuk memberi hasil bahagi tertentu. 4 .6 OCT 2012 PPD SONG.(b) rawak. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

5 Menyelesaikan masalah harian. penyebutnya hingga 10. (iv) Membahagi sebarang dua nombor dengan pelbagai strategi pengiraan. penyebutnya hingga 10.4 Membahagi dua nombor. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (ii) Membahagi dengan menggunakan abakus 4:1. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan pembahagian dua nombor. (b) gambar. (iv) Menukar pecahan wajar kepada bentuk termudah. (ii) Mengenal dan menentukan pecahan sebagai sebahagian daripada satu kumpulan menggunakan: (a) objek. 100 dan 1000. (b) berbaki. dua digit dengan satu digit: (a) tanpa baki. (iii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan 10. 6. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik bahagi yang diberi. 5. (i) Membahagi sebarang dua nombor.1 Menamakan pecahan wajar. (i) Mengenal dan menentukan pecahan wajar.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 12 13 PECAHAN 4 . . (ii) Membahagi sebarang nombor hingga 10 000 dengan satu digit: 5. (b) berbaki.6 OCT 2012 PPD SONG. (a) tanpa baki. (iii) Menyatakan pecahan setara bagi pecahan wajar yang penyebutnya hingga 10.

14 PERPULUHAN 4 .6 OCT 2012 PPD SONG. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 7. (ii) Menukar pecahan perseratus kepada perpuluhan. (iii) Menyebut sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan Sembilan .1 Mengenal perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan. (i) Menamakan pecahan perseratus.

1 Mengenal peratus. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN Sembilan dengan betul. (ii) Mewakilkan nilai wang dengan menggunakan abakus 4:1.2 Menulis perpuluhan. (i) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang memberikan jumlah 9. (i) Menama dan menyebut peratus.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 15 16 PERATUS WANG 17 18 4 . sembilan apabila disebut. RM1000. berpandukan petak seratus.6 OCT 2012 PPD SONG. mengikut sebutan dan lorekan petak seratus. garis nombor dan gambarajah. 9. dan mengikut lorekan pada gambarajah. (iii) Menukar pecahan perseratus 8. (b) ringgit dan sen.2 Menulis peratus. (ii) Menambah tiga nilai wang yang melibatkan: . dengan perpuluhan.2 Menambah nilai wang. (i) Menulis sifar perpuluhan sifar satu hingga sifar perpuluhan sembilan 7. dan jumlahnya tidak melebihi RM1000. (i) Menambah dua nilai wang yang melibatkan: (a) ringgit. kepada peratus. (iv) Melorek petak seratus mengikut peratus yang diberi (i) Menulis satu hingga seratus peratus 8. (i) Membandingkan nilai perpuluhan 7. (iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi.1 Menentukan nilai wang hingga nilai yang tertentu hingga RM1000. (ii) Mengenal simbol peratus.3 Membandingkan nilai hingga dua tempat perpuluhan.

6 OCT 2012 PPD SONG.(a) ringgit. (b) ringgit dan sen. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . 4 . dan jumlahnya tidak melebihi RM1000.

darab dan bahagi yang melibatkan wang.6 OCT 2012 PPD SONG. daripada sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. tolak. .5 Membahagi nilai wang.4 Mendarab nilai wang. Menyelesaikan masalah harian (ii) Menyelesaikan masalah harian yang yang melibatkan wang. 9. melibatkan operasi tambah. tolak.3 Menolak nilai wang.6. (i) Mendarab nilai wang dengan nombor satu digit yang melibatkan: (a) ringgit. (b) ringgit dan sen. (i) Membahagi nilai wang dengan nombor satu digit dalam lingkungan RM1000 yang 9. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. dan hasil darabnya dalam lingkungan RM1000. b) ringgit dan sen.TARIKH/ MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 19 20 4 . (b) ringgit dan sen. (ii) Menolak berturutturut dua nilai wang 9. (b) ringgit dan sen. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menolak sebarang nilai wang hingga RM1000 yang melibatkan: (a) ringgit. 9. darab dan bahagi yang berkaitan dengan wang. melibatkan: a) ringgit.

(i) Mendarab masa melibatkan (a) jam. (ii) Membaca dan merekod waktu semasa. (d) minit dan saat. dengan nombor satu digit. (i) Membaca dan memahami kalendar. (b) minggu dengan hari. (b) minit dengan minit. 10. (c) bulan dengan tahun. . SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 STANDARD PEMBELAJARAN (i) Menyatakan waktu dalam jam dan minit. (i) Membahagi masa melibatkan (a) jam. (b) minit. (i) Menolak masa melibatkan: (a) jam dengan jam. MINGGU 23 SUKATAN DAN GEOMETRI 10.5 Menolak masa. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) jam dengan jam. (iii) Membina jadual aktiviti harian. (c) jam dan minit. 10.6 OCT 2012 PPD SONG. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) minit dengan saat. (b) minit dengan minit. MINGGU 24 10.7 Membahagi masa.3 Menyatakan perkaitan dalam waktu.1 Menyatakan waktu dalam jam dan minit. MASA DAN WAKTU MINGGU 21 STANDARD KANDUNGAN 10.SEMESTER 2 (MINGGU 21 – 40) MINGGU & TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN TOPIK 10. 4 . (c) jam dan minit. 10.6 Mendarab masa. MINGGU 22 10. (b) minit. sebelum dan selepas bagi sesuatu aktiviti. (d) minit dan saat.2 Mengenali kalender.4 Menambah masa.

. darab.MINGGU 25 4 . dan bahagi yang melibatkan masa dan waktu. tolak. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. dengan nombor satu digit. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 10.6 OCT 2012 PPD SONG.8 Menyelesaikan masalah harian.

(c) meter dan sentimeter (i) Mendarab panjang yang melibatkan: (a) meter. (i) Menukar unit melibatkan meter dan sentimeter. darab.2 Menambah panjang. (c) meter dan sentimeter. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. darab. (b) sentimeter. SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 29 4 . (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang yang melibatkan: (a) meter. darab. PANJANG 11. (i) Membahagi panjang yang melibatkan: (a) meter. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. (c) meter dan sentimeter. (i) Menolak panjang yang melibatkan: (a) meter. MINGGU 28 11.MINGGU 26 11. dan bahagi yang melibatkan panjang. dan bahagi yang berkaitan dengan panjang.6 OCT 2012 PPD SONG. dengan nombor satu digit. (b) sentimeter. MINGGU 27 11. tolak. (b) sentimeter (c) meter dan sentimeter.3 Menolak panjang. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 11. tolak.4 Mendarab panjang. tolak. dan bahagi berkaitan dengan masa dan waktu. dengan nombor satu digit.1 Menukar unit panjang 11. (b) sentimeter.5 Membahagi panjang. 11 .6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan panjang. .

1 Menukar unit liter dan mililiter. tolak.6 OCT 2012 PPD SONG. 12.2 Menambah jisim MINGGU 31 12 .5 Membahagi jisim. (b) gram. (i) Menukar unit melibatkan liter dan mililiter. (c) kilogram dan gram. (i) Menambah hingga tiga jisim yang melibatkan: (a) kilogram.3 Menolak jisim. (c) kilogram dan gram.1 Menukar unit jisim. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 13. darab.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan jisim. dan bahagi yang melibatkan jisim.4 Mendarab jisim. (i) Menambah hingga tiga isi padu cecair melibatkan: (a) liter.2 Menambah isi padu cecair.MINGGU 30 12. tolak. MINGGU 33 MINGGU 34 MINGGU 35 13. (b) gram. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah. 12. (i) Mendarab jisim yang melibatkan: (a) kilogram. . JISIM 12. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. ISIPADU CECAIR 4 . MINGGU 32 12. 12. (c) kilogram dan gram. (b) mililiter. (i) Menukar unit melibatkan kilogram dan gram. (c) kilogram dan gram. darab. dengan nombor satu digit. dengan nombor satu digit. dan bahagi yang berkaitan dengan jisim. (b) gram. (b) gram. (i) Membahagi jisim yang melibatkan: (a) kilogram. (i) Menolak jisim yang melibatkan: (a) kilogram. 13.

6 OCT 2012 PPD SONG. 4 .(c) liter dan mililiter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 .

(i) Menolak isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. MINGGU 37 14. (c) liter dan mililiter. 14. RUANG MINGGU 38 SUKATAN DAN GEOMETRI MINGGU 39 4 .4 Mendarab isi padu cecair.2 Membandingkan prisma dan bukan prisma.1 Mengenal pelbagai jenis prisma. (ii) Melabelkan dan mencirikan bahagian bahagian prisma: permukaan. (i) Mendarab isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. (i) Mereka cerita berdasarkan ayat matematik tambah.6 Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan isi padu cecair.5 Membahagi isi padu cecair. prisma segiempat tepat dan prisma segitiga. darab.3 Mengenal bentuk dua dimensi. (b) mililiter. bucu dan sisi. (b) mililiter (c) liter dan mililiter. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14.3 Menolak isi padu cecair. dengan nombor satu digit. tolak. 12. (i) Mengenal jenis prisma segiempat sama. 13. (b) mililiter. tapak.13. (ii) Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan operasi tambah. 14. (i) Membahagi isi padu cecair yang melibatkan: (a) liter. dan bahagi yang berkaitan dengan isi padu cecair. darab. tolak. dan bahagi yang melibatkan isi padu cecair. (i) Membandingkan prisma dengan bukan prisma berdasarkan ciricirinya. (i) Mengenal pasti bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata: . 13. (c) liter dan mililiter.SUKATAN DAN GEOMERTI MINGGU 36 13. dengan nombor satu digit.6 OCT 2012 PPD SONG.

SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 . (ii) Menghasilkan corak berasaskan bentuk separuh bulatan dan bentuk poligon sekata.pentagon.6 OCT 2012 PPD SONG. heksagon. heptagon dan oktagon. 4 .

15. . (i) Mengumpul data berdasarkan situasi harian. PERWAKILAN DATA 4 . (ii) Mengelas dan menyusun data menggunakan jadual.4 Mengenal pasti paksi simetri.1 Mengumpul. mengelas dan menyusun data. SARAWAK KURSUS KSSR & PBS MATEMATIK TAHUN 3 14.6 OCT 2012 PPD SONG.MINGGU 40 STATISTIK DAN KEBARANGKALIAN 15 . (i) Mengenal pasti dan melukis paksi simetri bagi bentuk dua dimensi.