You are on page 1of 8

III Encontros de Filosofía na Costa da Morte

A pregunta pola música ou como pensar a voces

18:00 – 18:30 h
Recepción e entrega de documentación.
18:30 – 19:30 h
(Apertura) “Pensar a voces”
JAVIER TURNES (Filósofo e Músico)
e PABLO SEOANE (Músico e escritor)
Co-directores dos Encontros.
19:30 – 20:00 h
Café
20:00 – 21:00 h
Concerto da ROFCOM. Concerto Inaugural
(Real Orquesta Fortuita da Costa da Morte)
21:00 – 22:30 h
Cea

22:30 – 00:00 h
Discoteca transferible
(Audición de músicas -rexistros fonográficos-
escollidas e ordeadas cada venres por algún dos ponentes)
ALEJANDRO VARGAS (Músico)

www.pensaravoces.com
III Encontros de Filosofía na Costa da Morte
A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h
“Los secretos del laboratorio. Crónica de un primer encuentro”
conferencia de FERNANDO PALACIOS
(Profesor de Pedagoxía da Música, Músico e Compositor)
12:00 – 12:30 h
Café
12:30 – 14:00 h
“Casa Baubo: sonido, música y personalidad”
conferencia-concerto de MONTSERRAT MERINO
(Música e Musicoterapeuta)
14:00 – 17:00 h
Comida
17:00 – 18:30 h
“Improvisación e creatividade nas aulas”
Obradoiro-conferencia
de ANA JUSTO (Profesora de Música e Psicóloga)
e FRANCISCO FACAL (Músico e Psicólogo)
18:30 – 19:00 h
Café
19:00 – 20:00 h
“Esquelete sonoro”
concerto de ALEJANDRO VARGAS (Músico)

22:30 – 00:00 h
Concerto da ROFCOM e Jam-session

www.pensaravoces.com
III Encontros de Filosofía na Costa da Morte
A pregunta pola música ou como pensar a voces

18:00 – 19:30 h
Charla – Concerto
de ABE RÁBADE (Músico)
19:30 – 20:00 h
Café
20:00 – 21:30 h
“Vibraciones de borde”
IGNACIO CASTRO (Filósofo)

22.30 – 00:00 h
Discoteca Transferible
IGNACIO CASTRO (Filósofo)

www.pensaravoces.com
III Encontros de Filosofía na Costa da Morte
A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h
“Norma e improvisación”
conferencia de J. A. SEOANE (Filósofo do Dereito)
12:00 – 12:30 h
Café
12:30 – 14:00 h
“¿Qué nos dice el arte sobre el funcionamiento del cerebro?”
conferencia de LUIS MIGUEL MARTÍNEZ OTERO (Doutor en Neurociencias)
14:00 – 17:00 h
Comida
17:00 – 18:30 h
“Música e Ciencia”
COLOQUIO
Moderador: Ignacio Castro
18:30 – 19:00 h
Café
19:00 – 20:00 h
“La fe en el juego”
concerto de LAR LEGIDO (Músico)

22:30 – 00:00 h
Concerto da ROFCOM e Jam-session

www.pensaravoces.com
III Encontros de Filosofía na Costa da Morte
A pregunta pola música ou como pensar a voces

18:00 – 19:30 h
“¿Cultura (musical) para qué? A voltas co culto e co popular
Ou a universalidade da música”
COLOQUIO
Moderador: Marcos Lorenzo (Antropólogo)
19:30 – 21:00 h
“Emoción, sonido y persona: la música como acto terapéutico”
Obradoiro de FRANCISCO FACAL (Músico e psicólogo)
21:30 h
Cea

22:30 – 00:00 h
Discoteca transferible
JOAQUÍN RIERA (Enxeñeiro de Son e
Músico)

www.pensaravoces.com
III Encontros de Filosofía na Costa da Morte
A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h
“Despedazade o mundo, rapaces, pero non coas mans”
Concerto de DIEGO GARCÍA (Pianista e director de orquesta,
director do TAC -Taller Atlántico Contemporáneo-)
e LUÍS SOTO (Flautista, solista da Real Filharmonía de Galicia
e membro do TAC)
12:00 – 12:30 h
Café
12:30 – 14:00 h
“Luces y sombras de la electroacústica: pasión de la máquina”
Obradoiro de JOAQUÍN RIERA (Enxeñeiro de Son e Músico)
14:00 – 17:00 h
Comida
17:00 – 18:30 h
“A partitura: o espazo de confluencia entre a música e o debuxo”
Seminario de ANXO RABUÑAL (Editor)
18:30 – 19:00 h
Café
19:00 – 20:30 h
“John Cage: Música y azar”
(Concerto e conferencia)
NICASIO GRADAILLE (Pianista)

22:30 – 00:00 h
Concerto da ROFCOM e Jam-session

www.pensaravoces.com
III Encontros de Filosofía na Costa da Morte
A pregunta pola música ou como pensar a voces

17.30 – 19.30h
“Buphónia”
Sonoclasmo e paseo ata a Bahía de Arnela
Xuízo, condea e execución de instrumentos musicais (morte por agua)
20:00 – 21:00 h
Obradoiro de Sinestesias: “Tocar, lamber, cheirar o son”
(P. Seoane, J. Turnes)
21:00 – 22:30 h
Cea

22:30 – 00:00 h
Discoteca transferible
ANXO RABUÑAL (Editor)

www.pensaravoces.com
III Encontros de Filosofía na Costa da Morte
A pregunta pola música ou como pensar a voces

10:30 – 12:00 h
“De la improvisación: cuatro lugares de la razón fortuita”
conferencia de P. SEOANE (Músico e escritor)
12:00 – 12:30 h
Café
12:30 – 14:00 h
“Armonía celeste y número”
conferencia de RAMÓN ANDRÉS (Ensayista e músico)
14:00 – 17:00 h
Comida
17:00 – 18:30 h
“Acerca de la ontología de la música”
conferencia de JAVIER TURNES (Filósofo e Músico)
e CARLOS AREÁN (Filósofo)
18:30 – 19:00 h
Café
19:00 – 20:30 h
“A música e o Sagrado”
COLOQUIO
Modera: J. Turnes

22:30 – 00:00 h
(Clausura)
Concerto da ROFCOM e Jam-session

www.pensaravoces.com