You are on page 1of 31

Page 1

Ke arah End Baru:
Pedagogi baru
Pembelajaran Deep

Oleh Michael Fullan dan Maria Langworthy
Bagi pihak perkongsian global
Jun 2013

Page 2

Penyumbang
Anthony Mackay,
Institut Australia
Pengajaran dan Sekolah
Kepimpinan, dan Inovasi
Unit UK
Carina Wong,
Bill & Melinda Gates
Yayasan
Greg Butler,
Kesan kerjasama
Joanne McEachen,
Kesan kerjasama
Kate Murray,
Galway Pendidikan
Jal Mehta,
Harvard Sekolah Pengajian Siswazah
Pendidikan
Jon K. Harga,
Intel
Martina Roth,
Intel
Joanne Quinn,
Michael Fullan Enterprises
Michael Fullan,
Michael Fullan Enterprises
Maria Langworthy,
Michael Fullan Enterprises

Roy Zimmermann,
Microsoft
Kirsten Panton,
Microsoft
Steven Duggan,
Microsoft
Andreas Schleicher,
OECD
David bantuan,
OECD
Kristen Weatherby,
OECD
Katelyn Donnelly,
Pearson Education
Simon Breakspear,
Pearson Education
Cathy Zier,
Promethean
Jim Wynn,
Promethean
John Hattie,
University of Melbourne
Sekolah Pengajian Siswazah Pendidikan
Peter Hill
Perunding Pendidikan

Jun 2013
Diterbitkan oleh Impak Kerjasama
Seattle, Washington, Amerika Syarikat
Sifatkan Impak Kerjasama
Kerja ini dilesenkan di bawah Creative Commons Atribut 3.0 Lesen Unported

www.newpedagogies.org

ii | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep

Page 3

Isi kandungan

Penyumbang

ii

Kata pengantar

iv

Pengenalan

1

Pedagogi baru untuk Projek Pembelajaran Deep

4

Teori kami Tindakan

5

Sistem Polisi Diffusion

7

Langkah­langkah

8

Menerima Pakai FRS Baru Pedagogi Model

10

Kerja Pembelajaran Deep

15

A Word Teknologi

17

Pedagogi baru bagi Rangka Kerja Pelaksanaan Pembelajaran Deep

19

Rujukan

28

Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | iii

Page 4

Kata pengantar

Pada awal tahun 1950 sekumpulan berbakat pendaki Perancis yang diketuai oleh Maurice Herzog menetapkan untuk
menjadi pasukan pertama yang pernah mendaki puncak 8000 meter. Beberapa bulan kemudian menakutkan
Herzog dan salah satu daripada rakan­rakannya mencapai puncak Annapurna dalam
Himalaya dan mencapai matlamat mereka.
Ia adalah satu cerita yang luar biasa; lebih kurang berkata walaupun adalah bahawa sebelum mereka boleh
mendaki Annapurna, mereka terpaksa mencari gunung yang adalah lebih mudah berkata daripada dilakukan.
Apa yang mereka perlu pergi ialah peta miskin dan penduduk tempatan yang cukup secara semula jadi
lebih berminat untuk mencari pas antara gunung daripada mencapai
sidang kemuncak. Mencari gunung yang mengambil masa lebih daripada separuh masa Herzog dan beliau
rakan­rakan ada sebelum monsun ditetapkan dalam. Semua drama yang kemudiannya diikuti adalah
berbangkit daripada mereka minggu hilang.
Apabila saya meninjau kesusasteraan pada matlamat pembelajaran yang baru, masa depan pedagogi dan
teknologi peranan mungkin bermain dalam membolehkan pelajar mencapai banyak lagi dalam
sekolah berbanding pada masa ini adalah kes itu, pendakian Annapurna terus datang kembali ke
saya. Bukan sahaja kita tidak mendaki gunung kami; kami telah tidak mendapati ia

 Apabila sistem yang sangat kompleks berubah. tetapi kebanyakannya untuk meniup penutup daripada pembelajaran. Pearson iv | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 5 Pengenalan Krisis ini ­ Dan tidak ada perkataan lain untuk itu ­ dalam persekolahan awam adalah fungsi interaksi yang sangat besar tolak­tarik dinamik. kecuali jika ia dibangunkan di sekolah dan untuk semua. Walau bagaimanapun. Guru dan pelajar psikologi jika tidak benar­benar ditolak keluar dari sekolah. 2013;. untuk mereka memenuhi. Keadaan sekarang adalah intrinsik kepada peralihan masyarakat kita untuk pengetahuan ekonomi berasaskan pergantungan global. pendekatan baru dalam pengajaran dan pembelajaran. tanda­tanda kekecewaan guru yang semakin meningkat. Matlamat pembelajaran yang dinyatakan di sini pergi jauh di luar keperluan literasi dan numerasi dan akan memerlukan. Willms et al. Sekarang kita mendapati gunung itu ­ dengan bantuan yang penting dari kertas ini ­ tugas kita sebagai pendidik di seluruh dunia adalah untuk mendaki. di Amerika Syarikat peratusan guru yang berpuas hati dengan pengajaran telah menjunam daripada 65% kepada 38% dari 2008 hingga 2012. Selain itu. hanya akan dibangunkan di luar sekolah dan bagi sesetengah orang. Huru­hara. Penulis berhujah bahawa melainkan jika suatu pedagogi baru muncul pelajar di sekolah akan menjadi semakin bosan dan orang dewasa semakin kecewa. anak­anak dan orang dewasa. Sehingga kini. huru­hara adalah semula jadi kejadian. Dalam masa tarikan ini kita lihat mod pembelajaran baru yang menarik muncul dari interaksi pedagogi dan teknologi. di mana pelajar dan guru­guru sebagai rakan kongsi menjadi terpesona dengan hari pendidikan demi hari. mengandungi benih sendiri yang corak baru berkembang. Michael dan Maria telah dipetakan landskap di hadapan. Mereka tidak mendakwa telah memanjat gunung; Saya percaya namun mereka telah membantu kami untuk mencari ia. seterusnya. membolehkan dan dipercepatkan dengan teknologi. tidak semestinya produktif. Kertas daripada Michael Fullan dan Maria Langworthy perlu dilihat kerana konteks. Ketua Penasihat Pendidikan. Sebagai contoh. kadar pembangunan dalam teknologi dan aplikasinya kepada pembelajaran mencipta baru kemungkinan yang. segera dan luas . Di tengah­tengah cabaran. Alive di Paya (2013). kita telah mula menentukan apa: matlamat baru pembelajaran yang berkaitan dengan era baru ini. Mereka menggambarkan krisis yang dihadapi oleh sistem pendidikan global dan dinyatakan bagaimana sistem perlu menimbang semula matlamat pembelajaran mereka serta pendekatan mereka untuk berubah jika mereka mahu menyelesaikan krisis dan mencapai standard yang tinggi untuk semua. Pendidikan di bawah syarat­syarat ini perlu radikal difikirkan semula ­ sebahagiannya untuk menghentikan kebosanan. Dan tidak tidak berkaitan. A jurang baru akan muncul ­ dan sesungguhnya ini telah pun bermula. 2009). Yang faktor penolak ialah pelajar dapati persekolahan semakin membosankan kerana mereka meneruskan seluruh gred.lagi. dan kertas susulan yang ditulisnya dengan Katelyn Donnelly. Oleh Sir Michael Barber. dan memastikan bahawa setiap pelajar muncul dari sekolah bersedia untuk abad yang luar biasa yang akan berlaku. untuk digital dunia. Lukisan pada buku yang sangat baik Michael. Stratosphere (2012). Sementara itu teknologi luar biasa yang memikat semua. Kajian dari pelbagai negara menunjukkan bahawa di kalangan pelajar sekolah tinggi kurang daripada 40% pelajar menengah atas adalah intelektual terlibat (Jenkins. pedagogi baru sebenarnya.

 Oleh sekarang. Projek ini memberi tumpuan kepada inovasi pedagogi yang akan membolehkan teknologi untuk mencapai potensi untuk memberi kesan pembelajaran itu. dan ukuran menentukan asas proses sistem pendidikan. yang berkaitan dan penyelesai masalah bersama dan menjadi sihat. amalan. "Nesta untuk memandu hasil pendidikan yang lebih baik "(Nesta 2013). terdapat satu usaha untuk mencari yang "suci kaedah berpotensi "yang akan mengubah dunia pendidikan melalui teknologi. Ini tanggapan yang luas. Persetujuan di kalangan pihak berkepentingan dalam hal ini projek adalah bahawa matlamat pembelajaran yang baru memerlukan perubahan dalam bagaimana hubungan antara pelajar dan guru berstruktur. Fokus kepada menggerakkan inovasi mentakrifkan wawasan baru Pedagogi untuk projek Pembelajaran dalam: Pemegang kepentingan pendidikan global bekerja bersama­sama dalam perkongsian untuk menangani cabaran pendidikan utama: bagaimana pendidik boleh mereka bentuk dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang membawa kepada niaga hadapan lebih berjaya untuk semua pelajar. berubah jika kita Pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep: a global perkongsian bertujuan untuk memperbaharui matlamat kita untuk pendidikan dan pembelajaran. ia adalah jelas bahawa tiada kaedah berpotensi suci wujud; sebaliknya. Kita perlu sistem pembelajaran kita untuk menggalakkan belia untuk membangunkan mereka visi sendiri tentang apa yang dimaksudkan dengan menyambung dan berkembang dalam sentiasa mereka dunia yang baru muncul. yang akan menjadi lebih ditapis dan beroperasi di peringkat awal projek melalui kerjasama dengan rakan­rakan. . Sebagai laporan baru­baru ini dinyatakan. tetapi kesannya bergantung kepada bagaimana pendidikan ia digunakan. dan bagaimana pembelajaran diukur. Teknologi dengan cepat menjadi yang sentiasa ada dalam pembelajaran persekitaran ­ dari peranti peribadi ke awan pendidikan kepada digital sumber pembelajaran." Kemahiran diterangkan di bawah ini adalah ringkasan awal kemahiran pembelajaran mendalam. dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang diamalkan. "konteks ini di mana teknologi digital dikerahkan keperluan untuk berubah jika kita akan hasil. adalah apa yang kita maksudkan dengan "pembelajaran dalam. Dalam banyak bahasa dan pemikiran di teknologi dalam pendidikan. yang digital teknologi keperluan dikerahkan ke Menggunakan teknologi yang lebih berkesan adalah penting untuk masing­masing proses. Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 1 Page 6 "Konteks di Hubungan. termasuk kemahiran yang menyediakan semua pelajar menjadi kehidupan panjang yang kreatif. teknologi digunakan untuk membolehkan dan mempercepatkan proses tertentu boleh akan memandu lebih baik secara mendadak meningkatkan pembelajaran. individu gembira yang menyumbang kepada kebaikan bersama di peringkat global hari ini saling bergantung dunia. Perkongsian ini bertujuan untuk menyatakan dengan jelas dan menunjukkan bagaimana potensi sebenar untuk pembelajaran boleh dicapai melalui baru pedagogi dalam masyarakat teknologi yang kaya. merangkumi idea yang lebih luas daripada manusia berkembang.cuba untuk membuat pembaharuan bagaimana: proses pendidikan ­ adalah segera diperlukan. dan melengkapkan mereka dengan kemahiran untuk mengejar orang­orang penglihatan.

Pemikiran dan masalah yang kritikal penyelesaian ­ berfikir secara kritikal untuk mereka bentuk dan menguruskan projek. 2013) Kertas putih ini menyediakan asas untuk kerja­kerja perkongsian global. Kemudian ia menggariskan rangka kerja pelaksanaan untuk rakan­rakan untuk menggerakkan untuk mencapai matlamat pembelajaran dalam. empati dalam bekerja dengan pelbagai orang lain. Kerjasama ­ kerja dalam pasukan.2 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 7 Pembelajaran Deep Pendidikan watak ­ kejujuran. dan kepimpinan untuk tindakan. keyakinan diri. kemahiran sosial. Kewarganegaraan ­ global pengetahuan. memandangkan dan meneruskan idea­idea baru. empati untuk menyumbang kepada keselamatan dan manfaat orang lain. kawalan kendiri dan tanggungjawab. secara bertulis dan dengan pelbagai alat digital; kemahiran mendengar. Kreativiti dan imaginasi ­ ekonomi dan sosial keusahawanan. sensitif kepada dan menghormati lain budaya. ketabahan. Dokumen pertama memberikan gambaran keseluruhan matlamat perkongsian ke dan asas pengetahuan yang mendasari teori tindakannya. belajar daripada dan menyumbang kepada pembelajaran orang lain. kerjaya dan kemahiran hidup. penglibatan aktif dalam menangani isu manusia dan alam sekitar kemampanan. (Fullan. membuat keputusan yang berkesan dengan menggunakan pelbagai alat digital dan sumber. menyelesaikan masalah. Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 3 . Komunikasi ­ berkomunikasi dengan berkesan secara lisan. kesihatan diri dan dengan baik yang.

 bangunan dan yang jelas mengembangkan kapasiti berakar dalam yang terbaik daripada apa yang dinamik berlaku di Padang. dan kelompok sekolah­sekolah daripada pelbagai negara ­ sedang memulakan projek ini. dan belia sendiri untuk memperbaharui sistem pembelajaran. Rakan­rakan akan bekerjasama dalam usaha penggemblengan global untuk menangkap dan memupuk yang paling menjanjikan kes pedagogi dan pembelajaran dalam. dan inisiatif yang berjaya mesti membawa bersama­sama berbeza kekuatan dan keupayaan pelakon yang berbeza untuk mencapai matlamatnya. pembelajaran profesional. projek pembelajaran dikongsi Dengan matlamat yang sama dan kriteria kejayaan Seluruh sistem pendidikan yang pelbagai yang mahu membina kolektif kapasiti 4 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 9 Dengan maklum balas kerjasama. syarikat­syarikat. Satu set prinsip membimbing kerja­kerja ini perkongsian ke: Tumpuan utama adalah mengejar "matlamat pembelajaran yang mendalam" yang dibolehkan oleh baru pedagogi dan dipercepatkan oleh teknologi Perkongsian dan ketelusan adalah model operasi projek itu di semua tahap Dalam mobilisasi. reka bentuk. renungan dan kitaran tindakan untuk inovasi Model mobilisasi mesti boleh guna dan diperkembangkan Alat Menyediakan dan pengetahuan yang boleh digunakan yang boleh memajukan amalan. Perkongsian global adalah berasaskan pembelajaran azam dengan melakukan. global kerjasama merentas sektor ­ termasuk organisasi penyelidikan. .. tindakan. ukuran. Banyak kes terpencil wujud sudah. renungan dan pengembangan Termasuk sebagai rakan kongsi: pelajar. 2007). Menjawab panggilan dari dasar. ibu bapa dan pemimpin pendidikan Pada dasarnya. membina keupayaan kita bersama untuk mencapai matlamat tersebut melalui rangka kerja pengukuran bersama dan tindakan. Kami niat adalah untuk memberi tumpuan kepada sebilangan kecil matlamat yang tinggi dikongsi oleh semua rakan­rakan. Ini jenis multi­antarabangsa kerjasama pihak berkepentingan mempunyai kapasiti dan potensi untuk memajukan pembelajaran agenda dalam cara satu entiti tidak dapat melakukan sebaliknya. pemimpin sistem pendidikan. Yang mencabar kita berkongsi adalah kompleks dan pelbagai dimensi (Snowden et al. majikan. Kami berusaha untuk membawa mereka bersama­sama dalam usaha penggemblengan berstruktur dengan kejayaan dan kemajuan langkah­langkah.Page 8 Pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Projek Pedagogi baru untuk projek Pembelajaran Deep mengambil sebagai pusat tumpuan yang pelaksanaan matlamat pembelajaran mendalam dibolehkan oleh pedagogi baru dan dipercepatkan oleh teknologi.

 Perkongsian st Kemahiran Century. Penggunaan model pedagogi baru yang memupuk pembelajaran mendalam 4. kita sedang bergerak dari peringkat definitional dengan pelaksanaan sistem peringkat yang baru pedagogi dan matlamat pembelajaran. Pengetahuan tentang bagaimana pelajar menerima pakai amalan pembelajaran mendalam Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 5 Page 10 . dan dasar­dasar Berkembang sebagai kelompok sekolah dan sistem pendidikan meluluskan rangka kerja Penyelidikan berterusan makan ke dan dari projek Mengikuti perkembangan ilmu yang berkembang pesat dan amalan asas dalam bidang yang dinamik ini Menyumbang kepada asas pengetahuan antarabangsa melalui penyertaan dalam persidangan dan e­penerbitan Teori kami Tindakan Perkongsian ini bermula dengan kenyataan bahawa sistem pendidikan kita memerlukan dasar­dasar baru. Kami ada empat halangan asas kini berdiri di antara teori dan amalan pembelajaran mendalam. langkah­langkah dan model pedagogi berasaskan bukti untuk membolehkan pembelajaran yang berkaitan bagi. Dasar dan strategi tahap sistem yang membolehkan penyebaran 2. Dengan perkongsian global. cara diterima untuk mengukur pembelajaran mendalam 3. era berasaskan pengetahuan global. termasuk pembangunan yang tidak mencukupi daripada yang berikut: 1. Pemegang kepentingan pendidikan mula menentukan matlamat pembelajaran baru dekad yang lalu melalui inisiatif seperti Rangka Kerja Kecekapan EU kunci. dan Persatuan Antarabangsa Teknologi dalam selama 21 NETS rangka kerja Pelajaran.proses.

 sumber pelaburan seperti teknologi dan bahan­bahan dan kaedah­kaedah yang proses mandat. Namun keperluan adalah untuk mengubah ini poket kecil inovasi ke dalam pembaharuan sistem keseluruhan. dan Teknologi (Fullan dan Donnelly. bersama­sama membawa langkah baru. Sistem Perubahan. dan bagaimana kepimpinan boleh membolehkan penyebaran proses baru di seluruh keseluruhan sistem. perubahan yang berterusan dalam organisasi pembelajaran yang kompleks kakitangan ahli berpengalaman (Mehta. Pemimpin sering menggunakan tuil transaksi tipikal organisasi birokrasi untuk memandu sistem perubahan: langkah­langkah akauntabiliti. sumber dan proses ­ semua jelas sejajar dengan matlamat baru. Ia boleh bunyi seperti perbezaan yang halus. Pemikiran ini memberitahu bagaimana kami telah mereka bentuk rangka kerja pelaksanaan yang dinyatakan di dalam kedua separuh daripada kertas. berdasarkan bekerja melalui sistem peringkat berjaya perubahan di seluruh dunia. bagaimana mereka boleh dinilai. Kepimpinan seterusnya berfungsi sebagai rakan kongsi dengan sekolah­sekolah dan guru­guru. kami akan sebaliknya berusaha untuk memacu perubahan bermula dari lokus yang lain: budaya kepaduan. suara fokus penjajaran semula ke arah matlamat baru. Mengubah semua sekolah dalam sistem pendidikan. 2013). jika ia dilaksanakan dengan berkesan. tetapi perubahan yang berkesan dan mampan berlaku apabila terdapat kata sepakat di kalangan semua pihak yang berkepentingan yang baru matlamat adalah penting moral. Ia kepercayaan kami. Dalam projek ini. Perbincangan yang berikut menerangkan pemikiran perkongsian ke atas setiap ini halangan dan teknologi peranan boleh bermain. Apabila terdapat jenis ini seluruh sistem . 2013). Dalam kerja­kerja yang berkaitan kami telah membangunkan indeks kepada menilai inovasi digital mengikut tiga dimensi: Pedagogi.Apakah halangan­halangan ini berjumlah kekurangan kejelasan tentang pembelajaran baru matlamat. Semua ini dapat diaktifkan dan dipercepatkan dengan penggunaan teknologi. 6 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 11 Sistem Polisi Diffusion Pedagogi baru dan pembelajaran mendalam sudah berlaku di lompatan kecil dan pecah dalam persekitaran pembelajaran di seluruh dunia. bagaimana mereka boleh dipelajari. kepimpinan yang terbaik boleh menangani luar jangka daripada usaha perubahan melalui yang disediakan untuk pertama sebagai yang berterusan. berkesan menggerakkan pembelajaran mendalam pada skala memerlukan perubahan pengetahuan. Ini tindakan yang dapat dilaksanakan jarang bekerja untuk memandu sahih.

Langkah­langkah Cabaran utama untuk sistem pendidikan di negara­negara anggota banyak adalah penilaian kecekapan ini. Penilaian adalah salah satu daripada pengaruh paling kuat kepada pengajaran dan pembelajaran tetapi ia cenderung untuk meletakkan terlalu banyak penekanan pada pengetahuan mata pelajaran. Ini adalah apa yang kita maksudkan . dan melakukan lebih banyak. (Suruhanjaya Eropah. dan kurang kemahiran dan sikap dan pengabaian sama sekali silang yang semakin penting kecekapan kurikulum seperti belajar untuk belajar atau keusahawanan. dan perubahan menjadi lebih mudah dari yang difikirkan. (Fullan. 2011) Orientasi ini terhadap seluruh sistem penyebaran pedagogi dan baru pembelajaran mendalam bermula dengan kepaduan budaya dan penglibatan awal. ia kelihatan seperti ini: Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 7 Page 12 Tukar Proses Komitmen yang mendalam angkat kepada imperatif moral Mereka bentuk sebilangan kecil matlamat yang tinggi yang ditakrifkan oleh penting Membangunkan membolehkan proses. kehendak kolektif menjadi pemandu teras. berpusat di perkongsian pembelajaran Secara berterusan mengukur dan menganalisis apa yang bekerja. baru pedagogi dan teknologi berkaitan adalah semata yang menarik supaya peserta bermotivasi untuk pergi lebih mendalam. Lebih­lebih lagi. langkah­langkah dan alat­alat Melabur dalam fokus pembinaan kapasiti.tujuan bersama. Ia memerlukan conceptualizations jelas dan konkrit daripada apa yang dimaksudkan untuk mempelajari sesuatu dan juga mengenal pasti penunjuk objektif bahawa mencadangkan di mana pelajar adalah di atas jalan untuk penguasaan. 2012) Penilaian sentiasa menjadi salah satu alat yang penting dalam pembelajaran proses. belajar dari kerja Penting moral Perkongsian ini akan membimbing semua kerja kami: mengejar matlamat pembelajaran yang mendalam dibolehkan oleh pedagogi baru dan dipercepatkan dengan teknologi. Sebagai satu proses. dan kemudian membawa masuk alat dan program untuk menyokong penjajaran semula. Oleh itu. pelakon utama menjadi activators perubahan: Kunci kepada kejayaan seluruh sistem adalah untuk terletak tenaga pendidik dan pelajar sebagai daya penggerak pusat.

 boleh diukur operationalizations kemahiran pembelajaran mendalam dan petunjuk bagi pengesanan untuk Sejauh ini jenis pembelajaran berhubung dan berkembang yang berlaku. Pembelajaran adalah salah satu yang paling kompleks perkara untuk mengukur kerana ia tidak dapat dilihat secara langsung tetapi mesti disimpulkan. Seperti yang dinyatakan di atas. dan berpotensi melalui penilaian disahkan di peringkat antarabangsa seperti bergantung kepada bagaimana ia adalah ujian baru PISA Berasaskan untuk sekolah­sekolah. 2013) 8 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 13 Sangat beberapa inisiatif telah berjaya beroperasi kemahiran pembelajaran mendalam untuk tujuan pengukuran. Peralihan tumpuan digunakan untuk khusus ukuran dari hasil hanya memeriksa tujuan. kerja perkongsian itu juga akan berusaha untuk mengkaji pembelajaran syarat berkaitan dengan kemajuan pembelajaran dalam. Data mengenai hubungan ini akan menyediakan asas bukti untuk memberitahu sistem dasar peringkat. tetapi iakaedah penilaian yang dinyatakan di bawah. Namun guru sangat memerlukan kemahiran ini diterjemahkan ke dalam satu set praktikal petunjuk yang boleh membimbing amalan dan menentukan kejayaan. guru dan ibu bapa); amalan pedagogi (seperti yang direka bentuk dan berpotensi untuk berpengalaman); dan motivasi dan penglibatan pelajar. terhadap aspek­aspek yang lebih luas alam sekitar pengajian keadaan boleh menjadi hasil yang kuat dari projek. sehingga kini. Walau bagaimanapun. 2011). menguji dan membangunkan kaedah baru yang inovatif taksiran yang baru muncul seluruh dunia. Tujuannya di sini adalah untuk bekerja dengan kelompok sekolah untuk mengkaji hubungan antara pembelajaran keadaan di sekolah­sekolah dan pembelajaran yang mendalam yang ditunjukkan oleh pelajar. dan ibu bapa akan mengukur pembelajaran keadaan s. iaitu kira­kira membuat penghakiman tentang sejauh mana pelajar telah belajar apa yang kita bertujuan mereka untuk belajar. Harga & Pierson. dan tiada satu pun kaedah baru untuk berbuat demikian telah "menembusi" kepada penggunaan meluas di seluruh sekolah­sekolah dan sistem. Titik permulaan kami perlu penilaian. Ini adalah langkah pertama dalam dapat mengenal pasti tindakan yang sesuai yang meningkatkan pembelajaran. sekolah dan sistem pemimpin. A Matlamat pertama kritikal bagi dengan itu projek itu ialah pembangunan lebih konkrit. kuat terlebih dahulu Hasil pembelajaran yang mendalam akan diukur melalui baru pembelajaran mendalam. Kaji selidik ini akan ialah termasuk persepsi budaya sekolah dan persekitaran; hubungan pembelajaran (contohnya antara Kami percaya bahawa rakan­rakan pelajar; antara pelajar dan guru­guru; antara teknologi mempunyai rakan­rakan guru; dan di antara pelajar. guru. kami percaya teknologi yang mempunyai . terdapat telah beberapa siasatan yang rapi daripada strategi baru di seluruh sistem pendidikan yang pelbagai dan sekolah­sekolah dengan cara yang akan membolehkan penilaian perbandingan.oleh pengoperasian pembelajaran dalam. Ketiga. Kedua. Kaji selidik dalam talian dengan pelajar. (Hill. rakan sekolah kluster akan mempunyai peluang untuk berkongsi. Satu pelbagai lebih luas strategi penilaian ­ termasuk baru menggunakan ICT untuk penilaian ­ mula dikenali dan digunakan oleh guru dan sekolah (Light.

Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 9 Page 14 potensi untuk kuat memajukan pembelajaran dalam. Kita melihat model­model baru yang berpangkalan di yang sama dua hala pembelajaran perkongsian antara dan di kalangan pelajar dan guru. Jadi. Guru­guru dan pelajar­pelajar dari sekolah kluster perkongsian ke yang berada di barisan hadapan dalam membangun dan menggunakan pedagogi baru akan menjadi sebahagian daripada activators teras projek. dan perlukan untuk membuat keputusan dalam masa nyata ­ guru perlu yang mendalam. dan lain­lain Peralatan untuk menilai produk pembelajaran yang lebih kompleks. contohnya melalui penilaian berasaskan permainan. Kita tahu bahawa kualiti pengajaran di sekolah faktor yang paling penting yang membentuk hasil pembelajaran. bukan untuk membangunkan mereka secara langsung sebagai sebahagian daripada projek ini. penangkapan talian kemahiran proses. dan mewujudkan rangkaian kerjasama di kalangan guru­guru ini dan pelajar untuk membina kapasiti dan model untuk amalan: Memandangkan pelbagai masalah pengajaran ­ berpotensi tidak bersedia pelanggan. penyelesaian masalah secara kolaboratif dalam talian. Sekolah yang mengambil bahagian akan menggunakan sebahagian daripada alat penilaian baru yang inovatif yang paling untuk memastikan yang mana terbaik membolehkan dan mengukur hasil pembelajaran dalam dan alat yang bekerja terbaik di tertentu konteks. kerja pelajar artifak Menerima Pakai FRS Baru Pedagogi Model Ketiadaan asas bukti kukuh yang menunjukkan bagaimana pedagogi baru model mencapai pembelajaran mendalam adalah satu lagi halangan kritikal untuk mobilisasi pedagogi baru untuk pembelajaran dalam. 10 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 15 pengetahuan pelbagai dimensi yang membolehkan kedua­dua mereka untuk menilai keadaan dengan cepat dan untuk menarik apabila pelbagai repertoir untuk . contohnya. contohnya rakan sebaya. pakar­pakar di luar. kimia yang tidak menentu di seluruh kumpulan pelajar. fokus ketiga ini kerja pengukuran akan menguji baru muncul alat penilaian ICT. Kami berusaha untuk menangkap dan memupuk inovatif mereka bekerja. Matlamat kami adalah untuk mengkaji penilaian baru yang diwujudkan melalui projek­projek lain. Pada teras sangat kerja perkongsian itu adalah matlamat untuk membangunkan kami pengertian model pedagogi bagaimana baru membolehkan baru dan lebih mendalam hasil pembelajaran. dan bagaimana model ini diaktifkan dan dipercepatkan oleh teknologi. tetapi ia bergantung kepada bagaimana ia digunakan untuk tujuan tertentu. dan lain­lain Peralatan untuk menyediakan pengalaman penilaian yang lebih kompleks. Pemikiran awal mencadangkan beberapa jenis penilaian inovatif alat untuk disertakan: Alat­alat yang menyokong kitaran maklum balas yang cepat kepada pembelajaran kemajuan Alat yang meliputi berbagai peserta dalam penilaian proses. bagaimana guru boleh disokong paling berkesan dalam mengguna pakai model­model ini.

 Guru sebagai rakan kongsi dalam pembelajaran dengan pelajar. Guru sebagai pereka pengalaman pembelajaran Apa yang diperlukan untuk mengajar tidak dapat ditentukan secara langsung daripada apa yang ia mengambil masa untuk belajar. personaliti. 2012) Inilah yang kita maksudkan dengan model pedagogi baru ­ membuat yang jelas dan apa pengajaran khusus untuk jenis ini pembelajaran berhubung dan berkembang kelihatan seperti. di mana mereka menggabungkan . tetapi ia adalah sebahagian besarnya tidak dapat dilihat dengan padang secara keseluruhannya. direkodkan. dipercepatkan oleh teknologi 1. Matlamat kekhususan pedagogi akan dicapai dengan mengenal pasti dan berkongsi contoh kes terbaik daripada reka bentuk pembelajaran dan strategi pengajaran. penyelidikan John Hattie ke dalam perbezaan antara berpengalaman dan guru pakar menunjukkan betapa pentingnya peranan guru sebagai pereka: Guru pakar dan guru­guru yang berpengalaman tidak berbeza dalam jumlah pengetahuan yang mereka ada mengenai perkara­perkara kurikulum atau pengetahuan mengenai strategi pengajaran ­ tetapi pakar guru yang berbeza dalam bagaimana mereka menyusun dan menggunakan pengetahuan kandungan ini. Perkongsian ini pemikiran awal mencadangkan tiga peranan baru untuk menyiasat: 1. dan berkongsi pengetahuan yang dengan cara yang boleh terus yang diguna pakai oleh guru dan pelajar. Pakar mempunyai pengetahuan yang lebih bersepadu. Terdapat beberapa cara untuk ia dikumpulkan. sosial dan decisional dalam pengalaman pembelajaran 3. Guru sebagai sumber modal insan. dan menganggapnya sebagai satu sains reka bentuk. dan dapat mengenal pasti kriteria kejayaan yang menolak ke hadapan pengetahuan pelajar dan penguasaan kemahiran di peringkat progresif kontinum itu. Guru sebagai pereka pengalaman pembelajaran yang kuat 2. dan kaedah pembelajaran pelajar nyata. Berbanding dengan guru.campur tangan. lelaran. (Mehta. yang bermaksud bahawa guru­guru perlu bersedia untuk merawat proses sebagai dasarnya bermasalah. Peranan guru Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 11 Page 16 sebagai pereka juga melibatkan pendidik bekerjasama kuat dengan pelajar­pelajar di bersama mereka bentuk pengalaman pembelajaran. dan melalui pembinaan kapasiti memberi tumpuan kepada para guru dan pelajar menyambung pembelajaran mendalam hubungan dan komuniti. (Laurillard. 2012) Peranan guru sebagai pereka menekankan kepentingan menterjemahkan Kurikulum pembelajaran matlamat untuk bertemu dengan konteks tertentu. Guru Activators bersama­sama dengan pelajar­pelajar dalam perkongsian itu akan bekerjasama untuk membina ­ atau meruntuhkan mengikut mana­mana yang berkenaan ­ pemahaman yang lebih kaya apa peranan baru untuk guru­guru kelihatan seperti dalam amalan. dan dikongsi. Guru mesti tahu di mana pelajar­pelajar mereka berada di continuums pembelajaran individu. dan sentiasa improvable; kita mesti berhenti menganggap pengajaran yang boleh berteori seperti semulajadi sains. Guru individu mempunyai pengetahuan apa­apa. Schwartz & Hess.

 membolehkan guru­guru untuk memberi tumpuan lebih secara semula jadi untuk mewujudkan pembelajaran yang menarik dan peribadi yang berkaitan pengalaman yang melibatkan pelajar tertentu. Kandungan digital dan sumber pembelajaran mempunyai potensi untuk memenuhi banyak daripada "kandungan penghantaran "keperluan pengajaran. kerjasama.pengenalan pengetahuan mata pelajaran baru dengan pelajar sebelum pengetahuan; mereka boleh dikaitkan isi pelajaran semasa untuk mata pelajaran lain dalam kurikulum; dan mereka membuat pelajaran unik mereka sendiri dengan berubah­ubah. Seorang guru dengan modal sosial yang tinggi reka bentuk pengalaman pembelajaran yang berkaitan dengan pelajar­pelajar mereka. guru­guru menjadi model sikap pembelajaran dan kreatif. Modal sosial berpangkalan di sifat sosial pembelajaran dan asas profesional yang kuat pembangunan yang pendahuluan amalan pengajaran. rakan sebaya. dan mendapat lebih baik pada membuat keputusan Pemanduan pusat oleh diri mereka sendiri dan dengan orang lain. Guru sebagai pereka juga menyeru guru­guru untuk menjadi pereka produk berasaskan pengetahuan: aktiviti pembelajaran adalah produk. bekerja dengan guru­guru lain untuk hasil pembelajaran tersebut. ibu bapa. berhubung. sekolah kepimpinan. dunia yang berasaskan pengetahuan global didorong oleh teknologi. memupuk dan menyediakan platform untuk guru­guru untuk berkongsi "ciptaan pengetahuan" kerja. hubungan ini mempengaruhi kualiti dan skop pengalaman pembelajaran yang direka. kemahiran yang mereka berusaha untuk memupuk melalui reka bentuk aktiviti pembelajaran mereka. 12 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 17 2. Modal insan ­ kapasiti dan latihan guru tiba ke dalam profesion dengan ­ adalah tempat permulaan. dan lukisan pada apa yang guru­guru lain mengetahui dan mengajar pelajar. menggabungkan dan menambah kepada pelajaran mengikut mereka keperluan pelajar dan matlamat pengajaran mereka sendiri. Guru terus membangunkan kepakaran mereka dalam proses yang berterusan untuk mengasah kemahiran dan pandangan mereka. 2011) Pengetahuan konteks ­ Pelajar mengetahui cukup baik untuk mereka bentuk projek­projek yang mencabar yang kognitif mengaktifkan pembelajaran ­ adalah penting sebahagian daripada guru terkenal. Perkongsian itu akan menyiasat. Semua ini adalah "profesional kuasa di belakang modal "sumber­sumber yang kerja perkongsian itu akan memanfaatkan perkongsian itu dan berkembang (Hargreaves dan Fullan. (Hattie. terutamanya . Guru sebagai sumber manusia. sosial dan modal decisional Guru adalah pelajar yang berterusan. Ini tanggungjawab kreatif membezakan pedagogi baru dari peringkat sekolah rendah peranan guru sebagai menyediakan kandungan pengetahuan. Sebagai pelajar menjadi bersedia untuk. pakar­pakar di luar. Apabila sokongan. pembinaan kapasiti akan menjadi matlamat memanfaatkan guru modal individu sumber untuk meningkatkan modal profesional semua guru di seluruh Modal sosial guru berasal dari kualiti dan tahap hubungan mereka dengan pelajar. dan masyarakat yang lebih luas. membawa masuk pakar­pakar di luar. 2013).

Kami menikmati semula kuasa yang kuat. sokongan. Masa depan pengajaran akhirnya boleh tertumpu dalam hubungan yang lebih mendalam dibina di antara guru dan pelajar. Modal Decisional sini adalah modal yang profesional memperoleh dan mengumpul melalui pengalaman berstruktur dan tidak berstruktur. teknologi sahaja mungkin menyebabkan ketidaksamaan yang lebih melampau dalam pembelajaran bermotivasi sebagai sangat . kedua­dua reka bentuk awal pengalaman pembelajaran dan keupayaan guru untuk sentiasa melibatkan pelajar dalam mencapai matlamat pembelajaran. dan hubungan sokongan boleh melepaskan potensi setiap pelajar. Pembelajaran adalah berakar dalam hubungan. teknologi akan memikirkan jelas. Namun program persediaan beberapa guru menyediakan guru dengan petunjuk yang jelas tentang bagaimana untuk membina hubungan ini. apabila guru bekerjasama untuk mereka bentuk. dan lain­lain dengan pembelajaran sama kepentingan. Teknologi sebagai platform untuk pembelajaran sosial lebih disambungkan pengalaman adalah jauh berbeza daripada tanggapan teknologi dapat menggantikan pengajaran. 2010). Sepanjang projek ini. (Hargreaves & Fullan. yang berkaitan sosial dan pengalaman pembelajaran yang berkaitan. Sama ada cara. 2012). mentor. Sama ada keadaan akan terus menghakis dengan pelajar semakin banyak berlaku mereka sendiri. dibangunkan melalui kreatif.sistem keseluruhan. Modal Profesional dalam tiga dimensi ­ manusia. dan renungan ­ modal yang membolehkan mereka membuat pertimbangan yang bijak dalam keadaan di mana tidak ada peraturan tetap atau sekeping bukti yang tidak dapat dipertikaikan untuk membimbing mereka. Ia adalah dicapai melalui tahun hasil titik peluh pengalaman mengajar langsung: Modal Decisional adalah sama penting. Namun tanpa bingkai sekolah dan pengajaran. rela­ peribadi tionships antara guru dan pelajar (Sukar. 2012) Modal Decisional petunjuk in­the­masa reaksi guru kepada pelajar kerana mereka berunding pengalaman pembelajaran yang mencabar. berkongsi dan memikirkan tentang kesan pengajaran mereka (Hattie. pendorong utama di belakang Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 13 Page 18 pembinaan keupayaan perkongsian itu akan menjadi matlamat memanfaatkan guru sumber modal individu untuk meningkatkan modal profesional semua guru di seluruh sistem keseluruhan. Modal Decisional membawa modal insan dan sosial bersama­sama dari masa ke masa. Teknologi boleh mengaktifkan dan mempercepatkan hubungan ini pembelajaran mendalam ­ kedua­dua antara guru dengan pelajar dan antara pelajar dan lain­lain "Rakan kongsi pembelajaran" seperti rakan­rakan. Guru sebagai rakan kongsi dalam pembelajaran dengan pelajar. amalan. melaksana. kerjasama. 3. dipercepatkan oleh teknologi Gesaan persekolahan tidak memberi inspirasi dan tarik dunia digital yang kita dikenal pasti pada peringkat awal kertas ini telah secara radikal menjejaskan peranan tradisional hubungan guru­murid. Teknologi juga boleh mengaktifkan dan mempercepatkan pembelajaran setiap pelajar. terutamanya dengan pelajar yang hidup pengalaman mungkin agak berbeza daripada guru ini sendiri. sosial dan decisional ­ tumbuh apabila guru bekerjasama dalam dan di luar sekolah mereka dengan pembelajaran yang lain profesional. atau akan ada paradigma perkongsian pembelajaran baru di antara dan di antara pelajar dan guru.

Kami telah menemui ­ menyakitkan dan mahal ­ dalam tempoh beberapa lalu dekad yang menggunakan teknologi tanpa asasnya mengubah pedagogi hanya gagal untuk mencapai kesan yang dikehendaki pada hasil pembelajaran (Laurillard. 2012) 14 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 19 Perkongsian ini akan memberi tumpuan kepada potensi teknologi untuk memberi kesan kepada semua pelajar melalui pengalaman pembelajaran yang baru. penyelesaian baru kepada masalah. pelaburan dalam teknologi telah sebahagian besarnya suatu perkara yang diperolehi ­ membeli. dan cara­cara baru melakukan perkara­perkara ­ pendek kata. Teknologi bersendirian juga risiko menyediakan hanya pengetahuan permukaan sebagai sumber pembelajaran digital semasa cenderung tertumpu kepada ke­ penghantaran kandungan ­ paradoks. Rutin persekolahan dimodelkan rutin ini jenis organisasi (Mehta. Kerja Pembelajaran Deep Kekurangan pengetahuan asas tentang bagaimana pelajar itu sendiri melihat. 2012. pendidikan awam berpusat dalam menyediakan belia dengan kemahiran asas dan pengetahuan yang diperlukan untuk berjaya dalam sistem perindustrian mana organisasi birokrasi berhierarki berpengaruh. membeli. Mereka telah berubah kerana sifat semula jadi kerja dijalankan pada mereka adalah berbeza. Tiada teknologi mempunyai kesan ke atas pembelajaran sendiri; ia bergantung kepada bagaimana ia digunakan. Ia tidak menghairankan bahawa banyak pelaburan tersebut tidak ketara berubah hasil pembelajaran. hubungan dan strategi pengajaran. dan menerima pakai amalan pembelajaran mendalam adalah halangan terakhir ini Usaha sama ini akan menangani. 2011). Namun dunia hari ini kelihatan berbeza. dan pertubuhan­pertubuhan yang menjadi locus produktif "ekonomi pengetahuan" beroperasi di sepanjang berbeza corak. Dengan alasan bahawa untuk menyediakan belia untuk penyertaan berkesan dalam ini jenis dunia. rangkaian "organisasi pembelajaran" di mana kerja adalah Projek­projek berdasarkan dan prestasi diukur dengan kesan idea dan pasukan ' kebolehan untuk melaksanakan idea­idea. membeli ­ bukan perkara teknologi bersiap sedia untuk mendalami pembelajaran. 2012. Rutin organisasi pusat pada pembangunan idea­idea baru.pelajar dengan akses ICT terlebih dahulu di laluan pembelajaran mereka manakala yang lain jatuh jauh di belakang (Pedro. Sebagai Laurillard telah dinyatakan. Organisasi telah menjadi lebih mendatar. Apa yang benar­benar bermakna kepada pelajar untuk menjadi pelajar berhubung dan berkembang dalam berasaskan pengetahuan. melibatkan diri. dipacu oleh teknologi dunia? Apakah jenis kerja pembelajaran menyediakan mereka untuk menjadi sihat. Teknologi dalam pendidikan telah banyak dicari untuk menyampaikan jenis yang sama pengetahuan kandungan dan penguasaan kemahiran asas yang ada peranan utama 20 ke­Guru Century. New model pedagogi berpusat di bangunan sokongan. Nesta. 21st Century alat menyampaikan 20 Arahan Century. sistem pendidikan kita perlu memberi tumpuan semula kepada melibatkan pelajar dalam jenis kerja. gembira. 2006). inovasi. 2013). (Nesta. di mana hasil ideal tidak skor pencapaian pada ujian tetapi keupayaan pelajar untuk bekerjasama. global. ITL Penyelidikan. berhubung dengan orang lain. mewujudkan . pembelajaran kreatif hubungan penggunaan teknologi dan digital sumber sebagai alat yang membolehkan dan mempercepatkan matlamat pembelajaran yang baru. ahli­ahli produktif masyarakat baru kami? Dan banyak lagi asasnya ­ bagaimana mereka merasa tentang semua ini? Dalam 20ke­Century.

 Mereka dapat melihat yang relevan dan permohonan atau ia adalah sesuatu yang orang dalam sebenar dunia lakukan. keputusan adalah menggalakkan walaupun mereka kekal pada tahap kajian kes dengan sedikit atau tiada bukti seluruh kes. dan akhirnya untuk melaksanakan mereka dalam dunia sebenar. yang mendedahkan tetap: Pelajar paling terlibat apabila apa yang mereka belajar adalah bermakna dalam kehidupan mereka di luar bilik darjah. 16 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 21 . Pembelajaran mereka telah disepadukan dalam dan di luar daripada bilik darjah dan sekolah.. Pendekatan berkesan untuk merangsang mendalam pertunangan apabila ia dilaksanakan dalam apa­apa cara untuk membolehkan rasa pelajar terhadap agensi dan identiti. Mereka berhenti sebagai penerima kandungan dan bukannya menjadi activators pengajian mereka sendiri. penyelidikan baru menunjukkan bahawa lebih ramai individu terdedah kepada jenis "dunia sebenar penyelesaian masalah" pengalaman dalam pengalaman pembelajaran formal mereka. bersama menjadikan. dan agen perubahan yang berkaitan... (Dykes. bekerjasama dengan cara yang substantif. Ia menerangkan bagaimana pelajar memohon pembelajaran. dan pengalaman pembelajaran yang berasa sahih dan bermakna manakala penyerahan secara progresif alih tanggungjawab untuk pembelajaran kepada pelajar. Pelajar hari ini terlibat dalam pelbagai rangkaian talian dan masyarakat yang membentuk cara maklumat itu diterima dan difahami . kualiti yang lebih tinggi kemudian bekerja di kehidupan (Gallup. Pelajar melakukan perkara­perkara ini melakukan kerja yang serupa dengan jenis kerja yang akan dilakukan dalam tinggi kerja masa depan yang berkualiti.Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 15 Page 20 produk­produk inovatif.. Namun. Malah. berhubung dengan orang lain. Furdyk. Pandangan dari satu sekolah itu. dan mewujudkan produk yang berkaitan dengan masalah sebenar yang berasaskan pengetahuan. Hassan & Corriero 2013) Antara sebilangan kecil sekolah­sekolah yang inovatif di mana jenis ini pelajar kerja telah menjadi tumpuan. 2013). pelajar terlibat dalam mencipta bersama pengetahuan dalam kehidupan seharian mereka. Ia menonjolkan bagaimana peranan pelajar dalam model­model baru yang berubah­ubah. Pemuda intrinsik memahami tarik untuk pengetahuan pengeluaran kerana ramai daripada mereka yang telah mengambil bahagian dalam ini jenis kerja­kerja di luar sekolah. Sebaliknya. apabila belajar nampaknya bermakna ­ selain persediaan untuk ujian ­ ia tidak melibatkan diri . 2012) Ini kedengaran seperti jenis bersambung dan berkembang pembelajaran perkongsian bertujuan untuk memperluaskan dan berkembang. program dan penyelesaian. Pada dasarnya. (Pembelajaran Niaga Hadapan. sebahagian daripada Program Pembelajaran Hadapan dalam UK. bilik darjah bergerak sangat perlahan­lahan untuk menerima perubahan ini.

 pengumpulan data. memanfaatkan kuasa teknologi untuk tempatan dan antarabangsa kerjasama. idea dan konsep yang menjadi pengetahuan baru yang menyelesaikan masalah atau mewujudkan pemahaman baru yang berkuasa. Pembelajaran yang berkaitan direalisasikan apabila orang muda mengejar kepentingan peribadi atau ghairah dengan sokongan kawan­kawan dan orang dewasa yang prihatin. (Media Digital dan Pembelajaran Hub Penyelidikan. strategi pengajaran yang terlibat. Matlamatnya adalah untuk memeriksa di mana dan bagaimana teknologi adalah Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 17 Page 22 deepener berkesan dan pemecut pengajaran dan pembelajaran khusus proses. Teknologi juga akan digunakan sebagai alat penggerak asas projek sendiri. dan berorientasikan ke arah pendidikan. mencari contoh yang berkualiti tinggi artifak kerja pelajar yang mensintesis maklumat. maklum balas . Memandangkan bahawa beberapa rakan kongsi projek adalah syarikat teknologi. Bersambung pembelajaran [adalah] pembelajaran yang tertanam dari segi sosial. dan bagaimana pedagogi boleh memupuk amalan­amalan ini. Dari sana. tetapi akan diteliti kerana ia digunakan untuk khusus proses. kami menjangka untuk mengoptimumkan semua proses projek melalui teknologi yang dikongsi bersama platform. Pembelajaran yang secara sosial tertanam abah­abah peribadi hubungan ­ dengan rakan­rakan. dan bekerjasama dengan kelompok sekolah­sekolah di seluruh dunia untuk mengenal pasti dan berkongsi kegunaan yang paling kuat. ekonomi. perkongsian data. dengan ibu bapa atau hanya dengan masyarakat orang dengan minat yang sama. dan seterusnya dapat link pembelajaran ini dan faedah kepada pencapaian akademik. reka bentuk pembelajaran pengalaman. menggabungkan pelbagai sumber digital dan strategi (dari kuliah video kepada media sosial untuk perjudian pakar pertanyaan); penilaian baru menggunakan teknologi dalam pelbagai cara; dan sekolah­sekolah dan sistem menggunakannya untuk kerjasama. Ini tanggapan meresap pendekatan kerjasama untuk mengenal pasti dan menyiasat bagaimana pelajar melibatkan diri dalam dan menerima pakai amalan pembelajaran dalam. 2013) Cabaran bagi sistem pendidikan dan pedagogi adalah bagaimana untuk memupuk peluang­peluang pembelajaran yang berkaitan ­ sering dibolehkan oleh teknologi ­ dan bagaimana untuk berbuat demikian secara adil seluruh sistem keseluruhan. penilaian. dengan guru. atau penglibatan sivik. kami akan berusaha untuk memahami keadaan di mana pelajar mewujudkan ini jenis kerja ­ hubungan pembelajaran mereka. analisis pembelajaran. bagaimana teknologi digunakan. Pelajar menggunakannya untuk menghasilkan kerja; guru menggunakannya sebagai sebahagian daripada pembelajaran reka bentuk aktiviti. dan politik peluang. kemungkinan kerjaya. analisis pembelajaran dan komunikasi pihak berkepentingan.Ini jenis pembelajaran juga bunga melalui disambungkan dan sosial sifat pembelajaran. faedah didorong. dan bagaimana kejayaan diukur ­ dan kemudian melanjutkan syarat­syarat ini melalui pembinaan keupayaan dan lebih luas perubahan peringkat sistem. Teknologi dalam projek ini tidak menjadi fokus siasatan setiap katakan. Kami akan bermula dengan memberi tumpuan kepada kerja pelajar. A Word Teknologi Premis asas inisiatif ini adalah bahawa teknologi boleh memainkan amat diperlukan pendalaman dan peranan mempercepatkan di semua pendidikan proses.

 "pelaksanaan. Semuanya unsur­unsur teras rangka kerja yang diterangkan di bawah akan diaktifkan dengan penggunaan ini berkesan teknologi atas nama menggerakkan pedagogi baru dan pembelajaran dalam. dalam satu perkataan. Separuh kedua kertas putih ini menggariskan perkongsian ini rangka kerja pelaksanaan yang bertujuan untuk menyediakan pengetahuan dan alat­alat untuk menggerakkan pedagogi dan pembelajaran dalam seluruh sistem keseluruhan.kitaran." (Barber. 18 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 23 Pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Rangka Kerja Pelaksanaan Masalahnya ialah. dunia teknologi yang dipacu. Ia kini masa untuk bertindak bersama­sama untuk membina keupayaan kita bersama di dalam dan di sistem pendidikan. dan membina kapasiti kolektif seluruh perkongsian itu untuk mencapai pembelajaran ini dalam gol. Platform teknologi akan menjadi sangat berskala supaya rakan­rakan baru menyertai dari masa ke masa boleh mengambilnya. Ini konsensus petunjuk global kami matlamat perkongsian: . dan pembinaan keupayaan. Dari sini kita akan membincangkan pedagogi dan syarat­syarat yang membolehkan ini jenis pembelajaran. berasaskan pengetahuan. Kami bermula dengan kemahiran yang diperlukan untuk menyambung dan berkembang dalam global. 2013) Pemikiran yang amat besar dan penyelidikan mengenai pedagogi dan pembelajaran diketengahkan dalam kertas kerja ini akan berterusan.

 Pelan pelaksanaan kami mudah dan khusus: Menjalin komitmen yang mendalam untuk tujuan yang sama di kalangan rakan Mereka bentuk sebilangan kecil matlamat yang tinggi yang ditakrifkan oleh persamaan tujuan Membangunkan langkah­langkah. Tangkap dan memupuk pedagogi baru yang memajukan pembelajaran mendalam Apakah elemen­elemen utama pedagogi yang membolehkan ini pembelajaran? Apakah syarat­syarat untuk membolehkan pedagogi ini? Bagaimana pembelajaran hubungan perubahan dalam model baru? Bagaimanakah teknologi terbaik membolehkan dan mempercepatkan model ini? 4. menarik rakan kongsi dan pihak berkepentingan dalam tujuan yang sama Membolehkan dasar dan penyelarasan semula sumber untuk memberi tumpuan kepada pembelajaran mendalam Bekerjasama dengan pelajar. mengoperasikan. peralatan dan sistem maklum balas sejajar dengan matlamat Melabur dalam tumpuan program bina upaya Secara berterusan mengukur dan menganalisis apa yang bekerja.1. menghalusi dan mengesahkan langkah­langkah untuk "pembelajaran mendalam" Apakah alat yang paling berkesan dan penilaian yang membolehkan pembelajaran mendalam? Bagaimana teknologi boleh mengukur sokongan terbaik pengajian dalam? Matlamat ini saling memperkukuh dan menyelaraskan untuk tujuan yang sama menggerakkan pedagogi baru untuk pembelajaran dalam. Mengenal pasti kerja pembelajaran mendalam Apakah syarat­syarat yang membolehkan? Apakah peranan pelajar? Bagaimanakah teknologi membolehkan dan mempercepatkan pembelajaran? Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 19 Page 24 3. belajar daripada kerja Bekerja bersama­sama sebagai "masyarakat peningkatan rangkaian" yang global perkongsian boleh melaksanakan pelan ini. . Satu komuniti peningkatan yang meletakkan perhatian khusus kepada bagaimana ia boleh secara mendadak lebih berkesan untuk menyelesaikan masalah yang penting. Melibatkan diri sistem dalam usaha bersama untuk menggerakkan pembelajaran mendalam Tentukan panggilan untuk tindakan. guru dan pemimpin untuk menangkap dan memupuk pembelajaran mendalam 2.

 (Engelbart) Model rangkaian memberi tumpuan kepada mempercepatkan inovasi melalui "But" keadaan pemikiran seni. 20 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 25 Perkongsian Global Kami membayangkan rakan kongsi global bekerjasama dalam set nilai dan tindakan. yang dinyatakan di bawah. untuk mengejar matlamat yang dinyatakan di atas. pelajar. Seperti yang kita yang digariskan dalam bahagian pertama kertas kerja ini. kitaran peningkatan lebih bijak. alat dan sistem maklum balas. dan kemudian bersama orang­orang yang sentiasa berubah melalui kecepatan. daripada sistem dan kepimpinan sekolah melalui guru­guru. merupakan peningkatan rangkaian masyarakat. dibolehkan oleh langkah­langkah yang sejajar. langkah­langkah. Memanfaatkan kerja mereka dan menggunakannya sebagai asas untuk mendalam disokong kapasiti­ kolektif bangunan ­ dipercepatkan oleh teknologi dan dibolehkan oleh sistem ­ boleh pesat berkembang kesan kami. hasratnya adalah untuk menangkap dan memupuk tenaga dan idea pelajar dan guru­guru yang dinamik inovasi melalui kerja mereka sudah. Perkongsian itu akan membawa bersama­sama masyarakat peningkatan individu ­ kelompok sekolah­sekolah yang memberi tumpuan kepada pedagogi dan pembelajaran mendalam ­ dan kemajuan angkat dalam dan seluruh kelompok. Kerjasama aktiviti dan kitaran pembelajaran akan memberi tumpuan kepada perancangan kapasiti. strategik pembinaan kapasiti untuk lebih cepat. ibu bapa dan pemegang kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mendalam melibatkan semua lapisan sistem pendidikan dalam proses mobilisasi. alat dan amalan. The rangka kerja pelaksanaan rancangan bagaimana keping pelan ini patut bersama­sama: .meningkatkan IQ kolektif dengan menggunakan alat­alat yang lebih baik dan lebih baik dan amalan dengan cara yang inovatif.

Di peringkat sistem. Langkah­langkah yang akan datang adalah untuk mereka bentuk satu set langkah­langkah yang sama dan alat untuk menjadi digunakan di seluruh kelompok sekolah; untuk mengenal pasti dan berkongsi kes terbaik baru pedagogi dan kerja pembelajaran dalam; dan untuk guru­guru untuk menganalisis. dengan perbaikan dan pembangunan perkongsian itu belajar dan tidak. berkongsi dan merenung teladan yang terbaik untuk kedua­dua kerja pelajar dan aktiviti pembelajaran sebagai sebahagian utama usaha pembinaan kapasiti kolektif.Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 21 Page 26 Rangka Kerja Pelaksanaan Kolektif pembinaan kapasiti Kenal pasti dan Kongsi Kerja Terbaik Langkah­langkah yang sama dan Peralatan rts po e R kc yang db ee F Matlamat yang sama Rangka kerja ini berlandaskan premis pembelajaran azam dengan melakukan. bersama kembali dengan sekolah­sekolah dan guru­guru melalui laporan maklum balas yang kerap. dan untuk berkongsi dengan orang­orang lain kelompok sekolah. bermula dengan sebilangan kecil bercita­cita tinggi matlamat (sebagaimana ditakrifkan dalam kertas putih ini). Laporan maklum balas dan analisis akan membolehkan kedua­dua sekolah dan perkongsian global untuk memberi tumpuan kepada pembangunan pembelajaran keadaan yang menghasilkan aktiviti pembelajaran yang lebih kukuh dan kerja pelajar. Bina upaya akan juga disokong oleh langkah­langkah berterusan keadaan pembelajaran dan hasil penilaian. kitaran ini memeriksa kerja pelajar dan pembelajaran aktiviti berhubung dengan keadaan pembelajaran di sekolah akan membolehkan pemimpin untuk membangunkan atau mengembangkan dasar­dasar dan program­program tertentu yang paling berkesan menggerakkan pedagogi dan pembelajaran dalam. Kitaran ini akan berulang. 22 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep . membolehkan penyebaran seluruh sistem. Ini kolektif berterusan pembinaan kapasiti akan mempercepatkan keupayaan rakan kongsi untuk belajar daripada kerja dan cepat bertindak balas.

 Perkongsian "langkah­langkah kumpulan kerja" termasuk luar pakar­pakar dan rakan­rakan negara akan memulakan operasi kemahiran pembelajaran mendalam dan unsur­unsur pedagogi baru. menyediakan laporan maklum balas mengenai semua perkara di atas input Langkah­langkah perkongsian ke kumpulan kerja dan perkongsian ini pembekal teknologi akan bersama reka bentuk dan membangunkan platform teknologi. amalan. The platform teknologi akan sistem dalam talian yang boleh skala yang termasuk: Pengumpulan dan perkongsian kerja pelajar Pengumpulan dan perkongsian reka bentuk aktiviti pembelajaran guru Kaji selidik dalam talian untuk pelajar. Pengumpulan data mengenai penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran Penilaian langsung dalam talian daripada perkembangan pembelajaran pelajar Laporan enjin. Pengoperasian yang akan menarik daripada projek­projek seperti ATC21S. ITL Penyelidikan dan inisiatif­inisiatif lain yang telah dibangunkan dan antarabangsa disahkan cara untuk mengukur kemahiran dan pedagogi. . dan kemudian kaedah reka bentuk dan penilaian untuk mengukur kemahiran lukisan dari yang sedia ada state­of­seni langkah­langkah dan instrumen. Kerja­kerja pelaksanaan kelompok sekolah dan seluruh perkongsian itu akan diaktifkan dengan platform data dan koleksi artifak yang akan menyediakan pangkalan data pelbagai dimensi dan enjin pelaporan.Page 27 Langkah­langkah yang sama dan Peralatan Langkah­langkah yang sama dan Alat akan memberi tumpuan kepada pengoperasian kemahiran pembelajaran dalam dan pembangunan platform teknologi untuk langkah­langkah yang sama berkongsi dan artifak kerja pelajar di dalam dan di kelompok sekolah. guru. sumber dan hubungan (pembelajaran syarat). Kaedah­kaedah pengukuran seterusnya akan membentuk reka bentuk yang sama platform data yang akan berfungsi sebagai "alat asas" perkongsian ini kerja. Kumpulan­kumpulan ini akan bekerjasama dengan rakan­rakan negara untuk memastikan daya antara operasi dan kebolehgunaan tempatan platform. pemimpin sekolah dan ibu bapa ' persepsi. Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 23 Page 28 Kenal pasti dan Kongsi Kerja Terbaik Fasa seterusnya dalam rangka kerja pelaksanaan akan tertumpu di kalangan pelajar.

 akan menambah rubrik dan Proses pengekodan pelajar aktiviti kerja dan pembelajaran sepanjang pembelajaran mendalam dimensi. Kami mempunyai model­model sedia ada kerja pelajar koleksi melalui program­program seperti Pusat Pengajian Pelajar Kerja dan High Tech High.. 24 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 29 Melalui perkongsian itu. EPals. kami akan menggunakan rubrik yang dibangunkan oleh langkah­langkah kumpulan kerja untuk menerangkan. Ini sahaja boleh membuktikan yang ketara dan hasil kuat projek. Apabila pelajar­pelajar dan guru­guru melihat pelajar berimpak tinggi projek­projek di seluruh dunia. Walau bagaimanapun. Gambar. permainan. dan kemudian sekolah dan sistem . meta­ penandaan dan pengekodan artifak kerja pelajar dan pembelajaran aktiviti dikemukakan kepada platform teknologi. dan rakan­rakan dalam Pembelajaran Rangkaian.. dan banyak teknologi dan bukan teknologi­sumber lain boleh termasuk dalam ini sistem. Ini menjadi asas kepada analisis bersama dan renungan kepada memajukan amalan. yang mempunyai portal maju dalam talian untuk berkongsi kerja pelajar. Kami akan berusaha untuk mengenal pasti contoh kes terbaik karya pelajar. ITL Penyelidikan mempunyai diuji dan disahkan bagaimana ini proses pengekodan boleh bekerja. aplikasi. ia boleh memberi inspirasi kepada pemikiran baru tentang apa yang mungkin. Apabila guru­guru bekerjasama untuk memeriksa kerja pelajar dan menganalisis pengajaran bilik darjah. kedua­dua di Amerika Syarikat. pangkalan data antarabangsa yang kaya dengan kerja­kerja pelajar dan aktiviti pembelajaran akan dibangunkan. dan mereka membina budaya pembelajaran . video. mereka memikirkan secara bersama apa yang bekerja dan apa yang tidak berfungsi. mereka membina dan saham modal pedagogi . TES. Kerja kita.. kandungan pembelajaran digital. Model juga telah dibangunkan untuk perkongsian pembelajaran aktiviti seperti eTwinnings. platform teknologi akan menjadi alat untuk mengenal pasti dan berkongsi contoh kes terbaik kerja pelajar dan aktiviti pembelajaran. Oleh itu. strategi pengajaran dan keadaan pembelajaran sekolah.guru dan sekolah menjadi penyelidik pengajaran mereka sendiri dan pembelajaran.. (Cuban 2013) Untuk mengenal pasti kerja­kerja pelajar yang hebat dan contoh­contoh aktiviti pembelajaran. Matlamat kami adalah untuk menganalisis bagaimana kerja itu maju ­ dari perspektif pelajar dan melalui kanta reka bentuk aktiviti pembelajaran. Menyediakan guru yang mempunyai yang lebih luas pelbagai contoh produk kerja pelajar ­ baik di luar apa yang mereka kelas sendiri atau sekolah telah dihasilkan ­ benar­benar boleh melepaskan potensi untuk belajar dengan melakukan. sudah reka bentuk yang meminta kerja itu pembelajaran. Ia akan bermula dengan mengenal pasti teladan karya pelajar yang hebat yang menunjukkan kemahiran dan unsur­unsur pembelajaran dalam.

Proses pembinaan keupayaan kerjasama di dalam dan di kelompok untuk menyokong penggunaan model baru. pedagogi. profesional dan kepimpinan pembangunan. selaras dengan matlamat menggerakkan pedagogi dan pembelajaran dalam. amalan dan keadaan pembelajaran dan kemudian membangunkan program bina upaya fokus. menggunakan ini yang mengenal pasti keperluan tertentu Pelajar dan guru pendedahan kepada teladan. dengan perkongsian aktif menyokong ini. Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 25 Page 30 Di peringkat sekolah atau kelompok. teknologi atau dasar. Semua maklumat ini juga akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyumbang kepada asas pengetahuan antarabangsa melalui perkongsian global penyertaan dalam persidangan. pertunangan). Kolektif pembinaan kapasiti Pembelajaran yang berkesan dengan melakukan memerlukan maklumat dikongsi tentang apa yang kerja. dan pengukuran yang berterusan. persepsi. Laporan­laporan ini akan berkhidmat sebagai asas untuk renungan bersama dan kolektif pembinaan kapasiti. pembelajaran syarat. penerbitan dan tempat­tempat lain untuk global perkongsian pengetahuan. kerja pelajar dan aktiviti pembelajaran). Yang perkongsian akan berusaha untuk mengenali dan melibatkan individu­individu ini sebagai . Sebagai sebahagian daripada proses pengukuran. data pencapaian) dan kurang artifak berstruktur (misalnya. pihak berkepentingan akan menggunakan laporan maklum balas untuk menganalisis artifak mereka semasa kerja. Satu elemen penting dalam pembinaan kapasiti yang dirancang adalah untuk memanfaatkan tenaga pelajar­pelajar dan guru­guru yang kreatif dan yang berkaitan rakan kongsi dalam pedagogi baru teladan dan kerja­kerja pembelajaran dalam. rakan kongsi akan mengumpul kedua­dua data berstruktur (kaji selidik. Semua ini sumber data akan dimasukkan dalam platform teknologi. alat. Ini mungkin melibatkan penyertaan dalam merentas kelompok eksperimen "hub" memberi tumpuan kepada aspek tertentu pedagogi. termasuk sokongan seperti rangkaian guru. Semua pihak yang berkepentingan ­ dari pelajar­pelajar dan guru­guru untuk pemimpin dan penyelidik ­ akan menyumbang kepada penyebaran ini kami bekerja. penilaian baru dan baru teknologi Pengenalpastian dan pembangunan program dan model yang berkaitan dengan keperluan khusus setiap sekolah atau kelompok. Pembinaan kapasiti program akan merangkumi banyak unsur: Analisis bukti kepada kerja pembelajaran (aktiviti pembelajaran dan pelajar Kod kerja) dan syarat pembelajaran (amalan. sidang kemuncak kerjasama. program dan dasar. jadi kitaran maklum balas yang cepat dan mantap akan berada di tengah­tengah kolektif pembinaan kapasiti. demonstrasi dan sampel pengajian dalam.keadaan pembelajaran yang memupuk dan menanam kerja pembelajaran tersebut. membolehkan platform teknologi untuk menjana bukti yang sentiasa memberitahu amalan. Yang kumpulan pengukuran akan mereka bentuk dan membangunkan guna laporan maklum balas menggunakan data ini.

 memilih kanan set tuil perubahan. 26 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 31 Melalui pelaksanaan pembelajaran dengan melakukan. Adalah dijangkakan bahawa global rakan kongsi penyelidikan juga akan menjadi rakan kongsi yang komited dalam inisiatif. kerjasama tambahan "hub" akan membangunkan jelas model berasaskan bukti daripada pedagogi baru. Kejayaan akan bergantung kepada rakan­rakan yang benar­benar melakukan bagi kerja ini untuk menggerakkan dan secara dramatik memperluaskan pedagogi baru dan pembelajaran mendalam di atas tanah. Dunia sedang berubah dan pengajaran dan pembelajaran yang berubah dengan ia. Ia dijangka bahawa semua kelompok sekolah dan sistem yang mengambil bahagian akan menggunakan perkongsian sebagai kedua­dua sumber dan model untuk memperdalam profesional pembangunan guru. dan berkesan terkemuka proses perubahan keseluruhan sepanjang jalan melalui pembelajaran mendalam dipercepatkan untuk pelajar. Di peringkat global. Ini kertas telah menetapkan wawasan dan pelan tindakan. Tujuannya adalah untuk membina dari apa yang mereka lakukan. Setiap kelompok akan ditinggalkan dengan sistem. kelompok sekolah akan pergi melalui proses yang sistematik untuk mendiagnosis keperluan mereka sendiri dan keutamaan. memanfaatkan peluang sepenuhnya perkongsian ini untuk memajukan pemahaman global kami. menanamkan perubahan. kita akan berusaha untuk membina komuniti activators yang melakukan kerja­kerja besar sekarang. Kami menjemput semua yang mungkin akan berminat untuk menyertai usaha ini untuk menghubungi kami di information@newpedagogies. pemimpin sekolah dan pemimpin masyarakat. pengetahuan. peralatan. dalam talian dan luar talian."Activators" pedagogi baru dan pembelajaran mendalam di dalam dan di kelompok. dan memperluaskannya ke lebih banyak sekolah­sekolah. Setelah dikenal pasti. dan berpandukan pengalaman untuk mengulangi proses ini.org. mendedahkan mereka kepada satu sama lain dan mereka kerja dan buah fikiran melalui berstruktur rangkaian. melanjutkan keupayaan mereka melalui masyarakat berhubung yang dipimpin dengan mengamalkan agen perubahan. Rakan kongsi penyelidikan global itu boleh memohon analisis pembelajaran kencang semua lapisan data. pembangunan pengukuran dan pengenalpastian kebanyakan kegunaan berkesan teknologi untuk proses dan tujuan tertentu. Yang sedia ada program pembangunan profesional dan profesional latihan tempatan harus menjadi sangat terlibat dalam usaha mobilisasi. . analisis membimbing. Mengintegrasikan rangka kerja yang diterangkan di sini dengan perkaitan dan tempatan pihak berkepentingan tempatan akan menjadi kritikal untuk kejayaan bersama.

 (2012). dan Benavides. (2013). Rizvi.. Guru dan Pemimpin Keberkesanan dalam Berprestasi Tinggi Sistem Pendidikan. J. M. Dari suara pelajar untuk pemimpin baru muncul..html 28 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep .dougengelbart. Diambil daripada http://atc21s. Diambil daripada http://www. K. Cuba. Promethean. & Donnelly. (2013).pdf (Engelbart) http://www. Hitam. Di dalam Black Box: Meningkatkan standard melalui penilaian bilik darjah. Paris: OECD Penerbitan. D. Pasifik. Darling­Hammond.. (1998). Kepimpinan Global dan Masa Depan Pendidikan. Barber.org/wp­content/uploads/2012/08/ATC21S­ pelancaran LDH­policyii. S. L.com/rx_content/files/PDF/PrometheanThinki ngDeeperResearchPaperNo6­FromLearnerVoicetoEmergingLeader­ 169728.org/about/nics. ed. M. D. (2010)..Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 27 Page 32 Rujukan Adamson. Barber. London: Institut Dasar Awam Penyelidikan. London: Pembaharuan. & Darling­Hammond. PJ & Wiliam. dan Rothman. & Donnelly..pdf Gunting rambut. F. (2013). K. Larry. Berita Baik dari Pakistan. Sifat Pembelajaran: Menggunakan Penyelidikan untuk inspirasi Amalan.uk/resources/0000/0688/The_good_news_from_Pakis tan_final. Phi Delta Kappan. M. Cambridge: Pendidikan Harvard Press. Hassan. M.pdf . Rizvi.... New York: Penguin. & Corriero.prometheanworld. Di dalam kotak hitam daripada bilik darjah Amalan: Tukar Tanpa Pembaharuan Pendidikan Amerika. H.reform. Furdyk. Diambil daripada http://www. L.co.. S. G. ed. 80 2. F. Pusat Stanford Dasar Peluang Pendidikan. Dumont. (2013) An Avalanche Datang: Higher Pendidikan dan Revolusi Hadapan. . S. Dasar Pathways untuk 21 Kemahiran Abad.. R. (2012) Oceans of Inovasi: Atlantik. Istace. Washington DC: Alliance for Cemerlang Pendidikan dan Stanford: Pusat Stanford untuk Dasar Peluang Pendidikan. Dykes. (2011).

 Memilih Pemandu yang salah untuk Sistem Pembaharuan Seluruh. New York: Routledge. (2013).com/research­a­reports/2011­itl­research­findings Jenkins. (2012). J.hewlett. . New York City: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pengajaran dan Pembelajaran Inovatif Penyelidikan: 2011 Penemuan dan Implikasi.ca/eng/document/reports/FullanReport_EN_07. & Pierson. (2012). E. Kebenaran Lupakan.edu.europa. CA . (2011).gov.org/uploads/documents/EducationProgram_Deeper_Le arning_Strategy. "Kemahiran Abad ke­21 dan Tempat Kerja: a 2013 Microsoft­ stKemahiran Abad Kerja dan Persekitaran Kerja. (2013) Hidup dalam paya: Menilai digital inovasi. (2011). Great untuk Cemerlang: Pelancaran Peringkat Seterusnya Ontario Pendidikan Agenda. Gallup. Hattie. Pusat Strategik Pendidikan. L.: New dana teroka sekolah. M. Fullan. Pusat Kanak­kanak & Teknologi. ITL Research. Harga.itlresearch. D. Dengan menggunakan penilaian kelas untuk menggalakkan pembelajaran abad ke­21 di negara­negara pasaran baru muncul. & Donnelly. Diambil daripada http://www. . Laurillard. Pengajaran sebagai Sains Reka bentuk: Bangunan Pedagogi Corak untuk Pembelajaran dan Teknologi.pdf Fullan. D.pdf Fullan. Seminar Siri 204.. (2012). Hewlett Foundation. K. Pembelajaran yang boleh dilihat untuk Guru: Kesan Memaksimumkan pada Pembelajaran. pedagogi. Diambil daripada: http://www. M. " Pearson Yayasan Kajian 21 Hargreaves. (2011). (2013). Diambil daripada http://ec. A.. M.on. Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 29 Page 34 Cahaya.eu/education/news/rethinking/sw371_en. M. Toronto: Pearson. M. P. Fullan. (2013). J.pdf Hill.. (2013). (2012) Stratosphere: Integrasi teknologi. Milwaukee: WI: Persatuan Amerika untuk Quality Press. New York City: Guru College Press. Diambil daripada http://www. Surat­menyurat peribadi dengan penulis. (2011). Yang William dan Flora Hewlett Foundation. & Fullan. dan menukar pengetahuan.Page 33 Eropah Kakitangan Suruhanjaya. Penilaian kecekapan Masukkan Pendidikan awal dan Latihan: Panduan Dasar. . London: Nesta; Oakland. Modal Profesional: Transformasi Mengajar di setiap sekolah. (2012) Pembelajaran Deeper: Ringkasan Pelan Strategik.

 Diambil daripada http://www. The Allure Perintah: Harapan Tinggi. & Siemens. Promethean. R.oecd. The Hadapan Sekolah Pembaharuan. Looney.. New York: Oxford University Press.. New York . (2012) Mentafsirkan Pembelajaran: Bukti. Kemahiran abad ke­21 penilaian: A perkongsian untuk kemahiran abad ke­21 e­kertas.pdf Pedro. (2007). Lucking. (2012). munches..org/sites/default/files/Learning _Futures_Engaging_Schools. K. dan Quest yang bermasalah untuk Remake Persekolahan Amerika. The pelajar alaf baru: Mencabar pandangan kita terhadap ict dan pembelajaran. Kekecewaan mereka adalah wajar. Trilling. R. Sukar.org/ Miller.. Cambridge: Harvard Pendidikan Press. Van Horn.nesta.qisa. (2011). (2013). . RB. Dipelihara. London: Nesta. (2007). D.pdf Snowden.p21. A. (2012) kemahiran abad ke­21: Belajar untuk hidup dalam kita kali. Diambil daripada http://www.. Bagaimana kanak­kanak berjaya: Grit. (2012). B. (2006). Bill & Melinda (MET) Gates Foundation. 25 Mei). Pendidikan Pekerjaan: Mereka bentuk satu sistem yang berfungsi. J. Akademi Kebangsaan Press. (2012). Diambil daripada http://www. dan kuasa yang tersembunyi watak. P. . G. (2012).metproject. rasa ingin tahu. Diambil daripada http://mckinseyonsociety. M.. Kompetensi Penilaian: Mengetahui Apa Anda Tahu dan Pembelajaran Analytics. S..org/edu/ceri/38358359. & Hess. Allen. Langkah­langkah yang berkesan Pengajaran. New York: Houghton Mifflin Harcourt.org/storage/documents/21st_century_skills_assessment. Jangkaan putus­putus. Ainsworth. & Barton. Diambil daripada http://www. Bligh.pdf 30 | Ke Arah Akhir Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep Page 35 Quaglia Institut Aspirasi Pelajar. FM (2012). C. Perkongsian untuk 21 Kemahiran Abad. Crook. Richardson. J. & Fidel.innovationunit. R. (2011. pdf Majlis Penyelidikan Negara. Schwartz. C.. (2012). J. D. (2012)... Farrell.Mehta. Kemunculan: Kerumitan & Pertubuhan 2006 Tahunan.. Janji dan Potensi Digital Pendidikan.org. New York: Josses­Bass.pdf Paul Hamlyn Foundation & Unit Inovasi. Suara pelajar negara saya gred laporan 6­12 2012. Diambil daripada http://www. F. Diambil daripada http://www. Mehta. J. McKinsey & Company: Pusat McKinsey untuk Kerajaan.uk/library/documents/DecodingLearningReport_v12. ISCE Penerbitan.com/education­to­ pekerjaan / laporan / Nesta.org/publications/docs/ExecutiveSummary_NR12. C. (Editor)... Goldstein. P. Pendidikan untuk kehidupan dan kerja: Membangunkan pengetahuan boleh dipindah milik dan kemahiran abad ke­21. B.. D. & Noss. Hadapan Pembelajaran: A penglihatan melibatkan sekolah­sekolah.

 & Roblin.org/education/teaching­practices­and­ pedagogi­innovations_9789264123540­en Voogt. akademik dan intelektual pertunangan.com/roomfordebate/2011/05/24/the­downsized­ kolej­siswazah / siswazah kekecewaan­adalah­wajar . (2011) Mendapatkan pintar: Bagaimana pembelajaran digital adalah mengubah dunia. NP (2012). OECD Penerbitan. P. Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep | 31 Page 37 Page 36 .. Toronto: Kanada Persatuan Pendidikan. S. Analisis perbandingan antarabangsa rangka kerja untuk kecekapan abad ke­21: Implikasi untuk negara dasar kurikulum. Apa yang kau buat di Sekolah Hari ini? Mengubah bilik darjah melalui sosial. Kaplan. Diambil dari http://www.. T. Friesen. E.Times. Willms.. (2012). & Bayer. (2012.. Jurnal Pengajian Kurikulum. D. Amalan Pengajaran dan inovasi pedagogi: Bukti daripada Talis. dan Milton..nytimes. D. New York: Jossey­Bass. (2009). S.. 299­321). J. Diambil daripada http://www. Vander Ark. 44 (3. S.oecd­ilibrary. Vieluf. Klieme.

www.newpedagogies.org Ke arah End Baru: pedagogi baru untuk Pembelajaran Deep .