ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΛΤΑΣ

COLECTIVIDAD HELENICA SALTAS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

.
. .
250031*224752*223642
ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΙΑ ΜΠΛΑΝΚΑ

ASOCIACION HELENICA DE INGENIERO WHITE Y BAHIA
BLANCA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Bahia Blanca
PLUNKETT 4046 8103
0054 291 4571186
colectividadgriegabblanca@hotmail.com

Fax :

0054 291 4573107

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΙΑ ΜΠΛΑΝΚΑ

CENTRO CULTURAL HELENICO

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Bahia Blanca
Bravard 523 8000
+54 2914519473
centrohelenicobb@hotmail.com

Fax :

+54 291 4519473

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΩ

COLETIVIDAD HELLENICA PLATON

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

BERISSO
D.LEVERATTO 4202 1923
54-21-31186*611749
ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΝΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΩΝ Ν.ΑΜΕΡΙΚΗΣ "Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ"

UNION HELENICA PELOPONENSE "O GUEROS TU MORIA"

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
Humberto 1o 1470 1103
005411 43047219
peloponense@topmail.com.ar

Fax :

005411 4304 7219

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΟΑΡΓΕΝΤΙΝΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ & ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

CAMARA DE INDUSTRIA Y COMERCIO HELENO-ARGENTINA

Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια
Πόλη :

12/5/2006

Buenos Aires
3:06:12PM

Records
6 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

374 MAIPU 1006
005411 43943839
skirichuk@FINEXCOR.com.ar

Fax :

005411 43259734

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ

COLECTIVIDAD HELENICA DE BUENOS AIRES

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
JULIAN ALVAREZ 1030-40 1414
54-7776222

Fax :

54-17726336

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ"

COLECTIVIDAD HELENICA PANELINION

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
AVENIDA CORONEL ROCA 1418 1437
0054-1-9199765

Fax :
URL :

00541 9199765
http://www.panelinion.com.ar

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΛΑΤ.ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΝΩΣΗ

UNION ORTODOXA GRIEGA AMERICA LATINA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
AVENIDA FIGUEROA ALCORTA 3187 1425
ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ"

ASOCIACION HELENICA DE SOCORROS MUTUOS SAN
DEMETRIO

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
SCALABRINI ORTIZ 1331/45 - ARAOZ 1328/34 1414
54 114 831-1752/2662

Fax :

54 114 831-1752

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟΑΡΓΕΝΤΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

CENTRO DE EMPRESARIOS ARGENT-HELEN

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
JULIAN ALVAREZ 1030 1414
ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΑΡΓΕΝΤΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

CIRCULO UNIVERSITARIO HELEN-ARGENT

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

12/5/2006

Buenos Aires
JULIAN ALVAREZ 1030 1414
97 - 23 - 695 97 04
3:06:12PM

Records
12 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ

COMISION DE DAMAS DE BENEFICIENCIA

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
JULIAN ALVAREZ 1030 1414
54-1-7731546*7732532
ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

Ι∆ΡΥΜΑ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ

FUNDACION TEODOSIO MARANGOS

Ανήκει στην οµοσπονδία
FEDERACAO DAS COMUNIDADES HELENICAS DO BRASIL

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
HINOLITO IRIGOYEN Ρ1 ¨Α" 1782 1089
, 0051911 5418 4617
0054 11 4381 0028
hectormarangos@hotmail.com

Fax :
URL :

0054 11 4381 0028
http://www.fundaciontmarangos.com.ar

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

INSTITUTO GRIEGO DE CULTURA

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
BARTOLOME MITRE 1869 .
541148029889

Fax :

541148077826

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

INSTITUTO GRIEGO DΕ CULTURA

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
2818 AV.LIBERADOR 1425
4801-9749
miguelgeorgalos@hotmail.com

Fax :

0054 11 48 07 78 76

ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

SOCIEDAD INTERNACIONAL DE LOS AMIGOS DE NIKOS
KAZANTZAKIS

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Buenos Aires
ORTEGA Y GASSET 1748, PISO 5 1426
0054 11 47783446
gsouvatzis@datamarkets.com.ar
ΑΜΕΡΙΚΗ
ARGENTINA
Buenos Aires

ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ ΕΝΩΣΗ ΛΕΥΚΑ∆ΙΤΩΝ
Ελληνική Περιοχή :
ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ
Νοµός :
Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
Πόλη :
Buenos Aires

12/5/2006

3:06:12PM

UNION CULTURAL LEUCADENSE ULISES

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

Records
18 of 1208

213 70 33/ ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Cordoba ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡ∆ΟΒΑΣ COLECTIVIDAD HELENICA DE CORDOBA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Cordoba 1130 SANTA ROSA 5000 221692 ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Entre Rios ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ΦΙΛΙΑ" Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 COLECTIVIDAD HELENICA FILIA DE PARANA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Parana URQUIZA No 170 .P.B.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία JULIAN ALVAREZ 1030 1414 1-8023134*3923630 ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Buenos Aires ΜΑΡ ΝΤΕΛ ΠΛΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ COLECTIVIDAD HELENICA MAR DEL PLATA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία MAR DEL PLATA FALUCHO 4456 7600 54-23-36192 ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Buenos Aires ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΙΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ΣΩΚΡΑΤΗΣ COLECTIVIDAD HELENICA SOCRATES Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Remedios de Escadala AZOPARDO 150 1826 54-1-2420946 URL : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία http://www.ar/socrates/index2.30 .socrates.ht m ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Chaco ΡΕΣΙΣΤΕΝΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ COLECTIVIDAD HELEN. "C" ENTRE RIOS PARANA 3100 Fax : 0054 343 431 3930 0054 343 431 3930 3:06:12PM Records 24 of 1208 .CORREO 877 9000 49 . DE RESISTENCIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Resistencia HERNANDARIAS No 80 3500 54-722-25547 ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Chubut ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ COLECTIVIDAD HELENICA SAN NICOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Comodoro Rivadavia ITALIA 722 ΤΕ 21246 CAS.org.

ANTONIO PIRES PIMEWTEL 12900-000 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ URL : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία WWW.AR ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA La Pampa ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ COORDINADORA JUVENTUDES HELENICAS Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Santa Rosa R. 274-0922 2721861 Fax : 55-61-2740922 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Espirito Santo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΙΡΙΤΟ ΣΑΝΤΟ COMUNIDADE HELENICA DO ESPIRITO SANTO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Vitoria 228 Rua Da Grecia . 585 AV. 40-34-49-77 4034 4977 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Distrito Federal ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ SOCIEDADE BENEFICENTE CRISTA ORTHODOXA HELENOBRASILEIRA DO DF Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brasilia SGAN Q. ARGENTINA 1130 21692 ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Mendoza ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝ∆ΟΖΑΣ ASOCIACION HELENICA DE MENDOZA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Mendoza SERU 49 MENDOZA 5500 0054 261 4241393 Fax : 0054 261 4240897 ΑΜΕΡΙΚΗ ARGENTINA Santa Fe ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΣΑΡΙΟΥ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ ASOCIACION 'LA COLECTIVIDAD HELENICA DE ROSARIO" Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rosario SALΤA 1746 2000 00341 4251941 Fax : 00341 4251941 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL . ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΑΖΙΛΙΑΝΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ" COMUNIDADE FILANTROPICA GRECO-BRASILEIRA "SAO DEMETRIOS" Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία .JUVENTUDFILIA.COM. 910 MODULO B 70790-100 .29055-560 +55-027 332 49115 3:06:12PM Records 30 of 1208 .

LT 25 74000-000 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Minas Gerais ΜΠΕΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ COMUNIDAD GRIEGA DE MINAS GERAIS STA BRANCA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Belo Horizonte RUA TELES DE MENEZES 95 31540 55-31-2239779 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Minas Gerais ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΙΝΑΣ ΖΕΡΑΙΣ SOCIEDADE GRECA DE MINAS GERAIS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Belo Horizonte 656 RUA CURITIBA 30170-120 34-91-28-86 Fax : +31-32-71-71-15 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Parana ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ COLETIVIDADE HELENICA DO NORDESTE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Curitiba 194 RUA DO HOSPICIO 50060-080 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Parana ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΑ ASSOCIACAO HELENICA DO PARANA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Curitiba 20 JOAO DE OLIVEIRA PASSOS 80520-320 +55 012 253 40622 Fax : +55 012 244 3486 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Pernambuco ΡΕΣΙΦΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ COLETIVIDADE HELENICA DE NORDESTE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Recife 185 RUA ENG ALVEZ SOUZA 58000 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Goias ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΓΚΟΙΑΣ ASSOCIACAO HELENICA DE GOIAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Goiania RUA C-259 S/N QD 584 . +55 081 241 3376 +55 081 339 4598 ΑΜΕΡΙΚΗ BRAZIL Rio De Janeiro ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" 12/5/2006 3:06:12PM CENTRO CULTURAL "NIKOS KAZANTZAKIS" Records 37 of 1208 .

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

COPACABANA
377/904 RUA SANTA CLARA 22041-010
2256 9312
lucilia@kazantzakis,org.br

Fax :
URL :

55 21 2256 9312
http://www.kazantzakis.org.br/

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Rio De Janeiro

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΑΚΡΟΠΟΛΗ"

SOCIEDADE BENEFICENTE HELENICA "ACROPOLIS"

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Rio de Janeiro
46 RUA DARKE DE MATOS 21051-470
+55 021 590 3735

Fax :

0055-21-25903735

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Rio Grande Do Sul

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΑΛΕΓΚΡΕ

SOCIEDADE HELENICA DE PORTO ALEGRE

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Porto Alegre
312 RUA MONTEIRO LOBATO 90620-270
+55 051 339 6041
ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Santa Catarina

ΒΙΤΩΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

COMUNIDADE HELENICA DO ESPIRITO SANTO

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Barro Vermelho
228 RUΑ DA GRECIA 29045-360
+55-027 322 4775
ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Santa Catarina

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΝΤΑ ΚΑΤΑΡΙΝΑ

ASSOCIACAO HELENICA DE SANTA CATARINA

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Florianopolis
494 RUA TENENTE SILVEIRA 88010-310
+55 048 225 5233
sougrego@bol.com.br

URL :

http://sougrego.vila.bol.com.br

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΕΛΛΑ∆Α

ASSOCIACAO CULTURAL BRASIL-GRECIA

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Ribeirao Preto
875 RUA DUQUE DE CAXIAS 14015-020
636-5601
auondula@com.br

Fax :

016 6250087

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ"

Sociedade Cultural Hellenica "Paideia"

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
12/5/2006

3:06:12PM

Records
43 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Santos
Rua Jose Ricardo, 29/37- 2o andar Cep 11010-190 SANTOS S.P.
00551149946824

Fax :

00551149946824

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΣΑΝΤΟΣ

ASSOCIACAO HELENICA DE SANTOS

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Santos
73 AV.WASHINGTON LUIZ 11050-201
, +55 013 233 6267
+55 013 233 7512

Fax :

+55 013 227 2410

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

CENTRO INTERNATIONAL DA DIASPORA HELENICA

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sao Bernardo Do Campo
RUA DOS MALNAS, 147 09860
11-4199055*4196019

Fax :

11-4199182

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΟ ΖΟΖΕ ΝΤΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

COLETIVIDADE HELENICA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sao Jose dos Campos
394 RUA EUCLIDES MIRAGAIA 12245-550
, +55 12 3941 9134
+55 12 3941 9133
contato@sociedadehelenica.org.br

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

+55 12 3941 9133
http://www.sociedadehelenica.org.br/

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΟ ΧΟΣΕ ΝΤΟΣ ΚΑΜΠΟΣ

Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Fax :
URL :

SOCIEDADE HELLENICA DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Sao Jose dos Campos
Vale do Paraiba, e Litoral Norte, Rua Euclides Miragaia 394-11o-s/1102-1103 12245-550
Fax :
+5512-39419133
+5512-39419133
ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

COLETIVIDADE HELENICA DE SAO PAULO

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sao Paulo
961 RUA SANTA RITA 03026 - 030
+55 011 6693 4070

Fax :

+55 011 6694 9117

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

JUVENTUDE HELENICA DE SAO PAULO

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

12/5/2006

Sao Paulo
793 RUA BRESSER 03017-000
+55 011 6693 4944
3:06:12PM

Fax :

Records
49 of 1208

011-6693.4944

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
URL :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

http://www.diocese.com.br

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

LIGA BENEFICENTE DAS SENHORAS ORTODOXAS DE SAO
PAULO

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sao Paulo
804 RUA ALBUQUERQUE LINS 01230-000
+55 011 3666 4721
ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

LIGA FILANTROPICA DAS SENHORAS ORTODOXAS GREGAS
DA CATEDRAL DE SAO PEDRO

Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sao Paulo
793 RUA BRESSER 03017-000
+55 011 6693 4944
ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΕΛΛΗΝΟΒΡΑΖΙΛΙΑΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

CLUBE HELENO BRASILEIRO

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sao Paulo
RUA, TENENTY PENA 149 01122
45 - 33 - 114 533
ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

INSTITUTO EDUCACIONAL ATENIENSE

Είδος Οργάνωσης: Σχολεία
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sao Paulo
AL.GABRIEL MONTEIRO DA SILVA 613 .
8521825
ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΚΡΗΤΙΚΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Ελληνική Περιοχή :
ΚΡΗΤΗ
Πόλη :
Sao Paulo
∆ιεύθυνση :
RUA BRESSER 793 03018
Τηλέφωνο :
237 - 203 936 * 210

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

ΑΜΕΡΙΚΗ
BRAZIL
Sao Paulo

ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ
Ελληνική Περιοχή :
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νοµός :
Ν. ΛΕΣΒΟΥ
Πόλη :
Sao Paulo
∆ιεύθυνση :
RUA BRESSER 793 03018
Τηλέφωνο :
1 - 504 - 523 11 67

12/5/2006

ADELFOTHTA KRHTON BRAZILIAS

3:06:12PM

ELLHNOBRAZILIANOS SYLOGOS MYTILHNHS

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

Records
55 of 1208

T3C 3B7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta MAIDS OF ATHENA. S.W. T3C 3B7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΑΧΕΠΑ ΚΑΛΓΚΑΡΙ AHEPA CALGARY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Calgary 1 TAMARAC CR..124 STREET T5M 0H4 44 .W.332 67 67 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ GREEK ORTHOD CULTURE ASSOCIATION OF EDMONTON Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 62 of 1208 .171 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΚΑΛΓΚΑΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY CALGARY & DISTRICT Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Calgary 1 TAMARAC CR... S.. T3C 3B7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΚΑΛΓΚΑΡΙ ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΤΟΥ ΚΑΛΓΚΑΡΙ Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Calgary ∆ιεύθυνση : 1 TAMARAC Cr. T3C 3B7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ THE PHILOPTOCHOS SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Calgary 1 TAMARAC CR..DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Calgary 1 TAMARAC CR. T3C 3B7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CRETAN SOCIETY OF CALGARY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΚΥΚΛΟΣ PERF AND LITER ARTS GROUP KYKLOS HELLENIC PERFORMING AND LITERARY AR Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 10831 .DAUGHTERS OF PENELOPE MAIDS OF ATHENA. S.W. S.....W. S.SONS OF PERICLES...W.SONS OF PERICLES.

A.O. T5H 0L9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta CULTURAL ORGANIZATION "ΛΥΧΝΑΡΙ" CULTURAL ORGANIZATION "LYCHNARI" Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 11611-105 AVE.C.A..ΓΕΩΡΓΙΟΥ GREEK ORTHODOX CHURCH OF ST.) Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 10056-114 STR.EDMONTON Records 69 of 1208 .. T5H 0L9 1-403-4542382 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ GREEK-CANADIAN LADIES BENEVOLENT SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 10056-114 STR. AURORA BOREALIS. T5H 0L9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta AHEPA.. T5K 1R2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta GREEK-ORTHOD YOUTH ASSOCIATION(G.J.Y. T5K 1R2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.EDMONTON 12/5/2006 3:06:12PM AHEPA. AURORA BOREALIS. GREEK-ORTHODOX YOUTH ASSN(G.O..ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 10056-114 STR.J.C. T5K 1R2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΕΝΤΜΟΝΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HELLENIC CANADIAN COMMUNITY OF EDMONTON & DISTRICT Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 11611-105 AVE. GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 10056-114 STR..Y. T5K 1R2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) KOINOTIKI ESTIA (WOMEN ASSOCIATION) Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 11611-105 AVE.

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Burnaby 2141 DAUPHIN PL.BOX 86226 V7L 4J8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΠΡΕΝΣ ΤΖΩΡΤΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HELLENIC COMMUNITY OF PRINCE GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 76 of 1208 . PHILOPTOCHOS SOCIETY OF NORTH SHORE Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία North Vancouver P.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 10056-114 STR.S. V8C 1T1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΝΟΡΘ ΣΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ NORTH SHORE HELLENIC COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία North Vancouver P. GEORGE THE GREEK HERITAGE SCHOOL ST. T5H 0L9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta ΤHE GREEK HERITAGE SCHOOL OF ST.. SOCIET PHAROS CANAD/HELLENIC CULTURAL SOC..O.GEORGE Είδος Οργάνωσης: Σχολεία Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 10056-114 STR.O... T5K 1R2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Alberta HELLENIC LANGUAGE HERITAGE SCHOOL HELLENIC LANGUAGE HERITAGE SCHOOL Είδος Οργάνωσης: Σχολεία Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Edmonton 11611-105 AVE. T5K 1R2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia PHAROS THE CANADIAN HELL CULTUR.BOX 86226 V7L 4J8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ TOY N. . ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΚΙΤΙΜΑΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HELLENIC COMMUNITY OF KITIMAT AND TERRACE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kitimat 71 FINCH STR.

4500 ARBUTUS STREET V6J 4A2 1-604-2667148 Fax : 1-604-2667140 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ "ΑΘΗΝΑ" ATHENA GREEK SCHOOL Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 1962 CHARLES STR.C HELLENIC-CANADIAN ASSOCIATION ATTICA & AEGIAN ISLANDS B.C "HOMER" Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Richmond 8141 PARK ROAD. V6T 1NA ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ∆ΥΤΙΚΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘ. V2M 6W7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΟΜΗΡΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ B.. V6Y 1S8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia LADNER HELLENIC COMMUNITY SOCIETY OF B. V3R 4J3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia PERICLES GR SC OF SURREY AND FRASER VAL PERICLES GR SC OF SURREY AND FRASER Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Surrey 8985-154 STR V3R 4J3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia APOLLO SOCCER CLUB APOLLO SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 102-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΠΑΟ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ PAO VANCOUVER Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver BOX 402 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Prince George 511 TABOR BLDG.C Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία South Delta 5417-18TH AVE.C LADNER HELLENIC COMM SOCIETY OF B.. ΚΟΙΝΟΤΗΤ 12/5/2006 3:06:12PM GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF EAST VANCOUVER Records 83 of 1208 .

org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia GOYA (GREEK ORTHDOX YOUTH ASSOCIATION GOYA (GREEK ORTHDOX YOUTH ASSN Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 127-4500 ARBUTUS STR.GEORGE CATHEDRAL) Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 101-4500 ARBUTUS STR. 4500 ARBUTUS STR.C. V6J 4A2 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 4641 BOUNDARY ROAD B. V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ PHILOPTOCHOS SOCIETY (ST.org Fax : URL : 1-604-7369433(ΠΡΟΕ∆Ρ http://www.SUITE 501 V6Z 2C7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA 3:06:12PM Records 90 of 1208 . . V6J 4A2 1-604-7369533(ΠΡΟΕ∆Ρ feedback@ena-online.ena-online. BC V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALEXANDER THE GREAT ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Vancouver 1200 BURRARD STR.C. V5R 2N5 +1 604 438 6432 Fax : +1 604 438 6400 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ HELLENIC COMMUNITY OF VANCOUVER Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 4500 ARBUTUS STREET B. V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ENA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ENA .HELLENIC YOUNG ADULT ORGANIZATION Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver BOX 127.C. +1 604 266 7149 +1 604 266 7148 Fax : +1 604 266 7140 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΝΗΣΟΥ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HELLENIC COMUNITY VANCOUVER ISLAND Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 100-4500 ARBUTUS STREET B.

ORT.CATHED) Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Vancouver 4500 ARBUTUS STR. V4M 2JL ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤ PHILHELLENIC FOLK DANCERS Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 1200 BURRARD STR.SUITE 501 V6Z 2C7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΟΡΩ∆ΙΑ THE HELLENIC CHORUS OF VANCOUVER Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 3536 QUESNEL DRIVE V6L 2W6 604 736 8506 hkatevatis@ibm.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία British Columbia HELLENIC CHILDREN CULTURAL SOCIETY HELLENIC CHILDREN CULTURAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 116-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΚΙΝΗΣΙΣ KINESIS DANCE Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 207 WEST HASTINGS STREET B.C. V6J 4A2 3:06:12PM Records 96 of 1208 .org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia NEW GREEK CULTURAL ASSOCIATIONN "PAPAFLESSAS" NEW GREEK CULTURAL ASSOCIATION PAPAFLESSAS Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 5417-18TH AVE. V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΑΘΗΝΑ 96 ATHENS 96 (ST GEORGE GR.kinesisdance.net Fax : 604 736 6740 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia AHEPA (GLADSTON CH # 6) AHEPA (GLADSTON CH # 6) Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 110-4500 ARBUTUS STR. V6B 1H7 +1 604 684 7844 info@kinesisdance..org Fax : URL : +1 604 684 7834 http://www. .

DISTRICT CJ # 26 Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 108-4500 ARBUTUS STR. V5R 2N5 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia POSEIDON DAUGHTERS POSEIDON DAUGHTERS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 111-4500 ARBUTUS STR. V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia GOLDEN W. V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia HELLENIC SENIOR CITIZENS ASSOCIATION HELLEN SENIOR CITIZENS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 1-2929 ARBUTUS STR. DISTRICT CJ # 26 GOLDEN W. V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ORDER OF AHEPA-BURNABY CHAPTER CJ-31 ORDER OF AHEPA-BURNABY CHAP CJ-31 Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 4641 BOUNDARY ROAD. V5Z 3T4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia MAIDS OF ATHENA MAIDS OF ATHENA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 112-4500 ARBUTUS STR. V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ROD+GUN+CLUB "ARTEMIS" ROD + GUN + CLUB "ARTEMIS" Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Vancouver 124-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 12/5/2006 3:06:12PM Records 103 of 1208 ..ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia DAUGHTERS OF PENELOPE DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 115-4500 ARBUTUS STR.

V6T 1N4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia SOCRATES SCHOOL GR PAR ASS OF GREAT VAN SOCRATES SC..GR PARN ASS OF GR VANC.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" ΒΑΝΚΟΥΒΕ ARISTOTLE HELLENIC PARENTS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 2635 TENNIS CR. Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 4641 BOUNDARY ROAD V5R 2N5 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ GREEK TEACHERS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 126-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia HELLENIC COMMUNITY SCHOOLS HELLENIC COMMUNITY SCHOOLS Είδος Οργάνωσης: Σχολεία Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Vancouver 100-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Vancouver ∆ιεύθυνση : 11-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Πόλη : Vancouver ∆ιεύθυνση : 107-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 Τηλέφωνο : 1-604-8732440 Email : kostas@axionet.com PANTHESSALIAN SOCIETY "OLYMPUS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-604-8739167 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΡΙΩΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Vancouver 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΩΝ "ΟΛΥΜΠΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία EPIROTIAN SOCIETY 3:06:12PM CYPRUS COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 110 of 1208 .

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Vancouver ∆ιεύθυνση : 118-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ASSN OF NORTHERN GREEK ROUMELIOTON SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia 3:06:12PM Records 117 of 1208 .C.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 117-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ .ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Vancouver ∆ιεύθυνση : 105-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη : Vancouver ∆ιεύθυνση : 131-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Vernon ∆ιεύθυνση : 120-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις LACONIAN SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις MESSINIAN BROTHERHOOD ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις EVIOTON SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANARCADIAN SOCIETY ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΕΝΩΣΗ ΕΥΒΟΙΟΤΩΝ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 604 739 9300 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΣΙΝΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ ΛΑΚΩΝΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA British Columbia ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ALEXANDER THE GREAT .ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Vancouver ∆ιεύθυνση : 103-4500 ARBUTUS STREET B.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Vancouver ∆ιεύθυνση : 106-4500 ARBUTUS STR V6J 4A2 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. V6J 4A2 Τηλέφωνο : +1 604 731 9890 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.

ca ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΝΑ∆Α CULTURAL ASSOCIATION OF HELLENES & PHILHELLENES OF CANADA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : 12/5/2006 .halifaxgreeks.com Fax : URL : +1 902 479 1425 http://www.ca .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ OF B.C. SAINT BARBARAS ASSOCIATION OF B. Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Victoria 4949 COLLEGE HWY. V6T 1G7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Manitoba ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΡΑΣΗΣ ΜΑΝΙΤΟΜΠΑ PANHELLENIC ACTION COMMITTEE MANITOBA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία East Winnipeg 1485 NIAKWA ROAD R2J 3T3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Manitoba ΜΑΝΙΤΟΜΠΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΙΝΙΠΕΓΚ SAINT DEMETRIOS WINNIPEG Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Winnipeg 2255 GRANT AVENUE R3P 0S2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA New Brunswick ΣΑΙΝ ΤΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΕ GREEK ORTHODΟΧ COMMΘΝΙΤΥ OF ST JOHN Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint John 33 DORCHESTER E2L 3H7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Newfoundland ΣΑΙΝ ΤΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK ORTHODOX COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint John's 261 PENNYWELL ROAD A1C 1R4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Nova Scotia ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ SAINT GEORGE'S GREEK ORTHODOX COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Halifax 38 PURCELL'S COVE ROAD B3N 1R4 +1 902 479 1271 eemgreeks@gmail.com ή CAHPC@rogers.com 3:06:12PM Fax : URL : Records 123 of 1208 +1 905 454 1083 http://www.hellenicway. L6X 4A9 +1 905 455 4646 hellenicway@rogers. Brampton ONT. 7 Atkins Circle.C.

E.ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ AHEPA CANADA .com Fax : URL : +1 905 477 5318 http://www. CJ 1 Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι . BOX 1521 K6V 6E6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario 3:06:12PM Records 130 of 1208 . #502.org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΡΑΝΤΦΟΡΝΤ HELLENIC COMMUNITY OF BRANTFORD Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Bradford 475 PARK RD N BRANTF .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΧΕΠΑ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία AHEPA LORD BYRON CHPTER. 647 293 2202 00416 444 0354 ahepatoronto@gmail.MAIDS OF ATHENA Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Belleville 16 BRIMLEY ONT. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Πόλη : Agincourt ∆ιεύθυνση : 495 HUNTINGWOOD DRIVE M1W 1G5 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΟΥΛΙΩΤΩΝ ΣΠΑΡΤΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ahepacanada.ONTARIO M3A 3R3 . 1315 LAWRENCE AVE. M1W 1C6 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία NATIONAL ASSOCIATION OF FLORINA "P..O.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Arincourt ∆ιεύθυνση : 8 ORANGEWOOD CRS. TORONTO.com ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ "Π.TSAMIS" ASSOCIATION MAGOULIOTON OF SPARTA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΑΧΕΠΑ ΚΑΝΑ∆Α . ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΡΟΚΒΙΛ ANALIPSIS TOU CHRISTOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Brockville P. K8N 5L5 +1 613 969 4477 chriskiofos@hotmail. ΤΣΑΜΗΣ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.

O. BOX 34A N7M 5K1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ OLYMPIC FLAME SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Don Mills 20 EDGECLIFFE GOLFWAY ST 908 M3C 3A4 1-416-4211073 Fax : 1-416-3637654 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ GREEK STUDENTS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Downsview 4700 KEELE STREET M3J 1P3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΡΟΥΜΕΛΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Downsview ∆ιεύθυνση : 822 A WILSON AVENUE M3K 1E5 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ROUMELI PHILANTHROPIC ASSOC INC. BOX 1591 N1H 6R7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA 3:06:12PM Records 137 of 1208 .CANADIAN ORDER THE CANADIAN ORDER OF AHEPA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Burlington 369 PRIMROSE PLACE L7N 1T7 1-905-6344244*634019 Fax : 1-905-6322964 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΧΑΜ GREEK COMMUNITY OF CHATHAM Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chatham 440 SANDY ST APART 4 N7L 7C9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΣΑΘΧΑΜ SAINT NECTARIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chatham P.O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑHEPA . Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ ΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HELLENIC CANADIAN COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Guelph P.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΑΜΙΛΤΟΝ DORMITION OF THE VIRGIN MARY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hamilton 233 EAST 15th STREET L9A 4GI 1-905-3859815 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΜΙΛΤΟΝ SAINT DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hamilton 22 HEAD STREET L8R 1P9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΙΝΓΚΣΤΟΝ KOIMISIS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kingston 121 JOHNSON STREET K7L 1X9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΚΙΤΣΕΝΕΡ SAINTS PETER AND PAUL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kitchener 527 BRIDGEPORT RD E.BOX 1111 STAT B N6A 5K2 3:06:12PM Records 143 of 1208 . N5A 3K5 1-519-4387951 Fax : 1-519-2453100 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ∆ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΝ∆OΝ GREEK-CAN COMMUNITY OF LONDON Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 London P. N2K 1N6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΟΡΘ ΜΠΕΙ SAINT GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lively c/o P.BOX 30 SIT12 P0M 2E0 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΝΤΟΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ GREEK ORTHODOX COMMUNITY LONDON HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία London 1118 RICHMOND STR.O.O.

com Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Πόλη : Markham ∆ιεύθυνση : 38 RAYMERVILLE DRIVE L3P 4J5 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 905 887 0611 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : LEFKADION SOCIETY "ANGELOS SIKELIANOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ PROPHET ELIAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Mississauga c/o 352 MICHELLE RAW L5A 3C3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΝΕΠΕΑΝ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ 12/5/2006 PHILOPTOCHOS GREEK ASSOCIATION 3:06:12PM Records 150 of 1208 . L6C 1M9 +1 905 887 7311 stpanmarkham@aol. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Πόλη : Markham ∆ιεύθυνση : 52 SANDERLING DRIVE L3P 6P9 SOCIETY OF AGIOS PANTELEIMON Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΛΕΥΚΑ∆ΙΩΝ ΕΝΩΣΗ "ΑΓΓ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΛΟΝΤΟΝ HOLY TRINITY CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία London 1114 RICHMOND STREET N6A 3K4 1-519-4386601 Fax : 1-519-2453100 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΒΑΡΒΙΤΣΑ-ΣΚΟΥΡΑ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ SCOURA-VARVITSA BROTHERHOOD Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Markham 42 RISEBROUGH CIRCLE L3R 3C9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΜΑΡΚΧΑΜ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF MARKHAM Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Markham 11359 WARDEN AVENUE ONT.

K2G 0Z8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΙΛΙΑ HOLY CROSS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Orillia P. ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΣΑΓΟΥΑ EVANGELISMOS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Oshawa P.O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Nepean 1146 DEER PARK RD. K2C 1N2 1-613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΡΕΙΧΕΟΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΤΤΑΒΑΣ 12/5/2006 3:06:12PM REIHEOTON SOCIETY Records 157 of 1208 .O. K2E 6H3 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario CHURCH CHOIR CHURCH CHOIR Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Nepean 11 CREMONA CRES. K2G 0Z9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΝΕΠΕΑΝ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Nepean 10 CREMONA CRES.BOX 542 L3R 6J8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛ. BOX 2201 L1H 7V4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΣΑΓΟΥΑ GREEK COMMUNTIY OF OSHAWA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Oshawa 1221 SIMCOE ST L1H 4M1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ OTTAWA HELLENIC ATHLETIC ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR.

K2C 1N2 613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤ. K2C 1N2 +1 613 225 8016 office@helleniccommunity. K2C 1N2 1-613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ∆ΑΦΝΙΩΤΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SAINT GEORGE . K2C 1N2 1-613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΤΤΑΒΑΣ HELLENIC COMMUNITY OF OTTAWA AND DISTRICT Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DRIVE ONT. K2C 1N2 1-613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΕΛΛΗΝΟΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ GREEK ORTHODOX YOUTH OF THE AMERICA Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : 12/5/2006 Ottawa 3:06:12PM Records 163 of 1208 .com Fax : URL : +1 613 225 8545 http://www.helleniccommunity.DAFNIOTON Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR.com ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KOIMISIS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DRIVE K2C 1N2 1-613-2258117 Fax : 1-613-2258545 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΚΥΡΙΩΝ GREEK LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY OF OTTAWA Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR.ΧΟΡΩ∆Ι GREEK ORTHODOX CHURCH CHOIR OTTAWA Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR.

L. K2C 1W5 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ MAIDS OF ATHENA OTTAWA CHAPTER Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR.A. K2C 1N2 1-613-2258016 Fax : 1-6132258545 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" PARNASSOS CULTURAL SOCIETY INC. K2C 1N2 613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ KATHXHTIKO ΣΧΟΛΕΙΟ GREEK ORTHODOX SUNDAY SCHOOL OTTAWA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR. ) Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR. K2C 1N2 1-613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ OTTAWA HELLENIC Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1039 STORMONT AVENUE K2C 0N1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario OTTAWA YOUNG ADULTS LEAGUE YOUNG ADULTS LEAGUE ( Y. K2C 1N2 613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario 3:06:12PM Records 170 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1315 PRINCE OF WALES DR. Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1315 PRINCE OF WALES DR. K2C 1N2 613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑΣ ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ MAIDS OF ATHENA OTTAWA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ottawa 1640 ORTONA AVENUE.

K1S 2Z8 PARNASSOS ASSOCIATION OF OTTAWA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΠΑΝΕΥΒΟΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις LACONIAN ASSOCIATION OF OTTAWA Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. K2C 1N2 Τηλέφωνο : 1-613-2258016*521137 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SAMIAN SOCIETY "POLYKRATES" ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΕΝΩΣΗ ΛΑΚΩΝΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΑΡΚΑ∆ΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Θ.ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία MACEDONIAN ASSOCIATION OF OTTAWA "ALEXANDER THE GREAT" ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΑΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΟΛΥΚΡΑΤΗΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΣΥΛΛ. "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CRETAN SOCIETY OF OTTAWA 3:06:12PM PANEVOIAKON ASSN OF OTTAWA "PALIRIA" Records 176 of 1208 . K2C 1N2 Τηλέφωνο : 1-613-2258016 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.KOLOKOTRONIS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΤΤΑΒΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Ottawa ∆ιεύθυνση : 81 GLEN AVE. K2C 1N2 Τηλέφωνο : 1-613-2258016 ΑRCADIAN ASSN OF OTTAWA "TH. K2C 1N2 Τηλέφωνο : 1-613-2258016 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Ottawa ∆ιεύθυνση : 1315 PRINCE OF WALES DR.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΤΤΑΒΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Ottawa ∆ιεύθυνση : 1315 PRINCE OF WALES DR. K2C 1N2 Τηλέφωνο : 1-613-2258016 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Ottawa ∆ιεύθυνση : 1315 PRINCE OF WALES DR.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Ottawa ∆ιεύθυνση : 1315 PRINCE OF WALES DR. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Ottawa ∆ιεύθυνση : 1315 PRINCE OF WALES DR.

ca ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : Νοµός : URL : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Ν.WEST . L4C 6K1 +1 905 889 5626 cos.ca Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 http://www.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. BOX 1985 K9J 7X7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΝΑ∆Α BROTHERHOOD OF ARCHONS OF ECUMENICAL PATRIARCHATE IN CANADA Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Richmond Hill 29 DUNVEGAN DRIVE ONT. Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ ΟΡΘΟ∆ ΚΟΙΝΟΤ ΠΕΤΕΡΜΠΟΡΟΟΥ GREEK ORTHODOX COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Peterborough P. L4C 4X9 +1 905 787 1608 board@yorkgreek. ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη : Ottawa ∆ιεύθυνση : 1315 PRINCE OF WALES DR. BOX 14 .yorkgreek. K2C 1N2 Τηλέφωνο : 1-613-2258016 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝ ΟΡΘΟ∆ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΜΠΡΟΚ GREEK ORTHODOX COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Pembroke 201 PEMBROKE STR.com Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : +1 905 889 5653 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΟΡΚ HELLENIC CANADIAN COMMUNITY OF YORK Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Richmond Hill P. ΚΑΡ∆ΙΤΣΗΣ 3:06:12PM ASSOCIATION OF THE PROVINCE OF KARDITSA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 182 of 1208 . K8A 5N1 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ HELLENIC CULTURAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Pembroke 201 PEMBROKE.STATION A ONT. W.O.georganas@hyperion-intl.O.

ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΝΙΑ SAINT DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sarnia 204 N. M1R 3W4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ SCARBOROUGH 12/5/2006 3:06:12PM GREEK-CANAD.O. BOX 172 P6A 5L6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK CANADIAN ASSOCIATION OF COSTANTINOPLE TORONTO Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Scarborough 80 NASHDENE ROAD L3T 5W9 321-8777 Fax : 416-321-2522 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΓΟΡΑΝΙΤΩΝ SOCIETY OF GORANITON OF TORONTO Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Scarborough 95 LILIAN DR. COMMUNITY SCARBOROUGH "ST.O. . EAST STREET N7T 6X7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ PANELLINIOS GREEK-CANADIAN ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sault Sainte Marie P.CHIRISTINA STR.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Richmond Hill P. BOX 337 M4A 2N9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΝΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ SAINT KATHERINE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Catharines 124 QUEENSTON STREET L2R 2Z6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤ ΣΑΡΝΙΑ GREEK-CANADIAN COMMUNITY OF SARNIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sarnia SARNIA ONTARIO N. NICH Records 189 of 1208 .

Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοµός : Ν.O. ΗΜΑΘΙΑΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : 105 GRANGER AVENUE M1K 3L4 12/5/2006 CYPRIOT COMMUNITY OF TORONTO INC. M1R 2S3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΠΑΝ-ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : 6 MONTVALE DR.2nd FLOOR M2P 2L5 Τηλέφωνο : 1-416-7592869 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-416-7500723 / 7500702 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΗΜΑΘΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΒΕΡΓΙΝΑ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Scarborough 3840 FINCH AVENUE EAST M1T 3T4 1-416-2914367 Fax : 1-416-2915936 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΡΜΠΟΡΟΟΥ SAINT JOHN'S GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Scarborough 1385 WARDEN AVENUE M1R 2S3 1-416-7599259*755886 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΟΝΤΑΡ GREEK TEACHERS ASSOC OF ONTARIO Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Scarborough 1385 WARDEN AVE. 3:06:12PM CULTURAL SOCIETY OF IMATHIA VERGINA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 195 of 1208 . M1M 3E6 Τηλέφωνο : 1-416-4612828 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PAN-EPIROTIC SOCIETY OF TORONTO Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛ ΒΟΛΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩ VOLOS AND DISTRICT HELLENIC ASSOC. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : P. BOX 345 STAT"D" M1R 5B9 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : 1274 KENNEDY RD .

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ∆ΙΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ "ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. M1R 4K4 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις GREEK SOCIETY VRYSEON ANAVRITIS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ∆ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΣΜΙΘΒΙΛ SAINT ANNA ONTARIO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία St Anns SMITHVILLE L0R 1Y0 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ∆ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛ 12/5/2006 3:06:12PM GREEK-CANAD COMMUNITY ASSOCIATION Records 202 of 1208 .DIMITRAKOPOULOS ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΒΡΥΣΕΩΝ ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓ ΕΛΛΗΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΙΩΤΩΝ "ΦΙΛΙΠΠΟΙ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία DIPOTAMOS SOCIETY ST GEORGE HELLENIC CANADIAN ASSOCIATION OF LACONIAS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΜΙΘΒΙΛ SAINT CHARALAMBOS CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Smithville R.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : 1110 BIRCHMOUNT RD M1K 1S7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία KAVALAS SOCIETY C/O P.R.E M1K 2S3 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : 21 AMBERLEY DR. M1K 3T9 Τηλέφωνο : 1-416-7591776 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : 2624 EGGLINTON AVE. 2 . ΚΑΒΑΛΑΣ Πόλη : Scarborough ∆ιεύθυνση : 3 MOORECROFT CRES.

M1L 4T2 +1 416 755 3613 piraeus@hellenicsite. PAUL STREET P7C 3L6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΚΑΣΤΡΟ" GREEK CANADIAN ASSOCIATION "TO KASTRO" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 69 RIVERCOURT BLVD M4J 3A3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΩΤΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ PALAIOPANAGIOTON SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto P. L3T 5M7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΘΑΝΤΕΡ ΜΠΕΙ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Thunder Bay 830 ST. BOX 387 STAT E M6H 4E3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Stanley BOX 2116 NIAGARA FAL L2E 6Z2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΝΤΜΠΟΥΡΙ SAINT NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sudbury 486 EASTER ROAD P3E 5C4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΑ∆Α "ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ HELLENIC CULTURAL ASSOC OF KANADA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Thornhill 14 HOOVER DR.ca +1 416 750 4018 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗΣ "Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ" 12/5/2006 Fax : 3:06:12PM SOCIETY OF TSARITSANIS "C.ΤΟΡΟΝΤΟ SOCIETY OF PIRAEUS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 18 EGLINTON SQUARE ONT.ECONOMOS" Records 209 of 1208 .O.

+1 905 688 5500 * 4538 +1 416 978 1093 papange@chem-eng.toronto. M5S 3E5 .com/hcaao/ ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΝΤΑΡΙΟ HELLENIC-CANADIAN ASSOCIATION OF ONTARIO Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto ONE MEDICAL PLACE.O. M6H 2P3 416 516 0008 skazmos@sympatico.edu Fax : URL : +1 416 978 8605 http://www.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 33 PRUST AVENUE M4L 2N1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΒΛΑΧΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ SOCIETY VLACHON OF GREECE Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto P. 20 WYNFORD DR M3C 1J4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α "ΣΚΑΖΜΟΣ" SKAZMOS THEATRE REPERTORY GROUP Είδος Οργάνωσης: Θεατρικά οµογενειακά σχήµατα Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 116 Concord Ave.ca Fax : 416 516 0476 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF METROPOLITAN TORONTO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Toronto 30 THORNCLIFFE PARK DRIVE ONT. M4K 1H8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΒΛΑΧΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ SOCIETY VLACHON OF GREECE Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 6 WHITE PINE AVENUE M4B 2Z9 1-416-7599220 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ HELLENIC CANADIAN ACADEMIC ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 200 COLLEGE STREET ONT. M4H 1H8 +1 416 425 2485 3:06:12PM Fax : Records 215 of 1208 +1 416 425 2954 .greekvillage.BOX 308-30 THORNCLIFFE PARK DR.

PANAGIA GRIGOROUSSA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 54 CLINTON STREET M6C 2Y3 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ METAMORFOSSIS TOU SOTIROS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 42 DONLANDS AVENUE M4J 3N6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ SAINT DEMETRIOS GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 30 THORNCLIFFE PARK DRIVE M4H 1H8 1-416-4252485 Fax : 1-416-4252954 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ SAINT EPHROSYNIA (BYELORUS GREEK ORTHODOX CHURCH) Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 1008 DOVERCOURT ROAD M6H 2X8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SAINT GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 115 BOND STREET M5B 1Y2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 12/5/2006 3:06:12PM SAINT IRENE CHRYSOVALANTOU Records 222 of 1208 .ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΑ HOLY TRINITY .org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΟΡΟΝΤΟ(ΚΑΝΑ∆Α) GREEK ORTHODOX METROPOLIS TORONTO (CANADA) Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 86 OUERLEA BLVD M4H 1C6 42 95 757 gocanada@total.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία cultural@greekcommunity.greekcommunity.org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ .gocanada.org URL : http://www.net Fax : URL : 0014 16 42 95 757 http://www.

com Fax : 001-416-429-4588 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ∆ΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΝΕΩΝ GREEK CANADIAN SENIOR CITIZENS CLUB Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 751 PAPE AVENUE M4K 3T1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΟΝ ΚΥΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK ORTHODOX LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY OF THE GREEK ORTHODOX METROPOLIS OF TORONTO Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 86 QUERLEA BLVD ONT. Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : 12/5/2006 Toronto 3:06:12PM Records 228 of 1208 . M4H 1C6 +1 416 429 5757 akrivi@hotmail.com Fax : +1 905 426 3702 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ HELLENIC HOME FOR THE AGED INC.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 66 COUGH AVENUE M4K 3N8 1-416-4658213 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ SAINTS CONSTANTINE AND HELEN Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 1 BROOKHAVEN DRIVE M6M 4N6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ THE ANNUNCIATION OF THE VIRGIN MARY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 136 SORAUREN AVENUE M6R 2E4 1-416-5372665*537266 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΚΑΝΑ∆Α BENEVOLENT BOARD OF CANADA Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 1 PATRIARCH BARTHOLOMEW WAY M4H 1C6 429-5757 akrivi@hotmail.

org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΥ ΚΑΝΑ∆Α METROPOLIS PHILOPTOCHOS BOARD ( TORONTO ) CANADA Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 86 OVERLEA BOULEVARD ONT. M4K 2Z8 . M4K 1P1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ CULTURAL ASSOC OF DRAMA "DOXA" Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 24 KINDORA DR M6L 1E7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ (ΦΟΛΚΛ) ENSEMBLE OF HELLENIC FOLKLORE Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 91 ROXBOROUGH ST W.org Fax : URL : +1 416 461 3394 http://www. +1 416 461 6361 +1 416 850 4673 info@hellenichope.BOX 344 STAT "J" M4J 4Y8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA 3:06:12PM Records 235 of 1208 . M5R 1V1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΗΣ GREEK CANADIAN ART ASSOCIATION "ORPHEUS" Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Toronto P. M4H 1C6 +1 416 429 5757 pmissios@rogers.hellenichope.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 11 WINONA DRIVE M6G 3Z7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΠΙ∆Α ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ HELLENIC HOPE CENTER FOR PERSONS WITH SPECIAL NEEDS INC. Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 3 CHESTER AVENUE ONT.O.com Fax : +1 416 429 4588 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ PROFESS AND BUSINESSME PROFESSIOAL & BUSINESSMEN'S ASSN Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 401 DANFORTH AVE.

hhf.greekvillage.ca Fax : URL : +1 416 447 7108 http://www. M3C 3S2 +1 416 447 7107 info@hhf.ΟΝΤΑΡΙΟ GREEK SOCIETY OF CANADA ONTARIO REGION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto P.O. M4K 2Ζ9 +1 415 465 3243 greekpress@greekvillage. BOX 322 .STATION Q M4T 2M5 1-416-4981538 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ HELLENIC CANADIAN MEDIA ORGANIZATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 6 CHESTER AVENUE ONT.com Fax : URL : +1 416 604 2480 http://www.ca ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΝΑ∆Α .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Ontario Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ HELLENIC HERITAGE FOUNDATION Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 18 WYNFORD DRIVE ONT.com/greekpress ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ HIS GRACE BISHOP SOTIRIOS OF TORONTO Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 40 DONLANDS AVENUE M4J 3N6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario PANELLENIA PANELLENIA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 588 A DANFORTH AVENUE M4K 1R1 1-416-4692963 Fax : 1-416-4694075 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SAUGA SAUGA ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 1 CHILTON ROAD M2J 3C5 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ THE GREEK FUR TRADE ASSOCIATION OF CANADA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι 12/5/2006 3:06:12PM Records 241 of 1208 .

BOX 225 M4H 1H6 Τηλέφωνο : Fax : 1-416-4665165 1-416-4665165 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario 3:06:12PM Records 248 of 1208 . STATION F M4Y 2L5 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CANADIAN ASSOCIATION OF CONSTANTINOPLE GREEKS ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-416-5301924 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : GREEK CANADIAN ASSOCIATION OF CONSTANTINOPLE Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ PAN-EPIROTIC SOCIETY OF TORONTO Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 30 THORNCLIFFE PARK DRIVE. BOX 202. FOR HELLENIC LANGUAGE PROFESSIO Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 756 OSSINGTON AVE. M5V 2A9 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario PARENTS AND GUARDIANS PARENTS AND GUARDIANS ASSN Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 1315 PRINCE OF WALES DR. ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ONTARIO SOC. M6G 3T9 1-416-5300722 Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 79 ARLINGTON AVENUE . Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : REXDALE M9W 5K9 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις CANADIAN ASSOCIATION OF HELLENES FROM EGYPT Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟ-ΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΩ Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Toronto 449 QUEEN STREET W.O. K2C 1N2 613-2258016 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛ.

greekvillage.O.com Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 131 COXWELL AVENUE M4L 3B4 PANTHRACIAN SOCIETY OF ONTARIO "DEMOCRITOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : URL : +1 416 425 2789 http://www. M4C IL7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΘΡΑΚΗ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 30 THORNCLIFFE PARK DRIVE ONT.BOX 1294 .30 THORNCLIFFE PK DR M4H 1H8 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΤΟΡΟΝΤΟ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΘΡΑΚΗ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 2628 DANFORTH AVE.com/thracians/ CRETANS ASSOCIATION OF TORONTO "CNOSSOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ "ΟΡΕΣΤ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 532 MAIN STREET M4C 4Y4 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ "Η ΚΝΩΣΣΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANTHRACIAN BROTHEHOOD OF TORONTO INC. "SPARTAKOS" ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΑΡΙΟ "Ο ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις 3:06:12PM ASSOCIATION ARGOS ORESTIKON "ORESTIS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 254 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ SOCIETY OF EPIRUS Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 678A PAPE AVENUE M4K 3S5 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΩΝ SOCIETY THESPROTON TORONTO & SUBURB Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Νοµός : Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 912 WOODBINE AVENUE M4C 4B7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΩΝ THESSALON SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P. M4H 1H8 Τηλέφωνο : +1 416 425 9329 Email : thracians@greekvillage.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 55 DANFORTH AVENUE ONT. BOX 65150 M4K 3Z2 Τηλέφωνο : 1-416-4634424 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 406 DANFORTH AVENUE ONT. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 532 MAIN STREET M4C 4Y4 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.O.thesoc.STATION J M4J 4Z2 12/5/2006 Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΟΡΟΝΤΟ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Θ.org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. M4K 1M8 Τηλέφωνο : +1 416 405 8807 Email : dimitris@thesoc. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 416 465 5940 ASSOCIATION OF GREVENA AND SUBURBS "CAP. ZIAKAS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις THESSALONIKEANS SOCIETY OF METRO TORONTO Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : URL : +1 416 405 8431 http://www.O. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 410 SAMMON STR.org 1-416-4635511 PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION OF ONTARIO INC. M4J 2B1 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P. M4K 1P3 Τηλέφωνο : +1 416 466 1951 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. TH.BOX 592.ΖΙΑΚΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία HELLENIC MACEDONIAN CANADIAN ASSOCIATION "ION DRAGO ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΟΝΤΑΡΙΟ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ASSOCIATION OF FLAMBOURO FLORINIS 3:06:12PM THESSALONIKEON SOCIETY TORONTO INC Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 260 of 1208 .

BOX #775 M4H 1L3 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΛΑΣΣΑΝΗΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις SOCIETY OF KILKIS AND SUBURBS Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΚΙΛΚΙΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 733 PAPE AVENUE M4K 3S8 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SOCIETY OF HILIODENDRON KASTORIAS ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΙΛΚΙΣ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΧΙΛΙΟ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ASSOCIATION PROVINCE OF KAVALA "PHILIPPES" 3:06:12PM HELLENIC CANADIAN ASSOCIATION KATERINIS "TA PIERIA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 266 of 1208 .O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ "ΦΙΛΙΠΠΟΙ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 406 DANFORTH AVENUE M4K 1P3 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΠΕΛΛΗΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 2 MACAVLEY AVENUE M6P 3P6 BR/HOOD GIANNITSON & VASINITY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 15 STEPHERSON AVENUE M4C 1L0 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 406 DANFORTH AVENUE M4K 1P3 Τηλέφωνο : +1 416 463 44 24 ASSOCIATION OF THE PREFECTURE OF KOZANI "LASSANIS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 416 463 55 11 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.

ΛΕΣΒΟΥ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 80 TORRENS AVE.STAT"J" M4K 3S8 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΑΠ. ??? 2H8 Τηλέφωνο : +1 416 423 7138 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P. ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P.PAVLOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P. ΠΑΥΛΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία LEMNION ASSOCIATION "HEPHAESTUS" ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario LEMNION ASSOCIATION "HEPHAESTUS" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANDODECANESSE ASSOCIATION OF TORONTO ENOSIS KORINTHION OF TORONTO Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "∆ΑΝΑΟΣ" ARGOLIDOS ASSOCIATION "DANAOS" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O. BOX 219 ST "J" M4J 4Y1 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P. BOX 516.BOX 100 STATION "J" M4J 4X8 Fax : 01416 423 7138 ASSOCIATION GARGALIANOTON AND DISTRICT Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις CORINTHIAN SOCIETY "AP.O. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 708 PAPE AVENUE M4K 3S7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΠΑΝ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟΡΟΝΤΟ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.O.O. BOX 340 ST "J" M4J 1P4 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΑΡΚΑ∆ΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 12/5/2006 ARCADIAN VILLAGE 3:06:12PM Records 273 of 1208 .

ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 30 ΤΗΟΡΝΨΛΙΦΦΕ ΠΑΡΚ ∆ΡΙΩΕ ΟΝΤ.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 180 ALBANY AVENUE M5R 3C6 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. BOX 655 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O. BOX 227 M4H 1H8 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ελληνική Περιοχή : 12/5/2006 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3:06:12PM PATREON SOCIETY ST ANDREW Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 279 of 1208 . Μ4Η 1Η8 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία EDUCATIONAL SOCIETY OF MEGALOPOLIS ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΕΝΩΣΗ ΑΧΑΙΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 416 463 1279 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΓΟΡΤΥΝΙΩΝ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Αλλο ASSOCIATION AIGIALIAS "PANAGIA TRIPITI" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ PANKALAVRITINON ASSOCIATION "AGIA LAVRA" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Νοµός : Ν.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 463 DANFORTH AVENUE ONT.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 30 THORNCLIFFE PARK DR M4H 1H8 C/O : P.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 58 DOUGLAS AVENUE M5M 1G5 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ENOSIS GORTYNION TORONTO Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ACHAIAN SOCIETY OF TORONTO Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 30 THORNCLIFFE PARK DRIVE P. M4K 1P1 Τηλέφωνο : +1 416 461 4248 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P. BOX 474.ΗΛΕΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : P.O. Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ" HELLENIC ASSOCIATION SPARTANS OSIOS NIKON Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Νοµός : Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ν. BOX 527.BOX 106 ST "J" M6J 1L0 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΠΑΡΤΩΝ ΕΛΛΗΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ HELLENIC ASSOCIATION OF SPARTAN Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 1282 DANFORTH AVE.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 30 THORNCLIFFE PARK DR.O. .ΑΧΑΪΑΣ Toronto P. ST R M4G 4E1 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ PANMESSINIAN ASSOCIATION OF TORONTO PAPAFLES Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.BOX 954 M4H 1H8 Τηλέφωνο : 1-416-4822033 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" Ελληνική Περιοχή : ΠΟΝΤΟΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 397 DANFORTH AVENUE M4K 1P1 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις 3:06:12PM BROTHERHOOD PONTION TORONTO "PANAGIA SOUMELA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 285 of 1208 . STATION J . ST J M4J 4Z2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ILION "ΕΡΜΗΣ" ILION ASSOCIATION "ERMIS" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : BOX 218. M4J 1M6 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΠΥΛΙΑ ΕΛΛ-ΚΑΝ ΕΝΩΣΗ NESTOR HELL-CAN SOC PYLIAS MES/AS Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.

Box 1108 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις BROTHER. ΦΩΚΙ∆ΟΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 30 THORNCLIFFE PARK DR M4Y 2L7 C/O : P. M6C 3A5 Τηλέφωνο : 1-416-6513204 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 520 ARLINGTON AVE. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 1008 PAPE AVENUE M4K 3V9 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 671 DANFORTH AVE M4J 1L3 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.O. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 51 CELT AVENUE M6A 1H2 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. FTELIA SARKINI EVRYTANIAS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις BROTHERHOOD OF FTELIA EURITANIAS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ Ήπειρος PIREOTON ASSOCIATION ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΦΤΕΛΙΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΦΤΕΛΙΑΣ ΣΑΡΚΙΝΗΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ATHENAIKOS SOCIETY OF TORONTO ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FTHIOTIDOFOKEON ASSOCIATION ADELPHOTIS ARAHOVITON "KARYAE" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 292 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-416-4666256*466101 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΤΟΡΟΝΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΦΩΚΑΙΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Toronto ∆ιεύθυνση : 397 DANFORTH AVENUE M4K 1H1 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.

N2J 2V5 Τηλέφωνο : +1 519 746 7254 GREEK CYPRIOT COMMUNITY OF WATERLOO REGION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Fax : +1 519 746 8371 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑ∆ΩΝ ΤΟΡΟΝΤΟ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Weston ∆ιεύθυνση : 630 SCARLETT ROAD M9P 2S8 Τηλέφωνο : 1-416-2440234 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 905 477 5318 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ WATERLOO Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : CANADIAN ARCADIAN SOCIETY KOLOKOTRONIS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΟΝΤΑΡΙΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΒΙΛΟΟΥΝΤΑΛ ALL SAINTS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Willowdale 3125 BAYVIEW AVENUE M2K 1G2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑ∆Α "ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ" HELLENIC FOLKLORE IN CANADA "KLIRONOMIA" Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Willowdale 579 CUMMER AVENUE M2K 2M5 2211203 Fax : 1416-221-6212 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Ontario ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ WINDSOR GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WINDSOR Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Windsor 65 ELLIS STREET EAST ONT.com Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Waterloo ∆ιεύθυνση : 57 LODGE STREET ONT. L3R 3Y8 +1 905 477 7064 chrispaps53@hotmail. N8X 2G8 . +1 519 252 8911 +1 519 252 3435 +1 519 252 5924 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΛΑΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 12/5/2006 Fax : 3:06:12PM COMMUNAUTE GRECQUE ORTHODOXE DE LAVAL Records 298 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία CANADA Ontario ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE CANADA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Unionville 86 FERNDELL CRESCENT ONT.

A. SENIOR Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hull 509 ST. SENIOR G. J8Y 4A1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ S.ΝΗΣΙΩΝ HELLENIC COMMUNITY OF WEST ISLAND Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Dollard-des-Ormeaux 20 BRUNSWICK BLVD H9B 2N8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΜΠΕΚ COMMUNAUTE HELLENIQUE DE QUEBEC Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Est Quebec 17.W Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 La Salle 7707 LASALLE BLVD H8P 1Y5 3:06:12PM Records 304 of 1208 .html ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΣΟΜΕΝΤΙ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : URL : ASSOCIATION HELLENIQUE DE SKOTINIOTES DU CANADA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΕΜΠΕΚ. H7W 1B6 +1 450 688 2088 Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Chomedey ∆ιεύθυνση : 733 DRUMMOND STREET H7W 4H2 ASSOCIATION CANADIENNE HELLENES D'EGYPT Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΣΟΜΕΝΤΙ ΕΛΛΗ ΕΝΩΣΗ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΩΝ ΚΑΝΑ∆Α Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Chomedey ∆ιεύθυνση : 4948 FAULKNER H7W IH8 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 450 688 2084 http://www.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chomedey 4236 CHEMIN DU SOUVENIR QUE. JOSEPH BLVD. RENE LEVESQUE EST G1R 2A9 1-418-6542296 Fax : 1-418-6542714 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec HULL .A.Y. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤ.W GREEK COMMUNITY OF THE REGION S.Y.O.O.pages-plus.G.com/GRCOMM/laval. BOUL.

com ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ HELLENIC SCHOLARSHIP FOUNDATION Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5122.Normandie.org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Laval 1643 MASSANET H3S 1A2 683-0612 info@ahepacanada.ahepacanada.inter.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΑΧΕΠΑ ΚΑΝΑ∆Α AHEPA CANADA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Laval 4305 6th STREET QUE.org Fax : URL : +1 450 688 4385 http://www.net Fax : +1 514 848 4548 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΓΕΝΗ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ASSOCIATION DE CITOYENS AGES ASKLIP Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Montreal 552 ST ROCH H3N 1K5 3:06:12PM Records 310 of 1208 . Chomedey H7W 3T4 Τηλέφωνο : . H7W 2C6 +1 450 688 6809 info@ahepacanada.com Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : PAN-MACEDONIAN ASSOCIATION OF CANADA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις URL : http://www. + 450 682 0992 +514 779 1841 Email : headquarters@macedoniansincanada.com 001-514-683-0612 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΑ∆Α Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Laval ∆ιεύθυνση : 1408 Terr. COTE DES NEIGES QUE.macedoniansincanada.org Fax : 001-514-683-0612 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ MAIDS OF ATHENA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Laval 1643 MASSENET H3S 1A2 683-0292 xfontas@united. H3T 2A5 +1 514 342 5015 efie@ca.

URBAIN .ca Fax : +1 514 738 5466 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΚΕΛΛΑΣ GREEK ORTHODOX COMMUNITY SAINT MARKELLA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Montreal 5390 ST.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CENTRE INTERUNIVERSITAIRE D' ETUDES NEOHELLENIQUES DE MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Montreal 3744.ca http://www.ca ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ CONCORDIA HELLENIC ASSOCIATION CONCORDIA UNIVERSITY Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 1455 DE MAISONNEUVE WEST H3G 1M8 514-2778924 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ" COMPAGNIE "PIRAMATIKI SKINI" Είδος Οργάνωσης: Θεατρικά οµογενειακά σχήµατα Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 7525 STUART H3N2R5 2744234 Bgiordas@hotmail. H3S 2V7 +1 514 738 2421 president@helleniccommunity.neoellinika. 1-514-2704513 3:06:12PM Records 316 of 1208 .umontreal.bouchard@umontreal. QUE H3T 1P1 Fax : +1 514 343 6902 +1 514 343 2255 URL : jacques. JEAN BRILLANT .#520 MONTREAL. 28eme AVENUE H1E 6R8 1-514-4948908 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ COMMUNAUTE HELLENIQUE DE MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5777 AVENUE WILDERTON QUE.com Fax : 514 2744234 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ THEATRIKO ERGASTIRI Είδος Οργάνωσης: Θεατρικά οµογενειακά σχήµατα Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 11876.

com Fax : URL : 514 633 9904 http://www.org Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec 3:06:12PM Records 323 of 1208 +1 514 270 67 78 .ahepacanada. H3S 2V7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS GRECS DU QUEBEC Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Montreal 5359 AVENUE DU PARC QUE.org ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ASSOCIATION CITOYENS AGES GRECO-CANADIENS Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 552 ST.ΜΙΧ & ΓΑΒΡ THE GREEK ORTHODOX COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 11801 ELIE BLANCHART H4J 1R7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΑΧΕΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 23 AHEPA BEAVER DISTRICT # 23 Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 274 COMBER DORVAL H95-244 +1 541 633 9904 f-antoniou@hotmail.ΚΟΙΝ. ROCH H3N 1K5 514-2716005 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ Γ' ΗΛΙΚΙΑΣ "Η ΦΙΛΙΑ" ASSOCIATION HELLENIQUE DES FEMMES AGEES Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 400 OUEST RUE JARRY H3N 2X8 1-514-9483021 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ HELLENIC LADIES BENEVOLENT SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5777 WILDERTON AVE.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΛΛΗΝ.ΟΡΘΟ∆.ΑΓ. H2V 4G9 +1 514 279 35 26 atgq@cam.

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 1459 ROSEBELLA AV.ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ HELLENIC CANADIAN SOCIETY OF UNIVERSITY GRADUATED Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος 12/5/2006 Montreal 1569 PINE AV WEST H3G IB3 ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 330 of 1208 .latroupesyrtaki. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΩΝ Κ ASSOCIATION HELLENIQUE RESTAURATEURS QUEBEC Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 7200 HUTCHISON.H. H2V 2R3 .com ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΑΧΕΠΑ A.E. +1 514 856 0309 +1 514 270 2109 latroupesyrtaki@hotmail.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΤΑΚΙ LA TROUPE FOLKLORIQUE GRECQUE SYRTAKI Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 383 VILLENEUVE OUEST QUE.P.SUITE 203 H3N IZ2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ASSOCIATIOΝ DES ECRIVANTS GRECS DE MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5435 AVENUE DU PARK 4 H2V 469 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ. K1T 1E5 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΑΧΕΠΑ MT ROYAL CHAPTER NO SJ7 AHEPA MT ROYAL CHAPTER NO SJ7 Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5777 WILDERTON AVE.com Fax : URL : +1 514 645 8966 http://www. H3S 2V7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΑΓΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ASSOCIATION DES CITOYENS AGES EVANGELISMOS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 821 OGILVY H3N IN8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ.A.

H3S 2V7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ (ΑΧΕΠΑ) SONS OF PERICLES Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5777 WILDERTON AVE. 422. STATION E H2T 3A8 Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 462 A JEAN TALON OUEST H3L IR3 12/5/2006 EPIROTIAN SOCIETY OF MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ Ήπειρος Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ASSOCIATION CANADIENNE HELLENES D'EGYPT ASSOCIATION HELLENIQUE DE THESSALIENS DE MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 337 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία CANADA Quebec ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ INTERNATIONAL CENTRE DIASPORA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5777 WILDERTON AVE.P. H3S 2V7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΓΥΠΤΟΥ Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : C.P. H35 2V7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ LA TROUPE EROIKA LA TROUPE EROIKA DE MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 6970 HUTCHISON H3N IY6 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΕΠΑ) MAIDS OF ATHENA (AHEPA) CHAPT NO 52 Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montreal 5777 WILDERTON AVE. 751 STATION "A" H3C 2V2 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : C.

JEAN TALON OUEST H3N 1S7 Τηλέφωνο : 1-514-2707547 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 911 JEAN TALON WEST H3N 1S7 Τηλέφωνο : 1-514-2707547 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.O. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 2350 CAPITAINE BERNIER H3M 1W5 Τηλέφωνο : 1-514-8448651 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.BOX 126 * STN OUTREMONT H2V 1K9 Τηλέφωνο : 1-514-2890343 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 911. H2V 4P2 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ASSOCIATION MACEDOINE "PHILIPPE-ALEXANDRE" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις PAN-MACEDONIAN ASSN EASTERN CANADA DISTRICT Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις KASTORIAN SOCIETY OMONOIA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΝΑ∆Α Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ASSOCIATION OF GREEK CYPRIOTS OF MONTREAL ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΝΩΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΩΤΩΝ ΟΜΟΝΟΙΑ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 514 270 0904 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΝΑ∆Α Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΟΥΤΡΕΜΟΝΤ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ASSOCIATION DES CRETOIS DE MONTREAL DODECANESIAN SOCIETY OF CANADA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec 3:06:12PM Records 343 of 1208 . ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 5583 PARK AVENUE. H2V 4G7 Τηλέφωνο : +1 514 270 2993 Email : cretans@cam.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία CANADA Quebec ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΝΑ∆Α Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 5220 AVENUE DU PARK QUE.org Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : P.

H3S 2V7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 8894. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 3417 ONTARIO HIW IRI Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. 7TH AVENUE. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 5777 WILDERTON AVE. H1Z 2U3 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 3417 ONTARIO HIW IRI Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 7865 QUERBERS H3N 2B9 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις PANIKARIAN BROTHERHOOD OF MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις SAMIAN SOCIETY PYTHAGORAS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΩΝ "ΑΙΝΟΣ" Ελληνική Περιοχή : PANIKARIAN BROTHERHOOD OF MONTREAL ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΝΩΣΗ ΣΑΜΙΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΠΑΝΙΚΑΡΙΩΤΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία LEMNIAN ASSOCIATION OF MONTREAL HEPHAESTOS ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΠΑΝΙΚΑΡΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΜΝΙΩΝ "ΗΦΑΙΣΤΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CANADIAN WOMEN'S AID SOCIETY OF NAXOS ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ 3:06:12PM CEPHALONIAN BROTHERHOOD OF CANADA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 349 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΝΩΣΗ ΑΝ∆ΡΙΩΤΩΝ ANDRIAN SOCIETY OF MONTREAL Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ΛΕΣΒΟΥ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 2190 ALFRED LALIBERT H3M IY2 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 754A ST ROCH H3N IL3 Τηλέφωνο : 1-514-2702684 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 965.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Montreal 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΙΩΝ ΕΡΜΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANARCADIAN BROTHERHOOD OF CANADA ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ASSOCIATION CULTURELLE DES STREZOVINON ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑ∆Α Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1-514-7453087 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΠΟΛΙΤΙΣΤ. JEAN TALON WEST H3N 1R1 Τηλέφωνο : 1-514-8748215 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Νοµός : Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Montreal 535.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 445. JEAN TALON WEST H3N IS9 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΤΡΕΖΟΒΙΝΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : 3:06:12PM SYKEA SOCIETY OF CANADA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 355 of 1208 .ΗΛΕΙΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 5311 PARK AVENUE H2V 4G9 HOLY LAVRA SOCIETY OF KALAVRITA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις PANACHAIAN SOCIETY OF MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ILIAN ASSOCIATION ERMIS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΚΕΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. OGILVY AVENUE H3N 1M9 +1 514 2763087 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 11282 JAMES MORRICE H3M 2E7 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.

ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 12143 DAIGLE H4J IS8 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 7237 CHAMPAGNEUR H3N 2G8 ΑSSN CULTURELLE DES ETOLOAKARNANES Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΒΟΙΩΤΩΝ ΕΥΡΙΠΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. H3N 1L9 Τηλέφωνο : +1 514 2774 858 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.ΣΥΛΛ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 4845 CLARK H2T 2T6 Τηλέφωνο : 1-514-2763588 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ PONTIAN ASSOCIATION OF MONTREAL Ελληνική Περιοχή : ΠΟΝΤΟΣ Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 5879 PARK AVENUE H2V 4H3 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Montreal ∆ιεύθυνση : 937 A ST.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ROUMELIOTIAN SOCIETY OF MONTREAL "GEORGE KARAISKAKIS" EVOIKOS ASSOCIATION EVRIPOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΟΥΤΡΕΜΟΝΤ ΕΝΩΣΗ ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ THOLOPOTAMIEN SOCIETE DE MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος 12/5/2006 Outremont P.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 820 OGILVY AVENUE H3N 1N8 1-514-2741335 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΝΑ∆Α MESSINIAN BROTHERHOOD OF CANADA Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O BOX 535 H2V 4N4 ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 362 of 1208 . ROCH WEST QUE.

BOX 126 H2V 4M8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΟΥΤΡΕΜΟΝΤ.O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία CANADA Quebec ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΝΑ∆Α CENTER FOR HELLENIC STUDIES AND RESEARCH Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Outremont 1495 Van Horne QUE.BOX 189 H2V 4M8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΠΑΝΡΟ∆ΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.BOX 627 H2V 4N6 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΩΝ ΧΙΟY Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. H2V 4T3 +1 514 276 7333 k12414@er.O.BOX 567 H2V 4N6 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ASSOCIATION PANRHODIENNE DE MONTREAL "COLOSSOS" ASSOCIATION CAN DES GREC DE CHIOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Pierrefonds 4938 VELLEVILLE STR H8Z 2S7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΑΝΑ∆ΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 12/5/2006 3:06:12PM CANADIAN ASSOCIATION OF CONSTANTINOPLE GREEKS Records 368 of 1208 .ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΥ HELLENIC CANADIAN SOLIDARITY FOR CYPRUS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Outremont P. ΧΙΟΥ Πόλη : Outremont ∆ιεύθυνση : P.ca Fax : +1 514 495 3072 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΟΥΤΡΕΜΟΝΤ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΝΤΡΕΑΛ ASSOCIATION DES FEMMES DE MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Outremont P.O. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Outremont ∆ιεύθυνση : P.uqam.O.

* RM 5D. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : Ville D Anjou ∆ιεύθυνση : 6381.2 H3Z 1A4 1-514-9318731 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA 3:06:12PM Records 375 of 1208 . ROI RENE HIK 3G4 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANCANADIAN BROTHERHOOD CHRISAFITON MONTREAL NAXIAN SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ HELLENIC STUDIES CENTRE .DAWSON COLLEGE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Westmount 3040 SHERBROOKE STR.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Pierrefonds ∆ιεύθυνση : 306 LAURIN H8Y 1Z6 Τηλέφωνο : 1-514-6832502 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΕΜΠΕΚ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑ∆ΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Roxboro ∆ιεύθυνση : 74 .ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Saint-Laurent ∆ιεύθυνση : 2310 NANTEL H4M IKI Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΙΩΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. BOUL.10e RUE H8Y 1K3 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις SOCIETE CANADIENNE DES GRECS DE CONSTANTINOPLE Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΕΜΠΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΑΚΤΗΣ ΜΟ HELLENIC COMMUN OF SOUTH MONTREAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint-Hubert 5220 GRAND ALEE J3Y 1A1 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΣΕΝ ΛΟΡΕΝ ΕΝΩΣΗ ΣΚΟΥΡΑ-ΒΑΡΒΙΤΣΑ SKOURA-BARVITSA SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint-Laurent 775 BRUNET H4M IY4 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Quebec ΚΕΜΠΕΚ ΠΑΝΚΑΝΑ∆ΙΚΗ Α∆ΕΛΦ ΧΡΥΣΑΦΙΤ ΛΑΚΩ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.W.

ΣΑΝΤΙΑΓΚΟ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ CORPORACION DE DAMAS PHILOPTOJOS Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Casilla AVENIDA REPUBLICA 41 2877 56-2-6716333*6238411 3:06:12PM Fax : Records 381 of 1208 56-2-2266363*6961400 . S7J 2R8 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Saskatchewan HELLENIC SOCIETY OF REGINA INC. 222451 JBASORKOST@TERRA.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Saskatchewan ΡΕΓΚΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HELLENIC ORTHODOX COMMUNITY OF REGINA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Regina 3000 ARGYLE RD REGINA S4S 2B2 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Saskatchewan ΑΧΕΠΑ ΡΕΓΓΙΝΑ AHEPA REGINA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Regina 3000 ARGYLE RD. HELLENIC SOCIETY OF REGINA INC. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΤΟΦΑΓΑΣΤΑ-ΧΙΛΗ SOCIEDAD HELENICA DE ANTOFAGASTA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Antofagasta 462 SUCRE .CL Fax : 0056-55-254438 ΑΜΕΡΙΚΗ CHILE .REGINA S4S 2B2 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Saskatchewan AHEPA SASKATOON AHEPA SASKATOON Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Regina 8 BORN CRESCENT. Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Regina 8-3861 RETALLACK STR S4S 3B7 ΑΜΕΡΙΚΗ CANADA Saskatchewan ΣΑΣΚΑΤΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK ORTHODOX COMMUNITY SASKATOON Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saskatoon 1020 DUFFERIN AVE. S7K 3H7 ΑΜΕΡΙΚΗ CHILE .

com ΑΜΕΡΙΚΗ DOMINICAN REP. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝΤΙΑΓΟ COLECTIVIDAD HELENICA DE SANTIAGO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Santiago 41 Av.GAZCUE .2100 2100 00506 8499063 ttsijli@yahoo. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ASOCIACION HELENICA DE COSTA RICA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία San Jose ARDO 1894 .cl Fax : URL : +5626879216.cl/ellhnika/index.html ΑΜΕΡΙΚΗ CHILE . ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ASSOCIATION DE GRIECOS EN COLOMBIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Bogota AVENIDA 22 No 19A .2 . REPUBLICA CASILLA 2877 +5626716333 nicolaides@nicolaides. COLLECTIVIDAD HELLENICA DE LA VARTA REGIONCOQUIMBO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΙΜΠΟ Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Coquimbo Rua Rio de la Ollita 3457 +5651 341648 51 CHILE 51 Fax : +5651 341648 ΑΜΕΡΙΚΗ CHILE . +5626238363 http://www.25 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ CHILE . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΛΠΑΡΑΪΣΟ COLECTIVIDAD HELENICA VALPARAISO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Valparaiso 222 CAUPOLICAN-REKREO . 0039 . 57-1-2684118 ΑΜΕΡΙΚΗ COSTA RICA .griego. +0056-32-662567 Fax : 0056-32-662567 ΑΜΕΡΙΚΗ COLOMBIA . Distrito Nacional ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ SOCIEDAD DOMINICANA DE ESTUDIOS HELENICOS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Santo Domingo CALLE "ROSA DUARTE" No 5 .659 86 24 3:06:12PM Records 387 of 1208 .

terra.com Fax : +52-33 -31211855 ΑΜΕΡΙΚΗ MEXICO . PALIZA COL.C.C. 00511 235680 00511 4250696 g-vardacas64@mail.pe 3:06:12PM Fax : Records 393 of 1208 00511 4250696 . ΚΟΥΛΙΑΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία COMUNIDAD HELLENICA SINALOENSE A. Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Culiacan Sinaloa RIO SINALOA Y. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΑΜΑ COMUNIDAD HELENICA ORTODOXA BENEFICENCIA DE PANAMA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Panama City VIA PORRAS No. ΑΜΕΡΙΚΗ PANAMA .R. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΟΥ ASOCIACION COMUNIDAD HELENICA DEL PERU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : 12/5/2006 Lima JR. Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Guadalajara PRADO DE LOS LAURELES 270 45050 +52-33-31211855 casahelenica@hellenism. SARATOGA 53900 0052 55 55 896700 comhelmex@prodigy-net. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΜΑ Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ciudad De Panama VIA PORRAS No 39 .comunidadhelenicamexico. 223 4572 Fax : 0050-7-264-7185 ΑΜΕΡΙΚΗ PERU . CHAMAYA 1232 BRENA LIMA O5 .org.m x ΑΜΕΡΙΚΗ PANAMA .mx Fax : URL : 0052 55 55 896700//0052 55 530180 http://www. GUADALUPE 80120 67-121334 ΑΜΕΡΙΚΗ MEXICO . 39 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ MEXICO . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΞΙΚΟΥ COMUNIDAD HELENICA DE MEXICO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Mexico City S/N AGUACALIENTE ESQ.com. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΓΚΟΥΑΝΤΑΛΑΧΑΡΑΣ CASA HELENICA DE GUADALAJARA A.

S. ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΟΠΑ∆ΩΝ ΑΕΚ SYNDESMOS OPADON A.VERNON PL&FRANCIS . 2010 FRENCH DIVE .A. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST DEMETRIOS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία . NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία .S. . .551 976 ΑΜΕΡΙΚΗ U.492 061-4 ΑΜΕΡΙΚΗ U. . 27 . SAGINAW MI 48603 . 279-2096 ΑΜΕΡΙΚΗ U. . . .A.S. 49 .A.K.E.A.S.41 .O. ΑΜΕΡΙΚΗ U. Alabama ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΑΦΝΗΣ DAPHNE GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Daphne P. Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία . BOX 639 36526 213 639 234/6 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΕΡΜΗΣ HANAC HERMES/HANAC Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΕΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST. 31-08 31st STREET . ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία .A.A. .S.A. 9325 4141 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Alabama ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΤΣΒΙΛΛ 12/5/2006 3:06:12PM HUNTSVILLE GREEK COMMUNITY Records 400 of 1208 .S. MT.89 .S.

630 125.A. Arkansas ΛΙΤΤΛ ΡΟΚ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY LITTLE ROCK Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Little Rock 1100 NAPA VALLEY DRV 72211 3:06:12PM Records 406 of 1208 . Alabama ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΙΡΜΙΝΧΑΜ BIRMINGHAM GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία South Birmingham 307 19TH STREET.309 19 88 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Arkansas ΧΟΤ ΣΠΡΙΝΓΣ ΑΡΚΑΝΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY HOT SPRINGS ARKANS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hot Springs 502 MORRISON AVENUE.338 ΑΜΕΡΙΚΗ U.683 32 31 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Alabama ΜΟΜΠΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤHE GREEK COMMUNITY MOBILE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Mobile 50 SOUTH ANN STREET.462 041/2 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.A.S.S.338 0214 . 36604 613 . 36107 64 . MEIGS ROAD.S.S.A.228 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Huntsville 3021 UNIVERSITY DRVE 35814 31 .20 . Alabama ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ MONTGOMERY GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montgomery 1721 MT.9 .2 .A. 72901 962 .63 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. 35233 971 229-537 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Arkansas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤ ΣΜΙΘ ΑΡΚΑΝΣΑΣ FORT SMITH ARKANS GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fort Smith 220 N 7TH STREET. 71901 49 .A.

A.A.723 47 87 ΑΜΕΡΙΚΗ U. California ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ PASADENA CITY COLLEGE HELLENIC SOCIETY OF PASADENA CITY COLLEGE Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Arcadia 922 W HUNTINGTON DRIVE 112 91007-6569 626446-5542 Pat Mav@ix.netcom.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 44 .A. California ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ HELLENIC ARTS SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Berkeley 1024 OVERLOOK RD 94708 1-510-5470720*841290 Fax : 1-510-5486214 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. BOX 8313 94707 415-5408421 3:06:12PM Records 412 of 1208 .O.71 . California ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ L.com ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.netcom.com ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.S. California ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α 1996 VOLUNTEERS FOR THE 1996 ATHENS OLYM Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Berkeley P. California ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ PATRIARCH ATHENAGORAS ORTHODOX INSTITUTE Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Berkeley 2311 HEARST AVENUE CA 94709 +1 510 649 3450 pmanolis@aol. APOLLON SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Altadena 2104 N.A.S.com Fax : +1 510 841 6605 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. California ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ UCLA UCLA HELLENIC AMERICAN STUDENT ORGANIZATION Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Arcadia 922 W HUNTINGTON DRIVE 112 91007-6569 626446-5542 Pat Mav@ix. MARENGO AVENUE 90001 1-818-7970312 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. "LAOGRAFIA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος 12/5/2006 Irvine 6 GOLDEN STAR 92714 995 .S. #109 90250 1-213-7685128 ΑΜΕΡΙΚΗ U. BOX 1556 94526 736-1343 daughters@ahepa.S.A. California ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ HELLENIC LIBRARY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Downey P.A.org ..A.A. 137TH STR.O.. BOX 1301 90240-01301 49 .S. 001-925-216-8204 Fax : 001-925-736-5850 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.211 . California ΑΧΕΠΑ SOUTH BAY SOUTH BAY AHEPA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία East Hawthorn 4015 W.A. California ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ATHENIAN CLUB SACRAMENTO #1 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. California ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΛΚΛΟΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ INTERNATIONAL GREEK FOLKLORE SOC. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Fair Oaks ∆ιεύθυνση : 5711 HOFFMAN LANE 95628 Τηλέφωνο : 1-916-7265733 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.938 981 * ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 419 of 1208 . #109 90250 1-213-7685128 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.S. 137TH STR.S. California ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Danville P.84 941 ΑΜΕΡΙΚΗ U.32 .S. California ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK CULTURAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hawthorne 4015 W.

edu http://www-scf.A.S.213740-2 hellas@usc.S.A. California ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ USC HELLENIC SOCIETY OF USC Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία San Gabriel 219 S DEL MAR AVE UNIT D 91776 213740-2244.com Fax : URL : +1 916 486 7306 / 362 4595 http://www. California ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ FOLK DANCE FESTIVAL GREEK ORTHODOX DIOCESE O Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία San Francisco 372 SANTA CLARA AVENUE 94127 1-415-7533075 Fax : 1-415-7531165 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.S.S.dynamis.S. +1 916 362 4475 +1 916 977 3732 dynamis1jk@aol. 90006 1-213-7372424 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 3:06:12PM Records 425 of 1208 . California ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ "ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ" GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF LOS ANGELES Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Los Angeles 1324 SOUTH NORMANDIE AVE.A.usc.S.org ΑΜΕΡΙΚΗ U. California ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ "∆ΥΝΑΜΙΣ" DYNAMIS HELLENIC ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sacramento 2100 WATT AVENUE . ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πόλη : Millbrae ∆ιεύθυνση : 67 CAMINO ALTO CA 94030 Τηλέφωνο : +1 415 552 3000 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ZAKYNTHIAN BROTHERHOOD OF CALIFORNIA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 415 552 3786 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A. California Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.A.S.edu/-hellas ΑΜΕΡΙΚΗ U.SUITE 205 CA 95825 .A. California ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GREEK AMERICAN PROGRESSIVE ASSN Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 SAN JOSE 5746 SANTA TERESA 95123 1-408-2811641 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

BOX 2247 94595 1-510-9461985 Fax : 1-510-9461987 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Bridgeport 4070 PARK AVENUE 06604 632 .com URL : http://www.A.221 29 ΑΜΕΡΙΚΗ U.pahh.S.S.O.365 23 43 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.816 2309 ΑΜΕΡΙΚΗ U.226 043.O.O. Connecticut ΕΚΛΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ST.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία California ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ GREEK HERITAGE SOCIETY OF SOUTHERN CALIFORNIA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sherman Oaks 4477 HAZELTINE AVENUE CA 91423 +1 818 386 1942 ghs@mediaart. California ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" DEMOKRITOS SOCIETY OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Walnut Creek P.com/ghs/ ΑΜΕΡΙΚΗ U. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ansonia HUBBELL AVENUE P.S.A. BOX 428 06401 356 .A. California ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" DEMOCRITOS SOCIETY OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Walnut Creek P. BOX 2247 WALNUT GREEK 94595 ΑΜΕΡΙΚΗ U.70 . DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Bristol 31 BRIGHTWOOD ROAD 06010 31 .S.A.A. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 431 of 1208 .

A.S.O.S.A.436 15 17 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Connecticut ΝΙΟΥ ΧΑΒΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK ORTHODOX COMMUNITY NEW HAVEN Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 New Haven 152 TEMPLE STR. .69 .161 912 ΑΜΕΡΙΚΗ U.450 596 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Connecticut ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΚΡΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Manchester ∆ιεύθυνση : 335 GRISSOM ROAD 06040 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. 06114 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. BOX. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ SAINT NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Enfield P.S.S. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Danielson 41 WATER STREET 06239 732 141/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Danbury 30 CLAPBOARD RD 06810 10 .S. Connecticut ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ SAINT GEORGE CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hartford 433 FAIRFIELD AVE. 3:06:12PM Records 438 of 1208 .255 02 00/ ΑΜΕΡΙΚΗ U.SUITE 308 06533 90 .211 .A. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SAINT GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New Britain 301 WEST MAIN STREET 06052 49 . 579 06082 49 .41 .

Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : 12/5/2006 STAMFORD 3:06:12PM Records 444 of 1208 . Connecticut ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ "ΠΟΝΤΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΠΟΝΤΟΣ Πόλη : Norwalk ∆ιεύθυνση : 210 CONNECTICUT AVE.S. 06360 3391 .S.S. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ SANTA BARBARA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Orange 480 RACE BROOK ROAD 06477 ΑΜΕΡΙΚΗ U.355 04 43 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Norwalk 238 WEST ROCKS RD 06360 20 . ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Newington ∆ιεύθυνση : 31 FLEETWOOD RD. CT 06111 Τηλέφωνο : 1-203-6660294 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANRHODIAN SOCIETY OF AMERICA "APOLLON" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ST.S.362 262 ΑΜΕΡΙΚΗ U.912 775 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. CT 06854 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PONTIAN SOCIETY "PONTOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Connecticut ΕΝΩΣΗ ΡΟ∆ΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "ΑΠΟΛΛΩΝ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.2 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ SAINT SOPHIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New London 200 HEMPSTEAD STREET 06320 357 .A.A.2 .A.S. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Norwich 247 WASHINGTON STR.A.

S.245 05 96 ΑΜΕΡΙΚΗ U. DC 20036 .W.A.S.228 .12 .S. District of Columbia (DC) ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ AMERICAN HELLENIC INSTITUTE Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Washington 1220 16th STREET N.S. #1150 SOUTH 20005 3:06:12PM Records 450 of 1208 .A.org ΑΜΕΡΙΚΗ U. Delaware ΑΟΙ∆ΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΛΑΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΟΥ AEDOS COLECTIVO DE CANTO POPULAR Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Newark 19C FLORENCE CIRCLE 19702 1-302-4551386 Fax : 1-302-4551386 ΑΜΕΡΙΚΗ U.org Fax : URL : +1 202 785 5178 http://www. Connecticut ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΠΑΙ∆ΕΙΑ" HELLENIC SOCIETY "PAIDEIA" Ανήκει στην οµοσπονδία HELLENIC AMERICAN NATIONAL COUNCIL ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Storrs P.A.W.S.org ΑΜΕΡΙΚΗ U. 06905 49 .S. +1 800 424 9607 +1 202 785 8430 info@ahiworld.net Fax : URL : +1 860 583 5643 / 429 8518 http://www.A.paideiaonline. District of Columbia (DC) ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ NATIONAL COORDINATED EFFORT OF GREEK (CEH) Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Washington 601 13th STREET N.5419 941/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.BOX 818 CT 06268-0818 +1 860 429 8518 paideia@snet. Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ARCHANGELS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία STAMFORD BEDFORD & THIRD STS.330 498 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.ahiworld.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1230 NEWFIELD AVENUE 06905 902 . Connecticut ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Waterbury 937 CHASE PARKWAY 06708 341 .A.

S.org Fax : URL : +1 202 483 6983 http://www.A.S. .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 202 393 7790 CoordinatedEffort@Manatos.A.W.org Fax : 001-202-232-2140 ΑΜΕΡΙΚΗ U.com Fax : +1 202 628 0225 ΑΜΕΡΙΚΗ U. District of Columbia (DC) ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ HELLENIC AMERICAN WOMEN'S COUNCIL Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Washington 1319 EIGHEENTH ST. N. District of Columbia (DC) ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ SONS OF PERICLES Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Washington 1909 Q STREET N.W.net Fax : +1 703 685 7460 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.W.SUITE 500 DC 20009 +1 202 232 6300 Fax : +1 202 232 6300 ΑΜΕΡΙΚΗ U. .W.S.S. 20009 232-6300 ahepa@ahepa. District of Columbia (DC) ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ MAIDS OF ATHENA Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Washington 1909 Q STREET N.SUITE 500 DC 20009 +1 202 234 9741 daughters@ahepa. DC 20036-1802 +1 703 685 7442 theodora.A.hancock@verizon.SUITE 500 DC 20009 +1 202 232 6300 Fax : +1 202 232 2140 ΑΜΕΡΙΚΗ U. District of Columbia (DC) ΑΧΕΠΑ AXEPA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Washington 1909 Q STREET N.org ΑΜΕΡΙΚΗ U.ahepa.W. .A.W. STREET N. District of Columbia (DC) ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Washington 1909 Q.S. District of Columbia (DC) ΑΧΕΠΑ AHEPA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Washington 1909 Q STREET N. 20009 3:06:12PM Records 456 of 1208 .S.

VIRGINIA LN.465 33 3 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Πόλη : Clearwater ∆ιεύθυνση : 14 SOUTH CORONA AVE.40 .SUITE 6 FL 33755 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.S.2 .S. Florida ΕΝΩΣΗ ΛΑΚΩΝΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΦΛΟΡΙ∆Α Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.1 .736 52 78 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 34625 Τηλέφωνο : 46 .S.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 232-6300 ahepa@ahepa. 33761 787-6146 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.611 02 26 IONIAN ISLAND SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.org Fax : 001-202-232-2140 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 33519 Τηλέφωνο : 00966 .A.A.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Clearwater ∆ιεύθυνση : 1700 DREW STREET . MARK'S FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Boca Raton 2100 NE 51ST STREET 33431 32 . Florida ΦΛΩΡΙ∆Α ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία MACEDONIAN SOCIETY OF FLORIDA "ALEXANDER THE GREAT" 3:06:12PM LACONIA SOCIETY OF WEST FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 462 of 1208 . Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Clearwater 409 OLD COACHMAN RD 33575 61 .S. Florida ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ SYNDESMOS OF BYZANTINE CHANTERS CLEARWATER FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Clearwater 2632 VELVENTOS DR.619 324 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Florida ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΦΛΟΡΙ∆ΑΣ "ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Clearwater ∆ιεύθυνση : 1502 W.S. Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΚΑ ΡΑΤΟΝ ST.A.

S. Florida ΠΑΝΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΦΛΩΡΙ∆ΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Fort Lauderdale ∆ιεύθυνση : 829 NE 15 AVENUE 33316 Τηλέφωνο : 41 . JOHN CHAPEL FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Destin P. Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΕΣΤΙΝ ST. HALIFAX AVEN. 32018 1 . BOX 277 32541 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ST DEMETRIOS FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Daytona Beach 129 N. Florida ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ MEGAS ALEXANDROS INC.30 .S.855 29 30 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Florida ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΛΟΡΙ∆ΑΣ HELLENIC CULTURAL ORGANIZATION OF FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CORAL GABLES 530 CALIGULA AVE 33146 49 .22 .E.6 .882 72 13 ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .O. DEMETRIOS FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fort Lauderdale 815 N.A.O.421 57 77 ΑΜΕΡΙΚΗ U. BOX 5103 32118-2103 32 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.212 .A.S. Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Daytona Beach P.ΛΑΟΥΝΤΕΡΝΤΕ ST.S.A.S.S.A.648 17 30 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΤ. Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΦΟΡΤ ΜΑΙΕΡΣ 12/5/2006 PANPELOPONESIAN SOCIETY OF WEST FLORIDA 3:06:12PM ANNUNCIATION FLORIDA Records 469 of 1208 .A.735 73 90 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 15TH AVENUE 33304 39 .A.S.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Fort Myers
3611 CYPRESS LAKE DR 33907
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ST. NICHOLAS FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Fort Pierce
2525 SOUTH 25TH STR. 33450
49 - 711 - 224 188 *
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΜΑΡΚΕΛΛΑ & ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

SAINTS MARKELLA & DIMITRIOS FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Fort Walton Beach
P.O. BOX 2135 32548
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΚΕΙΝΣΒΙΛ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF GAINSVILLE

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

GAINESVILLE
P.O. BOX 2474 32602
46 - 8 - 833 49 93
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ

ST. GEORGE FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Hollywood
P.O. BOX 6486 33021
49 - 40 - 450 733
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΦΛΟΡΙ∆ΑΣ

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF WEST FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Inverness
P.O. BOX 241 32651-0241
61 - 2 - 247 45 93 *
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ST. JOHN THE DIVINE

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
12/5/2006

Jacksonville
3850 ATLANTIC BLVD. 32207
ΑΜΕΡΙΚΗ
3:06:12PM

Records
476 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Χώρα
Πολιτεία

U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΟΡΛΑΝΤΟ

HOLY TRINITY FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Maitland
1217 TRINITY WOODS L 32751
21 46
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΑΪΑΜΙ

SAINT SOPHIA CATHEDRAL

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Miami
244 S.W. 24TH ROAD 33129
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΑΙΑΜΙ

ST. ANDREW FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Miami
7901 NO. KENDALL DRV 33156-7499
52 - 5 - 596 63 33
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΟΥ ΠΟΡΤ ΡΙΤΣΕ

ST. GEORGE FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Newport Richey
9426 LITTLE ROAD 33553
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΑΙΑΜΙ

ANNUNCIATION FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

North Miami
12250 N.W.2ND AVENUE 33168
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΦΛΟΡΙ∆ΑΣ

THE GREEK AMERICAN COMMUNITY OF FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Palm Harbor
2566 STILL WATER CT 34684
1-813-7895338
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΠΑΝΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ORANGE BLOSSOM
Ελληνική Περιοχή :
ΚΡΗΤΗ
Πόλη :
Palm Harbor
∆ιεύθυνση :
1821 CURLEW RD 34683

12/5/2006

3:06:12PM

PANCRETAN ORANGE BLOSSOM CHAPTER

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

Records
482 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ.ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ST. JOHN THE THEOLOGIAN

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Panama City
136 BALDWIN ROAD 32401
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΠΕΝΣΑΚΟΛΑ

ANNUNCIATION FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Pensacola
1720 W. GARDEN STR. 32501
32 - 3 - 233 41 07
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

ST. BARBARA GR ORT CHUR OF BRAD/TON

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Sarasota
7671 N. LOCKWOOD RID 34243
33 - 1 - 4953 0858 *
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

HOLY TRINITY

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

St Augustine
P.O. BOX 949 32085-0949
39 - 81 - 764 85 30
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

ST. PHOTIOS SHRINE FLORIDA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

St Augustine
41 ST. GEORGE STREET 32085-1679
44 - 71 - 221 59 77
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

GREEK FESTIVAL

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

St Petersburg
3600 76th STREET NORTH 33710
1-813-3458235

1-813-3458235

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Florida

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΙΝΤ ΠΕΤΕΡΣΜΠΕΡΓΚ

12/5/2006

Fax :

3:06:12PM

SAINT STEFANOS FLORIDA

Records
489 of 1208

S. 33710 005071 .A. Florida ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ AMERICAN FOUNDATION OF GREEK LANGUAGE AND CULTURE Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία TAMPA 1202 PARILLA DE AVILA FL 33613-5219 +1 813 961 1992 ctsokos@afglc.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sunrise 3600 76TH STREET N.S.S.A.433 666 ΑΜΕΡΙΚΗ U.JOHN THE BAPTIST FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία TAMPA 2418 SWAN AVE.826 55 55 ΑΜΕΡΙΚΗ U.org Fax : +1 813 968 9464 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.201 929 * 2 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 33609 222 573 / 213 975 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Florida ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΡΠΟΝ ΣΠΡΙΝΓΚΣ TARPON SPRINGS SAINT NICHOLAS CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Tarpon Springs P. MICHAEL CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Tarpon Springs 113 HOPE STREET 33589 963 . Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΡ ΣΠΡΙΝΓΚΣ ST.11 .S.310 . Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑ HOLY MOTHER OF GOD Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Tallahassee 1647 PHILLIPS ROAD 32308 213 .A.O.S.A.A. Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ST. BOX 248 33589 1 .S.624 6441 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Florida ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΛΟΡΙ∆ΑΣ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" 12/5/2006 3:06:12PM HELLENIC CULTURAL CENTER OF FLORIDA "PROMETHE" Records 495 of 1208 .

CATHERINE FLORIDA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία West Palm Beach 110 SOUTHERN BLVD 33405 359 . 1 Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : 12/5/2006 Atlanta 3:06:12PM Records 501 of 1208 .S. BOX 325.O. BOX 651 34689 Τηλέφωνο : 945-0348 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.S. Florida ΚΡΗΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SYLLOGOS KRITON Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : West Palm Beach ∆ιεύθυνση : 1382 WEST CHESTER DR 33406 Τηλέφωνο : 0092 .441 340 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.S. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Tarpon Springs ∆ιεύθυνση : 542 N. 34689 Τηλέφωνο : 1-813-9344016 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PAN-KALYMNIAN BROTHERHOOD ΑΜΕΡΙΚΗ U.PINELLAS AVE.S. Florida ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΝΚΑΛΥΜΝΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : GREEK SOCIETY ATHENA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Tarpon Springs ∆ιεύθυνση : P. 34689 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 945-0348 SYLLOGOS DODECANESE Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .51 .O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Tarpon Springs 123 E.A. Florida ΦΛΩΡΙ∆Α ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-813-9349244 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Tarpon Springs ∆ιεύθυνση : P.A.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ST. Georgia ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ ΑΧΕΠΑ AHEPA ATLANTA CHAPTER NO.856 792 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ORANGE STREET 34689 1-813-9385904 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.S. Florida ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΑΘΗΝΑ" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.A. Florida ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ.

Georgia ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΤΛΑΝΤΑ ∆ΑΝΑΟΣ ΕΝΩΣΗ DANAOS SOCIETY ATLANTA Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Atlanta 3117 W.ΠΑΝΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ PELLA SOCIETY OF GEORGIA CHAPTER OF PANMACEDONIAN Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Atlanta 6315 BLACK WATER Tr N.COM Fax : 404 2552315 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.9226 2033 ΑΜΕΡΙΚΗ U.483 84 54/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U.W.A.O.25 .S. Georgia ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑ ANNUNCIATION CATHEDRAL GEORGIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Atlanta 2500 CLAIRMONT RD NE 30329 10 .A.436 28 32 ΑΜΕΡΙΚΗ U. BOX 15114 GA 30333-0114 +1 404 894 4370 hasatlanta@yahoo.S.A.ROXBORO RD NE 30324 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Georgia ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΤΛΑΝΤΑΣ HELLENIC WOMEN'S CULTURAL ASSΟCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Atlanta P.S.A. Georgia ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ MAIDS OF ATHENA Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Atlanta 2531 COSMOS DRIVE 30345 634-8147 3:06:12PM Fax : Records 507 of 1208 001-404-634-7213 .A.S. Georgia ΠΕΛΛΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΗΠΑ .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 2124 CHESHIRE BRIDGE 30324 203 . BOX 29102 30359 85 . 30328 404 2552315 AM416@AOL. Georgia ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑ HELLENIC ACADEMIC SOCIETY OF ATLANTA Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Atlanta P.com/hasatlanta/ ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.com Fax : URL : +1 404 894 6030 http://www.S.S.geocities.

Georgia ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.A. Georgia ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑ HOLY TRINITY GEORGIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Augusta-Richmond 953 TELFAIR STREET 30901 5521 .O.A. Georgia Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ATLANTA FRATERNITY SANTA EKATERINI Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Atlanta P. GEORGE CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Brunswick 401 NEWCASTLE STREET 31520 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Georgia ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ HOLY CROSS CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Macon P. BOX 5692 31208 35 .A. +1 404 255 3456 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : +1 404 262 1293 / 262 3737 ΑΜΕΡΙΚΗ U.627 950.A.com Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.O.A.S.741 .S.O.222 5141 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Email : moagrandpres@aol. Georgia ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ AMERICAN FOUNDATION FOR HELLENIC STUDIES Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Atlanta 3025 PIEDMONT ROAD GA 30305 +1 404 262 1230 / 262 3316 .ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Atlanta ∆ιεύθυνση : P. BOX 29213 30359 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S. Georgia ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΒΑΝΝΑ 12/5/2006 3:06:12PM ST.BOX 450925 30345 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία LACONIAN SOCIETY OF ATLANTA GEORGIA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.6 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Georgia ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΡΑΝΣΓΟΥΙΚ ST. PAUL GEORGIA Records 514 of 1208 .

S. Idaho ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Idaho Falls ROUTE 3.8 .S. 5TH AVE.211 80 66 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.696 29 15 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.ATHANASIOS CHURCH CHICAGO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Aurora 1855 E. Illinois ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ UNITED HELL VOTERS OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Addison 434 WEST LAKE STREET 60101 49 .S. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ST.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Savannah 14 W.A.S.A.2 . Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE & HELEN GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : 12/5/2006 Belleville 3:06:12PM Records 520 of 1208 . ANDERSON STR. Idaho ΚΡΗΤΩΝ ΚΛΑΜΠ "ΣΑΜΑΡΙΑ" Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Pocatello ∆ιεύθυνση : 1260 FERN 83201 Τηλέφωνο : 1-208-2335394 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CRETAN CLUB "SAMARIA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.40 .A.A. 31401 61 .338 813/4 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. 60505 56 . BOX 347 83401 208-5237601 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΓΕΡΑΚΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ FALCONS SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Addison 705 DUPAGE AVENUE 60101-1921 1-708-5435729 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

646 24 21 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. Illinois ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ COUNCIL ON JUSTICE FOR CYPRUS Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 5518 W.A. Illinois ΚΟΓΚΡΕΣΣΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ CONGRESS OF HELLENIC AMERICAN ORGANIZATIONS Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 4357 W.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 405 HUNTWOOD RD.S.221 972 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.HIERARHS CT 61820 46 . FULLERTON 60639 312-3848600 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.711 .S.A.S.A. Illinois ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ KEFALINIAKOS SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 2156 WEST MONTROSE 60618 1-312-7696961 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 62221 49 . Illinois ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ HELLENIC AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (CHICAGO) Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Chicago 75 EAST WACKER DRIVE IL 60601 782-2705 3:06:12PM Fax : Records 526 of 1208 001-312-782-2707 . Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ THREE HIERARCHS CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Champaign 2010 THR.S. BELMONT 60641 1-312-2831777 ΑΜΕΡΙΚΗ U.8 . Illinois ΕΛΛΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ HELLAS SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 4534 NORTH LINCOLN AVENUE 60625 1-312-2752850 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

S. ANDREW GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος 12/5/2006 Chicago 5649 N. DIVERSEY 60639 1-312-6225979 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.336 626 * ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 533 of 1208 . CENTRAL AVE.A.S.89 .A. LASALLE DRIVE 60610 1-312-6645485 ΑΜΕΡΙΚΗ U. SHERIDAN RD. 60660 49 .A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ ΚΑΘΕ∆Ρ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Θ. Illinois ΣΙΚΑΓΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 6041 W. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ST. Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΛΛΙΝΟΙΣ HELLENIC BAR ASSOCIATION OF ILLINOIS Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago P.com Fax : +1 312 855 0535 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ARCHER STREET IL 60632-2851 847-6453 info@hads.S. BOX A 3609 IL 60690 +1 312 263 2250 berbas@juno. Illinois ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΩΝ HELLENIC AMERICAN DENTAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 4450 S.S. ANNUNCIATION CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 1017 N.A.A.A.com Fax : 001 773-847-2483 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O. Illinois ΣΙΚΑΓΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 601 S. 60644 1-312-8263114 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.

A. BASIL GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 733 S.854 62 24 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O. Illinois ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 12/5/2006 3:06:12PM HELLENIC AMERICAN NATIONAL ASSN Records 539 of 1208 .S.S. GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 2701 N. Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΛΛΙΝΟΙΣ HELL. BOX 4348 60680 312-6296539 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.6 . WINONA STR. 60614 1-312-5251793 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΑΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST. DEMETRIOS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 2727 W.A. * SUITE 280 60610-4403 1-312-4674622 Fax : 1-312-4679881 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.2420 008/9 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ST. Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ HELLENIC MUSEUM & CULTURAL CENTER Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 400 NORTH FRANKLIN STR. ASHLAND BLVD. ILLINOIS/CHICAGO Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago P. WESTERN AVENUE 60625 965 .S.A.A.S.A.A.S. 60607 39 . 60625 1-312-5615992 ΑΜΕΡΙΚΗ U.CLUB UNIVERS. SHEFFIELD AVE. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST.S. Illinois ΝΕΟΛΑΙΑ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ YOUTH OF MACEDONIAN SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 4544 N.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.

CONSTANTINOPLE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Chicago 1615-C GREENLEAF AVENUE 60626 3:06:12PM Records 545 of 1208 .610 88 88 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.O. Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ HELLENIC FOUNDATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 5700 N.A.S. SAYRE 60635 40 .S.S. BOX A3888 60690 1-312-9294424 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. SHERIDAN ROAD 60660 312-7282600 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.502 095 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΠΑΡ ΙΛΛΙΝΟΪΣ HELLENIC BAR ASSOCIATION OF ILLINOIS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 2 NORTH LASALLE STREET 60602 312 269 8448 Fax : 001-312-269-1747 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.237 61 41 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ HELLENIC AMERICAN SOCIETY OF PROFESSIONAL JOURNALISTS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago P.A.1 . Illinois ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΑΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ HELLENIC LADIES SOC.S.A. 60659 57 . HOLBROOK 60646 66 .A. Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ HELLENIC COUNCIL ON EDUCATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 6314 W.2 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 2740 N. RICHMONT ST.0 .S. Illinois HELLENIC CULTURAL ORGANIZATION HELLENIC CULTURAL ORGANIZATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 6130 N.

A. Illinois ΑΧΕΠΑ .ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νο 13 ORDER OF AHEPA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 6047 NORTH CALIFORNIA AVE.732 42 62 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΦΑΛΑΓΓΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ PHALANX GREEK VETERANS OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 3055 W.ROCKWELL STREET IL 60625-3336 +1 773 784 2568 spirosolympics@juno.S.GIANNOULAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago SWED.290 230 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDICAL SOCIETY/S. APT 7B 60660 1 . Illinois JUSTICE FOR CYPRUS COMMITTEE JUSTICE FOR CYPRUS COMMITTEE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 2715 N.A.473 77 75/6 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΙΚΑΓΟ HELLENIC PROFESSIONAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 5801 N.HOSP.com Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 552 of 1208 +1 773 784 4080 .S.A.S.4 .AMERICAN OLYMPIC COUNCIL Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος 12/5/2006 Chicago 5241 N.A.CALIFOR 60625 64 .604 . HOWARD 60645 41 .711 .252 48 44/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 60659 312-7431122 Fax : 312-2746566 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THE GREEK .A.COV.A.S. CENTRAL 60639 49 .S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 312-4659095 ΑΜΕΡΙΚΗ U.1 .5145 N.S. SHERIDAN RD.

GRACE AVE. Illinois ΚΡΗΤΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. MICHIGAN AVENUE. Illinois ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ PANHELLENIC SCHOLARSHIP FOUNDATION Είδος Οργάνωσης: Αλλο Νοµός : Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ν.panhellenicscholarships.S.S.A. 60646 Τηλέφωνο : 1-312-2676688 CYPRIOT BROTHERHOOD GREATER CHICAGO Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 6129 WEST PATTERSON 60634 Τηλέφωνο : 1-312-5611533 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 1934 W.S.org ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Illinois ΚΥΠΡΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. MILWAUKEE AVE. TROY 60645 Τηλέφωνο : 44 . Illinois ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : URL : GREEK MACEDONIAN SOCIETY OF CHICAGO Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.org EPEROTON SYLLOGOS Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 6552 N.A. ΑΤΤΙΚΗΣ Chicago 360 N. 60613 Τηλέφωνο : 1-312-2751118 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.A. Illinois 3:06:12PM Records 558 of 1208 .727 30 71 UNITED EPIROTIC SOCIETIES Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 6346 W.A. SUITE 1109 IL 60601 001-312-357 6432 info@panhellenicscholarships. Illinois ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.71 .A.BELMONT AVENUE 60634 Τηλέφωνο : 1-312-7772363 CRETAN FRATERNITY OF CHICAGO Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 5941 N.S. Illinois ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 001-312-357 0527 www.S.S.

40 .553 646/7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CEPHALLONIAN FRATERNITY ILLINOIS ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΦΙΛΙΑΤΡΙΝΩΝ FRATERNITY Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις LYKOURIA ASSN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 3:06:12PM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 564 of 1208 . Illinois ΛΥΚΟΥΡΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 2904 W. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : TOWER 2. 1505 575 WMADISON 60606 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 3950 N. MAJOR 60634 Τηλέφωνο : 1-312-7257919 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 3655 N.S.S. Illinois ΚΑΣΤΡΙΤΩΝ ΕΝΩΣΗ Ελληνική Περιοχή : HELLENIC SOCIETY AGIOPETRITON KYNOURIAS ΑΜΕΡΙΚΗ U.410 30 08 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΩΝ FRATERNITY Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.A.S. PETERSON 60659 Τηλέφωνο : 49 . Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΣΤΡΙΤΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. SUMMERDALE 60625 Τηλέφωνο : 33 .89 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΛΛΙΝΟΙ GREVENA SOCIETY OF ILLINOIS Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.A.A.367 HELLENIC SOCIETY OF KASTRITANS "SAINT GEORGE" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις KASTRITANS SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 3655 N. APT.S.A. PONTIAC 60634 Τηλέφωνο : 49 . Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΠΕΤΡΙΤΩΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις FILIATRINON FRATERNITY Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 2639 W. PONTIAC 60634 Τηλέφωνο : 1-312-6983000EXT.2052 7004 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.S.

axladokambos.org ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.ARGYLE 60625 49 .A.ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 5424 NORTH MILWAUKEE AVENUE IL 60630 Τηλέφωνο : +1 773 467 0493 Email : achladokambos@comcast. Illinois ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΕΝΩΣΗ ΣΠΑΡΤΑ 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 6026 W.ADDISON AVENUE 60636 Τηλέφωνο : 1-312-7775950 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 5342 WEST MELROSE STR.492 061/2/ ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chicago 2242 W. 60641 Τηλέφωνο : 1-312-2865680*292150 KALAVRYTINON SOCIETY "AGIA LAVRA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ASSN OF LACONIANS Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S. Illinois ΛΑΚΩΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 773 467 0493 http://www. Illinois Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΧΛΑ∆ΟΚΑΜΠΙΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S.89 . Illinois ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : URL : BROTHERHOOD OF KASPIANS OF ARCADIA Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.651 97 01 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΡΚΑ∆ΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BROTHERHOOD OF ACHLADOKAMBITON SPARTA SOCIETY 3:06:12PM Records 570 of 1208 1-312-2743653(ΠΡΟΕ∆Ρ .ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 3010 WEST BRYN MAWR AVENUE 60659 Τηλέφωνο : 1-312-2743640*878842 PAN LACONIAN BROTHERHOOD Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S.A.89 .net Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S.A.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 2242 WEST ARGYLE 60625 Τηλέφωνο : 49 .A. Illinois ΠΑΝΛΑΚΩΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S.

Illinois ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ "THE XENITEAS" Ήπειρος Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.pan-messinian.245 05 96 Ελληνική Περιοχή : ΠΟΝΤΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 6229 N.A.com PANAGIA EPPAPANDE SOCIETY MESSINIANS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 6235 N.A.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 234 WABASH AVE.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. Illinois ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΠΑΜΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΗΠΑ & ΚΑΝΑ∆Α PONTIAN SOCIETY "THE XENITEAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 576 of 1208 .S.832 12 11 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ NEW WAVE OF MESSINIA Ανήκει στην οµοσπονδία PANMESSINIAN FEDERATION OF USA & CANADA Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S. Illinois ΣΙΚΑΓΟ ΣΠΑΡΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ SPARTAN SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.A.HENDERSON 0634 Τηλέφωνο : 902 . Illinois ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ" NEW MESSENIAN ASSN "PAPAFLESSAS" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 5608 S.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 5835 W.S.40 .611 10 84 12/5/2006 Fax : URL : 1-708-4841878 http://www. CLAREMONT 60659 Τηλέφωνο : 46 .S.com Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. KEDVALE 60646 Τηλέφωνο : 27 .A. 60638 Τηλέφωνο : 33 .ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 7024 W.11 .S.1 .BELMONT 60634 Τηλέφωνο : 1-312-2436199 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. MASSASOIT AVΕ.12 .A. 60604 Τηλέφωνο : 5624114 Email : messinia@pan-messinian.4723 7228 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.

A. 60633 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.O. BOX 30088 60630 Τηλέφωνο : 1-312-8890172 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.S. ΦΩΚΙ∆ΟΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : P. Illinois ΑΡΑΧΩΒΙΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑRAHOVITON SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. Illinois ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ SOCIETY DORIEON MAKRYGIANNIS Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. BOX 452 60115 0039 .A. 62522 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 13631 BRAINARD AVE. Illinois ΚΡΙΚΟΣ MIDWEST CHAPTER KRIKOS MIDWEST CHAPTER (C & S ORG.A. Illinois ΣΙΚΑΓΟ ΕΝΩΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. GEORGES GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία DeKalb 320 S.S. Illinois ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΣ ΕΝΩΣΗ 12/5/2006 3:06:12PM ATHANASIOS DIAKOS SOCIETY Records 582 of 1208 . Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Decatur 570 N.) Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία DeKalb P.A.S. SECOND STREET 60115 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.6 .S.A.O.DIVERSEY 60639 Τηλέφωνο : 1-312-6227615 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία THE 75 ATHENIAN & PIRAEUS SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.8415 9630 ΑΜΕΡΙΚΗ U. UNION STREET. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Chicago ∆ιεύθυνση : 5724 W.S.

2331 .356 081/2 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Des Plaines ∆ιεύθυνση : 60 W.A.A.A.14 361 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.228 .A.A. 60120 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. Illinois ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ UNITED SOCIETY PAN ARCADIANS Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ SAINT SOPHIA GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Elgin 525 CHURCH ROAD. AMBLISIDE 60016 Τηλέφωνο : 49 . Illinois ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ" POSEIDON SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Elmwood Park 2439 NORTH 77th AVENUE 60635 1-312-2752850 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Elmhurst ∆ιεύθυνση : 120 ADDISON AVE.10 .412 18 61 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΝΩΣΗ PANEPIROTIC SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Elmwood Park ∆ιεύθυνση : 2740 N. SAYER 60635 12/5/2006 3:06:12PM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 588 of 1208 .A. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST.S. DEMETRIOS CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Elmhurst 893 CHURCH ROAD 60126 49 .S.S. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία East Moline 4900 KENNEDY DRIVE 61244 31 . 60126 Τηλέφωνο : 1-312-8341000 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Elmwood Park ∆ιεύθυνση : 7430 WEST DIVERSEY AVE. 60635 Τηλέφωνο : 1-708-4525137 Fax : 1-708-4525147 MANAREON SOCIETY OF NORTH AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-708-4525147 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ANDREW'S SOCIETY PATRAS Records 595 of 1208 . Illinois ΚΡΙΚΟΣ ΜΕΣΟ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ KRIKOS MIDWEST CHAPTER Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Glenview 2318 IROQUOIS DR. PETER AND PAUL CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Glenview 1401 WAGNER ROAD 60025 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΒΑΛΤΕΤΣΙΩΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Elmwood Park ∆ιεύθυνση : 7430 W. 60025 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S. 60635 Τηλέφωνο : 1-708-4525137 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Elmwood Park ∆ιεύθυνση : 7430 WEST DIVERSEY AVE. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ STS.S. Illinois ΕΝΩΣΗ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ GARGALIANON SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Glenview ∆ιεύθυνση : 2243 SWAINWOOD DRIVE 60025 Τηλέφωνο : 1-312-9981786 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A. 60635 Τηλέφωνο : 1-708-4525137 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S. Illinois ΕΝΩΣΗ ΜΑΝΑΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ENOSIS DIMOVALTETSIOTON Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-708-4525147 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΠΑΤΡΑΣ ΕΝΩΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ" 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις 3:06:12PM ST.DIVERSEY AVE.S.A. Illinois ΑΡΚΑ∆ΕΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟ THE ARCADIANS OF CHICAGO Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S.

A.A.S. ARCHER ROAD.BROADWAY 60436 Τηλέφωνο : 1-312-7274412 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ HOLY CROSS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Justice 7560 S. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ALL SAINTS CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Joliet 102 NORTH BROADWAY 60435 243 .S.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. 60633 33 .A.4723 3019 ΑΜΕΡΙΚΗ U.343 314 . Illinois ΕΝΩΣΗ ΜΥΚΟΝΟΥ MYKONOS SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Glenview ∆ιεύθυνση : 3855 GRACE LANE 60025 Τηλέφωνο : 1-312-7295667 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.1 .A. Illinois ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Glenview ∆ιεύθυνση : 2639 LANDWEHR 60024 Τηλέφωνο : 1-312-2725062 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις CENTRAL SOCIETY TSIPIANITON Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hegewisch 13631 BRAINARD AVE.12 .S.33 401 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : Joliet ∆ιεύθυνση : 102 N.S. 60458 05 .S. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 601 of 1208 . 342 8 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

S.S. Illinois ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ GREEK WOMEN'S UNIVERSITY CLUB Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Mount Prospect 1407 BARBERRY LANE IL 60056 . Illinois ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ HELLENIC PROFESS.A.641 66 07 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.WASHINGTON AVE 60901 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ HOLY TAXIARHAI .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kankakee 296 N.com +1 847 259 4145 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. +1 773 363 0117 +1 847 259 4145 tavlipro2003@yahoo.312 . 60648 1-312-6478880 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A. Illinois Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ SPARTA BROTHERHOOD OF LACONIA Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. Illinois Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΛΕΒΙ∆ΙΩΤΩΝ BROTHERHOOD LEVIDIOTANS Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Naperville ∆ιεύθυνση : 241 TERRACE DRIVE 60565 Τηλέφωνο : 1 . Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ . Illinois ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΟΥ ΙΛΛΙΝΟΪ GRAMMOS SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Niles ∆ιεύθυνση : 8077 W FOSTER LANE 60648 12/5/2006 3:06:12PM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 607 of 1208 .ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Lincolnwood ∆ιεύθυνση : 6669 RAMONA 60646 Τηλέφωνο : 1-312-3382900 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. SOCIETY ILLINOIS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lansing 3021 192ND STREET 60438 312-8950094 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.S.SAINTHARALAMBOS CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Niles 7373 CALDWELL AVE.

Illinois ΛΕΥΚΑ∆ΙΩΝ ΕΝΩΣΗ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν. 60453 1-312-6365460 3:06:12PM Records 613 of 1208 .A.S.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.222 . Illinois ΣΑΜΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ORANGE 60656 Τηλέφωνο : 43 .S.S. Illinois 26 ΜΑΙΟΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ 1821 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Northbrook ∆ιεύθυνση : 3451 WHIRLAWAY DRIVE 60453 Τηλέφωνο : 1-312-2919548 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις MEGALOPOLITON SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. KOLMAR AVE.A.A.499 246/7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ST.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Norridge ∆ιεύθυνση : 4845 N.211 . ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Πόλη : Niles ∆ιεύθυνση : 9028 CHURCHILL CIRCL 60648 Τηλέφωνο : 49 . PENSACOLA 60634 Τηλέφωνο : 1-708-4564565 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Illinois ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Πόλη : Norridge ∆ιεύθυνση : 7349 W. NICHOLAS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Oak Lawn 10301 S.A.512 71 48 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ARGOLIS ORGANIZATION "O DANAOS" ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Illinois ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ∆ΑΝΑΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία LEFKADITON SOC "ARISTOTELIS VALAOR" BROTHERHOOD MAY 26 1821 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Northbrook ∆ιεύθυνση : 2871 CRIMSON 60062 Τηλέφωνο : 1-312-7335054 NEW SAMIAN SOCIETY "PYTHAGORAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.

726 BUTTERFIELD RD.1 . GEORGIA LANE 60453 312-6367582 ΑΜΕΡΙΚΗ U.252 48 44/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. SPYRIDON GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Palos Heights 12307 RIDGELAND AVE.S. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ST.S. 60453 Τηλέφωνο : 1-312-4240432 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία NEW MESSINIAN ASSN "PAPAFLESSAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Olympia Fields 20401 S. SOCIETY AG.A. Illinois ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ "ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" LADIES HELL. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ST.514 . 60463 1-312-3852311*385078 ΑΜΕΡΙΚΗ U. NECTARIOS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Palatine 133 S.KEELER AVE.S.686 22 11 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ HELLENIC PROFESSIONAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία OAKBROOK TERRACE 17 W.A. ROSELLE ROAD 60067 1-312-3585170 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Illinois ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. APT.A.S. 3:06:12PM Records 620 of 1208 .A.320 60181 1 .A.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.PARASKEVI Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Oak Lawn 10321 S.WESTERN AVE.A. 60461 41 .ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Oak Lawn ∆ιεύθυνση : 10412 S.

A.S. ROBERTS RD.ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Πόλη : Palos Park ∆ιεύθυνση : 632 LAKE TRAIL DR.A.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE & HELEN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Palos Hills 11023-45 S.S. 60464 . 60465 1-312-9743400 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΓΡΑΜΜΟΥ BROTHERHOOD OF GRAMMOS Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Palos Hills ∆ιεύθυνση : 10651 S. PROSPECTS RD 61603 223 790 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 60068 Τηλέφωνο : 1-312-2986544 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FRATERNITY OF ACHLADOKAMBITON ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΑΧΛΑ∆ΟΚΑΜΠΙΤΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.HOME AVE.S.A.2543 Τηλέφωνο : 1-312-3718900 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις GORTYNIA SOCIETY CHICAGO Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Park Ridge ∆ιεύθυνση : 110 N.S.S. GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 626 of 1208 . Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ALL SAINTS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Peoria 1812 N. Illinois ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΙΚΑΓΟ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΜΑΝΗΣ ΕΝΩΣΗ MANI SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Park Ridge ∆ιεύθυνση : 2247 N. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.DEE ROAD 60068-2813 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.84TH AVENUE 60465 Τηλέφωνο : 1-312-9741329 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.

4720 2681 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. DEMETRIOS CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Waukegan 1217 NORTH AVENUE 60085 33 .A.S.COYLE AVENUE 60077 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CEPHALONIAN BROTHERHOOD Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.6 . ANTHONY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SPRINGFIELD 1600 S.A.S. GLENWOOD AVE 62704 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Illinois Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.A. Illinois ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑ∆ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ HELLENIC ACADEMIC SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Romeoville P.A. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST.S.O.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rock Island 2930 31ST AVENUE 61201 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rockford 108 N.S.807 07 86 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Illinois ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ST.S.S. FIFTH STREET 61107 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois 3:06:12PM Records 633 of 1208 .1 .7647 3923 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 60194 39 . Illinois ∆ΑΣΚΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ GREEK TEACHERS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Schaumburg 1605 WATERVILLE LN.R 60441 33 . ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πόλη : Skokie ∆ιεύθυνση : 5029 W. BOX 312 .

A.511 . MIDWEST REGION Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Crown Point ∆ιεύθυνση : 9812 ARTHUR COURT 46307 Τηλέφωνο : 46 .S.1 .A. Illinois ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ GREEK AMERICAN REHABILITATION CENTER Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Wheeling 220 FIRST STREET IL 60090 +1 847 459 8700 +1 847 459 9957 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.13 839 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. PARK 60117 Τηλέφωνο : 40 . Illinois ΚΑΡΑΤΟΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Wood Dale ∆ιεύθυνση : 4496 WASHINGTON 60191 Τηλέφωνο : 1-312-7668379 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : HELLENIC BROTHERHOOD KARATOLLA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Illinois ΚΟΣΤΑΡΑΖΙ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ KOSTARAZI SOC SAINT BARBARA Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Wheaton ∆ιεύθυνση : 119 W. Indiana ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΕΝΩΣΗ ARISTOTELIS SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Crown Point 9813 ARTHUR PLACE 46307 49 .A.210 91 72 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ HOLY APOSTLES GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Westchester 2501 S.660 88 60 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.8 . Indiana ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΙΝ∆ΙΑΝΑΠΟΛΙΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 639 of 1208 . Indiana ΠΑΝΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ PAN MACEDONIAN ASSN.S.911 74 113 ΑΜΕΡΙΚΗ U. WOLF ROAD 60153 24 .S.

55 . Indiana ΙΝ∆ΙΑΝΑΠΟΛΙΣ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΚΚΛ ST.S.S.282 338 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία HELLENIC MACEDONIAN SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.331 735 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.462 101 9 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A. Indiana ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΙΝ∆ΙΑΝΑΠΟΛΙΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Indianapolis 4011 N.S.S. 46806 507 .A.A. Indiana ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΙΝ∆ΙΑΝΑΠΟΛΙΣ SIANTS CONSTANTINE AND HELEN CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Merrillville 8000 MADISON STREET 46410 ΑΜΕΡΙΚΗ U. PENNSYLVANIA 46205 02 . IRONWOOD RD 46635 ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 646 of 1208 . ANTONY BLVD. ANTHONY BLVD. Indiana ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ ΙΝ∆ΙΑΝΑΠΟΛΙΣ SAINT ANDREW GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος 12/5/2006 South Bend 52455 N.22 . 46806 Τηλέφωνο : 39 .60 2891 . DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hammond 7021 HOHMAN AVENUE 46324 44 .A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FORT WAYNE 5420 S.S.60 27 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.727 88 60 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Indiana ΕΚΚΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΝ∆ΙΑΝΑΠΟΛΙΣ SAINT GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Schererville 528 77TH AVENUE 46375 48 .71 .A. Indiana ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΝΩΣΗ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : FORT WAYNE ∆ιεύθυνση : 5420 S.

564 45 92 ΑΜΕΡΙΚΗ U.465 2255.A.A.A. Iowa ΑΙΟΒΑ ΕΚΚΛ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.A. Indiana ΙΝ∆ΙΑΝΑΠΟΛΙΣ ΕΚΚ ΑΓΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ST.1 . IAKOVOS GR CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Valparaiso 602 E.212 . 52401 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 50401 1 .570 35 00 ΑΜΕΡΙΚΗ U. N.W. ELIAS THE PROPHET Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Dubuque 1075 ROCKDALE ROAD 52001 34 . JOHN THE BAPTIST Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Cedar Rapids 501 A AVENUE.E.464 4 ΑΜΕΡΙΚΗ U. MONROE ST.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.A. Iowa ΑΙΟΒΑ ΕΚΚ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ TRANSFIGURATION OF OUR LORD Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Mason City 1311 2ND STREET S.247 23 34/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Iowa ΑΙΟΒΑ ΕΚΚ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST. Iowa ΑΙΟΒΑ ΕΚΚ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ST.S. Iowa ΑΙΟΒΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΒΑΠΤΙΣΤΗ ST.S. DEMETRIOS GR CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : 12/5/2006 Waterloo 3:06:12PM Records 652 of 1208 .S. 46383 61 .S. GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Des Moines 35TH AND COTTAGE GRV 50311 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Iowa ΕΚΚΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΑΙΟΒΑ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sioux City 900 6TH STREET 51101 966 .2 .A.A.S.

Louisiana ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΡΟΕ MONROE GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Monroe 4 CΟSTITUTION AVENUE 71201 595 .A.9177 5401 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.4851 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.A.O.S. LEE BLVD 70122 33 .O. Louisiana ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" HELLENIC SOCCER CLUB "MACEDONIA" Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία METAIRIE 1617 TRANSCONTINENTAL AVENUE 70001 1 .S. BOX 126.71 .S.BOX 2881 2005 FORSYTHE AVENUE 71207 962 .617 . Louisiana ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΑΤΟΝ ΡΟΥΖ ΛΟΥΙΖΙΑΝΑ LOUIZIANA GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BATON ROUGE P.A. 70821 39 .O.207 31 53 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.277 47 42 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Louisiana ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΓΟΣ ΤΕΧΝΩΝ ΝΕΑΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ HELLENIC ARTS SOCIETY OF NEW ORLEANS Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 New Orleans P.A.S. 3:06:12PM Records 659 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 613 WEST FORTH STR 50702 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Louisiana ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΟΡΛΕΑΝΗΣ NEW ORLEANS GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New Orleans 1200 ROBERT E.A. BOX 50323 70150 213 639 234/6 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Louisiana ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΡΟΕ MONROE GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Monroe P.214 92 066 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

2 . Massachusetts 3:06:12PM Records 665 of 1208 .4 .JAMES ROAD 20854 Τηλέφωνο : 1-301-7625619 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 PAN DODECANESE ASSN.S.S.S. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Baltimore ∆ιεύθυνση : 11 GLEN WEST CT.672 331/2 KARPATHOS BROTHERHOOD "OLYMPOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Maryland ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΡΥΣΙΑΝΗ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.6 .A.A.4 . ΧΙΟΥ Πόλη : Slidell ∆ιεύθυνση : 173 MOONRAKER DR.A.A. 70458 Τηλέφωνο : 64 . ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Baltimore ∆ιεύθυνση : 4602 EASTERN AVENUE 21224 Τηλέφωνο : 962 . Maryland ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ" THE HELLENIC SOCIETY "PROMETHEAS" Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Potomac 8608 WILD OLIVE DRIVE 20854 971 . Louisiana ΧΙΩΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A. Maryland Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΟΛΥΜΠΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SYLLOGOS CHIOTON "H AGIA MARKELLA" MESOHORITON SOCIETY "PANAGIA VRISIANI" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 21237 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Louisiana ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΡΕΒΕΠΟΡΤ SHREVEPORT GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Shreveport 1719 CRESWELL STREET 71101 66 .237 61 41 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.228 689 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.388 11 94 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.AMERICA XANTHOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Potomac ∆ιεύθυνση : 12201 ST.S. Maryland ΠΑΝ∆Ω∆ΕΚΑΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.

ΗΜΑΘΙΑΣ Πόλη : Alliston ∆ιεύθυνση : 573 CAMBRIDGE STREET 02134 Τηλέφωνο : 39 .22 .807 07 86 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SYLLOGOS NAOUSSEON ST JAMES SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.1 .234 13 50 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : MESSINIAN BENEVOLENT ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S. Massachusetts ΑΧΕΠΑ DISTRICT GOVERNOR AHEPA DISTRICT GOVERNOR Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Belmont 50 MIDDLECOT STREET 02178-0003 351 . Massachusetts ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ "Η ΓΕΝΝΙ\ΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ" NATIVITY-ASSUMPTION OF THE VIRGIN MARY CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Arlington 811 JERUSALEM ROAD 02025 383-6380 781-383-2975 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Belmont ∆ιεύθυνση : 127 BELMONT STREET 02478 Τηλέφωνο : 48 .A.331 735 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A. ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.6 .S.S.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Arlington ∆ιεύθυνση : 164 MASSACHUSETTS AV 02174 Τηλέφωνο : 32 .A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΙΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.S.3 . Massachusetts ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ GREEK SPORTSMEN SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Arlington 455 MASSACHUSETTS AVE. .301 69 91/ ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ 12/5/2006 DODECANISIAN ASSOCIATION 3:06:12PM ARCADIAN SOCIETY OF MASSACHUSETTS "TRIPOLITSA" Records 671 of 1208 .A.S.

Massachusetts ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ GREEK CULTURAL CENTER Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BOSTON P.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Belmont ∆ιεύθυνση : P.O. Massachusetts 3:06:12PM Records 677 of 1208 508-351-9251 http://www. Massachusetts ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΣΤΟΝΗΣ THE LYKEION TON ELLINIDON BOSTON CHAPTER Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 BOSTON P.228 .org/nehmds ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.A.org Fax : URL : ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : C/O : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BOSTON 31 STATE STREET MA 02109 C/O DIMITRIOS IOANNIDIS +1 617 723 2800 ioannidis@roachwise. Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ HELLENIC BAR ASSOCIATION.georgakis@bmc.OF MEDIC 02111 49 .S. BOX 120028 MA 02112 +1 617 254 1282 alexander.hellenicbarassociation. Box 653 01532 393-3563 president@BostonLykeion.A.A.com Fax : URL : +1 617 723 4313 http://www. BOX 1443 02117 49 .A. Massachusetts ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ HELLENIC MEDICAL SOCIETY OF NEW ENGLAND Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BOSTON TUFTS UNIVERSITY .795 09 40 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. O. BOX 384 02178-0003 Τηλέφωνο : 617 773 9290 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.org Fax : URL : +1 617 783 2172 http://www.com ΑΜΕΡΙΚΗ U.SC. Massachusetts ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ NEW ENGLAND HELLENIC MEDICAL & DENTAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BOSTON P.357 095/9 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.org .hri. INC.O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.BostonLykeion.S.69 .O.

S.A. Massachusetts ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΒΟΣΤΩΝΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία NORTHERN EPIROTIC SOCIETY OF BOSTON "NORTHERN EPIRUS" 3:06:12PM PONTIAN SOCIETY "PANAGIA SOUMELA" Records 683 of 1208 .S.A.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ "Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : BOSTON ∆ιεύθυνση : 1 CENTRE AVENUE 02124 Τηλέφωνο : 617 265 9037 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : BOSTON ∆ιεύθυνση : 81 WOBURN STREET 01867 Τηλέφωνο : 944 21 87 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : BOSTON ∆ιεύθυνση : 81 WOBURN STR.S. Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΗΣ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 617 282 3750 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 781 944 2187 KATERINIOTON SOCIETY "TA PIERIA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις MANI SOCIETY OF NEW ENGLAND Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις PONTIAKI ESTIA OF MASSACHUSETTS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-617-3386754 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΓΙΟΙ & ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ Μ.A. ΠΙΕΡΙΑΣ Πόλη : BOSTON ∆ιεύθυνση : 587 ALBANY STREET 02118 Τηλέφωνο : 1-617-7423686*696046 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : BOSTON ∆ιεύθυνση : MC CORMACK BUILDING 02209 Τηλέφωνο : 61 .A.8 .S. 01867 Τηλέφωνο : 781 944 2187 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.S.A.A.211 80 66 Ελληνική Περιοχή : ΠΟΝΤΟΣ Πόλη : BOSTON ∆ιεύθυνση : 469 ALBANY STREET 02118 Τηλέφωνο : 1-617-3386754*338571 Fax : 781 944 2187 SONS AND DAUGHTERS OF ALEXANDER THE GREAT PANMACEDONIAN ASSOCIATION U.A. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΒΟΣΤΟΝΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PAMMAKEDONIKI CHAPTER OF BOSTON ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΙΩΤΩΝ "ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Massachusetts ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ" 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.

A. Τηλέφωνο : 49 .A.edu ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Massachusetts ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΠΟΡΤΣΜΕΝ ΚΛΑΜΠ ΑΡΤΕΜΙΣ HELLENIC AMERICAN SPORTSMEN CLUB ARTEMIS Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CAMBRIDGE P. ΑΜΕΡΙΚΗ U. 2135 1-508-9375465 1-617-5620888 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.hchc.412 18 61 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.711 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΟΝΤΟΣ Πόλη : BOSTON ∆ιεύθυνση : 587 ALBANY STREET 02118 Τηλέφωνο : 31 . Massachusetts ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ HELLENIC ATHLETIC-CULTURAL ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brighton 45 HOBART STR.252 89 19 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ HELLENIC COLLEGE HOLY CROSS GREEK ORTHODOX SCHOOL OF THEOLOGY Είδος Οργάνωσης: Σχολεία Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BROOKLINE 50 GODDARD AVENUE MA 02445 . Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΚΛΑΜΠ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Brighton ∆ιεύθυνση : 589 WASHINGTON STR .S. Massachusetts ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ HELLENIC RESOURCES INSTITUTE Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : 12/5/2006 CAMBRIDGE 3:06:12PM Records 689 of 1208 .S.10 .A.A.S.A.221 056/7 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : MACEDONIAN CLUB Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. BOX 142 02138 41 .edu Fax : URL : +1 617 850 1455 http://www.O. +1 617 731 3500 +1 617 850 1281 pres_office@hchc.1 .S. Massachusetts ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ GREEK AMERICAN POLITICAL CLUB Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CAMBRIDGE 288 GREEN STREET .

22 . ΛΕΣΒΟΥ Πόλη : CAMBRIDGE ∆ιεύθυνση : 34 KANNAIRD STREET 02173 Τηλέφωνο : 49 . Massachusetts ACROTIRI CHAPTER OF MERRIMACK ACROTIRI CHAPTER OF MERRIMACK Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lowell 168 SCHOOL STREET 01854 218 .A. Massachusetts ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Πόλη : CAMBRIDGE ∆ιεύθυνση : BOX 273 02139 Τηλέφωνο : 31 .S.A. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ DEMOSTHENES DEMOCRATIC SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Lowell 269 DUTTON STREET 01854 3:06:12PM Records 695 of 1208 .S.746 962 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΛΕΣΒΙΩΝ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A.333 69 78 ΑΜΕΡΙΚΗ U.20 .S.O.21 .69 .S.758 18 33 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία E15-N 473 C 20 AMES STREET MA 02238 +1 617 253 2169 Fax : +1 617 253 0803 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΗΛΕΙΑΣ Πόλη : Lawrence ∆ιεύθυνση : 300 COLONIAL RD 01843 Τηλέφωνο : 1-508-7943758 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΒΟΣΤΩΝΗΣ HELLENIC SCIENTISTS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CAMBRIDGE MIT BRANCH P.BOX 92 02139 41 .A.624 36 71 HELICON SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΙΚΩΝΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANLESBIAN ASSOCIATION OF NEW ENGLAND GREEK PANELIAKOS SOCIETY OF NEW ENGLAND Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.A.

Massachusetts ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ HELLENIC SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Roslindale 4251 WASHINGTON STREET 2131-3023 263 .2 .V.S. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΑΛΦΑ . Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Northboro 44 MILK PORRIDGE CIRCLE 01532 40 .E.570 35 00 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.4 .212 .1 . BOX 564 01845 Τηλέφωνο : 1-603-8988980 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANTHRACIAN ASSOCIAION OF NEW ENGLAND "APTEROS NIKI" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-603-8988980 ΑΜΕΡΙΚΗ U.V.A.A.A.659 86 24 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : NORTHERN EPIRUS SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.ΩΜΕΓΑ ALPHA-OMEGA COUNCIL Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Newton Highlands 324 NEWBURY STREET 02161 1 . Massachusetts V.A.com 5087984880 ΑΜΕΡΙΚΗ U.701 981 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Πόλη : Newton ∆ιεύθυνση : 109 ELLIOT STREET 02161 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία THESSALIAN SOCIETY RIGAS FERREOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S.E. ΣΥΣΣΩΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΟΡΕΥΤ V.210 91 72 * VEVAGrkDAN@aol.A. 3:06:12PM Records 702 of 1208 .A.S. Massachusetts ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Quincy ∆ιεύθυνση : 39 ROYAL STREET 02169 Τηλέφωνο : 0039 .S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Massachusetts ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΑΓΓΛΙΑΣ "ΑΠΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗ" Ελληνική Περιοχή : ΘΡΑΚΗ Πόλη : North Andover ∆ιεύθυνση : P.

484 17 69 ALEXANRDOS MAKEDON Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.228 .837 27 98 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PIERRIA ASSOCIATION ANO AGHIOS IOANNIS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.514 .S.A. Massachusetts ΣΥΛΛ ΚΡΗΤΩΝ ΜΙΝΩΑΣ-ΚΡΗΤΗ ΣΠΡΙΝΓΚΦΙΛΝΤ Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Springfield ∆ιεύθυνση : 34 CANDICE CIRCLE 01107 Τηλέφωνο : 1 .11 .A. Τηλέφωνο : 27 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. Massachusetts ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ GREEK AMERICAN CONSTRUCTION CLUB Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Somerville 378 HIGHLAND AVENUE .A. Massachusetts ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΛΑΜΠ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ "∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ" DEMOSTHENES GREEK AMERICAN POLITICAL CLUB Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Somerville 218 SOMERVILLE AVE 02143 44 .S.S.A.9 . Massachusetts ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ GREEK CULTURAL CENTER Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Springfield 8 PLAINFIELD STREET 01104 49 . ΠΙΕΡΙΑΣ Πόλη : Roslindale ∆ιεύθυνση : 34 STELLMAN ROAD 02131 Τηλέφωνο : 64 .A.S.499 97 58 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΜΑΚΕ∆ΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SPRINGFIELD CRETAN ASSOCIATION MINOS-CRETE 3:06:12PM EPIROTIC BENEVOLENT SOCIETY PINDOS Records 708 of 1208 .273 42 33 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Walden ∆ιεύθυνση : 70 WAVERLY STREET . Massachusetts ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΙΝ∆ΟΣ 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.71 .A. ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.357 095/9 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SAINT NICHOLAS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ann Arbor 414 N.S. 02193 49 .A.573 629 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Waltham ∆ιεύθυνση : 109 RAFFAELE DRIVE 02154 Τηλέφωνο : 1-617-8949497 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : 1-617-2827543*282375 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SIANTS CONSTANTINE & HELEN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Battle Creek 1020 GOGUAC STREET 49014 61 .241 16 63 3:06:12PM Records 714 of 1208 .A. MAIN STREET 48104 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.S. Massachusetts ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΣΣΑΧΟΥΣΕΤΗΣ HELLENIC ARTS SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Worcester 446 MAIN ST 20TH FLOOR 01608 971 229-537 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ RADAMANTHYS-IDI RADAMANTHYS -IDI Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία WESTON 101 KING'S GRANT RD. Massachusetts ΜΑΣΣΑΧΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.A.2 .231 . Massachusetts ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΚΡΗΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : WESTON ∆ιεύθυνση : 101 KINGS GRANT RD 02193 Τηλέφωνο : 1-617-8911471 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANCRETAN ASSOCIATION OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Waltham ∆ιεύθυνση : 109 RAFFALE DRIVE 02154 Τηλέφωνο : 1-617-8619497 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ATHENIAN PIRAEAN ASSN NEW ENGLAND Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. 48013 381 .288 608 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Michigan ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ANNUNCIATIOIN CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Detroit 707 E. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BLOOMFIELD HILLS 1515 WOODWARD AVE.A.1 . Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Benton Harbor 725 BROADWAY 49022 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. LAFAYETTE BLD 48226 216 .4723 7228 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.212 .623 332 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.A.1 .988 55 00 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. 48126 Τηλέφωνο : 1 . Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ST.A.A. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Detroit 4801 OAKMAN BLVD. Michigan ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ NATIONAL LEAGUE OF CYPRIOTS Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Dearborn ∆ιεύθυνση : 15706 MICHIGAN AVE. 48204 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.S. SPYRIDON CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Detroit 19405 RENFREW RD 48221 33 . Michigan ΧΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 12/5/2006 UNITED CHIOS SOCIETY OF AMERICA 3:06:12PM Records 721 of 1208 .11 .S.

ΧΙΟΥ Πόλη : Detroit ∆ιεύθυνση : 12850 EVERGREEN ROAD 48223 Τηλέφωνο : 243 . Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΠΑΝΚΡΗΤΕΣ "ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ" Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Highland Park ∆ιεύθυνση : 12 BRIGHTON STREET 48203 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία DETROIT PANCRETAN "PSELORITIS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ HOLY CROSS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Farmington Hills 25225 MIDDLEBELT 48018 226 081 . Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΜΑΝΙΑΤΕΣ MANIATES MICHIGAN Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Grosse Pointe Park ∆ιεύθυνση : 720 REDFORD RD 48077 Τηλέφωνο : 61 .A.866 45 24/5 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. 49503 396 .487 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Flint G-3170.3 .A.S.A. BEECHER R 48504 44 .A.71 .12 . 409 508 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.S.25 211 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.474 2201/3.S.S. Michigan ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ&ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Huntington Woods ∆ιεύθυνση : 25615 YORK 48070 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις 3:06:12PM PANMACEDONIAN ASSOCIATION "ARISTOTLE & MACEDONIA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 727 of 1208 .S. W.221 67 74 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Grand Rapids 330 LAKESIDE DR.

PANTELEIMON MONASTERY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lexington 7143 CEDAR RD 44850 1 . Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Muskegon 1194 TERRACE STREET 49442 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.364 064 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.37 4497 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.A. Michigan 3:06:12PM Records 734 of 1208 .911 . Michigan ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ST. Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΙΚΑΡΙΩΤΕΣ IKARIOTES Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Lincoln Park ∆ιεύθυνση : 1367 WASHINGTON ST 48146 Τηλέφωνο : 39 .78 .515 01 33/ ΑΜΕΡΙΚΗ U. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lansing 1701 EAST SAGINAW ST 48912 753 8271/5.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 32 .A.A. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΑSSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Marquette 235 W.S.416 .S.A.A.A.280 01 58 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 49855 33 . 755-9759 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.267 067/8 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION GREEK ORTHOD CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kalamazoo 507 S.2 . RIDGE STREET.S.S. WESTNEDGE AVE 49007 49 .

net Fax : URL : +1 313 563 2099 http://www.RIGAS FEREOS . Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Clair Shores 21800 MARTER ROAD 48080 8 .31 .611 74 62 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.301 48 80/ THESSALIA .S.A.261 33 13/ ΑΜΕΡΙΚΗ U. Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΕΝΩΣΗ Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Royal Oak ∆ιεύθυνση : 3309 W 14 MILE 48073 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ-ΜΕΤΕΩΡΑ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CYPRIOTS ASSOCIATION EPIROTIC SOCIETY OF MICHIGAN Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.METEORA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.S.edu/modgreek/ ΑΜΕΡΙΚΗ U.404 . GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Sault Ste Marie 511 COURT STREET 49783 3:06:12PM Records 740 of 1208 . Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Rochester ∆ιεύθυνση : 2938 KINGSVIEW 48064 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Πόλη : Roseville ∆ιεύθυνση : 27727 GRATIOT 48066 Τηλέφωνο : 27 .lsa.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ FOUNDATION OF MODERN GREEK STUDIES Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Northville 18894 VALENCIA MI 48167 +1 313 563 0017 dpallasmd@comcast.A.umich.S.A.A.S. 48170 1 . Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ NATIVITY OF THE VIRGIN MARY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Plymouth Township 39851 FIVE MILE RD.

S. 48077 Τηλέφωνο : 92 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. WATTLES RD 48098 .89 . Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ∆ΙΑΚΟΣ 12/5/2006 3:06:12PM STEREA HELLAS ATHANASIOS DIAKOS Records 747 of 1208 .513 945 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία HIOS ASSOCIATTION OF DETROIT "AGIA MARKELA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.L.S.21 .A.S.S. HWAY 48195 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.P.O.336 626 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία EPIROTIANS LADIES SOC.4500 351 . Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ST NICHOLAS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Troy 760W. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.Π.A.A.Σ.3 .S. Michigan ΜΙΤΣΙΓΚΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΟΥ "ΑΜΑΖ ΠΙΝ∆ΟΥ" Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Southfield ∆ιεύθυνση : 28263 LASHER 48037 Τηλέφωνο : 49 .Λ. Michigan Σ. Michigan ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΤΙΤΡΟΙΤ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A. GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Southgate 16300 DIX TOLE. Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sterling Heights 8327 SAN MARCO 48313 61 .A.Κ. "AMAZ PINDU" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.C.S. S. Michigan ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST JOHN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Warren 31601 SCHOENHERR 48093 ΑΜΕΡΙΚΗ U.Ο.9670 8741 ΑΜΕΡΙΚΗ U.Ο.O.A.E.Ε.1 .301 71 17 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΧΙΟΥ Πόλη : Sterling Heights ∆ιεύθυνση : 4413 BENNINGTON DR.S.A.

2 . Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Jackson 1417 WEST CAPITOL ST 39203 972 . Minnesota ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ω∆ΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ THE TWELVE HOLY APOSTLES Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Duluth 632 EAST 2ND STREET 55805 1 . CENTER ST. Mississippi ΜΙΣΣΙΣΣΙΠΠΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY OF MISSISSIPPI Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Biloxi 347 BEAUVOIR RD 39533 20 .A. Minnesota ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ SS.S. 55901 ΑΜΕΡΙΚΗ U.732 42 62 ΑΜΕΡΙΚΗ U.31 .A.S. Minnesota ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ST MARY'S GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Minneapolis 3450 IRVING AVE S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Warren ∆ιεύθυνση : 31601 SCHOENHERR 48093 Τηλέφωνο : 598 . ANARGYROI GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rochester 703 W.285 883 * 3:06:12PM Records 753 of 1208 .A.715 296 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Minnesota ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Paul 1111 SUMMIT AVENUE 55105 41 .449 204 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S.A.604 . Mississippi ΤΖΑΚΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY OF JACKSON MISSISS.482 28 90 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.3 .2 . 55408 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.

Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΑΧΕΠΑ 395 AHEPA 395 Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ballwin 426 ROYAL VILLAGE DR 63011 202 .S.711 .22 . Missouri ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kansas City 12001 WORNALL ROAD 64145 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΑΧΕΠΑ 53 AHEPA 53 Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 4901 MCCAUSLAND 63109 48 .611 74 62 ΑΜΕΡΙΚΗ U.239 660 ΑΜΕΡΙΚΗ U.333 488/9 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ PHILOPTOCHOS ASSUMPTION Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ballwin 586 SPRAGUES MILL CT 63011 8 .355 10 74 * 35 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 12/5/2006 3:06:12PM ALEXANDER THE GREAT Records 760 of 1208 . 63017 49 .A.A.S.S.A. Missouri ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK ORTHOD CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chesterfield 1737 CANYON VIEW CT.A.S.S.S. Missouri ΜΟΜΠΙΛ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ SOPILI BROTHERHOOD SOPILI Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 5809 DEVONSHIRE 63109 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.

Missouri ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ST.12 .437 351/2/ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. 63105 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.707 56 56 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Saint Louis 121 STAEHLE CT. 63146 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.11 .A.69 . Missouri 3:06:12PM Records 767 of 1208 .A.233 009 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΑΛΕΞΑ∆ΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ALEXANDER THE GREAT LADIES AUXIL Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Saint Louis 4928 DEVONSHIRE 63109 27 . 63129 963 . NICHOLAS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Saint Louis 4967 FOREST PARK BLV 63108 49 .A.S.A. Missouri ΜΟΜΠΙΛ GOLDEN YEARS CLUB GOLDEN YEARS CLUB Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Saint Louis 11701 MOMARTE LANE.A. Missouri ΜΟΜΠΙΛ GOYA GOYA MOBILE Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 8416 KINGSBURY BLVD. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF PENELOPE Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Saint Louis 5659 THOLOZAN 63109 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΕΛΠΙΣ ELPIS Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Saint Louis 6865 PLATEAU 63139 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.

S.S.S.212 .A.5441 1417 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ST NICHOLAS YOUNG ADULT LEAGUE Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 9839 WILD DEER 63124 24 . Missouri ΜΟΜΠΙΛ YAL.A.A. VILLANOVA 63123 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Saint Louis ∆ιεύθυνση : 9416 WAGER 63123 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Saint Louis ∆ιεύθυνση : 7074 S.879 20 44 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ADULT CLUB SAINT NICHOLAS ADULT CLUB SAINT NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 10514 HANFOND 63128 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 63144 49 .89 .S. Missouri ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "∆ΙΓΕΝΗΣ" Ήπειρος DAUGHTERS OF EPIRUS PANEPIROTIC SOCIETY "DIGENIS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 774 of 1208 .NICHOLAS YOUNG ADULT LEA YAL.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ST.A. ST.S.911 74 113 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Missouri ΜΟΜΠΙΛ JOY(XAΡΑ) JOY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 13508 CLAYTON RD. 63131 1 . NICHOLAS GREEK ORTHOD CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 13596 KINGS GLEN DR. Missouri ΜΟΜΠΙΛ ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ PHILOPTOCHOS SAINT NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Saint Louis 9291 LADUE DRIVE 63124 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.A.

S.S.S.A. Missouri ΜΟΜΠΙΛ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΙΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.728 41 11 KYTHERIAN BROTHERHOOD Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Missouri ΜΟΜΠΙΛ CYPRUS COMMITTEE Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Saint Louis ∆ιεύθυνση : 3192 WATSON 63139 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Saint Louis ∆ιεύθυνση : 1104 DONNA CT. Nebraska ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΝΕΒΑ∆Α ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 780 of 1208 . Nebraska ΝΕΒΑ∆Α ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Grand Island 10TH + LINCOLN STR 68801 49711 .A.912 67 30 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.S.S. 247 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U. 63131 ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .221 .247 489. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πόλη : Saint Louis ∆ιεύθυνση : 4128 S.A. GRAND 63118 Τηλέφωνο : 21 964. Nebraska ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Bayard P. BOX 550 69334 49 .A. Missouri ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Town & Country 1755 DES PERES RD.A. Missouri ΜΟΜΠΙΛ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΘΗΡΑΙΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CYPRUS COMMITTEE ZAKINTHIAN BROTHERHOOD Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. 58 557 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.A. 63124 Τηλέφωνο : 32 .

BOX 274 07621 Τηλέφωνο : 49 . New Jersey NJERSEY CHERRY HILL ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ SAINT THOMAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος 12/5/2006 Cherry Hill 615 MERCER STREET 08802 ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 787 of 1208 .A.551 920 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New Jersey ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ "ΛΑΜΠΟΥΣΑ" Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Bergenfield ∆ιεύθυνση : P. New Jersey NJERSEY ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ST GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Asbury Park 700 GRAND AVENUE 07712 90 . MILL ROAD 08232 1-609-6538092 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Nebraska ΝΕΒΑ∆Α ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙ ST.A.A. BOX 5584 68505 49 .O.A.114 850 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lincoln P.89 .S. New Jersey NJERSEY ATLANTIC CITY ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Atlantic City 13 S.S.436 88 66 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 68105 ΑΜΕΡΙΚΗ U. MOUNT VERNON AVE.S.30 .A.33 . New Jersey ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ ΜΠΑΡΓΚΑΙΝΤΑΟΥΝ HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Bargaintown 7004 RIDGE AVE. JOHN THE BAPTIST GR CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Omaha 602 PARK AVE.312 . 08401 45 .S.213 70 33/ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CYPRIOTS SOCIETY "LAMBOUSA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.O.A.S.

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΥΛΙΑΤΩ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Clifton ∆ιεύθυνση : 51 ST.171 .597 480 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Elizabeth ∆ιεύθυνση : 262 MORRIS AVENUE 07208 Τηλέφωνο : 41 . 41 . New Jersey NJERSEY DOVER ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ SAINT ANDREW Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Dover SUSSEX TURNPIKE RUNDOLPH TOWNSHIP 07801 49 .89 .PYLIAT.S.A. New Jersey NJERSEY ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΕΝ.A.A.329 04 00 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S.KARPATHOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. 07013 Τηλέφωνο : 59 .A. New Jersey NJERSEY ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΒΕΡΤΙ ANAVERTI SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Crambury 13 HOLLAND LANE . New Jersey NJERSEY CLIFTON ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SAINT GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Clifton 818 VALLEY ROAD 07013 44 .758 18 33 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 TIMIOS STAVROS SOC.PHILLIPS DR. 07801 1 .ΤΙΜ.A.22 .912 148/955 629 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.312 . New Jersey ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ THE HELLENIC CULTURAL SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Dover 25 EAST BLACKWELL STR.S. New Jersey ΕΝΩΣΗ ΒΟΛΑ∆ΙΩΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ "ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ" VOLADIOTON SOCIETY "SAINTS ANARGYROI" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.22 . New Jersey 3:06:12PM Records 793 of 1208 .735 73 90 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.S.221 48 14 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

SUITE 382 07024 201-7680161 Fax : 201-5851904 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.11 . New Jersey ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΑΚΜΩΝ ALIAKMON BENEVOLENT ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fort Lee 100 CENTRAL AVENUE 07024 201-9443026 ΑΜΕΡΙΚΗ U.626 234 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANARCADIAN SOCIETY "THEODOROS KOLOKOTRONIS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New Jersey ΠΑΝΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ PANKARPATHIAN FOUNDATION INC.O. New Jersey ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ HELLENIC CIVIC CLUB INC. New Jersey ΠΑΝΑΡΚΑ∆ΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.573 075 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New Jersey ΕΝΩΣΗ ΑΡΚΑΣΙΩΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΥΠΑΠΑΝΤΗ" 12/5/2006 1-201-9444077 3:06:12PM SOCIETY ARKASIOTON KARPATHOS "IPAPANTI" Records 799 of 1208 .S.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Fairview ∆ιεύθυνση : P.S.244 81 60/ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. BOX 541 07022 Τηλέφωνο : 38 . ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Hillside ∆ιεύθυνση : 25 QUEENS COURT 07205 Τηλέφωνο : 27 .S.231 .S.A. New Jersey ΕΤΑΙΡΙΑ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ AMERICAN INSTITUTE OF DODECANESIAN STUDIES Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fort Lee 177 MAIN STREET.A. BOX 921 07024 Fax : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.O.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ NJERSEY FAIRVIEW ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ASCENSION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fairview ANDERSON AVE & HENRY STR.S.S.21 . Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Fort Lee P. 07022 49 .A.A.

A. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Πόλη : Jersey City ∆ιεύθυνση : 524 SUMMIT AVENUE 07306 Τηλέφωνο : 27 .S. New Jersey ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ "ΟΜΟΝΟΙΑ" OMONOIA WOMEN'S SOCIETY APERITANS Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : 12/5/2006 Montville 3:06:12PM Records 805 of 1208 .S.S.11 .8 .660 24 80 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Hillside ∆ιεύθυνση : 25 QUEENS COURT 07205 Τηλέφωνο : 254 . New Jersey NJERSEY ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΝΩΣΗ "ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ∆ΑΣ" THEVEON SOCIETY "EPAMINONDAS" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. 07306 201-432-2488 Fax : 201-432-5911 ΑΜΕΡΙΚΗ U.880 20 57 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. BOX 367 07733-0367 1 .A. New Jersey NJERSEY ΚΥΠΡΙΟΙ CYPRIOTS OF NEW JERSEY Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Jersey City ∆ιεύθυνση : 3225 KENNEDY BLVD.S.514 . New Jersey ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ EVANGELISMOS GREEK ORTHODOX COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Jersey City 661 MONTGOMERY STR. New Jersey NJERSEY HOLMDEL ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KIMISIS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Holmdel 20 HILLCREST RD .O.224 482 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 07306 Τηλέφωνο : 1-201-7982690*333981 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.A.A.A. DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Jersey City 524 SUMMIT AVENUE 07306 46 . New Jersey NJERSEY ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ST.P.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.279 35 14 ΑΜΕΡΙΚΗ U.11 .

New Jersey NJERSEY N WILDWOOD ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ SAINT DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία North Wildwood 301 ANGLESEA AVENUE 08260 44 .A.S.S.com Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 856 665 2670 ΑΜΕΡΙΚΗ U. +1 631 232 2541 +1 856 665 2085 Email : ghoriates@aol.S.S. NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Newark 555 HIGH STREET 07102 49 . New Jersey NJERSEY ORANGE ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE AND HELEN Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Orange 510 LINDEN PLACE 07050 3:06:12PM Records 811 of 1208 .S.A. BOX 11199 08906 Τηλέφωνο : +1 732 393 06 13 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANICARIAN BROTHERHOOD OF AMERICA "ICAROS" CRETAN'S FRATERNITY "THE WHITE MOUNTAINS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 732 393 06 85 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Moorestown ∆ιεύθυνση : 600 EAST CAMDEN AVENUE NJ 08057 Τηλέφωνο : .283 63 80 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 2 ARTHUR PLACE 07045 218 .333 69 78 ΑΜΕΡΙΚΗ U.171 . New Jersey ΚΡΗΤΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΥΕΡΣΕΗΣ "ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ" Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : NEW BRUNSWICK ∆ιεύθυνση : P.A. New Jersey ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ο "ΙΚΑΡΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Ocean Township ∆ιεύθυνση : 708 CAROL AVENUE 07712 Τηλέφωνο : 44 .S.171 .A.A.221 48 14 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BENEVOLENT SOCIETY OF KARPATHOS "POSEIDON" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.O. New Jersey NJERSEY NEWARK ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST.21 .228 . New Jersey ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΟΣΕΙ∆Ω Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.462 041/2 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NATIONALS NEW JERSEY

N.J. NATIONALS

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Palisades Park
P.O. BOX 276 07650
1-201-5927225
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY PARAMUS ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SAINT ATHANASIOS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Paramus
51 PARAMUS ROAD 07652
49 - 211 - 353 192
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY PERTH AMBOY ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

SAINT DEMETRIOS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Perth Amboy
SADOWSKI PKWAY & WISTERIA STR. 08862-1068
44 - 171 - 636 09 60
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ST. GEORGE

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Piscataway
1101 RIVER ROAD 08854
38 - 11 - 332 065
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY ΣΥΛ ΚΑΛΑΜΑΤΑ "ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ"
Ελληνική Περιοχή :
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Νοµός :
Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πόλη :
Ramsey
∆ιεύθυνση :
204 PARK STREET 07446
Τηλέφωνο :
1-201-9341285

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

KALAMATA SOCIETY "ST. APOSTLE"

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΕΝΩΣΗ ΑΣΓΑΤΑ ΚΥΠΡΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ASSN ASGATA CYPRUS LADIES DIVISION

Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
12/5/2006

Ridgewood
293 MEADOWBROOK AVENUE 07450
49 - 69 - 282 034
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
3:06:12PM

Records
818 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Πολιτεία

New Jersey

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

THE HELLENIC LITERATURE SOCIETY

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

River Vale
P.O. BOX 2272 07675 - 6252
1-201-6667374

1-201-6643402

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΕΝΩΣΗ ΑΠΕΡΙΤΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΟΜΟΝΟΙΑ"
Ελληνική Περιοχή :
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νοµός :
Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Πόλη :
Rochelle Park
∆ιεύθυνση :
274 W. PASSAIC STR. 07662
Τηλέφωνο :
961 - 1 - 219 217 *

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Fax :

KARPATHOS'S APERITANS SOCIETY "ΟΜΟΝΙΑ"

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ NEW JERSEY

HELLENIC LINK NEW JERSEY

Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :
Email :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Somerset
4 HUNTERS CROSSING ROAD NJ 08873
, +1 732 873 3351
+1 732 873 8889
panos007@aol.com

Fax :

+1 732 873 3352

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ST. JOHN THE THEOLOGIAN

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Tenafly
353 EAST CLINTON AVE. 07670
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΠΑΝΧΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΚΟΡΑΗΣ"
Ελληνική Περιοχή :
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νοµός :
Ν. ΧΙΟΥ
Πόλη :
Tenafly
∆ιεύθυνση :
75 E.CLINTON AVE. 07670
Τηλέφωνο :
1-718-4238438

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

PANCHIAKI KORAIS SOCIETY INC.

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ

ST.BARBARA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Toms River
2200 CHURCH ROAD 08753
56 - 2 - 698 78 66 (
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

12/5/2006

SAINT GEORGE

3:06:12PM

Records
824 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Trenton
1200 KIOCKNER ROAD 08619
20 - 2 - 341 85 30
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΕΝΩΣΗ ΜΕΝΤΙΑΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ "ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ 44"
Ελληνική Περιοχή :
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νοµός :
Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Πόλη :
Trenton
∆ιεύθυνση :
8-40 REVERE AVENUE 08629

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

MENTIATON SOCIETY OF KARPATHOS "OCTOBER 44"

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ST DEMETRIOS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Union
721 RAHWAY AVENUE 07083
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ST. ANTHONY

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Vineland
430 WEST WHEAT ROAD 08360
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY ΚΥΠΡΙΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ελληνική Περιοχή :
ΚΥΠΡΟΣ
Πόλη :
West Orange
∆ιεύθυνση :
50 NORTHFIELD AVE. 07052

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

CYPRUS FEDERATION OF AMERICA

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

HOLY TRINITY

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Westfield
250 GALLOWS HILL RD. 07090
613 - 338 0214 ,338
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
New Jersey

NJERSEY ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ST. NICHOLAS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
12/5/2006

Wyckoff
467 GRAND VIEW AVENUE 07481
44 - 71 - 723 47 87
ΑΜΕΡΙΚΗ
3:06:12PM

Records
831 of 1208

A. New York ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΗ CRETANS' WOMAN'S ASSN "PASIPHAE" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 32-33 31st STREET 11106 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.A.S. 11106 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.312 .A. New York ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑ∆Α "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" PANCYPRIAN YOUTH SOCCER TEAMS "ELEFTHERIA" Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 23-15 31st STREET 11105 1-718-3211611 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΡΗΤΩΝ "LABRYS" CRETAN'S YOUTH "LABRYS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 32-33 31st STR. New York ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΕΡΜΗΣ" HERMES SOCCER CLUB Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 30-93 31st STREET 11103 1-718-2040619*726155 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.S.641 66 07 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΑΕΚ ΑΜΕΡΙΚΗΣ AMERICAN AEK ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 33-05 BROADWAY 11106 1-718-5451816*212-69 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.S.A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ SAINT SOPHIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Albany 440 WHITEHALL RD 12208 1 . New York ΝΥ ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ KALAVASOS FRATERNITY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : 12/5/2006 Astoria 3:06:12PM Records 837 of 1208 .S.

New York ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ CYPRECO CYPRECO CULTURAL ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 23-50 27TH STREET 11105 1-718-6267896 Fax : 1-718-5451303 ΑΜΕΡΙΚΗ U.617 .A.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 03-04 30TH AVENUE 11103 1 . SOCCER CONFERENCE Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 33-12 31st AVENUE 11106 1-718-2785673*516-23 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York GREEK AMERICAN FOR ACTION GREEK AMERICAN FOR ACTION Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Astoria 19-06 DITMARS BLVD 11105 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΝΩΣΗ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ DAUGHTERS OF ROUMELI SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 25-37 37TH STREET 11103 1-718-2788659 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ∆ΟΞΑ DOXA Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 23-15 31st STREET 11105 1-718-7921307 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.S.S.S.A.A. SOCCER CONFERENCE ATLANTIC PROF.S. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝΝ" ATHENS SQUARE INC Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 23-49 31st STREET 11105 1 .S.469 52 00/ ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ATLANTIC PROF.A.416 .S.469 59 56 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 3:06:12PM Records 844 of 1208 .A.

New York ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΡΑΦΑHΛ.S. NICHOLAS AND IRENE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 30-11 30TH DRIVE 11102 34 .S. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ HELLENIC VETERANS SOCIETY OF GREATER NEW YORK Είδος Οργάνωσης: Κοινωνικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 26-16 DITMARS BLVD NY 11105 .71 .A.A.A.A. ΜΟΝΗ ΑΓ.ST GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 22-28 33RD STREET 11105 ΑΜΕΡΙΚΗ U. +1 212 923 7047 +1 718 721 2099 drnikolaos@aol.S.499 97 58 ΑΜΕΡΙΚΗ U.com Fax : +1 718 721 2509 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ST RAFAEL.S.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ST CATHERINE .ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ ST.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST DEMETRIOS CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 30-11 30TH DRIVE 11102 44 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία New York RED CLAY ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ RED CLAY THEATER GROUP Είδος Οργάνωσης: Θεατρικά οµογενειακά σχήµατα Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 20-30 23nd STREET 11105 1-718-7260723 Fax : 1-212-9418723 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡIKO Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ GREEK THEATRE FOUNDATION OF NEW YORK Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι 12/5/2006 3:06:12PM Records 850 of 1208 .1 . IRENE CHRISOVALANTOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 36-07 23rd AVENUE 11105 1-718-6266225 Fax : 1-718-6267669 ΑΜΕΡΙΚΗ U.564 58 19 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.

A.252 825 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria P.S.S.A.S.737 85 57 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΓΙΟΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ SONS OF PERICLES Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 2241 26th STREET 11105 278-4870 halkman26@aol.234 55 99 ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .Π.O. 24 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ INDEPENDENT ASSOCIATION OF GREEK RESISTANCE FIGHTERS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Astoria 23-18 29th STREET 11102 3:06:12PM Records 856 of 1208 .A.Α.S. GREEK WRITERS' GUILD OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 32-74 46TH STR. BOX 6120 11106 60 .3 242 9161 .S.A. 11103 61 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 27-09 CRESCENT STR. New York ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ YIANNINA CULTURAL ASSN INC.2 .com ΑΜΕΡΙΚΗ U. 11102 66 . New York ΚΡΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ UNITED CRETAN'S CULTURAL COMMITTEE Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 22-27 33RD STR.604 . New York ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Η.S. New York ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ THE GREEK AMERICAN FOLKLORE SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 25-14 BROADWAY 11106 1-718-9563544 Fax : 1-718-9563544 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 11105 1 .A.

New York ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ" AESCULAPIAN THESSALIAN BROTHERHOOD Ανήκει στην οµοσπονδία FEDERATION OF HELLENIC SOCIETIES OF GREATER NEW YORK INC. New York ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ HELLENIC SOCIETY CONSTANTINOPLE Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 25-38 ASTORIA BLVD 11102 Τηλέφωνο : 1-718-2041543 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.A.A. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "ΠΥΡΡΟΣ" EPIRUTIAN BENEVOLENT SOCIETY "PYRRHUS" Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 25-14 BROADWAY 11106 Τηλέφωνο : 965 .533 58 61/2 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΕΣ" SOCIETY OF EPIROTES "ANAGENISIS-SOULIOTISSA" Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Νοµός : Ν.A. Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 28-52 31st STREET NY 11102 Τηλέφωνο : +1 718 267 0935 12/5/2006 3:06:12PM ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : Records 862 of 1208 +1 509 693 0972 .A.S. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 25-14 BROADWAY 11106 Τηλέφωνο : 1-718-2723753 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ "ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ .S. New York ΕΝΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ OLYMPIAKI FLOGA SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 21-40 47TH STREET 11105 1-718-9323673 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ANAGENESIS SOCIETY OF EPIRUS Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 25-14 BROADWAY 11106 Τηλέφωνο : 1-718-2743753 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-718-6262146 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.

O. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ " ΜΙΝΩΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ASGATA Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANTHRACIAN SOCIETY AMERICA "ORPHEUS" ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ "ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία URL : 3:06:12PM LONG ISLAND CYPRIAN BENEVOLENT ASSOCIATION "ZENON" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 868 of 1208 .621 . ΛΑΡΙΣΗΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 24-39 27th STREET 11102 Τηλέφωνο : 1-718-2042983 Ελληνική Περιοχή : ΘΡΑΚΗ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : P. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ "ΖΗΝΩΝ" Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 34-10 31st AVENUE 11105 Τηλέφωνο : 1-718-7289773 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.com ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.27 790 Fax : 1-718-2048986 CRETANS ASSOCIATION "OMONOIA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : URL : +1 718 721 9172 http://www.A. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ "ΟΜΟΝΟΙΑ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SYLLOGOS NOMOU LARISIS "RIGAS FERREOS" ΑΜΕΡΙΚΗ U.panthessalikos.org CRETAN'S SOCIETY "O MINOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ASSOCIATION OF ASGATA (CYPRUS) Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.org Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 22-27 33RD STREET 11105 Τηλέφωνο : 1-718-7260991 Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 30-34 35TH STREET 11103 Τηλέφωνο : 49 . BOX 3280 * 43-04 BROADWAY 11103 Τηλέφωνο : 1-718-4393037 Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 32-33 31st STREET NY 11106 Τηλέφωνο : +1 718 726 8981 Email : info@nycretans.S.A.A.nycretans.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία asklipios@panthessalikos.A.S.com Ελληνική Περιοχή : ΘΕΣΣΑΛΙΑ Νοµός : Ν. New York ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "Ο ΟΡΦΕΥΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία http://www.

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις SOCIETY OF DISTRICT OF KAVALA Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.S. New York ΝΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.22 . New York ΝΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ MEN'S DIVIS.S.212 .Y.695 54 00 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 23-22 26TH STREET 11105 Τηλέφωνο : 1-718-2780167 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις THESSALONIKIAN SOCIETY OF N. New York ΝΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PAN CYPRIAN ASSOCIATION OF AMERICA 3:06:12PM PANKILKISIOTON ASSOCIATION OF NEW YORK Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 874 of 1208 . New York ΝΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία UNITED CYPRIANS OF AMERICA ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΑΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 23-15 31st STREET 11105 Τηλέφωνο : 1-718-5453533 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 22-18 23rd STREET 11105 Τηλέφωνο : 41 .A.A.S.A. ΚΑΒΑΛΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 43-01 BROADWAY 11103 Τηλέφωνο : 1 .S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.311 96 21 Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 28-16 ASTORIA BLVD 11102 Τηλέφωνο : 1-718-2789677 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.A.S.A. New York ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΚΙΛΚΙΣΙΩΤΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. ΚΙΛΚΙΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-66 36TH STREET 11106 Τηλέφωνο : 1-718-7264635 12/5/2006 UNITED CYPRIANS OF AMERICA ΑΜΕΡΙΚΗ U.

New York ΕΝΩΣΗ ΝΙΣΥΡΙΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία KALYMNOS BENEVOLENT SOCIETY ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία GNOMAGORAS NISYRIAN SOCIETY INC. 11105 Τηλέφωνο : 39 .S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .A. New York ΚΩΩΝ ΕΝΩΣΗ "ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.S.S. New York ΝΥ ΝΙΣΥΡΙΩΝ ΕΝΩΣΗ "ΓΝΩΜΑΓΟΡΑΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 23-18 29th STREET 11105 Τηλέφωνο : 1-718-6262146 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A.A.A. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 43-21 ASTORIA BLVD. 11102 Τηλέφωνο : 32 . ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-80 41ST STREET 11103 Τηλέφωνο : 1-718-5456480 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 24-03 31ST STR.S. New York ΕΝΩΣΗ ΝΙΣΥΡΙΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΘΕΡΜΙΑΝΗ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 43-01 BROADWAY 11103 12/5/2006 NISYRIAN SOCIETY "PANAGIA THERMIANI" ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ ΝΙΣΥΡΙΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.513 65 27 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.6 .S. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 43-01 BROADWAY 11105 Τηλέφωνο : 1-718-5456935 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.887 00 12 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις NISYRIAN SOCIETY "SAINT JOHN THEOLOGOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις NISYRIAN YOUTH ORGANIZATION Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 3:06:12PM PAN COAN SOCIETY "HIPPOCRATES" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 880 of 1208 .A.A.S.

ΛΕΣΒΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 44-15 3 AVENUE 11103 Τηλέφωνο : 718 932 1120 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 21-52 29th STREET 11105 Τηλέφωνο : 1-718-7282690 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ST PANTELEIM SOC.A.727 30 71 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A.A.A. New York ΕΝΩΣΗ ΣΑΜΟΥ "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" Ελληνική Περιοχή : Νοµός : Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.S. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-80 41ST STREET 11103 Τηλέφωνο : 1-718-2788501 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις SAMOS SOCIETY "PYTHAGORAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.436 56 00 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3:06:12PM PAN KERKYRAIKOS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 886 of 1208 . ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 28-05 43RD STREET 11103 Τηλέφωνο : 44 .340 744 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : 10 . ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 43-01 BROADWAY 11103 Τηλέφωνο : 254 .2 .71 . New York ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝ∆ΡΟΥ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Ν.S.A. New York ΠΑΝΚΕΡΚΥΡΑΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ 12/5/2006 PANLEMNIAN ASSOCIATION "HEPHAESTOS" ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΗΜΝΙΩΝ "ΗΦΑΙΣΤΟΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις AGIOS PHILIPPOS OF ANDROS Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. New York ΝΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. New York ΤΗΛΟΥ ΕΝΩΣΗ "ΠΡΟΟ∆ΟΣ" PROODOS SOCIETY OF TELON Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.S.OTHITON KARPATHOS ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.

ASSN "TELOS AGRAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις GREEK SOCIETY VRYSSEON ANAVRYTIS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 11103 Τηλέφωνο : 49 .S. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 24-16 STEINWAY STR.S.S. New York ΝΥ ΛΕΥΚΑ∆ΙΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ ΕΝΩΣΗ "ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ U.729 6934 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 20-41 STEINWAY STR.A.S.142 063/4 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 20-55 57th STR. New York ΠΑΝΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-80 41ST STR. New York Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΤΩΝ "ΑΙΝΟΣ" ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.837 27 98 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1-718-2041478 LEFCADIAN BENEVOLENT SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις GARGALIANI BENEV.S. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 23-17 29th STREET NY 11105 Τηλέφωνο : +1-718-7261840 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 31-80 41ST STREET 11103 965 . 11105 Τηλέφωνο : +1-718-2048491 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.9 .A. New York ΝΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗ "ΚΕΦΑΛΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CEPHALONIAN BROTHERHOOD "AENOS" NY 3:06:12PM PANKORINTHIAN BROTHERHOODOF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 892 of 1208 . 11105 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-05 ASTORIA BLVD 11102 Τηλέφωνο : 64 .231 .S. "CEPHALO ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. 11103 12/5/2006 CEPHALONIAN SOCIETY OF AMERICA INC.A. New York ΒΡΥΣΣΕΩΝ ΑΝΑΒΡΥΤΗΣ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1-718-7261840 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.

34 290 * 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις LACONIA BROTHERHOOD "MANI" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις LACONIAN YOUTH Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΝΥ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΩΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : Νοµός : SYLLOGOS PATRINON O KOSTIS PALAMAS ΑΜΕΡΙΚΗ U.335 088/ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΣ ΛΙΜΙΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O. New York ΝΥ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3:06:12PM MONEMVASIOTON SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 898 of 1208 .695 97 04 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 27-18 30TH AVENUE 11102 Τηλέφωνο : 355 .S.S.42 .S.2331 .23 . 11105 Τηλέφωνο : 1-718-2047813 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.A.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : P. New York ΝΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΛΑΚΩΝΩΝ "ΜΑΝΗ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CALAVRYTAN FRATERNITY "LAVARO 1821" ΑΜΕΡΙΚΗ U. BOX 6128 11106 Τηλέφωνο : 1-718-7282541*212-67 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.A.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 23-62 32nd STR.A.S.ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : P.S.A. New York ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ "ΛΑΒΑΡΟ 1821" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία EPIDAVROS LIMIRAS ASSOCIATION ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ν. New York ΝΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΙΝΩΝ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-45 45TH STREET 11103 Τηλέφωνο : 97 .A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : 49 .A. BOX 2162 11102 Τηλέφωνο : 1-718-9566987 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O.

A.2 . BOX 6172 11106 Τηλέφωνο : 1-718-9563179 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-10 23RD AVENUE 11105 Τηλέφωνο : 1-718-3616625 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-18 36TH STREET 11106 Τηλέφωνο : 359 .A.S. New York ΝΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠ ΣΥΛΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 20-44 41ST STR. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PONTIAN SOCIETY "KOMNINOI" ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Astoria 23-62 35TH STREET 11105 55 . New York Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΓΑΛΑΞΙ∆ΙΟΥ "EANTHE" INC Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 37-29 30TH AVE. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ "ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.O.251 06 75 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.441 340 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις BENEVOLENT SOCIETY OF PLATANOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις EVRYTANON SOCIETY OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.646 55 35 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΟΝΤΟΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-25 23RD AVENUE 11105 Τηλέφωνο : 49 .S.A. 11103 12/5/2006 ATHANASIOS DIAKOS BENEVOLENT ASSN ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .239 660 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : P. New York ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ "ΚΟΜΝΗΝΟΙ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία MESSINIAN BENEVOLENT ASSOCIATION "ARISTOMENIS" 3:06:12PM GALAXIDI BROTHERHOOD "EANTHE" INC Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 904 of 1208 . New York ΝΥ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.711 .A.S. 11105 Τηλέφωνο : 32 .11 .

S.S. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 19-22 23RD ROAD 11105 Τηλέφωνο : 1-718-2787220 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία AGRINION SOCIAL CLUB SAINT CHRISTOPHER ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΕΝΩΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΑΙΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.S. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 25-12 21 STREET 11102 Τηλέφωνο : 1-718-6267330 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία AETOLOAKARNANIA MUTUAL SOCIETY 3:06:12PM UNITED PIREOTES OF AMERICA INC.A.S. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-80 41ST STREET 11106 Τηλέφωνο : 1-718-2041614 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 19-23 23RD DRIVE 11105 Τηλέφωνο : 1-718-6266838 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.A.S. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 910 of 1208 .A.A. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 26-16 DITMARS BLVD 11105 12/5/2006 SOCIETY OF ANOHORAS NAFPAKTIAS ATHENIAN SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 20-07 35TH STREET 11105 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΠΕΙΡΑΙΩΤΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. New York ΝΥ ΕΝΩΣΗ ΑΝΩ ΧΑΡΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. New York ΝΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ATHENIANS SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.

S.11 .S.372 9500.A.A.A.223 378 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.71 .S.(800) ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-718-6261831*721209 1-718-7212509 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΜΠΡΟΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK ORTHODOX COMMUN. New York ΝΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Binghamton 1 HELLENIC CENTER 13903 38 .O.A.A.S. BOX 1057 10471 44 .221 59 77 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ST.A. New York ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν.S.A. New York ΠΑΝΕΥΒΟΙΚΗ ΕΝΩΣΗ PAN EUBOEAN SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.Y. JOHN Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Blue Point 77 MONTAUK HIGHWAY 11715 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Binghamton 214 COURT STREET 13901 305 .S.233 009 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. OLYMPIAKOS OF N. 3:06:12PM Records 917 of 1208 . Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BAYSIDE 202-87 ROCKY HILL RD 11361 1-718-2251904 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη : Astoria ∆ιεύθυνση : 31-80 41ST STREET 11103 Τηλέφωνο : 963 .91 .Υ.KINGSBRIDGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Bronx P.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Bronx ∆ιεύθυνση : 23-13 MICKLE AVENUE 10469 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.343 314 .S. New York ΝΥ ΑΡΒΙΩΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ARVIOTON SOCIETY OF ST.S.253 113/4 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 10461 Τηλέφωνο : 1-212-8928359 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. 342 8 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Bronx ∆ιεύθυνση : 148 W.S.S. ATHANASIOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 520 77TH STREET 11209 49 .211 .SOCIETY ST GEORGE Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΚΑΣΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία NAOUSAION SOCIETY "NAOYSA" NAFPAKTOS BROTHERHOOD ST DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.A. New York ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ASS GREEK CYPRIOT EDUCATORS AMERICA Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 448 MARINE AVENUE 11209 49 .A.S. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΙΩΝ "ΝΑΟΥΣΑ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.221 . 230TH STREET 10463 Τηλέφωνο : 1-212-8841778 KASSIAN BENEVOL.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία New York ΝΥ ΖΩΟ∆ΟΧΟΣ ΠΗΓΗ ZOODOHOS PEGHE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Bronx 3573 BRUCKNER BLVD 10461 05 .161 964 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΗΜΑΘΙΑΣ Πόλη : Bronx ∆ιεύθυνση : 1600 MAYFLOWER AVE. New York Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "ΟΡΦΕΥΣ" 12/5/2006 3:06:12PM GRECIAN HERITAGE FOUNDATION "ORPHEUS" Records 923 of 1208 .S.

CONSTANTINE AND HELEN CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 64 SCHERMERHORN STR.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SS.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 415 72ND STREET 11209 61 .247 23 34/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΥΚΛΥΝ & ΣΤΑΤΕΝ ΑΪΛΑΝΤ HELLENIC COMMUNITY OF BROOKLYN & STATEN ISLAND Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 9002 5TH AVE.A.A. New York ΝΥ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ THREE HIERARCHS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Brooklyn 1724 AVENUE P 11229 3:06:12PM Records 929 of 1208 .S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ HOLY TRINITY UKRAINIAN ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 185 SOUTH 5TH STREET 11211 416 . New York ΝΥ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KIMISIS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 224 18TH STREET 11215 44 .S.2 . 11209 1-718-8332700 Fax : 1-718-8332925 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.171 .329 18 88 ΑΜΕΡΙΚΗ U.964 7137.A.S. 11201 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. New York ΝΥ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ HOLY CROSS GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 8401 RIDGE BOULEVARD 11209 1-718-8363510 ΑΜΕΡΙΚΗ U.920 2 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.

New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ" GREEK TEACHERS ASSOCIATION "PROMETHEUS" Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 452 75th STREET NY 11209 +1 917 856 7813 skokolis@aol.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 27 . 11209 718-9210100 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.A.A.com Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 1811 CONEY ISLAND AVE.S.A. New York ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν.S.A. New York ΠΑΝ ΙΜΒΡΙΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΙΜΒΡΟΣ" Ήπειρος Χώρα CRETANS BROTHERHOOD OF NEW YORK ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York Ι∆ΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ THE GRECIAN HERITAGE FOUNDATION "ORPHEUS" Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 9201 FOURTH AVE. 3:06:12PM Records 936 of 1208 .21 .S. New York ΝΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΚΡΗΤΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : PANIMBRIAN BENEVOLENT SOCIETY "IMVROS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 11230 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 558 83RD STREET 11209 Τηλέφωνο : 1-718-4944767 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις CRETAN'S SISTERHOOD NEW YORK Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.ΥΟΡΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 718 745 3642 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.A. 11230 Τηλέφωνο : 1-718-3399623 Ελληνική Περιοχή : ΚΡΗΤΗ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 1811 CONEY ISLAND AVE. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΥΤΟΥΜΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ KOUTOUMOU SOCIETY OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Brooklyn 1043 BAY RIDGE PARKWAY 11228 718-2384159 ΑΜΕΡΙΚΗ U.651 797 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.

JAMES PLACE 11217 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν.741 . GEORGE SOC SPOITON OF KARPATHOS PAN ELIAN YOUTH Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.A.S. New York ΝΥ ΠΑΝ ΗΛΕΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FEDER LACONIAN SOC.S. New York 3:06:12PM Records 942 of 1208 .USA & CANADA INC ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία New York ΝΥ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΠΟΙΤΩΝ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. New York ΛΑΚΩΝΩΝ ΕΝΩΣΗ ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑ∆Α Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 229 ST.ΗΛΕΙΑΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 13-50 64TH STREET 11219 Τηλέφωνο : 1-718-2323843 12/5/2006 Fax : 1-718-7452073 BENEVOLENT ASSN "KOUKOUNARA" PILIAS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ARCADIAN ASSOCIATION OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛ "ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑ"ΠΥΛΙΑ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ZAKINTHIAN BROTHERHOOD ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 515 83RD STREET 11209 Τηλέφωνο : 35 . New York ΝΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S. New York ΝΥ ΖΑΚΥΝΘΙΝΑΙΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ST.S.6 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 8808 FOURTH AVENUE 11209 Τηλέφωνο : 1-718-7456005 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 634 80TH STREET 11209 Τηλέφωνο : 1-718-8333822 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S.627 950.ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 8408 10TH AVENUE 11228 Τηλέφωνο : 1-718-8332700 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.A.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 149 BAY 44TH STREET 11214 Τηλέφωνο : 1-718-4494784 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 149 BAY 44TH STREET 11214 Τηλέφωνο : 1-718-4494784 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.A.S.A.S. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΕ∆ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία LACEDEMONIANS ASSOCIATION OF NEW YORK THE PLATANOS SOCIETY "AGIA MARINA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 6821 FORT HAMILTON PARKWAY 11219 Τηλέφωνο : 1-718-8333468*238178 Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 469 9TH STR.S.A.S. 11215 Τηλέφωνο : 44 .A.A.A. New York ΕΝΩΣΗ ΠΛΑΤΑΝΟΥ "ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 1992 CONEY ISLAND AVE. 11223 Τηλέφωνο : 1-718-6452424 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΠΕΤΡΙΝΑΣ ΕΝΩΣΗ ΛΑΚΩΝΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.171 .ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : 9504 4TH AVENUE 11209 Τηλέφωνο : 1-718-8360909 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York 3:06:12PM Records 948 of 1208 .S. New York ΝΥ ΣΠΑΡΤΩΝ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία LACEDEMONIANS LADIES AUXILIARY ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΦΩΚΙ∆ΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PETRINA BROTHERHOOD A LACONIAN SOCIETY SPARTAN SOCIETY INC.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΕ∆ΑΙΜΟΝΙΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.636 09 60 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις BENEVOLENT SOCIETY FTHIOTIDOFOKIDOS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.

MIDWOOD STATION 11230 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANAMERICAN SOCIETY OF MEGARIANS "BYZAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.AT DELAWARE AVE.BOX 61 .945 24 79 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ TRANSFIGURATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Corona 38-05 98TH STREET 11368 1 .UTICA ST.A. New York ΝΥ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΣΠΑΡΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : Νοµός : KALAVRYTINON FRATERN "LAVARO 1821" SPARTA FRATERNITY ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Ν.O.095 .A.277 47 42 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. 14222 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. 11746 351 .ΛΑΚΩΝΙΑΣ 3:06:12PM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 954 of 1208 . New York ΝΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ "ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΟΥ 1821" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.S.A.S. New York ΠΑΝ-ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ PAN CYPRIAN ATHLETIC ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Dix Hills 4 STEPPING STONE CRES. 11373 Τηλέφωνο : 359 .2 .617 .ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : ELMHURST ∆ιεύθυνση : 95-21 42ND AVE.981 50 10 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : Brooklyn ∆ιεύθυνση : P. New York ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ KARPATHIAN YOUTH ORGANIZATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Corona 97-26 41st AVENUE 11368 7 .301 69 91/ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.1 .S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΓΑΡΙΩΤΩΝ "ΒΥΖΑΣ" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.S. New York ΝΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Buffalo 146 W.A.S.

S.9 . New York HELLENIC AMERICAN SPORTS LEAGUE HELLENIC AMERICAN SPORTS LEAGUE Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FLUSHING 35-25 165th STREET 11358 1-212-9962111 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Elmont 70 LOCUSTWOOD BLVD.A.A. New York ΝΥ ΜΑΘΡΑΚΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ MATHRAKIAN SOCIETY OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FLUSHING 40-17 155TH STREET 11354 61 .2 . New York ΕΝΩΣΗ ΣΙΑΤΙΣΤΕΩΝ "ΣΙΑΤΙΣΤΑ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FLUSHING 196-10 NORTHERN BOUL 11358 357 .497 71 71 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.eawc.org ΑΜΕΡΙΚΗ U.SUITE 2A NY 11358 +1 718 321 3179 info@eawc. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ SAINT NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FLUSHING 196-10 NORTHERN BLVD 11358 1 . ΚΟΖΑΝΗΣ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 150-24 58TH AVENUE 11355 12/5/2006 Fax : URL : 3:06:12PM SIATISTEON SOCIETY "SIATISTA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 960 of 1208 .S.443 683/4 ΑΜΕΡΙΚΗ U.954 15 22 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.A.617 .org +1 718 445 1958 http://www. 11003 1 .514 .S. New York ΕΥΡΩΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ EURO-AMERICAN WOMEN'S COUNCIL Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία FLUSHING 163-15 OAK AVENUE .A.325 66 08 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.

A.A. New York ΕΝΩΣΗΣ ΠΑΝΗΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΝΩΣΗ ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ "ΑΡΓΟΛΙ∆Α" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.114 850 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 42-46 163RD STR.S.APT 3C 11367 Τηλέφωνο : 45 . New York ΕΝΩΣΗ ΛΕΥΚΑΡΙΤΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-718-7620085 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΠΑΝΕΥΒΟΕΩΝ ΕΝΩΣΗ PAN EUBOEAN SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν. 11358 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 146-52 28th AVENUE 11354 Τηλέφωνο : 359 .A.S.33 . 11355 12/5/2006 SKOTINI SOCIETY "ARGOLIDA" ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΗΛΕΙΑΣ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 29-10 UNION STREET 11354 Τηλέφωνο : 1-718-9390883 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις PANELIAKOS SOCIETY OF NEW YORK INC. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 44-10 UTOPIA PARKWAY 11358 Τηλέφωνο : 1-718-3532146 ENOSI LEFKARITON Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 15-22 72ND DR. New York ΝΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝ∆ΡΙΩΤΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία KASTELORIZIOTON SOCIETY 3:06:12PM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 966 of 1208 . Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. .2 .A.A.874 689 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ANDROS SOCIETY INC. New York ΝΥ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΙΩΤΩΝ ΕΝΩΣΗ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.S. ΕΥΒΟΙΑΣ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 46-25 SMART STR.

672 331/2 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία EURYTANIAN ASSOCIATION PANAGIA PROUSSIOTISSA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.625 42 12 ΑΜΕΡΙΚΗ U.753 962 * 741 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ CHURCH OF THE RESURRECTION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Glen Cove 34 CEDAR SWAMP ROAD 11542 33 . Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Garden City P.O.S.A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ SS.A. BOX 87 11530 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πόλη : FLUSHING ∆ιεύθυνση : 196-10 NORTHERN BLVD 11358 Τηλέφωνο : 962 . New York ΝΥ ΣΟΛΩΝ ΕΝΩΣΗ SOLON SOCIETY INC.5377 0202 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.6 . THEODOROI Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Gloversville 70 WASHINGTON STREET 12078 20 . New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ "ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΣΙΟΤΙΣΣΑ" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ST BASIL'S CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Garrison ROUTE 9D 10524 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York 3:06:12PM Records 973 of 1208 .S.1 .A.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 202 .A.S. New York PANCYPRIANS FREEDOM PANCYPRIANS FREEDOMS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fresh Meadows 67-57 173rd STREET 11365 1-718-3585440*516-23 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

A. New York ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΩΤΩΝ "ΒΩΣΤΙΤΣΑ" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Jackson Heights 12/5/2006 3:06:12PM AGIOTON MUTUAL AID SOCIETY "VOSTITSA" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 979 of 1208 . +1 516 433 4572 +1 516 433 4522 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. CONSTANTINE AND HELEN Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Jackson Heights 37-57 72ND STREET 11372 1 . New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hicksville 20 FIELD AVENUE NY 11801 .2 . New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ST. CATHERINE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ithaca 120 WEST SENECA STR.9866 4660 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ST.S.3 .S. PAUL CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Hempstead 110 CATHEDRAL AVENUE 11550 61 . New York ΝΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KOIMISIS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Island Park 83 NEWPORT ROAD 11558 395 .A.S.2 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ST.514 .980 45 43 ΑΜΕΡΙΚΗ U. PARASKEVI Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Greenlawn SHRINE PLACE 11740 61 .A. 14850 61 .2 .A.S.A.221 21 55 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SS.A.247 45 93 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.871 15 35 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

New York ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ AMERICAN INST. New York ΝΥ ΚΥΠΡΙΩΝ Ε.A.A. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΑΧΑΪΑΣ Πόλη : Jamaica ∆ιεύθυνση : 150-12 84th AVENUE 11432 Τηλέφωνο : 0090 .215 654/5 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ" Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν.K.O. E. New York ΝΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΟΛΥΜΠΙΤΩΝ ΖΩΟ∆ ΠΗΓΗ Α∆ΕΛΦΟΤ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.O. BOX 264 14701 49 .136 88 60 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις PANACHAIAN BENEV.228 .S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 41-42 CASE STREET 11373 237 .S.A.Α. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ST DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Jamaica 84-35 152ND STREET 11432 ΑΜΕΡΙΚΗ U.SOCIETY AGIA LAVRA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.357 541 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Jamestown P.203 936 * 210 ΑΜΕΡΙΚΗ U.Κ.S.S.4 .Φ.S.A.228 .S.387 4861 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ZOODOHOS PIGI ADELF OLYMBITON KARP. Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Jamaica ∆ιεύθυνση : 85-25 159TH STREET 11432 Τηλέφωνο : 49 .A.F.BYZANTINE STUDIES INC Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Kingston 12 MINUET LANE 12401 1-914-3368797*718-33 3:06:12PM Records 985 of 1208 . New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Jamaica ∆ιεύθυνση : 90-11 149TH STREET 11432 Τηλέφωνο : 351 .Ο.A.

A.A.A. New York ΝΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ TRANSFIGURATION OF CHRIST Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Mattituck P.290 47 53 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.341 50 07 3:06:12PM Records 991 of 1208 . New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΘΩΝΑΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "ΟΘΩΝΟΙ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Πόλη : Long Island City ∆ιεύθυνση : P.O BOX 1162 11952 1 .S.02 39th AVENUE NY 11101 Τηλέφωνο : +1 631 957 3730 Email : pua2000@hotmail.303 .ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : Long Island City ∆ιεύθυνση : 30-06 33rd STREET 11101 Τηλέφωνο : 1-718-7261687 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.com Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Πόλη : Long Island City ∆ιεύθυνση : 27 .S. New York ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία OTHONI SOCIETY OF USA INC A.C. GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kingston 294 GREENKILL AVENUE 12401 7 .A.BOX 6559 11106 9998 Τηλέφωνο : 718-6267256*718-8234 Email : othoni@aol.C. New York ΝΥ ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.095 .219 217 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : URL : ΑΜΕΡΙΚΗ U.C. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ST. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ A.S.omogenia.com/othoni PELOPONNESIAN UNION OF AMERICA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 631 957 3730 LAKONIKI ESTIA Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Manhasset ∆ιεύθυνση : 266 CIRCLE DR.S.1 .com 718-8234573 http://www. PLANDOME MANOR 11030 Τηλέφωνο : 961 .S.A. ASSOCIATION CYPRUS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.S.C.A.

New York ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ . DEMETRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Merrick 2421 HEWLETT AVE.S. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : Monroe ∆ιεύθυνση : 8 ROE CIRCLE 10950 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ERMOUPOLIS SYROS SOCIETY. BOX 6016 10940 61 .S.A. EMILIANOS KALIMASIA SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ST.A.A.CHURCH ORANGE COUNTY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Middletown P. INC Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.S.A.804 627. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΙΝΤΛΤΑΟΥΝ GREEK ORTHOD.S. New York ΕΛΛΗΝΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ 12/5/2006 Fax : 3:06:12PM HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CHURCH Records 998 of 1208 . 8692 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New Rochelle 10 MILL ROAD 10804 392 .3 .S. New York ΝΥ ΚΑΛΙΜΑΣΙΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΓΙΟΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Middle Village ∆ιεύθυνση : 63-69 78TH STREET 11379 Τηλέφωνο : 1-718-8940251 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ST. 11566 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΗΠΑ ARCHONS OF THE ECUMENICAL PATRIARCHATE USA Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 8-10 EAST 79th STREET NY 10021 +1 212 570 3550 +1 212 774 0214 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ ΕΝΩΣΗ Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.A.9866 4660 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.

INC.A.S.S.A.S. New York ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ 12/5/2006 1-212-4866480 ΑΜΕΡΙΚΗ U. SUITE 40 F 10022 1-212-4866338 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία HELLENIC AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE (NEW YORK) Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια New York 960 AVENUE OF THE AMERICAS SUITE 1008 NY 10001 Fax : 629-6380 +1 212 564 9281 HellenicChamber-NYC@att. 10021 1-212-7441735 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ COUNCIL FOR GREEK AMERICAN AFFAIRS Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : New York 200 EAST 74th STR.AMERICA Records 1004 of 1208 .S.A.S.org ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΤΑΜΕΙΟ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 100 LEADERSHIP 100 ENDOWMENT FUND. Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : New York 8-10 EAST 79th STREET NY 10021 +1 212 570 3570 leadership@l100.817 979 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.ASSN SCIENTISTS N.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : New York 20 Field Ave. 79th STREET 10021 89 .433 4572 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.l100.A. New York ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FIRST HELLENIC-AMERICAN SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 641 FIFTH AVENUE. Hicksville NY 11801 516 433 4522 . New York ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Fax : 3:06:12PM GREEK DEM.A. New York ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ THE CATHEDRAL SCHOOL Είδος Οργάνωσης: Αλλο Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : New York 319 E.org Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : URL : +1 212 570 5260 http://www.net ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.

New York ΝΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 302 WEST 91ST STREET 10024 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ SAINTS ANARGYROI Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 New York 1547 ST.8 .S.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York P.S.492 061-4 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A. New York ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESAN CATHEDRAL HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 319 EAST 74TH STREET 10021 61 .22ND ST.TIMES SQUARE STN 10036 49 .A.211 80 66 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. 10040 3:06:12PM Records 1010 of 1208 .8 .APT 9F 10010 61 .S.S.BOX 167. New York ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ HELLENIC MEDICAL SOCIETY OF NEW YORK Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 11 EAST 68th STREET 10021 1-212-6286868 Fax : 1-212-6282046 ΑΜΕΡΙΚΗ U.89 .O.NICHOLAS AVE.295 38 66 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ GREEK-AMERICAN SCIENCES ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 301 E.S. New York ΦΙΛΟΠΤΩΧΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΟΡΟ∆ΟΞΩΝ ΚΥΡΙΩΝ GREEK ORTHODOX LADIES PHILOPTOCHOS SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 8-10 EAST 79th STREET ΝΥ 10021 +1 212 744 4390 philosny@aol.A.com Fax : +1 212 861 1956 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.

New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ST ELEFTHERIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 359 WEST 24TH STREET 10011 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. 10025 40 .A. NICHOLAS Records 1017 of 1208 . New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ST.2 . 10029 36 .505 81 25 ΑΜΕΡΙΚΗ U.600 948 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.ST DIMITRIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 140 EAST 103RD STR.S.332 27 27 ΑΜΕΡΙΚΗ U.1 . New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ST GERASIMOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 153 WEST 105TH STR.1 .202 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/5/2006 3:06:12PM ST.S. JOHN THE BAPTIST Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 143 EAST 17TH STREET 10003 213 .A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ST GEORGE TROPEOFOROS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 307 WEST 54TH STREET 10019 43 .S.321 44 11 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. BARBARA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 27 FORSYTH STREET 10002 1 .A.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ST GEORGIOS .1 .210 04 99 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ST.S.

S. New York ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ" HELLENIC CULTURAL CTR.A.482 28 90 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S. New York ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΑΤΛΑΣ GREEK AMERICAN ATLAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 19-06 ASTORIA PARK SOUTH 11102 1-718-7868500*728824 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ ST.A. "TO FILIKO" Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 133 EAST 73rd STREET 10021 218 .com Fax : 718-721-2372 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 10033 27 .S.484 58 49 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ GREEK AMERICAN FOUNDATION FOR THE PERFORMING ART OF CLASSICAL MUSIC Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 21-33 72nd STREET 11370 726-7865 GAFPAUSA@aol.A.S. New York ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ HELLENIC AMERICAN BANKERS ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι 12/5/2006 3:06:12PM Records 1023 of 1208 .A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 155 CEDAR STREET 10006 20 .A. New York ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΑΡΗΣ" ARES RIFLE & PISTOL & HUNTING CLUB Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 4523 BROADWAY 5B 10040-2417 1-212-9429167 ΑΜΕΡΙΚΗ U.96 567 * 96 51 ΑΜΕΡΙΚΗ U. SPYRIDON Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 124 WADSWORTH AVE.11 .3 .

A.O. New York Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ MEDITERRANEAN HERITAGE FOUNDATION Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 1472 BROADWAY # 307 10036 43 . Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York P.CHURCH STR.A. BOX 3552 .S. New York ∆ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Fax : INTERCULTURAL COMMUNICATIONS INC.BOX 1199 G. P.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 15 WARREN DRIVE NY 11791 . SOUTH.S. SUITE 700 NY 10016 +1 212 545 1740 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 212 545 7514 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York HANAC HELLENIC AMMERICAN NEIGHBORHOOD ACTION COMMI Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 45 JOHN STR. STATION 10007 1-212-4354632*718-83 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.222 .A.505 57 91 ΑΜΕΡΙΚΗ U. . Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι New York ROCKEFELLER STATION.S.A.S.SUITE 1000 10038 1-212-9649815 ΑΜΕΡΙΚΗ U.C. New York ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ HELLENIC UNIVERSITY CLUB NEW YORK Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New York 432 PARK AVE.STATION 10163 12/5/2006 3:06:12PM ASSN OF HELLENES FROM EGYPT IN AMER. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 1029 of 1208 . BOX 4194 10185-4194 411 .S.O.211 3737 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΚΡΙΚΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ KRIKOS INC.com ΑΜΕΡΙΚΗ U. +1 516 921 1580 421-1057 mtsiolas@aol.A.O. New York ΝΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΑΙΓΥΠΤ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : P.S.

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 246 8th AVENUE 10011 12/5/2006 KOSTARAZION BENEVOLENT ASSOCIATION "AGIOS DIMITRIOS" ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΣΤΑΡΑΖΙΟΥ "ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία BENEVOLENT SOC OF MACED "ALIAKMON" ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΦΙΛΑΝΘΡ ΣΥΛΛ ΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ "ΑΛΙΑΚΜΩΝ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία VORIOEPIROTON "PYRHUS" 3:06:12PM SOCIETY OF KASTORIANS OMONOIA INC.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 49 . Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 1035 of 1208 .11 . New York ΝΥ "ΠΥΡΡΟΣ" ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 307 WEST 54 STREET 10019 Τηλέφωνο : 27 .S. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 246 8th AVENUE 10011 Τηλέφωνο : 1-212-2421930*924144 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν. New York ΝΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΕΩΝ "ΟΜΟΝΟΙΑ" Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.A.S. New York ΝΥ ΦΙΛΑΝΘΡ.171 .S.A.880 41 20 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 352 7TH AVENUE . New York ΝΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.S.711 . 10011 Τηλέφωνο : 1-212-9243919 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.S.A.283 63 80 Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 359 WEST 24th STR.262 32 69 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Τηλέφωνο : 44 . ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 246 8th AVENUE 10011 Τηλέφωνο : 1-212-2421930 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις BENEVOLENT SOC LADIES OF KASTORIA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-212-9249073*929599 KASTORIAN YOUTH SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : 1-212-9249073 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

S. New York ΝΥ ΣΥΡΟΣ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-212-9249073 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 435 EAST 65th STR.A.A.S.A. BOX 859 TIMES SQUARE STN 10108 Τηλέφωνο : 1-212-5822315*718-62 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις PAN CEPHALONIAN ASSOCIATION Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις LACONIAN PROGRESS ASSOCIATION "EVROTAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΝΑΞΟΣ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : 3:06:12PM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 1041 of 1208 .S.S. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 30-36 BAILEY AVENUE 10463 Τηλέφωνο : 1-212-8847476 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν. New York ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΚΩΝΩΝ "ΕΥΡΩΤΑΣ" Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.363 87 0 Ελληνική Περιοχή : ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Νοµός : Ν. New York ΠΑΝΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SYROS SOCIETY OF NEW YORK ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 1-212-2421930 NAXOS SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. New York ΝΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΡΙΚΟΥΣΑ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : P.70 . ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 305 E. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 116 PINEHURST AVENUE 10033 Τηλέφωνο : 1 .504 .S. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ EVRYTANIA SOCIETY OF AMERICA Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : New York 12/5/2006 ERIKOUSA KERKYRAS BROTHERHOOD STR.523 11 67 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν. 72ND STREET 10021 Τηλέφωνο : 1-212-7448875 Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΙΟΝΙΟΥ Νοµός : Ν. NY 10021 Τηλέφωνο : 0031 .A.A.

A.A. New York ΕΝΩΣΗ ΣΚΟΠΕΛΙΤΩΝ "ΑΓΙΟΣ ΡΗΓΙΝΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Port Jervis ∆ιεύθυνση : 85 PIKE STREET 12771 Τηλέφωνο : 1-914-8564512 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SKOPELITON SOCIETY "AGIOS RIGINOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.912 67 30 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PIRAEUS BENEVOLENT SOCIETY Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.911 . New York ΝΥ ΚΥΠΡΙΩΝ Λ.S.2 .S. Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : North Bellmore ∆ιεύθυνση : 23-15 REDMONT ROAD 11710 Τηλέφωνο : 32 .I.285 883 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.Ι.A.A. New York ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.739 56 11 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Newburgh 10 FULLERTON AVENUE 12550 972 .A.A. ΑΤΤΙΚΗΣ Πόλη : New York ∆ιεύθυνση : 140 E.A.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST.Κ.747 274 3:06:12PM Records 1047 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 689 EIGHTH AVENUE 10036 39 .S.221 . L.6 . 103rd STREET 10029 Τηλέφωνο : 49 .854 62 24 ΑΜΕΡΙΚΗ U.5 .S. 12603 357 .C.2 .Α.Α.S.232 625 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ASSUMPTION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Port Jefferson 430 SHEEP PASTURE RD 11776 49 . New York ΝΥ ΚOΙΜHΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KOIMISIS THS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Poughkeepsie 140 GRAND AVENUE SO.

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Rockaway Park ∆ιεύθυνση : 242 BEACH 124 STREET 11694 Τηλέφωνο : 1-718-4744842 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ST.A.A.553 280 * 4 ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 . New York ΝΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Rockaway Park ∆ιεύθυνση : 242 BEACH 124 STREET 11694 Τηλέφωνο : 1-718-4744842 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/5/2006 3:06:12PM ST.A.A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ CHURCH OF OUR SAVIOUR Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rye 28 WESTCHESTER AVE. ATHANASIOS ASSN OF PERISTA NAUPACTIAN BROTHERHOOD OF NEW YORK Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. GEORGE Records 1054 of 1208 .A. New York ΝΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rochester 962 EAST AVENUE 14607 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. ATHANASIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rimira Corning 210 FRANKLIN STR. 10580 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ST.S.S. 14904 47 .A.A. 11778 1-718-4162601 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York LONG ISLAND STARS LONG ISLAND STARS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rocky Point 4 OVERLOOK CT.S.

S.S. NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Staten Island 1641 RICHMOND AVENUE 10314 06 .864 54 33 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία HELLENIC SOCIETY OF CONSTANTINOPLE Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.A.A. New York ΝΥ ΕΛΛΗΝ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝTIΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ Ελληνική Περιοχή : ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Πόλη : Seaford ∆ιεύθυνση : 2407 SPRUCE STR.202 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Schenectady 107 CLINTON STREET 12305 1 .245 685.ST.S.2 . ANDREW'S ROAD 11969 49 . New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ .2421 3357 * 3:06:12PM Records 1060 of 1208 . New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ AGIOS GEORGIOS SIKOUSIS SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Sunnyside ∆ιεύθυνση : 41-18 50TH AVENUE 11104 Τηλέφωνο : 1-718-7060564 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.313 . 11783 Τηλέφωνο : 1 . BASIL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Troy 909 RIVER STREET 12180 42 .S. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ST. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ SAINT SOPHIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SYRACUSE 325 WARING ROAD 13224 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.A.30 .ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ HOLY TRINITY .332 28 44/ ΑΜΕΡΙΚΗ U.315 94 60 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. 245 58 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΝΥ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KIMISIS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Southampton ST.

S. New York ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ "ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.O.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.253 113/4 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANSAMIAN UNITED "PYTHAGORAS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. New York ΝΥ ΚΑΡΥΤΣΙΤΩΝ ΕΝΩΣΗ KARYTSITON SOCIETY Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : Westbury ∆ιεύθυνση : 9 GREENTREE CIRCLE 11590 Τηλέφωνο : 1-516-3334264 Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.9867 2737 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ ST.647 57 70 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ SS.A. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ST VASILIOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Watertown 516 FRANKLIN STREET 13601 61 .A.A.S.698 50 66 ΑΜΕΡΙΚΗ U.533 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S. ΣΑΜΟΥ Πόλη : Valley Stream ∆ιεύθυνση : 6 ORCHARD PLACE 11580 Τηλέφωνο : 49 . MARKELLA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Wantagh P.A.1(222??) .2 .221 .2 . ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST.A.S.3 . New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. CONSTANTINE AND HELEN Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία West Nyack ONE MARY CREST ROAD 10994 32 . BOX 199 11793-0299 61 . NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία West Babylon 310 LITTLE EAST NECK RD 11704 43 . 3:06:12PM Records 1067 of 1208 .

A.538 28 66 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Fax : 001-718-747-0489 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία New York ΝΥ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ HOLY CROSS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Whitestone 150-05 12TH AVENUE 11357 21 964. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ASSUMPTION CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Widham .S.A. 11357-1730 Τηλέφωνο : 747-0488 Email : WEBMASTER@MACEDONIA.A.com Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Whitestone ∆ιεύθυνση : 149-14 14th AVENUE NY 11357-1730 Τηλέφωνο : +1 718 747 0488 Email : updates@macedonianstudiescenter. 12496 32 .Π. 58 557 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πόλη : Whitestone ∆ιεύθυνση : 149 14 14th AVE.COM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : URL : +1 718 747 0489 http://www. New York ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Η.S.S.S. New York 3:06:12PM Records 1073 of 1208 .2 .S.macedonianstudiescenter.A.A. New York ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ "ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Whitestone ∆ιεύθυνση : 154-38 22nd AVE. 11357 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία CENTER OF MACEDONIAN STUDIES ΑΜΕΡΙΚΗ U.org Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Νοµός : Ν.org PANMACEDONIAN ASSOCIATION OF USA INC. New York ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : FTHIOTIDAS ASSN "THERMOPYLES" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.Α Ήπειρος Χώρα Πολιτεία +1 718 747 0489 ΑΜΕΡΙΚΗ U. New York ∆ΙΕΘΝΕΣ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ALEXANDER THE GREAT FOUNDATION INC Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Whitestone 149-14 14th AVENUE NY 11357-1730 +1 718 747 0488 pmitoulis@msn.A.

A.261 876 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Πόλη : CHARLOTTE ∆ιεύθυνση : 121 GREENWICH ROAD NC 28211 Τηλέφωνο : +1 704 366 6571 Email : velouchi@bellsouth.31 . New York ΝΥ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ PROPHET ELIAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Yonkers 15 LEROY AVENUE 10705 49 .S.911 . North Carolina ΝΥ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ DORMITION OF THE THEOTOKOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Greensboro 800 WESTRIDGE ROAD 27410 41 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΝΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Winston Salem 435 KEATING DRIVE SW 27104 ΑΜΕΡΙΚΗ U. HAMILTON STR 27262 ΑΜΕΡΙΚΗ U. NICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : 12/5/2006 Wilmington 3:06:12PM Records 1079 of 1208 .2 .S.449 204 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. North Carolina ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ST.252 825 ΑΜΕΡΙΚΗ U. North Carolina ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ST. New York ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ TAXIARCHAI CHAPEL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Yonkers 3 LEHMAN TERRACE 10705 61 .S.A.A.net Ήπειρος Χώρα Πολιτεία EVRYTANIAN ASSOCIATION OF AMERICA "VELOUCHI" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 704 366 6571 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία High Point 808 N.A.S. North Carolina ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ "ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ" Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.A.

2 .357 095/9 ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .69 .A. UNION STREET 44304 49 .230 62 37 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.SAINTNICHOLAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Cincinnati 7000 WINTON ROAD 45224 331 .S.228 .S.280 01 58 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 608 SOUTH COLLEGE RD 28403 49 .A. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ .A.S.S. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Akron 129 S. MARY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Minot 109 SIXTH STREET.A.ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ HOLY TRINITY . 3:06:12PM Records 1086 of 1208 .SE 58701 33 .271 00 70 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.1 .W. 44709 32 .A. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ARCHANGEL MICHAEL GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Campbell 401 12TH STREET 44405 32 .S. Ohio ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ CYPRIOT SOCIETY OF YOUNGSTOWN Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : Campbell ∆ιεύθυνση : BOX 322 44405 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.4720 8235 ΑΜΕΡΙΚΗ U. North Dakota ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ST.S.S. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ST HARALAMBOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Canton 251 25TH STREET N.4265 ΑΜΕΡΙΚΗ U.4742 8799.

43935 226 081 . NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lorain 2000 TOWER BLVD.2331 . 3RD STREET 44902 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. 44053 1-216-9602992 ΑΜΕΡΙΚΗ U.211 .S.A.A.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Cleveland 2187 W.S.166 840 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Columbus 536 N.A. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ZOODOCHOS PEGHE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Martins Ferry 314-316 N. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Mansfield 265 W. 14TH STREET 44113 49 .S.S.S. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ST. Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Cleveland 3352 MAYFIELD ROAD 44118 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 409 508 3:06:12PM Records 1092 of 1208 . FIFTH ST.A.335 088/ ΑΜΕΡΙΚΗ U. 45405 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Dayton 300 BELMONTE PARK N. PARK STREET 43215 49 . Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE AND HELLEN GREEK CHUR.

Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Middletown 2500 GRAND AVENUE 45042 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 12/5/2006 3:06:12PM ASSUMPTION OF THE BLESSED VIRGIN Records 1099 of 1208 . DEMETRIOS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Rocky River 22909 CENTER RIDGE R 44116 ΑΜΕΡΙΚΗ U.23 674 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SOCIETY SPOITON KARPATHOS "SAINT GEORGE" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 548 499 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.833 49 93 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓ ΠΑΡΘ. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πόλη : Parma ∆ιεύθυνση : 4477 HIALEAH DRIVE 44134 Τηλέφωνο : 56 . BOX 438 44646 359 .83 . PAUL GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία North Royalton 4548 WALLINGS ROAD 44133 46 .466 069 ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 .8 . Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.A.A.S. Ohio ΕΝΩΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Νοµός : Ν.S.A.S.O. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ST.A.A. GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Massillon P. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία NW Canton 4705 FAIRHAVEN AVE 44709 357 323.S.

A. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Steubenville 300 S. WALNUT ST.2 . Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ST. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ST.648 15 26 ΑΜΕΡΙΚΗ U. JOHN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Youngstown 4955 GLENWOOD 44512 ΑΜΕΡΙΚΗ U.211 .A. WALNUT STREET 44503 56 . 73134 3:06:12PM Records 1105 of 1208 . GEORGE GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Oklahoma City 2101 N.W.493 09 72 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.351 005/7 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.2 . Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΑΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Youngstown 740 N.A.S. Ohio ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ST.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Springfield P.2238 6100 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 4TH STREET 43952 5511 . 44503 49 . BOX 1694 45505 49 .211 . 44481 32 .A. DEMETRIOS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Warren 429 HIGH STREET N.259 6100 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.A. NICHOLAS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Youngstown 220 N. Oklahoma ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.S.S. 145TH STR.E.S.

A.A.A. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Altoona 1433 THIRTEENTH AVE.252 2044 251 1 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania 3:06:12PM Records 1112 of 1208 610-867-9487 . GLISAN STREET 97232 374 . Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ KIMISIS TIS THEOTOKOU Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Aliquippa 2111 DAVIDSON STREET 5001 61 .A.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ MT HOOD No 154 THE ORDER OF AHEPA Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Portland 3131 N.S.A.S. 74101 612 . NICHOLAS GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Bethlehem 1607 WEST UNION BOULEVARD 18018 610-867-1327 Fax : ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.2 .878 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. GUTHRIE AVE. Oregon ΑΧΕΠΑ .A.9558 3683 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ST. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ambridge 2930 BEAVER ROAD 15003 514 .S.2 .537 103 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. Oklahoma ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Tulsa 1222 S.878 3891 . 16601 954 979 ΑΜΕΡΙΚΗ U.E.S.S.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.

O.A. .A.O. Pennsylvania ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ "ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ" HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Camp Hill 1000 YVERDON DR.P. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ PRESENTATION OF CHRIST CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία East Pittsburgh 1672 ELECTRIC AVE.P. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ST.332 27 27 ΑΜΕΡΙΚΗ U.BOX 87 15112 1-412-8249188 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.212 . BOX 198 19008 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ EVANGELISMOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Easton 20TH STR & HAY TERRACE 18042 1 .S.S. Pennsylvania ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ HOLY TRINITY GREEK ORTHODOX CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Camp Hill 1000 YVERDON DRIVE 17011 7637441 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.202 . BOX 31 15025 1 .P.888 07 34 ΑΜΕΡΙΚΗ U.735 02 00 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ST.S.A. ANTHONY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Clairton 424 MILLER AVENUE .A. LUKE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Broomall 35 N. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : 12/5/2006 Elkins Park 7921 OLD YORK ROAD 19117 3:06:12PM Records 1118 of 1208 .S.212 .A. 17011 1 .O. MALIN ROAD .

654 847 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : URL : SYLLOGOS NEOHORITON U.Π.S. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ST.S.hermesexpo.626 234 * ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania PA ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΩΝ Η.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 38 . Pennsylvania ΕΡΜΗΣ HERMES Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Havertown 26 WEST CHESTER PIKE PA 19083 +1 610 446 1463 info@hermesexpo.A.A. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ EVANGELISMOS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Farrell 1007 WASHINGTON STR.S.11 .com +1 610 446 3189 http://www.12 . Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Erie 4376 WEST LAKE RD 16505 46 .A.S.A.1 .S.A.S.S. MARY'S Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος 12/5/2006 Johnstown 435 SOMERSET STREET 15901 90 -212. 16121 33 . Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Πόλη : Hommelstown ∆ιεύθυνση : 204 POPLAR AVENUE 17036 Τηλέφωνο : 97 .8 .531 96 70/9 ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 1125 of 1208 .com ΑΜΕΡΙΚΗ U. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ALL SAINTS GREEK ORTHODOX CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ganonsburg 411 BLAINE AVENUE 15317 1-412-7455205 ΑΜΕΡΙΚΗ U.Α.611 48 63 ΑΜΕΡΙΚΗ U.4953 0858 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.

Pennsylvania ΡΩΜΕΙΚΟ ΧΟΡΩ∆ΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ROMEIKO CHORAL ENSEMBLE Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Langhorne 38 SANDYBROOK DRIVE PA 19047 +1 215 750 1033 romeiko@comcast. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ST.A.com ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lancaster 64 HERSEY AVENUE 17603 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U.S.S.S.A.A.A.553 646/7 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία MacKeesport 1128 SUMMIT STREET 15131 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ HOLY TRINITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Kenibt 123 MOUNT NITTANY RD 16801 2542 .S.A. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ SAINT GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Media 30 EAST FORGE ROAD 19063 49 .romeiko.S.S.89 . SPYRIDON Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες 12/5/2006 3:06:12PM Records 1131 of 1208 .219 532. 219 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΛΑΝΚΑΣΤΕΡ LANCASTER SPARTANS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lancaster 108 RACE AVENUE 17632 1-717-3925133*393616 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.net Fax : URL : +1 215 750 1033 www.S.

S.A.A. ENGLEWOOD AVE.711 . Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ST.A.S.A.P. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ST.2 . 16105 ΑΜΕΡΙΚΗ U.248 195 ΑΜΕΡΙΚΗ U.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Monessen REEVES AVENUE . Pennsylvania ΠΑΜΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΝΣΥΛΒΑΝΙΑ Ελληνική Περιοχή : ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Πόλη : Newtown Square ∆ιεύθυνση : 203 HANSELL ROAD 19073 Τηλέφωνο : 1-215-3535989 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PANMACEDONIAN ASSOCIATION INC. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ANNUNCIATION OF THE VIRGIN MARY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New Kensington 805 WALNUT STREET 15068 49 .A.41 . SOPHIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Norristown 75 CENTRE AVENUE 19403 32 .S.A.A.O. GEORGE Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία New Castle 315 W.450 596 ΑΜΕΡΙΚΗ U. BOX 327 15062 90 .S. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ HOLY DORMITION Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα 12/5/2006 Oakmont 12 WASHINGTON AVENUE 15139 071 . Pennsylvania PA ΕΝΩΣΗ OTHITON HOMER Ελληνική Περιοχή : ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πόλη : New Castle ∆ιεύθυνση : 224 FAIRMONT AVENUE 16101 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SOCIETY OTHITON HOMER Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U. 3:06:12PM Records 1138 of 1208 .S. Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.4933 965.647 54 86 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.8469 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.

Pennsylvania ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ "ΟΜΟΝΟΙΑ" EPIROTES SOCIETY OF PHILADELPHIA "OMONIA" Ανήκει στην οµοσπονδία PANEPIROTIC FEDERATION OF AMERICA Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Πόλη : PHILADELPHIA ∆ιεύθυνση : 256 SOUTH 8th STREET 19107 Τηλέφωνο : +1 215 627 4389 Email : kostakis100@hotmail. 24 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.S.S.A. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Πόλη : PHILADELPHIA ∆ιεύθυνση : 2705 BROWN STREET PA 19130 Τηλέφωνο : +1 212 763 4521 Fax : +1 215 627 4394 DEMATI BROTHERHOOD OF PHILADELPHIA Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Fax : +1 215 567 2114 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Pennsylvania ΚΥΠΡΙΩΝ Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ "ΜΑΚΑΡΙΟΣ" Ελληνική Περιοχή : ΚΥΠΡΟΣ Πόλη : PHILADELPHIA ∆ιεύθυνση : 9601 ASHTON RD.com Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ελληνική Περιοχή : ΗΠΕΙΡΟΣ Νοµός : Ν.33 .148 486 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ST.3 242 9161 .A. GEORGE CATHEDRAL Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PHILADELPHIA 256 SOUTH 8TH STREET 19107 45 .S. G111 19114 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πολιτεία Pennsylvania ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ HOLY CROSS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία PHILADELPHIA 123 GILKESON ROAD 15228 60 . Pennsylvania 3:06:12PM Records 1144 of 1208 . Pennsylvania Α∆ΕΛΦΟΤΗΣ ∆ΕΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ CYPRUS BROTHERHOOD OF PHILADELPHIA "MAKARIOS" Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.A. Pennsylvania Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΟΡΕΥΤΕΣ GRECIAN ODYSSEY DANCERS Είδος Οργάνωσης: Επιµελητήρια Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 PITTSBURGH 3813 BURNABY DRIVE 15235 1-412-8249188 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A.

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ

HOLY TRINITY

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

PITTSBURGH
302 WEST NORTH AVENUE 15212
089 - 224 148/9
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΘΕ∆ΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ST. NICHOLAS CATHEDRAL

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

PITTSBURGH
419 S. DITHRIDGE STR. 15213
49 - 89 - 492 061-4
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΠΑΝΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ελληνική Περιοχή :
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Νοµός :
Ν. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
Πόλη :
PITTSBURGH
∆ιεύθυνση :
P.O. BOX 96047 15226
Τηλέφωνο :
243 - 12 - 33 401 *

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

PANKARPATHIAN PROGRESSIVE ASSOCIATION

Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

SAINTS CONSTANTINE & HELEN GREEK CHURCH

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Reading
1001 EAST WYOMISSING BLVD 19611
1-215-7797356
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ST.MATTHEW'S GREEK ORTHODOX CHURCH

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Reading
NORTH 5TH & ELM STREET 19601
1-215-3721031
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ANNUNCIATION

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Scranton
505 N.WASHINGTON AVE. 18509
7 - 095 - 290 22 74
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΙΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

HOLY CROSS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
12/5/2006

3:06:12PM

Records
1150 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Stroudsburg
135 STOKES AVENUE 18360
965 - 2420 008/9
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΦΛΟΓΑ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΑΣ

PHILADELPHIA FLAMES

Είδος Οργάνωσης: Αθλητικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Upper Darby
P.O. BOX 21-85 19082
1-215-3686400*769100
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ST. DEMETRIOS

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Upper Darby
229 POWELL LANE 19082
33 - 8832 4733
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ

SAINTS CONSTANTINE AND HELEN

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Vandergrift
167 LINCOLN AVENUE 15690
1 - 416 - 968 22 20
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ANNUNCIATION

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Wilkes-Barre
32 EAST ROSS STREET 18702
58 - 2 - 261 76 96 *
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Pennsylvania

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

ANNUNCIATION

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

York
2500 PINE GROVE ROAD 17403
0090 - 4 - 136 88 60
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
Rhode Island

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΝΤ ΑΪΛΑΝΤ

HELLENIC CULTURAL ASSOCIATION

Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

12/5/2006

Lincoln
14 HILLSIDE AVENUE 02865
34 - 343 - 301 83 85

3:06:12PM

Records
1156 of 1208

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
South Carolina

ΝΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΤΣΑΡΛΕΣΤΟΝ

HOLY TRINITY SOUTH CAROLINA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Charleston
30 RACE STREET 29403
813 - 3201 0611,3201
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
South Carolina

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ

ΜΜLY TRINITY SOUTH CAROLINA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Columbia
1931 SUMTER STREET 29201
3391 - 912 775
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
South Carolina

Ν. ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΛΟΡΕΝΣ

TRANSFIGURATION SOUTH CAROLINA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Florence
2990 S. CASHUA DRIVE 29501
1 - 415 - 753 30 75
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
South Carolina

ΝΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΙΝΒΙΛΛ

ST. GEORGE SOUTH CAROLINA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

GREENVILLE
15 DE CAMP STREET 29601
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
South Carolina

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΠΤΙΣΤΗΣ ΜΙΡΤΛ ΜΠΙΤΣ

SAINT JOHN THE BAPTIST

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Myrtle Beach
4407 CAMELLIA DRIVE 29577-2247
20 - 2 - 354 13 69 *
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
South Carolina

Ν.ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΑΝΜΠΕΡΓΚ

ST. NICHOLAS S. CAROLINA

Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες
Πόλη :
∆ιεύθυνση :
Τηλέφωνο :

Ήπειρος
Χώρα
Πολιτεία

Spartanburg
697 ASHEVILLE HIGHWY 29303-304
1 - 514 - 845 21 05
ΑΜΕΡΙΚΗ
U.S.A.
South Dakota

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ SIOUX FALLS

12/5/2006

3:06:12PM

TRANSFIGURATION GREEK CHURCH

Records
1163 of 1208

S.482 10 14 * ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.A. SUMMIT AVE.201 929 * 201 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.404 . S 37203 468 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sioux Falls 1936 S.3 . 679 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Tennessee ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ MEMPHIS ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Memphis 573 N.634 93 45 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.533 3:06:12PM Records 1169 of 1208 .S.215 654/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΡΙΛΛΟ ΤΕΞΑΣ AMARILLO TEXAS GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Amarillo 1101 BELL AVENUE. Tennessee ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Chattanooga 722 GLENWOOD DR.1(222??) . 79106 20 .228 . 37404 5071 .A.S.A. Tennessee ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ NASHVILLE HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Nashville 208 6TH AVE. HIGHLAND 38122 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Tennessee ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ KNOXVILLE ST GEORGES GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Knoxville 4070 KINGSTON PIKE 37919 49 .6795 300. 57105 1 .S. Texas ΟΣΤΙΝ ΤΕΞΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY OF AUSTIN TEXAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Austin 2008 JUSTIN LANE 78716 43 .A.

S.A.A.A.M. 75204 39 .A. CHAPARRAL ST. Texas ΤΕΞΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.416 .R.S. Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΙΟΥΛΕΣΣ ΤΕΞΑΣ THE GREEK COMMUNITY OF EULESS TEXAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 12/5/2006 Euless 303 CULLUM DRIVE.S.S.A.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. 79912 1 .531 96 70/9 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 78401 90 -212. (DOCTORS ASSOCIATION ) DALLAS Είδος Οργάνωσης: Επιστηµονικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Dallas 4005 SWISS AVENUE. Texas ΚΟΡΠΟΥΣ ΚΡΙΣΤΙ ΤΕΞΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUN OF CORPUS CHRISTI TEX Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Corpus Christi 502 S.S.A.A. Texas ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ O. Texas ΝΤΑΛΛΑΣ ΤΕΞΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY DALLAS TEXAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Dallas 4006 SWISS AVENUE 75204 963 .433 666 ΑΜΕΡΙΚΗ U. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Πόλη : Dallas ∆ιεύθυνση : 4005 SWISS AVENUE 75204 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία SYLLOGOS NAYPAKTION OF TEXAS Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.761 10 75 ΑΜΕΡΙΚΗ U. 76040 56 .231 12 44/5 ΑΜΕΡΙΚΗ U.81 .2 .S. Texas ΕΛ ΠΑΣΟ ΤΕΞΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ GREEK COMMUNITY EL PASO TEXAS Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία El Paso 124 SOUTH FESTIVAL.A.P.11 .462 08 33 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Texas 3:06:12PM Records 1176 of 1208 .S.C.

BOX 114.A.416 .S.A.0 . BOX 27703-272 77027 27 . Texas ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ HELLENIC LEAGUE OF TEXAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Houston P.S.A. Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ HOUSTON TEXAS GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Houston 3511 YOAKUM BOULEVARD 77006-4388 962 .BAY AREA THE HELLENIC SOCIETY OF GALVESTON AND BAY AR Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : GALVESTON 3102 COVE VIEW S 301 77554 1-409-7706622 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fax : 1-409-7706626 ΑΜΕΡΙΚΗ U.O.31 .S.211 .672 331/2 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.O. Texas ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΤΕΞΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GREEK SOCIETY OF TEXAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Houston P. Texas ΕΝΩΣΗ ΛΕΡΙΩΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ Ελληνική Περιοχή : Νοµός : 12/5/2006 LERIAN SOCIETY OF HOUSTON ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν. 76106 40 . Texas ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ GALVESTON .S.A.A.307 77 78 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U. ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ 3:06:12PM Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις Records 1182 of 1208 . Texas ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΧΙΟΥΣΤΟΝ HELLENIC PROFESSIONAL SOCIETY TEXAS Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Houston P.6 .O.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤ ΓΟΥΟΡΘ ΤΕΞΑΣ FORT WORTH GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Fort Worth 2022 ROSS AVENUE.527 75 75 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.BOX 712044 77071 49 . 77001 1 .502 095 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.43 010 * Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.

S. Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΑΚΟ ΤΕΞΑΣ WACO TEXAS GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Waco 617 NORTH 17TH STR. MARY'S ST.S.S. Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΥΜΠΟΚ ΤΕΞΑΣ LUBBOCK TEXAS GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Lubbock 6221 LOUISVILLE DR.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Houston 1676 BEACONSHIRE 77077 1-713-5584686 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.S.254 081 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.A.S.212 77 94 ΑΜΕΡΙΚΗ 3:06:12PM Records 1189 of 1208 . 78212 973 . Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤ ΑΡΘΟΥΡ ΤΕΞΑΣ PORT ARTHUR GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Port Arthur 3146 THOMAS BOULEVAR 77640 971 .225 531 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝ ΑΝΤΖΕΛΟ ΤΕΞΑΣ SAN ANGELO GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία San Angelo 801 MONTECITO DRIVE.A. 76707 251 .152 222 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.331 511 ΑΜΕΡΙΚΗ U.2 . 97413 225 .1 . Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΥΙΤΣΙΤΑ ΦΑΛΛΣ ΤΕΞΑΣ WICHITA FALLS GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος 12/5/2006 Wichita Falls 3804 OLD SEYMOUR RD.8 .A.A. 76309 61 . Texas ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΕΞΑΣ SAN ANTONIO GREEK COMMUNITY Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία San Antonio 2504N ST. 76901 ΑΜΕΡΙΚΗ U.

BOX 11 54936-0011 65 .A.A. NICHOLAS GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Appleton 3333 N. Wisconsin ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ APPLETON ST.A. 54915-5237 49 .2 .A.A.261 14 12 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Είδος Οργάνωσης: Εθνικοτοπικές οργανώσεις ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. FRENCH RD.ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Χώρα Πολιτεία U. Wisconsin ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ MILWAUKEE ANNUNCIATION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Milwaukee 9400 W. ΦΩΚΙ∆ΟΣ Πόλη : Weirton ∆ιεύθυνση : 3445 ORCHARD STREET 26062 Τηλέφωνο : 234 .281 541 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S. Wisconsin ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ NASHVILLE ASSUMPTION GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Madison 11 NORTH 7TH STREET 53704 32 .336 6061 ΑΜΕΡΙΚΗ U.513 80 13 ΑΜΕΡΙΚΗ U.S.4260 6575 ΑΜΕΡΙΚΗ U. Wisconsin ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ SAINTS CONSTANTINE AND HELEN GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Milwaukee 2160 N.O. WAUWATOSA AV 53213 33 .511 . Wisconsin ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ FOND DU LAC HOLY TRINITY GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Fond du Lac P.A.S.1 .S. Wisconsin ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 12/5/2006 3:06:12PM KIMISSIS TIS THEOTOKOU GREEK CHURCH Records 1195 of 1208 . West Virginia ΕΝΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΦΩΚΑΙΚΗΣ PALEO FOKAIKIS SOCIETY THE ELEVATION Ελληνική Περιοχή : ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α Νοµός : Ν.1 .S.S. CONGRESS 53225 ΑΜΕΡΙΚΗ U.A.

58-43-410127 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Carabobo ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ COMUNIDAD GRIEGA DEL ESTADO CARABOBO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : 12/5/2006 Valencia 3:06:12PM Records 1201 of 1208 .617 .473 537 ΑΜΕΡΙΚΗ U.com Fax : 00598-2-3097804 ΑΜΕΡΙΚΗ URUGUAY .41 . 10TH STREET 53081 1 .2 . GREEN BAY RD 53406 357 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Racine 1335 S.526 565 * ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Aragua ΕΣΤΑ∆Ο ΑΡΑΓΚΟΥΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ASOCIACION GRIEGA DEL ESTADO ARAGUA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Maracay CALLE DOCTOR RAFAEL URDANETA No 13 .com.S.uy Fax : 005982 915 5541 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Anzoategui ΑΝΣΟΑΤΕΓΙ ΠΟΥΕΡΤΟ ΛΑ ΚΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ COMUNIDAD GRIEGA ANSOATEGUI Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Puerto la Cruz CALLE LIBERTAD .A.523 03 29 ΑΜΕΡΙΚΗ URUGUAY . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΒΙ∆ΕΟ COLECTIVIDAD HELENICA DE MONTEVIDEO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montevideo 3366 AVENIDA 19 DE ABRIL 11700 00598 2 3097804 colehelenica@hotmail. Wisconsin ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ SHEBOYGAN ST. Ι∆ΡΥΜΑ "ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΥ' FUNDACION "MARIA TSAKOS" Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Email : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Montevideo TREINTA Y TRES 1541 11000 0059 82 9151 102 tsakos@adinet. SPYRIDON GREEK CHURCH Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Sheboygan 1427 S. 32 .

CARACAS . 55 .21 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία 162-75 CALLEJON MANONGO 2003 00582 418432584 Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Ήπειρος Χώρα Πολιτεία COMUNIDAD ORTODOXA GRIEGA DE VENEZUELA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Caracas AVENIDA VALENCIA PARPACEN No 71 URB.VENEZOLANO Είδος Οργάνωσης: Σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Caracas MIRANDA A MADERERO No 98 . ESQUINA CALLE 51 . LIBERTADOR. LA FLORIDA .SOCIEDAD No 6 APARTADO POSTAL 1124 1010 Fax : 55 .DISCONTI.365 30 90/ 3:06:12PM Records 1207 of 1208 .9-20 . 58-2-421132*413923 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Lara ΜΠΑΡΚΟΥΣΙΜΕΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ASOCIACION GRIEGA DEL ESTADO LARA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Barquisimeto AVEN.ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ CENTRO GRIEGO . 58-2-424294 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Distrito Federal ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ OCUMARE ASOCCIATION CIVIL DE GRIEGOS EN OCUMARE MUNOZ A PAD Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Ήπειρος Χώρα Πολιτεία Urbanization Silencio EDIF. 58-51-456846 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Trujillo ΤΡΟΥΧΙΛΛΙΟ ΒΑΛΕΡΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ COMUNIDAD GRIEGA TRUJILLO Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Valera AVENIDA 10 NO.61 . Fax : 0058212 7304765 0058-212-7306375 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Distrito Federal ΚΑΡΑΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ "ΑΟΙ∆ΟΣ" Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 0058 2418432584 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Distrito Federal ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : Fax : DANZAS GRIEGAS DE VENEZUELA AEDOS Είδος Οργάνωσης: Πολιτιστικοί σύλλογοι Caracas GRADILLAS A. MEZANINA.552 67 49 00582 5459281 ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Distrito Federal ΕΛΛΗΝΟ .

No 44-50 BARRIO SAN AGUSTIN 58-61-222377*223944 3:06:12PM Records 1208 of 1208 .ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ Ήπειρος Χώρα Πολιτεία ΑΜΕΡΙΚΗ VENEZUELA Zulia ΕΣΤΑ∆Ο ΖΟΥΛΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ UNION GRIEGA DEL ESTADO ZULIA Είδος Οργάνωσης: Κοινότητες Πόλη : ∆ιεύθυνση : Τηλέφωνο : 12/5/2006 Maracaibo AVENIDA 16-B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful