Kính cáo

:
Quán Ven Đường mượn quyển sách nầy trong Internet
về chưng bày để quí khách nào cần thì tham khảo.
Đây là trang giấy gắn vào sách, có thể gở ra mà không
làm hư quyển sách.
Chủ quán kính cáo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful