You are on page 1of 1

Након смрти краља Милутина (1282-1321), у Србији долази до општег метежа и сукоба

између три претендента на престо српских краљева. У тој борби су учествовала три
,,кандидата“ која су по различитим основама полагала право на престо:
 Драгутинов син, који је по одредбама сабора у Дежеву (1282) требао да наследи
Милутина, иако није било његов син.
 Константин, из првог Милутиновог брака са ћерком тесалског деспота Јована чије
име ми не знамо, по праву примогенитуре, тј. као прворођени син
 Стефан Дечански

Краљ Стефан Урош III или Стефан Дечански, под којим је познатији, је био седма
фигура из династије Немањића који је управљао Србијом од 1321 до 1331. године. Рођен је
око 1274. година, као Милутинов син у његовом трећем браку са Аном, ћерком бугарског
цара Ђорђа Тертерија. Када је тај брак разведен, а Милутин се оженио Симонидом, он је
дошао у статус ванбрачног и незаконитог сина, што је имало за последицу то да је изгубио
право да постане српски краљ после Милутинове смрти. Он је постао стожер окупљања
незадовољне властеле у Зети, којом је управљао као очев намесник. Непосредан повод и
година побуне против Милутинове власти није познат, али исход борбе је био погубан за
младог Стефана. Милутин прек, какав је био по природи, наредио је да свог сина пошаљу
у Скопље и тамо , за казну због извршених недела према Милутиновој сувереној власти,
ослепе и , заједно са .................., пошаљу у Цариград код .............,....