You are on page 1of 16

SK BUKIT GARAM

PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK
MATA PELAJARAN : SAINS

VISI SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Bukit Garam menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2015.
MISI SEKOLAH
Memberi kesempurnaan pendidikan anak didik melalui pengurusan pendidikan yang berkualiti ke arah melahirkan insan yang cemerlang dan
seimbang berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan
VISI PANITIA
Subjek Sains cemerlang dalam peperiksaan UPSR.
MISI PANITIA
1. Melahirkan pelajar yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang Sains
2. Menyedia dan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang demi menghasilkan kegemilangan
dalam mata pelajaran Sains.
TARGET PERATUSAN MATA PELAJARAN BAGI UPSR 2011
TAHUN
UPSR
2011

TARGET
PERATUSAN
100%

64 .PERINCIAN TARGET GRED UPSR 2009 PANITIA MATA PELAJARAN GRED BILANGAN PERATUS A B C D E 4 20 53 - - 5.2 26 68.8 - - % Lulus GPMP 100 2.

Murid lemah dalam istilah Sains dan konsep Sains .SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 Guru sains mempunyai pengalaman mengajar sains. PELUANG (O) O1. T3. Tempoh waktu pembelajaran di sekolah untuk subjek sains adalah lebih mencukupi . Kebanyakan pelajar mencapai asas yang lemah bagi subjek Sains dan bahasa Inggeris. Setiap guru diberi laptop untuk digunakan dalam P&P CABARAN (T) T1 O3. Pelajar masih lemah dalam kemahiran proses Sains T4. O2. T2. Teori sains diperkukuhkan dengan eksperimen. TOV pelajar berasaskan keputusan PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah sederhana sahaja. Bahasa Inggeris yang menjadi bebanan kepada pelajar.. W2. Banyak CD courseware dari Kementerian dibekalkan kepada panitia Sains. Pelajar lemah dalam menjawab soalan bahagian B. W1. S2.

3. 2. Pencapaian pelajar dalam PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah sederhana dan kelemahan dalam Bahagian B jelas dinampak. . Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana. Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. isu-isu strategik yang telah dikenal pasti ialah : 1.SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS SENARAI ISU-ISU STRATEGIK : Daripada analisis persekitaran “SWOT” (khususnya faktor kelemahan dan cabaran).

3.SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS ISU STRATEGIK 1. Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains 2. 2. KPI Peratusan UPSR bagi subjek Sains Peratusan UPSR bagi subjek Sains TOV 2011 Peratusan UPSR Sains – 100% Peratusan UPSR Sains – 100% SASARAN 2011 100% Lulus 100% Lulus STRATEGI 1. Meningkatkan kemahiran Sains Proses Pelajar dan ini dapat membantu meningkatkan pencapaian cemerlang dalam subjek Sains. Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana. Teknik menjawab akan sentiasa di bagi setiap kali murid menjawab latihan dalam kelas. 2. Pada tahun 2011 Peratusan yang diperolehi adalah baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Tutorial subjek Sains. Kuiz Sains Ujian bulanan . 3. MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Pencapaian pelajar yang akan meduduki UPSR kurang baik dalam PKSR 2 Tahun 5 (2010) Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains Pada tahun 2011 Peratusan yang diperolehi adalah baik berbanding tahun-tahun sebelumnya. Klinik Sains. 1.

Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. Bilangan dan bentuk bahan yang dapat disediakan. Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains. Pada tahun 2009 Memperbanyakkan lebih banyak bahan bahan Sains yang rujukan tambahan mudah difahami dapat disediakan oleh pelajar. 2. Cuma 20% bahan telah Bahan disediakan ditambah oleh sehingga 60% panitia. Penyediaan Bantu mengajar .3. oleh panitia. 1.

PELAN KONTIGENSI Perlaksanaan bengkel kefahaman dan ceramah teknik menjawab soalan Sains yang berkesan. Ching Abdullah TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL) KPI 3 kali dalam setahun Peningkatan prestasi pencapaian subjek Sains.SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS ISU STRATEGIK 1 : Pencapaian pelajar dalam subjek Sains Peperiksaan PKSR 2 Tahun 5 (2010) adalah tidak memberangsangkan dari segi peratusan Kelulusan. STRATEGI : Meningkatkan pencapaian cemerlang pelajar dalam subjek Sains. Mewujudkan jadual khas untuk pelajar yang lemah dalam Sains. BIL 1 2 PROGRAM / PROJEK TERAS PIPP TANGGUNG JAWAB Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains. Peratusan bagi Sains menuju ke arah 95% atau lebih baik lagi. Jun hingga Ogos Peningkatan prestasi pencapaian subjek sains.Nurul Membangunkan Hidayati modal insan. Pn. Pn. Peratusan bagi Sains menuju ke arah 95% atau lebih baik lagi. .Nurul Membangunkan Hidayati modal insan Ching Abdullah Klinik Sains.

. Sains Feb hingga Ogos Peningkatan prestasi pencapaian subjek Sains KPI Peratusan bagi Sains menuju ke arah 95% atau lebih baik lagi. PELAN KONTIGENSI Menjawab soalan topikal setiap kali selesai suatu topik Soalan kuiz setiap kali selesai topik.ISU STRATEGIK 2 : Kemahiran Sains Proses Pelajar masih di tahap sederhana. Peratusan bagi Sains menuju ke arah 95% atau lebih baik lagi. Sains Jan hingga Ogos Peningkatan prestasi pencapaian subjek Sains. Membangunkan Semua Guru modal insan. STRATEGI : Meningkatkan kemahiran sains proses pelajar. Kuiz Sains TERAS PIPP TANGGUNG JAWAB TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL) Membangunkan Semua guru modal insan. BIL 1 2 PROGRAM / PROJEK Tutorial subjek Sains.

BIL 1 2 PROGRAM / PROJEK Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains. Sains TEMPOH KOS / SUMBER OUTPUT (HASIL) Mei-ogos Pelajar tahu cari jawapan sebenar bagi subjek Sains. Guru panitia Peningkatan Sains sehingga 60% Bekerjasama bahan bantu menyediakan mengajar bahan-bahan P & yang P untuk disediakan. Feb hingga Mei Bahan bantu mengajar Sains semakin banyak digunakan oleh guru. Peratusan bagi Sains menuju ke arah 95% atau lebih baik lagi. STRATEGI : Memperbanyakkan bahan yang mudah difahami oleh pelajar.ISU STRATEGIK 3 : Pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. KPI PELAN KONTIGENSI Guru panitia Sains menyediakan nota khas soalan dan jawapan Sains berorientasikan UPSR. TERAS PIPP TANGGUNG JAWAB Membangunkan Semua guru Modal insan. . Sains Membangunkan Semua guru modal insan. kegunaan bersama. Penyediaan bahan bantu mengajar.

2. Surat-menyurat (penceramah) Pengesahan kehadiran penceramah Jadual/atur cara program Persediaan pelaksanaan ceramah/bengkel a) alat siaraya b) persediaan tempat c) pengurusan bahan Pelaksanaan ceramah Laporan pelaksanaan TANGGUNGJAWAB TEMPOH Cik Kasmini Kassim Cik Kasmini Kassim Cik Kasmini Kassim Cik Kasmini Kassim Cik Kasmini Kassim Semua guru Sains 1 hari 1 hari 1 minggu 1 minggu 1 hari 3 hari sebelum tarikh pelaksanaan. Rasional : Kebolehan pelajar masih di tahap sederhana mengenai kaedah berkesan menjawab oalan Sains berasaskan UPSR. Pelajar dapat menjawab soalan UPSR dengan sistematik. Objektif : 1. Pelajar dapat pengisian bahan yang berguna semasa sesi bengkel dan ceramah. PROSES KERJA Perbincangan & penyediaan kertas kerja Urusan peruntukan kewangan. Cik Kasmini Kassim Cik Kasmini Kassim 1 hari 1 minggu selepas pelaksanaan program. Tempoh / Tarikh : 1 kali setahun. 8. Kumpulan Sasaran : Murid tahun 6 LANGKAH 1 2 3 4 5 6 7. STATUS .SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS PELAN OPERASI : 1 Nama Projek / Program : Bengkel dan ceramah teknik menjawab Sains.

Tempoh / Tarikh : Jan hingga Ogos Kumpulan Sasaran : Pelajar yang gagal dalam Peperiksaan Pertengahan Tahun.PELAN OPERASI : 2 Nama Projek / Program : Klinik Sains Rasional : Kefahaman pelajar tentang teori sains di tahap sederhana. Pelajar dapat memahami teori sains dengan lebih mendalam. 2. LANGKAH PROSES KERJA 1 Jadual 2 Pelaksanaan 3 Laporan pelaksanaan TANGGUNGJAWAB Pn. Nurul Hidayati Ching Abdullah TEMPOH 1 hari 1 hari Jan hingga Ogos STATUS . Nurul Hidayati Ching Abdullah Pn. Objektif : 1. Pelajar mendapat membuat nota ringkas sendiri. Nurul Hidayati Ching Abdullah Pn.

PELAN OPERASI : 3 Nama Projek / Program : Tutorial subjek Sains Rasional : Kemahiran sains proses pelajar masih di tahap sederhana. Pelajar dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan kemahiran Sains proses(khusus Bahagian B) dengan sistematik. Tempoh / Tarikh : Feb hingga Ogos Kumpulan Sasaran : Murid Tahun 6 LANGKAH PROSES KERJA 1 Jadual 2 Pelaksanaan 3 Laporan pelaksanaan TANGGUNGJAWAB Pn. Nurul Hidayati Ching Abdullah Pn. Nurul Hidayati Ching Abdullah Pn. Nurul Hidayati Ching Abdullah TEMPOH 1 hari 1 hari Feb hingga Ogos STATUS . Objektif : 1. Meningkatkan kemahiran Sains proses pelajar. 2.

Nurul Hidayati Ching Abdullah Semua guru sains Pn. Pelajar dapat berfikir secara rasional dan logikal. Nurul Hidayati Ching Abdullah TEMPOH 1 hari 1 hari 1 hari STATUS . 2. Tempoh / Tarikh : Feb hngga Ogos Kumpulan Sasaran : Murid tahun 6 LANGKAH PROSES KERJA 1 Jadual 2 3 Pelaksanaan Laporan pelaksanaan TANGGUNGJAWAB Pn.PELAN OPERASI : 4 Nama Projek / Program : Kuiz Sains Rasional : Kefahaman pelajar tentang kemahiran sains proses masih di tahap sederhana. Pelajar sentiasa memperkembangkan pemikirannnya. Objektif : 1.

Memperbanyakkan bahan sains yang mudah difahami oleh pelajar. Nurul Hidayati Ching Abdullah TEMPOH 3 Bulan Selepas 3 bulan pelaksanaan STATUS . Kumpulan Sasaran : Murid tahun 6 LANGKAH 1 2 PROSES KERJA Pelaksanaan Laporan pelaksanaan TANGGUNGJAWAB Semua guru Sains Pn. 2. Objektif : 1. Tempoh / Tarikh : 3 bulan proses penyediaan. Pelajar tahu cara jawapan sebenar bagi subjek sains.PELAN OPERASI : 5 Nama Projek / Program : Bank soalan dan jawapan bagi subjek Sains. Rasional : Bahan rujukan Sains yang kurang difahami oleh pelajar kerana dalam Bahasa Inggeris .

PELAN OPERASI : 6 Nama Projek / Program : Penyediaan Bahan Bantu Mengajar Rasional : Bahan rujukan mengenai Sains sukar difahami kerana pelajar lemah memahami Bahasa Inggeris. Memperbanyakkan bahan bantu mengajar dan mudah difahami oleh pelajar. Objektif : 1. 2. Tempoh / Tarikh : Feb hingga Mei Kumpulan Sasaran : Semua pelajar . Memastikan P & P dalam keadaan yang terancang dan memudahkan tugas guru yang mengajar.

Learning to score (LTS) b. Tactical Plan 1 Streaming test/Diagnostic test / Monthly/ Gerak Gempur/ Trial UPSR Topical teaching according to the syllabus given PEKA assessments 2 3 4 5 6 Motivation and answering techniques Extra classes Examination a.SK BUKIT GARAM PERANCANGAN STRATEGIK BIDANG AKADEMIK MATA PELAJARAN : SAINS N o. Question papers from other states Ja n X X X Fe b X Ma c X Ap r X Time Frame Ma Jun Jul y e y X X X X X X X X X X X X X X X X X X Se pt X X X X Au g X X X X X X X X X X X Oc t No v .