You are on page 1of 6

PROGRAM KONFERENCJI BEZPIECZESTWO RP W WYMIARZE NARODOWYM I MIDZYNARODOWYM PIERWSZY DZIE 11 maja 2011 Otwarcie konferencji 10.

.00 aula C-101 budynek C


Przywitanie uczestnikw konferencji Rektor Wyszej Szkoy Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach doc. dr Jan WALUSZEWSKI Dziekan Wydziau Bezpieczestwa Narodowego AON w Warszawie pk dr hab. in. Maciej MARSZAEK. Dziekan Wydziau Administracyjno-Humanistycznego WSH w Kielcach doc. dr Tomasz KONOPKA Wystpienia zaproszonych goci

Wojewoda witokrzyski Boentyna Paka-Koruba Marszaek Wojewdztwa witokrzyskiego Adam Jarubas

SESJA PLENARNA 10.30-13.25


Prowadzcy prof. dr hab. Jacek PAWOWSKI Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON 10.30 10.55 Strategiczny przegld bezpieczestwa RP-teoria i praktyka gen. bryg. dr Kazimierz Sikorski- Dyrektor Departamentu Analiz Strategicznych Biuro Bezpieczestwa Narodowego. 10.55 11.20 Kierunek: Bezpieczestwo zintegrowane-Maria WGROWSKARzdowe Centrum Bezpieczestwa. 11.20 11.40 Bezpieczestwo antyterrorystyczne pastwa-Leszek PIWOWARSKI Centralne Biuro ledcze.

PRZERWA KAWOWA 11.40 12.00 sala C-201 (pierwsze pitro)


12.00 12.20 Problemy poznawcze bezpieczestwa narodowego - dr hab. Andrzej GLEN Wydzia Bezpieczestwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. 12.20 12.40 Krajobraz po bitwie: proces ekshumacji i identyfikacji w Boni i Hercegowinie-dr Eva Elvira KLONOWSKI - Instytut ds. Osb Zaginionych SARAJEWO 12.40 13.00 Koncepcja systemu bezpieczestwa narodowego w wietle wspczesnych uwarunkowa - dr hab. in. Waldemar KITLER Wydzia Bezpieczestwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. 13.00 13.20 Bezpieczestwo socjalne jako przedmiot ekonomicznej analizy - doc. Marina BORISOWNA CZIEWSKA Potawski Uniwersytet Ekonomiki i Handlu UKRAINA

13. 25 14.15 OBIAD sala B-318 budynek B (II-gie pitro)

14.15 16.35 PANEL I WYMIAR BEZPIECZESTWA MIDZYNARODOWEGO sala C-301 (II pitro)
Prowadzcy pk dr hab. Maciej MARSZAEK prof. AON Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON 14.15 14.35 - The neoconsvative influence on us foreign Policy mgr Veronika DATKOVA - Faculty of Political Sciences and International Relations in Baska Bystrica. 14.35 14.55 - Cyber security: a central european perspective mgr Cintula JURAJ Faculty of Political Sciences and International Relations in Baska Bystrica. 14.55 15.15 Dowiadczenia wojsk duskich z operacji afgaskich dr Grzegorz RDZANEK - Uniwersytet Wrocawski. 15.15 15.35 - Upado pastwa jako zagroenie dla bezpieczestwa midzynarodowego dr Tomasz SROGOSZ - Akademia im. Jana Dugosza w Czstochowie. 15.35 15.50 - Pomoc rozwojowa, jako narzdzie polityki bezpieczestwa RP w przestrzeni euroatlantyckiej na przykadzie dziaalnoci PRT i grupy CIMIC w Afganistanie ppr.dr in. Kamila KREIS-TOMCZAK - Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si Pokojowych. 15.50 16.05 Wpyw zjawisk migracyjnych na bezpieczestwo midzynarodowe kpt. dr Janusz WDOWSKI- Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si Pokojowych. 16.05 16.20 Obrona przeciwrakietowa USA, a bezpieczestwo Polski dr Marek Czajkowski - Instytut Nauk Politycznych i Stosunkw Midzynarodowych Uniwersytet Jagielloski w Krakowie. 16.20 16.35 - Lobbing jako wyzwanie dla bezpieczestwa midzynarodowego dr Konrad Pawowski-UMCS w Lublinie

14.15 16.30 PANEL II NARODOWY WYMIAR BEZPIECZESTWA sala C-203 (I-sze pitro)
Prowadzcy pk dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI prof. AON Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON 14.15 14.35 - Gwne problemy modernizacji technicznej Si Zbrojnych RP dr hab. Pawe SOROKA - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 14.35 14.55 - Bezpieczestwo Polski w ksztatujcej si rzeczywistoci globalnej dr Magdalena KOCHMASKA-Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 14.55 15.15 - Militaryzacja kosmosu, a bezpieczestwo Polski dr in. Wiesaw KRZESZOWSKI - Akademia Obrony Narodowej w Warszawie. 15.15 15.35 - Siy Zbrojne i suby pastwowe w systemie bezpieczestwa narodowego pk dypl. Dariusz PARYLAK - Dowdztwo Wojsk Ldowych Warszawa.

15.35 15.55 Bezpieczestwo spoeczne obywateli, a rola pastwa w tym zakresie mgr Leszek HYB - Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego. 15.55 16.15 - Ksztatowanie wspczesnego adu midzynarodowego, a bezpieczestwo narodowe Polski w dobie Globalizacji dr Marek STRZODA, mgr Robert DYMCZYK - Niepastwowa Wysza Szkoa Pedagogiczna w Biaymstoku. 16.15 16.30 - Polska jako pastwo pperyferyjne tarcza antyrakietowa i prba zmiany pozycji geostrategicznej Polski dr Bartomiej ZAPAA Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 14.15

16.30 PANEL III ASPEKTY BEZPIECZESTWA sala C-207 (I-sze pitro)

POLITYCZNO

PRAWNE

Prowadzcy dr Anna CYRAN - MDZIK Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach 14.15 14.30 - Casus Kosowa, a konflikty na Zakaukaziu dr Przemysaw ADAMCZEWSKI 14.30 14.45 - Prawno - organizacyjne uwarunkowania dziaalnoci MON dr Marek GSKA - Wysza Szkoa Stosunkw Midzynarodowych i Komunikacji Spoecznej w Chemie. 14.45 15.00 - Bezpieczestwo w przestrzeni medialnej - nowe aspekty dr Jolanta PUACZ - OLSZEWSKA 15.10 15.25 - Praktyki nieuczciwych zachowa w cyberprzestrzeni - wybrane zagadnienia dr Dariusz AK - Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach. 15.25 15.40 Strategiczne cele polskiej polityki bezpieczestwa na pocztku lat 90tych dr Katarzyna DZIUBISKA - WJCIK - Wysza Szkoa Stosunkw Midzynarodowych i Komunikacji Spoecznej. 15.4o 15.55 New challenges for democracy mgr Patrik KRNA Faculty of Political Sciences and International Relations in Baska Bystrica. 15.55 16.10 - Terroryzm jako zagroenie globalnego adu mgr Pawe RAMICZEK Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach. 16.10 16.20 - Waciwe decyzje polityczne gwarantem bezpieczestwa pastwa - mgr Piotr BK KRP Warszawa V. 16.20 16.30 mgr Szymon JDRASEK- Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.

14.15 16.30 PANEL IV ZAGROENIA SPOECZNOCI LOKALNEJ A ZARZDZANIE KRYZYSOWE sala C-202 (I-sze pitro)
Prowadzcy prof. nadzw. dr hab. Wojciech SALETRA Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach

14.15 14.35 Bezpieczestwo, a nowe zagroenia spoeczne (aspekt spoeczny) dr hab. Irena FUDALI prof. WSH w Kielcach - Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach. 14.35 14.55 Lekarz weterynarii w systemie zarzdzania bezpieczestwem publicznym dr hab. Andrzej KOZERA Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 14.55 15.15 Niektre problemy bezpieczestwa socjalnego mieszkacw woj. witokrzyskiego dr Bartosz JAROSISKI Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 15.15 15.30 - Lokalne priorytety bezpieczestwa na przykadzie woj. witokrzyskiego mgr Micha DOMARADZKI Komenda Wojewdzka Policji w Kielcach. 15.35 15.50 Bezpieczestwo jako zadanie dla samorzdw lokalnych-dr Stanisaw Kowalski-Wysza Szkoa Ekonomii Turystyki i Nauk Spoecznych w Kielcach 15.50 16.05 - Kryzys libijski jako przykad zjawiska kryzysowego mgr Andrzej WJCIK Uniwersytet Humanistyczno -Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 16.05 16.20 System ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzya w Systemie Zarzdzania Kryzysowego w Polsce-Katarzyna Bleda-ratownik PCK 16.20 16.30 Zagroenia wynikajce z niedoskonaoci elementw systemu transportu samochodowego doc. dr in. Maciej Lubczyski - Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach. 14.15 16.30 PANEL V BEZPIECZESTWO ENERGETYCZNE POLSKI A

STABILIZACJA RYNKU WIATOWEGO I NARODOWEGO sala c-204 (I-sze pitro)


Prowadzcy dr hab. in. Marian Kozub prof. AON Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON 14.15 14.35 - Transport kolejowy w Polsce jako problem bezpieczestwa narodowego prof. dr hab. .Janusz JAROSISKI - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 14.35 14.55 - Ekologiczne zagroenia bezpieczestwa midzynarodowego w regionie Morza Batyckiego dr Violetta GUL RECHLEWICZ - Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach. 14.55 15.15 Determinanty stabilizacji i rozwoju stosunkw midzynarodowych w aspekcie wzrostu i rozwoju wiatowego rynku naftowego dr Obeidat HAYSSAM Uniwersytet Jagielloski w Krakowie. 15.15 15.35 - Dywersyfikacja dostaw gazu ziemnego do Polski: kluczowy komponent bezpieczestwa narodowego dr Robert KACZYSKI - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 15.35 15.55 Ryzyko gospodarcze Polski w procesie przystpienia do strefy EURO dr ukasz KOZERA - Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. 15.55 16.15 - Rosja, a bezpieczestwo energetyczne Polski dr Rafa LISIAKIEWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

16.15 16.30 Energetyka jdrowa, a bezpieczestwo pastwa mgr Tomasz ZembalaWysza Szkoa Umiejtnoci w Kielcach

14.15 17.15 PANEL STUDENCKI POLSKA W TRANSATLANTYCKICH SALA 132 (budynek gwny, parter)

STOSUNKACH

Prowadzcy mgr Anna MRZ-JAGIEO doktorantka Wydziau Bezpieczestwa Narodowego AON, Rafa Biaogoski student WSH, Micha Nowacki student WSH. 14.15 14.30 Wielowymiarowo polsko-ukraiskiej wsppracy w dziedzinie bezpieczestwa - mgr Marta OSYPOWICZ doktorantka Wydziau Bezpieczestwa Narodowego AON. 14.30 14.45 - Bezpieczestwo narodowe a prawne aspekty kompetencji organw wadzy Mateusz KAMIONKA - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 14.45 15.00 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczestwa wewntrznego - Justyna i Damian ROZMUS Wysza Szkoa Handlowa w Kielcach. 15.00 15.15 Polska jako wschodnia granica UE a migracje midzynarodowe - Aleksandra KWIECIE Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. 15.15 15.30 Polska w Europejskiej polityce bezpieczestwa i obrony - Karolina KUKLA Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON. 15.30 15.45 Transatlantycki wymiar bezpieczestwa - perspektywy dla Polski Kamila WDERSKA Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON. 15.45 16.00 - Bro palna narzdziem przestpstwa w niepowoanych rkach - Karolina SZYMASKA, Anna KACPERSKA Wysza Szkoa Handlowa w Kielcach. 16.00 16.15 - Przyszo NATO. Kierunki zmian w midzynarodowym rodowisku bezpieczestwa po szczycie w Lizbonie 2010 - mgr Anna MRZ-JAGIEO Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON. 16.15 16.30 Polska w ksztatowaniu bezpieczestwa narodowego Edyta SADOWSKAUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 16.30 16.45 Szanse i zagroenia dla bezpieczestwa Polski w wietle Strategii Bezpieczestwa Narodowego z 2007 r- Kalina SKOWRONEK- Wysza Szkoa Handlowa w Kielcach. 16.45 17.00 Bezpieczestwo informacyjne pastwa-Danuta POTOCKA, Elbieta MAZUR, Ryszard ORLIK- Wysza Szkoa Handlowa w Kielcach. 17.00 17.15 Specyfika terroryzmu po 11 wrzenia 2001 implikacje dla bezpieczestwa Polski-Agnieszka NOWAK, Anna PACIOREK- Wysza Szkoa Handlowa w Kielcach. 17.00 Wyjazd do Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si Pokojowych na Bukwce

(autokar spod uczelni).

17.30 - Pokaz wybranych elementw przygotowania onierzy do misji pokojowych i stabilizacyjnych w CSNPSP - pk dr Janusz FALECKI Komendant
Centrum Szkolenia Na Potrzeby Si Pokojowych

19.00 Kolacja/grill Klub Garnizonowy Kielce-Bukwka Ok. 23 powrt autokarem do Kielc

DZIE DRUGI 12 maja 2011

SESJA PLENARNA 10.00-12.00 - Aula C-101 budynek C

Prowadzcy prof. dr hab. Jacek PAWOWSKI Wydzia Bezpieczestwa Narodowego AON 10.00 10.30 Problematyka bezpieczestwa w historiografii polskiej zarys problemu prof. nadzw. dr hab. Wojciech SALETRA Wysza Szkoa Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach 10.30 11.00 przyszo od Was zaley, musicie mie si. Strategiczne rodowisko bezpieczestwa do roku 2030 - dr hab. in. Marian KOZUB prof. AON Wydzia Bezpieczestwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. 11.00 12.00 - Dyskusja i podsumowanie konferencji. Bufet kawowy - sala C-201 budynek C (I-sze pitro)