TINGKAH LAKU BERMASALAH

JGAF 1106 IPTAR

. KONSEP TINGKAH LAKU BERMASALAH Perlakuan yang dimanifestasikan secara konsisten dalam satu jangka masa lama yang akan memberi kesan buruk dalam perkembangan pembelajaran murid dan seterusnya menghalang mereka terlibat secara aktif di dalam atau di luar bilik darjah.1.

2. JENIS-JENIS TINGKAH LAKU MINOR ² tidak memerlukan guru mengambil tindakan disiplin yg serius/tindakan pemulihan MAJOR ² termasuklah tingkahlaku bermasalah minor yg bertambah dari segi kekerapannya dan jumlahnya yg menggangu pembelajaran murid lain KRONIK ² memerlukan kaunseling/penggunaan teknik modifikasi tingkah laku .

PERBINCANGAN KUMPULAN Berdasarkan pengalaman anda di sekolah : a. Bagaimana anda mengatasi ketigatiga jenis masalah tingkah laku tersebut. . Bincangkan secara terperinci 3 jenis masalah tingkah laku (beri contoh) b.

kaedah penyelidikan Kajian Kes Kajian Dokumen Kajian Rentasan Kajian Menegak . KAEDAH MENGENAL PASTI MURID YG MEMPUNYAI TINGKAH LAKU BERMASALAH Kaedah Berasaskan Ujian Kaedah bukan ujian .temuduga .3.pemerhatian .

4. PENGURUSAN TINGKAH LAKU Mengenal pasti tingkah laku bermasalah murid Tentukan matlamat t/laku yg diinginkan Pilih strategi yg sesuai Aplikasi strategi Ubahsuai dan ubah strategi jika gagal Apilkasi strategi baru secara sistematik .

5. TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU ‡ Alat Pengukuran Personal ‡ Teknik Pencegahan ‡ Tindakan Pembetulan .

Jika ia tidak diambil dgn serius wlp persediaan dibuat dgn baik objektifnya tidak akan tercapai. .6. IMPLIKASI TINGKAH LAKU BERMASALAH KEPADA PROSES P & P Mengawal bilik darjah termasuk mengurus tingkah laku bermasalah akan menjamin keberkesanan P & P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful