You are on page 1of 24

SULIT

79/1
Kemahiran Hidup Bersepadu
Perdagangan &
Keusahawanan
Masa: 1 ½ JAM

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU


PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

SATU JAM TIGA PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Maklumat untuk calon

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan
D. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan
anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukar
sesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki
itu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak ..

@PKPSM Pahang
SULIT 79/1

1. Siapakah ketua kumpulan kerja di dalam bengkel Kemahiran Hidup?

A Guru besar
B Guru Kemahiran Hidup
C Formen
D Ketua kelas

2 Antara berikut yang manakah boleh membantu mencetuskan idea?

I Soal selidik
II Pengalaman
III Pemikiran lateral
IV Secara spontan

A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV

3 Apakah ciri-ciri yang perlu diberi perhatian dalam pemilihan reka bentuk dalam reka cipta?

I Bentuk yang menarik dan praktikal


II Canggih dan bahan binaan yang berkualiti dan mahal.
III Kukuh dan mempunyai ketahanan
IV Kemasan menggunakan cat semburan

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

4 Apakah yang perlu dilakukan supaya proses mereka cipta dapat dilakukan secara teratur
dan menepati masa?

A Mengadakan perbincangan dengan guru


B Memastikan semua bahan dan alatan mencukupi
C Menyediakan jadual kerja.
D Menjalankan sesi kritikan.

2 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

5. Apakah tujuan membuat ujian pada projek yang telah siap?

A Memastikan projek berfungsi.


B Memberi taraf penilaian kualiti.
C Menentukan kebaikannya.
D Mengesan kelemahan dan kekuatan projek

6. Rekabentuk merupakan.

A Model untuk membuat sesuatu produk atau impak


B Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk
atau impak
C Pengetahuan dan pengajian mengenai sesuatu produk atau Impak
D Proses menghasilkan sesuatu produk atau impak.

7. Berikut merupakan factor yang mempengaruhi rekabentuk kecuali

A Fungsi
B rupa bentuk dan ketahanan
C Keuntungan
D kaedah pembuatan dan kesesuaian bahan

Rajah 1

8. Alat dalam Rajah 1 digunakan untuk

A menukul paku kecil


B Mencabut paku yang bengkok
C mengetuk hulu pahat
D Meratakan permukaan logam

3 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

9. Cara pemasangan benda kerja terdiri daripada

I Paku
II Tanggam
III glu
IV tepung penyumbat

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D I, II, III dan IV

10. Maklumat yang tidak diperlukan dalam pendokumentasian reka bentuk adalah _____.

A rujukan dan lampiran


B kos pengeluaran
C lakaran bebas
D latar belakang

11. Antara berikut, alatan tangan manakah digunakan untuk memotong kepingan aluminium dan
keluli lembut?

4 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

12. Berikut adalah padanan alatan serta fungsi. Pilih padanan yang salah

Alatan Fungsi
A Sander Melicinkan permukaan projek
B Gergaji jig Memotong dan membelah kayu
C Cordless screw driver Memasang dan membuka skru
D Gerudi mudah alih Menebuk lubang secara
mendatar dan menegak

13. Ahmad diarahkan untuk membelah beberapa keping kayu. Apakah alat tangan yang perl
digunakan

A Gergaji lengkung halus


B Gergaji puting
C Gergaji tangan
D Gandin kayu

14. Antara berikut, manakah merupakan alatan yang diperlukan semasa proses mengukur?

I Pembaris keluli
II Jangka tolok serong
III Kikir
IV Pita pengukur

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III da IV

5 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

15.
Pilih pernyataan yang betul berdasarkan kedudukan warna wayar pada tamatan dalam
plag 3 pin seperti jadual di bawah.

BUMI (E) NEUTRAL (N) HIDUP (L)


A HIJAU PERANG BIRU
B BIRU HIJAU COKLAT
C HIJAU COKLAT BIRU
D KUNING BIRU PERANG

16. Antara berikut, bahagian manakah TIDAK diterangkan dengan tepat?

Bahagian Keterangan
Gegelung angker Bahagian motor yang menghasilkan kuasa
A magnet.
B Magnet kekal Terdiri daripada lapisan teras besi dan
gegelung medan.
C Rangka utama Menyokong dan menempatkan komponen
lain.
D Berus karbon Dipasang pada bahagian atas penukartertib.

17. Manakah padanan yang betul mengenai komponen dan simbolnya?

Komponen Simbol

A Kapasitor

B Perintang Tetap

C Transistor NPN

D Diod Pemancar Cahaya

6 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

18. Apakah kaedah untuk menentukan kaki negatif pada kapasitor berkutub
I Kaki yang lebih panjang
II Jalur bertanda pada badan kapasitor
III Kaki yang lebih pendek
IV Tanda negatif pada kaki kapasitor

A I dan II
B II dan III
C III dan IV
D I dan IV

19. Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED boleh
menyala?

A B

C D

7 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

20 Apakah bahan yang digunakan untuk mengasingkan lapisan oksida yang terhasil semasa
pematerian dilakukan ?

A Air
B Fluks
C Thinner
D Elektronik

Rajah 2

21 Antara berikut yang manakah bukan kegunaan alatan tangan seperti Rajah 2?

A Memotong plat keluli lembut


B Memotong papan lapis.
C Memotong paip plastik
D Memotong paip besi bergalvani

22. Apakah yang akan berlaku kepada aliran air dalam tangki simbah jika terdapat kerosakan
kepada pelampung dan lengan pelampung?

A Aliran air masuk ke tangki simbah akan terhenti.


B Air tidak dapat masuk ke dalam tangki simbah
C Air akan terus masuk ke dalam tangki simbah dan
seterusnya melimpah keluar
D Air akan keluar melalui alur keluar

8 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

Rajah 3

23. Rajah 3 menunjukkan lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakah


merupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut?

A B

C D

9 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

Rajah 4.

24. Manakah pelan bagi bongkah dalam Rajah 4 ?

25. Pilih pasangan bahagian mesin jahit dan fungsinya yang betul.

Bahagian mesin Fungsi


Menolak keluar benang yang tersumbat di
I Gigi penolak
sekoci
II Skru pemberhenti Mengawal gerakan mesin
Ceper penegang
III Mengawal tegangan mata jahitan
benang
Menaikkan dan menurunkan tiang penekan
IV Tuas angkat
jahitan

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

10 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

Rajah 5

26. Apakah nama jahitan sulaman seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5?
A Sembat
B Jelujur kasar
C Suji bilang
D Lilit ubi

Menu
Roti bakar
Mentega dan madu
kopi

27. Apakah nutrien yang paling kurang dalam sajian sarapan barat di atas ?

A Lemak dan protein


B Vitamin C dan protein
C Karbohidrat dan lemak
D Protein dan karbohidrat

28 Antara berikut, yang manakah benar tentang etika makan?

I Duduk dengan tegak semasa makan


II Rapatkan kutleri selepas siap makan
III Siku harus diletakkan di atas meja
IV Ambil makanan yang dekat dahulu

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

11 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

29. Wardrobe merupakan tempat menyimpan?

A Pinggan dan mangkuk


B Kasut dan selipar
C Barang-barang permainan
D Pakaian dan aksesori

30. Apakah tujuan menggunakan bahan organik dalam campuran medium


penanaman?
I Membekalkan nutrien
II Membaiki struktur medium
III Meningkatkan daya menyimpan air
IV Menghapuskan organisma dalam medium

A I, II, dan III


B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

31 Antara kenyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang maksud


perniagaan?

A Kegiatan memproses barang untuk menjadikan barang siap.


B Kegiatan mencipta barang untuk mengeluarkan barang yang moden.
C Kegiatan membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan.
D Kegiatan menggunakan barang untuk memperolehi kepuasan.

32 Antara berikut, faktor manakah yang membawa perubahan kepada bentuk


perniagaan?

A Kemajuan sains dan teknologi.


B Pertambahan penduduk.
C Perniagaan tidak lagi menghiraukan keselamatan pengguna.
D Sikap pengguna tidak suka kepada cara yang lebih mudah dalam urus niaga

12 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

33 Semasa menilai persaingan yang wujud, apakah yang perlu diambil oleh peniaga?

I Bilangan pesaing yang terlibat


II Jenis promosi yang dijalankan
III Harga pesaing
IV Bilangan pekerja dalam kedai pesaing

A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

34 Susunkan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil mengikut turutan yang


betul.

I Mendapatkan modal perniagaan


II Membuat perancangan perniagaan
III Memohon lesen perniagaan
IV Mendaftarkan perniagaan

A I, II, III, IV
B II, IV, III, I
C II, I, IV, III
D IV, III, II, I

13 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

35 Apakah kepentingan diskaun niaga kepada penjual?

I Penjual dapat meningkatkan jualan.


II Menggalakkan hutang dibayar segera.
III Mengurangkan kos mencetak senarai harga.
IV Mengurangkan kerja merekod hutang.

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

36 Apakah dokumen yang menunjukkan semua bayaran telah dijelaskan?

A Invois
B Nota debit
C Nota kredit
D Resit

37 Harga sesuatu barang dalam sebut harga ialah RM2 000. Jika diskaun niaga ialah
15%, kira harga bersih yang perlu dibayar oleh pembeli.

A RM 1 500
B RM 1 700
C RM2 000
D RM2 300

14 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

38 Apakah maksud pengeluaran?

A Proses menghasilkan barang-barang


B Proses menghasilkan perkhidmatan
C Proses menghasilkan input dan output
D Proses menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan

Rajah 6

39 Berdasarkan rajah 6 di atas, apakah bidang pengeluaran tersebut?

A Perkilangan
B Ekstraktif
C Pertanian
D Pembinaan

Jenis kos Jumlah (RM)


Kos bahan mentah 350
Kos upah 200
Kos overhed 150

Jadual di atas menunjukkan jumlah kos untuk 20 pasang kasut sukan.

40 Kos pengeluaran bagi sepasang kasut ialah?

A RM15
B RM20
C RM30
D RM70

15 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

41 Peniaga yang mendapat kebenaran berniaga menggunakan jenama syarikat induk


dipanggil

A Francaisi
B Francaisor
C Francais
D Pekongsi

42 Antara berikut, risiko yang manakah boleh diinsuranskan?

A Rusuhan
B Pengurusan yang tidak cekap
C Perubahan cita rasa pelanggan
D Kemalangan

43 Apakah fungsi SIRIM sebagai agensi kerajaan yang membantu usahawan?

A Menyediakan ruang niaga


B Memberi bantuan kewangan
C Mengawal mutu pengeluaran
D Membuat penyelidikan getah dan kelapa sawit

16 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

Fungsi Pemasaran

Konsep pemasaran Teknik pemasaran X Peranan agensi pemasaran

44 Rajah di atas adalah fungsi pemasaran. X ialah

A Campuran pemasaran
B Sasaran pengguna
C Objektif pemasaran
D Strategi pemasaran

45 Kilang ABC telah dibuka sejak 25 tahun dahulu. Walaupun perniagaannya begitu maju
dan telah menembusi pasaran antarabangsa, ia masih mengiklankan barangan
keluarannya. Mengapakah kilang ABC berbuat demikian?

A Untuk mewujudkan permintaan baru


B Untuk menyebarkan maklumat kepada pengguna
C Untuk menonjolkan kebaikan barang keluarannya
D Untuk mengekalkan pasaran dan bersaing dengan pesaing

17 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

46 Antara berikut, yang manakah ialah tanggungjawab pengguna terhadap diri?

I Menyuarakan pendapat atau membuat kritikan apabila hak pengguna tidak dijaga
II Melibatkan diri dalam aktiviti pergerakan kepenggunaan
III Bersatu padu dan bekerjasama untuk bertindak secara berkumpulan
IV Menjaga kepentingan golongan lain semasa membuat sesuatu tindakan

A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

47 Antara berikut, yang manakah benar tentang sistem catatan bergu?

I Setiap urusniaga melibatkan dua akaun


II Jumlah yang didebitkan tidak sama dengan jumlah yang dikreditkan
III Akaun yang menerima nilai akan dikreditkan dan akaun yang member nilai akan
didebitkan
IV Tarikh kedua-dua akaun adalah sama

A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

48 Apakah buku akaun utama yang digunakan untuk merekod segala urusniaga perniagaan?

A Lejar
B Jurnal
C Buku tunai
D Buku rekod stok

18 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

49 Antara berikut, yang manakah adalah aset semasa perniagaan?

A Tunai di tangan
B Kenderaan
C Alatan pejabat
D Kadar bayaran

Mas membeli komputer baru secara tunai.

50 Apakah catatan bergu yang betul untuk urus niaga di atas?

A Debit Mas, kredit Akaun Komputer


B Debit Mas, kredit Akaun Alat Pejabat
C Debit Akaun Komputer, kredit Akaun Tunai
D Debit Akaun Alat Pejabat, kredit Akaun Tunai

Akaun Bank
Jun 1 Baki b/b RM1 500 Jun 5 Belian RM 570
5 Fitri 1 300 10 Gaji 880

51 Berdasarkan Akaun Bank di atas, kirakan baki pada akhir bulan?

A RM1 200
B RM1 350
C RM1 450
D RM2 800

19 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

52 Antara berikut, yang manakah ialah tujuan menyediakan Imbangan Duga?

I Mendapatkan stok awal dan stok akhir


II Menguji ketepatan pengiraan akaun
III Menguji ketepatan catatan beregu dalam lejar
IV Memudahkan penyediaan akaun penamat dan kunci kira-kira

A I, II, III
B I, II, IV
C I, III, IV
D II, III, IV

53 Baki akaun yang manakah didebitkan ke dalam Imbangan Duga?

I Akaun Penghutang
II Akaun Belian
III Akaun Pulangan Belian
IV Akaun Diskaun Diberi

A I, II, III
B I, II, IV
C I, III, IV
D II, III, IV

20 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

Butiran Debit Kredit

Modal 15 000
Kadar bayaran 200
Mesin 14 000
Faedah diterima 700
Penghutang 1 500

54 Arif telah mengenal pasti dua kesilapan dalam Imbangan Duga di atas. Berapakah
jumlah sebenar Imbangan Duga selepas pembetulan dilakukan oleh Ari?

A RM15 200
B RM15 700
C RM15 900
D RM17 400

Stok Awal RM 4 000


Belian RM 9 000
Belanja Belian RM 2 000
Stok Akhir RM 2 000
Jualan RM13 000

55 Berdasarkan maklumat di atas, berapakah kos barang belian?

A RM 9 000
B RM11 000
C RM13 000
D RM16 000

21 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

56 Untung kasar ialah keuntungan yang diperoleh apabila

A Nilai kos belian melebihi nilai jualan


B Nilai keuntungan diperoleh daripada kiraan stok akhir
C Nilai jualan melebihi kos barang jualan
D Nilai keuntungan setelah ditolakkan dengan perbelanjaan pengurusan perniagaan

57 Antara butiran berikut, yang manakah tidak direkodkan dalam Akaun Untung Rugi?

A Pulangan masuk
B Angkutan keluar
C Angkutan masuk
D Pulangan keluar

58 Antara yang berikut, yang manakah dicatatkan ke dalam aset semasa Kunci Kira-kira?

I Stok akhir
II Overdraf
III Bank
IV Penghutang

A I, II, III
B I, II, IV
C I, III, IV
D II, III, IV

22 [ lihat sebelah
SULIT 79/1

Syarikat Munifah
Kunci Kira-kira pada 31 Disember 2008

______________________________________________________
RM RM
Aset Bukan Semasa Ekuiti Pemilik
Bangunan 5 000 Modal 16 000
P 3 000 Q ?
Perabot 2 000 ______
19 000
Aset Semasa Liabiliti Semasa
Stok 3 000 Pemiutang 1 000
Penghutang 2 000
Bank 4 000
Tunai 1 000
______ ______
20 000 20 000

59 Butir P mungkin sekali ialah

A Pinjaman bank
B Untung bersih
C Kenderaan
D Overdraf

60 Apakah Q?

A Untung bersih
B Rugi bersih
C Pinjaman
D Ambilan

~ SOALAN TAMAT ~

23 [ lihat sebelah
SULIT

SKEMA JAWAPAN
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR
TAHUN 2009
TINGKATAN 3
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
Kemahiran Teknikal

No. Jawapan
No. Soalan Jawapan
Soalan
1 C 31 D
2 C 32 B
3 D 33 C
4 B 34 B
5 C 35 C
6 C 36 B
7 B 37 A
8 A 38 B
9 B 39 A
10 A 40 B
11 D 41 C
12 D 42 D
13 B 43 A
14 C 44 D
15 B 45 D
16 B 46 C
17 A 47 B
18 C 48 A
19 C 49 A
20 B 50 C
21 B 51 A
22 D 52 C
23 C 53 B
24 C 54 A
25 D 55 A
26 C 56 C
27 B 57 B
28 C 58 A
29 C 59 C
30 B 60 A

[Lihat sebelah
SULIT
76/1