You are on page 1of 1

MAKLUM BALAS MINIT MESYUARAT

Nama mesyuarat
Tarikh

: Mesyuarat Panitia Sains Kali Pertama 2016

: 31-12-2015

Tempat

: Bilik Guru

MUKA SURAT
1

PARA
4.1

KSSR

1

TINDAKAN
Semua Guru Sains

4.2

Headcount

Guru Sains

2

4.4

Peperiksaan Akhir Tahun (PAT)

Pn. Hea Kooi Lan

2

5.1

Senarai buku latihan dan buku Ketua panitia Sains
rujukan

Disediakan oleh:

PERKARA

MAKLUM BALAS
PPPM offline bagi Tahun 1 hingga
Tahun 5 telah disiapkan dan salinan
telah dihantar kepada ketua panitia
untuk difailkan manakala softcopy
dihantar kepada PK1.
P telah dibuat dan dihantar kepada
ketua panitia untuk disimpan dalam
fail selepas peperiksaan akhir tahun
(PAT) dijalankan.
PAT telah dijalankan dengan lancar.
Semua guru juga telah melaksanakan
tugas masing-masing seperti analisa,
Headcount dan kemasukan markah
SAPS.
Telah
dihantar
kepada
pihak
pentadbir.