THE UNITED STATES

STRATEGIC BOMBING SURVEY

EFFECTS OF
THE ATOMIC BoMB

ON
NAGASAKI, JAPAN
Volume I

PhrsiC:.J.1 Ihmagc Di,"ision

llites of Sun·C'}':
13 October - 20 No'"cmbcr I94'S
D:l.te of Publio.rion:

June 1947

FOREWORD
'1'1", 1',,,1,,1 5\&1... 51... tegw, Il.omb;"1: Surwy
"u ...c.bhsl",,1 by chl" """",I.ry 01 War Oil 3
""onrnl",r 1044, I>U~"."t 10. di.....,I;.-e from l"~
l"e 1'..... i<lenC ItOOlf'\"eh. Iu. ",_inll .... 10
('C)Ilducc .Il ""p.'''.1 ."d up,'n 51""1)' of t1.~
effM'c.of our ....,.I.n...k on G("nn5"~', 10 ll. uif'<!
III <.'<)",_Iio" "ltlJ .ir .1I...kt Oil J5pa." .nd 10
....1.lJliol:' • lo-.i5 for~...h'.li"l: lbe imponartl"'f' ... d
l"'telll"'I"..,. ol.ir po..'~r u." inslrumnll of mil_
IC.n- BI"'I~' for plallllUlg the fulu" d""do"'''''''1
l'"iled ~lalMl ant1<"d fo~ and lor dNer.
mini,,&" fulu" f'<'OllOll\lf' pollew.. ....Ib ~ 10
II,,, ,,.lint..1 dden.,... A umm.ry"porI ...d
lIOme WI) All'poniltfl: l'f'pIlrl8 """lainin~ I~ filMiillp of Ih" Alr\'ey m Genn.,,)· ha.. ~ b.etl pub-

o' Ih"
.

.

riI'~

nUs rtpot( .·N .."nllM! pn",. :,
• ""n-.,. In
. tbto. "'"'pIOn''''''''
'"
Bombillf
r"
. •

th~,,~orlhfl:lIi~I~I.les~I"'I~
,""L_
rt
~ of .. mOn- oomp... h,,"";,'~
"'1<"r
-

,.
, in lhi$ rf'port mll~1 be <'On_
l_oropm...... ~M..".,....,

.\Dy o:'OllC" U
.~_, ".1 ....,.('I'NI and t i sllhl~1 10 further
_,.L_~
limilffl to ,be ~jM'C\'1<" "", .. n
_
~ ..
f funl~r ~lUdie!l eon<!UClfti by the ~"'f'y.
isll~1I11Oll m II... \igbl ... f
lion affecting tbe .. a,;.;,.. &1 def.. n~ of the
11m datu"""" ronl.lIl~ In om"
. - C 3
d 3"
• .
_.
""""' of 11... t:;;;piouage .\et, 50 t:.:s. ., 1 an
~,
l"'U<l :.,&IN .nhm lbe.. ng L. ,-ml""" of ilS ronl""1:l in .n~· ma .. nn

MIll"'·

..

~

IUI... ~OfI""',..
;" probibitfd by

thoriud p""*Nl
to an ........
.
1lU! .-....... ...ill DOl

L.

•• ~.or penoII ot"",.
". ,h all

to &11;<" ..~~y L.
~
I"",

.,.bout

101I,

_.

.ppro~ ..

I...·.

--"u«d in

"'" ,..p"-,,,

. .
."b<l!" or in part or. diSlnbuted
"_.'
.

fL __ - I.::> .. born ori nal dlSln",ttoon ..
''''''''
.
of ~ DireclOK of Ceot,..I InltUigen~, Wtihlllg-

D. C.

1~Of'd.

0., H''\~5t 11H5. rn",id~"1 Truman reqlltilt.l'<l
thaI II~ Sun'~Y ....,.,dUeL a similar 51ndy of Ill.
rlf..,IB of aU I)"J'H of .ir .ttad: Ul lhe ....r ap.>ml
Japa.n, Alb",illUlg A'portll ill dupl.... te 10 I.... Sf"..
"tal)' of War .nd 10 tlwo 5..n-rtary of II :-O.'-y.
1'1... offi~", of th~ Sun'r~- dutirq;: its ,I
....,...
ploUl' ""l"l'e:
F..."kli" D'OI....., Clo.......,
I'.ul H. XiIU, lIenry C. AlflandH, n ...

0.............

n.ny L.

UO,,·ltUIll,
J. KelUJetb Galb..... h,
R~nm Liken,
Frank A. :\["X.~, Jr.,

n...

0'

""pall',

o.

u..a.

F,....I &ark, Jr.,
~[0"1\)("

E. Sp.ght,
Dr. [.....-.. R. 1'ho"',-",
11,f'Odo", 1'. Wriglll, [)iruton.
Walter Wild5, S"''''tJ,..,.
Th.. Surv(")·'s ""mph-me"t l,m"i</('t[ for 300

"

.iulla'15, 3"0 offi...·.., arid .j(J(I rill.............. ,....
mih ..ry !lI'J:n,,,," of tboo Omo"''''I'''''
d....
lrom llor ~nny 10 110.......11-I11 of 00
1. UoI
fnml tlor "."y co d... ("SIn" 01 40............ Bot.II
II... Ann,. ..1d Il,.. :\;ny Ja,·.. lbr s..1'\'~" all ~
bk • •I ••1n' lQ lumiOWn,: ........ ",ppi..", ~
port. arl4l u,fonntllioa
"-u-<
....
from 11Ndq1lAlt
blllObrd III TokJ'<l ...n ...
""Ptemlwor IlI-U•• '110 bbf.d.qllllrVQ IU "
...
O'b.II,nw;b....... and "apMk;, o.nd "'UI-W;
If'amillpf'n.t.q; lQ 01...... poItU of ,I....... tW ......
t1... I'anfW-. aDd I~ .u.n. aaataIaDd_
II "'5. ~ ..... to ~
of.anJ5",- ",a".•.,. pIarmq: .... r
....."...
mrnl by~I• ....r <:atllpol'l:J1 by
pum,
..... to ..."".. ~bly ...."..... _ ~ ..
J.p&lI', - . : r aDd ..... .....,0-. ""'1 \nplanl. and ibdlBtry by ibd.uy Ill
100iN ...... nmd",,1ftI ..
«
..,..
lopt plan. and tJ... ~ of
;"...
tJ... .V, tht in"",,] d_.-I~""
'""'inJ 10 """
p _ of --.:lit-.l ..._
.-I.... 1M mutli(' of .....1110 .....r -u.. ~ Ilw
ci.-iliall ""
Iioa. u... .........,'
<JI .... hfci ..a." , _ OfP'I'DI_. &aIf tbr ftl...u
the .tomif' bom~ ~ .. ""PO'U ..-ill ...
>-.I ....'·HIIlf ....... P'- of u... A-'.:r
n.. s........:r inl"'"'P.fd - . .
.00 h ....
""'" mihtv.:r. f:'>\"H1UDftl1. and iotdllAnal ol5aak.
It ,6<1 ""-'0"-....,.] aod 1J'aDMa1ftl1lll&l1.:r-':-ta
.'hid> DOl onI.:r ban
-r1ll to tbr ;:"an-r.:r.
001 .lto.iD flll'lUBb d
11........ 10..- otloH Aud_
A ~ t s ha..~
~ 10 Iul1I ..............
SUI'\·~..'. fiif'o to tll. C","ral Inlftl.,....,. Group.
Ihrourl. whif'b tJ....:r will br ......hI.. 10..- fllf'l!of'r
~u.m""'lion .nd dlft"lxItion.

'"

'*.

TABLE OF CONTENTS
Volume I
Inlroduel'OIl
H~f~.....
UlbI••'- _
Plrt I Summa".. V""raIlnd milltdJ.._ infomuolion
2. Efrf('U! of lIomie bomb .... ioo""I""1 olnorl"",,,
L.ar"gf' illiC'rl map of Xlguaki (in ,....bl 11I..,hffl iMM!.o or _k
ronr).

r"""

,,

Volume II

H"'el'1'iloQ tlbl",.
l'lrt 3. t:frl'C't6 of I~ bomb 00 public lxtiklinr,
4. Efr""UI of Itomlc bomb OIl public llul'lif-o.
Lar"gf'i"ie'rt map of Xlpsaki Cin pxk~1 Inad"d ;",;,;w of '-d
o:o\·erl.

Volume III
He'e~ tlbll'$.
l'lrt 5. Efr""ts of ItorttK bNnb on madline,,-, oquipmoonl. Ind
pllnt ul,lit"
6. Efr.... ts of Itom;" bomb on I>ndp-- lIlld 1ftI~1U(IG

syslems.
•. Fi,... dlmlge .fr.... lS or ltomlc bo,nb.
8. Traffil.alions of Jlpo,nes<' offieial IlId ",du;;lri&I dO(1l...."l...
"'I>orti"g rel;uhs of Itomic boIllb Inuk
Laf"l(e insert mlp of XI~ki (in pockel lu..,I...<I rlNde or '*'1.
"'l'·er).
,\·.u.

'11<'' ' '.

\ IIblr 0( " " " ' " ' '

for _b .-..10_ ,rod lor _b pan .. ""'" odotd .. t1... f~

:

.- ....-.··

,."


••

INTRODUCfION
I. Th~ a,omi" bomb ." •• L~ '" Ja,.n l>ro• ..tf'd .11
III Ih~ .Iud.......... "I
t...1 b,.
I II,· l·h)... ,....1D.ma/.w 1>" I>lOn of I hf' l"1111 1 ";t.\<:"
Slraj:Ni,· nOl"b"'t: :'\1"'",, ('",,,·""tio,,.I_I)"I'"
IlOmhi"l: "I'''('k~ had 11,,·...·lofor' I""." ,.,. aJu"l<~1 ''''
II", rffl~ta or ,1i1T" ...·"1 I~·I"·;; of" I'al""'_ 0" "r"'~,fi,.
I~'I"'" of l",il,11I11:" aJllI IJwir rorll~1I1 <, .... "h • "'pon
or boml•• ,Ih. d.... ,ru,,'i,·~ "If.... t "'hie" ..'... tOm_
r-.... m·,I.'· IIII1IIMi both '" >o<'OPf" and d~ 6f
,I.,,, ,,,. I" .,I,hl,Ot,.
f.("I""I ..".... 1Il_
.,01 ,1. .u"II.~ tl". ""'ilo(l>l 01 ilO'"b. I~f'" (in.~"di_
IIr,' "r lIiJ:h-H]lI..,.i,,,). dlr'~'1 1111 Or '"'u-",i;j,O
f",.illJ:, w'·"II"·r"o,,.lil,oJla. la')(I'1 ","ir,jlil~·. ,·isu.;
.>r ... ,la... i'"illl:. nit:hl or da)' .11."" .•",1 .II,lnd"
Th" ~u""",," or I.il" ......f .n .ir .11.,,1.: d.p"'''d...1
upon Ihf' 1.'·
101.. or u"I
I>I" ....mbiu.1I0"
.,,,1 ......nilll.II
of ...'·.....1 all of Ib"""

.-" ,

~"II ...·ly "". probl....

'. -'

••

"'.n,·

Z. Will> II", .d,-""t of Ih" alomi, bomb .... m" •
dim·..,,,, kind of alla ..k all,] a "'>,olntio"ary wrap_
Oil \\hie!. ''''1'n_'1! "II kllo\\" a"d ,'OII,.,.nl;ollal
mran@ of a"rlal w.rfan·. Ita J.hN,o""'n.1 ..... ,JJta
OPl'Il'..J up ""•. Iooriz(ms. ""•. fi~lds of oludy. Ih"
nsulUl 01 .·b;"h "'..,1 ha,-" far _"bi.., ..tr<'t'U1 on
••ri• ..., .nd 00 mili'ary .nd ". J conslru"lion 01
tl... fulll..... :\0"', .·r "'"re
n""rn...1 "'nlt Ih..
d,"'lr"cti"e ror",· of On .. m'Mil,· •• 'ul Oue 1)111)". Oil
all
of """$lrll'·I'On. 1'1,.. arca of da",ag.,
i"51<'O<1 of bring 00116",..-1 '0 a f,·" lI"nd.,..1 oqn.rt'
)·.nis. no.' .. "rom~ "'Iu.rt' mil",,; ."d dam_
.g<'. inst""d 1)1
iufliclNl I1\" • numlM-r 01
bombs fallll~ at dill'......m IImrll
pi......... no.'
......"rred in Ih.. fraclion 1)1 ........"d ."d Irom on"
point. lI,·n· "••• a bomb Ibal IIMII'O,·...1 or d.m_
"t:I~1 IIlm... t ;1I$la"'II"''''''5I,· hj' hla~'. fir... and
..."li~I'o". AlIIl 10 ca,,~ Ihis ,Ia'",a/;!,
of II...
fin.. I",ill's 1)f bombil\{l' '.-ehn''!U'' rould 10.. di......
p"hl_JJ Ih.1 .·u n~r:>· ..'.s to lirop .nd
"l(ploo;l" II....'1)m,,, I"'mb III IhI' "inml~' 01 IJKo

'."1"'"

"""'II

;nd

m.".,·

,.,

<1....,1:1>.11"" lal'll"'l
...-n.'n '0 •

\\"ba, f•.uo....1

....

.......,,"""1> tlw '~I ....o!1

3. :'oJ.ny

~"'". ,,1'~11 I.Ul""i~

."d .,

~
Ii",...

1"·~I'O,·.I. I>.,'~ I....." .'Oll'" ol~" "
I'
~,
"JI<l.·~r,,1
I '" .'01111. bomb. I'n·..,tIl...1 in Ill.. "',"'n .....

.,t., ..

lK'l.IlI,fi.
up!"'n...1
11,. "".~ . , ... ......
nd ,... f•
..,~

P..... ~pb., .. hit-It .... ~ """" d.o.."" f....
......lbot!l('af.ppraqaI 011 llor 1!r'OUnd.
by UPf"rt.I In llor .....~.-.J &.-Ido
Onl,· llor .b..ru_ 01 'i..... ",1 tlor ol>lil.....' _ 01
.nd~, .... "... ~ "n~rp<-.I "'1Il. limi'."<:>n<,

...........-w

oIlD'''''',p,_

"".11

4.
@uhjl"("la u ••If...." of Ih•• ,O"',~ born!,
un ,,,do~lruI.1 "roMu,": OIl p-tlbll~ uldil"; OIl
poW ... L,"ld,~; 011 ....nn.....-,.. "'l0I~I. aDd
pbm ",ibl", 011 ~
nd U'aaIporuI_
"J"'ll""'~; .00 6", ~
lutod I..- ,....., _
b..mb ."'. UNt...1 in ,h
port. i, .. ~ ..... I
Ih., ~offi~K'nt
rollta","" .....,.;n 10 pro.-i<ln
.mpt. ","oJ"("<' ",ol"ri.1 for .!o!n>U1lj1' ~1"l1n1J in
""'IIIl.""t: Ihe ""I"nu.li""" of fu'u....,omio- bomb
.u."L1 .nd for d,·,"isinI: ........-y IlllcI -eIoq..,,,
protfotti,'" ll>l'UU,", Only by pro6tinr: I.... I....
Ie!oIons ..I tho, pqt aDd hy ~tinr: _nil
tutu... f)OoJIIibilit
""n plaJmon ~ ... nlt10....
.'hi"h .·ill ....r
10 • romp.nui.. ~ mmun"", ,....
,·ffrca or." .tornic bomb Ulatl.: on lh" i",jl1$\rial
."d ..oo"o'nic lif" of tl", l'"il!'d St.I.....
$.•\ 5U1l1 ri.. "on of ....,10 of lIMo indiridtuJ
"'potU <riD
llMlOO in Pan I,

d.'.....

'- Rf't
l.bIH, .·birb f......... iautlor<fj,o,O'lr In
,bis ..Glom"
i.....odtd in ~ 01 tlMo od....
,·olnm...., ro.-rr t .... follo.,'¥ ... bj..,\JI'
o. Dr6"itiolta 01 I.'·pt'll of dam,"¥" an<1 "nn,
.J'I'li"d Ih"""O,
6. Iln,ldi"llI.'·Pf"" ....
T.hIr.\
~. II~Ipbt,·u.m-.bob,y.a- T.hlrD
•. t-Irf dassifintlOll-btIildmr aDd ..... If'IIU..

.nd .",

""'...m...tiol

REFERENCE TABLES
TYPES Of DAMAGE
DAMAGI! TO BUII.DINGS, INDUSTRIAL AND

DAMAGE TO MACHJNDY.l1T1LITDI, AD

OOMESTIC

EQUIPIIINT

C,,) S,,...,I,,,,,I 1)."'8I(r to prillripal lod_
forryi,,!: ",cml"'l1l (tn,
.' I......... tol"'n,,~. 108.1.
1.....UlI( ",'.IL<, tlour .J.h" III ",ult.. tory t>U1ldlllk"1
rt<l'llring t.pl.""",.,,1 or external "!,porl dlllllljl:

r.p,,''''

Ligh~.

mrml,o(,n ~lIrh "

1'".11". allli

,..ft",'. ar. nOl melll.I ...1
(6) S"I,,~itJl Da",ag.. to pur!ins '00 lithe,
h¥hl "wml", ; Btnlll"'" of roofi"l' .nd lIOu·lc.<l.
I.....nnl[ HI "'• •-.11$. O.,n.-g.. 10 ld- .",1
Illlerior p.rllllo,,~ nH ",dud.d

.1

(<I)

Tf/(d/

"ot1t1'(1""'IllC ..".•• booy...... ""'*"'1
80l1h l'f'pO,r,

16J 11,,,'1/_
of nom,.1 "'."UN•• nN'.
10

"'.""r...\u....

,\;l"."

t.uaU,.~ .......

(~) .'>i,g/tl It"'lu,n'lj( ,,,,,",ir .'Ihm "~Ir of
'lOfnl.1 mainl'''.''.... otalf
DAMAGE TO CONTlNTS OTHER THA."i
MACHINERY AND EQU1PMDIT
{<I' T0t4/
"Ol_~
{6j OIJ.;, l"..Ll. ,f ~ or rtpoo,n<!.

TADLES'" AND" fROM JOINT TARGET GROUP
T,n."

lI.ilJo"f

'V,," "" d~.oo1""h.'"

[1 \\"10 ......""'10..,.:>(.

",._,1

"",,,-

"
"

'"
,,1.3
('""I.l

\ '1
\ 'a,\

TAnl 8- flH ...
·"""'.............._

U

lit, 112
E1. n

"

'------J!

"'"
"

AU.

..,..

"'7.~

\

U ....__

lIu,ldlno' 1> .... 1".

-,-y,.."".

"'

1I.ndiu_
".".in,
....._.
'~b

n.2
;\1 .... ,....- _brr-

1.7<1ited_

-

...........

c.~,
7~

...

tnI~

,

-

......

__.""-"'''''_ _

.uy~

01"'0,000

"""UI_ .-no

..,., 1_ " ' _

7. Mal. , .._ _bono
I. I <1;-' .... ""ly.
('7.3

....'.'....,.

-

• baD 10,000 ...........

'«1 plan

F. )l"l'lot.orr, .'all-bNri,,. build·
lop. (May
IIIt.mll rol·

ha,-.

"

um ...)
8~

CJ

rI(:~

1:. Multio--,. , ...... bulklh,...

8.

n,

D. \" ...........,..,. buil<t;,,1t" cI .....

"

.ttuctu....

.,

~: ~~: ~~\tID"U.w. ...... D.
"I t, .u .. CII, CU. cn. Cl

FIRE CU.SSlfICATION-BUILOINGS AND CONTENTS

':u ,

7. \\ l.ho .. 1 . . . . ,o<>'b

--..c,.....

........ . - A ,

,

PART 1
SUMMARY. GENERAL AND
MISCELLANEOUS INfORMATION
l. Ohj~1 or "Iud~'
II, :->U"''''Rry

III. G.'neml infonnRtion
1\', D...... ril'tioll of 1'IRW'""ki
\" [)('Ier",in.tion or
poin'"
\'1. l'hOlo interpretRlion
VII. D~llIilcd l,hoto-;nterpretRtioll i,,,lu,trial ~I"'rt
\'111. GClle.... II,hotoglllplt.
Fn:m ti~l,iC('e.
FiglU-eiI I 105, i""lusi...,.
Tabl", I and II.
l'hol~ral'h" I to 3,. indusi,'e,
J)alll~ allalj"$ls ,1>....1£.

,..,ro

G

-",

~

""
"
"

I. OHJF.CT Qt' STUDY
"",,,I "~II"".I br thr ~IOI"i,' homb "tt,,,,!; "tl ~
'\I,!:,,~t 1945.
All Rl'l'NOiOliI \\"u "iJIo 1IJ~'Io' 01 II... ~("II'''ry 1lI
th" ,I"",".,· .... f""1 Pro·I,,,.,..1 b)' phot<J-mt"fl""I,,_
11011 ""'Ihool" follo\\""'~ Ihe Jrol'l'''l~ of the hOmh.

2.

l"rfr"I".. 1 .ulhoriti,,~. Th,ou~h r}·,·."itnr,.
"Iori..... ol......"-.uo" or A.~h-burn' 01' I"'nto"" .'~I
,n.t,,",,1 obj.... tlI•• nd <-ool"''''u", ,,'orl.; ...·llll ot"'"
t... JruI. ("Oo;;id"",bl" .,lIl1lion.l .1I110"".U(lIO ....
ar<j",",,1 ....1.li.... 10 ",••' I'ffrclll; 1. r" thl' phpllolQ.
rna ....... ,lting from tlot d"tOl.. lIon (If • 10"...1<11'.
fisoUnlO bomb.
4. TI,i. 5"mm.~· i!! • roll~ p......."t.tioo of
r."III.1 m.ll'rial b.s<-d Oil • Rtud~' .",1 .".I'~I\I of
.11 .......hI... d.l. I!"llwrrd III 110... field ."d 1I:!o1'Ci ia
Ihl' pn'parstiOl' or l'hysi l. n.m.ltr U'.'·_
Rrport 70. Th.. l ...m
<Il"'t....1 ~~1~· III I....
l'Ollroclton of inform.llOIl Il}· !lOmr I..
.1I••b..d to llot Bril;,.l, :\lill8iQn 10 J.l"""... 110
.'1'''' io ~agataki lor .pproxim.I.. ly 14 d·S"· ,\

o'
....:0.,.1 .loo:nK bomb .,rr u;.MI III '. ..ri.... ...
~

mwl&J'T
1'00
1 (z d.l. on Ihr ",m,lanl,,;"
and d,ir _ b.-t.' " llor rl'fHlil o• .tI>f' .lon,'1e
bomb d 01 "",,·.. nllol1.1 h~h ....rplooli,-r ....1 on.....odiary bom'- .~Ih ..... pr>rl 10 ph,........1 ,1."..I!f'.

om""",

:!.. Tbr """p!r_1l1 of 1'1,
1 n.m.1!" 0,,'..;00
Tram:! rompn.....d 13
"lid 8 .. nl~trd mrll,
Tho- pbo!or;r:apb... p-oup """',,,IU'!! 01 ol1r .·.mnl
offiro.r "00 :; ..n1;"I 1 IlIrll ..... fun".I"..1 by Ih.
Heg;ooaillradqu.n of C~BS Ptr;lOl,nrl.·~
d....... from bol1l llor .\rmy .,,01
~""Y """",.'11
on Ibr follo.-lllj\" l.bIr.

om

ts,,;8S

"'pI,..l.....porl is ....ing """"....1 b~' Ih.1 lIl\"tlih_
gating Ijr,I'ney.

I'"
_..n-.-..

B. I1\THODUCTIO:o>

._, ,-.-. ,
!

I. lIifbligb~-.\lII02 ....... "'on 9 ,\ugl,,,L 19U.
on... 0'1.'0 B---29§o""r !\apAl.;i droPI>rd Ihr ~
.."d last .tomic bomb u:lrd ill Ih....·.r again"
Jlp.". An "'~''''''''ju_ rrJX>r....I:

",

III,)· itb .·IU,~ ._ke. \1 'lor ,..".. lh"" ., ,101
..,,,, vi 0....
"d
."","0 .'hllt 110,,,••
",hr:<~ I.......,bdou.·
rin. """,nd
rl
.,ld a """,hi". 1:>10.., •.• '
0><1 blll'n'"
, .Irll. n.. P"OPIr lJl ~a,u;.akl. " ....." 'i'H>oo<' .·00 ll,~l
0\' t .... ""'e< 'i'dit<' lJl ,1>0 hl&>' ••11 loll ., thoOJ01o

,\'~

[

E ,

.......

,, I•

i

~4IJOOO

000101
538115

"

"

,

,\lot .'on," ,-,<b ~,pIodtd••" 1m." .... ft-'
...."-"""
-....0<1
fi .., ... ,b"".h • 10._ .'''''''01 01_ne;;"m bad 1_o ,.",,0<1.••ld ,I>< .............

.•

"

r.

u,""""".• a

,tor.. had ,,,,,ai,"'" • ,Ii_t M .•,,,1 ,llr .h,,10 <I"
.uriorod ....,... ~ ... "h •••'o"ld III,'"
,,1'.... r_

3. TI,r Inm co'mdu"I",1 • li,,"1 ,tud}' ."d i"'I__
titHl of buildin!t". ",.d,i",· 10011, 1,...11:"". I",hhc
ulihl'<'5. ro",mUIII<'IIIlOl'I...·n'i...... ilu",kil. • "d
"'.I"n.lI; g.tll<"....1 ill.".t,cal '11,1 .IOO·UIIl('lIt"r~·
m.l..ri,,1. ;nd"'lilllt ,).p.''''&I' .,"-011111" of tl,,·
.Io",ir·bo",b "H.,·k .".1 J.IN",...' .IRIIl8):P ,,_~.
mrlll"; 1",1 ro",liwl.~1 """1<"0"_ IIlt"rror.:ntio,,'
....1 ",tp"·i.·,,·,, "f "',,"}" uf thr ~Jlr",,'ill" ..it}" '"111

di....1 hot. ",,,",,,,'h,.,,, bj' o,dl".,)· h,,,,,l...

ExplOlliJl~ i" Ih" nir "I'Prox;mnl,'I~' 1,700 fl't!
,,1,0"" thr ~IDt""YD"'" ,li$lri"l ill II,,· t:,,,h""
\',,111'" IlrClion of II", ";tv, IhiB !llomir bl>lllh
II"hi,,·,·... <I r"""IUI of Itn'"I;" i"I<'"~;IJ' Ihll" Ibr
lliro;;himn !llmnie homl>, !lhho,,~h Ih,·." w,'n' "".
8

0' h.•"''''0'"1.
cmill",1 ....di.liollR ,."ltin!:

<In.,.. ...........

<:onftaaralion
Ullabk- 10 <:-ontml. A !up ,......"..., . .
.Unhuted 10 ptUIl&Iy
(
~
IlIIlJlb); lb. l'PIJIamdrI' Ia
10 ~
..." .... "....h .. o ~ dn_ .......
C''''UII1I

It
f.OI" I""Jo"d
th" hnl b.".I, o. ,,If....... I, ,10...·" Ihrouj(h tl'e
"i"ilol" Il'e~tn"u ••,,01 'IllO Ih.. "It...."iolpl ."d
,"-lll'l'.I"'!: j{.",m
~.••
r. I'n't'il" ...... 01,..-1'1°1
till' bomb "'rrr 0111...
o.dt" of • 11Io"..,,,I-I'ilho,, IIm<'ll 11••1 of tlip
.1",08 I'h".....

C. THE TARGft

..

I. TIl~ ClI,. Thr r'11 01 '.~.aU., lor.ted
II", .·ro;l... m roul or K~....I", ,n .ppn>~"""t"',,;:'
It""r 32"«' 1\,. lot'\:lllld' 1':!9·~Z'.; Ao ...._
pon.ot ",d... tnal "il,., " I..d •••n",.. "",k p0pulo-hOI' o. Z'>II.OOO ptnIOI bul U lb. linIr of tb.
.1000..._bomb u!",-,,, II fiJUrt • "'tutUl,1' I"
h.,-.. l......, ZJO.ooo n... MI. ":0- on
.........
.....1.1 ~!np
.1oJn,. .......,..
and "",.
I",od,d up h'o ""lkyalO ,b.. QOI'1h l·"'k....t, and
'lOl1hra11 t'\.ka.I,una .,.....11 ....... ..,.....t<'t1 bo-

1'"

II. SUMMARY
A. rOREWORD
I. Tho- ........y of '&PM!;i
~ "hl'I,;,1 0" H
(klobff lIN'; "nd • ~ "' 1 1 011 18 ~owm."",
19-1;; Tbr o.r... l1 obi
"
Ibr rollrtlKm,
......h ..". .",1 ,,"a1uation of (I' <1.1" prrt""'I~ to
pb~ d.m&p' ..""... by Il>r drloo.llon
the

lli'" ilO ... i,I... I ·.,1 "or 110 """W'OUR l>r<'.""" 01
the tOIKlil'''l'hi l f,·ntl, ..... of I\R"..... ki.
". A$ ,.. tilll.l d B,"1 de"",ril>Pd h}" .l;iCllli.tllhe
"""I'·Br-fi••""" h01ll1l hnd "ho"g"d ;1110 • fi.. b.n
holl"r II'An th .. "rlller of thr ""n (70.000.000" C.)
,III,i"" Ihe 1I,·I,,".tioll tll.1 "'U ov"r ill R llIillioml.

2. f,lI"rda. Thl' 1....I,.-...lIIi: ...",,11iI 01 1M up....
"ioo .'''''' U u"i'lUI' ."d Bprrt..,-u!a.... lb. bomb

"""m,..-

iuel•.

•. lJ.ilJiA",· U.m.!!" 10 buildi.ngll otCu""""
o'·l'I'.n ..... of 1.8IqJ....
:'itturl"..1 dam_
.ge r);tend""l 'rom 6,(X)O 10 7,000 f""'l north .nd
_,Ih from OZ ."d 3.000 10 ",000 f('('t ..."t and
•·...t (10 limilll o. built-up .rras). ~prrlici.1 and
mi"o' d.m"!!. OfflllTtd "" f•• " 19.(X)O f('('1 fl'Olll

mi....

• mouIl1.",

fjriJgt~.--Of Ihl' 3;; bridgtos.t disl&ll"'('l' .-ary_
ill!! from 300 f('('1 '0 7.6JoO 1""1 lrom Oz.. 4 "rtl'
h..,-il,. 01' IO,.U~· d.maj:",1 by blast 01' 6tr .nd 6
olhl'I\I I"fferrd .1......tu,..1 d.m........ ol!lOmr nailltf'.
Il. . .-~" ro'.....,I.. bri,~ .'1'''' lilt k-A$t affr<:lr<! of

.Illlt,.

t.
of tbe ..pproximr.tely 30
I'I'inlo""""'~'f"'I"
.ilhm 6,000
of OZ
.-...., d.,,>agNI by blasl Ml"td o. Ib...IOIll;" bomb.
.\11 o. Ih" .......1 .nd brirk "Illeks .-ilbin 'his .lW,,'..rr 101.lIy d.mRgl"cl .

,,'ar""

' ' '1

d. I·'ilili~~.-.\II publ;" utilil;"" .'e.... d.mapod
• ",1 d..... I't...,t .od for ,·.~ing le'>gIhs of lillll'
II,... ell}' .'" ",'illlQUI ~.... "Irrlricily (!'(Imt tWIr>c
po.·rI' .ft... 2 d.~ ). •-.t... r (90mt
ilabl. for
hou~h{>ld uolr .fl"t 24 hOUN), "1......1 "'••nd .. il"""'iel' (48 hours) .
l'. J/"fA'..., looI,.-D.m"jr,l' to ml("hin... 1",,15
d"I'""d..d 1."1:"1.,. "1'0" 'h" I)'pr o. ronill"I('1ioo
IlQll$inj[ lhem. It ,"Ari",,1 bPt ........o " ."d 10 PC'"
"flit of 10lRI Ill' to 6,000 f....1 from GZ for .1I1~·JH'"
or b"ildillKS ...);et'I't .... ood f..",I'. In thl' 1.1l"',
d."'Il(l:'· .-R~ 95 I......cut R' f•••" 6.500 f.... t fN'"
(;70, DRIll.ltr "'DB •• " ....1 b~' liN', hl.$t. drbm.
""'1'<>;Iu.....
j.
Comh,,~tiblr dchris "'jlhi,, 3.000 f..",
of G70 i~ll;I,,1 imll,,~hRl,·I ..., ."d ",,,"}' lim< 5t...",1
Ri",uhR, ...o".I~' h"' ....""" ;1.000 RIld 6.000 f.... l. A

""".1

.,,,1

-

.aIIt,..

OZ.
6.

.",.. 9...,t,.-OnI.'· 4

.pur,

., H.Jl..,..~ •• (1"_ 01 .-..f ....... ....,
grOfIrW....
Tbr
'"
,,..) and..-rrial d;"lril'u ."'" in!
...p.d ill ,.... f..., riTrr
Tht ........$JIIll" """ 01 !lot nl .......
.bool :w I<juarr miJr.-, bul thr
it,. ~ilt-up
.......·u'- tban
.....
6, l.... n... l'rUant, H,
la ,lot
.-tb•• ,.~ thrw-q.....,.,..., 0I1...w: .. .-idlh.
l'OJIButultd tht md",",""" ~_ 01 "Rp>&l:i._loilr
lhe .-idc ~.kaihirwI
toal&U>rd , . . .
r-om............nd ......... .-1 ...... of'
1;<
r, (1;_14' ~"P""ki J- III
tropiral
....... Irorrt:I.r inll...........J by'.... _"-tit_
'I'hr roW oonh.. ~ ....,. _ _ prod_ do.!.r
d.. "nd rold dnol '" tht ....1.... .-\iIr tbr
..~"" _Ibt,h- _
III _ _ britIp bol.
mol/;l da.... and • grNI dral of n.iro in J
....t
...rI. Jul.. \\-111"'" 'rruprrallU"" ..wor. ......
th•.•.......,.~'i! poiol and olDO.· ;,. ""'1:0-' ~
t""'prraIU....., .ltbouf:h IlOI b~,
_I01ltd
b. llot 1:'"1 humid,W Crytuol
,..Iher
1'~""iJ!- io Or10...... and ...rI;< ~on brr
11, lI,gI.~.rpl<»i .. otfMi. I'rioor to
.tomir
bomb _lim On II _\up.1 IIN~. :-'.,uak' h.d
btrn olUbjHIl'd 10 6,'•• Il"-"" by ~.q>b.o".
botl,b!I on Ih. fol"'~ll$ d.It.., 10 _\""",1 IIN~.
z:; AI,";I. :!11 Jul~', 3\ Jul~....... 1 .\upI'" lIN".
W,lh tI... nr<'lltlOll "f dlUllag<' 101M f""r ,"","'...
lion~ 1..I('d bl'Jo-. no h,¢' ~plMo,·....... "¥" .. u
'o"nd ill ,h.. ~nu('lu"",
·.,·...1••hl>ouj:lt A"
",ltlrt"m",..." n,,",""r 01
10 bon,~ f.U III Ib..
""Tom"I",!! rotllll"·.. d,,
(I) )1,t",I"-J,, :" ....1 .11(1 .\n'" 1,1."t (Grolll'

I'"

F,.,.-

• '0 sln,,'["""", 'l<'~II!Ohl.'; ,,o"sid'· ...
26)- ,1."'''1:"
1IJ And '''I'"l'",,·l\I.

'7'

• ltl., ,1.nIAg'· '0 ",o"h,,'"
'j
,I.",";:.' ".
( -~l . .";tn,,·l\lrRI
.
"~i

....

",f"n.,'d.,'O"o""'o
. I

ell""""'."
11''''1'''" ,
lJ"il,h,,~.,..' ".gR',
I ~.," "0,,,,.1 "dllool
(3) ('o"~I'\'''' b",I'lIng 0' "',
(Oro"p I)- .tnl<'\urlll (I,,"'"~ .. I ,I."," ", ,0 '1

(~) :'lnlClUC?1 .•",1 '''I",~.,r,~ h I (G~lIl' 48).
,.."""1.[,"",, In,,l<l,,,~''' M,\."~, No Q()

t·. JAI'A1\a:s~; DWt;I.I.1NGS

O. TIlE ATOMIC BOMII ",'MACK

I.

I

.

MNro,ological COll ,110"0.-

"Tlw

,1.,-. ""u
,

• .,-,Ih not ,',-rv m"ch" . 1
or hll'"'' "',,drar
. 1.'- .. · Wi".1 ""A' from the ",,"11\,",'.1
"',,"'....,., .'
.
,
\'. '[,;Iil'-"'.'
"ilh. ""Iocity of a m.1<.. I"" ,our.
..,
.
lIllli""I...1.
~ Condition. in Cjly.~'·I'",..ioll,.J,. • gel"e'RI
~irrl (...·.rnill!!) h,[l>l'<'11 ilOlInded A' 074$. \\"Ih "
raid alrrt (ala,m) 81 1)j50; this was ~al":,,hl .al
os:JO a",1 the alert"''''' of Ihe p,'Ople Wft" '~11l­
;;jpU~'(1 b" a j;1"l'81 fe,·ling of rdi,'f:' Th,· cIty
",mfti"ed '('" th" ,,·.rning alert an,1 Ihe raid alar'"
...... not ~";"en "l>:ain until 7 ",i!llm....fwr tl,,'
atomit oomb hatl explotl,..1. Aa a ",""It, I~'II$
than 400 I)('"",n. were in the IlInnel ~helters ",Iud,
had eapacitje;l touling appNximuclJ' 70,000.

,n", "",

"

3. The AllUk.-.\t lIOZ, 9 ,\UI"".t 1945, the

atomic oomh "'hieh "'a. dNpped by One of tWO
B-?9>I detonatt'll at a heighl of approxi,,'.I..tJ·
l JOO I""t o"er Ihe "Iftl.")'o,,,a ,listnd in II...
l: I"1Ikami \.aUeJ' S<'Ction of tbe city. ,\ Itho,,~h no
fire "orm ,le,-c1oped and tl ... irregular It'rram of
the cit" confined Ihe ma,im"m int,.,,,ity of
dam&l!C-to the l"l"1Ikami \'ftllcJ·. Ih(' 0"'0 of almo.t
complete de....tation <.'q"aled 1.8 sq"are mil"" an,1
e.."altiC'S. aoconling to theS"rn'y'.linal e.tilna{(·,
.·cre 3~,OOO to 40,000 kin..1 an,1 .hollt Ihe l;iIlll"
number inj"red.
K ZERO POI1'>TS

I. Odinllion.-Th" ZCro point mfty h" tlefinc<1 as
the point of ,Ieton.lion of a 1,0"'1" If tleto"alio"
tak"" pI""" in the air. lloat point i. known as air
"ero (A7.). The Jlrollnd locatio" of the point
<li.,..;,tly "n,ler the l>oint of it. air b"rst is ,I,,gig_
nftlc<l ""gro"nd ""ro (GI.).
2. AClion of Radialed lIeat.-The heat radiotc<1
INm the oomh at the time of its ,·.~p!""io" "as
1Il,fr.cietll 10 U"9<: rharri"g 01 e"po9<:,l. 1II'lla,,,t"d
"'0001 ...·ithin • radiua 01 appro;<;mft\"ly IV, milea.
The ~,I13 01 II,~ ehRrrinl( Ret,on "re cRII",1 "fl"sh
hurrJg.'· The locations 01 GZ a,,<1 AI. ....cl"<· <le"rllll""l fro," fI..h b"rll3. or rftther from the ",11;''8

Vulnerahility

J"P"U('lll' ,lw"\1i"6'11 ,,",''''' entir,·ly 01 W~I
rll"SlrudiO,.. "1,,,"1 50 pere,'nt were Of\<' story "1
I...ig-ht, lind the remui"<!"r "or!e,] fr"IIl On" ""d
o"e-holf ttl two "tori,... FooU"b'1l w"r" tlf ~"ln_
crclt., hrick 0' aloll,', nnll "'Mtof Ih" roof ('O,'"n"6'8
wc'e hurrl-h\lrnt~l hl"el< li1l'.
.
.
b Hoof" were "a\lllily. ro,.",,~l w,lh da." 111<..,
h"t' ocrosion"lly " "ast_concrete till', p"tt.erned 10
,,,,,,,,,,hI,, dav lile "."" lIIili"e<1. In 011l1~'1Il1) drea"
u Ih,,\~h",] ~f w:.allot''ll in rare in"t""',,,,,. .Til<'ll
WN" "ppl;,~1 [(> pileh"d roof" and were I"'d ""
"""I oW'r wood she"thiug which """s e"rrie,] 011
he<l\",\' wood s"PloorI8. m"n~' of which were h"nd
h"wn.
(I.

2. t';r" Freq"enoy.-Th" lire 'ecord in N"goililki
",,,a e.~"lllinc<l, o",l th,' following d"t" ure ""h,
",i(tc<lus" ",,,tter Qf intere'SI'

'1l1·-1a, ._
19-1,11945 ••.

T.... "U"' ....

......
,,..,od""

57

"

·u

1-......

.

'I

''"d_'U.............
'To ,,:-.,-

Th" f,re chief atlllc<llh"t tloo ]l"id fire depdrtme"t
wa" c"ned "110" to fight fir,.. ,,11O"t Ihr"" times a
month, Other lin'!! were e:-ting"islll'd hy "01,,1\,
t,'"r "swci.tio"s, .. nd We'" not report",1.
G. CAUSE AND t;XTENT OF FIRE
I. Conditiona Prior to AUack.-The cil,\' plftll of
resi,letlli,,1 "ruM did not follQ'" "'n' E"ropean 0'
Amerkm' ]latte'''_ D......lIillb'S weru'cornbi,w<! ",ith
induslrial "re1l8, or WN" dust .. rt~1 ill 'nnn.\" 8''''tio~ll
of 11", city in " hOll;:,··pO<.lg.. IIlamwr. b,>illt; 1",,)1
tl" terra",g. in ""11,,,'8. and on le"el grou1I<1
IIQ"l;\'" w.....· i",li,'id,,"·1. b"t sonw "1,,,1\('rt~1 t"'Q?,"
th ..." I...."ilil"'. TI",y w"'.. eI,);,'ly built "u,I, I~
rum,." "re"8, l'"rliu"lnrly t""",,,,1 till' ""n"'r "f.'hr
,it.". th'T a,ljoi",·,!. Co",p"rati""ly few <!"'en",r

",,,re h,,,11 ."h.''IJ".."tly \<' W:18. ~·,·,,"t.,· 1"''''·t·1ll
"f t h,· :1.8 IIlf "" ,,·_mil,· h"ilt_IlI' ""'" "-ua:m I"'·re,·"t
or ",01"<' h,,,h ul'. "Iuln "',d s",'o,,,lary str",·t" '"
".,.i,I"l\ti,,! M"no ""r""all"lly t8 f",·t 'I' "-,,hh. I""
,,'n"~' r,,,,id"I""" " ..n· ,1t·'·,Mihl,· sol"ly b}' ij-foot_
",i,h' foolp"th~ or .Ionc sllpa le.<Iiul; 10 n.rro....
t,·rra"t"'.
(I.
fir- '/'I"Jrlme,lI. -(I) I'"t,lie fi"'-p,ot('('tioll
l",.iliti"" ,·",,"i,.t,·d of 1 "'ai" "n,1 51"a""h IiI"<' .(atio"'. "l'hl're ,....". t48 lir""w" o"t of II... pc"r,~
lin'" e,,,,,pl,,,n,·,,t of 248 ",·"il"l,l,' I"r duty.
t:q"il""e"t co".i",,·<1 of 7 ,·o",h"."ti"" t,..,cko 01
350_g"1I0".I',.,.·,,,in"I" pUlIlpi,,!; eOlln,.il}·, m",u,·
fUelu",d belw"e" tlo,' )"'''1"11 1037 nn,1 t945.
(2) Th" ""xiliar)" l>olin· "u,1 fir,' ""itK
(J{ribo<l"n)," ,'olu""'er ;:roup, ]1la.",·d all impor_
IImt role ill 1'''''''1;,'lIlY lir,· fighlillg. a" ",.11 M III
othPl" mllllPl"S n,I"li,·,· to "ir-r"i,1 ,l,·frn"". TIo"
1O\Ol11l\,,"hl'r of "ol"n1<'''1"11 a,·ail .. I>I(· for fire light·
ing ""!ivitiCll wM 492. This 0'1;al\i1.utio" ",,,ill_
t"i",~1 21 mOloriz",1 t"l",hi"atioll fire engine'S, eal'h
h",'i"g II pumping ""I'lll'it)" 01 :150 gollon" Il<"r
milllll ...
(3) The I"."fl'el"r" ollie,'. "ily ome,', and principul ind""tnul" lllaintoill,~1 0"'011 Iln"at" fire hri_
gatl,·~ and fI nominal amounl of fire-fighling
equipmellt.
(4) Sumlllitrizill!:: Ihe prohnhle dT""ti,'''"csa of
th" puhlic, "ol"nteer and l'ri"at" fi ....·fighling
"''''icea nnd jlldging h)' Amen"a" ala,,,lanb, tl,,·
llloton,,'d ""d h""d-(lperated ftllPamt"s w!18 ami'[l,oted ""d la~I< ..tl (he high al,,",i>ml 01 msim,,_
n""'·" e1,,,ra"leri.ti,, of fir" d"I'Hrlments in th"
Ullilt,t! Stute!!.
b. 1["(Iler 8upply-(I) The public WRler aupply
was oblained IrOln four principal rcsc",'oil"ll
Wl\R di"triblllc<1 throughoul the cil.'· hy I;rM·ity.
On 9 AU6'uSI 1945. tIll' total cal'llcil~' of "II J"NICr·
"oirs waa 740.000.000 gallona.
(2) "Ini". from r'·..."·oirs WNC 28, n, 20 ••,,,1
14 ineh~'S in di,"n""·r. Distrihution ",ains were
10 on,18 inehell. ,,'ul branl'h lin"s '·o,i,..1 from 6 to
2J!, ineh,'s. The prCSllU .... ""riNI g",,,tl.,· in ditTere,,1 Ilnrls of tI,c cit.". I" II,,· "cnlrall>orlion. tl",
""I'ml;" a,,"il' prCSll"rc WI\.'! 4:' 1>0",,,10 p,'r squat('
i"d,. Fi,,-, hpl .... nl" W"n' princip.lly underground.
(~) nrcitl ...·Iifl"e.. WflS ]l1"",~1 tll>OlI Ihe ",un..r_
o"a 1"'1:e all,1 "",nn at"tic tonks distribulcd
thro"gholll II,,· rity. III ",Idition. th"'" w"....
"bont 10,0110 pri"ol~ w"l1". ,,".ti'r Wfl" ""ailahle
fro'n I\al':""nki hnrhor in unli",itNI q""uliti,,,, fot
fin· fi!1I"i"g "lonl; lh .. shor.....

.,,<1

. (4) "Ian~' "",.11 h.nd p"mpa had ...... n

,. ~
,'" .. ·."I~nllal
_ or,'"" and in .,_.
~M" an, ''''"lu~

''.It th..... d"",gn ~'.S a"tiq""l ..1 in l'<lm
'
"'''h Anlent"" "t"",I,,...ls
l'U*m
0, Fiffb,tah. Th~ pref,...t" .... I'ad rompktetl
'he ,.. tabh.I.""~llt 01 fin·b'eftks (55.000 f"'ll to
l',~l","" i'<>"'!lbl,. til''' "p'"ad ill eong'-"'I..I " .....
sl>onl)· hdOl'c 9 AUl(u.t 19~5 .. 1I",ldi'lgiI 01 ""ood
tOIlStruetOOll had been t1ernol, 1....1. and n",..h 01
the ,h'lm" r.. ,no...·,L D"cw fhea,·y. "'"d-plaster
~tol"1ll:r ,'""lu) and "'lIlI(IllrJ alnleturoa "'..", lelt
",~a,·t. In g"''''I"1II, lh,,",, fi",I>'''.k. we.... 1101 ...1r~cl('nIIJ' ...·,,1.. to prot...,1 al<.i""l 'nljor "Onfl"!(l'a_
110""_ A fitel",'ak pl.n I"""'n ",ap! aho... ,I",
01'<'85 aff,,,,lo..-{ and tl", ""teut .nd "'ittll, 01 the
I,r"ak.. \\"id~. "111l1"1l1 fi"'h"'ako in buih_up Ire..
,,·,·re I'rarlie.IIJ· nonexi.lent. e:lOPp' for 11.. hIY
I"d ri""r whid. di"idrd tlop ellit and .-...tlll'l1.'O';;'
of th" cily. In ~be nonl...rTl part Ihel't' '-e", no
man·made fil1·b,,-,.kB. unl("(lft Ih{' m.m l,igb..·...
aoom .15 f""l in ,,-idth, running IIorth .nd ""uti.:
co,,1<1 h.,' consi,lercd "". '-erJ' in..ff<>cli,'p 0"", A
n"er which pal"1llleled (h;. higl''''ly I.nh.., .,;1
and • railJ"08d ~ht-(lf ••-.y which
rbJ·
wen: mudl "'Qff effecti'·e.
2. Ignition of the Cit1 aDd lhe Coltllagl"1ltion

o. e"".ml.-The atomit bomh detooued a\
1102 hours on 9 AIlI:1l"t 194';. aboul l,ioo lee\.
000...' a IlOilll c;ltab]isl,ed and ;ndj",tcd on plan
iTl in""n "'''I'. he.....fter deai6'1l3ted "" ground "'N
(GI.). Data .nd info""uion pen&lning to lhe
explosion of th" alomic oomb and to tt.. .1.n and
.pread of the Ii", whieh follo...ed "'e", obtained
from XaglWll<i 1,,·,,1<'1'1"'" "'JlOlU and from imer·
,·ie"-s. Thi~ i"fomlatiQll i. oummarized bel",,"
(I) ,\n illle"",, flash marked It.. delon.llOn of
the 100mb at 1102 hOllrs 9 ,\uguSl. 1M';.
(2) ,\ e,,,"hing heu "-ft,'e .nd blast follo..-ed
the fl.sh, Il'<'On,panied by the !IO"nd of tbe c:<pl....
.ion whieb '..." in the natnre of a huge ,..-,.r,
(3) The d'-'l[lT'C of be.1 fell n",ed ('OIlsiderably
in differr'nt .1"1'ti.
(4) Th.. biasl complPlely ,ll'moliahcd d...·"I1"'(::.
and OIl1er",ruel"""'" ...-il1oin .l1ldi,," of" m,le from
01. a"d I'1IUSt'll ...rious d~ of dam"i-'" 10 o,her
"tnIN""" ,,-i,billa ...di". of Z"; mill'S_
(,;) \·inuoll.'· .U h'''ng "...... l""'" lI"tllin '. mile
I"tIdius of OZ di''ll iustamlJ' from
pl"l"""''''
and h"OI, ""d hun,. ~'''''' i"fliM"" on 1"'''''''''' III
"XllOSC<l pia...... a< f... as ~.6 mill'S from GZ.
(O) M",,,,,t im",c<lialel.'· follo..·"..,-.lh.. drt."".lio" fi"'" apl',..",,1 10 h.,-e slan..1 '" d"'eU"JP,

hi."

'llIrro.· "",,,_tn.,I,.

Ii................ .-..... "'dr.....Ii,·.._
Tb,............ 1.-0 ..,,.,.-,, ...........·10....... h,. .n-..t,."...

of. Ii,..h..·.k. ro"ph_'11 .,tI, b"..k..,-I"'l.. .d,••C·
llt".'·, 1....,.... ",.'11 fi,.. "pr..nd.
~.

J'ire
t_

-,

DIIII.~e

c"".

JII""''}'

- -

,,",.U.

5. Protecthe ...e..u.e:a
u. TI.....)ap.''''§!· go,·....n"ent 1,• .1 ord" ......1 11...
"""'''''al of all ,-o",Io".t,lJI,' mB' .. nal lrom .ui,...
d,i. IlOheJ' I~·i"" ,·nl"",·t! by 1""11",,, in.l lio,,:
'['1", p,... f""t".... lo.d ord"n'll tbe ...."'0,·.1 of ,Imp
H' d.·rU",p, .,..1 pl.rl1l of ....ilmp m
",,......... 1.
irldu~lri.l, ."d public bu,ldi,lg". I" on
10 Upoole
<"Ombu~lilJle rool••,,01 .upports for 010 ~m..... i(}..A
Ii...· "''''I rot. 0",1 "ppa"'"dr lhi. di li,·•• "...

••,....wi

.",,,I'd

.....~

To,.1 _.

ol~·y,'1t.

""I"."" ,,""1

"y_lftll.
/ll.usl<'d
II. Fin ,/",,,11. - fi_ .p.. ·~d h~' l>rogrl'Mi"e
ron8agnoliotl 10..-.rd ,h.. ""'Ih•.e~." ~",I ",,'$'
f.... GZ.•nd •.,.,... v:,ftd~IJ' diftic"h 10 1......1M buill41~ ,~I 01 roof .,.... 10 10••1
JI1'GI"I
' in I~ ....... eo;pKUllly bf..~0I>d
~OOO f 1 of GZ.•..,. ~."'. d.-..U",gs bf.lnll
.....Iemi in ...11..,"" .nd ........."d Ih....· 01> I....... l'<'l!
• ,,,1 bil~id.... Th.. l"'ilt-up .r"•• 6.000 1o 8,000
f....1 ...... tb .nd ;;outl"""'l of GZ .....18 ",,,.. I> more
....dorm. Inlf'lY'llpliotl d~ Ih.l. '''''''''1''''''" .... 01 the dU"f'dion 01 Ibf. .-"'" (IIOUlh.-Nl 10
MW\boetil', fire j~ ...... Ib .nd M>ulh....I n1.
, .....,.1 up hiIlsid.....nd burn..d bu,ld'''glI .I dy
d'm&gl"Il or ool1.p"..d b)' Ih.. blu!. Thi" Ilh"no',,......., ,"",ulT..d 7.000 10 8,000 f""l frou' GZ "",I
...lIbin ~ 10 3 bou,," .ftff the d..lo".lion. At
8.000 to 11.000 f..... MKIlh and _"'llll~1 of GZ,
inos ~ _l-&tted.1 lhe Ume oIlbe bltil in-....
01 lbe build",p and, lIS thfM buildingll bum",!.
Iprnd 10 olb..", ,n Ille .. icon,ty.
t. Ert;nilui.Am,.' I)J j'a.-The ..hid of II",
Xo.gullki ~ depl.rtm('111 a'.I..d lh.l Ii"", .·"re
UDder ...... u-oI by 0600 hour< on 10 '\"Il"'ISt. 1'1...
fire iDally ' - - I '1M'lf 0111 by lbe ""mi~ 01 II
A
l'UTpt In lbe Crabml I)is'rw-t ... hue;,o1'1..-1 Ii bu~ ''''Iil 12 .\ugu,t.
.-as "0
..,-wl.. n~ lh.1 fl,........1.rt 1or,..c Ih,'y hod 1""",,1
11Itn-I..... OUI or l,.d 1 " eJrlimrui.h...1 hJ olh ..r

"'w",

-

TOI.I d.m~; 36.700,000
(or 1,:116
Mt".re mi)"").
1'01.1 ...... of X~ki: 01.soo,000 "'luall' f_
{or 3.3 ""IU."" nul,...}.
6. S/"..ijic grQUI'8.-,\n ""IlIJ"';~ h,,~ I"",,, ma,l.
M th,· d"",ag..
81><"'ili,' gro"I'". Thi~ ""nl~'~~
.1" ....'" ill Ih~ '1"lI'"d;~ 10 ,I,is p"rt (l~bll'S I'.....
.....Img I'.rt 2). .\ ....mm.ry of lh~ d.m.g~ it
~,..... be!o'l'. TI,. buildi"p inch"l...... infON'l'tl.
........,.,.t ... bght .,,,1 I,""-r 8100. brit'k l_d_I....,.
ing. ""d '.-o:"lIl-f.."",. O""UI"'uci... ;nclu.r~ I>,.. ,.y.
nnd lighl ',,"d,i,," 81,01''', .I"rag'·, olli"(>8, m,d pub.
lie huildi,,!- .

'0

Tooal II

'ba"

' of b,Uldill•• (Ot"'"

_

________

.... (''1,.. ",1...,)_

, _... I'$0

I

.. _

.
889. 0002\lt. 000 ,,,. 000 e. I. GOt

_and,,,,

1.~OOOI2lli.000

~"...lo-(~'iI<Iioplll.~OOO 20,000
~·i"'<o"'.. n~ooo

I/I.~

7t,OOO:l:81.00t
1 M. "
.

J. JUJlu"nw "uli~fic,.-The l',,·f''1·tu,,' "'11011""
• lotal of 20.686 .I"·dlil~ damag''11 or d""lro.'·....
1,0.00 ,"0001 [ighl llOOks bflnll'tl. 0'''' .-ood b~
" ..."",....r hy b1..t .",d Ii.... A" of 1 Sf,lllcmbt<
19~r., I...• ,d"lI1ili",1 dead nu",krctl 19.7H, Ibf
miNing 1,1)27. n",1 II", ",'nollsl)' 'tild ~li!i"hll!
wou"d",1 ""ml,,·,,~140.!ll):1. 'I'll(' 101,,1 '''''lll",rci
"ulr,>•..,,,, " ... Iu,h,~ I"·""'''~ m.de 100mel,,,,,,. ,,~
~9,780
t,

12

Hrirl,..

,,,,,I

01>;0'."0""" "'a'

."tI

II. SUMMAR\'

~

1IIao.

'u"..

6_ Th,· "at;o".1 !i"o,·....
nt 1...1 .Iso ""'1",,,,,,,1
Ih.t .U "IO,"et; ami 0JN'n.lllln.. de,-iN-<. pl.n,,,"larlO"
lho;ic III ,I.·elli....~
uli"glli:J....1
n .ir--n~1
.k-ttl ,,-~'" lout"I l. 1'1 poIi.,. ."" ,·.......1 10
~"fo ..·r thiA "'<I,w."t,
tI fi .... rhi~f olalt'lilhat.
i" J:"",... ",I.
goo<l.
r. All hough t I,,·.... 1>rt'''~\llio". "'..,,, ro".l n"'li,'.,
Iilli. Or ,,., .ttNnpt .... ",ad... , .ppl."',,,I•.-, 10
~[imilllllc llUrpl ... f'Onlbu'liblr ",.leri.1. .,maD
81""'" ....... lin"rrd .'ill> il; .-GOtI, ch.rroat.•nd
olher ",hi"
."d. ,,-.. ~ .h"'J"S p.......nl in
.Iwellin!:.; pi","'" of "0011, old 11lIl>t"
0",1 di....
"oro",1 f"rlli.hi"j« WN"t' ort .." pt
1 ",,,I"r II",
lloors; .nd pil"" of ."Omh".li"l.. ",.t ... rial .-,....
"oted 81aeked lj;.in51 .1... out...l••'.110 of build.

'"...

d."'~_I._

T....... pIo._anJI (""'.....,1...'1_
T"'al .... bI< _

.cre not "'-'-1'1,"1.. 10 fi ... d...."Kf'. bul • rom.
lou.toble hn"I:... li,~60 f t from GZ, .-as ''''ltOJed
loy bl'liit .",1 fln·. H.,I d b."I!:,'tI .-..,.., prin";.
I'"lly of ijl",'I.pl,,'e J:",,,I,,. lJ'I"·' Th"re wu
,>,-ide"'-'" of II,,· h"rnUlJ:" of th" t .... o. inri"I:".... 0'1
",,,, nd ......1 brwlg,' 1,600 f''''1 fro'" GZ A ""'Pln'~ "01"",.. o:<>rl1."'f
of 1....111:.. lItrtl<'tu.....

1t...1!-," of nll.sot"lf)· ('()fJ;:tru"U"·

or

DAMAGE TO Bl:ILDlXGS

I. Exten. of D.m.ge
u. Th.. d.",og.. 10 b"ildi"!:,, ..."srd I,.,· Ih...
.tomic oo",b ill X.p""ki ."I~nded o....r ." ....
of 1.8 lCJuare mil..... ind"ding 00111 ~ltifll.nd
ind ... lri.1 lIe('lion5. Th........-as im'f"lar in
.httJN' ."d Ih.. fringe of II,e d.m.getl
"
gl't'o,l.v ""ryi,,!: di.'lIn..,'!! from Gi':.
6. 8"".1"nl ,I.",.I,~' ..oused b~' bls", .Ion... """_
kllllNI .1'Prox,"'..... I~· <'q".1 ,li"a,~ (1"'1"·....,,
6,000 f 1 .n,1 7.000 f.... t} in. oonl...rl ...nd _IIt..r1y 'h lio" from GZ. 51"",111..1'01."..,.. or~"Tn'tl 10 Ih.. lomitA of Ih... bUlII_.. p ....... 1o lbe
.....t B'"I wesl, sl,pro~illlnl ..l.. 3.000 f''I'1 ."d 4,000
.
f"N. r"",~... ti,·..lv
~. S"P"'11~i.I·."d "'i,,"r,l."'.,.... e.......II,r hla'l
.10.... ""1 "1...1 .. I.r IIIl 19.000 f""l "",nb of GZ
• Io~ I
..-Igoo of X"P""I.-i harbor_ ....I "H-.

3. F.fI'~1 of Oill-taoee f.om GZ 00 Oft"" 01
J)
&(t 10 Strlltlu,..
II. H ~ i8 m.adf. 10 Tahir 1 """""'" !.be
Dllmoo of bu'ldmp of dilJ....... I In- ............t
.t -'-..-yuq;: ~ from GZ Ibr lOW Ioor';""
01 Ih_ build",p. anti llor floor
alI"... t.od b..
IllC .ton,,~ bomh. AU
';'-'" ,n 100.;_
JIfllld• ..,1 "'lu.... fN'l_ 1'1 figu.... UlWIer I....
I......"'" "~lro~·ed·· indiea'" . _ ill ... bodl
81"...t,..~ rould DO' lor ... pI.Ul"f1. .-biioo u..nlldrr """""""ural tlamar.. tDCIftw __ •
...hK'h itn>etll.... ..-ould "'<:lui... _;or ""'""" 10
,n.h Ihrm ~ble.
6 AhhouJdt II.... tirg
of d.,,,. . de<:1'fOAOf'Il ..
,ll" d'.l..'.... from G7. i, .....-I, the "",. of <Ir...........-as 001 u"ilonn in <i.milar lypo"II 0( buildinp .. lhf.tr relau-.-. JIO"I..... f..- GZ un-<l
1'Iuo .. analioa ..... d_ to l.--o~;
(I) Qu.hly and ...orImoaR!!lup -.-..,.;,..l gnoauy in
o;",il.r lyPl'S of b"ild'up.
{2l In iiOnlf> .,...... . " i.....ffi.;..,,1 "urnbrr 01
boildinj,." of d,. sa_ ~tlJ'ral typ'" ...lIt ul'fl'!"'d
10 1M t'ft"ft'IO of w bomb ., -a.r dJ"lADtft
fro<n GZ to obt..... rebable -m...t8 01,.. ~
.-hod> mi:ghl be U"",,,led
~. In an ......... t ......... ~,OOO and 3.000 f....1 f.......
GZ ",,1.-.- 9.'; 1"'"",11' of II... floo
of """f<K'<'O'd.
ro1>~",I .. lmi1<linp .-,.
yoo<l palr
" • •·lIt .lru~lun1ly damOlp'd: .·hill' ill .n ......
MI......... 4.000 1....1 and .)_000 f....1 r1t>llll m: .;0
Jl'H"'f'I 01 lhe fI,oor ..... of ~
AlrocIU
01 ,,,,.-.-..-1 or <\no<1....-.11y
TI,;" .·id.. ,tloo in
01 d
..
b..e." of Ih f 1 Ih.1 Ill" m,;,,"t." of i"l"o......r·
ron 'I.. build"'r in ."" 2.1100- 10 3.000-fool ......
...eft' of
l m.''''';.~ and f&f1bqnal<_ant <\roqpt """"""'1-'- lI...pi,.I, G......p ~., ..,t•

II"""".-.-"d

prrn'fI'''''

u""'.. .

"

<I.....,..,.

wn' I,.... "

.

....... -

rollf

f'OI

",_h"101r f....'" ,Iw .~\tlll'"

...... ,~ 1M'."'" 11'..1.·....."d Ao"" .,,,1
I

llrHb,,,"h"~"''''''''

~ (I{l(I-

-

CO S

1.",,,10.L_.'"
"
ronc""W b",I.h"l{ al Ibe ""..- a nor"'.1
..-1:.01 t~ro"l' I) " ... In,ck IJ~· ..." .. I,,~"h-<'XI,I_\.,
bomh "Ioielo <'11"....1 .,rucl".. 1d.",~'. '1'1".. tOo
""ukl1M- dl:!'tinpJ",J,....1 fro,,, mll",r d.m.ge ca""'1
by 110•• tom'c bom1.o
- J ""·0 h~""""'\I,kJo,o'·t' ooml>ol al "'.oak, II('hooi
(G"""I' 4~ tlu""l •• rucl" ...1 a'ltl 61'l"" rli naJ
,I."'a{...... 10 ,""J) ",·oo<l·l..me h",ldl1lg,,:
, W,'h ,h.. eltN'flI"''' or Ih...... four " .... '.11.'.0'11.
'''' h,gh-<'\I,I00Ji.-c ,1.",&1.'<' '" u fou".1 ~" Ihe SIn,,,.
1"".,..u"".'y,,,I••Itho""",, an "ntl~tr.mlned numhr •
of 8uch homlo.J f,.II;n the ."rro""d"rgOI"'n OO""'ty,

.

. ' : . ! I I :ltl .,,,1:11 '" G"'''I' :!61
nu,ld",!!,,·,· ,....., "illo Ihin ...........

fool""'"
.~ ... 01 .lIff........' ('(Ift..ln><
,_
......."WOO \0
·
....... I"'.. I"~'
F
h h .....
mot· ....
. 01......,.,.....,...,.,1
blaol
\. ,,,,,,,," ..,,,khtlf<' "'''n'
tit......;.d II. HI bar< t1...,. aN' .....luMd un r
,~.~,"""':;:"':''''Ir'' ill T.i,,,, I
of II....
I
10 ,...;"I.,......d............. tr bUl"hn~ .bo""
,ani'"
l'
ho.--lro, ..t·'Il11d"""ruNu"Ur
tho- bu. mr
.
I ;'; 000 IN'I
b<'t...... ~,OOO f....' · ' "
,
(><"<'",",,1 in tb<.-o<' ,h...... 1.."1.1,,,1:"
J. 'n." an.. b<'t,,"<'M1 Z.OOO f.... ' .",13,000 I....'
from 01. o"I~' on<' bniklinll' ,,,,'In,,·h~l "'~h 1()A,Itw.lril\¥ ,.-.11. wu ."hj...., l 10 1h" dr,...,_ "r Iii..
"",,,I..·, of
I>o'" h. Oh ,-iou.I\·
a'o"""
. , II
,
h 'I hn," 01 this 'VI'" ,,"..ul,1 h."" lx-,-" "r~I .... (0

\l"",

......<.
,..m....."·

n

III I

,

'"
'
lit" 11.'- III

",m,

Ml 1m

.,ul

t""'"

,""iT
0"

-0

SECTION A-'

·,tI,

G7~

~. El'ed of lIir.·Explo!ti~~ Bolli,",
(,nor lO t AUf1l51 IUS)

r

'0

,lor UIl'nt 01 ,1.1Il.~'" \\"lo ..." ""j!:ht I,.. "XI>el""'t.
, For furtb~. i"lornl."o" "",:"",1"'1: Ihe d.m.l:"
..u"",,1 b,· bl.,-I, fi ....,
('On,h",,,,1 lolul a~"l lin',
...f......""'· .. madr .0 .hr .o.plH""hx '" Ih.. pa~1
(lablH 1J"""'f'dm, P.n ,). n d.m~ .nal~.....
""hul on"","," Ihr rx."'" of Ii I.m~ to ron·
' .... 11
'"'" ~ all
of d.o.nIIoP' 10 alruc'u~,
Md ~I"" I~ d~ ... huildm~ • ...oMIllj;
.0 ,....... fi......-Li...~ qual"," ."d
dMt.o.nc<elI
from

0_'

~ ,"ulner.hilil,. of Sl.uct.. r....
tbe A'o",i...
·n·Onll>. The tle~....... of .!8tn"~'1l to h"ildinlr'.: IIri..!
",.("'mh"~ 10 '1,,·i. ""lll11\".•• !'~tll,,,·e from (,Z, Ih~
"'.IN;.I~ of whirh \h. In,,I<1'''l:s w('r.p con'tlrttc",.I,
II". ,Irs'g" or Ihe blllldinl,(~. I~'" l'(·I"l1on of 11~"lo"g
U''1l or Iht-' I,uildin.... '0 G:t.. ",,,I Ihe sh",ldi"S
..«..... t of hilla Or ",an·",.,l.. Itrur"''''''''.
" Th.. '-a';.'",n in 01,,,'1'('<' of d.m&j,..... tl.. prndi,'Il
on ,llilI.ne" from OZ; illll~t"" ..d in T .. hle 1
.. G..l1.... I1~·, huildi,'l:s of rei"fol"Cf'd ro"cr"'"
"'cre \t-ot!. 5lI",,",p,ibl.. 10 Ihe c«ec~ 01 Ihe bomb
than ,~ of ",d,,~,';.1 t~·I"'. aIrel-frame t'OD""Olcuon 0' building.> ...
Ioad-~.ring muo",,"
.·.114. Wood_f...me b"iklillp ...·e~ tlte JTI(IIIt
~a .... l.- d..l!tro""d••"d. in .ddiliou. had Ihe I'cop.
~'Ii'; ..·loicb ·m.de enll'" M,n,etion h}· {i.... poa.
sihle. Sled-f...me s'Olcl"n..... roofl'tl 0' sided ....i,b
rom,g.'MI asbrlItOll, ,,,,If.. rt.~1 IMIIl 5ln,c'u..1 da'n·
al:t-' ,h." Ih~ eo.-cred ..·ith rom,galed iron or
sl,,'t't "".ta1. Th,' ..om'l:"t...1 Mllt'SIOII cnnn1.olt'tl
cuill' and Ihe blast ]1rt.'llillln· "'IURli7.ed it"dr
r"l,idly .. ro"nd IlL(' ",.. in fr"""ng "wmlw,.,., whilt
Ihe slc,·1 ~it1ing IrRn.fr''l'I'tl tI,,· l'... ~llIlll.-.: to llor
8In'e!ural 10"",1,.-.,.,., e.. ".i,,!: 1,(""Pr~l"eoll"I""".
t. '·.';.tio"s ill <I"";g" cft"",·,1 ,Jiffe.-.:nt deg"""
of ,l."'.b'" '0 buil<linb'il ill II ... game gr"'.... lllUild11111; daw{i.,.,iotl.
Som., IIlll"';.llr d"";g>1t~1 l'OlI'
en-Ic sl",,,lu~ built to
h.ta"d ".nh'luakrt
"·,lh Ioea .... be.",~
rl1_pl
1 al....1 rcinfort"lllJ
,,"l h.ull;~
....,lum"••",1 he.",....il'"
.,ood II,e bla5' p
1 I.tinly shorl di,,I.n......... close
1,200 f t from OZ. :'t.,..l.
1... llW' builthngs -illo 1"'ch 1 ",o,,"or~I~·1'" """..
",,~all}· 11I0Il(' ..-ilh kn....' h...""" ('~t,,"di~ froao
roof mcmbcrti 10 • IXlIII' 1... 10-0- ,Ioe e"·"" 0" llor
rol"",l'I8. !ll,lTc,,-~1 Ie.- d.m~' lh,n alrurlO'"
..·,,10 ....·-toolh roof f.a",il'll".
,/. *ruclu,,-'lI or .11 kind. ",Ih II",i. long ....'"

,n-.''''

il"'" • Inl:l, ... d<1,""'" "r '"

no, "'rl~' ",ill",.1 n"·t "r.1

",."'.~... <'11'~'
,--11.0,·• Ihr aW"".·

(lOl)-

S,nlC''''''

" Prior '0 u.. atom;" oon,b .\t.d, "" 9 .\ug"n
1\104;';, :s"apsaki hMi bto<'n ... bj"'C,....l 10 fi,·~ .ltaeu
h..
earrying bigh-<,xI'IO!Iiv~ homh.. Th~
ait.d<s """"r.~d On 10 ,\ugll~1 1(l.I4, and 25 ,\ Ilr,l,
211 July, 3\ Juh·, and 1 A"g"st 1946. Thr only
i"d ...trial matallalion ..·hieh ...llllc......l5<'vere atn,e\U.. I damag<! wu II... Akunou.. Enl:ine Works
(Group '-2) .... hich ... &11 at .urh • d'at.nee from GZ
,hat little ,f an" .ddllion.l d.mage ..-.0.5 c.o."!eo.1
1.bnT by 1M .~'" bomb. TIl' bombs ...-hich frll
1ft the ~'Llaublohi 51fd and arms plan, (Group W)
ea..-l rooaidenble d~ to maebine look .nd
f'qoiJl'lW'l', bul u... d.~ 101M &Iruc,un ...-hid,
boo-d tbna ....,. hO'gl~bk in rt'lalion 10 Ih~ aiu
of ,.... plan, T1M''''~ nlu!lotd by 11_ bombs
...... Iribu~ "try "lillie 10 ,'''' o.-....U d.m.gr
no..... b-, Ibe
bomb
• 1luft r-einf~I~I~ buLidulgll ., tb~
:s"aneaki l:nie....lly HOti]l,""1 "'e~ s,rock by
higb-elfplol;i.. e born...... UiiUl(l; llruelu...1 d.'''.l:e
10 I'aC'Io of them. n,iA dama(l:" ...... easily dis,i,,_

pl.".,.

,

be,,, ,,

.,om>r

~

.

" ...,

-.J;-<=>U _

1.'.

"

~

0

W·_lHl

,;_:,;-:":,,:,:.:'.::,-------------~-----------~-------------.,. .

.l."'.gt' 10 huil,ling.., ... OIl1' of Ill..
"hN",,,,r,,. I•
:\.](,ul.k,. U.",al(t· '0
onl)' ~ "Ill nl IIPl'roXillHIl ..I)· 30 ",n~kA will"" Ihi.
........." he. IIllril",I<'d 10 Ih,· IJlul ..fft'<'l of ll",
.Iom", hom"', It .. in" "n/!: 10 "o1" Ih.1 h'"
of Ihe fonr III••"" 11..1
d.mag....1 .,.,... "ft\"
cloolr 10 .. ljlh...._.I'\o@;'·.. lUIS .n,1 " is I_ibl.. 11..,
tI".lnt'l ",.y hll,.,.I"\tI ... m~tlH"" '0 ,In wilh III....
flilun.'S.
2. Condusions. 'l'lor .I>ili,}· of to" ......
"I••ki
10 ""'lSI .100';" 101••1 ",a~' bl' allribnled 10 ""''''-1
f... lol"; na'....I}·, lll'Xihilil}', Jllr unll",,,!: ..1f....1,
m;n""um eXI","",1 surf."". lir,·
i.I,,·.. qu.hI J·,
""r';c.1 ""gle of 1,las, 10 II,,· '"rflle" "lid 1'•• lia/
i,,"·n'.nin" buil,li"l!'" ,\$ II 81'....
;;l,w'lding
.rMl bril'k 11 1:. "'itl,,n lit", a...... "
11 d..
,;,ror... l, il ill
"""alol.. 10 ('0"..1",1.. Ih•.1 II,.. ""
i"lorct.~I..-o"e"'I" slack i. Ihr n".. 1 ~,slanl I"
alOll1ic hlast.

.,....n' .,

11<0110 Ihr fo""" oIlhr blpI ...,
drfOlfll"'lI
IhlP"<' .. hich ""-,,,i",~l Ill~ 1''''''''" on ,h,'
~..... I~' ...... of Iheir ";,1<...
.
,. Due 10 Ilor brigbl of 'hr l""tII of d.IO".I,O"
01 1M bomb (.... um.lt'd 1,.00 f.... 1 .bo,·r......
Ie.rll 1M """",,,i"l!"
01 SlruCIU........ ,Ibm
5,000 f...1 of GZ ..-u ~1'l-,.,b.... lluildi,'P m Ihe
S.kruJ,,,n. ,·.1I~,., hid, •.,I<·",1<·d III • "o.lheasl.. rh· dil'..Nio'; fron' :\aj:u,ok, b.rbor....en·
olb~ from 1M bl... l b~' Illr inl.......
hill.
,,'hid ""'" 10 ~,,0I9OO f...1 .1 • dilll."..... of
.ppro_.",.. ld., 6.000 f....1 soullor..1 of GZ.
6. Elfecl or Blasl.~.\" ,"-uml,le of Ibe bl••1 ..IT"",
of Ihe .Iomic bomb ".~ obs<-r,·oo on Buildi,,!: 12
• 1 tJor :\~i ~lrdic.1 Collf.t.... (Groul' In.
lbe
1 ••u 01 Ih huildinl! fat'f<1 10..·.nI GZ
.1Id .1.400 f....1 from il
It ..... 2,200 f....1
from tI,e poinl 01 <I..lo".lio" of Ihe bomb III Ih.
.ir.•nd Ib~ bl.sl 8ln,ek Ilw .... n.1 ." .,,~Ic of
.ppro.rnn&lel,y ao~ from thr bonzonl.l. Thr
dJmtfliiom 01110. rotI<ftl.. _nd)t,,,. afJ""l..d .rMl
1M amounl Ibl',. .-e... dd1""IM .... ~ .. n on

~

""...,1

..

'e

·""'!!"

h,·

K. SUMMAR\'
UTILITIES

or

DAMAGE

TO

PUBLIC

I, Th.. public ullhl}' Il}.."'n", i" l\.ga8llki "·e... ill
"'""~. "'1I"'ftll ,'(l'nl",,"hle 10 11,....• in .mall"
A"",riean ci';el will. II pop"llIlio," of "holll ao,OOO.
0 .... fX'-"'I'lio", 1I0"'N"'" ..... II sr"'''1' 8r"p"
.-bifh toI"~led ..tIli,..l,. of Op"" t nd,..... l,'Ildl'r.
ground cond"itil canyin" fr...,Inc.1 ulilil;'" ..·Ift
"01"·,,i8Irnl. AU ......... a"d m~l ubi.... "'rrcluj)1""I,~1 I'r w"",l, r~info"'·t·oI-<~""""·'r or 81rft
51."d."I•.
2. Direcl billS' ..lr...,1 "-as Ihe prim.~· caUIe ...
damag-c 10 public ulililiCll. It .-u ul ....Jnl'ly df.
slno..li"e to ~1.,,,la...18 ,,'illl o"erb...d "i..... and.
i" l'arliculflf, 10 w()O<l SlA",lnrtls within a r.diO!
of 10.000 Il'<'l from OZ. 'I'll" pointil of f,ilu .... 011
I....... lIandards .'rT\" usuaU,· "il"in on('-,hird It
I..o-Ihinl. 01 Ib..ir I...ighl
ground .........
IJnolges be.ring railroad and '1 ..... lcal lra"k~ 51>'"
Ini"NI da",age ill "ar}'illg d"I,""'l", pllrH.,' hy obli'l"" I"'flil"re fro", allo,·". ilnd p"rtlr hy 1",.. ..-1
p....,,1'<"11 ..... ich "",,~ed "~pl.a'-"'tIlfnl.
3. t;;'uh surfal'f' deP""Sious of up 10 t fOOl ......
o,*,n'cd .1 _lI .. red points in
1.. i01Nl .".
co",· ... ng nppro"imalel,. 00 ac
",lll lit a 01'"
"'''''' di.I""Ct' of 2,000 f'~'1 frOlll GZ. T10il ~.u~
• srri<.'S of fail"
in 12_ind, f.SI_iton ..·.I..r pip'"
3 f....1 .....10.· ~d .
4. F,"" a *'<:'Onll• .,. ""u... of damaV',
oboer<ef
On rail'OII<1 tn:.H!8 Ii.... lind wl)l){l 8IM"I I.
mill ...,t1y "I' 10 10.000 1....1 from GZ. ),1011 fi....
"el'<' uu.....1 b}' di.....,1 ronla"1 ,,'illl Ih.. ~t1"'"
eontl.gralloo in lbe art.. ".I)'ing dcgrroeo ~

Figu... l.

i. SUMMAR\' or DAMAGE TO llKIDGES
I. MInI &ad CUJ;e 01 Oa",ag... Of ti", 35
~ ., dill_ '....,-in( from 300 10 • ,liM
f..-I from OZ. ~ .-..... ""riou51y dama.ged or deIlto,.....1 br bl... t 0' fire a'lll 6 olhel'll IUII.ined
Ilruclural damage 01 IIOme nalUrl!.
%. COUlnlfOOIl 01 Bridg.....-Bridge8 "-..re ron_
~Ifd of ... inforftd <.'ODtn'1.., IloI'd, ItoD<', and
..00<1, and COIIIbinal~ of ('OflO':I"'l.. and Iftl or
WflO':I"'le and ..ood. The m.in lyP<"! of btid~
..·..re ",allOlIl')'II""", plate girder, ronerel...1.h an,1
girder, Ol"'n 11",1 In'''', and lim""., SllOrt lpan,
..""" ....... eXI""';,-",,., lhe muimum single ~n

.bo,...

beior 120 f",L

:t. Conduionll--Proximi,}· 10 GZ tlld nOI _'"
10 alfeel be",")' ('On~rele hridges scriou5ly. IlO&IihlJ
'-au... of Ihr mUll 01 Ihe bridge .n<l Ibe "rrli"al
--elm of the bIa!t. Bridgfs of ieaII maM bUI I.r_
1M" ....,. from ~Z ~ damagt'd "y displaeemml aidC'Q'" ... bioth (OlU5E'<1 distorlion .,,,1 f.ilul'1l
0/ memb.l'I. It is diffi"ul, 10 fonn ."y condUS'Otl
lIS 10 .'hrlher Ihe angle 01 Ih.. bridg.. (,(,lIleriin..
..nh u... blul d"-..cuon infI""noed II", ."'IHml of
datnap lIIl5Uinfd,

or DAMAGE TO STACKS
l. Ex'enl and Caulle of O.mage, '1'h.. negligihle
arnoW'1 of damage to ... inlorct'<l"""'lI're'e .I• .,h
,,"hm 6,000 f'-'let of 01.,,, comJl&l"I'd 10 lhe p " t
J. SUMMARr

,,,It!'

"

0-

0." ',OlIO

-'

1,00010~.OOO

-

--.:,

"


"",

•.

~.OOO to 3.000._
3,000 l<> 4.000 ___
~,ooo l<> ~ool'--.

..

"

~

OM

0"

0

~,OOO l<> 6,000 •••
e,ooo
to 7.000___

• ,000 to 8,000__
8,000 l<> 9,000_ •.
9.000 to 10,000 •• _
10.000 to 1'.001'-.
11.000 to 12.000••
l~.ooo co 13,000_.
13.000 to 14.000 __
14,000 co 16,000_.
Ir.,ooo to 16,000_.
IG,OOO", 17,000_._
17,000 co 18,000..
,g,ooo co 19,000

.- -- .. - -'= -'- - -- -..--_.
-...·r_

'a

..
OM

M

R

M

0

\ .... p.Ml

~

R

0

--i4

~

n.

..........
-.. .
.. "_ _ _ _ _.
Son.-J."_".-"__
~

.
~

"0

_-

0

0


" "

r--;j""'1.R1

W
M

0

:::::··,::::::1··

It,OOO '" 20,000. _
Tot.oI ___

,, -iii n --i'
..• • "
a .. .. ..
"
O.
• " •• .... , •

•..
w
• • •;'
" , •
n
m
= •"
" •

• •

M


,• a,
0

~

,~

.

..-..' ----

"

..

'" 1-_-- •

:::::::::::::1:::::: ::::::::::::
...........j:...........

!!... '

::::-

..

-~ ..

,

:::::: ::_.
-

.. __ .~
-------

"

_.!_

Oil I

I~

u,

"'---- --_

oct', II

. ..

." "

.n

---- ....•.•• :::::: :::::: :::. __ ..
.H. __ .!.. .. :::::~ :::::: ::::::
. ::::.: :::::. :::::: :::::: .I~ !
_- -'" .. _.. _--_. _. - .
---_
-_. __

,

-

-------.---.- -

.

.

.,!__ .:::::::::::::_::::.~._--~----:'--::::::::::::::::::~:

r

IS

a

~:

::::::[::::: :::::: _~
._~

'='

~~
~

"

.~--- ..!-.-- -~!--- -::::: -~ .. - -!-.-- 00l:
::::::::::::::::::::.. -::.-:.:::::::~.

=.

=.;

--~

:::::::~_

.. _!!

.~

11:&

__ ._~!~

,!el

'"

-.-.-- t

._._.

f
II

--

1

-!~---

"

fI' __
~!

,

,

1
01
01
I

...

-·----_ll
.. ___
--

----.1
---00I'I, .. .n:1
...,1

.~.-.::::::::::::::::::-~---!!--.~:::::::::::-:::::-~:

;; ~:J·::::.L.:t k:L::'~::: ':" .;:. :~:{' l :(, :1.: .~.• t t I:· :~,~:: ,~,:~. :~ ,t:
:.r_. r: , :•t~:
- -. -- --- - -- - ,-·1....
- ,--.. -- - -_. =: - -- -- - -_. -- - -- -- -_. --=.I -- -=_-. - ... _.- - ----

...._£1

1 • .nt

--------·-0IIItI1 ..

:---~---:;~~~:f~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:::·:::-l::::~~~~~~
~~~~~~;~~~~~-~~:::-l::::·:----~~~~~~~~~~~~~~~~~~-::·_· .;----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~---:----j:---~~~~:~~~~~~~~~~~~!f'l
1
~~:.;.---; ..._.;.------.-=

"'-'"

1

eolWr'!

----001I';1 .. _'II

....

·--__ 11 .. DW\II
----00IiQ1
.

----_

• ---- -----. eo ODO':

--------.-.DOII': .......
--.--.---..
--.
ooo...... OWt
~

-----··--ooo.,"'ooo't
- •. -.---.----... .. 00&'&

,---- ---

:::..:--~~I~~

_.0__

p..... 1101 1•

tb.." lho

I:"'.W'"

t. Out
01 Ihe I

It"el), II
5.000 fl'l'
~ak...hiJ

....,,·rfy

"w,,"""l

....

.'b,~b

ro

-",
~

t~ ..

of

,,""

Tbr ....

IlDd .-11I
fl'Ol:ll tb.
Gr. IlDd
.pproxu

.......

.......
_..

""

Fi"",

I. SOl
I. £:Ilt

lHl lro
&Iroyo'd

-

,e-

.

-,......

. --J,I

~.

.~.

~nlt'l',

.~.

.eM

"""
..... .

".-

ment I

of men

u ••
.,lb I
do. . .

J. SU:
I. Est

&mOm
"';Ih,n

lui, 1."1'11...." .... 1 hy lh" i"t,·"",· h"o.l g"""r.'",1
>Y II ... "~l'l(",io" "',,r,' fo""d 0" "'BUy woo<l 81.",1·
",,18, IlOr! i""I.rl}· 8O\lllo ."d 80ull",••, of (1'1. III
",,,''''0' 10 Ih,· "I:Ir""'" norlh..." I,ar, of II", eil}'
d,,''''· f,·,,· "',,re "I>II<'r,·",1. T"I'II
"1'01III "rmil
III • .,....1 ".",1....111 ""'n.'
fou"d '0 IJe 110
""e,,'h' hurl,,~1 II,., ,I",;. "·l>l.. ('t',n~"t .-ould I>l'
....-1'''''~1.
l. Gn Supply Sylltem. T,,·o l;A& produ~Ulg
1I.1l1S •." .....,I".",d .1'I,rol:;"''''<:'Iy 3,000 ."d
1,600 f....." I'O!lJl'l"'linly, from G'I.. 0"", gti hold...
,I 3,000 I.... t from G'I. ...... Blru"k by lh. bltit
... ,-p "'hi,,10 f.u",-~I • Jo"'-ord"r explooi,""
"",,uhf'<! III Ih" rompl"l.. demoli,io" of ,he bold...._
r.,o 0,1o~.., I_tt'd 6,000 fee, from GZ, ...",.... • .lio
Inlrk h}·,h.. blul ..... '·e. Thelank lo~rolllpsed,
lU' ,Ioe
"
no uplOllion; ""."·er, both
00101
h ,-ily dlMap'd. G.. 0'·.... ' ....
on )
proclu~illg ....uJpm.1ll .... fJtrf'd only
Ii¥hl 101...1 d.rnlf:f'. G.. maiM "'...-e ItO, .ul>-ft'1...1 10 8wdy, 001 'I ,,'IIS a86<1mtd lUI t.r...b
<enllTf'l1 in proportion to t ' - Ob ..·.ts mainI
W.. ler Supply S}'Stem, Pt. 4, pu. 3 f "00 ,I.
.".. p8 lIUpply ..'U romplel~y dilrupltd, and
....uld III.-p ,mJl"'d...1 prodm:tion ...-iou>Jy in Ibf.
ndllSlnaI pllntA for .pproJ;imal~y • rrooalbl.
ro _um. full optno'ion .ou\d u ...e ""'IUln'<l
XlII,OOO nt-an-loou,." l'l'JIIIir lim~ (repai. IIl'loe NlilII,ed by pl.nl offocUh! ..nd ",,","ktd by .. Iftm

"It,·"

."d

.,..-1

.,lIi

n~mbn-l.

l. Eltelm Po.... SDpplJ

•. T"" rk<ol~ supply 1IY"'em "';Ihm ,.... dun·
....1 .."'" rot_led of 8 lnon>form('t' sl.tious, 2
"'i,ch BlllioM, ..nd I "",.U

~I",

plAnt

rh(' .... pII.,"y of Ihe po r t....wonner.! (66 '3...
,ilo,·oll..) ...... 96,000 kilo >l,..... ptrel .·hicb ... p,hed 40,&12 ~,I~"li.1 tomum"", And 949 iOO_

...1 ro""um".......10... Zli (rcno hour; i. e" , ....
imr of txpl08ion of ll,e .lom;" bomb). Tbeno
.-.a 100 d .... tnr J'O"'cr for 2 d.Y" ..r'er 1.11, .",1
fler "",erg"''''y '''plli,." "'e'" mlld., only 7,000
""ide"ti.] ro<Ulum".... ud 350 ind"$lrial ...".
urn..... rould be "uppli",l. After 3 mollthll.•ulli.
i.."t "'I"""" h..d """'" carried 0"1 to $tIT. 23,459
"I"nti.l.nd 409 indu"I".1 ro".""'''''·
h Of. lU1i1 of 16.68 miles of 66 kilo"oI, opt"
nl".",iSl'io" lin"", m.inly support"d on 8' 1

ro""re'" "'."d..

0""'" Bn.1
n.I,,, 3.H mil"" or 32 ..
...n.·""l "',.•,' '1''!Ilro'·...I: 1.4 mill'S h.. tl b""" ......
'uilt b}' I No,·..ml';;r 1945. Eighl 81 .....1 10.'.""
,r" tOl,,1 of'O .",1 4 ro"r,,·l.· ~1."d.. n.I. of .. '01..1
,I ao w,'''' $<""',-"IJ' d""'''g<lIl.

r, TIll' .larn&llr ,,,11'''1001 on I'" <bottibtotie.
lrm \l'U 1,,·....y ."d
IUlnman •..t u ~
(I) TOl.1 1_lr. I Klb. 1:\.111 moloo
(2) Ft~.h·r h..... ,-,Iy d..... lIp<1, :17 . . . . 277

Jl""'.""

(3) TOIf.I uun'I.... 011>01.., 6.107_
(4) Pol........., ily d
]«'d. 1,491 24 1J'I'f'fftl1
(5) TOl.1 "urn..... of l noIorm.... (13.91>4 k.b.
.-olt_nl
) l.aO
(6) T
I , dy d~ 4.ll:!1 k1lo..,>It-emper..) 4"3 :wi
"
1'br ~ 10
t..,li\fOftll.... If., ....II,,·U<onl
t"ltPL 0..,
01
t1,,·ft
,-Y ~ to
bulll""'IU...., ......1I'on., buIIoUlp aad
rso:b
Only oI~1 <1Ima~ .-u -.......I by I'" priInary
I..., ... "'lll'plllf1I'
fl, TOfOlllpl.... t aU ......... '"GUId r¥qIUrP"ppro1'
"",'<:'II ;:',000 mt.n-hoaro

'''f,...,_

roglll "'."0"',

_.u

S."y

.,torI

7. "'·.Ier
Sr-te-. W.\tO' ... _pplwd
from four ..........~ Io<.ttd ..
1• .000 r- of

GZ.

Four

w..

I~ ..."b ~

.._

lion.
iJl optnltioa. ~ ....." -.ppIItd by.
dd'l'
,.............. t·..:iI_..........t .. 12-'0
1D&1l"', 3 foM btlo:o- pW_ n.- faiI_ -;r lor
lram 10
~I olw. . OI\IIl<'d
b". olohq
pr-.. f... tar ...lIal b6w . .~._
So ~ 01 ~ b". I.lImJ
".
ot
n._ WIllI d _........_ r
bn&b .....
Io<.ttd ..
I,," _ _
Ier_
....-...,: 1_ bncIro'by
tht bWt, ~ lilt ....... at ... IIndr Pot·
",",U. On ""-tb aDd dJIAn ~ pi.- _".
br...b • .,... nlllHd b.r
0l.IlIrl.Urea.
SliP" ~ by IoIaaI
- - . . . b.r tAr . .
Io~ "'lui........ ' ..t tAr ~ ~'- ~­
, " " _.... ,...-.. in .-ooMa _ _ "dotuK

,m.

l1oNor._

'*'"

....1.11011_ for pump oqwo.......' ., rrabaiJ
(10,.;00 f... l fro- GZ
•• 'I'bt . .1...... pp1y <,rw-. aIrNd,r 1&Dd 10
thr hDm .·U III DO """,1_ to _
lbr dtaMM
lor ••1 '
lal.... by 1ft liPllII( \'Iltbuo 2~
hou..,
-~,.ft'. i'lIf6ntnl ~
...
n.rrird OUI to ...... t .. pon..... 01 tbt popakl '.
d~m.''''
6. Thr "'p"ir 11IM ....uirr<l 10 .......l.bll... lbr
~.."t~m on • .,............., ~ ..... "",_ltd
m...-boun.

.

to'"

.50,000

S. Telep~oae aDd T~." 5y..e"L
., 1'ht
1 ,..Iryra]>h ~J"l"'" ....
p"rth' pII...lnr<l lor • •-....-1< .ft... Z1I, l.....-b••
n,,,,;,,!! drla.; in orpnwIljl .dtqu.. lr .-ur .'or!<.
",~ d.llI. ,,-... lumm.ri1t<1 .. folio.'"

'""'pltont ....

fra",.. .,,,..'u,.......... :'.11(10 1'''1 Tl.....-...
<I.",.!:,.• ,11'111
ral'1(\'
M ........ m .....
d,,,·n~· bJ" 1.01"1, ~'i,
'~ill'lolr.,.,j """-d
olll .. ,J,!:hl ,1."'.11.
5. ,,,... 1""".1'·...1 I.rllly., • ., ,,,.,10,,,,,,, 'M U!I

1.. SUMMAR\' Of IlAMA(:.: TO MACIlISE
TOOI.S

I. '1'1...

11"1".,,,.1

",.,.II.';OIl'l

(1"","1 ~181') ... ),,~,.lt.l

or

III

.tru"",,'fj '"

286

tI".

".~.g,ok;

21

).,'l'O"'.... on"., ••1 I..·',....·" ,",OliO f••,. """h and
20,000 f,-N ;l<>u,b or GZ

1'1... tot.l O()Of' .,.......

I"""'" 01 1'l1"'I''''.1II "r", '".I.II..d '" 1'- buold.

"II:'

",,1..,.1 lor 1'........ "'11."1': .",] 8t<>rag<> " •• ",.00.000
",."arp 1,,0'1, ,h.,.,h"....1 '" ,h.
slru.,,,..l

Of II..·..... 21 .........."1 of II,,· m...l,i""" .M
3lI I"''''''''' "I Ih.. "1"'I""r", """au>M d.....,.. of
'a')',,'I:~" Ca,,- of damap "',,...
IllI),-briA 'I,nrn.rily 1.1'....1 .......""""Ul '"
.IIOIP IllmrtUlT ..u IIJ "'~"lInI"" of __ h",,"
.0 .........11\.

'2, W... ,I...... 27~1
r~, ~"ilT lbuml'd ~w .....,ore ~ ...........I

lit·.·..""]

""."' •• 10110.. :
- n. II •• ,,· .1••

·1.' "'.·. :I~ p<'rct'm 011<>1.1 ...... ,

b 1.. !1hl·~1<..·I.f ""'. ;121~"""'" of «>1.1.,....,

It.IIlforn><I....,"rrplp. 12 I-"'I'N'''' of 101.1 .....
.
tI ;\lo~ ..d ..."'f.........-I....,,,......." .",'1 il....l·f
" I..·....·m of '01.1 .,...•.
t, lI,.;rl<·..·.n (pl."1 I ... Mormr.....nd o~',,",
1......10".... <'<luil,,,,,,,,I). 6 p"1'N'1ll of lotal
.
f. Wood.f..." 11 I-"'l'N'nl of 101.1
.
t.

'- W.. I,," dalllAf:'" roWd Ila..~
a.. oodtclln.....pk- Irrnporary
Of
clamard";'
rim....,.. 60 ptn'rQ1 ......&d Ila..~
"".....-..1 by
pia", maiulftlllll'O'
lUI prod..n,,'oald DOl Ila
....no.I:o- _"",,",.
...maUMlH
"" « t«aII... ~.

ro.........

%. :\0 d.".."r 10
rhi'.. ~' .",1 eqniptnr,,1 by II",
.'010" ....."b
11'd ou~'r • I"IIdlU5 of 6.:;00
f.....1 from GZ. bul ..'i!ln" II"
hus l$l-1ll1arbilW'll
."d .PI,roxi"'.'rh'''50 pi of major I'<llllpmrm
"'r... ro",.",rd ,~ 16 build,,'l; grou~. Thr dir
1";00'10" of ,I
m.rhn......"d eqUlp""'''1 In lboo
,illf.....'" .'rutl"
·as .. fof",,",
fl. II......."'llillhi.I....l-f ""':
9Z2. marlin""" ;;0 p"
nt oflO,a1 n"mbft-.
equipmrlll, ,j p",...,nt of 101.1 nllmbH-.
... Itri"f.........-I~I ..:
.. 10 'narhlll..... Z2 pr.....nl oflOlai numbl'r.
!lO eqUlpmrnt. ZO p"lftnt of lotal nombH-.
t. \f"",I.f...",..,
;';()2 rn• .-4""..... 2, pt'.....111 of 10,a1 nllmbl'r.
Z2 l'<lu'P""''''' ;; P<"'ff"t of lotal ..urn .......

n..

1.

.-- ,---- .... ...
_0'

,~

O-

C_ _ _
•••

.... ...
r 000

10,000

T"'_......

,

,~,

10,000

lila.'

••
m...

••

.~

.,..... _ _ 01

T~.OOO

U

~Sul...... 'ioo..
OI.t;"n.

.nd

Prod",••;""

. ..

.. =-

100 .y,..

'<m~.

Produ<tion W
tern '10

,)-

"'\

.tld

...... ,-,-,

,,-

",il.'.,-

rall,,,.,1 20.

00,

...n•.

1l{l'<I.....

- ...

,"""1<""..,-

.'.'_.
""''''''',

,~

00.000

.\ lai"._

7~.OOO

OJ"'"
<ab....... ,"~."d.nd...."...
,

S,""', ...,1".)' 'b:O,00J,
",;1'011<1 100,000

.~

....

·"k"''''''''' .....
"'("", ".,,<Ior
.,.,;,"'.

T",.", hri,l.'-, -:;., •

--j----

,'J s,..,I-f.........
h.h\l

'_'~'.oo

....

," It,,h,,.,,....,I...,,,<,,,,,
'"
~

fl<'m •

1"'''''''\
Iud...
,...

'"
...,,-1
'"·T_....._

\\"od·r......e f' .. n'I.....

M

~. WI)

....

,....' r«...".., dalttooP _,.
8. "...

,

"

~

'00

"

• '00

f_.

~,

"
M

.. .:q'UpmtIll. of.;

1

lIrn>;! "'1MlMIla,·.. ..-u>('<! a rom...'"

<hU'd""'-Il':

lROIllI.. ,Ja.,._ ....IIlIIJllr' bM"ot1":.o fl<""""lll
proolurl ....' roulJ I.. ,~ III'rIt _umrd.
10 Machinery in Reill'
C"......,le BIliIII·
in~S:
".,IlI......... I~'r lr 1>luldll'i<" • ..-e
~t"'c'u,..ll... ,lanllJ1"<l or bad ~~". ;:IC~,~
,1."'''1:''''1 .... ,·nnd
f l lro,,, , .
"','
","rn buildin~. on.. <:>f "I
of ",UN ....u·
of

",,(1(1

"

bt --...d u

r. ~ ,001>-. 6.>
1
fl. nilil
of;; Jlf'lT"'IlI.
•. Ha .. ntI'HiI1. alld _tfiIu"lwd prod...-u,
10 p"l'n'Il',
,. In ~pOlr of ,.... rr!oIli....ly .....n ...,.,....~
da,... ~ '0 prunary" <'<lU'pmrIll . . . - of

'0

... "'arhlnc,y io S,ed Building", The l1luimul1l
"'''1/(' ill wll;,·" oI""'UII" ",'('"r,,~IIQ i,,,I,,,,,";.1 ,,1 ....1.

.--

• ;\,........... ,oob, 21 ptrr"lll

._

:=..=..::..
:::=---=

I

di"rlbu'iooo

<'<l"'~1

n.....

......n,.

- -----=
, ..
".

. . . .w

10 .~

p\&D.t. ..... lO
1 llullw.
........111"<1 lo,n
'
rotof ¥_ ~ thaa tIof. bJ,cj __
dmw aDd ...-..~ ~ _ _ . . - lO tIof.
bla!;,
.~ ""'"" aDd iWIIIardo
cb!~br""
GNaDd_
....
and dlipa...,od br .....poqo: <;lnO<I_, . . . . .
,ook ....... dnlM. d_. tap'
_11.ftM'-1
b.. 1M bU.oI, aDd .. bolrqws'Jr
.....
.. ~ . - u , 1 . , . 10 6$
1
Ita..-_W'riak
.lld nu-Iinosbrod prod_
""""" .-..rr-l' . .
I="'" of dama,:o- pnmant,. f
lIw.

3. Till' rrlation bel"-""" Ihe pH't'!'nt.gt' of .>I.",r·
t".-.I d.",~ 10 bllildi~ .nd 1M P"".~"I\&l!" of
<I• ..,ag.. to 1001, .00 equipme"l ..... found '0 M:
NtIooI_J,;,lrl....... _

I>I.m&J'o'

lTaDl"I. po.-~

I

1<... I-r.. r"~

r........ t-«><M'...u.... ~~:......

("foro ... ,~Ii,,"_ "rrt'
""'.' ,u t.i" 1 7.i

..UUII''''' ·1l~~';.I,I.""l1I" b. Ll•• ( IIn.t 'l(l
",
pM'ft"-"""
t-,";, hUn<lrNlaIltI Ifll

/i~, d·~...,.II"'t

II...... bUll<l,nr' "r
.-.hir>f' '''''''' . - ,
Ia.
.. t.idlI~; .... )!iFM"""""" ,.,......1. ""'~
'nl.........

c.,,_

III

Nd.......
.. INhrio·~
,tollap',.d p"'I- of tIM' ~ln"'IU"'"

'" ,.....,

• W"",....... II Jlf'R""nt
r F," ,_""",'b- ..""",I b,- thp bllrn;J1$l" of in-

,pnor

lrim'. 9 p"...... nl
.
I
II tkb";" "",,,unl..<1 ror mfln' ,I.mag<' III I ,<'-<l
·
Ih.' in .1M'I.rn,,"" buildifl!."" It'~
:'nt<'lU':'
\" IhAI till' I.....,.. nlll~... ol ",,,,,hi,,...
IOW".-UIlj:" '0 nu
.
.
r
_, b" ~ ,
.lo",.~"" .' "n
.
.". 9 IlI''''..
.
.,,1 III Fl" U
"id...l'...... d ~"'" in ,h" h,nl.llll!: """no~.
.,~ ,roc

"I'll"

,..,,< ",,1\-

In" .. llul""•

..

10 J:&" ..

do

.,-r... d"",ul;>I,,~1 h~' ~n'

III

l'<l'll.n'.'

nd '''.'r, lin... " hid. ~u,'."'l'<1 onJ~' ~hl::lot
I
I 1\..
Da,,~~ 10

.

.",.n too.

WII"

bIr.~nd Im.nd .."ountt'dto 45 p"

"....

ll:

'.

II.,..

_'.riaJ" .nd ..,rni/ini,hfd pro<lurlll "",UII"..<I

10

P"ft"t cbma{lo'. n~ f'lJ.... lin· d.mage Ol'~' ~
.....,...,;ud .. lolIo-'

)I~I""},

,_

~I

36
:10

..... 100I;o

~,)

l:Mu..._

6,j

13.

~

...

_

R• ..- .... 1eriJ.k .n" ..milinL>bfd prodUClO_
10
I!. )bcloiHry i. "'oodu O.ildinrs.-Sen·"
plXIp"..-i1h H ..-ood_l.. mc louildi~ ..-"'" .>ilu.l..d
..-ilhin 6.SOO I....t of G7.. TI~y .....ll' all ..eslro)·...1
by blast .nd fill'. Til""" groups ..-ell' utilized u
t.....""'..1)" .u.~ili.ary m.ellioe 8ho~ for iodl'81rial
pllontl! Their imllOrtaoee 10 I'roduelion w/18
....tal;,·.. ly 8m.n.•1Id Ih~ir df!Sln.elion wu nOI of
...riolll rotlSl'q".. nc... Fh'e IUliUlred aod Iwo
..-chineo ..-ere ;"'tall...1 io th""" .tructures, 476
or 95 pement of "'hith auff.. r1Jd damage. riliy.
10111' J"!fftIII 01 thit dam.ge ..... due 10 UllOiltlrll
to the eIemeoa. t-lrt d.mar .mounled 10 10
I"'fft'lt ..... drbrio _oeed lor 2l; ~reenl or
the IoUII ~_ BlMt.nd. t'Ombinotion of
bbM. Iill' ..... debm ~ 10 ptfftfIl of the
-m.s. PIoat "tilit~ "'ere made unugb!e
by '*"'- s..n tooIo.Dd 1'1"- moterioh _I.;-cl
100 I"'fft'lt dlm.r f..- bIost .nd """""Oll' to

v..... lioaJ BeI..-ft'I D.ou(" to Buildiot" and
.1Id :\1l(lIi'""1 tbereio

•. The ll'1011Oflll drlrnnm...1 !>rh·...." tlw ,I.m.

to ...ood.f.."", .od ot",'I.from" 8lnlclu......".1

lIu' III.dl"wr~ c""I.,II.·,1 l!t" ...ill (1'1. 5: 1'.1'
"houl,1 I... ""ffki~"II.r .('<·"rot,· 10 I", ·I,plo".hl" '"
1 10 • 111 '11" IlIr ~lr""l 01 Ilw 11O,,,h III .,,~• • lllck l~
, .", Ih<' 1'011",1 101.1.... 111 Ilw fm "n" _ 111<'''' .....,
r"o"gh rumpl ol.l.m.~r 1II11_1""ld"'l: I~""
10 ,.'.1' I oouo,I.I , for Ihe f~"u""'I'n';M'lI1rd brt.
6 Thf. ...... uon hrl ......" ,I.,,,.p' 10 .... '"f~
..)"r"'l~ ,ml" In.l h,"klu'l.'" .".1 Ihe ",ochl"...,
tl......m;. ItOI 01 II......,,,e onlrr,,1 ...1I.blhtr· 1'\,
high pert'<""t~ of ,I"nl~e 10 m.ehln~ toolo ..
...,nfol'('<"l-<'On(' t., 1"11101"'1-'" ,,'Il! tlu<, I.n",• ....,
to llo~ 100 "", "t ,I.",mll'· III II", ...,lIal'!I.'d ....
110'" of n",ldu~:!ll MlItl:1I '" GroU]) 26 TI,,,,'PI'<' n,,,,fo,('('<I,,,,,,,(" ..I", ~I,,_,<I-<lkln "l"l("ln",
,I""~n.'d for ,,,,hl'lrlRI II!!<' Iml ,elali"ply lUll"
\I,'nker ~lrll .. ltJrnll.,· Ihnn II", otl"" l'l'inln,l'f'1I.
''<:1111',,-'11' h"il.li,,/.'" ill Iht·
('otldll"i'HIlI ha",!
nil Ih,' dn",tll,(" f(",,,tl ,n Ih .. s•.'hooll)\lIldill~' nl,lQ,
"·,,,01.1 I"" mol'" n,·('lI,nl.·. 1'1"''''[0''', n ro·I.Ii!la
10•• I....." ~lil1lnt,'<1 0'1. 5. &'<'. II, Par. 9) ," ..
BIll'IIl!,t 10 milo... for tI......' ,·.r,al;0l18 in roll~l"",
1;0" .nd Ihr I"f'SUllOlll i"ro".i.t~neiN ill 'nacbl.Df,
lool d."'.".... Tltis ,... I"nll~ .U"''''lliS 10 l>~
." ide. of tll~ d.m.lle ..-In...h ,,"onl<l h.,·, broo
Just.inN b,' 11,<, lools In Ih, buildinp "b.l
rolllpM(! il (I) Ih, roofs of Ih.. buildinl:S had
1.11r" upon Ih<, 10011. 10 lhat IIt<, ;jOurces of_
.,.. w"ouJd h..·~ ""'n Itm.t....1 to blast "'''lrri~ tlt
...-uIII.......,. .nd doorll••nd 10 fi~ ..-hid, mighl PlIo
sibh' hI"" iitOrlM; or ,I (2) Ih.. IlIm, took bill
1J,r,,;, iWIIIllcd in he.,·ier ...",lorff<I-rol1crN~00....
illJr', such IS ...·e'" IlSl'lI 101' the school~.
14. T.ble II is mS""""R'}' of Ih" damage iilllllllll'li
b\" tit" contc"18 01 the indll~lriRI 1'IRnU in Nip
s,o;ki wh""lhe RI""'ic 110mb delOllaled 1,700l"
noo"" lloe g,ound.
15. By ('{I"']Jnrin~ Ill\' str"etU'1I1 I}·lll'. 811","!"
with ..·,'rage i",lustri ..1 plants in Ihe COU"
SIlt"", il tall b" n'ollOllllJlr ,It,<I,,.,.,.-t lloit U.
follo"'i,,!; dam.b'" rni~lll be. {'xP(·ctoo. "ert I
.Iomie bomlt oIelOllol..d .hon a""b pl.lltJ1:

,,,,'no

Da_ ••

----'---

".".
""

'"

SteeI-f....-.

1I.,;~r"..~d·.'oo" •
."~

(el

'.04

.

_u..,t. ..... , ... .. ••
"• " "• •
....... ." " .. ,."

~....-,I"ht·

Mi>ed

_1>1_

..."..r"........

1.700

.... ,.·•• d_

"rr! r... "..

\\~·rn"' ..

'00 '00

16. III ],,,11, .t""I_'... me .n.1 n·IIlf""""I..r(>""H~
1",,1.10,,1.'" II
,.,... I,,·",~· " - '" ..... U 1<......
.",1 .m.ll filli~I 1 .,,,1
"',fimoJ..,.j I'rodu.1oI
.. he.1 Ih...... o..j ....14 .. r
It~ .....t .boot b.. I.I•• t
• "d r1~ to d.mal-'" I,.\, II
-...11...._ .\lillOU,",
110
"'0<11<1 u'lIloubl",lly I Io",'·y d.mlV to
110
it<'ml if • I'I.m III tl I·ml.... "'tat
....
.u.,.t•...t ..ilh ." 110m
mb. II
pn.rIio-.....
lolw-.. .... I...... in _Ionlljl;
11 mlle t.. "-011101
....11tN' Ihr l.-.. 10 • I""'O! ""',""e..ltl,· brloJ,.,Ih.t found III ":'l._k"
-

11. The mUll""'" d",l.n.... lrom GZ '1 ..-hid,
",••]""r lool~ 1",1 "'1"'1"""'" "-e... damlj.....1 ... ~
6,MIO ,,,,,L O,·"rh..a<l rl"t·lri.. pow", ."d I~I,'.
piton" ]i",'ll in pl"nl~ ""1"', hO"""{'r, III I 1" ..i""1I111r...., 1,10\\" ,10\\" nil IIII' 11...11,- M 12,000 r,.... t,
IS. I'.. ior 10 9 '\"I\"",t 1045, I\II~a ... ki "-15 IU •• kNI
","'",111 lill1,"" "illt ''011 ",'Ill io".I-ln'" boml>!l. The
d.m.p' co ..;jM1 b.,· II"
tl.~k
dil~·
id~"tifi,,<1 and iM.>1.1...-! from Il,e .to",ic Itomh
.1.m.I.... _ The """'I ",'noll••1I0ck ..-.. Ih.t 01
I ,\uguSI 194ti. in .. I,ieh Ih~ botIH ~lfOl' .lld
(()f.",I11· helo",grnj( 10 )hlAlbllhi .:"p,,,, WOfb.t
.\ku"OIlI'1 "'en- d.m~....l Thiii .ttlCk.oo ","rtly
pal'll~-zN prod~tioll in tl", )Insuhi!hi St....1
W
It!" ......nnll" ••h"",1 hit on lhor h...l,.ulic
"'lui" Il. lor I.... ,·~· 1___ TM 1000',dry ohop
.t thf. ,\kUltOlll'l EIl~1W W........ """'i....'11 6 dllft't
hilS. pro"'bl~' "-1110 tiOO-l'oulld. gemnl-J'IUllOI'<'
lfOmbe. tbr... b~· d....ll'Orilllf on. cupol• •nd dlSpl.cing. h.,.,·)' 0,..,..11... <1 C""". Th. boiler ",fOp.
('Onlainin/! 88 m.rbi'II"'
i,-...I 8 direel hila_
Two moch;",... W,'n' ,1 tro}·C'1 and 10 " .......
hl,ft"il~' dRmd,,'\,<1 h)· bll~l 111,1 fragmenld. T"'eh"e
macbi,,<.'11 werr .Iighll)· dnm"gl,<1 by bla.1 ."d
'rn~"",,,ts. Till' IrR<"lio" 01 ",arhitlCl .la'n.".....1
WM 21 l'''re<'nt.
19. ,\ tOI.1 01 n hornb I,il. " ... idl:'l,tifi",l \lilhin
Ihe ~1('('11']01ll Bre•. The homh" ..ogrd from WO1>o"n.1 to 2.OOlJ..J'O'ltlll i-",,,,,..1-11lIrp<Wr. Th.. mo.l
i"'I>O"I,,1 d.m.ge 10 m.ch,"rry in Illill plam "-II
Ih.t 10 lhe h~'d"ul", 1 _ "'lllll'",..."t, "ilol io thoro
1'~Jq;- 01 I....,-y forp"p. .\ I ,llOO-pound 1:""_
..... l-pll~ bo",b """""",I I d.Tf'C1. Ion. u.....llItq:
.nd crtIckU'I! .br "'lUipll",,,1 It ..... ~\Imal"" by
"l."t ollkia13 lhat 6 to 8 ....-b "-Oilltl hnr t-n
""'Iull'f'd for .... pai... btl
01"'nlt+On of 110;" pan
01 tl... pl."t rould I.. ,-~ brfon lnUn>ftl
ZOo TI... ~hips .",1 dock J.nl
ll' .ubj.......d 10
1'1',·..... 1 lu...b ..-Illdl ...u 1 'III"" 01.",11:"
O"IIN.I_I)U'~ l>o",hor. '·.,:,·'nl:" '" ,.w. from IioOO
1>o",,,I~ to 2,lXlO IfOund..... ~ ... ll;jMI m I........

"

'lIlru_ .1'Ionl
'11" .... t.m"" In II

~ do.-..
Ila(b ""..... .....

".d"......,..nd frlul"","", dam.p

.....
7•

Ilmkl"", d~
l'la.rlt utiht_

I

It... motorrial. fiaiooI....1 ..... -Hi~ I 0

-.

protllJ<'U.

n-. prrrrUl~ ......

• "

I

......, tJ>o.

I>'&q; , •

I.

t_

%1. C~":'~ 01 D....re

t, MICIllu
llId t.tiI11tel br tile Atou Do_b .ad Hip.
f.lploai~e Bombs. 10"',....lIon.nd .nllyo,. "f tbe
.I.m.j«" mfhrl",1 OIl "l.du"o 1001. '" ,,_~, 1,,_
til<' .tom,,- born!> 11111 OOrnl..rL-on of thr fi",I,,~
..-nh \I h.l .".•••I,...d)· kllo\l" or .he .. ffrq" 01
In~h ....xplOln,'" 110",1.. 0" lnorl"".. 1001. broll,dJ1
0"1 ."l<' d~fillll' ]fOlIl1
1l'~"':Jplo.l.~e wml"
~l(l'lod",1' III • Ilu,ItI,,~ nMn.itntJ, marl""" 1001.
01."...1.....1 Ibr 1001. I,y ..-.. or t.- diJft1
;
lhal 15, I~nloo of lhor Ixmb .16Hf, e&r1h
L
frotQ Il~ ..... lntUf; 01 tJ... bt.ab, « poln' bIorot
d.~ thf. looloI. In-,.. 10 tbf' ~ .....
,ondental to u.. ~ """ tIoe uWt .......
d....."...a by.w-. by laIIulit: ~ .........
or by 1M burninr: of 'M
« lUi _'<'G\a.
Thr .Iomi(- ~b
tW
bud.........
......1 ot 'M
t.M Iw
artiaac .\
I..... tools ..H1W'1lt'd b~·t WaN_ bool ' " ' .11 of 'M ~ dllllllf:'" ....;
In- drbna r.....
d.mar<' buildinp or by tbf' ~'oIllor boaild"'~_
Damagt"o modwor tool. by t
_
bomb is. 1.......1.,...., "rry cloorly rrlat.d to t Iype
or build;", in ..-hieh I.... ~· .,... """-l
14 d..
rff,,<"tJI of Ihr bomb 011 Ih.1 building Enn d..
lub",'quent d."'"!t"" to 10011 by
10 II...
"-~.II~, "' ....1.10'<1 to 110.. d"""" of d.map jUf_
fe.....1 b~· thf. butldirq.", .. I.."" ~ t .... loolo.. .~II
0' th.. dlllll.l,!!f' 10 m.d""" took ha> brrn IWII·
mlriud in T.We II, I~brr w"llil u... data on t ....
I~''- of !>u;ldllll'" ..itorh ........... u...1OOk Illd tIoe
~ of dlllll.l,!!f' ...lJrnocI by - " bai\tiiJlf: ...
tbal I .... rflauoa .... t .. _
bmldq
.....
marIIiw 1001 dr.map .... br ~ -

U"""".. .

!!. 1'be JI~ pra.-1ft of .........,. rIr<-tnr
po........ ,.. and .... 1 - . .ho<-r"......... , 11...
,n pnol damar' to t pia>ll .uh~ r.r .....

..-"'" ri....... bloom
by tW bIaol ollbr . .b
or pullt<l do.'-1I b.\' d~ar1"" and ..... JlO!DI' buddmr .~llllilllry" "'I".ptlIf'ftl ..-.. abo of ~ •
,.. tu... lhal " ..-u "","""",y .11"1'<'1...1 br d.mag<'
10 tl>r bulldmF'"-

2.1, ,\III",,,lClo II,,· fI'Rd,,,,,

I r.

l l
I

1

,1


0

:l

=11

\;

0


0

1
.!

i

0

I

I!

0


0

i

." "'''''I,l''wl}' IQ 1",."ly,,·

~~

..

0

,t
i•

0


..

0

0

~

nl;llMl ClJ Auj.,'''U 19-1';).

I

coulol

1\01 .,. ....1.......I1I...d.

buiklmp
dNH"lai. bUI I.... d"'Pft 01 d.....,..
..... "o1
nl..I), d..Ii".....
(3) TI,,, .I."..... of d.mag<' in hui!d.ing< _..-hirb
!lUff
1 ooly ""l'I"rlicial d.,,1ago' .·as lib....... not
....." 1..10· ... lIm.I .....
(.) Fi';'" .. hi~" 8."...d ....~.0Iw1 I
1l"lI of
h....-,. d.mag<' rould h.n J.oooffi drlH"t but ........

'.

!

~-':'-

Com~mon of damav

(Z) Th, 8urrouIl<ling ...... or h.....i1y ~

:e~:I!.g!

~!~"s=~

,,,,,,1<"'1',,,, III lI,any of

a_,d by ,""'118 of photo 'nlrrp.... '.tlOflS .-Ill,
,
dttl'nlllnl'd b}' ground IIU...·..,. lK<1, to "ffta.o
lI"" 1 rondu'OOIlll noga.nh,,*, Ih~ .... p.b,hlir'll .nd
hmu.tioNl of photo 1lI1"rp... t.toOIl ..nh ...... I""'t
10 .tOlllie bomb d.mago>. !IU~h as:
... IluiJ,.,i..1 i>"iUi"f'.--(I) Th~ ..... or l"f'6i,I.."lial.lnl" butklmp 10t.Uy d.m~ by II>.
.tom", bomb ....! .<:<:1Jnlcly d~t,rmtnM, bul 1M
.... ~ or .....- 01 tlo.. ,1.,,1ago' (bla;;1 or Ii...)

i:e
"

It

,,"'at

rt"iuhllll,: fro", tht· atom,. bomb .tI k of 9 August
HI",. i. til.. iubj"".' of ....port
1 by 11~
I>\"",,...al \·uln.... IHhl}· 5fo.rllOll of llie JOint T.~t
C';'U)I. TI,;" r<'fNWt ,,'U based "" .. stud.,> of
l)hoIO\[Bpl~ 'ak.." in phOl~ .. phO(" ~ ... JI R-

.I.,,
1I, I,;
• I
'IT!! ~,,, I, !
I
i
I
. j' ,
,I 1• .-=- ~ :~ l,
'i-: ,
I_I

0<)

I. Oamare Enl"_'ion•. The damage. to Xal(UOlki

'-Io_.~_

j

w ••

M. 1'liOTOGKAl'IIIC INTERPRETATION

,

,,

rn.,·hi,w

,I". pl""n for" ,- .. r)" 10Oll: l",riQoJ and 10 ,.......
...01"",·<1 production for 1Il."y "'Ol1tJ~.

!

A

,IA"'.g~ '0

",nd""."', """'1''''4'1\1, ",,,I ,,"1," ....

I1Jll:I!M I
, ~llH I •.
, I I, !

I
! H
,.I,
--;01
I
I

,

or

HR.I_ "..." 10... (21 l~·rt·,·"t) lind "'ud, of II", d"m·
"II" ",oA .lillh',. Ih,· """r_all ..U...., of II ... lJO,,,h ""

0

I~I

'w

6. 1~<1~ri<J1 i>.iU,,,go-(I) 81••1- fJ<" " • •fro"' .. 6.;1<I'"f/__(") I'holo inl..rpn-t.lior,
n
.._
...,.-1..," ."d ....,·..rit)· of d ~ 10 I.........
l",il<l",1:" ,,'it";n ... uon.bl~ limiu of .'-"'"'Ita("y.
(6) I""""'"", 01 Ii........" "" delH'IM pro,-w1....
int"rpr.. t..." .... 1"""...-1 10 distingui4 .""1.-......
ro .... rlf"'!"t! .0<1 blasl .. lfeelS of Ihe .10mlt Ioo.nb.
(r) It ~.u"ol "". "mI'<l d.-t Ihe rotllenl8 of.
8Inl~lu",U3' d.mag.'ll b,,'ld"'l: h.,·~ 8ulf<'l"l"d d"m·
,,!:r nnl..... it " .5I'<·n";n,,,1 from photos d.-I Ih..
buillliug hu roU"l'!I'<1, hAM I.I'<-u "" dl810rtrd as
to (I.m,,~ 1001. ,,,"or th .. ,,·.U;,., or th.I" Hoor hu

I,

foll,·n.
('/) E"idru<,<, of n·mo,-.I of n1.. ~hi"er)·
<:>f
..m'·\l...·",·y ro'·I·rtt'b'" o,·rr ..XI.......1 pi........ h .
dl"'~'1 .rlotion to II", nl ...ll of II.",,,,,,,,, .ulfr 1
b.,' """'h"'I'Il' fn,,,, \I'·Rth.. r ..xl"'"u ....
(2) II';'I/",,,,I"-/,I,,,,,,,,I>,,,/d("f/" -(a)Slru..tunl

"

.

d.'''./:e to n·'''lon·... I...""e....l.l'''iLlil'll' .......1

1'<1 "',110 _10...1 Or I,mb•• roof

...".1

I'llOtOlCral'll"

tn,_..

h1tt\ltt-

,,,,
lJlI
II» ~:.rtl"lu.k,·.rt'-"'t.t1t b,,,I.!>,,1<" .10.... 1,"Joe, ..le,,,,o of d.",&fo:1' unl.... II lou I....... n(IOo
...~ulClo to (.•".... .,oIl.,.....
(~) ,\[I""'ll'- 10 r",lu.t.. ".-.". to UlII'f'ior"
or rrltt'''...O'<l"'''?'W...le J,,,,LI,,~ 1_1 upon II..."
pro~u"ny 10 G7. ur aff...I ..1 b,. ""
'.""bIf'o
th.1 II"'Y .r• .JOIOllI .·.IIIl·I..... 1'boIo IIIt.. 'l""'t.t""" r.n"ol ..,lun.t.. ,mrnor ~ to t~

lila",.

.lruetU......

r_ ('''''' _ _ "'tW. "T"btrr"... ~ t ~
of pholo mt..."...t..... to.Unbat.. too mll<"~
to Ii....1 .\lpMIlu. "-''-Iuml r;rtlUIod fU.......
"·••.• hl .. to .,do... Ih .... lImu.d 6~a;..

.....wI.rnbl,.

r. or

"'*"

Illldli(e..e l~rh" r...
111_
0" or in~drri."'" f.....
pboto mIHpl'\'t.l_ .-ill .... or ~I .... ~
in p/anntnr: tollU'1' <lprnl_ -"",,"inc u...- "to.io
bomb. Pb,.~ 0...,... Dt
I't'pOrtlI _
IllIQOIhuna and .\..-&i prorilM1 drl.-.t
mfoml&t_ 10 .... ahb.b tbr- r«...-u 01 . _
bombs 011 ililI'...-m1 t,.PH 01 fIfwo:1_. that it..
1M pbyMral 'l"ut..nbibl,. 01 ~ \.0 thot Iypo:
of bomb bas ...... drlflaawd
IYP<'" 01 buiIdsor tan 1M' ~u6tod ..... . . IDnI<!Urr<I byarnal pbot"""'pM, ~ ~
011 _
buadmp tan .... ~ by u...- lol~ f","lor<
,,_ C_. .tioa_
•. Ol>laIIn'tnllll.\Z or GZ
~_ Rrlal_ of Ionl.., I(II~y 01_
._ <;tuftdm,: HI'... t$ of oUwr ~
r. Orirr!I.UOCl .~th ....1"'<1 \.0 "'"""'- 01 hlut
j. 1I,.;g1t1 or bomb buN
1. \·ulllenbililr E..IQI*,- III phMo .n.........
talioon or thr luto..........bod JII_ ... d...-f'Ioprd
for .,·a1ualtrlll1 nllMnbiiny of • '-rJ:"1
hy
rons,d"""f! .II or 1M f~ fll<'!or<
br
1.lnng mto """,,,IU .11 p1,,--t ..... _
f'lff'('1.0- to br .-...bly Upr<"lM f..,.. an . t _
bomb "It... k on Ihe IlI"f'L
t.

I .....euliotl.

n..

n..m..r..._

~.

Dl.'TAlI.ED
I:oiDl'STlIIAI.

PIIOTQ.I'\'TERPRE'TATIOX
R~:PORT

1 Th.. TUf'•..\ ~ud~' .... m.&r or I"'\ku~
:"11''''' Worb, • utUl of tI... \In...b~,
Slul'hu,l<lu'll" {'o.• "" IhJ8 ,,"" 110. 0"1." t&l'l-'<'I '"
thl' rll" Ott .. hit" ......
I........,t...k .,u<l.... h"d
I....." tn•• I~
I';'U ....

""Ir...

5 Analylii. of "indin~.
, ~ 'ft " M. -('J Th,· lolnl "f I'hol<' .,'"'
n < ,n"" "" W
I
",~~"""",P"U ,,'n_ III I'N'...."I of II,,· ."111. 10111I
,lcl~rl1un('(1 h." 11",,,,,,1 .ur"·.•·.
. .
('l) Eill!ol\·... il:hl 1"''''..''1 01 II", .h",1<h,,~ ""'r,
.....",Ily i,I;,mfk<1 u 10 ,'()nlln,..tl<,".
ro (3) ..i.... ~1 ifi 1ion "
rorr"f'! for Ii~ ]wr('('tq
t1,~ j;",lding
I'
"'·'· of fir~ .... 011.....
., 1\" o"~""'li"'BlMI •• Ih~r~ ,,·.n nOl I Bing!,
' 11 in Ihe e"I1'"
"
fin' .....
I' .n'.
b. lJ<>m<l "_8$",,,,1. 51rtJ~I" 1 .1."'.1;<' ..
0,,1\' 53 pr~11l rolTl'<"lly idNllifi I.. 'I'hr,: In...
of ·.lrurl" 1 d.m.j.,-e
.1r"""'1 'U1po;1il1lJl" 10
.I 1...,1 !; "ri.ll'hOIOj,...... ].hol; 1).1Il.~ 10 ''01"",..
'~fliM~lll 10 ...... I~r IltN" .lnJt·lur.~ly lUll100I",d"
"01 ......"n' ro,.,ugh \0 r."'" " .. hi.. II&I:l:1llg ..
roof' di$lortion or culling of In~ rnemlw.. II,
f... ~ ..."U to lhe eXI"nl Ihal 11~ lru~ "'ould It"in' ...,plil'S nen though the ,,'hol. lruM ""No
:01 d;"lorted lufliciPntl}" 10 W ,,;,;iWe on 1'1101I.
gnph8; and inlerior d..ntag<' 10 n'inlo.---:l...-o'1<nfot

"r

'"

.N'

c_,.,..-""'-

--,- -.. - •• -,-.. -..
-".---

l>uildinp.

""y.

I'ho~ II ,. ('1,,·.1'" J. II
l'ltotOj('lpl,(·,.
Sj(1. n""I"" \\'. III....klller. 1'1,"IO\:rll,I",••
fl.l:t ,),",,-'ph "I' Qlllllll. l'how~:rnl,lter.
('1'1 W.h,·, ,\ KraJ'<"<'k. l'hol"1:'"1'114'r.
Pfe. Norl J. I(edmo"d. l'ltotOj.,..... ]Jh"•.

_ _ ""

••

s. n.l .. or 5u..er·

The fickl work. peruining to
11le ."r.·'.,- III :-<.j:&.. k, . 1• • ('("(ll11phshe<J I>rl.'..."
110" .1.1"" of 14 O<-Io'-"'r 1\1-45 ."d 18 Xo"'·nll",.
IIH~, HId".;,"'. 1'10""" 36 d.)'. "'en'Ipi'''L ill
obl."'UlI-: ."d ,,'('(l... h,,~ II... mrO."'.II"" upo"
.. hi~l, 1111' .... porl i~ ba.....1.
4. Appr""i.l;on

6,1'1... &<'01111 I)i,tsio" of Ih.. l'JHI",1 St.l...
.\I.n".. Corps. ,,'hid...... ch.rged ,ilh II~ mili_
j.,"O,·~r",,""" .",1 o...-"l'Ilio" 01 It... S~ki
.,.......x,,-nd...1 ~,·.r~· rourl"8}' to I~ IHIIl .nd ita
nWlnlwrJ. ~I.n)' oIUl'Plieto. ~. PfoW'«•• nd
......;"""
m.d '·.II.w.. 10 tI,,, IHm.
6. t·'!t " 1Il~1Il1.>e or Ih,. UrillSh ~I;,Qon 10
J.l'ln ,,'1,., ,'''n' m Sagasaki tor .pproximalf'l...
I~ dl)'ll _1...1 !i'NI.. ro",J~· in the OOI.i.nllljl: ';r
Ih.
t ront.lI...d in IhlS ~porI . •-\ppttcia_
11011 i@ ""'1"",1",1 to t .... loIlo.i,,{: mem ........ or IhaL
orp."iu.lion for til;' «>openl'on:

t.,.,"

e. F.radiottGl ".ol,-u.-A "'11t~r I.rg.. I'ropor
lioll 01 t1w minor !;uildings in Ihi p1.o"1 .........
rornorlly idenlL~ u 10 funelion. Ground lUte.
ntalion ,'&>, _,-,:to .n6 in III i"duoIt""l planl II
Ihis Iype minor l>uildings Abo...· f....· dtaracleriila,
o! con.IMl('!ion ...birh mij!:hl .itn·'" . . . due to G C.pl. WiUtam S. Thomu.
110. 1"
tt,
~,
fUlKl'o",,1 id.. nlificalion.
G Cll'l ••-\.1'-'- E. O.rk.
G C.I".
rick G. S. .\Iilcl>d.
Col. O. I~ Sol.ndt.
W Com,lr. ".rob Brono..-ski.
111. GEoVERAL Il'\TOR:\IATION
W,Comd •. l>o"gIu C. Uum.
1.1. Co",dr. I). E,'."".
1,....... 1. Willi.m J. W.lsh, l"S:"R, SIMlet. . Sqrlll. l..elr. ll.olwrl. G. Whil ..head.
I. Teaa Per_ad. T.... loUo..-inl: ptNOlln..1 01
t:n{l:i,_t.
Pbytital DamaJt Dt.._ , T~m 'l ..... ndurl~d Ih~
t11. LI. I'.. cry A. n.dl."d.
Li.."t, 1'.,,1 ~L Speak.., l's:"n, ,\n·hil.... t.
~11. l.1. I{on.ld W.
filtHy in );aguaki, ".~n
Lieul. Gg) John W. W'lerhury, l"S:"R. Arrbitl'll
:M.j. William \" Drapt.. tI. Q~IC. Tl!llm l.eadro-,
~'I. l.1. 11""1)' t:ldrr.
~nlIC
I'irrtl:
K.
Domereq,
D..
ltlIl11I'"
SttUtlan.1 u'¥I_
F1I.1.1
./."'..... n. lI •• ker.
51'. (X) 3C alarl... It. .....nk. D.. rlilm.".
}I.j. Ralph C .1.. lch..... AC. ,Uf'! T...m I ....d..r.
. " l.t. It. ll. I'..-ry.
Sgt. ItR)"I>(I,,,1 S. W,ldron. l)",tli!l1l.'"
Arthit«!.
"Ir. l.1. F""cia W.U..}·.
Sj:t. t:lio t:. Ci..... , l)rafum,n.
}l.i. Robm. T ~I.""ll, SC', .:.1...1.....1 t:ng;'I......
tOil. l.t. Oli"cr C. Youl1~.
Sgt. Will"m Y. I',raollll. CI"rk.
~l.i. G-V I'. Guill, OKI}, OnI",,1Ce Offi~~.
C.pl, G.....ld O. \\"I,ltriinr. C~Il'. Fi,." Engi" r.
Cl...... J. Go"ld, Clerk.
5. To r... ilil.t,· II'e 8Iud}' or d,mfl'W .".I~.,.lS Ibc
C.pt \-lIlg L. Smilh, AC, rholo Illl"lIigel ..
Sgl. Arlhur T. llil'Ollhilll,. TN""I"to,.
oItn"'IlI"'''' 111<1 1'1""18 '........ fil"dol j.,,,;,,,,,, l~ll1.l;'·c
Offi~
Cpl. HR)' H. Drill', 'l""lllllntor.
!t'lle",. tltell liM! Illl1nl..·.,.. 1Il8smllch.~ olb~r
C.pl. ~hltoll .: Je"ki"R. AC, 1'10010 IllIelligl'llCfl
2. Phologr.phr Pergonnel. l'hotog'"I,h)' .. """"li(,i"lli"ll" "I-:e".."", h",·,· u"",1 110.. I.. ul.li,·"
Olf_,
do"" for Ihe I"am h)' the tollowilll-: 1t,~ 1.·llc"" !>otl. ..... I-:;'·.. ul"·...·,,itlt
C.pl 1.....,.,,11.....: 0'''1, C~:, Slru~!n ..l Ellgi",,,·r.
Ile,dquart"", 1"·l'8OlllI..l:
C.pl. An•••: .·~1. ,\C, ~ll.'Ch.llk.1 E"gi"""r
lA, Con"I,
J Iltl.d"'Ork, 1.:5.'111, L""g\l~g"
C\\'O Cbarl.'/< T. North'OI', I'h"lOg.UP!>)' SuP"
Olli""•.
'·'sor.

~_l'

m,,,-....

'=

'-

,,


••
""
"
""
"""
"
•"
"
~

D

"
U

3

~

U

"

'

".-..d..

~

....
...".
•..
"..
"..

a..·.n.

~

nc

M

,I,,,,..

"


"
,,""
,
,
,~'"
'"
,
M

....

..,
,,

DOD

""
,
,
,"
,
'"o,
,

A.H

PI'"

m
Ill>

KIi:

""

,
,
,,
,••

,•,

,
,
,,

,,•

,•
,•

••

,,•
"••
,
,
,,

,
,

,

,•

,,•

..,

.-

,.,,.,, "
,.,
,,,.,...
,.,,.,
,.,,.,

"~
~

"""
•"""

"...", -r.:
-1- "",...
'

,

,"

.'''«''.

....

i. "I :-:,,~n ki. TI,~ 1'....·1...·'''1"1<1 l((I'en,.
",ell' n,,'ei,~",oro!o" f,o", Iho Nnll(lII,,1 ;\11111<1,'"
"I 11o,,"" l\lr"' .... ",,,I III t"", I'RI!lW)l! orol..", "luIll,(
,0 !I,r "",,,,,.il,,,1 KO...·r""w"(~ B,·",,,,lll' it iH_
,.Iud.." Ih,,,,· 1(1'0111'" ul iol",,,18. Ih" UOIO, Iki. n"<I
TOII'hi"''' l(mu"o. "".1
Il'eir
"ell "S Illo "OK_I 01 the ",,,,,,1,,,,,1 l>utlion "f Ihe
]>.....1,..,'111'0. II .... do<·pl.,· ;,,,1""1,,,1. :-i"I("ilIIk, p",feo_
lUl't! hll8 do<' 101l1o(",1 ('M_Ili,"' of "",. p",r"""u'e
in .1"1""1.

I

l\IIlI

')0"""'""

nt;(;

FH'
ZZ

En:
n

xx

"0""'_. ,,"

2. 1li~I<>rl'

TT

fl. fo:'''l.q ili#I'''!I,-I'l''i"r 10 II", Iw"lfll, '·'·"llIr)·.
WJIl,t i8 "'",. known ,,_ S "~"""ki ,,'dS "~II,,,I
Ta",akl·1\o-T.u "r T""'O-~"_l'Nl, )~t,·, d,o"g,,1
1'1'
'" FlIk""llO'lI''' (", ..""in!: "d''''1' 1,,,-,""). I" 12'22
Ihr rOll",["r...r J"I'''''''ll'-' f~"dllli"m. Yoritomo. 1'8""
ro
,I". a"'a 10 II Mnn""i ,el"i",·•. ;>\"!:"s,,ki Ko,,,ro,
n.o r.,.r. ""d tl,,· n"",o /\'''I'ail>lki ".... ""IIS(~I\lN'II)­
,~,-IIp,,li .. II'' Ihr ",~Il,· 11,,,111,,, .,,,,,ollndilll: k,riIO'"
"" ",," Ihp euSlo", ill Ih"",· Ii""... T"I"'j.'Taphl.
ellill', II", ""nH' filii ,·,'r.v \\',·11, '\$ "wa"ing brillg
"I",,~ pro",,,nlory" which 'luile """nrlllely 01 ...
DESCRIPTION
NAGASAKI
aerilll"! Ih .. ar"" in whid, :-;"gaSllki lies. 1'1...
(\'.
no"hoaSI rrom Ihe b"y wake up tho n~ain co']). N"gM"ki r... f ""I,,,,,,lod ,[uciug II,,· J>o:'ri"d ..r
1. Geognpby .nd Climlle
..
"'errial .",1 ,,,.i,lenli,,1 are,," of thc ~'Iy. TI~ Jllpa"e"", ci"i) \\"l,ra ill Ille (,,·,·Ifll, 0,,,1 1I';'I"'lI\h
II [.ornIi"",-The I"ily "f ;':.ga",k, 's 1"".le,1
llorlheaslol'n pori 01 Ihe ci,)' is "'l'nr~led froll ""nluci('S, bUI Ihe "i1l,,(;"p of ""I;"•• ki n>",.illrd
."
~st "I 1\\",,>1,\1. Il,e O(""hecu",osL
Ih" "oclhern ['",kallli ....lIe.'· by a eloll'" of lulb ,,,,all n",1 iusil("itieM'1. h """'rd illiermillenik
""Ilt"estem,_
.
.
~o':-;
I,,,d,,,,· "ud h"s<.· for L"nds or J"I'''''';'''
"I J.""n·1 I"", Illaiu i,lands, II 18I'lUde 3_ H ..,
culmi""lin!,': in Ko",pira s"n. l,aOO fed in heigl'l
toog;.",le 129·52' L .
.
Thc N"kllshi'"'' vlIlIe.\"
the eaSlern shoro of l'il"l1l''9 \lllo 1'''''''le<l "1'11,,,1 do'n, Ihe CI,i","",
). T.. P"V""ph~-- The eill' hl'il "" •
Ihe 1><.w lire inlerl"e",1 with ~hllllow, 1I"'roo- ~"Oa",. 1'0"d,i"l; "" lar ""mh os Ihe I'hilil'P'Il.... nud
;\1"I"yll_ '1'1""" ho....lC!! of ru!li,,"s e."",-"I s"oh
_&I strip enclrcli"g • I"ng, ".,ro"· bay ulld
stN''''''; whieh bet'o",e sluggi.h c8""I. whe" the..
ha ,.",. Illo"g the Cloine9" ''Ol'SI op[JO!!ili' Jap"n Ihal
eue"d8 up 1"-" .... lIe~"!II" Ihe nortl, a",lll?'theMI
nClll'lh~bll~·.
v
k"·
·"""'·"ro";"alzolll "lone li",c' Ihe Chinese EllllICroc WIIS f"l"r"llo
."'." lrolll the .h",..lille. The bay ilself 's "b<>m
c Cllm"r'-l'"gasn , ,e." u·~
,
.
,
.
.
t..-,,·mi\e:s Iollg
""e mile across.1 ils greale,L
.
.
,.,
A' " Ie ",on~.~.
"'~"' "'~"U"", I ,...."I"e 1"'1'"
01" "tl'll'
iiO ",il""
,ro"h'
.
. i"ll11enc",,' '-')' I ,e
1
1 ~ 1ll11l,,,1 fr'llll II,,· ~h"re for" !,':r1'nl ,hslnnee
al""1:
"'"h". .".j uUllcl. roughll' iiQUlh"-cst·"orth,,ssl. •The roM
"Ol'\h,,"""lcrly monson" pro( uee" ~ OU(' Ihr ,"1}"81.
lu eUlrall~ is .ppro~i",,,,ely ~OO y.ros wid" wilh
d.yo .n,1 cold dri",)(,. in. Ihe wlllier whIle lilt h. \\"il], Il", ",ri·.. ,,1 (II llol'e,' Poctugu~ .hips ill
deplhs "I 12 t" 15 I"'homs. ",,<I is I"", fro'" "b",or", solltherl\"
,,_q"
•.
'"
, . , " "0" .,m_
struelionl. T1<i8 boy """.Iilule. Ihe ri,'cr h.d",l'.
- - mo";;<IO" III sultllller
r .bl'lngslKll
- J
~I_. j'.g~"", su',eu)' "e"..,·,,,
1ll0iSI d"ys "",I ~ gre"l '"11o."nt (I mlH '" Il[f 1"''''''«'. To .uPI'I.,· llo,~ .h'I>5, 1100 """"m l"roJ
.·hile lilt .pproacheo to n,e h.y. soUlh .nd wesl
a",1 earl" Jllly_ Typhoon. III Allg,,~t ""d -:- of the fi"f O"'ura ""I "I' n .NtI,'"wm of .,I,op"
"f Ihe ""Il'&n~, lllike "I' Ihe oUlel" h.,bor, a"
10"'.I"'c 1~"q\,el\ll.'" otrike Ihe eilY ".~ do Ihe ~'e ... "P"C Ihe 'p",,,,,."t '.ile "f II,~ l,cd""l"rr omc,,",
tx«Ilenl aneoortge .heltered h)' "u",erous "IT·
equUlocll~1 .torlllS III \l",el,. \I "'ter leml'" . Th,· I'orlllgll""" "I"" ""1 "I' ~hol" in II ... "',,'" '"
lying itIl."d.. The weslern sh"", "f lhe ri"", I",~'
lu'es""ldo'" 'O"d,II'e free7.ing poi"t, ",,<I 'l\"~-Js<.·ll Ih"ic I'",dllets and, wi,h 11,,.,.<1,, n"d II"kal"
is I n.rro..- 8trip "I I",el l""d. llIllch "f il mnn
....,ily. SUlllmel' tellll",rnillre., '~"~ilc nol l"~ neur hJ', I\""b'l>""k; be..,,,n,,, ",,,, of tl". Ih,,,,, rOrt'i,,'11
made. "'hid, me. abruplly wcst"'.....1 imo bill.
~I"(l .eeelllu"lcd hy 110" grelll hnm"hl.v, w,th I, I,.d.. I",rts ill J"I'''''. Chi",... "<'S8rI~, I",rl'o000 \0 1,300 feel in lltighl. '\""rth "f Ihe baJ lies
result Ilu'L ge"er"lIy J"ne >H"I JuIJ' <Ill)"' M" 'IU'u !llncly r"'m Fooel"",·, u<I,h'd 10 ,I". slre"m of
lhe lIal ...U.,. "f Ihe Uralcall,i Ui"er, o'-eraging
th~lI.rtCl1l "I. mile ill "'idlh, l>elw<len Ihe IW(>
lI"co,,,f,,,tablc. This di ••:<>",fol"l i. "ounlo,boI-imllOrled b'.-.od. ""l"ri"g Nnl;"""ki from lGOO 0".
c""'n$ "I hilt.! ..-hieh eneircle '\"1Ig"lIsaki .nd the
~n""d by Ihe "I')'slal-de"r we"ther whieh prr"'''IJilll'h '"<'8$,'I'lIOOn f(lll()w,~1
Ih,' 1""-" "'l'i,II.,·
Lay. This ..ney. ,,-illL the ..'eslern '_Sl.lalril',
," Oclobe, ami cad)' .'o1"'·e",her.
look On 11". "I'I'""",II~ "f" fo,cig-n t"OI'l"~"
oonatitU[8 lhe i"dlllirial wne "f Naga8llkl, "'bil"
</. TI~ jIr~Jtclu".-The ..."t 01 I;o"ern",e"t • o. TI,i5 stro'S'" "f for'·;I;II""'. lI"rlicularl.,· Ihe
the .ide, .....1~1.lrip ,I""·,, the e••te", ,ide "r
I\" agas-uk i l,rel""l "N', ""e of II,,, 4lJ lid mi"i.,,""" POI'~"~''''i<', i"'·'·il"LoI." brough, ill Christ i""i'.'"
lhe boy ."d the wide :-i.Ica.hi,nl ullry extell,li,,!:
,li,·isi"". "f .I"p"" ~")I"""I"-",,lillg "'lIl~hl.,· 10 QiChr,_,,,,,, I..,,,,,, "f 1>0"""",.1 \101'11, "",I 01<'1'1,,,1

~


""
""'"
'"
~

1i:O:

~

;

)1)l)t
ttl.

\'\.

,
",, ""
'"
"

'"

00

"""

"

m'

II. II ;;>,1"

,,,,,I

".ITO"

."d

S'"

"il""

",,,1

"

"'h·"II<", >pt<'"d "I,i,II,· th'olll(h ,I",
1>uln,I"I,o", "'"""''''1:,,1 I,,· 1"'''1 I)
tlw fwl :-i"al'k I 'w..., •.:.... '"O""orL;
"''''''.
... rulor ,,'
:-;"'''~ro,," d,",d,1"l ".,
"ill III "
. oro' ",.d.
to IJ", f"....
p,"'
llgfl.. .. k,...1<1'''1:
, ,.
~.
" " ,,,..',,. I I"~, , ,I"'ll""'.I'·, tho" "'hllll J"
I ' " "~'.
1." 1U"'"ra or .\."fI.... ki ,,~. P,.'" ' .... "1"1 llo.t
....
~ 00 pro-fO..... !j..~
,
"HUll, "•. ""d i" o'<I"r tu 'om"",.•11 I","" LI ""
1'0" ,I"n"l( • :;1o"!t'1II.lo <"a""IIl'''''
ilI'orh_
So"
("
, I
~. "1:·"'''1 d".
um"
8(>u,h 110,. n,lo "r tl
"'.S 1",,,,f,·,.,.,,1 tI'I'""tl,. I'" Ih~ :;,
' 'f .......
,.
. • 'Ol(Ull ~ "'P"~
"·~'I.I"o .. Tho l'''cIU/:''......."d Dllld, ".pl'\'
r<-<lrWi<'t! II, rf"'"l<.",·~ I<> Ihe ,,1.,111 of D....
{II"
II,,· """leN' i<ldf of Iho I",y 1."1 "'~,. ""'m'lI~d I"
lIlon' f"'oly Ihroni'h 'he 10"'''. AlIlif_"", ""Illi_
n",,,t (;"I'~". a1\(·c. Ihp Tokn~..."", f.",ill' look 0.-01'
II", Shogu".u m 160:1. eul",iu.,i"ll" III ""-Orf'
r"IIr'.... 'O" of C.tho],. eh....li.",ty. llWlMr... "f
Chn.~"", ''O,,,·n\;l . • nd "XPUIoIO" "r Ih~ ";,,,,""'h
."d I O""gll ...... '" 16.16--37 The Ou\('h. ~l.ailQlI
1I,,·y "e,e "ot "Ch".lill'lIi·· blll I'role;ltlllll•. "'e~
..11"",,,,1 I" N'''Ulm "" D,.,;',im• .00 ronlin"~ I"
IrIl,I,' "'Ilh J.pa".
,I. 7'M IJuIc~ "" f)~'~'m".-ror 220 "'-"''''. dllc_
i"g Ih. T"kub... ,,-a ~;xcl~, l'ol..". ~. lb.
Ollie!> "" DeW,,,,. "'e,.., J.I"'''·S .olo Europl'an
'-'OlIlaOI ,,'n h tho ""lS,d,· "·orl<l. Co,-e"k llt fiN
."d laler more "peuJ~·. J.pIIJIC"<' """..' lrotD
o"or 1"0 COUIllI)' W 'I"d~· f".... ign "'.f", nod II
"'as Ihrough the DUleh ill SllgISIki Ih.1 J.""n
le.",,,,1 Ihe ""limolllo of mililUT .lId una!
;lei,'''''' 1-"""'0,",'. •Iupbuild'ng. Pri"li"" and
"""Iidu", Thr b.....u "'('Jl "'00 11'(1 Ja","u·.
1'00l>o:'"ing ill Ihe mi,I."iuoI<"('nlh "'-"IlllI)' lI<'qulJ'Nl
Iheir ,·nl],u"..", I"r r'lN'lj.'T' ....... b,' tarl.. """lUI
,,'illl 110,,,,,· DUloh. Th~ S"g..;,~ki ~ledi~ CoIIl'g<'
'lw,,,1 it< ),o.d sl.'t
llrimo p<li'!Iliou in J.pIIJI.....
"""Iici"e I" Ihr "'ork "f " f",,- DUleh d""lo 1JI
Desl"",a.
t. lIi.od",¥ 8,n« /8J9.-ln 1:l,";9. :\ap.. ki "'fI.'
'lnr "f Ihe firsl Ih ...... IlOrIS I" t.. "I>o:'nt'tl t" I.... I~
b,,1 -." 1""1 ils "'''''''IIOI",uo p<li'!IllOn .. YoLolid"'O "nd f\"br. l>Hau>l' "f Il'oi' "'Of'<' .d"am.",,,,,us grographical p<)8ili"u•. lorgffi .Io""d, It
ro·'nan'....1 on i"'[IOn.1lI roahllj! St.l'lOI' "" Ih.
(,hi".,Y"k"li.",. run IImil ,he 1930', and .....
""",I duri"g Iho ISOO·. a' • ""Iller b.o....,. for Ibo
("""lSl Jlu..,.n rar ~:a.len, F""I, ~lallY bou_.
brarllll, s'I;"" '" I>oth HuS«iall .",1
",a",,,,1 'Ia",ling unhl "~I)' """,,,Il~'
f. Aflor W"rI,! \\'u I. _"d ""rtioul.rI,· aller
1931. llo~ ~ 111."I,,~hi ,J"ph",l,li"F'"'.I"d' dlllU"IlI'...-l
II". hfo or Ihe eil~' 1l'1-""'''''S' ~'lIh Iho ;\I_nd",·

.

. .= ,
,I(" ..
"c,. ,','

"II." ".,

J."'"......

,p

,i"'.

IU

."d

J."'""...........

t;(I",r'.'

r.~

.

2. :ISO.ooo

\l ...h,""11

MO,OOO

.lInl,,'....
f,...,h n·h
O,I",r tall" .... 1 fi,.h.
('011 11 ",1

no. 000

000,000
300,000
310,000

\ '11"10"""'-

Helin....1 ~"pr

2~0,000

Whi,~ 1001 .. 01'"

140,000

()tl","·

1"'1"'·10'

('0110" ~oodil.

Ilran "",orr.
I',,>e...."lar.lw",IO"k ""000.1.

&70.000
720.000
2;;0.000

210,000

n..·n~

1)o1o""tr ."d " U1 Il I..... lle .

150,000

1-10.000
TeooL •
•. Thr tilY is 'IOIMI for numtrolls rommod,ti.....
b~l' 1i.1o I,roolu.r(i;. ~nr" .s dril'<! rw, ran,,",
""nli~""'" l"malO ""...,.., OOllllO. a,lddru:-d tUtlw..
6"" Furl}w-rm<>N', Iht prtIrls, I,,""'''' MlrIl. and
da"....n"ll' .nifl.... obtai'U'ti in tM tily ..... k ""1110
,br ~t in Japau. Amon@' till' ~""~tm"'hl for
..hitb X"P..k; is lor.lly 1....1l'<!. Ihe bl-;I i5
"uuulr....... ~I""'~" t.kt made from a Il'('ipr
iHmfd from Ibr 5"",,,i;;1o in tI>e Sixleel'lllo C"'l\1lI'T
and .0 rallrd bf,rau". of Ih.. Ja"","iution of II;;'
""mr ·'ca.uU.,"

7.

CO"lII~lliraliollS

•. &oil,""'"
As in Iht ,.....1 of Ja..". tbe
Iing!<-, ...d: ... ilrotld rollnin!! ioto Xagasaki from
Ii.""y.

,~

buih

.Io~

110.. sho....line for Il106t of

lrnj!\h brrtI",... of Ihe rugged trrnoin_ n.e
...a...d ..m..... II,e til~' from Ih.. oonlo. r . . I.... l'ttlkami Hi""t, and run. sou,h '0 XtlgUtlki
,tI

~tah"',
I" 1930, • Sflur 10 Drshima pitt ",'U
oprnr.d hrinlr"'I: Ih.. ,,,,,ins 10 ,ll.. qua~'SId ...
pamtul.rh- fot the f••1 ships 10 Sl,angl,ai.
Railroad I:"/n' l~ 3 f('('1 {; indus, T... ins Opettll~
.~ full ('1I".ti,." On ,h.. run nor,h 10 lsaloa....
hkllOka. an,1 :\Ioji.
.
6. SI.iPI';llg.- I" lonn..r nil",. Xa~ki ",'U

a "Uljo. f>OM or ull for WRI' in Iht Far East. bm
~'Ih Illr "'tr..as<' in II,,, nur,,!x-r of oil·burni"g
T;'l"· 111" ''''I'0rlnn.." ns ft f"..1 sialion declmrd,
,rn'
bill] ...... ".ill,·"'!>I.. ".., of 110" IIOrl ill
:;~'lt"n,. !oJ. ~",,,lIl'r ".--·1. of il,,· SYK ."d
.'
1110... n",,,i"1: 1o Chi"a :\1"ln,·" Ih" 11,,1·
'PI'''',.,. II ~,
., .
C. " '" "Nheri""ds Indi,'!! sml ,\"ol""li.
ll~, 'all I'"... in,e I·
tl,,,,,
~'''I''ru .hip" ' tllll",,1 oft..n ,m
n"'~lo('I,
(22.k)
, "" "'" " I II' 1'1".,..
'PI"""", A 1•.s t
"'fta
r..r'r ",·,,'i,'" 16 Sh''"1:100' "".I Kol,,'
°l"''''''.~1 t" it,. " w",.k hr lh" NYK Lin.., ""d

,,·u

,,,,t

29

III

I.' 11",,,,·h.-,1 '" ltoe

..;u..... \ha' 111"'- II'''' ".," ) f.-,-,11 (.""".......,,·1,·
\ap ..l, ... ~'

.",lll";/I~lt't::'11" ... ,,,,hh

leml'l.... on ,,,,- c,1\ ....

"f

il'

,,

...

.,II,e,,·r~t.

,he {",.,."" ... , ..·h;:;<>" in
,./. ~.,;.
,.~. ,•
, .. ,,,,ullah- h" lh.. nouo"a n'I~""",
J.""Il .t" .....
.
'- I n t .
I<,.b I .... 1"'1"'"*1 fal1l,l:r ...
h~,,'" I''''
It .... ,1("~""'1"'1 fron' p"m'lL'" nOI"", .." ....h;I'
l.-oJ><",1 ,I.to ,...bj:>oll. ~I<,"f.""~ I Ie
~: .... .:"..........",1 ,tn,b on ll ""1l1,·fiel,1 '''''
t~ptft"'. In ,~I". -.10'"1< ·",,''' ."."",.
-..hriDr bo,,1l on Ibt- ,"',If.. tll .. <",nUl"- to
::.:... ,br "",pi<- I""" Ib u
ll()/.. "f ~·.,hol.
_ ."~ ....". """"" r \lu\'<
Ill"
: ' :...1 ,0 nuJ .00 ....... I~") I~~ ~l '~:
tolorfuiCatb>bt .............- .'OU 1 - .
lIMo ~. •~-""" .....1 ,""'.
"'lwIIO Il"""" ••.....".... ..",1<•• '0'" _l'al'"'.....II•.
~
r .,.h ,"" \\"'" R...,onlloo

,"

,ho-

ll ... hi,,,., '['j,,> ,,,r,li,,"1 ..,1"",1 "",I i,. lilln h,....
,,:.1 1,,,,.,.. 1 ill lb,' l"mk."" ""11.·),. """,' h"'lt
"
""n."""
•. ,'J;; "",1,10.' h""I",·II""I,I",Io."' " .....• "'''"[: Ih•. ,,000;1 "'001,'''' '" '/"1'''''
("1 SeA"", Th.· r'I~' "r '\a~'l\,,,ki "I'I.·a,,~1 to
ha,~r a 1.1\-'<' no",l,..r "f ""ho"L< "'l' ro l""t'O" 10 n.
[10 ,,1.1101'. \Iany or II,,' "~\,,., ",,11001. ""'" nlll·
",,~, .. t ...1II' ,I,,· e..kMn" \·.n..y .,,,1 ""'H~I ••
a""h.". ,,,.dl;"~ .bol'" lor ,h~ ""I,,~troMI 1,1.",.
,n' th.' - ...... foUo" "'l' thr "~'.I"·"·'"'' of l"nn.1
...I<.... t;on in .\[>1'11 IM5. I'<"h"IOI- '" tl,,' ""y
.IT""I I h'~'io" fr'om llw I"""'.'" 1[. .,1,.. ,loro,,~I,
..om"'P ial. nom"'l. .,,,1 "'''u~trtal.'O'''''''''. ':'1"'"
......u 10 II...........,.. .......r 01 ..off...,· on Ih.. l """,I

°

.

SI.t...
t. Military Consid~lioM
..' l"rIrlifiNJI'OM The.-e ...~.., holh Ann~' .'''1
:\'..,.••"ti.. irc:-r.o.f, J:>O"itio,," 100-.1....1 '" Ih~ I'uy OIl
th~ -:\'ak.~him .........-.... "'MI in Ihe 1"1f,, 'Il'<·
rou,ld,n.g th~ .,..,.. )I""t 01 ,h~ .nn."'PIlI 01
Ib...... """,tioo:>M ...-.. ol<.l .ml ... on, 0"1. So"", 01
011 ...·'
3 I
~_~ru·r , .. <upl'f""i"'O" of l'orttlt- J:>O"it;o,,~ "'1".11)· .p"..a. 10 h... ~ '''I'port<''-l
1"- C
,boo P""",",uon ,(Of .Ch.....
onl~. d"mm,· l;tl"". ('OIl"t .. dNL.., fortdi~...""",
..... ia K~lI tk-cnbfd abo, .. , C.,bol...-.. ......
...~.., ...-poetnl 10 ..
th "Ira,~ 10 'h.. h.rt...... .i-l ""'"' ID JOt-II .\
t....1 of
01' Ibt o/J-lviug ;.J.nd
"d Itt tI.. hil~ 0" 1M
__,.n_ ...... ~ ..... , ~ ...........1"'1<'.1 In 'M
m.",I.nd. ·TI_ do not app"ar '0 han I_n
C..u-, _ 01 ,\~, rl,,"ll _ I y
,hMr
uttnli,·......1 ,I.... rm......"t d.l..d "ad< '0 189&
I...... lot _
,..... :!OO ~ .... un,il 1......101ll of
6 .\"II~ llrorilw-,.-O"" 01 II... ,..·0 la'W""
~ .........1.,....\ '0 J.pow .-ill, 1M 1'fOP"Il'''ll
h.lI~JI'!- in 'M J.p........ :\a'-y. ,I... :'I"HW
01
_u1 '\~" ....... It<l J.p-n in
..._... ronotrurl",1 al th.. )IL.....1>;..I,i .I,ipb'''ld''''
aDd ..... ,...... ~ Of ,hor IA~I <'fI1 ......
,,·oril.
frf'igbt,,",or 1.600
b",lt.1 tho
dnof .. u.. ~.... r..,1 'f'h,p oidoool ('.Ihob<- ~buT'("h
• ".pow.buill;"1 .~ .. Uio~I"''''th''~l1Y, K ·.. nami y.ttk.1 li:oyagi 0.1,,1 f"hl"";.ouw<l•
t
m
10 II... imM'r h.rbor, ..I 110.. ral.. 01
I. ;. iDdHd '....... 1....1 _ . of ..... ~nt8
.bout
1 a monlh.
lles.ro,·~",." I.." Iij;f>,
01 'M brroiot ,"",p of J .......... Om>U.M .'~...
~."""r$. .nd one Jwa.,.y "alTier. ,I", .I..... gi.........
,.,pood 001 III I.. ...tta... k 01 t .\UjCUf' IfH5. ,,'11..1.
b..ilt in X~i d""'1g Ih.. "·or, To" ..,,1 lilt
... "'.roy,"" .bIl' <'fIlbtd..1.
.....1 01 th~ ..·.r. Ii><' Olao ",hip~·.nl. j".t itl!ol.... lilt
~ I ",."....,_. n .. I).. t~h III 1637 clAmII'<!
~nl ..""" 10 d,~ inner h.rbo,.... as l""g~"I'd 1II
.......ptioa lrota 11M- ~.pul;oou of CIon.l...,. lrom
b.. ikl",g fin"""'." ""b"'• .-i,..... lor .he dd.. ,,!It' 01
".pow
1M """,.1_ .hat tI..,. .. ~ ... l'rot..sl."u.
-no.,.....r~ ..rfwu 10 n.nn" J.I.. n_ to
'h.. homel.,," ~..i".t th.. illll"""IIIIjr i",·.llioo
.t- IItIitof•. I.."", poo!I&IbIto JllI....._ .. ,,'hom
lI'I'.. ',llOCilit' ., XagllMki.
"111'[: aho'"
IlU(tht afI"~. II..., I""h'", I '·;~ .:lfort! 10
1 1"-''''''''1 of Japa,,·. to'al repair UI'.~'t~·. "M'
J.~_
l'ro'''''u,u.." h.,·~ I.....n
h... ,~ly "Iih~d all ,I"nll~ lhe "'ar.
"""I~. """" 11>10 .fri,'.1 of m; Ion........ I.'¥"'I..
c. n.,.,x aM owppJ, amr.-The M1\' ha,1 1_
A _ , '" II.. l,,~r. n,.ir ..'orit I_"ot I""';,
..,,{.,J u .n ~mbaril..uo" I'oinl I"r .1"I,a,,,-'llO· ",il.
part ..... IArly !J , ,lu .ntl ,,'u 10. I• .". d~
1.1)' w"I" ...... in Chi". "H" sin<'(' I\):ll. ,\••
by tl,t ,·t.. 11>Q\,~IIH"""rol p"I"'.... 01
l'l'lIull, il 'US .I!lO "",~I a•• ,h·hMkalio" lIOinl I
IItt J.~ go
"'.. M ,l"n"g lh. " ....·"1 ".0.<
tlo~ "'our,,I,,<1 .ml lor the ... hi'" I... ~ ••• <'O"la,ni'
6, EJ_,,,,, !l) n''''fJ,<1IlKAooI Tl,,~"';l_
"Oldier' ailhes. Tbr porI 0...'. "M' i"'1'0,18,,1"
Itg<o, \ong II., I.".rm".' "' hul ""1,1"';"" l«
• ""PI,I,. I'or, a"d .1"1'01 "rI'a ,1",,,,[: ,I", ".,
..r.pton, "'.., f'l1.Wiolo.d btl" Ih, «~I""""~ 01 lh,·
l,orh<'Ularl}' III ,I,,· I.tl"" .loy. "I,r" .1"1"·,,,1,''''''
roulllry, ~, .. lor.1
.,r.I""" l,,'ll." l",,~
ro""'''''''r.l1O''' with ~I."d,,,ri,,
1';0
",tI, t1,~ k,oo"·I...I,,, Ohl."".1 fro'" II,,· nutd, 0" on
h~"<l",e i"t<·".if,"<l.

<'OIl'-""'-

........-u.

;<1.,.t

_.U

'0

C.,

.....

,()I .........

v. m:TERMINATION

""11""'"

ko."'' 'll" '"

",,,i

Zt:RO

POINTS

I. l,II("alion \lr I'oinl or .:lplo.ion. The ho'; ..."ul
~ ..al"'" "f II", '··~I,I<ri'o", or !:1'1)""d ~"n>. "'as
,1.-1 .. .,,,,,,,,.1 hy th~ "Wh"rN",·", of Ih~ ."[:1,,,, 01
b"m ..,,,I .h",lo.....u,,1 b,· '·~t.·n,I,,,[: I"...,!
11>"",[:10 1I......' ..,,[:1."1 to ,I", point "I,.", th~,·
"'tr...... ·"~l. II "Os r"k"I.,,,,1 ,h•• ,lo~ !'''mb
~~pk>tI",1 wi""" th~ ,I,~trtl't calL...I )[a~"y."a Cloo
a•• ho"" "" .·i¥u", 2
'
2. TI,,· hr.l ""h.I",1 lro'" II... bomb.1 Ihr urnr
of 'h ,·vpl...,o" "-a~ ilUm..,r'" to ''''';<r ••ltjth.
rlo.rt''''!: of "-'I_I, ""1-'"-"'1...-\ .'0001 ""l"n •
..,h". 01 al'l,ro~,,,,all"b' I'; ",il"". Thl!' I'h.m~
..rllon .. ,II I", r ..lf",1 "1I."h b"m." T1....... "'o..
nO 8",,10 1",1" in
"" ,,·lo.. re ,I... ,"0001 "'Il!; .h,~ldtd
r""o tl... homlo b~' ""'''ing obj....u. T1_ ......
",II I... <'fIlI..d ".Il.do...·...
3. ,\11 .url.hl.. flbh bur". ,,'lul"!o ..-......
.. r'" ......t III d~t..<n",ullg GZ. ~1lS<'.br- Dad!
<'fIu.m~ .h, buno" ..·u follow·1Pd b,· I
bIo.sI of I....
bo,n" mo.t 01 th.. objl'('lS t"l"t<"i'~ng I
burm
"'~
1;"1'1."",,1. S,able ""'''u '101 .fJl'('t.... b,· I....
W..,
".".Il~' ro"",1 al d~tao....... of I t~ I
miJ<-.; from GZ.

I.•\ 10,.1 of fin' 8ui •• I>1~ poi,,\/;
lound, Tilt
.nPr from .1 ........ llOi,,\:; ,<) d U'ro poi"l ...ft/;
.......u.....1 ,,'ulo .n .\nn..· 1.."110.1;" C'OftlJ-'l-'l'!. Tilt
1"''''1 ,.,.ll'('t...1 0" Ih~ obj.....1 ~i.tltl! till' fbI.b
1",1" ,,'u I.k"" .1 thr '--"'"t.... 01 tbt "",... mlml.
Til
unu'lo ..-.s "'
1 lrom ,h.. poinl Ihrough
,I N[j..... ol Ib.. ohj 1 <'fIsti,,!!, II... """'dow' TIMI"'IJIO"O' on llP!P<'linl': th.. '--"''''.., of Ih.. pmumbno
" •• to mpa.,,", .1....,,/,:1.. '0 Ih....... "t~r or t....
"~I>Io..io" no.h.. r tha" '0 .n fdge. as "'ouk! he
110.. <'fI"" " th
10••10...· " ...... m<'fl.".-...l lrom t....
...110.'<' of Ih.. urnb .

fl.'"

"""'ted

Ita""

5. Th~ looi"'$
10'1",1 h...lm,·;

".[>".....

'0

Qt'

",-,,,.

,,,
,,

1 ."d ......,,11lI oblailH'<1 .....

'''''':::- ,

,n
,,,. "

"~

00

""

.-- ---,
,~

,

'"
=

'""

x

6. I, ,,111 I,.. 110,,,,1 ll'fll tlo(. llOlIlt~ ...10"",,, do
~".,.
""".'Ilt'r,ion or 9(10, TIo;. ".~ "0'
I"~,hl,< 01"" [(, th,' li"'it",1 ,,,,,,,h..r of ","labl~

"'"

X'

l' I"

u"

TI,
tan

:11

,I!"l("rtnlll."l\"~ .... 1." ...1 1",10"
". '" r..."

,\lid"..

ZERO

,~,

US. STRATEGIC 8010181NG SURVEY

GIlIO lOCATION ARt WlT .. RUERENa;
TO ,"'llIIY ,up SlIIVllZ "API..- tot

LOCATION OF GROUNO ZERO
NAGASA~I

FIGURE

-'"..n; "".10 hAA

'-n ..<1,1<>1 t....,i"".. I ..r

"

1101. <I,,,,,'i,,, ."d

JAPAN

2.

poi"t. "u,,,I......;!.

,
..........." and '0 ,bo ...., ...... bo _
1·"......, l. R,412 r t r"'"n 07, (1.12 ""I..). )'0.:,,1 I•.I.i",..,b 1"G;, It...
rm - . . ,'''' ,opoll"" ~
II... ""~h., ,1 r."", of II><-o;c I"'h>o. ""'o,i>ofl&,h"'hAdu. oil ........

b-,'

--

!'"O'IO~. ~ 178 f.... ''''''' ,;Z 'I 11 ",,~ ....
'''"~"'

u(

1'.... , ~
\",",,,,10 213·, \1. "',"" "ho... and 'v 'he 1,1,.
,10,_ ,...... u ' I'n't'~-"'" h'"1h" fe"..,

:ll

.'1.",

1'...."
IJ. -(;""'" 20._
B
..........·..,._
bo 1~

1',......

!·NO....' H.~Crotll. 20. Build"", 32. l>a...-.,_,I>.
..... """",,,of "'u.ld",. <'1Iu..-d b,' h,.!M'~""''' '-h.

1'.",.. 10 -G
........, • •,

p 211, 110,111"", IG
llao_ '0 r..." ul
~ . .".,..d 1>1 b,.b...'l...... "~ bv'oh,

I'"",,, 11

..

.. ",.." 1'1'

G.o"p 2lI, 1lIl,I<lIt'. IS ~' ... llN",....I"":: I
1".I'''''I,II..h,.huild",•.
1"",,1.•, ,,,,,,b,,,,.' ""uel

I"~'\T" la

l~ -C"",p " -

1 _ '0"""'"

,au _ '"

"""" ......... b) . . . . .~~-

(;""'1' 1. lIull,lill. 7 llao_' '0 ,bi,1I n..."
a"... ·,1 hI hl.h~"I~,... hr """,I> 11010 d'u'I'
III ..,." .I.h.

.10<,,,,,

"

"M ""d ill ,10.. K"I!" ....ki 11,,"pl,,,1

,

,,W
7(1.
~

.."
ro

I ~r

'00

,

I'....

....
..

, ""
'" ""
"00
"
"00
"'""
"

3- ~J

~"t'l,

(n"",,1' 20)

I,ri(>,

,\11 011,,-' llrollp~ ,,,'rr I.....

,,,,,,,1,,, ...,,·,·pl ,h,' ,d,,,,,I.',,,-,·,·tl,\'. """II,
of dl<' IOCl"',I,, 10"" 10"";,, (ll<>y'. ,\":",,,1 ~:hool,
'1'1 ... phoh" 0100""'1' II,,~ bomb or"

(;rolll' 1).

1.(1'.10
1. 700

""",h,.,,,,](1 "",I Ii.

,,~

,,~

(II

1,(1.',0

1.7W

; '>.<0

~" ,I A"l:,,~l 1015,

9. '1'1". 011"" hOI"\'. " .....,,,,,,,1,,,,,,<1 011 Ih~ ,...,i.l
1'11<110

",,<I

tlo,,,,"' for "1>,,,10 1:<0"",1 1>11014.>'< ""l'r.

,nk,,!\ "r,' 11,(",11",101",
I'~"'~ XO,
/1... 1> N •. _

.
.,

,,
,

"
,'"
\I". "

lJ.",1> ,\'".
12

S

o "",[

10. A ho"'], plOI

'""
"

,,1.0 """II' "1 th.. Akllno",_

Ellg;,," W",ks (Gro,,~) li2) ;". ('"II"h"~"li."" wilh
Ih,> l'ho,o-lnlprl'",'t,,110n :';<'('1'01\ "nol ,. "",hull'<!
ill d,e I'holo-IIIW'I,rdul;ol\ 1("1'0"( in (i,i. I'a,t.

\'1. PHOTO_INTERPRETATION
I. This ... poet d......,;!Jffi ,he pho,o-in,erpretation
reJ'Ol"~ 0" :s"o.galJlki ami Illftk"" ""naiu ......,ommellda,ion' U guid.. for f"tun' woek of Ih,;; 'YI"'·
Z. Damage ........,;s"'en~ I'repared by 1'10010 ill!er-

I'rt'ters aher aHaek. with ",n,·(·]\,ional highe~plosi.-e and illeendiary homl/$ 11ft'"" \,"ually I"",n

done in I"... S/'Ct;on•. Oil(' ",,..';nl( ,he da"'"b-e to
~d'llIial, ",mmt'reial, "nd public buildi,,!,'" and
and other b~"i"g Ihe damage
indu;;trial plnnts.
Publi. u'iliti.... (p.•. water, power plall'•. I,.,.nsformer .ta,ion) We'" u;;"all}' int'h"l ..d wilh (he
iDdo;;t,;al pIa".... ),letho<l. of preparation and
pn'6Cntalion a"d Ihe a"'DUll! of dNali include,1 in
tlU'Se .... ports <I,lrered widely, hu, the di,"isio"
bel'....en residen,ial anti indusI,;al damage has l><... n
meral. The ""'';1(:'' . for Ihis w.. rt' Ilt',·,·ral. I~
waseus,omary to u1e dm"relll'.eti"" a"d "'eapolls
in attacking ,he ''''0 d~ of targ>'''', Estimation of the 1_ to Ihe enemy in Ii,''''' a,,,1 "Ilila of
produ.lion, th" real meoa,,"'" of the aue<'CSII of .n
auaek, n>qlllrffl tl,,, I""II/Iratio" of ,Iifrerem "'Me,;al from photogr&l'hs of th. ,·",;ou. "",as. Tl,e
reJ'Ol"t on dftm.g<· to resi,lent;a) an<l eom"'ercial
l",ildinll!' 1I8"all)' ga,'" Il,e area of ,Ia""'ge whi,·h.
...iLh ,I,e knOll'" d' .......W,;sli<1! of ,I,,· ,·u;n". lO"''S
of ,I", .,ty. "'OJ! 'um.i"n! 'l\ j,";ve ,h .. n,un""r of

'0

<lw,. lIin b'il ""i,s d"stro",',1 and arr indica,ion 01 the
i""'rr"plio" of lj<·,·,·ie..a. From Ihl'$<' ligures Ih,
loss in ma,,-ho"'''' whid, wOHld O"""r 1,,,101'" ,h.
IIOI'HI"ce t'o"l<l Ill' ,·.ho,,;;<,d n,,,1 the 1I0rmnlrou·
lim' of work ...·s'ore<l "0,,1<1 I~' dos,·lr ,·stimat<'d.
1t"I"st,ial "'IK)r1S w..", in,o ",,,d, gt'~a"'r detail.
some,imes g;"i"g thc nmount of 8Iruet"'"ll1 aDa
S"IM.rlieial <I"Ul"g~ to
hu;ldi,,!: 01 " pi"""
tog",h", wilh 11... ca,,;j(' of tht' d,,,,,al;", so I),al tl,t
rl<'S,ruction of machi",'S, stoch, ami work in
I'rog"''S8 eo"I<I he eSlimate<l.
3. Thn atomic homl> i8. mOO'e tlUlII an,. o,h~r,
a w~nlK)" fot' attacking a" ""tir,' "'''". Wilhi" I
cl'rt"i" ""li"8 of the 11Oi"t of detOllatio" all "t,ut>
Illl"~ aho,'c tI", a"rface of
gro"nd ,,-ill bafr,.. I..,1 to som" d"grcc. An "i!I!<.agn"·,,t of (h.
,l"mal(" inmel<-<I m"sl f"rniah ~II thl' 1~'IIt>g of infonustion Ilwntio",,<1 "arli,,. if th" df"cl 01 Ih.
nt,nek ia 10 I", 11,lIy c"alu~le,l, n mou"nwu,,,I,as!;
d"e to ,Il(' ~xt~nt of tl,,' d"m/,g,,- Tl ... ta5k "..,
fur,l",r .o",pl;e"t"d by the I"ek of knowledge or
tI", ~free,a of the homb.

""..I,

,I,,·

4. General Report on City

a. "'ul"re "j l!of pl",'"-i"Irrprd,,lil,l" "1",r'S l,rI'
Following tIn' ",omi,·I)/),ob
.tlnl"k On NagsSltki ,wo ""I~tr"I" but w,nl'l,'n"'"

11{lml ujlrr Ihe al"Id...

MV ,1I""al(l" """"""n"""8 "',.,,, ""·1"...·<1 I.>y 1'1'0'0
""Ie"prr,"' . of ,he .J"",' T"rj:r\ Croll"~. 01llro> "'
,
\as "IHlI' CIr",f of A,eS'afr.lllIdlig'·"I"·. Th.·
tI"., ,; w,'Fl' In"·I'''I''·.! lrom f""r I.ei"tg of "usll
""1""
al,' n,,,1 f"ir 'I"nlrl)' la k,." Oll ph"", """,i,,,,,
~'llu),I~9(l ~I:\ 1\"1(",.1 I011i},. Till'll<' peon ... """,
,.,....1 lhe "nt"~ "r('a of ,Iu' ,·,t}" wllh "nly ~Iil(hl
do,,,1
and 1'" "p '[("'"0 CO"," "I "PI'rox;"",,,.!,80 1~'I',",,'" of Il,e d",nal("d a",a. Thp tWI> report~
we.... ; li"'l. "" "1'1>"" danl"I'" r"I,'.".1 a",1. .... ,".'J"d.
I i"d"slJ'i,,1 ,Inn,,,g" ]'('1"'1'1.
"' (I) I'rk'" ("magf.
I
.,., '
port Was Pli'pft'<"d
h\' outli"i"g On 0 pho,o 1lI00000ic of """'roll..1 ..·"Ie
(itJ~,OOO) e,· ..ry "1',." of ,·io;I>I,· d"mago i" ,I,c
ci"'. No ,·Ifort was ",,,d.. 10 ,lis'inj(uu.I, I>I't"'...."
Ih~ dnm"gr cau""rl by II atomic 110mb ami ,hR'
e8",••,,1 hv t h.. """"ral high ·xpl08i,,1' at IBcks ,,'I"ch
p.... ro>,!<.,i ,10,· Rtomie homh ntta.k; tI,.. 18tt"r.
how,','er, ",,'re know" to b~ alilthl, .lrn,,"1 n."h"
b";],le ill comparioon with ,I,,· tot"1 BreB of rlftlllBl"r.
The ei,y had 1',~,·io"sl.\· 1""'11 divid,·<1 i",o ;t5
,"a,io". 7,011<'S; i. 1"•• 1'<,,;id""';8I, i",h,striBI. sloral;".
l",sine'liS. a"d ,I... likl'. ,,,,d ,he buill,,,p"'.... (11t·.e",,1 of roof ne"B to 10t"ll:ro",,,1 BI'~a) ,let..emilll.,J
bv visu"l i"ap,·el;o". Thus. when the ,otal B,,'a
oj dnlHl1ge in e"eh 7,0"" hn.1 heel! measu,..d. the
nr"a of roof damng,' WBS oblain<"d I.>y applying tJoe
I.milH,pnt'5B fa!"lnr for 'lrat ZOt"'.
(2) In<l('81r1ul "umagf.-Jn the prepara,ion of
this "eporl, all known im]>Ort8nt indusI,;al plslHs
(Blld olher sig"ificant inslallalion.) w..... o"tlult'd
ou pholo mosnil'S at " !!':ale of 1/12.000. \"isibl"
da'na!l'r 10 build;"!,,,, wi,ltin thl'SC o",li""" was
plOlte..1 on ,hc m<lS<Jics, au,l ,10.. I"'rcen,age of
,'isihl" dam"ge waa <'Slim"l.d. '1'1". J'CS"ha ob.lai"ed were arl'ang..1 in tnb"l"r fonn, logctl",r
with bl'icf Hol"a dCS('ribinl: th .. naturc 8"d !;C"",;,}"
of Ihe rlftmnge to end, insl"lIalion.
b. Compu ..i8O>I oj phmr;-i"lr..prrtalum "am,,11''8limdle u,iII, nchlal dl,lmagr-(I) I'rba" d"'MgtpholIH"lrrprdatiOIl f8timatf.- The followin,;:- figures
"-er.. Oblain..1 from ",,,,,.,,rem,,n's ",ude on se,;al
pl,otogrnph•.

),l'~rd:

X 50, 1",,,·..Ht industrial

Residentiul:
RI-:Full)' built-up (40 ]>I'rcenl nntl o,·cr).
R2-~[od.r"l<·I)' huilt_up (20-10 pl'l·c,-'u')'
R3-5I'&rscl.,· built~uI' (5-2011<'="')'
Indus'rial:·
),1-),1 nn"laet u riug.
S-Storn""".
T-Tru".porlalion.

-

.

~,

"",",·r

u, ....

5(1

d..""ol.

\IO'f<:mt
(.\1\ a""'a gi"e" i" 1,000 Si'l''''lll f\\et.)

---

"'-

U""M""'ial'

'"'"'"

1>0 I"'...'" '" \

TQ'al

;;::

21.000
m,~

27.300

'"

~ ';,0

Toto.l
In a<ldilion. a"",. ;n.ricoote<l u fi<'ebl"t'll~ On I~
dar"ag(' plot ""e"" as fo1l0ll1l:

IW,,,,",,, .. t,

'"'"'"
l"du_'rilIl'
,"

-- -..

2.110

1.30.>

"."

~

I, (,80

m

"

It should be "OIM Ihat, .i""" 0"'" a portinf, of

"".h wne "'as .fTl'ct..d I.>~' lhe bomb. buill·Up".....

factolll ,,",•.., delenniMd for the damop<! ar<a!l
only, a,\<I Ih_ we... used in cakulalUtg lhe I-n*$
of roof damag<". As 11 "-11$ no' found I'nlCtiealto
meaaure tl~ !>oil,_upll.... of lite zonH '" tI",
ground s,,,...·"Y, tire oul~ dOffb 00 ,I.- far"""
"....... eslima''''' made duf'Ull< lit. stl...... ~· or
urban dam&j1C, Th_ ";;1~Dat.... 1""',,1'd ,~
WllUll(" done lrom aerial phOI~"'plts to be remarkab'" ace".... le.
(2) t·;.oo" <l"",,,_~1J '4;....1'.- The urban
area dama[:"" sue,"ey U D,ad.. in d" field prodltCCd
ligon'S for Ihe to,al ground a.... of .'rtIrturaJ and
s"l",rlieial .Iamag" 10 Ihe "roall area 01 tM cny,
"-,cl,,duIg ,he damag.- 10 ",dus"...1 pla",a and
tl""", huddinp pick<"d foe .p«:lal sIOOY· Th"
damal;" ~ cla;ll;;,fi<"d a to cooo....;, ".. blast, fire.
or a ""mbi"a"on ollht I'"'t>. TI,.. figu.... obla'ul'd
ftCe 1'......"100 for """,pan""" ,,'illt tbe pllOlG;llle..",eta(i!ln "'coo'""''''''',,,,·

d,.

,.1111,.' ""I>

1_,
•..J~",
•., ......1.

,..

-- --

,.....

tui

000
7' 0!I7.ooo
1,

,..... ..~

:<, 1>36. 000

I. '7(1. 000
2!0,

1&4 000

"'~OOO

i:::: =:'~"":;::-:';:b::;~""":~'tz;:..OOO

-~
\' trY n.-

tOOl . .""""'" br, ....." thr fiItu .... ol>,aMi by photo mlrrpft',aU"n .,wl ,I...... "1>,.",,,,1
by lbt- llfOUnd .......-ry tannO\ .... " ... lr Mn~ 01

1M ddfrl"l"Df<'O m 1M d,.ft",lion of "rboln .....
TIM' phot<> UlI..I'JM""I..... nrh..l...l '",m ",t.".~
all arM5 .-l for 1II&I,,,f,"IU~••,.,....... a d
~Iion, . . ."'1 ., ;;0 ""
, of ,
.....

"'."'''n' 01 _wl

,..1 and manuwllU1llJ lKnIdJDll'l TIM' JroUlId <urwy urlud ..l
........... pOd<...1 for "P""ial 0",,10"; I t - ;nrludnl
_ _, ... aI •

DOt..rr il>d""troal plan bo\ ...looo1;aod '-piUlh
as
.\....-..b&t &,:uri' (or rompanooo' nn
.... obUlmod ~ 1......., ,......... of au""'u,,,]
oI&map .. IIfban a""" '''''l'''rfirlOll <1.",&1:"
..-dn!.ual ....iId..". .. ,...lolom idMIufiablf. on
..mal pDo"",,"pb. .. r....nd by lM llfOUoo ur.·.. ~
..... addJal<" to II 1M .'TOUOO ...... of ind~I""'1
<bmap .ob.........t by d, ...<lm, 1M lolal ..... of

.-..11:

'0

...._nal IMtiIdmr: d~'" by ll~ ...~ built"1'1""" of 1M ..... u;tIril.1 Ill"f'ti damapd). Th,~
Ji.... lOW.,.... of damAjl<'. nsibl<. on photo""pbt, of 33,100.000 "I...... f...., ,'hif" romp......·
qUIit' ".Io"Hy .mh .M pbolo-inl<'~l.,ion lotal
of 3-4";.3,000 "'Juan' f",,'.
t. ' .....". . .1"-,
t:.t"n.'Hof n.ibk-d.mq.- to thow ind"",n.l plallta .nd olb lij:tllfi....D1
_1a]loItoone (lII .'bldl u'''*'u<l... III
row' .·u
anilablo Illl' l""6"',tMl ~II..,.. .-;110 ."t".l
figuru for rornpo.nsoll.
6_ ('.krod.I'i¥it-. ~J
",_J ., "',,,.. ~
-'i.- ,\n .1l('mp' ..·.~ marl. 10 d"""ril>.' th. II.....
li<-ula. tfft<:uol Ih•• Iomll' bomb 0" UnO'" In>N
01 build,,,,,,, .,'b,n tb. d.ma~
, "."'~ i"fo._
.....,lOn <lffin<l from ....... lphol"" llh •. 'rio. rondu:<JOl\~ <I ....." .'.... a' folIo.,
(I) 11«>d,,,t.aJ h,M;n~.
Il.m.~. to ..... io.l,,"_
lia]_ly!'" b",I<I",~. . ,'O",i,t.... t 01 ."
·n "f ,,"Illp1.t. ,I"'rn";on, ho l.,M I>J'
of I"_'r
dam~" '" ..111.1, b"il,h .. ~.. '''·
1 (;Z ~1o<J",·,1

J,u,.,.,.

"""", ,li.,<>r1fO". i",li""lll'" ,1",' ,·ollll,I",.. "-btul,l,
"'II 0' "_<l,,"'''-. ""1''' i", "",,1.1 h.. ",~', ..."" "V h..'"....
Ih.,' ",.rr ,,~""" hnllll"hh" "n.1 1,,,,1.1,,,,," r"rIl""'1
",,~,. f....m GZ ,ho..... ~1 .li."o]"... ,I'"'' of 110. " .... f.
m,],~,,'i"l( ,li"lU,bll"'" of roo1inll ,,]... I, ".•;
,""".h"I,~1 from ,h. "",f".... 1("')' "Pi"·....."',. Ilf
,b.' .n'" of '""'''1'1<'1' <I,,,ln,,,t,oll ,10."1",, ,1'''''Ie'
..... ' .1". al"'o>1 "",i",lr
roml",,,,""" of hlMt
.".1 Ii ; II,,; o],i,,,o,, "0• .. (lh., .."lia,,,,1 '" 100m.
,1'11
b~' ,I", 1_", ,halle , r...... --~ ... kno""
h",'p bun,,,,1 in ,b. tilr lor ,·"".1 bo"", .Il.. llo~
allad, Tb•• pp..... n".. of lb. ,I~bri" 0",1 .'1/,
a blt'h ... 'n.i.....] in Ih~ _....a of <I""lnl",iol1 d,ff
1
III onlJ' on' pol.li.. "l•• from Ihal of _II ...... tin....
",.,.t.d in .n onhn.l)· i".,..,,,li.r~· att.rk II...
polll..n, 0111", ,er I' .IM] ~""'" ,I ""t]",... of ,b.
bum...1 bu~d,"l'"
u,,,,UJ' 'Ik nllbl.. aft~. U
in....ndiary .tta"k. bul h"... nol ",,]~. Ih. b",I,1I.'I-"
bu, alll'loOoOl all ,h.. ~Irttl$ 1,..1 .1i..... p~ 1 Thi.
1M '0 ,h~ """"I""ion Ihal bl.~1 b.,l
,h.UtT1'<!
,I... bn~ding-< ~ '0 tl;"lrib",,, I.... tlrbri~ 0'·... tl...
• ",i
; lh~, ,,'Io<-n b"...,,,,I, I.. ft • ",,,f.......
f'tSId of a-h.....-hi<'h ohli ......,M ,h. po.lI..m '"
....... I~.nd building<.
(2 A'.... oj ,.._ .....,,9<' - 'rl........ of lr-.

'0.

'0

,--- -=
,,,,,...... -.,.

1.,I'I.l'roUml 0'''''.''00 1'1,,,,,

~ ~I~:;;"'I""'I !t"I~.""

••

rnoll",,,1 (;.. I' u,k'


••
,......

~ Iloft".k •
$ 1'Ii..... "I\<tl i"d,"''''

~ ::'I~ ,,,..U "n"~,,i'i8"" r..."ori<-

'.•
"-

I _ k , "" ...."""'-

10 )"....1..11I ~ ...I

.,,<1 \......

11.,..k._

•••
••

00_
~\-

-U_

'-

"iii:

d"lOrI'''''"

.-.....c

'00_

da~ .-hid< bordr.-...l ,I
d",'ro~'ffi ..... d,f·
f.......1 in 110 n'$P""" fro'" II
of 1rs8r, ,I.",.~
..-II;.,b, ..... m....h .malkr ~"'. bonJ,.,,,, tl.........
of rom~l" demolilion ......"hing from ,h.. u·
plosiou of • I_,"y. hi(:ll~~'" bomb .moof

f'O'Ilid<'nliaJ..-IJ'I'''' bmld",go. TI,;" d.m.go:- .-all"
,btro-f
ttribulf'd 10 Wut .Iot""
(3) 1
11...,1 hiMi"f1$_- 11I,]u~lri.1 buil{I ..~
fr.nM'<1 in ..it],.,r ,,'00<1 or 51<'('1. ..-ill, I'OOr~ .nd
..·.Ik of ..it"'" lighl rorrol.,,,,,,,1 .~1ICI!'t05 or mf'1a1
"'-tillK......'" grutl~· distort.d lor ,I", 1.1...1 of
II... bomb••"d in 1Jt),.... ~ roIlaJl""'1 ..mi",lr,
Hoof siripping .·ith'" II,,, ..... of hu,~· d.m.~
.-IIS .Irno<;t rompl"I'" .nd pan'.1 slrip!'in/!' " ..
....." .1 "...,., d~t.1>CCO from GIr.. ]n tb. ~I,tIlU'
bi;;bi S'eel .00 Ami! Wo.ks .nd II... otb". pl.,,"
III ,h.. i,,,mWi.,,, ,·k'"it.'·, mn,,~' of lh" builtli~
sho"·...1 da.k"""d i",..rionl ,,"hit-h.• "h Ib" ,Ii~lor'
IKHl of ",..mloe", h.,' Ii..... '·'sibl.. ill a f,·...• "a_.•"d
II... <lisa PI"""''''''' of an rolllh"stibl.. h"ikl'''~'''.~
Ihough' 10 i".li"n'(' fi", ill "'osl of ,I,,· huilding!'
(4) JI.. iHJOrrM~HU('" "".~<1~;" bHi!Jitl"'SI'nct""", of Ihis '."I.... "f whith 11....... ,,-.1'1' "''1"
f.w, di,1 nOI show any .. loora .. l.. risll. 1"1'."1'0" I~
Ih. ho,ul.>. API,roxillt.t.'h· Ioolf of n", I",ihhlll
...... roUnp'wd ."mpl'·I,·I.'·;·II", olh", I"df ~\,,\·iH.,l
wilhn"t "isihl.

00

',n .....'"'-1
'00_

$. )1...-,..1 .. boo! ..." b"",,,••1

•. f'fobol*'

00
00

:r;::~

'00
''0000


,.•

,..

,.,oo
,

;;

",
",
••

,,••
,•

,,,

.

-

il"OOoJn:. ,,- .hftlr I"" ..·..."

,I><' fi.o;u..,. ob<",ord

r.--

pboo".....,..,-.._ _ ' - ..' - • ,~ & f - . I _

.""" ..' """"'"•• bo-t",. "'"""'"" cl.1><' 0,.......11 ~ '" _ _, r.... ,.... , . ,

.......te:::r ,••"" IIrbo.n ".m••" Ii"".......
"'''I')' '~I" '"

1'1><' h,..o.llau"..... ."uo:\Iod ..... -" ..... ' . . . . . - ,... _
J.po.o""" --.""''''_.

...-Itaio

~--

110.. alluk. bu, It' Io>ratinn ...... w,.''''1 " ..\00
1('<'1' rrom G7. Ih., II .PI-'" 10 ho,-~ I...... iDororrr<'IJ.. i<\t'IIllfitod, n .. <'<4:0" of . . - of tilt
""",fo~l...otlt''''''' build"~ .. orr ,,,.,I~:r ~
]ar ~'u, II"•• "~ Ihn"¥In '0 ,,,d"""l< <1"""'1:" to
po.':'ll<'l ".11" or ",m,l.r ....',lm"IOO. olurl, dM!
1101 '............ nl.,· ""h...', ,I""",u,,,l d.mII:"- \0

,,,,In,,<,<' 01 Rew..l ,..,11"1"" or .."",,,~
d.h",I...1.

""~'l'ill>: " .."

f.rror< in ..,nri~';"",- K",""!lnl"'" 0

f

I'
I."

dR~;'''l':'' b" r",I,1 ",''''''" "",-,...INI N'rIR'" N",n1 ";
phOlO_ m ,,:cp""IR1H>II ,..."eh"io"" ~,"N' ,1"'11110',
.1,,,,,,,ipli''''' of 11... ,hU"II""· ...... g"'c" ill other 1,,"'1"
"I Ihi.....1.."1 ""h' ,."(Ou,,TI, IMh·rl ..1 w,U 1... I·.......
;w"I,..) hr.... 10 ill;",u,,'r Ihr f"Rllm" ,,"II "I"d,
Ihr l.h"ur i"I",!,rrlrr is ,,,,,,....1"1.,,,,1.
. I
(I) /I,.id,.tial hiIJirlg$-' Th., .. n'" ,n "t"c,
,.....iolr"li.I-I\-p" l",il,hlll'" "ere .1,·;lroy.,,1 h..,1 bee"
'luilr d•• rl~ ,l,.fi"",l b,· Ih,· p!tol<>gr.ph •. os h~<I
Ih,' ri'" 01' l.-'r ,1.'<lOIIr II h,d' ,"rro,,,~,I,·,1 ,,.
Iluildi"l," of tin. l~'pe .~ az ."d for .. ppro.~"" .._h.l,.
~.OOO f....1 ..ro,,,,,1 ,1 "c"" ",,,,ple,,'ly ,!,.",oh.llr<1
br Ihr bl...' "I Ihr OOmb. Ih,· I't•• "hll~>: <I.·b".
";,.•'ri"g .1",,,.1 II", r"lin' ."'•. mR.kl1lg .nr!,
d.,uil. •••,n... l••"d bllil.Ji,,~.. :\",•• r!y nil "'....
de"li.l b"il.hn~'" "'il!>i" 8,000 f<;' of Col. h.ad rol·
1.1'"""1, doe ro"'I'INCIl<'$! 01 Ihr" ,lcSlnle!>"''' d~­
err.''''g g....d".I1'· ulI,il 01 Ihe ~1I1:r e~lg<l of II,,;
."'. ,he ,I.",.!", ....uld nO, lJ<' ,hSlmgm.sl",d from
thai c.u ....l h,· R high ,,;1\d. Ill.st press"'"
agRi"., ,..U••;,,1 roof 1",1 10 MIl,... tion of l.il~lre
of tl,~ I.... lll~ .ulliei.'l\I 10 c."... collap"'" 1 h"
blast ,,'."" a<I.~1 uro" Ih, building •• R "'holc,
p",dnoi"g .n cff.... t di"linctl~· diIT",",:"t lrom ~hc
locRlized blast 01 """'cnuoMl IlIgh .....~l'lo."-,,
ooml>6(2) tlrta vJ ltd" damn!/<.-Bryoml lhe boull'
d.ries of lho .rea of collapse In.,,~· b"ildi"gs were
gtill .1.nding but so "..no\lsly d.",.>:",1 ~. to ft~
'luire co",ph'l~ rebuilding befo'" they wmM btl
hbitable. In tb. ,·.SI ",ojorily ",f Ih.·.., ca.'ll".
Ihe oudi"e (Of the building II'.S alt"red 10 lh.,
u«'"t th.' co"ld be dMligllatrd •• d.mltj!",1 from
ocri.l photogrophs "'en llwugh Ihr dell"'" of
d.mogecould nOI be specified. The .ame gcncraliut;'", un be Rpplied to thO51' buihlil\6'$ st;H
f.rll"" .,ny.....hich a"llere,1 nothing more lhan
"'ide<prcOld rool ,I.mage; Ihi. d.m ..." , l"<>uhl I",
_" but "o1 """u,.....l}· d('SCrilx~L
(3) Fire ill nrta vJ blaft JaMag<'.-),lany fi,....
bunl,..) .ilhin Ih.. ~. vI blllSI ,I.mage, "l"eadi1\>:,
in ..,me OR8l'll, bc,.o"d the limitg of arv.I'(· 1,1",,1
effeclil. 'ThCll' fires did "ot, howe""r, .pre~d O,'rr
the enlirc ..... of damAge nor ,lid Ih,'y 1111'" in
.ny .,.n_defi'>e<ll'allcnl. A c.",ful e".",i".,ioll
of th. finll ... Ii.factory photog.... ph. takell Rfter
the RlI..,k (31'1l";)'1~%) and of lat,r .,,<1 IR\'ger.
ae.1e pl"'togral'hs ili,l 110\ ru'·...1 a1\y •• tisfaelory
me."a of d,.lm....i.hi"g Ill"", a,eng ,1,,'ostMcd
by bl.n an,1 fire lro'" Ih""" aff,..,\<.~1 h}' 101ast

ai,,,,,,. 1" Ihe M.'a" whe", Ib" Ii,'". 1"""e.1
1 '."",1 11... an'. ,.f """"n' Iola.1 da",al:", 110,.
.1 ""'. of h",""''' "",.,.,,·l}· <la",a>:,·<1 ~",e ""1
,..,lI al'",,1 al""",1 lhe ,',I~" ,.f .",·h nr".~ '. 1~';'f,1I1
... a" i",li"a"On or thr ,'."'" ",f <1",,,.1""
11,,'1.
ho...",'er, i~ II al'",·i .. l e",l<I ..",; '" of "" I:,.. al "111".
i" ,h.tc.nH"Ulll' cause 01 ,III",al:" """r Ill(' ,.","...
"n·a.

(~) /1II1,,'t,i,,1 bllil,!i"~d-

By f•.' 1\...

~.enlt"

rr:~:".Olil:,I;:~:~i':'t~';'i;:::::~~·"~'·~~' ;.7.~'~1 "';,);I'~'~~

blMI of Ih" I",mb. '1'10" P"';oo"'" w","', ..dlllg "n
,h,' ,.",i", a''''~ of Ih~ "'an~ an,] "",fa "_~I>M(',1 1"
'h" hl.. ~I. bl'(."gh' "bo"l " 1}'I'" 01 dllUl,~e which
is I....."li.. 10 Ih.' '·~]llo.io" of .•1"""C l~o,~,I""
Elli i'" b"II,ling" or ""':" I" ~,. port 'o"~ of In"I'hllgs
W""" <Iistort,',1 ... unit" by tI,,· 1""""IIr' """rl,'<I
agaill"t laeg" arrn of 11", lou;I<I;lIg aurfa,·,... ;e
e'<lnll'II<1 to 11"·loc,,liz,·<I df"ct 01 Hell thr IIIegcst
of col"'ellli""al high--c.~]lIO'l;'·'· bombs.
I.iglu
"",,"gllle,1 sh,,,,,i,,g: "st.. l "'" "",f" <lnd "i,I.....all,
"'"" s, ripl",d on an,1 st.'Ru",e,1 .1"'''1,
(6) Oi.,o"'oll ",[ lRrg:<' st",lioll~ of IrHlIli,,~
",,,,ughl e'(lll"id,'rabl~ h.. ,·<,>e "'ithin tlw I",ildill~il.
),Ial'" tr"'·t·lill~ cra"'" fell ft"()m Iheir railil.
0""1'1"'11.1 "h"ft;l f"rni.sl,ing
'0 Illachie.
tool. thro"gh hell drin.. "'N" shift ..,! .. lld wmetim'.. f.IL )I"d,in" ,001. WNe ",,,,'rllll'lIe,1 "lid
d~I""l,(,'<I 1.0,. lhe faHi"g .h"ft" Or lo,· ,he hdl$
...hich h.d d"""11 11"'1"_ In I \W0-51"r,'·. S1<",I_
b"ilding Ihr co",'n'[<' st.'oon<l floor collapsc<l.
"ffrdi"d,' w,,'eking: all ,ho t_l. Oil thr floo,
below. 'With lh,'se "_~c,'ptiOIl" h"'''-c'·r., th...
...el'(' "rr}' fc... ca""s whem d;stortioll, wilhool
e'(ln.pSt', of a fra,ne huilding <llllll"g,·,1 II,,' 'ool!
illsid,'_ l'holOgral,hs "'''''111 tl,,· d"noRge w.U
eno\1g:h ij(I ,hili in.,;<1ellD< ...h",,, <;oH .. p"'-' or <1"''''rlio'' h""r I....,,, ""'crr "no"gl, to c.use damag<
'0 the "0IllN,15 ell" I", ,Ii;li"g"i.l",o! from ,h"'"
"I,,'''' ,hi~ <l,<I 1I0l OCClll·.
(b) l{oofing sheets 1.lli"g: ~n mnch;", toob
w,'rr not h,'''''}' ""ough to d"m"ge "1I,,,r tI,,,,, Ib<
ligl'lCSI lools. Ash""t"a ",,,r,,,g g,·n('.nlly broke
into o",,,H pi.. ,','S u'hid, could ,k' '·rr.I·littie o!"",ogo
'1'1", R,..n of "",f al ripping w"s go lo,tg", how"H"
'hili lillIe dlo'l ",as """Ie to I'\lt h'ml"""!'
00"'1"$ ""rr Ihe tool~, '"Hl "
d"RI <If ,ltllnO#
"'liS ..a"....d loy ,'xp"",,rc '0 110,' ",,,,,1I\('r.
(t) '1'10","" portioll, of Ih" Slre'SS<'d..kill, rei..
10rcrd-eo"('t,'1" hllildin!,"!! whid, (,011"1'"",1 ,-ilhtl
~olnH.,· 0' I"'",,ily damllg"'l ",·rr.l·lhi"l: on ,h(' jl(l(l"
III ,I,,·... II"'''''. Th,· ""'nniuder of II", 1""I,It,,!!,
,ho"gh ,·",,'k..,; "nd ,Ii.torted, r",O\'ill\l"d t'

I""""

1,,,,,,,,

"""l

.
I"r "tc~.""· of I,,,.t,·rtioll 10 ll"'ir "011_
f"",,·h ""
lelltS. " ,,,,,,,-"'S li,,·s bllrn~<I ill II,r industrial
(d) • b\ll
II
.'
f I I,e·e
II", ",,,),,,rl1)"
l'<)IIf,,,.. d 10
j,I."IS,.t;lJ!l' h,,;l<li"I:8' Ru,·I, h"il,lilll:i' .'rt(·l(rn.t_
"",,,,h""f ",i"or "nl ••"talll'''. I " 1, ,nul:'
, firo.. ,1i,1
"Ih'
.'
I lot" I ,a"'"l(~
I
,,,~kn'"II ",,"WI:"I'O"
10 1.'"
.ulf....·,]
b'. lhr ill,I""'rlal.pllll'U, ,t "all not. "'"Jor f.tlOr
;~ their IIralrurIl O".
. .
(5) f(,i"Jort,d.cQ"tr-~I~. bu,ldl~IY~.- 'I'll.. hea"y
l'('i"forcc<l-coller~l~ bu~ldll'J.'$ w,ll"n
damage
,1"""ld hc ,1"'ldr<l ,"10 1..-0 d~"'lO'" IIll'<ln"'d,·r·
i"g Ihe "rr",·t 01 th~ homh: ... rthq"ake-.""i.llll1t
buil,l;lll:'!. eh"rnetrm....l hy 11,,1 roof,,; 811t1 buil,l.
i"j,'S ha"ill>: Wllked "",fa alll'l"'rl"d h)" timhrr Or
Sl .....lln 'jjSl·•.
(a) Nonr 01 lhe r.rth'lll.ke-res..lllilt bmldl1ll;S
",nllp"",1 when tile I",mh ('xplod....l ~Ithough
nn. WillI: 01 the '<;hiro)"ollll> School h.d eollalJSed
by Ih" tim .. lhe ground """'e}' le"m r••d,....l the
"it}'. I'hotog,aphs pro"e ll,,,t Ih;s "'ing Wall "Iill
,111",lillg "Ilnost a Illonth lIfte' the .n.ek. No
inloro nH1ioll "'••• ""il>lhle." 10 ",hether the huilding rollall$l'<l of il~11 or "'~s demolished b,· II'e
Jal,lInc;;e. Itl{>;jt of tl,~ buildings "'rre dalllag<'<1
1(0 ....me extent. the exceptiona being tbe e.~trcllleh·
h.",,}, huildillgs of the [;ni,·ersil,· hospit.i.
Walls, eohlln"", be,,,ns, "nd I't.::* were "rack....l.
thr roof. howing 1Ip,,·.r<l or dow,,",anl IIn,ler the
~tr<'Sl! cutlsc<1 h.l· the billst alld tI,e deHcclion of Ih~
waU.. In" frw e.8I'S s",all sectioll' "f the "",f
fcll in. The res"lting hoi"" "nd thr I",wing of Ihe
roor. were 110e onl,· "'idc!l"t:;! of SUlleluml <1a",sg"
to h"il,linJ.'S of this t."I'" which were ,-i.ible on
"cri,,1 photogt"phs_ The "'id~nee WII" obsc"re
un,1 "·.S o"erl_ked in the aSSCllSlIlenl of tloe
,Ialllnge al ,,"aglls>,ki hm enreful st"d,' would
ha"e re,·e"I..1 il if its ~igllific,,"ce had bee'n under.1"",1. 1I"le. in Ihe roof lire ..,If·e,·i,lelll; l",wi"g
of thr roof WllS sl,ow" lor sligh ch"ngt:;! in Ihe wne
of the 'oof Or b." wRier rollecling;n the de]lre!Sions
IIher a min, whidl "I,peftred .s ,I"rk p"teh"" Oil
the lighl-colorC<.1 roof sllrf" ..es. AlthoHgh Ih"
r~r.lh'l"ak""resist."t huildings were Ill.... fire_
reslsloll!. lIlost of Ihe,,' 1..,1 lini.h lloorill!! .n,1
folse. ceili"!,,,, of woo<1. These IIs,,"lh· hurned.
'''"kmll' Ihe h"il<1in~'8 u""s>,hle eWn lh'oHgh the"
"ere .n"l slnlclUl"I\lIy do",,,grd. Thrm wns ,,~
~a!J(l III whieh slle], • fite ca"sed "n" e.<te",.1
':'"llge which would he "isible on l,h'otogl'l\l'hs
Ir"m1lCt wlill. "" ,he "al_roof..l huilolinjp< were
? lell distort ....1 s"melrnlh- 10 gil'" the h"ildi"g.II
"reg"l"r olllli"e w!len ;'iew",1 on ...ri.1 photo-

°

.rr.

w,·..·

,!",

I:mplos, Thi. '''('gill. I
aotMlly IIl"'i'h II dne ~;, " ""led foul did IlIIt
I" lhe buildill!:.
,r 1""lO'nl 0/ d........
(6) Hei"force<l-cunrrr 1 '
.upl""Ie.1 b,. ateel 0' ,_.t", ""lIli,,!1'i hOl';"!t l'tIlll
""",r 1'"

ICy '''.y h""r I.... n "'1"0 "yR. he." ' e,.." tl",,-,'>'''
"'I"H k"·resist."t blli'","
,~
""
llie
cRnll
I'
1Ig3ln.llll
.
1.,elr """.tn'oti,,", did !lot .;tl '" lOr f"'lures of
"ell .. did ti,. fl.t-roor,..) b .'"tRnd II", blasl ""
of IIUOl.. b"ildi"... II''''''
1"I,h"lP'. The ""'f.
~"ot flO .troo, "
,.,
IIOr ' I ( tb..y contribul••• 'n"
"" at roof"
of ll,e .tl1,oulre"
.Il to Ihe 'I"'ngtl,
'
I
• ""Illle<l".. nre
I
resu , t~l in 1lC"ere da/ll
. roo ('()u.~
buildi"g, Thi. d.m age ~:.lh .. ~Ol' '1Ory' 01 ,he
age
""Idelll in a""al
l,holo\''l"8ph..

5. Conclusion.. On th. b...s f I -

g"lher..d b}' lh..

,
- 0 II.. lIlron""tioll
gft\"n, ""n'r" '"d Pre&efltf<l .
lhi. ",port ('('n.i" ronrlusio~ hne he<t d ~n
0",1
I'resellt~1 h.."",ilh
II "''''"
~. IIt!'JelllilJl hihli"9'- TI,e ..... in 11'1' I
"""derm.I.ln'" bulldill'" of J
lie I
t"
1
..'I"I0Clle cornt"'c·
lOll fire 'e;!lro.",..) b," an .tomic bOiab ..an he ae
eUl:"t~IY defiol'tl f~m .~nal 1'!1<H<Jgrllph..
blll.ldmgs sunoulldlIlj; Ihis ...... ,,-birh 1..". [,...11
senou,I,· dam.gt"tl ...·ill"'ut ('(I1I.p"ing ran alm""l
.1"·Ry. he d..I loo. but lb. degree of d'm"f«
cannol he lIC(;u t.ly defiurd TI,,,, f..,t is nJso
tnle of th.. buildings "'hidl Ire
superflciall~
d.m..." "l Th. SR'''. ('(Indition 6io«'d in Eu •
pca'! residential b"ildillj.."S d.m&j::f<I by hil-....;:
pi"",,'" oombs.•lthough the pt(lportion or d.m_
aged huildings 10 d"'!tro"",l bulidiOlg" "as mucb
lo,.-..r .",olll; J.pn"Ci1C hOll5CS ul..,kf<l bv tbe
.tomic oomh than .n"'lIl; Europeall oo"...·d.m"g:ed by h~h-upl,,"i,-.. oombs. It -.us
""D·
.lole to
th.t • oornb 0/ the Iype used .1
:"011"""ki if """,I ...... iO,1 eilb.r """']>eRn or
Am.Iir." \lthan re;id."ti.1 ....... of bri"k "'....
hml6ing wo"ld. he:sides ,I~lro,ing.
aumhe,
of ho"ses. render uninhRbil.hle ..."..nol urn", th.l
nwnher. .\ conoid......blc ])Onion Ollh_. perh.ps
25 I",......ot. "UlOid he dRlllagrtl be~'ood repni, .lId
would b.,-~ 10 he de.red, 11 ,. ... m.l tikelv th.t
th" buil.ling< rcquiri,,!! demolilion "Uuld'be locat.d n".' Nl(Ollgb to th. point of d.t""ation to
hal'e suffered .tru.tu...l roof d.mRgC f",m aD .ir
bu,.;,l; if this "ere lrur.•nd k"""" to be lru..,
."d, b\lildin~", could be det.... trd "" ...ri.II'OOtog.... phs_ This i1llel"fl"'t.tioo. I","·.,·.r, should 1101
1Jc attenll.t",l ulltil more is 1:1,(01" aboot d,.. cff""l0
"f
bomb.
(I) Tho ~tu",li,r ron,tnK"ti<HI of ~:",ropcR" Rl,,1

.re

n,;

onI,·

.!!SUm.

'.'P'

tI,,,

""u..

,\mrno." h""....., •••
·",1 ""I, Ih,,"" "11""'III"on"1 ill J1Ill"'" ",,"1<1 .,.....11 III 11 ,:n·.1
nUlnh.,. 01 hllll,llll" I"" '''~ .,~,f. ,I.",.~ I ."d
"",,10"< .n<l mlr "
U. hi".. " lilli, ...' Ih.1
II",,' ,,0,,1,1 "0' t..I"I.hlr .. "ho,,1 "'1>11''''
rH;" I....... ~h 1""\ .. , ,.." ,1,,,1"-,,,,,1, 11,.1101
\Il.l" Ih,.1 ,I". ",,,'''1 01' tI,,· ,1..",."..- roul,1 b,'
d•. wm".....1 from .,.na1 1,!t"lllIl"l'h.; '" I".I~·
...,...... the ,1.n''"tC'' "o"M 't ., r" !>to ".,blr,
'" Th
"'" ...11
01' .l.n,"lo~' III th,> .....
'"~ ~b ...h J.I..'
boo
"'I~.·lrl~· .1...
" .....-b<-d n>Ulof "o1 "" ,,1'·llUA I "n .... n,.1 pbotoJBph.< 01' ."'• ......J,-.1Id q".lll,~ j1....·.. Il~· obl."....1
und
rt_ _ od,l"""
Till' ..·",,1,1 proboobl~'
n
bt t
01' "" .1l"'1;. on • •:uro....." or .\m
nl~ ••~ .. h...h ........d hr,o"d lb
of
~., !>la.t ~ .t ' . , .... I;.i D1lj(hl I..,.
bro'n' .wl.d.. l ,I jrTft, ...... Jt,o.l """" rw , I.
bu.. ,I ,,-ould baH
n dlffi<'uh In .:uro
"
aad .\
'1
Ii
prrs<h~ bt,·"",1 Ih.
,..... III.lurh.u U. had bH1t b\o1l'" d...-n .'ouJd
...". Ibt ,aUM bu,Id"1I<" .nth ..-.U •• I.lldmg
..!udt abo.' •• ba...,I'rue'·uoil fi ......
•. ,..uin.l ..iU;¥ '-..,n. IDd~lrial build·
.t,...l ~ ,....brr .... ""'I.I""'l,,1 alonI:
_.'bal ,lIIIiIar JiDt-o in almo.' .11 rotlll1rM-<,
all"""'F!' .rq:bt .nd .I,,",*lh 01 ...,.I·t"",IIOII
..... do8'rr III __ d..,..... It ,. 10 bt UJIf"'lrd
lba-I .u -urll build...,. .ill lor"",,,. . .milarl~·
......... • Iom>< boo!.b .u&<'k IftOni"" 10 Ibri.
.tn'flEtb. 80tb 1M .Xlrtlt.nd ....-rnly of d.~
to u.r.c- bu.,\til...... nn br .,
I "'Ih,,, ...........
ahk lunit. 01 a«U.....y from .......1 pholllogtSi>h~.
Pboto mtftll'""l"" IralllM 10 dl.llI.gu;"a, btl.·..."
tlor r/f""l' of Ii....nd blbl .hould drl...1 Ih.
pr-.... of 6,.. II il ",,",rrttl, I'rodlltllOl' I "\UIIIl~ ba;ord on pbolO
l.tio",, .~m~
• f<'tUin ralio btl"H1I the .... t«'1lI. of _1",,,,,,,,,,1
~ <Idlrrrd "y • blllldmll' .'MI ,I
"'ag<>
of i'" <'O<llrll"- .. I"
,.. da'M.JIHI or d lroyrd.
Th.. ratIO It.a
" drwnn"lMl Illr d.IIl."~
n,,_1 b,· 1o~1 ..:o:plo-i.·. 100mb-, b,,1 tlJr .... III~
ralio d_ 1101 .pply • h.... 11,.. d."'.jlr i~ eau...u
by .n .'01"'" 11011110 h ..Iloulol '101 ........
d.., tI .-00'1'1". 01 • •lru"lu..lIy ,1."'.jI....1
buildlll.ll
11..."'...1..... ,1."'''I:"d ",,1':'" II .an be
_n Ilt.al ,I... bUIld"'JI h•• (·(,Il.I 1 or I"",,, so
dC<IOrlM .... 10 d."'.JI'· thr tool. I r 01 ... ".11
01" 11..1 • Ooor of IlIr h"ildi"JI 1,0, f.H,·"
l~
,. po-,I.... d'.1 th" ro"h'III< IIlar t", ,,,,,,rpllbl,>
to <I."'.j:" by .:0:110<"'" 10 III" •·...,h.... H Ihi~
,. koo.·n, .p.....,.l "0-" .ho"hl 1,.. IlIk,'" 01 II
,\11 fl<1"1 ... lla.k "".Ii,...ho"hl h" P~.II,,",.I for

..

=- ."

"".rp...

""",,.1

•>,;,1.",.,- "f "II11")W""Y "'''''n''~' v,,'r .. ,1"....'
IIw'h,,"'r,' or vf ·11"",,,1 lIf h" ,Idllljl '-lJlIl,·"t.
., n,inj'>r.td ,,","I' ba,M,"!!'. (I) '''''rt'H
,""rl"....1 ,1."lo~"·
·,"f"...·."I-{'<'"."·I.. Illllhh,,~,
1I~1l"1t ~",<,1 0. tillll",r
1.11_..... ",ll 1'",loal.l,
I,.. ,i"I>I" 011 a",i.1 phut"llnlpl,,' ,.",1 •.lIlJlIl,1
,,0 p."blrm \oJ ,h~
E.rl h'I"o\;•.
bllll,!tlljl< "')"""'I'r, .hQ" httl,>
01 ,I.lll~"· u"l""" 'I i. ",'..ou<. ,·"""lth 1<> ra,,~
."U.Jk"" C...., _houl,ll'" "",~I III "~"Ill''''"j: t .....

'0 ...

.......,.,It

"",f

"",,'p"'''''.

"n•.

",,,I,,,,,,,

_tnl.IU"-"" for .I.",."r
(2') So",,, ,d... 01 tl,,· ,la"'.j1r ,"1, ,~1 hy 110
,,,trr"''' of ..,u,lo"""I....,"~ ..·tr bllllllu,,, ""~hl II.
pi"...1 from d,ri. pro~i""t_'· 10 II... IlOII"
,1~lo".tlO", bUI "" lII."y f•• ,of" ,",0,,1,1 .1f""1 I
,Io.t ."" e:;lin,,.,r of lloi~ .t.,,"j1r ...... ,,1,1 IH:llulr ",.ju~,
J. o.l<lu"";'" .m" i.. d"",u!l" UHf...........
TI.. OUl_I,.ndint:: rrror ",ad. 10 Ill.. d.
~,~ot" "" ~"P-... ki ..., llor IMMIM\("..ttribUl. 100 ",,,.h of Ih. d.",,"¥,, lO fi .... 'ho"JIb .b."l' io ,h• .-o,,,I"'l'\io,, of &I
bomb>' ordH'
ill ,h. hetghl of drlo''''lOn
.1"..... tirdy Ih'" fi .....prod""il!g ~h.nocl"'n.l....
Ih. bon>t.., ,h.. _ho"ld not
~"m..1 "mil ,
lou ....." pro"rd o.,I~· 1':>:.,.. , 1 illtrrpl'rl
,honld .11"''''pl 10 io.lffihl~· lh
,,""'"" of ,
d.....gr, ."d ,....~.•hould .,.. Hr:>' "'''UOU<
m,.kmg tOOr dH';..;on<
•. Sp<rWl I,p< -J "''''0 ;,d...prtlulio
..
no, btl.irn~1 II.. l .,,~. -1 i.\lnlt
pllO'o inlrrp...lauon ~ ,........... >:'" for ,br •
.....nl of aIO""" bolllb d.m.~, TI ... bomb n
dam.gf' ,,'hieh diff~... i" "",n. dl.n.trri.l~ f
110.1 .'hio:h n'<Uhs from hij!lI":O:I,Jo,.,,'r and
.,..".;Ii.>:," bomb .lIack~, bu' ,,'ith 110...... h• ...,mI
ist"" in mind Ihr illlrrp.N'" •.ho,,101 I,.,'...
lroublr III furni>hlllg .11 n,. ",fotl".1I0n I~
10 ~.-.Iu.t .. 11... "",,,11$. l-....." alwl i'MI".t
"""""'""Ill" ~""h .s Io.H I"",,, t1....,nht~1 "
~Ilppl,· .notq,"1 infonn.'ion 10 1[1'" "" ..:0:
pirlu,"" of Ill. Qwr-an ,IRI".g... 1)<·I.il 1 I'rod
llOl 10k; ._",,,,,I~ li.llnjl Ihl-' ,... nl'·
.,.
01 dRlllag" '" ""I<"Iri,.1 1,1."1" rould
1' 1
1 if pl.nl" 01 "1>M'ial i,,[(·.,·'1 .n·lo<·aIM
Il,r d.",..g" .......

_".-It '"

1-

L'1t (If ,"M/i/fr"" d,.i.",1 fr",,, lHlO/o iJlur

IUliu".- It is belicH,,1 Iln'l 1101' """ of inll-'lIi~
derind from IlhlllO i"l<:rl'.N",ioli "ill .,.. of'
1:""",,"1 imllO.tll"e<' ill tl,. I'lmllliug of f"I"'" 0
o,ion. r"'I,loyi,,!: 11,1-' "'o",i. h,,"'l. Th.l,h,·,I""'.ll" "'l'orl$ 0" ;-{,,!:o!l>,ki ",,,I Ili"""hi",."
f"rni"h s"ffi"ie", i"for",,,,ion I" ,h'\I'""i,," I

"

"t<>"ljr t",,,,I,,, on ""ri"""IYl"'" uf ~tr",,_
,l1"rrl "f '. tit.. I'hynirlll "ulnrn,hllity 01 hlllid .
.
1 I10m'
' " IIl8 ""''' ..,;tllbh~hed
.
I" ....' Ihlll
I I 1"1"'''
illl=" (,f ,',"., IVIM"I 'lin Ihtl.lly .,.. i,le",ified Iro"l
. .......
rll' Ill" ,Ill,
"""",plt lint" '1I'If
."".

I p ,0

'Or

.,

,,,,,,.",,,,,,,1

h.... ll thr """'·."uo"" I,roctd".e ",,,,.. k_

rhl' h," .bili'" nl",h~'" for ,,'en .nacks .. jlh in• ,'0 n.
.
.
,n• .I,.... or h~" ... ~!,IOiI"'1" "e81'0o~ or both. Th•

,..." . -"",,~i,lt..,.-1 III Ih..-.e st"dl.... ho".l'tr....
f..t",'" th......",,'I,lio" Ihat IhN. ,,·iIll~. f.irlv
I· ,.. ~ , .
0
"" "-,,,,,a """'.,. "'ill,;"
nnl o "" .1I••k....1 E.d, bomb .·ould .If~t onl ..
,h.arf'll
., I· •
I
I
uu.lUre- '1
I , 10 N" , II • ~tl-'< mo.. lhan
• ' •.:: It.. t lit" buildi,,~ .-oul<1 lor conskl.rl'<! .1:::, .. i"di"i<lu.I,""""o, &;I pa.",of "mall
'\0.' Ib~ .tt•• u "lU.t lor pl."".d lor. lOingf.
....poII .hirll • ill.• ~t<:1 a .Io'¥" arN_ The d.m_
~ intlicl...1 01\ bUlldlllg§
d~~nd on th';r WlI~uu.lio", dl,t&n.~ lrom Ih. PO"'1 of d.tonalion.
Ibr ••l1llion of llotir Ior.lion 10 Ih. u.>pop-:aphy 01
lbr ..... th.. wit'ldlng elf..-I of 011,.. buildinr, Iht
onrn l • tion of Ih. buildillg .-ith re<JIf"'t to II>r
di.... linn of Ih. blbl, .nd th. hright at .hirb tbr
"""'b "" nplod...,t ,\11 of Ihrsr l.clOf'" .,.n k
dr,......
for .n.- sugge<lrd poiDI of d~toD&tion

1>"-..... o n .
I
,Ii~\nhuti""

gro"",

.,11

i"'"

"II. DETAILED PHOTO-L\"TERPRETATIOX L'\DrSTRIAL REPORT

,io"

l. Stttpe. Thii __
d__ ril>r-< (lor "'POrtS pOl'-part<! on • la~1 brfon" .nd .fte•• n .Ilae'''' or
~ of Illacl.;•• .-omparing • li'"1 of Il.e;;e rrpoI"Is
• ·itlt Ih~ ro~1 I.I-'!s.• nd p.-nlS "",D. <'011rl"....M .nd """",nn..."d.lions hasrd on tl,.
rompa.uo" .

2. D~iplion or T••gel !*lrctrd r"" Study aIId
Rrasonll Ther.for. The .\kullOura E"plle \\"orb,
• U"ll of Ih.. .\liBubishi 6hil,b... ilding- CO, ,,'U
7rcl~ for .Illd~· a Ihi, ..... Ihe only ta~t .III
I '•• ll~· 0'1 "I,irh coml,lele pf'('-3ttack .I,,<llt'!
""d 1""," m..de. 'rite "'orl.:o OC'Cupittl nn .I'('a
OIII'l'roxi"'lItel.,· I,G million square fel-'! rstcnding
~~"j: Ihe "',..,1 .llore of tl,e h<t,.. Til. no"I0.",
"""',,IAr"
. f...., from '"
. 01 ," II-' P ""I .... s 9 SOO
I I !>(l"II Irn, .,""'''hlllr}'
_
Itie
12',200' I.... l, Till" plalll
'a, • IOIal hlliilli"jI .rea 01 866 700 sq".'" f....1
~11""1 01 it Ollll""l_fntlllO ro"'ln';ti"" It ".8 I~
1I111""IAll!
pro. IIW.,. of ellgin.....
proprHrrs, .. ",I
,,_ ,.
"'1'" f >l0" ' " r 1or. , "Ilil.
.
1""18
,,~ wdl ... bomb ""'-,
Or lorl'l~I",';l. 0lId mid....., .ubm"riuC"

"Z

3. Xal"'.'" ~'atdi~..... R..... PrrparN
BeforeAt\&d:;. I'Itoroml~""''''a11I'aiJ..
.blr iDI""",,tioa Imm IlJ'O<Il"i
nil ..
!hal ckri"rd from ~
~ f__
lioD&I aad .lntrU.ra1 ....Jy_'" tbr ......1 .. pan
01 1M JlI""&u...k " ....y Tbr f..... tina&I aaaIyo:iI
h.led. as f.r a,;...,. lnoor1o. tbr _ III&dt 01..-10
buildi"t: or portion <>f • build"" Tbr "1JWllmof
.n.ly'" (\r..,.;]>!'d II... totI..tnIC"tioa ." ..-10
buildi~ .nd p'.
Tbr iDI_ _
ront.inN! m t
1.-0 ~ .... ....lIitiru' to
"",n'• . , • Ita",. f
aJJDIllf: pIlint '-UOII> .....
lor lWOOlmrnd.,iom 01 _ , '.'",.. I~. and
Illt.l t.... ~ 01 high ..-l<J>k"'i,·t .nd mtrndiary
100",'" 10 lit uord III all.dci,. th. plo.al

,1&.....

4. Xllu.e of f'ltolll Inl....,.-m'iH Re,...tl I'r-t-

parl'd Afl" AII.rk. Il~' nrtfull.'· ...."'pann"
I,ho,v< ",ad.. btlo'" In,1 ait.. tl....".ok. plto,o
illlr'I'r<'I"" ....... bl. to (>Ulh". on • plol plan
01 thr pl."'••11 I ..... of \ ,... bl. ~u·""l ..",l .",1
~1l1N'rfirial d.",.I!:". •\lIh,,"pl bam....,.. >I"'''''

"n lh~ .r...,,,'l""'~"'11 ,1.",1jI<' p13" \\hid' \la,
1'11',"'.....1
phn'''l:roph. (F'l!. 1\. lh'~' "eN'
])lou",,1 d"ri"ll' lb. Jtru,,,,,I
,,N' .,,,I.f<' .10,)\\1\
hI
Ih.ir
l<' tI,,, ,-i.il>lo-

rn""
,11"'1""

""Iy

",,"-or

Ih~ "";:'''~

1.,,,,,,

" ..mlt:"5. T.bul.tion of p~OI... lnl.rl"'.. t,'i"D Report.
" ......f Att".l
•.. ~ ron'l....'......,.", "ill b<o r""",1 "nolo-.
(;,...,p :;.! in I"rt :1 of \hi.....1".., T1... fin<hnl':".

n""i.,.

1~Ibf,r

..;Ih .. ...,."."'''-'"'"

"r

Ih. funrtil'''.]

.....1....... pno""l"f<l lor th. I'b<>lo iut
..... d~ ~nJ
p ." . . . , !:i'-t.. lo
rom""ri-c>n of lb. buildi", .,.... .nd

_"r..

......

,... , ...
- i ..
of

•. ....- diB•...-.. .. ill ),.. lHI,M brt.'....n tl...
t<>tal .....
..,.1 ,hat ¥i'''' to I'ln Z.

••

L

,
,

,•

,~•••
,~

-

-

0

~\

.. ..

..
n. -- - -..
.. ''",",-.;''--- ....
...

n,

n'

It. & :
U
4.2

110 I

..

" ,..
,----_.
,

•••

.....

"

...':
"

,,

,

l

••

"'"
".

To'
1•. 2

,

,-

II.,

"

b_ ••
<•• ,

"1 3
14.0

•0..

:t. 2. I

4.8

1--,••".,-;"- - -

"

0

"II

8. ~
10.2
3.0

Il. 2

10.8
1.0

&r---;z;--

•. :;

6.

~I

1&8~

21 3

48

'l3. 8

,

.

'"

I IC: •.

11., .•.
,~

..
"
"

..

""
,n,

101

~

.~

"1

n,

I';' 2

212

"""

.. ,,,

_1-="'$,

,

"

n.

U.

'0

~,

"
". U, ,n.
" n. u. u,
"
" '"
M'
" '"
~O

112

12 •

'"

S.

~

217

, '" ",
"
" ,a.
~J.'
,a.
'"
'"
,a.
""
"" 'a. I' "1
n,
ro.
',.
4. I

..
•• I

" "
'"

-..

<

~

....
..
.... .... -, ..
••
"1 "1

"

"". •1
"1

, . =--.

""
"
n,
".
n.
""
"
'"
",
n"
"•

14:t..

II I

Fe7"",
,,,
T"'''I

"

810

"

..·
..

m

" n, 1', •
n,
••
"• ,n, 'n.

..... &

~.

T......

'b, ,

..
.
,,,
.... ..
-, ...
.., "• .,
" ,.. .. ,.. ..
, ••
..
" ." ••
., .,
.
.,
..
,..
,
'"
.. -.
.
2l.&

:. :;

.

'-~_:7~1 - -

I';' 4

"
'" .,. "
,,,
."
"'"b '
" "" '"
" ""

101.4

"li"2·--,c.-,~'---~

21

"

"

II

'".. ,

-;O~...;.;....;...

,

""

"

~

<

-

---

:----'-=::._-

"
" ,u
'"

t. 0

,..

-

".

-

M

---::""
-----------------

10.2

••

Ih~ ,'1"':1~

...."p1.. I...J.

ri"'" ......

-

••

11". ,,'"'' <Ill" \0 111<' "",1".,,,,, '" 11

l'h"h>-'"""I''''I",i'''' n'l""t of .erwin '!",I'h""
""""I Jointl}', b.'"urki .. ",I
",..""I"ct "r,,';: r(I"'I'''''Y'
r. Fit:""", ~ ",,,I.'; ~ho" Ih.. fi... d .....ifi... holl '"
Ill
rio,,~ build'''r' .. ,d lhe ,.,,"'..;:. &ufl'rl'to!
tnch
Th.. high....' .. "",b,,~\(h,h,,· ,',,1
";p..-.llHI b,· Hd' b,,;I.li"il·~ ..... ''''In';I;oo l'lt
.
I'
~
t>eot" I:"'~"; lb'" .. ,,""'.1...... r".... llOOll'bIo
mix...J d ..~CIlI;O"".•"d ....,,,ro."'~ 10 ".",,1 I,h"le..
,nl.. rprt't~l,on.p",rl...e. 11",I,I,,,1r" ••,,,,,,, .. 'th,,"!
Ii r1..-.;"k.. uo" "" tI,........,., 'u....Y pl.n ....tt
.. IHI .ft.., Ih.. ro",bl~,"b;ht~· _lU,I,· h.d ~

- - --- - -..
{'onlin"....

lI"ihh"~""~ Nt' i"d"d",l ~" I he l,h"h>-i"l0''1"ellllj,~,
."".,,~. \\I,,:I~ ,,-,..... "", "wl"d,~I~" thn.• 'I"1'\',,,,,j

~

I 788.1

:r.~

."

,,,
""""

"

,

•••

"

,"

"

•. "1

~,

-,
" ,,,
,.

,

,n.
,n.
,n.

t.

-.
~,....t

"

,

bl ..... J

,

,

..
....
.
"

'4 abd

.,

j

.l_~

...


1_~

.-•

boar!D.

.. oil.
.ood

_t.. . . .....

«>10"'''';

"'0,,01

,,,.. , U,....

~,

.-

:

_..-

_.

__- -t:
,

_ood
I>.wood

<*1
u,.

bn<k

\t.o..r....,t .................l

1.-

-....

•• ,D'.R •• ,

,."k>

,.-,bri<t.-..lL

_ 1 .••«1
_.
._
-; ("I

_t~"'''''''''''''
I","""".

~,,,,",I ....;C

...
...

c_ _

• • tIIJ b

". ,oot"

\\ ood ,....; C I """""_

"'_1..-

"~f_

,...
....... ,

.,.~,_.

..

StM

,

__ b •

".

h·._.

T",'~". rouoo

""::

.,.-_'

_

_t~.....n.;

I\rYk~.....n.;

Loa<I.~."..

.n.:

..........

~f_;~
~

• 1ftI .......
O"....,.oda&ld . -•.•

""

kl aI>d b2
ll.a,bl....tU

J. t .........

...""

)1..., .. all.:

..I>d
.,"

,•

l~

b

....

,.n.

"M""" • oIlo.

I ..,."

.ooe! r.........

.....11_· • .00 flo<n

,,'" lin" '
I.......

~,..,I

,

H<llll..",.d .,......".

""""""f

110<0'1 I..,,,,,, ",Nol .·oIk
II' .... I..""" oroo<l n""",
H";"lo.-l <lOI,....".

11.1"1"",,,,1 "",.. ",to .-.11.

o"d I\oon. ...",.I! roof.

l1rl<k . .I... , .'00<1 roof

"0

H.I"I..",...I "''''''0'0

"""

ra,~._,

' ' Imo

"".

oho>p.

Co>l<e.~

.:.r..-t.i.... oho>p,

S"'I>4l".....

..-""kin"

ron< .boi•

~lullJ ...

0"''''''''''

""

_1""1><1.,-,

c~

E..·,,'I"!'; ......

1l ... ,oI<>r'ft<l

,>0.

~I ..hinoo

~·<._md'J"

••

,

u-i...."""

\laob"...hQv

H.."'''''''''''_".....

.'~f

h''''''' .......

>hOI'

(........i"Ol.·

.ho,

C'owe'.nlh '.......

......
"".,.. -hoi>.
\I••
h'....

F"".,d..,-.

.::.....'i"Ol ,h""

\I""hh,,, """"

0111....,,,1 .,_"
C.I.........nd of·

lloilo, .h""

11<>010•• I"~'

S,~

fl."....K",

"0
do,

!:lIn..IlO'·

om_

Onh~

"I,,,h,',,,

,".

"f

llof)""
,h"

"'''*

.hop

l'"Nle,,'i1k<!
l·.I..",.;.

\·.,I,Io"liftroJ
S,o,",'l"

,

'''''' •..;(0 ,

,.

,>0.

..-"rbi.1l

:OItotir.-: -..I.'aIIo .. t.:klri< >bop

.....

•"_eJ


Cop~r

..

lIM"f""",t """....,.

A... 11,p~ of .·indjn~~
\llho ol: lo • rOt
b"il,hll~,"', d ........ I/&"......
un.ll... t,.-...."
.r".~ m'_ll,,~l on 1>110'08
nl~u .....1 Oil th" j::roulld, Ih. lOla!
:r"h. 1'..... '0 ,,,...... u..·I1,,·,,ts ,,'a,,; 91 p<.'rc-enl of lho
I 10,a! Of Ih'" a"'a. <.l> 1lE'..... nt h..r htflt
.,~
F
'
tOrf"'<',l"
id,""fiNI ~uu"tul'llII."
I....·n&!Ollfil'll_
r 1l-t 1)<'1'(""" of ,h. buiklJIII: anoa.
btll Ih. p
"
o. ~up"""""l p........ ,~ of fi...
oil! ...,1 1Iret, !!""l}' ,»".. rin,"'l""ro.l Tb.,,,,
.... ""t '-"'" fire .'all." llle elll'''' planl.
., Ihpld .,.u..l'Iln." and "'I..it of III" am;; of
",prrfi.ial damal:" ",,,,IN'e.1 ,,*1_ .ny a\templ
10 _""" Ih", damage, bUI rortll/&ra'''·'' rifu"" olIruemral damll{:' ~ho'" ,W" only ';'1 p<.'rt't'tll
01 the d&map' had bef.n <'l>I'1'1'elly id<"fllifi~l.
\-", ...U.. aU of Ill.. dan..ge ,-isibl.. from ,b.. air
Ud I~ 1......",.1, but • "elY I.rge part of 110.
rtIt1ul'lll damage ro"ld " ..,..... loa"" '-n ionIa!
on '·.... ic-al l,hol~'"'f1h~ of 11,.. -J. gMrl'llll."
oblalllt<l utld.....·.rtim.. rolld;lion~. ~"IJe", of
lilt" qualily Till" dam.ge ....,. of Ih..... lyJX'"
d.... ag.. '0 ,(Ih",,"~ ~"ffi"i"", '0 nd... ,hem "trur11I".11~· u">oulld but not ;Ie,'"
enough 10
IJ'~' ...... 1.1.. ~~illl: of tho roof; di~lortio" or
"'111111( or ,ru>oil m"",I...", by fl'llgtl'eJ'U1 '0 Ih..
.->:I... t Ihat II", 11''''''' ""'1uirod ",pai", "'·""lll{lu~.j.
lh" .1...... 111''''' .-a~ not di",orloo eooU!,.j, 10 lNo
, ....1,1. 011 pllOtognopl~; 1I",1 int..rior dam.!!" 10
....Ilr......... I.......""...\(. 1"",ldillg>l.
r. A rulll'.la'l,'" [.tOl"'r';O" of ,h .. minor bUll<!·
ulp in ,hI' 1,IKIlI had 1""'11 ",ro..~th· id...,tifi",1
III 11ll' fun"liolllll allah'!IlS, Thi~ "'all'''Ot dup 10
int"I't<'llIl;~1l of ,h .. "hot~.,...ph", bUI
~o lh .. I"""I\~' of 1:1'011",1 inrormalion, [II all
~"'lu"r'.1 1>1.", or d,i" 'J'IO/' ,he lJuildi"t.'" .h.....·
". "hK ...."I.·.i.,I<.. of ,,(In,,truclion which "'lgI,t
.....'. lUI K.hl<' t... hUl<'liolllll idN>tifi ..lI11on and th"
1
1I 1"'I>t,.Io·r i", 11",,,·ror.. , llllllt>:ll e"ti,,'l~' ,I",..."d,.",

I.

··7t:••""'"

......- . """ loOol

)l_.loop
h ...... >bop

"""k ".110,,,_ , , _

~

)!. . hi.... boI'

- . r....__ .

Le.d-boo."ao ••u.;

~

llla<b_

llei,,:.:....I ..ll......,•

"0001 11'._

11""1"'....

~

U"mlo...... .."",m.

11ol1<. ""'h'

---- --.

:U_oIqI

, ... l ' "•.,

~,.,..

,..".

Il«-I_~,

_I.-

••,,,1 II

{'"",,<>l

,>0.

l·_'-'

lI.i"I",....1 <'(1"....1.

,J"

("Opl""· ... I'h

lleur ..... bin

-"

.-

-_. _.- .--,-----_
..... .- ......
-- . -- ...._
.--- ,--_._
-.,
--..
._. .-.. .,

<4 ......7
dl.d2.ao.dIU
oj. ~ <OJ r
al. ~ d

."".

~:·.p

..
bri<k ......1 ".",.....

Il_~

..

,

•....,.t,'n_


~~«>I n'...
~(...l......

~

:ill.....


,;0....

,

I

~,

"

"',,. _'1

.,

I'D"" boo....

r.._. (" r ..,.,t:

brl<k ,.."", .all-

d

,

-.

--..

!uiMi "9 "",.I.u,Ii,,,. n ,,<I j" ".10"".

_rro",0(1,,,

om..".

M

,-,-.
"."
,

.",....,. Iab........
T_...

011 p-'OIlIId inronn.tio.o!l TI
f .......oe of
",ronnal....., III th .. ..old -....plan ••"d ""...... In tb.. platu .il..- til. . ,.. of
~b. plan <'O<Il.1 001 br dot ...,... "" plw>tncnpllo
I. R........ allll RftO_lHflcIatiMI
II. "-:0 rita..... III 1111
1.1_ I
....
OUi!V'"lrd b.r 110" find
1II,
r .\hll.ouP
jmlrral .1.1
IUIOI boo -.do> ;,., I'" __
of...-i<tron- " nd ;" 0 .... pIo.Dl. Il .. 1Ir.·..........
Mr.t 1"'1. bl'f:" pan of lboo "'....
10
a planl "Ill oot boo 1'1IJbIo- OIl rrnx-al pb)Iou-,...
........ "'-'<101".,. of ,''' I"... ........ ~ &n!
auarkro.l by boIlll.. lho _
or _
10 ~
.....J II> ti... ..-, \\"lorno lhl' . . ,0do nOI 1'"'\&<1 dI1l'rft'IIl I.. ,.... of bu.iId""" .....
boot... an eot1rt'ly diII.......1 ~ of tbr
damcr ...U lot ".. bIr, If '~I _pIooo ....
~Iooljrd. ,.a!
for ,..... propon_.iI b. ........
"'b,rh .. ill
~ .. pud.. lor lltoor
hwlDll'
duna!!" ",.-...1 by pbolO 1II,............
., It ~ ~ tha~ an........-I be
......r-Ioped for ..... lo.itlf
_ I i 01

r.,.,.

unI.......,.

buildinr .'bolo- .....,.., ,
........-..rop;
1'br 1II"u-umrtt, -loouId boo ........
of _unttg 1m.. ....·rnJ ....... lllleo,th ""'"'
pbo'~I>bt

.n lll'U\lDI..,' .,oold mab -.....mmlb poo-",bk .. 111m .. oulrl boo .. ....-u...... 'M ..-.Ir and
di<t<ll1K1<1 of ,I... pbolllp1lph>.-ouIrI I"""'il
t . .\llhoUf'h ",,_OfPMI r<Ill"""I""""' ......
round in ~nb .. II...,tur,o".1 01" IllIl('\lOII&l auaf~'­
.... mort' tkl.dt<l ",foo-m.llon on ,br IYP"" of roo·
.1";'~1I"" l'OIIImOIl '0 Ih....... I~tbrr ,h IJI(lr"f'
",",Ill inf<ll'ttl8ll00 01' bud<lmll'
' 1fOll1rl
h.," ....10..-...1 10 • mUllInu", 'lI\'h '""'"
....
m.,l". Tlu' IllI0nuI,,"' l'Il" b. obI'''''''' OIJy
from j:l'Ound lII,dhJ:"l............. m~, .nd .rr"rU
f,hould t..., m.d.,O.i••ll" ,h., lho-r "ll"""M.. "b•.IJIl
~"d t.. ",.\l111 Ih. lU..,~t~· Inl,-,"Il•• lOn In tho
photo 1II"''l,,,,le'"

\'111. GENERAl, 1'1I0TOGRAI'HS
I. Th~ foil"" "'I:" 1,100'''11.... 1'10..... '''elo"I,~1 tH.... "·C
Qf ,lIeir 1(1',,~ ....1 .",......... , '0 ",• .1,.", ,,{ ,IIi. "'I,orl
!. 1'1001.... IS ,hnl"l:"h ~~ .100"· " .... I'I"ull~· tI,e

elf.... ' or ,hc al0n,," bomb "" 'aj.. ... k, TIo~
am on ,h~ ... rt,·.. I~'"''.''' ""h..... '~ ,10;'.".......

l.

f",'" G7. j" 1,...,
1'10" ~nl"P ,,,,,,,1,," "r "",,,,, "I
11". "nlUpS r..r,'m~ll<J ttl lh,~ "'IHor, ""... I.., ~I,,-,,,"_
3. 1'10<>1"" 2~ ti,,,,,,,,r. 37 .'~ .....,,,...
(;%

dnnng Ih.. lU"" of ,b,'

",,"-or·

,.h" "".'

.

,.~I i..

I. Tlw

r..n.... UI,t pi

"'I.
. . . ~ ...
:. l'b<>'(WO
I ' ,bJ-

rIf...., '" ,Dr al

..... oa.

Ilw ··.11

1'1l0TO 1$

lJof.......... .,1... 7 ..... I~ ' ...... IHi.

I'IIOTO:!O

111'1,,", .,,<I.f1~r ..."d 12 I".."" l~U.

I

PIIOTO"-l

1,.,1.",•• "1 r""" a r",i"l ,..... 0".,1' rr.. Chi"..,i ....1'''''1 (Cm"l' 18) IQ Idl 01 ",,,lor 01 r......

~.

Ctu<I< ",'ai"n,•••11
C""" ..I 7",,,, "·",,"I.~h,_a' til< air.-aid ......, w t

,., lIl, ",,,rh I""n (,,,,u,,d 7.....,.

.._
"""

1It_

d.

od,w~

..... ·,,'...

··a'

(;.-B<I

z.ro ..... '"'~ .' 'M ai...id ......... ,a .... lot'. _

\... '*'""'"

J..,.,~",

..81

"<>f"

,,It,.•.'''''h ' IN'''' (;ro""d ~...,t<>. 'no> .t.o" of Ih~ ~lIt."hi.h, ~\(..,1 M"I I,,,,·
" I" tho 01'•••" •. To \ha ,1.10, ot """'~'. 0"" '''' .",,,, \"hl",el 110.10 SeIo... ,1 (';"'''1' 181

"

1(;1'

NAGASAKI

SIS

"Ii'.:?
1I£fI
-.
1II1~::
~

'u.

oc.-.

-e

~.,;,:,.

"..-.. _ , -

ON

..

-.

.~._--'
'"
,,:,:.

-

,
• .. ·otto

"":. .......

....

-_....... -.....

---

-

l'O .. _

I

.. ·O .....

I

I

I

I

I

I

,

• •

I

,

.

-+-

-

... --.

"',_

• , " , • ,
fC • •

, • ,

,
• •

--

---.

_ I".::.: - . _ • I-:=J. -

."' .... """" ..,.,. " ' -o

-

t_

w

~R

_

~ ....

',::':1 _

--

,..on __

.•~ 1,-, ":".:l -

'

".,

...............1_ ...... .,,,,.

.~ """ I~ -

.::J

$ ..


0

"......... -,>_-..
. .... ,""'" _"'
" ,"""'
""""
..... ".000
... .n...
-.w"-..,'_
." . .._ . ,. .t" ._ ,_

• ::.. .....

--+- •

"

';:':,. - .::.. _

.;U ....

,.""""

I)lVS't'!lVN

.0

,

0

,

1-+

• ,
• • •
" •
0

• •
• •

• •

,

,

, ,
• •

• •

·

.0

- -

0

'0'

~~ • • • n~~<)

.,f1

0

~"

-rt.." ....

~~ • • • n~~<)

.

Ii
-

-

:,

..• ." ••• ~

• •

..,. .- '="~...; - ._" ,- .....0..............
- ~.~

'~-:;:.'"

--• ·"I
.
·
- - .-_.

" "

-imII!
.....:

.,.

~ ~i
!i i' :.

-.

".

H

:~

(

-

t-+-

- ..

p=L
,

. ..

~I

iI

II

II

- •

I

'It
I

-

t-

I

.

-

.

.~

-'-! H-

~

tIt

I

,

Ii

:

III~

1-"~"'"

~

I

iI ,Ii-

:; .

,

I

-,...,...,..
cj0T

J! I

: . it

.

~:l

• -, I-

...,

: : iI~ .-'

~

~

I

_

~ :'l

~
~
~
~

I

i

~

z

~

! -.

-

I

, : i~

w

-

I

,

-

1 .. .-

:.. ,.

~ ~
':l '; •

0

~

2

~

~

,

·HI..

~

0

-

+

• 'C
JH I
l.I;p'
,I
,i ::

~

!

-~

f i •
~

;

••t=
;: ~

.!I

·

.. : i=

~

, I

'.

j

I

~

.. I

I

;:

.

.
,

.l

; ."

·

' I

1

: .t"~

!

1

I

-"1+

,

I

.·.
-,

I

I

I

i.

: ; l':

•i i"

-

•, . i 1

Th

,

T"""
- I

I

• "~:sI -l-H-++H++-1

i

,,
":i!'Ic++-H+-I-1+-W>.TT
1i I
t+-t+-t+- -

I

,il1!l;t..+-i-i-l-1-I I-H-I-l--I H-++J-J-J-1,W

T

i (t

j .. -,

! ,-

~-

· I

j"II!I~.---+-+++-H-+++i ++1

t-

_

I• •';I?'h-j--l-HH-4++++-t-+-1-h-+-1-1

pi

I

.I "I

L

I

!

h-

I

L

t

1

I

I

I

, ..
:d
r : i=

I

""

J ,. ~

~ ·0"

,

ii

I

, , ,

s

'1

!

...: - lam'
I [II
,

!

• ii-I
, • iI

,

~

ilffi'

,

+, I

II

,
I

I

,~


•o

~

•z

i

I

i '

,

It

!

I

, .

Z :J

-

"

I


rl-

n

-

1-

.,

_

--'
. ... . ..........

- 1
=1·
. -- · -,
. - . -- 1"- •

n

• • ,
• •

• •

..

...... ... .
.. 1-'

-

. . . . . .,.....

-

'~I'_ ~ _.~
. .. .,

-_ .. ... .

...... ,_. ........
-.....,........

_r':IJ

~_._

_ _"

_.~

. . . - _ . j ••"

.... ".2::-

-- .

SISAT,'Nlt

·~I,

n

.-

.... _,


...... "''''''• .•

-;::':1- ._ ..... I'::.II-·~ .... 0;=: on....

-..

n

"

"

.::... ... ':4. -

. . .,••n
. .peal
_

..
.. .
~"""
_. ._
_

M'.............
III 'tS'f'!l't'N

n

'

• •

• •

"

,

..

,

n

In-.. ..

• •

.. ..
..

n

..

• •

-I

• •
• • •

....
.
.-.
.
~~d:-'"
-"'''''"-=''--L'-I-,~m'!J-~'"1'''''-L'''''''-/-''',;:::;'-==-''''-I-,-~'!''f,-l''1""'-L"-'~"'-'~lll ~'Il:ll!. U
Q

rI,

,-- .."....

_----

.. .=J_ 0:, ..

-rn." _.

.~N'd~~'O

.......

-----._---~

. , .... "'00

II!'
Ii

I •.•.

=~

D4YSW9YH

I

,. , .,

..

"
~W--W-t-l+f+++-H+H-Hti-lii'~
-./, .:.

f+++H ++t-l+ 1-

~

-

H-1-H+1,:8;': !
H

II .

J.. . . I...L.L11 Ll. . !.I~-U...111U,L1-LLJ...l...lilJ
II~t...L.J

I

(U .. ~ ..

·o"...

"

.

.,

I·'

"

....

-

"

-.

_..

· ..• . ...
0

,


• ,,
• • ,

• •
0

-,-

-· - - ~
--- · --- -..
0

• •

0

0

-


_....

. '..-..--·_1_-\--_. .......
,-..
."' __

·;"'1_

-

....

_

-- ..._.............

-.,..._.....

.:::j=

:e.z ,....
-.:: ._••
~ . ._......
,.... .•~•...."".0;'::on....
.-. . .,:.::..

____• ,..n

o

>-

.'0

."

..••

~I-'::"
.. ..... ...,.

••

._ ::-:: -

.:;~
. . . . •.‫סס‬oo •

. . - . •• ,,',.~ , ••n

. ......-

'_ ';:':1-

. _ . -.. , .....

:HI·. ..IIVO,

1)1 'i'S'HI'f'N

,

• •
• • • ,•

.,

0

!
.
..
.-_
.
·
_.•. H
·.. ..... ··=J~I'~ !
.,

.- '::.".=":" ."
... " • ,.t" ..no

-

----~-~.

._,
..,.
••...":"1 ...:
........

" ••0....

_.~~-

• • • •

0

0

0


"

,.t"

.,
,)••,,,"0

I!' l'!;

:1

IlfYSf9U

-,.. -

II!

.., '

I

=.~

I

;0

-H-H'--I- ++--I--H-I--j;,1!
i
i- !
I

,

~i-++H

.F ~

.-

'.1 • :

I

~

1,...;~

-.--.-

~.i

II.

gil'

I

I

I

:Ii

w- -J"IIi~

I

,

I

r

~ ~

.-

;

:.1 I

.

I!I-

·i r"' ,•~

T

~,

~J

;;

r

~

•z
.' !
-, 1-•JIi'
•r
r ~
l

II
I

••
•z

., '
"-," ..I

I

.

~,

I

I

a

iI

I

. .. ..

.

••

II
;to !
.' ::
./'

;' I

.~
'J •

!

~

-w
w

..1

Iii
- ..
..
~

'. r

~

J' !

I I
: I

,
,

I

...i

.l.
~

I . ,'

.

-

i'l
i
l' ~
·
Ii •
',1 .. :

,
,

,

I
I

.
!I
.,

.I
~.

·l'" J

1-

.,
,

r

:

-

• •

.,

.,

• •

.,

-,. - · -

-

• •

• •
,

• •
• •

..


• • •
• •• •

_................ ._. ...- ·
~.

.....~. '_. ':lU -

"

"'....... """"'-'
--.-

.:~

"

• •

••
• • •

, ,

-

n


',m -

;:-:.1 _

-

.::~ '"

':.:,:

,""'"
"

,....-_- ...-

SISA'''''''''
-----,--,--,
..

.•

.~

.~

",...

-

';L: •••
.... ".....·m. .....," ......
"""'
.......
...-,
.............
,......., .
...........-..-

':iU .n.... _ •


"

,
• •

• •
.,..

• • ,

. .. .

__rof_ -. ..__...... .

n

..:] :-:-:.:

:;; I

'

-

DI ... S.,.9'O'N

"
.'''' ......

.?..~

• • • •

·
· · .- .. . - .

·-. .......... .

,

"

......; . -._, -...

.~"

... nn"

"

• •

_

_

".

.~

,

•m •_

• •

---...
.,

• •

_. ..

,R._ ._
... ,•• _ ,•• ~.:.

..:
-....

"T'"IO'U

• •

• •

• • •

·• •,

" ,=" ...

-,,-.<• .., -.

• •

• •

.... ~:ij
.=i
· - ...
.
-_-_...
..

'-

• •

.

.. ...

• •

• •

_
..
-.
~

• •

,-."

", ••• n"o

".

.,

..

.~.~

I'

I~

••

.

~I
....

II .,
I~ I,

:~ :!

l)1'O'SY!l'I'N

z

,I •

~

~Hr

~
~
~
~

=.r .

It
I I

I I

r'!hr+-H"'-"f-t'"'HH •

.,. ,
=.i I

,

I;:

!

:;

:,~;:

'!.i·

:=I~~~

..

o
~

•-

~

,
-1
/-'
;~~! •
H_L-+.Lr++rT+-H-++-r+-H¥,~.H~
~

~

•.. ! ~~
H-++-r++H+-H',j;~ i I ~
/-H+ tH
't-t-tt-t-t-t-t1I-HH-EI;dl i ~
-H-t-H'
I ;

!HI

I

'-t++-I'++-I-+-:-H-+H+-Hf-.--,-l~r;i 1
I

I
I ' I

".1I'~

:.: : ~

)

"

~

•o
•o

•x

,

~~

"

.

'T
-.: t

I

1
i

I,;.:·

1'1
~lil

-

'1.1

II'
"!
d"
,I:

I

,

:.1
I

I
I

·

I ,

,I

.

1

II

!I' •o
,

..,"..,I " !

II!

1,;:1.

I

·

I

I

~i

1 ,r.! r
II'
·!

• l!: I
I

_,I'...I
~

I·i

,

.• I

J) !•
•.J • :•

I

,

~~

~ ~

,

I

I

1'1

I

~

~l ~
"-

~

I

I

I

f.l

..

,

·,

".,

j. ;

!:

I

,

,

· I

.1 iiI'
I l;;![

i) I,,·
"
.Ji

-

-

... ~ .. ·o ..' "

I

I

0

I

• ,

tt-

I

I

-

I

-- .. -- .

• •

-

-- -

• ,

"'

.:,: .....
......::.11,"

",

_ _ _ ,.on

.",

':".:.:

. . . . . W1 •

_N_'....

SISA1\l'N\l'

3

I

.::l

'"...... ,."'
....

, .. "

.-

.~

·.::.~I·-

..........
• on

_tc __

'.'
...........
....

~

-

"

'_I'_~I- ·~I-

......
-".. ......-- - - _."" - .._--""
'
------ !.I\l'~\l'O

.u,.............

DI\l'SV!.I\l'N

g

.

,


, ··
,

• ,

-- -

,.."
......, ~

'-""~M

•• n,~o

..

• '"

g,

0

, • •
• ., •

• • •

--- -... ....-

.. - ._-· """-• - "='

-.
,

_ _ _-A

• • •
• • ,•
" • •
"
" ,•
" ,• ,

, •
"
• " •
• "g

-

g

"=' .-0,'::'
.. .

I

• •,
• ,

• ,

I·~..;;.

,

" ••
,
• ,

• ,

.,- 0
..----- .. ..... _.

·


I

.

- _..
·

I

..

• •

-

-'--r-

,_,n
,... •"
~~M

•• n,'o

- I
!
----.. If;
.- g

,~1, ~

•. .~·I Ii 0'
I!' i'

-j

DI.,S.".,N

" '" ,

"
I

z

~

i' ;. I
I

.,,I'"
,"

. .

·

"

,I' ~

".L

!l
:'It
.j' t

,
••!

..; i

,

, •!
i
. ,·
!

'.:

I •I • • !
:, ~
.j~ :

T

~

:

z

!

I
i
;7. !
3';

.

~

m

:' • •

.

0

Q

.j .;

I

,

~

>

,•

·, "
·. .
'! • ,
! I l"

.

w

t
, rl;·

,

,

~

~

"

I

I

·

!

,

•r

~

w
w

I

I•

• ·•

i. :t•

.;I •,

.

'.1 :

. ,

Ii

,

,

I
~

·

. •
.

I

~i

~

fi

:.i : ;1
'': . ~ i

I ! ,' .
,..
, , ;I•
, !,
'

;, t

·

I


z

••
•w
••

ngt!
1+t+t+t+++++++++-H+t-t-b:';I;i;'
1-++1-+ +-li-++H++H,,:.I;
.} :

q

;;

~

p.

" ~ •z
r'-H+++-H--++++-+--H--++++-+--Hi;".
~r~;1
'-H+++-H--++++-+--H--++++-+--Hi:-': :
f'+I-++I-+++-I-++I-+++-IH-++-I--t·~~1~ : i ~
r

'in

H++-I-++I-+++-I++I-+++-I-++J.;~.
!;

~

i

!

I

!
;.i •

f''++Hr++++-I-1~'+-~'++-I-1--1--1---l--I---lbr ~

I

il;
.i~

i

.

,

to

,• i ,

;~

;1

! :

-: I
:1 ,

. .

·

! ! •,

~r

t

I ' ::

'~ :

..~)
" :

.

-

Ii

e

•<

, a• I
,
.i'i
.- , i
m

!' ::

,,

iI

-,; =
,.1- j
! !!
~

!!
i< l
,. :
".;

.

!

"-

I

•r< I

.

=.: .

,

"

.!

-.1 :

.
. ,

•z

I
:1

,

Hr

I

~ ~

,
i~ ~
Ii

,
,

·",

:1 ~

• I

·!

=~

-; :

,

i

-: i ,;
! ,• I'-

-

-

i

I

:, i- "
l ' :: • •
r:

·
·,

,,· I

! I•

.;,

~,

"
:r:

!

~

·11

•f

I

~;

J

I

'~.'!S"P"! 'IWt til I ~'I<lUJlk>JO'I,1
·~.,!.nIJlI! 'Ot 01 I s;../Uill.'l
·~",,!d.! Ill"".,!

_·--.!ll.\"]VlIU .,lll/,uu(l ',\[

'""'"
"

-

-

o

UO!IIlWJOJ"! l"'MlI.,~ 'Ill
,Ulllllll"'S "IJ
---.'pnl"Jo l .... rQO 't

~;luUl.fI)O

STIlODOlllS WflilSOGNI
!IJVO!l JlJVOl V lHl 10 SlJHH

< lllVd

II. SLMMAR"

l. -~
9:f2, 000
l. 719. 000
G,~_ 000
ZOO. 000
11:1,000
(liS, 000

-<l-.. . . .

...""................_ . .

"RO\ n~l'ltCE
-.-J~.I0<

..

\_~, Pr<k<1- aoI""

-.,,

or

DA..\IAGE

-, ---',- .,•. - ,-

tv, DAMAGE ANALYSIS

T .... ~ I

1_ _

,-,

I_.... ~I • •-

dZ

'.000
'.000

,.-

~'.000
, 000
,000 '000
'000 7.000
'.000
, 000
, 000

,- ,,- ,,,000--

I.

~,ooo

000

.lo, 000
HIOO t.000

•. 000- .lo, 000
.lo, IlOO t. IlOO
t. 000- ,,000
10, 000-11, 110O
1,000-

000
:J, 000- I, IlOO
,,000- .lo, 110O
~ 000- t. 000
'l,

.. 000 7.000
r, ClOO- 8, 000
8, 000- II, ClOO
9. 000-10, ClOO

I'\anl 'Group'.!e).4,'OO f 1 fn)lll GZ, ron,.uu",td
.ith IhID ....htd roof
!ModI:" d.~, ..·hilr
0Ibn'< of bH',:,"
"d..4b ronolruclion 'II I~
..-1""...hlf ~lf"",,, 001.. mmor damar· ».Ia
~ .... n£omod~ ... I~ buildi"", IU't' ron-

IAi.....t in T.bJ,r I,
s.. ~Iiled C..c«I~-ud-StHI.

01 1M 19 mi>;td
COIIn"I nd-11'I'l bllildiDjri '" md~u;al POUJ"',
_
lIInt('llirallr d.~1 br~'ond 6.000
f...1 of GZ. n.- hllildllll>"
tOII~lrucl..t
...ith COI""f't'I~ ..'.Il~ .Dd mUffillj ....1 .I~ rool
1...-.., or ..·,Ib ml~>f',".I~ .I~I Boor bealRl1.
:-;OIH' of 11_ builthllf:< ... ~ ... "Ilhin 3,000 fNt
of GZ. ».1. ('I)I"",""ng mi,..d roo",,,,,,'-.nd..,.l<d
builthPf< .... tOIIl., .....l in T.hI, l.
,. W.II_Bnri.~ Britll. T"'nl)"-I"o buildings

.'r'"

- - ..... .::,-0.

~':.:'

,•
"",,
,

",•
,,
,
,,•
,

.."•,

",

...

.....

167.000

I~~,

I!-I~,OOO
~IV,OOO

10')11,000

'M,OOO
Iva, IlOO

000
11, OliO
72.000

IJ,OOO

M._
11.000

" 000
111,000

",000
12,000

•l
•,

,,- "'-• •
,•

I~r,

000

..............
....,.",....

<>8.000
~

131,000
~

19,000

ill-ottO

, 000
, 000

....
........
..

:"
" •
••
".

••
"'
,.,
, ""...
"
••

11,000

" 000

.

118,000

... rw~·td ill :-;~ki ... ~ ("'()'l>lruru:.1 .ilb ....
looa<l-bH,;ng ..'al1~ alld u 1 10 hom... illd_
Suu",u...l ,Iam~ 10 II,,~ I,·"" of 51ruc1Qrf ..
I~Dd... IIO' ,000 f....1 from GZ•• ilM"<' 'h,)"
OU>t'Iplibk 10 bib!. Th, 13 buildillJ:< ..
radiu,,> Ih~ir 10lailloo, .rtN, Iheir rd.ciocllOQ
"otI lIN- da~ 110,)" su"'ainrd a,., 1i,.I~d ",T.W,

w_""

'n"

10, Wood Fr.me.-The......"., 7S illd
huildi~ of "'ood-lra"''' ro'l!'lruclioll ,...."'101
:\'~k;. Tbrse .Irnclu
,;t,lff'f'l'd Ii
"
U bJ.~1 o1.mag", .nd il
" 001 .I..·.~·, ~
del"nnill~ ..·hid, .... ~ ,he Ilrine;pll ... u~ 01_
age. Slruo:lural d.,n.".'" 10 Ih....., ,,,,lu,u;.I'"
i"l."' Ottur,.,d ,,·jlhill. 10,OOO-fool radi... aiel
D..,,, toIlC<'ming ..,.,.,.I-f..."" buildUlL" .,. ...
lailll'd ill T.ble t.

III. GENEItAL INFORMATiON
l. Til, "'lu,,1 ;".II"<',ioll of llw buil.hllb"l i"dud ...1
;Il Ihm "olume .'U mr.o1r ill N"j:.u.ki hy Ihl' 101_
""'IIIg Ilf'""'nnrl

C"I'I. I~ t:, Ori", Ct:, Al·>;.
1.1 W J W.M" ('~;C, l:SSIl.
1.1, I' ~I !'\I~'.kr, l'!,\SH.

2. TIll' I"',;od "f sur",,)· wu RPIlr<.>lirPIltlf
days, 14 0...101"" to IS Xo ...·mbrr lll~~.

3. Th" inform.. lion ,,"II! ObI8il,,~llJy'" ...1""'"
~
I'"," of Ih" .Irue'nr,," ind\1d,~1. 1" 1!IOl'"
JRIlR'.'<&' drR,,:i"I,'8. ,,""I'<' nOl'd "... lJa~' I~
drlwlIlb'll ulll<l 111 II". rI'llOrl, hUI "II or ,)I<'>li
inb'" ""I'{' cI"...,hd for ""~"r,,ey.

.

100

'"

--------T'-----·,,',I'''''''',''''''';om,.''''lIT14rlllr~(l'~mm.-"T'"'::;;."',..",..----------,.
t'u"h"r 1.1'""'" ,h,. 1:""l'I'. ""d ,1,,- d"",~~('
ill

t (lI.e I'U' I ' , "ill I..., roulld ", 1'1>",,* I

Ih~ IIO,d, T" 110,> """,10 ,I",,,· "",,, ",,,,.,,1.....
.I~r "...." or tin> ,I.,,'~'· ,n ,1"..11"',,"'
i. f'''' I'm'....'.."' .. ,II"" d'" 11'"'''' ,,'k••lr""I.d
11,- " I)n'-.'" h~'(ln,,'1 rf'U'''' 1,"1 lor nl~' ""l"r.

..~I """"'

to

-

,
",
""
"
"

-,,"

.-""""'.
. ..........

,

-

,

,,,

..
••

00
00
00
00
S1",h.

.co

"oc
,.
"n".
""
""
""
"

",'

"nn,
~

"r.
""
"••
"
"

In

S. 1-00

11. :!20

tl,_

,

~I.-

11.1.1.-

1.1.-

,

1. 100

i: ioo

1.-

26, \00
'. :lOll

,,~

il.>O

l, 1;;0
lt,OOO
I. t!lO
I.Utl)

1, ';0
U,OOO

~=

~.-

2. '1110
2ti. 700
10,000

I."
t, '100

t, Il;;(I

.('--_.
T~

"
""
".,"
",
•"
••
"•
""
•"
'"'""
'"'"'"
""
"
""
""
,'"",
U

'..-- •.... ...
,,-.. ...•. ,,, ..
,.. .".
.- •.....•..~

~

~

-"'.-.."'-...- "'-"'-....-...,,-

"

"

~

""""

,,- ,,-

-

I••80
1.010

12.000
10.800
~

,~

1.-

4, 9;i(l

I."
5.200

l~,OOO

7DI,IIllO

870.660

10-2

"''t~

00
00
00

..,.,-- ,--

l

I..

""-

M_••'r

~

-'

T_

T....'

....rio"..

~1""""U

,\1.1

\2.;

[2

"

= ....

-,-~

.=..

,, ,
,, , ,
,, xx
r,
, xx

x

,,
,,

R

r

C

r

,,

c

I""

.... -.,

,.

T".

e
e
e
e
e
e

10.1"

x
x

,

x

"

r
r
I'
r

, , , ,
,x ,
x,
r
,
,
r
r
,
r"

I
I

,

R

I'
:-;olrll

C

I
I

C

I
I
I

r
r

,.r

I'

,
, •

x

G

--+

,,

"

103

..

m- .

...... -

_.-,

LEGEND
OAII.C;[

TD AO\I' •

,."

••

"r,:;.

~

I"'IOTO .....-..

.

"'~

'.... .
~

m
m .".,,.....
...
m
m
a

"

.,._1
' ~

~

...._.1 1 :'
___~\\~'-r.;...-1''''';·
L :;.,

Yl(W

L

j'

I :.

-

u

.'

.-

-•,

',.'--,- '-Uf_...- -

.

I "'"'"""
_.
••

l1u!.\l.ii..!J.=...
~

... ...
" .. -. ..
...

......---I-

_._.IIOTI:: . . ., . _

IOO",...,~_~~"""OO FT.

"'0

u

"',....._..-r.

_.-

IULOING$

......

PLOT PLAN-GROUP ..
1I.......1t! ...-

"H

-.._

.

-

COOL"'-_'

..-

• "..

w:,

~\~~

C;·'··'......
:w
l
I 11 ,_ ...........
~""


I

I-i

<>~

" _ _.T",

1

_...... .....

--------

4" ."'"

..-

oR""" ...

0 . .- -

_0

~

.•

~I­

fL

--,

~.J

~

__

--- -'-

----.,..'
..

.,. ...

" . _ a-a

!L/.-LLc..l.!-..!..L-..J-'..ll.w

_-..
SU:'_

,.,

a-a

.
-_.
_--,-

...

~

._-,-......
....

,
,

KOO'"

-.

.

-

,

0_0

~.

uS

us. ST... T£GO<: _ _ II.l"'l'
BUILDINGS

s"'.,~

_~

.,58~

-"

- " _Y(T

FIGUfl( 3

,_.

101'

ifIOUI' •

S

.000SAOCl

Ho\G,lSMI JAPA/l

'"

--

~-.

,.."0.'

1-----"-IIU

~

-

.. "'-

'u ,.. ,,~

----

,
-r- .....
.Ii

_..

I\--=:.:;..~

'«T...

..-'

- .,I

I I I

-R+1- I•

I

.. -- ...,. ...
-'
.<0"

.......
1lC'-


I

==- ......

1

_.

,

.-

-"

I ~'."':"''''-O" I

;'<f><[)I., ]

,

_.-

j

I'

.~-

~

[r::id:;J:
I '~ I
l-"--~
,,~

101
"'"

....

I::;:!MU
-. .....I
...I ..,..-.

..

-"

"

N

_ w ..,... ~

liff

-

r-:":::-,.

....

u.s. sT1l.HOIC _ a sun!:'
BUILDINGS
3,'S,2S$Z9
GROUP'
N.a....K<
-

'"

--".-.- _

I :!~~

~

_..

.........
.--

~_.
.

-SOC","

__Il

. . . _ _ 00.

~T

--

.-_.

....... 11'..

"'-0".

.....-vl

~
~
_
_ .'-.no
......

_

""....... _ - . , . . . . .

I
']:' ira'
- ,,~_r.
!
' ""'tl-W'
\ t +1-r1T' I 'tit I .;;; I =~

i

__

._.,~:"",

. . au.__ ___..

--'0

"~T1,,"

.,.- ...-....

-~

-/

..

..

-~--' -T --'"

,-- -"-._,
--

... ....... #'...
,

:1

~

,

'Il_.-

IRTlCWI
......· U

.-.

....- ..

BUILDINGS 19,20,21,29,~.
N .....U...

.rOOU"'l: 1

''0

~

'"

~.I . . .

V~

.

..
~

+

"

" mn,-n-ml ~1

I. FH~ i.
.-'

~.,) ~''''-:''-

c",..lrU . '1otI

,~.

pll'll Ui.loHtOOl

,-

~C~....I

C....... 51..ft

flro& 600" Sf.fn'i~i ~nc';';

r....\1Ofl

,,-

--...,

................
•.. ,....
"

_ -. ,.-

""'"~.......

...."

HtinfOf"C("d CODCn'tl' - - •

If"''''''''' 51.e't'I .....
,...:
e.",,1>W~od1::'i;,g·~ppoo."';tu;
.

ll<IP'""
.~

(""t.

Q
Q

'00

1\la.1

ro

Q

do

.,
"
'"

"

n~u.[

~

.....

"'*

aDd 10,

"t.-I_

Q

do.

('Ml<h u ........

--""
"

of ",,"h nil ,___

u-. .....

~WItodilo.~
~ "lH J'\oMoo n. 11,

Q

'00

Q

BUILDINGS 23.24.2!I:i~p •
N_ _ '

of "lIIOr t,. _

do.
do

do
do

l~b"..Dd

.......

Figun' 2; Photos 7,8,9, 10, II, 12, 13, 1f,.Dd Iii.

.e".. I_a

.·.~U

"'oulh tQl...... raW u
and IIoor In'" '\onIo ....

Q
Q

".

SO

..... .

~ Pboto~

.... f.iIood &, u.. and ' - dal_ It.tII. w "'*- •

Q

L

do.

...

,

,,'

...

.In ~ I:'*' F..- ....
.,... .. _do nJI..Iy.

f)AMAGF. ANALYSIS
I>AMA!a; ANAU'SIS
(iroul' 4
Ilu,I.lln$::\o Z
O<-<'UI""~~"

)1...1"",' .hol' (Il),

lIuil.I>"1( "'l~" S"~'l I,,,,,,,,.
Fir>' ..l""",JiUlI'''' :\
G...",,,I 1......, ~AOO f,..1

",,,,,,.
,.~

....

"u....·
' 11",.

l"""'nt~1uft <II

""....

(......""."k>n

,b.,.....

,.~

,~-

"'''1,

('.",""

T..--. l"t.....

1"'"

('oIwa""
Fir<' floor' ('""""",It"" Nttb
R"",f(lol"l't'(l tOt...... t..
K"I...('omop,...l'ro<l
\\-""""
,HI
b
COlli '" '-'-I
1Of'O,1l

.'""nd.I>""

,,,
,,
,,,

m."
,,,
,
'00
'00,
,"'00

Ul.ast

_do.

llJ:

('.,...upl...l ubP>;tOll

~:;.

~I ...l

9.;

-

:;t ...1

('0".....1..

l~· ......

..

('ot""""

~t""" all" ('olTUg.Ie<1
n-...... 5,....-!J&"!'

Group ~
Building :\0, 3.
o.-n.panrl': Offi"" .n-l ""l1i,ltt'fi"g dt~
(t:ll. .
nuilding l:rl"": H C
Fin- rw..ir.....ucln: II
Ground Ztro: ;;.~oo feel.

""uart '...1

F..........Cb, 37 f... l.
I'; ff'l'l

)1..., dtv.llOn

-"

,.

'00

'00
'00

bbe-W'L

DAMAGE AS4Ll"SIS

DAMAGE A~AL\'SIS
D _ IO~ bl' 3,j f...l.
Ground ftoor ...... ·:I.'~O
Totool...... U
fqlW't f...1
:\ wabtr of flooro Z

,~-

, , "'~
, ....
'" , ......
, ....
......
'"",,

,~"
..,n"
-"

Roof ('orNj.. . lfd ..."""11'"

....

1',,1'1'"

Group~

~

330 bl' 109 I...t.
,..-lISoor ...... · '36,000 oqu..... f....t.
TtcaI
: 36.000 oqu..... f""'l.
\
0I1\oor&: 1.
Eo bttgbl Z,:; fHI.
1I_ ....... uon' IS f....l.

B..ildUlll' '\0 ;;
On:~,.....-r 'uotI......-.r
BlIJI<I1JIIlypt: ~ 1 _ BZ
Firf'~I'" '\
Ground mo ':;.0l'I0 l«"t.

,.
l'OfI~ ... lt
Kt'I"fO«'t<I('(ll,~rtl"

Roof KM"fo"",,1

('01=1»

Th,nllloor' K...nfO«'t<I <'OIl<"rtl ..
Sttood f\oor: K..",forftd ('(lI'rrtlt
Fi"", ftoor K"''''o""",,1 tOIln"f'I"
~"'<"fll: KtinfO«'t<ll'Ofl~rt'I"

•:Ou,,<I.hon: R...nrol"t"t'tl ('(l'ln"f'l"
F."I"n<>r ...n. K..u'fo,......) '·(lorn·1t
lnt~nor .'.ll;!: 1.,10 ."d pl••trr
WllMio..... ~t .... l .."J,
C"'"to,tli Offoc.. fum,turt •

,
,,,
,,

,,
,,
,

,,,
,,
,,
,
,

80
100

'"

~~U<'<l.~~l&.J
. Su't!
.{'. ........ St<'e!

,
;

-

_0.

~~ ConrrO'll'. • _._
F.,,-;~'~ Hflllfon'l~l <'01l..rel;._. ____
'lII<Io. Sio ('on'ul1al~~1 &slJe.;;to;; .•
{''''''n'h C~~eS&~l. - - -_._.
m.sl
_do__

",,
,,
,

, ......
,,
...
"

'00

B1~

'00
'00

Ill.,t
.llo.

0

'"

---

l)AMAGf. ANALYSIS
IlAMMa: ANAI.YSIS
Gro"I;H.
ll,,,ld,,,g 1\<,>. 5'\.
Ottul",,,q; il",ohi"l!"

n"ildillg [,'p." !'lle,-I II111ll0 (112).
F"... eI8"",/i~8110"; X.
Gro",,,1 zero: 4.800 re<'l.

o

Roof CorT'<IPlM ..bo->I"
T..- 101M .COhill.... ~I

'"'"
,o
o
.,o

lOll
o

nlast.
do. __- -. __

o __ do

oo

_

Bla;oL
100 __ do
100 _._do__

o __ do

lloilding tolla~ 10 _ ,
l'holO 20.
~ ...

_

_

0

'00

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

"

0

...."'.
'"

rCure 2; Pholo 32.

Il..-rb

Rtmarb .·IJIIrl' S: !'bolo $.

'00
'00

man

DAMAGE ASAlISIS
~ 6.> bT '!S r.... l.
G..... l'daoor ....., l$!(Itq~rHt.
Tot.! .....- I$!(I tq~ I... t..

Group 4.
Building ~o. 6.

~uml>t'tolftooro

F,rt duoilintion: C.
Ground zero; .,800 1""'1.

y..... beiPt: 18

.oop.

O(:~IJ"ncy: Blacksmith
Building tn~: Wood and ut-t....

I.

r.....

}ltADmnuoo; \';1",1.

(0).

---~----,--

---

.-_.,
,~­

----,

N.oof COI'TIlpIM I.!beiIOL_

Tn-

W-'

CoiornnJ: \\"-' _

.

flrotlloor

COO..... lt

o
'00

_
_.

_

roundalion: Concrett
. __
Entrior' nIl!.: Cotnlpled asbelt08_. __ •
Wmoo... W-' Alh._ ••••
_
ContMu, mack!mi\h ellUipmenL
_

'00

o

'00

o
o

'"

100 masL
o

o

o

_

mast and
firt.
00
_

r.:"ti~

o
o
o
o
o
o
o
o

building

about 10 fCO'I_

. __

o mas'-_._'I

100 _._do

_
lOll , do
_
o DebriL __ .

M,nl&'ks'

'00

o
o
o
o
o

'00
'00

o

"
L"

. rlgure 6; 1'11I)10 32.

11;

DAMAGE ANALYSiS
uAMA(a; ANAI,\"SIS

C"'lll,4

lI11,ld"'ll' So. lloA

fk"lll''''''''" CORI Shln'll" ,,,,,I
llllil,li"!, i "I"' !'
fir<' ,·I1'.....,I;,·.'i"" II
r~mll,,,l zrro: 4,800 f,"<'1

..
_,

'·O"""y".

l~oil"","""1o._

~"""

"'".....1

c.......·"",.....

1....••
...n"

Hoof. :.0

TfU»<"o

,,, ,,,

,

..-

'-~
...n"

.

Col........ ~l.< 1
~-""I IIoor K~'n'Offt<l ..,....,....~
f.....,dr,uon: H",nl(lf'l'O'd t(I""fTl~

~

\\"ood
wood _
f~, Conrftl"

r..-.

r~li<>P Co".. rrl~
r ..........11-1 Wood
E>...... Woo",."II-. _,._
lfj
ConlU,,1 equ,pment .nd
1:0
..II....,.·
~~

r.·..

H......m; PboIO 3Z

DAMAGE ASALrSIS

0 _ 60 by 17 ,....1.
Grow.! floor
1.0'.'0
Total ....: 1.0:!0
, .
~ \IDIbft" of Iloo:Ioro 1
£,o,nH;p191fo!'\
~I .... N ...,..... I'; ffo!'\

Building ~o. 9.
Ot-<-upanr,., W~h roolll

Building i,'~' Wood f..",.. (Il).
)-·i... d.~r"'"t;",,: C.
Ground Uf'O: ~.800 fHI.

,......
po1'-

_l
Hoot C....-upl~l ..bI-<l..... _
Tn>-. Wood

Collilim!' Wood
floor:

C<N>C'r1'I~.

_. _

CO...."'lt
.
~;xtmor • .u. IA.b.nd p1HIl'f" .• _
""'indo. : \\ood~,
_
~·OIlndl.\""':

~

~

~

~

,
"",,
,,
,

'Pot-

{'.-

n.-"... '" ""-

,, ,"
,

'00

RIs"l
do

, ....,
",

'00

do

Group 4_

1....1

;Ie....,.

~-rnl

1I"00d .

...-,

""-~

1

100

"",,
,,

R..-rb figu... 6.

DAMAGE A:\"ALl"SlS

.........-

Ikio.I

p"'.

---

_l

t---~100 1l1,.;;1..
0 _ .do

,,
,
"""

_

___ 00 __ •• __
~~~~~~~~~~I

Blut. _. __
~~~do~~~~~~1

Hoof roU.po.l'd, •·....I"'y ...
!>uil,h"l! blo"n 'lOMb

, ,
,
'00

do
.do

", ,,
",,
, , ,"

'00

'00
'00

us

m...1

n.

1ll.,1
do

~

DAMAGE ANALYSIS
UAMAG~; ANAl."SIS
01
ll"il.li,,~ No,. 9D

(Jr<'\ll"

<><...."/.. "c\' Slt0l'
B"il'

'''Il' i'·I)(". \\'ood rr~"""

Fil~ d_,~,·,uron. ('.
.~,.". ·1.700 leel

(Ill.

(O,."u",1

.-......
,.~

".,

0

Roof WOOlI

""
""00

T r _ WOOlI

Coh....... WOOlI
'-;"'1 lI<>or ('000:... lf'
.-""".J-lion ('_"'I~
E...-_,...Ib WOOlI
Wuodo'a-' Wood ~

0
0

llan,....
>I"I'"'r• ,W
, I'"'r'

<",n"

""

0
0
0
0

'00
'00

,.~'ir~

I

1)._ril~lD" "'~

__

.. "d

blasl.

Ioof

•10

Corrupt...1 .. bHlOiI

S\I.....

~.:oud..

-

aoor
('''''~'''I''.
uon' ('onc..,t"

f..... .

rril

I:IW""'" •• II> ('ornlgJIl<'<d .. ~IO!I

~

If......" 5ttotl .....
r..ldl t- • bo"~"'.

R._rL Du,ld"" compWl~l\' "l"-lrol~l.

'''-

...""

....-,

0

'00

~,.

d,
d,

m...1

C....·,,,..-lio"

,'unl

.
",,
.

lO.......

r..._

,~.

0
0

SO

0

0
0

'00
'00

....,

-.-

do.
do

'

....
do
do
do

0

K...,b; figu... 6; I'bol(l 30.

DA:\IAGE ANALYSIS

DAMAGE ANALrSIS
~ 300 b.. !l7 ftotl

j<j""'" f~t,

~,

GI"OCIIld lIoor .....' -26.100
Tola! ..... :!!'i. 100
f~1
SlIIIl_r of floor< I.
F.... ~ "",,,I 16 ftotl.
)1_ .......1_· ISltotl.

Joq""'"

90 b.. 35 1....1.

Gft,ed 600r .....: 3,1~ ,;qu.... Il'tl.

TotafarM 3,1501KI""'" r~l.
'_btroffloor<. I.
£,o
}J

IM1;cbI: 181....1.
~.l\oon:

151l't1.

1._::,- ....
,pt<.

"'Dr

0

'00

'00

('Olltl1'lf'

"0,

0
0
0
0

EZI.nor .-.n" C(>lT\IgIll..d bJ-too
W,"'t...... SI""I ..,h

0
0

'00
'00

Roof C...... tf'd bbf.olo;l

T . - "uotl_
Columllf St...l
rirel lloor: C_"'I~
~·oDo ..b loon,

ri,...

do~

Fire

,,"

101 ••1.
('om.,,~. )1 ...10"", loolil .,"1
R~l1Ulrb

en'.....

,

0

.do_
do

...... '

~

.,KI
b1asl,.

do...

pet-

Enli... buildi11!: 1,Jo.'n

notIIo

o
o
o
o
o
,
o
o

0
10

1lI_"

0
0
0

0
100

,

Flit',... 6, l'holo 29

121

Blbt

.........

-

....

Gro"l' ~
U"il<li,,1' \"". I~

])"n""'OOIl~ llJ bJ' :l~ r....1

Or""I,."~r' ,lOll" ...'\"';' 1(>1"'\"
1J,,,l< "'~ IJ"I"" W"'" I.. me ( »)
fir<' ~1 .... ,fi~Uo,,'" c.
-

O"."",lllotl........ 2,1100 ..I".... f ....1
T"I.I....... 2.1100 "'I""'" I.... L.

,,,,,,1)<,.01 '100<" I

Oro""d z~..." ~,300 ["'1.

~::.,.~ hfit:hL L6 "~'I
\l ...n ,.]~,·.I"'''· I;', reN

(._

......

,...

.....

,~

,pt••

,,
"'",,,
,

Roof CornIP1,..! ....OrL"'"
T""'.... W"",I
Col"...... W_I
}'OUDI!"-llon. R... nlc>ft'f'l

.n.c

('(1,......

1..

.:'I..........
l.alh ......1 pla>lrr
W~ WOOlf .....

..,

,00
100

~"PI' •.

(""T'

-,

..."t',

Joof

111&>1
,10

100

~~.:..' .:,,!,h
£Ji""'I"" ••11, Wood

,10
do_

(".,.

u.-..........

}ill'

'00
100
100

1......1101I 'o"~_

m"~1

~

, ,
,, '"
'"'"
,
'"

\\"00<1

\food
~
W_l

do

,.

"'ru<.
'"~

c.,_

~'''L
Ipt··

"'",,,
,

c.....'"...;.,,,

.........u1't .... '" <1.._

""P"'"

-"
H IIoor ( ' _...1..

..

'''-

J)..m.~

100

DAMAGE A='iAll'SIS
DAMAGE ANALl"SIS

G ..... p4.
Builtl;ng .\"0. I;';.

p,~. 216 bv 4~ fl'l'l
C.....Del 1bM" ..... ·IO.tOO~ua... fl'l'l
Tow
10.400"'l~ff'l"l.
\"_
of ftoor;. lEan b<'tghl 10 f... l 6 'nd....
:\INoD. tIt-... l.... ].; II'l't

c___....

Occu",,""J': P.II~' .nd light m.d"........
Build",g ".pt': "ood r...m.. (,\1 I)
fin- elu:lili"'l1ion, C.
' .
Grotln<! UT'O: ';,-500 Iffl.

I

--.-

-~
SoIp<r'
.~

'-'
-, -,
.~

Hoof ('ormgal..d .... ~l~
T...-.. Wood
CoIum... Wood .•.

1.1 I!loor: .:"111t
FouDelallo,,: R..",roreood ('(Ir",... t~
f.~I~I'1OT"."! Wood .'MI a.I,..IO'I

\\ 11,,10"-' "OOlI .....h

, ,
,
,, ,,
,
100

100
100

,

100
'00

,.-

1~lasl

do

,- ...'-'

;;.

C_ ..........
1~"pI

ion of do_

......

~"I"""

~.'

-" -'

1JI~1

do
do

......

Collal'".~1 Lo" .,,1 no.d,

da",,,g...

,.

, ,
, ""',

~: Wood and lile
r-.. Wood._

r....... Wood
ron! IIoar C'""e""I...- _
F-u.
t..... H·,

'00

IlIN

100

, ,

do

00

m.,.t

'00

.dn_

00
- --.

F..1<rior ..... ll~, "~\!~ied ron".... I"_

11'. ...... lI"ood 6Illlh

,-

,

100

........

--

F,... and

",r~ and
blllH

I'.n of found.II"" ....11.00 II«<.-.nu>f.

Re''''"''' .-'~Il' 6.

'1l:I11 "

12'2

D"M.H:~: "NAn;;I!"
Orolll' I

lI"il<li,,~ So u'

("'~"I",,,r}' {),I ~IOr1i~\·.

IluiJ. lUl,I' \'-1'" 1!~lllf" ... ~~1
~i ....kr (J))
..i....' <:I1\$8,I;e"UOII 11

(lm""d zen>: r,,5oo

.,

,-WI<"
,,,
,1""-

Root- ~ .......b ,,''''"''1
('oh,lm... , b,- ' ...." ... h
t"

_.

",;"a...,..,

K.·,nfOf<"l"d """,""u'

~'::"""lIoa ;-1~h

t::n....- •
W
('""I

n'lt'__ ~
",........, ('On-

.n. ,

"r~_~~I<"'::.

h ....,,1.,.....,.,

"'..... -.h
t- I~ of otI

"~l,.r·

~< ... l

'11"_

-"

0
0

0
0

,

0
0

0
0
0

Bl&>,

0
0

'00

d.

I.... ".

r'~>1

"",
...
",,.j

(",,,..,,,""'00'

e._

-"

'''''''",l~

,1""-

l""" ri l"loo, "',~

-"
&ool

Co<f'Ill'·

'00

~,,;..J

",,...l

<•••,..

"t1'·

'-..

-

0
0
0
0

0
0

f)',."or .,.-0.

f..

0

I·. . .

Ill..,

0

f;,.dal"'" 16 ('ornlj!.IMI ""i_I.....

"oil..,

,!"',-

om

"" .,
,"
""00
In...,
.,
""
'"
......

,...1-.,.1>,,,,10" ... O<)OlllUrh,,~_

rr-""
(~p.
('I),...... l~
_
ror-t lltI<Jr . 1!~lIlro ......1...."f....'\"
Sli~"1 frarl '" "Om',

...

~Ul""

",....loa-.. lJ
\1 ...hi"" lool~ .",1 ..-nil""

0

BIUI .....

Il......,t, f",,_.; ,.1""1 c..... L In _tlo ...n olll}"

DAMAGE A:\AUSIS

DA~LAG[ A~ALl:o;IS

Group 4.

~. mb.'·ll;;!

Building =,"0. 19.
o.,.,"J>l.rJ("}":

_..

Oil

u.o-<llloor art*:

~tonl>",

Build",!'; "l'f". Cone..... l.. a"d "I..... (I)E .... clu~di~llOn :".
Ground uro: ;;.<>00 ("N.

--

:-"pot".

0
0

'00
'00

.,.n.

0
0
0

0
0

("O"'M'U' 11.....1. or OIL

0

......
-"
,.~

KooI ('''"''l'''If'(\ L""""Oil

..

TntlO'<'f. ",.....
Columllf. 21). loy 21.",<:1, rriulor<"Ml
~

rot,·

floor K... nfolTt'<l rool<"",lo
."0<100.1;011 12·m,," ...."'(0........1 """en·,r
t:.lrno)r
12·",..1> ....",rOl'N'd ro",

~¥""I

nel..

~
,~-

....'I

'"

0

Krmarb: Fig"...· 7,

c._
nl.~'

d.

T

,

a;uoo

or fIooro

Group ~

'

u ..... r~l,
"'l"...... r~l.

Eo

"'"P'

flloUIIOfl:

."f.. .

\ I n - ......
Build"'lt iyl'" ...,.... f..- 8!

Fino d.....tioll \
Ground.lll'fO •.!lOO f~

l.

-

o.-n>l" iOn .. _ _

~ l'OIT\Ij:a\<'<! u!M---\O,. Oil "0<)01
~::;l ....l
tolo"'n. l'I'...·1

,-I'~1Ioor: ('Q'WtN.__

IlIBst

BlIildlllJ \0_ ~l

o..-u........

I.
16 ,....,

}1t

I~~IO"· lte",rol1',,,1 M'W ...,/"
"00<1. ·.Us. CQrn'gRI.,<1 1I~1"""0S Oil

'"

\\,~ is ,10,<,[ ""ill .
li>n't
nl \l.d",,,, to()I~
~O"\.rks

""

33.~OO

Fi;:u,'" i; I'hol"" 3~

0

'00
0
0

'00
'00

,

"
"

0
0

0

'00

0

'00
0

."d ;19.
1~:'

.,
.,,"
.,,"

maoL

,10.
d.

I)AMAGF, ANAlYlllS
llAMAm: ANAI.\·.:;IS

0 ....."1' I

U"i\d",~

,<>

Ii:>

Ot"'''I",,,n 0,1 ~1 ... n'l!:"
11",I<I'''~ i'·I"·· I{,·",r",,,,·d
\-.;"I<·r (0)

Fin.d......itiu""" II
(;rou"d .~n, ~.;;oo food,

Il.n ....

I~'"''''

,, ,

C_,........

,1"'"

«on"

~,

,
,,
,,

K....r .........11 ..... n,.......... ..,.,....... ~
Col,,"''''' I.... b.. 1~"Mb ....."r.,.......l .....'-

..
..
""""'-

~

~- ....t lloor" R.·,nf(lK'f'<1 ronr.... ·~
~•.,.....lalion. ;_IMh .....nl.......... <"O<K"'I~

;

.:;':1...- ..ll· ;-ID<"b ..... ,,1................~

".m .....b

\\'
Bam-L- of oil
Cont...,,·

1"".1

m"

ea....

.~,

,,,..I

...

nol'" " .... ;011
1I•....,rll"k>o <0( .10.......

"".,..r·

~,.,.....

,..,,,....

,
"",
""

001 Cofflllf",,~1 a~I ..... lo- ..-<)(WI1"lrl"'"

,
,,,
,

,00

~rtl""'" "ol.~

r.·I.

Sllj:hl r ....rk III ..... "llL_oII

d.

......

("..1..,1'

..1...1,....,1>
\I.rh,,'" 1<'01;.

,_.

~~

('a_

••

00

,00

.

.",1 .ran...

.

'0',, 1Ila.1
,.,
,

,
,
,

{'....,.n-' .. 1....1
• 11\00" Conr.... ~
~::;...llon' Kr",ron-~<I ........
£,., ......... IL. ('ornJj:.I .... ..,,1......10>
BI&-~t

~"p,,-

Ill..,
do

....... 111 • • f.... -.111-'

"I"'~."
-.._III
~:al:;-~

'" " ........

KI.-4 a!Id

1I"",.rb F~"";; Phol"'" 31.nd 3".
DAMAGE A:\"AI.\'SIS
0......- :;~ i).. 1,'< fHl

Gf'C)tIlMIlonr _ . 1.1»0 "'I"".... I~I

T

_

..II-40.q ........ 'ffl
,
of floor<. I
En.. ~t H Iffl
\I .... druuon 151....1

(._

....

-

KooI C"ornq:tlm __.......1(><
T..-... "Itorl
Col"",,," :m- b.. 21_m"', 1"('1"'0.... '11 <'01,.

,m'

~'I~1 f\oor Il.NnrOf't'<'fi ('OI"'l"('lr
.:0II"d.l>011 12·",rlL ""n'on-.d ....... Mr
~_J1rnor
12,,,",,, ... ..,fOf'<'f'<I w,,·

r ....l.

.·.n.

('onl~"lO' 1\lm·l~ '"~

(';1

DA)tAGE A:oiAUSIS

Group -I
Bu,kling :\"0, 19.
()r.,upa,>t,y: Oil ~IO""P"
Buildmg Iyp<'. C","'",I~
.-,.-.. c\usifieaUO)l: :\.

Ground

U1'O'

",5(1() I... l.

~.

.".1 Jlffl (0'1

290 br II" f.,..1.

GI'OIUl<I t\oOr ......, 33,-100 lKJuo....
Total ..... ' :\:1.400 "'l"..... 1....1.
\0III>tT 01 l\ooro' I,
.:.
\1

Iorq;bl

16

tIr.·.."'n·

Group 4

r....l,

Rul1d1llJr '0 21
Orrtapaory \1_ _ .......
Ruddm,: I;rpl' "t"'" 1..- B:;.'

.-IN" .u..6t-.._:

r.... l.
l~

,-

-,, _.

-" .......

";up«_

lu..1

~

~.

,~.

0

'00
,00

, ,
, '",
0
0

('."",

nll,l

d.

~&,.;t"'l ..1""'los on ....ood
('(ljllm""

SI""I

f':I<lIloor t'O"rr~tr

r

0

BlasI

g. , ILIOn: It r
I.........11,"".' orr",1 rollr...I<·.
\1-"00<1
. (orMlj.:8h..1 1U1~'t'10l' "n

....

'
\'''''t'nlS
~:, ...I -<a.h

""1,,,,~

I{otntrk.· .-

'

12-1


1001,

'IWet·;; Pholos 34 .m<l 39.

,

GroundJil!t'O f.llflOl"",

, ....1

, ,
,
., ,,
'",
,00

,00
,00

,00

0
~~

.

UWI.
do

,.
do
do

"" ••
0

--

d,

Ru,1t\uIJ "II"""" 18. ~
<1,"""'__ 1""'.-" 1-4 and S'

nT<IlII' ·1.

Om'""......'. ;' I~ 10,' ~,'\II f 1
(;",,,,,.1 1I""•• r<'I\ "~,l ,lIlkl "..... I....'
1\".1.",•. ~~I~ (01 ... " ..... 1..'1,

llllll,li"ll :'\0. 22
Oe..
;'behi"illll dud ...... mll
11,,,1,
i'·I><':. :;h~'1 r.... Ille (II") 'y.
Fire ,.t..... ,lie.hm" c.
. .
Grou"d z,'ro: 4,500 reel.

"I'."...·:
' 'I>

\"m"bM'"ftl......... I
t':'n he~h( ~l 1.~'1
\1 ..... .-kul"'" I~ f"'1

...

!', ......

,,,..I

""1"',.

, 1""-

~

K""I <'".....
.bt<a,h'llll"
T _ "'1....1

,"'1

••1..... '....

",

-"

'1"'",)

._,

0

'00

0
0

'00
00

C"_ ,,,.

Hl~1

do

lJuikl"l(: ron.p"..d 10

do.

1"0"- of col"mn!' romllIH1h

unhurt.
.,..1 II.

0
0
0

••...1 lIoor Ke""......1<"!H>l'ff'te
.......... UOII: K... III......1 tOtI<"fO'le
£J.ter-.-.Jl,. C",""",tl'<1 .. I,....~ 'on
.1ft'I.nd "ood lra.tIIl/lf
W""""","
-h
.
COIIleD'- \lacb_ loob .lld tftllf"

"'I"" ....

0
0

~. CorruPI",l ~be>;,~ .nd rein-

0

'00

't..,

,...-..- ..,....1
..
.
_. .
I~ by 2iI_,"eh rf'wlortt'd roll·

'00

0
0

.do
do.

.,

0
0

0
0

0

0

0
0

'00

1f"t«J """,,",e.

1'1,,01....

Ih·b.....

:ur":
'

J,.

Yorli
~"lloor ",,,10m-<! collcrete
.
y......
llOP Rcmf.,.".,.r ronact. . . . . . EIwnor •

.u.•.•.,"eb ...illlortt'd COIIeI'eI" .

"

m.",

do.

bUfior

'00
'00

do.

....... Sud ;;as.I,._
e..""\> ! ....ne> .- ••• --

'00
'00

..... .-.JJ.

BlaH and
debris,

.,

e........

'_inch reinforNd

-

_....
. . _...

-

_---

...

.,

't..,

.::.ou'h
..aU _«I ...,
rntVd

lop ...

5J."
.do.

RtaW'b 1l).lool.bigl, blast ..-all in ;;outh and ea.-t ~
DA.MAGE ASAU'SIS

DAMAGE ANAL \-SIS

Group

~

Building So. 23.
Oet;ul""~Y: .A.<l&e",bh-.
I~uilding ~ype:. Sleel'frame (D!),
hred.""dieauon: C.
Ground uro: ~,200 I~I.

,_.

-, -,

_.

"' ...... .
,~

'po'-

'::"po'fi. .1

""",. -"
o
'00
'00

o
o
o
o

Ite",.rI<.

t· '1(1'' ' 9: l'h",<lOI

as .,,<148

Hlul

0

do
do

.

"

Dcbris.

'00

do.

0
'00

!', ......

~"I'ft".

,~

~

0

'00

,

I-~-"""

Ill""

.

~

'00

'00

'00

0
0

0
0
0

0
0
'00

,

'00

,.-.,

~Diu\. _

___ 00.
Blll!ll

Bl •• l

. _,10_

---.-

DAMAGE AN,\LY8I8
rJAMAfa: ANAl.\'SI~

1>""..",00'" tIll h~ I~\ f,,·\
(i",,,,,,1 tl.~'
~•. UHl ..I".r. "'1'1
TOI.I
~.!1I11 ....1"."· ',...·1
\uOl""'ofH<~'''' I
~;. •.• b,.,,,h' \01 ~""""
'[..II ,·1,·.·.' ....,

1.~

nroUI' •

0"'''1'
-4
lIu,ldinll" \'0 16
(),>,ul"'''''} SI'''I~

n,,,[, "''' "'1"'.

n"il, "'k \0 bi

O"""I,·"r,
Off
11",1, '"k i"I'" \1'·'·",110[

"",[ ["1>""'1".,,

Fltr,
(' '

\1"".1 ,.... "" ([)}.
F,n,r1"...,ti,au"". ('

G".",,<1 ~('ro

r,,,-,,

.ro"nd

\,100 r...••

""pr.-

•••
I...•·

Hoof \\'00<1.,.1,

T..- wood

Col"",,,,, \\ooo.
F '...... H.-"r" i """....... 1<.
F
' .....· Kr'nf
1 ronr",.r
~:"'H*" .--IL· Wood
I\"mdo". WoooI...,"

o

100

o
o

o
o

o.,

,o

o
o

100

'00

,

Fi....

81&>1
rlo

t:"rnor !6..... b~19-"W"h.
(-:::':?!'r b." 19-md.....mfort'et!

-'

Hri"forffll

<"0"'.""" ..

r...'.......
Hf1l1fOrfflI I"On("....I..
r...... : HpUlforff(1 rol....... te

I)A~IAGE A:\,AUSiS

... lUll"'" oIllooro

,m

I

Ottupanr~'; Offi~.

Building tH>r: Wood rranw (lJ).
Firrd.S6ificallon: C.
Ground urn: -4.100 feN.

Eon !wotP1' \01. ........·11

~I ......

",""lOon

I:' r<'l'l

(_

......

,~
~.

Hoor Tlir no .,00

T..- Wood
('oI"In"" Wood
t~ortt I\oor
Wood
Foondo.toon Krrnr......... <'OOrrrlr
t;';lr..-".U,. Wood
[".rnor
Woool
W",do'" Wood ....1,

.'.U.

('Om<'1lL'

\01 k,,,,,, n

......

.
_,
-,

,.. .....

,

"",,",,-

-,

,~.

'00

,,
,, ,,
,
,,

'00
'00
'00
'00

'00
'00

-'

lion

Group-4
n",ldmg So. :".

;:,., b,' l~ ff'l'(
nd Iloor ..... :'.1'90 "'lWirr '....1
Total ....... :'.0110 oq.......

..

"i.!:!'
,
o

d.

;......d floor Hponfor-rf'd rolU''''l''

0.

:\'._1

.10

noN 1Ioor·

G

1'<)

,~.

.~

(--~

',.
. ,",
".at""l It

t,'HIlI" ".U. 1I1j-lfl("h ....info"""'l

......

[._ • .n,

Rpi"ro"""l COocn'tP

........., "'1l'l'i ...10

r....

,
,,
"
,,
0
0

,
,,,
,

0

00

0

100

"

eo_
BI""I

6",.

.,.1

d.

d.
Fi",

Fire
d.
.do

0

1211

Ilb.•'

"

...

Bu.'l

....

t~w.nd ~

F~

I,

"_1

..

,"'...
ld...... F.2

I).U'IAGE AN,uY8J8

ROO< Til<' .... -,_1

Tn...- W_I._
('<>Ium... Wood _.
rlhl"""" Wood fO<lllolb11OD R...,rort'l'd .............
£.11~" &I" "'-tll«O l>UI>ldt. p/loatH

.......

"-IPdo-"

Wood .-.b

.>uuoIl••••.

0
'00
'00
0
'00

"

'00
0
0
0
0
0

0
'00

'00
0

o

Ill";l

'00
'00

_llo_
.do.
_,10.

Bl.~
~do~

Blas•. _.

:'lINn ....... uon.

I~

.--, --,

c_....._

(,<>lOIn"... Wood

'00

0

a-....nl·

R"llIlo,",,1 Mllell'" •••
RMnlo......J CO".....I;..
F•.lI,,,,-,,, .&110: \\'00<\

.:0000&'_

WindO"", 11'00<\ 111.01>

'"
0
0

"0

'00

...

'00

~_""'
Ea~

4,.00 ... uare '",to
u...., leoti.

0' Boo",. 2.

bMl:bl 22 f..,l
)1...........Iion 1;5 r..,l.

-- -

"'Bla;;••••••
_do._
._do__

m..., .nd dd)rift

,~

~

,~

,~

Com]!l....

roll.l.... 100'"

Xo

fi....

•.....

side.

--._ ......

1ll""1

0

'00

'00
'00
'00
0
0
0
0

0
0
0

alas.

......
......
"

0
'00
'00

,lo-.~

_.do.

"'-

-" -"

foorlh.

~

0
'00
'00

o

o
o

96 by 60 f",l.

lIoor
TtuJ .....· 9.400

lion w.n ..... e~<'<I."""'­

•~"'" floor: Wood

'.i

f

,-~

'00
0
0

o

,-

~

0
'00
'00

~

......

Su......

-~
,~

K..., Tdo .....-ood
T _ Wood

~.

Group 4.
Bldg. :000. 30.
0.",011""'''''': rnl,IO"'JI.
Buildlllj; i.. pt: \\"000 fraIM (0).
.-..... cl~.tion: C.
Ground zero: 3,900 foel.

'od.

......

o

DAMAGE A:o;"AU51S

DAMAGE ANALYSIS
0 _ ;0 by 50 (H•.
G....-i lIooo arft. 1..;0(1 ...""... ''''1
Total .... 1..;000 ...""... loel.
:00_'- 01 floor- I
Ea... """p' l"nboo1<n

a......

'00

---

IIl'OI.trko: fig"re- i; I'holo W.

'"

....

nlbl

_.,,..,so.

B~~IoyW&ot

110 M.

DAMAGE ANALYSIS
IUI\IAGt: ANAI.".':I!;

Oro,,1' 4
Bu,I,IIllll':-;'''

:P
(""'''1'8'''''':
I "k",," "
11,,,1, j"l: i'-I~'·. W"",I frR"'~ [1)1.
Fi .... dd",lIfir811o[l: ('
(;."",,<1 %N"': ~.Z(JO r,"'1

(._......

-

~'..-

'"~
,~

Colum... Wood

t-..... I lIoor KMnr.".....1 ..."...... t~

r........\I".. K.''''......... ..,..,...,tl'

[.,;I...-.alb Woool

,,-.......... Wood.....b

........ ;. l"hoto

~_~ ;,q.....
.. pm..... o(floor< I

t:.

• '00,•
'00
'00
•• •
'00
•• '00

T....... "'''
iotP
"Q1'~'
J1I....rinl!
ffl--rfloor' R~I"rO"", ..l ro"~""l ...

...

0..."

,...

""'-lIoor=. R...lll{O.......1

Blast

tHI

.......

1t'

"'......
,~

T"..,..... Stftl .
CoIulIID8: "tm.

,1'

.'O<IOO&\1Ofl Kl'mfo....,J ron"...
t:X1t'1'OOr .-o.Us: C.....,.~lro ~I""
011 wood ~"U1,

'00

It......."'• •'",''''9; ''1...,10150 ."" 51.

Group

,1

t

I~ -1"P,.d

-"on ' -...

1'1")101'

1".00

.,1<151

TN buDd"",

BulldlDJ"lYP' "'IfO'I,"_

_

..... D

Fino~l_

Ground

,_.
"",....

,_.
-" -,

Building ("oU_,_1 10

~

(In-u,,,",,,"T:

'"~

.do

....

"''''1''

Bui.1du. , .

r.... t.

"~

BlasI

R, ... r

,<.

0

~
.~.

111_-1

111._1

lSI

IoefO

<-

• '00,
'00
'" ,• '"""
,• '00
'00
,"
0

1&

111..1

"'''--

0

~.

'00

..,

'00

I .........

,
" ••
•• .,•• ....

~

• '00
'00
" •
,
•• •


.;

"",-.

0

F....I 8oor: K..""Ot'Ofd _ ......1"

0

n--<M" 90 1..- 10l'l {.... I

(~f\oor an'fI~ 5.200 ,;qu
T&l&l..... ~::!OO ""Jua... r
.
" btr or fIo<>r< 1
r ~1 '.!'9 {f'f'!\1
"",..lIOn I.; {f'f"

-, -'
~.

'-

'~.

DAMAGE A~AtrSIS

(y.,.. Slffl f ...",I' .
Fi.... d ....lfinll......' C.
Ground Un) ~.IOO f",,~,

-

....

""1"'1'-

I'boto 52

~pIll\("": Shop.
nuild~

porin..

,'\~lll&Ol,

("On~""tE' on

::;::ilOfl R...u,fOl'1'",l 00fl("f('1E'
~_ ....ll; R'·l"ro,......l ron~...

do

Group ~
Building ~o. 3.1

'''''1

Roof C'OITUJ&IN ........1(1« On .ood

\\ ind&t<o

d.

11"...... ~I .......·h

..If.n,_IZ I';r...,,...,

.....

tl... l

-, -,

-'
11..1 .,b....to;: on "00<1
R(JIIl: (orru~ ..1 .. 00<1 IHI1{,II5.
"'lh"~.,:1<- ,1 ....1 1.11I~M1 In~m·

f\lbl

. ".

lI.,;,pl

(--

~'nK'-

-' p<"

DAMAGE ANALYSIS

TO\.IlI._

...

" ,"'"

~,.

.;0

0 - IIObvUfHI
G ~ Ioor ...... Hl;,(} ..qua...

)1

l,"

~

-" -"

Roof- Tol,- "" ,. 0011
T...- 11',"""

........

,"".....
C."'"

('
:uoo t -

0-

-

6. Jllilubi.hl Tu,bine Con,ponenl
Grou, 5.

Work~ No. z-

~ '1,i. 11">"1' or h,,,I,h,,~'" .,,,,.It,1 ,I",· "",th

"r (;7..t. ,1.. ,a"N' 01 .1'I,r,,~,,".h·I.·
..... "",I to

:l,WO f,·,·t .
ror

h",,"" ",a,-h",.."· .",1 "'1"'I'",~"t

110. ",."ul.,·tu'" "f ,,,,10,,,,, I;"t" Tlu' b"i)d",~'"
"".-."",1. 101.11'1." ....... or OI'I,ro.~"U.,~lr 106.000
"'I"...... 1,... 1. Th. 1"""1' ",.,_.,,,1 (lr ",,~ ,,,.'1l

.-uo<!.rno'. b.ltl,I,,~, .,~ "ell

..

N

",.11,-. ,,(IOOI_fnOl~

j

b<u"I",~...,..11." ",,,,"<)oI'~' bll,"lilll-'" 11,~ 10,")",
,,~......,., l,~l"'" .",1 d ..._,6.alt<·,,· .'" 11.",1

I......

c_ _

-..
-" ...
- ....-- ,
,,•
... ,,
,........'" ",..
...
••
,.
..
,-

- ,.....= .....
~

M

"

...,. ,.,....•• .....

.~

•l

.~

~

T_

10$. 711

II!. :'1'

X

O'

o-

x

X

X
X

,,
,
---, ,
O'

X

X
X
X

LEGEND

'=

.~"

o

·",~'··fZJ
". ~
1£• ....oro

~ 'Vl[O

_.
--

11.11...... - - "

50

'"

'00

200 FT.

""

PlOT P\..AN-GROUP 5

Or""" 5

J),,,,~n_'"'''' ~~I to, ~.\,'I 1."'1

lluil<lll1!l :-: u. I

fin",,,,1 tl,~" ...... 911.:1l~18'1".'" I.... '
Tilt....... 91.1,:ItIO "'1"·... 1"'"

O..,:,,/,n'HT "1"d"",' ~h"I'

'" umbo" 01 Ho<>I"' 1,
~;,,·t to~41tot ~'tl r...,
\1.." ~"',.1"'" 1.;

Grou".1 z.'w- :1,500 I...·'

B",I,

' '1:" nl'"

{liZ} "ou< I",,,,,.

Fi .... d~i~r.1I0n: l'

r,...,

......

'
(;.II~

Hoof: C..........l"" .,J.... t"" on ......,.1
purl"',.

T............ \\ooJ
CoIu....... Wood

.-.....1 Boo..- ('--",t.
__h"'...rlh
roondal_
.::",...- .. aU..
..,...l\ liP to .... ndo• -.I"';
.bo••

e"'......'.

,,---

COD,",~

"_I .......

e-

)I~

,'"'"

,,~

.·....,.1

H.
H.
H. ,
H.
0

0
0

0
0
0

0

.

0

'00

O
0

'00

lIltit ... <1 fil"f'

Do.
Do

do
do.
l)rbN

Ill." ...d

fi~_

d".

}Bld'.fil'l". .ntl
tI~bm.

Dt'mol,.h...l

Do.

ll".

...

Corn'V'l'I. b~t"" on wood

0

'00

f~Wood, S fM't, 7 ind.es ~

'00

0

,... ~\. I
r"_·\OO'--~ fIoOI" W(lOtI

f".s.""'- Co........'· on ...rth
r..,...u.uo" Co""rl'l~
-&>.......-.11. WootI_l...u ........ cath~r_

H.
'00
0
0
0

....,.Jf; 8-111"" bnck bt-Io.· .. mdo..·

bl....., ...lb Wood
W-. ..... Wood~'

r....

Wood

1'......1.; .·umitul"f'.

Il...... rt,

0
0

"

0

.:ntil"f'l~- dcmolishMl.ntl OOnl.....

lin.

do
do
do

0.....

0

'00

, '"
'00
0
0

B~, and

'00

''''

Ria,., IllId 6no_

do
do.
do
do.

f'boto 60.

f••
IIllil.lltlJr Nil :1,

(1 "'''\'

()o'~"I

lI"il,

... "ev:

Iklll,·r.lr"",f')rIII.r I,,,,,...
WRlI.I"'l<r;n;: (Il) h,i,'k

'",1: 1\"Il<'

Fi.... d..,.",Ii,IOl;""

Groull,lxcro: 3.600

.-,-,.., ,-"- c._
Z
-" -"
0

'00

'00
0
0
'00

0

0
0
K~..,c.

Ill...! . ..
,10.

rl'l!l

I)'''''rl",,- of

Demolishl:'<l.

Do.

0
0

n1 ... t

.

. . do
____ do__

'00
'00

no.
Do.
Do.

""r.....

ted ... be;l\OlI on "-000:1

,-.hl'\rood

\rood

-

C....... . C<>ft/"I1'le Oil .,.,rlh

r.,.e~Co...." l r .

r;....uI.-a1b

£>.'-

---

W(M)(I~\ucro-_

-JIb wood

-

lllf"O''' Wood &LOb , ._
...-. ......rt-18, .'oocl1nm
~to Offi<'t fomLlore.
~ Compltlely dernolisbM,

1'1>010 $2.

'--...." ......

,T'--

[),>bri> _ • _

"

.10_
o
100
100

o

o
o
o
o
o
o

100

0

0

.:;

0

100
100
100
100
100

BLut ..... fi,..

.do.

00
Dd.....

Blnt.nd Iirt.
do
do .
.do.
.do

burned.nd putly '*-ftd .....y.

"'11.

DAMAGE A:'iALrSIS
DAMAGE Al"AU'SIS

Group ,""
Building :\"0. 4.
o.",.,P'"nrv, ToiJ..u. ",.. ton'
Building iype: Wood-rratu. "(D).
t-_ classification: C.
Ground uro, 3.600 r.... t.

-

c_......

",-

Roof

C~UM ~lO'5

,_.
,.~

on ... ood

0

'00
'00
0

GI"OQP':;·

BuiId.lnJ

.~lt't da.tii..~.

'...,t.

"..
Bl.~t

.."d fire __

0 . ___ .do. ___ .• _.•
_ .do. __ . ___ •.
0
Debri~ ___ . ___
0
'00 1l1,;i;';;d fi;~:
__do
'00
. .do...
'00
__ do.•••• ::.:
'00

,,, "
,,

13'

D

---

I

'00

C

Gl"Otlod zrro UOO """-

c._

~

'\0 •.

~,......,. \f.t« .......
BuiJ<llnlI: typl' ('~ ~

~_.

-" -"

Tnt!IIl'lS Wood .•
CoIum...: Wood
fint IIoor: Contn'lr 00 ...,b
foundu"",' COtll't<'~•.
~;xln>or .. dUo: Wood
Inlerior ",.U;.: \\'ood
"',...l0o<I Wood"",,,
Con~hU: f'1umlmljl: fiXllIrtS_

0 - - 15 b.. 12 f...,t.
r..-lb.......: lS08<\u.re feel.
T..-I_ ISO "Ioar" f<'tl.
S.boroflloo", lEo
t 6 f....t.
)l
lI'..IIOR· 3-5

0

'00

,, ,
,

'00

0
0
0

".

Ul...1

do

llAMA(:E A"'AI,\'$I':

~~i'I~W,.~' Xo

7

O".'''I>B'''''·· 11"~1 In'", ",,',., • ~'".Il ,''',,.
Ilu,l, "'I' 1'·1... · \\ ...<><1 f"",,~ (I»).
Fi ..... da"",licaliun (.
Ground ..'ro ~,200 f,... '

I).,,~

~,n'"

<om

_.-

-~-

,.

~"p<I'~

c."""

'1"'"

(a,. .

-"

'",
,, ,,,
"
,
, ,,

'00
'00

SO

'00

1lI1l>1 and Ii...

".
• ~ G•• Worb

o.:.:,u""""y:

• 11at

ai

)"in-

,,
,, ,,
,

'00
'00

appro",m.">!." 3.400 ...u.... r... t

inp"no'lh.. pl.nl Ih.. rokinj!:o....t:

i.nr:

dusilkalion: C.

'00

,
0

'00
'00
11"

do_
.do
mast and Ii....•

......

III

011.... biuI '""" Itt. ....t.... ol ~
III'"

r. n~ 10 I..... "...
_ ~
GIl 10 j"f Du.,:. ~
··IoIaa"'" dw
pIoI plan, I'll! II ... f"".Iot "r

Toil~u.

lUasl .nd lire

<'Oal """"' .......... _

10 tM fri,~ ........ _ ...... ~ ...
0l'<"t1Oll of tilla .......,

Ground ....1'0, 3.200 f..,l.

'00

d.
do

IUKI I

Building 1,'fW': Wooo:l f..m~ (I»,

,

Bla.1

11M- u

Group ;;.
Building Xo. 8.

D_ _ 30 b.. <; 1...1
GrGUDd . . AlH' 240 IqWl'" 1...1.
ToW am 240 ",WI... r...1
:,\ ber ollloor< I
Ea """"I. :'\01 blown.
~lnll","".I""· 1i f...l,

.bo.... noor.lI·_t at"'....

Group 6.

",. T\tt! group of Ihn-<" ,,,.... U ,,'ooo:l·rnom.. build_
. . U\" 110 "0'- 1>10"""'. pum~. P'PIll1·
.... M...... ""l",pm.1l1 ,,>l'tf 111 • ,mall ~ manuIod"-': indU>lI'''. Tins pll!nl "'Il> toc.t.-..l h0op _ 30500 and ~.OOO f....1 no"h 01 GZ. TOlal

Bl~1

. . . aIM

hJ~

,
,

BiasI ,od Ii....

DnlAGE AXAUSIS

IIII#l'IOr ...11.: Wood
l'olllf'IIIO: TlHI'1a

'00

,, ,,

d.

'00

ROllI C...",pl!'d .,'-100 oro "'00<1
p"r1iM.
T.....: Wood
C'ollll1ll1! Wood
Fim floor (.'one"'l~ Oil ""rlh
Found.tion' CO"""'I..
t:u.. nor ....111: g.'lI<"h <:ol.t"". 2 f....1

,
'00
'00

Demolisl,...I.

1>0.
1),,_

11'00.1 1'8.1-& d",nul,.bt<l, ~
en'l" b8!ll' ~llil '" IllJ<o'·

d"

do

'"

d.""""

,_..-nn\.

)lAMAGE ANUl818

N

jJ

<••

o

.

""o
""
o
o

30

100

ULo,ot ADd 6...
_ 110.
.

o
o

do.

o
o

BLo,ot ADd fIn._

100
100

110.
110._

o

DAMAGE

Blaol .nd dl-briI_

A~ALl'SIS

Grotlp 6.

B~"o.~

~~

i'lPaJ'''' aacI """,,lot ~
B\11k1llIg typr' \\.....wr... D

F~ ~~ldo: C.
Gl'l)<IDd uro: 3,.)00 rfH..

...- LEGEND
w_

..
m ....
m
~

DAIIAGI:

"

200

-

'.

.<=

GASHOLOER

a

=::sIOOFT

m

.'"

.. "

'I (
142

WJ
WJ
WJ

W:. """TO

_1I[Il''':'

us. S11lA'IQlC

_ _ ....,.rt

__ "

PLOT PLAN-GROUP 6
~.wlAS'"

1\\

"

"'r.'.;

o

.

'00
'00

o
o
o

30

100

o
o
o

nla",l. .

do•.

'"
.10.
do._

HlO

do.

100

do.

o

1l~lnltk,·. S1I1l<'f1lII'Ucture I>lo,.-n 1101'11..

...-

'"

do_

.

IMMAGt: A.... AI.YSIS
(;",,,p G

I)""",,"K"'- :\0 I" ~, 1....1

JI"il,li,,;: ."<>.;1

(:"",,,,1 !I.~'r a,,'a slll "'I"."" I"el
To,.l ....... '10 1"..... 1....1
,,,,,,ho,rofth
I
~:"r hro;:h. '0' ~M""
'Ira" rlr..IK>I' 1lI'M'1

fin' ,·I.",.,li" •• io,,: {'
Oro",,,l ""ro' 3,(l(l(l frN,

.

1>0"'......

",....

~

,,-

" "
""
"
"" '00'"
'00

.

Koof T~r Oil .._I
T""""",, Wood
Column.' Wood

~';"" fIo__ COM....... 011 ...rlh

C.,.,..,..lr
£ .............. ..u,.. Wood

-.It

,","
,"
,"

3.twWI . _
...._

1

looJ: ".ott.......... ,b,
....... ..,J

b~' ,.;(I f

.ppro"""",...~. 3.iO f

1

do.

",.. ........ d
nt pom' lR .1><'
..
fl'Oal (;7~ Tbr
"
laT¥"
II
of buildU¢' ,,,odu_trw. romm~ ••oo
...--..Im"al ..·1
~lly .mall .,od
of

I
I. • ."'"

GZ
1

u,,-

""porta.... lnlrt U,..
•. 1)00,'1>""'" from t,k_, lIod Ii.......... rom"",.......1 11111.. d<"rnmnaholl
d","k "'IS
~IM: <'On'Od....I.... d
nllJ of ,Irb... h.d aJn..d ••
~ <iorlfo prior ,I.. d
of ... nrr i" '\~ ki.
f""", 12.nd 1'11010" n '0 III JIf"oI'tll
bd .
1>.......Jd bf' ..........Ir.. n......
of II.. fi
'.5
............... 10 br pnman'
r, ",.. 'olIo-II'll "0'''' r,pIa,,, Ib.. ro....... I"""I_
"'Id,. kllr",,1 ... f
'" ..i;:>l'" 12
,\ Iwk pia", .. T
LrKi: k,lns .1."d"'I:
.,Ib bldly """,'hd ,I>!-",.. h b",,1< .'all.....i"fo,."..,1
by ,,,rI,...1
11...., 0111-3,,1... Jx..ri,,;: 1,<'IIn'
bnrk ,·...1,,<1 roob 10 1....1 I'il(l, .·I"d, .r;'.
,1..lroy",1 by bla..1 .",1
On~ ~rnlll hri,'k
fu.......... or kJl" .'Ih 12-md, .·oll" 0l"~' 10.'.,,1
tI.. 1Iorth ."If.""llull,· ,I. male" (),,~ '",.U'\('t.l_
fralIl<' 1""1<1,,,11' .111rl, "II .'....·k... 1

o.

',m ..

r....

tir~.

...

O. W()(XI ""II('" ,,'"",. l"xln'''''' IiI' of ."...,

.-_.,

~o

,.n........ '

-!..,_

'0

II ('0"""'" .11"1<. I 1...·1 ,Iil'''''',·r, 70 leN 10...1
feU "....11,.·...1
~ "

__

n.....

,

-0

'or

1..

1 .'do

C . .\ long .......... h"ildUlIl ""'''llIrl''''' d.-l
10,· Ii..... ~ .... pl
il.~ fo""d'li"". o. li~,,
1),.\ "'ood- ."d .......I-f ",.. builtl,,~OIl
t-mt'lIl. Supc""lru'I" f"O!l'IWd "'"~
GZ .",1 bun,,,,!.
,Il..n
bu, ....rn.intd sll",lill~ n
&.~ " .........
Ii.... ill .h.. !>oIS('lIl"", 111110<,1.'" " .'.. not
"-'"I"_L
E. Or-'or:r.....;"10......1-<'0'
1" build~'"
lap;it'<1 ••.•y rrom GZ. S" I roof ."""'"
fM'J"f'I" d.m.grd b~' .....1
F. 51","' e.r 'rnm".l .,..1 ....·rnJ '<IlIa 0
builtli"!,,,,. .\11 l"'n.....1
G. F.ir .iu-<I O".._lon· "'....."'...
plrul)' d.."lrorr<1 b~' lin' ':"....1" for h1.Ioh..... _
fou"dlllo,,,,. 1.......1I... 1I~· "0 ''''''''''11 ,lr-l>n<
II. LOI of .",.11 "-00<1 drbri., ""IJl,n,fd
l. \"0:-' II,¥" lOb" II",,,,,. """,pl,"MY ......J, :'I.d"".. 51101' .1,"",01i,1,,~1 .,,,1 lou",",
K. COIl,",I.. Lalhloo"",' <1"",0);.1",,1
L. Smlll huildillg' .,,); 12_lIId' h.,.{ .....
iJ<..rinl: .... ll•• n,1 '''''''',..'1'' I",.,,,.; 1-..b1.< It'
.;'or....., Complelrly >I ""'k,,1 :\" ("'~I"""
li ...·
.\1. ;>It,,.II,,,,k k"lIl'l< ..1 ofT ~o"rn'l~ ("", 10.
X. Sm,,11 >1"0<1 wll<'l !""I,Ii,,;:: ..lllll ·"

Am Well " Ilailrood ..d lfit....,. ill "orlo;
.r l nobllii Ri.n Gro., It.
• "Jlu,. ••_ a" lfT'f'rUlarl.. _.h.p.d
b "

,
..-i

K.....n.- Bu,klu'll bIn.".-Ih

s..

~

U1_'

'00
'00

. . . ...a._.

""n"

-"

",'

("

,~.

• c.'

~

®

. ,-

s, ...... ..... I"'r-

W,,,,,,,,,. Wood

N

0"""1"""''''
Ofli"r
IJUlI< ill;: i'·I"'·
\\",,,1 fn,,,,r (ll)

....

@

--

~


/ G.Z.

a'C

0

,.


......., ......

PLOT Pl.,..AN-GRQl..f' 12

-"

•. ~lIlubl~hl 1<lefl and Arm. I'lanl

(;roup 26.

~. ThL' ""•• 11""'1' of Ii [mil,Ii",," 10,·",,,1 0"
,h~ ...1 ...."k o( Ih~ l'... ~."u It".·, ,,1001,"'1 ,[U~

"",,\h o( (;1.. Th~ ""rlh .,,,1 ",,,,,10 1",,,,,,1,,,,,..
......... 1.50l) (....\ .",11.;00 ("'1 .......1)..."',,·~lr·
01.. 11... Imi~l",¥", IM'U.....-l ..,,,,pm.,,1 ",,,I (.0',1,\;,.. f»t Ih~ ",anur",·,,,..... o( ,,1I c.' P'" of onl"",.....

rro'"

_.. --.. ---

"".101""

.-

rf4ul~ __

-r.'••,

n.

~-

,

L

",,~
roo

""
"
""'
""
""'"'
"
n"
",
"
"","
","
.,"

X. . .

1O.llOll

I~

».~

,,~

k'~

,:I, 100

1:1, 100

n.110

•,.

,,~

~

n~

1,.4$1

<

•."
".
.n

U."I
.~

l1:'Ol1

"'?'

."
.n.
".n
..
"

t.

....
..•
..

.(,0

».
~

..
u

..

••
•••
"""

..
.""

T"IOt<·

IT. Jo>O
II. roo
I •. .lOll

,

1.800

.. ,,',0

,,~

,~

~

.~
~

Sl. 000

SI.OOO

,,~

u
u

.~

13., 170

,,~

1.100


••

1 L '~I
I), S'2

,,~

"

~

n.

,,~

n~

,,~

.~

~

n.2.\O

..
,.. .. ...
..... ....•...
....t._... ...
,..
.....
..
,.. .....
,.. ,..
.
..... •.•.
11 r.o
11. Jo>O

D'
Dr

,,~

k'~

,
J ,

."

~
.~

1.100

,

~.~

,<~

u.

u.

n ...

.1\ -i08

.~

~

~
~
~

,
,,..
,,,
,,
,

C."

D

,~

,,~

\2.3

,,
,,
,,,"
,,,
,
,,,
,,
,,
,,
,,
,,

D

\2.3

D

D

.

..

R.~

.~

.n
'"D

1

"
""
"
"
AU
"

,"
,"

D

'X

.,,,

'X

X

,,
,,
,
,,
,
,
,,,
X

X
X

X

x

x

x

x

,x

x

X

x

,x
X

x
X

x

x

C.,1I

,

D

r

D

I

X
X

W

',oO-.

::::::-.,.:::.c:'i-._~,_ ........""",......

'"

,.,
,

,

X

C

7MM'~

._-

.....

._- -_. - -.
,
,,
~_

~

,,

IS

I

"

"'

lh~

"",I,I",!! "". 11M''''"' HI ,I... I",,,,

1.... ).1"'1: ,.,,110'1 ....01 f,.",,, 110,. II
,r"',,,,'''' "froof.,I,,·rKlh"fl
,,,.i<1.· II ... ,,0,1,1"'11. "K"", I 'hI

""I,ro,,,1 ,ho' ,I,r .,,,·1 h.d "", I.,,-n ""hl,..·,,,1 '"
"'"o." hrol Th....",f
.",lll",I,,·, 1""1",,
" ..... n"rrl> "'" "m,.. l 10, Ii,,· .. 1I1<'t, h",,,,,l n"
,,,'p uf 110." ..."'1, 1•••.." ·1. Ih". n ... "",~,
rill'" 0' Ii", "" ,b. r. , Ih
,I... ~"'"(''' "~

"""''''!!

rnah.na! I.. bu"""1t ,,,,,,,, "hU'h 1,·11 from ,10.

........,,1 I~ '1'1... r...... on lhr Ii"" lin",. ....'"
purrl. l<.... J •• ,I "'''-_ "u,..<I.h.' ,,,,,,,ll,..,,t1,M MIld
..rl, ,l""nbu,...l .1.,,11 ,h." ~ .... t II
\Or'" ul1,.,..-I, llo, Ii... Tl..... u..,' of ,I,.. Ii
1',010.
.hI.~\arv, .hhoo~" th.' ...,11.,_
,I
p<T',rh,nl I~" ,",..",,,"'11'''' ,,' til...""tr,,'·
In lon.... pp1
1oM'1, rool~II ... ~ ,1.,...1 I ....
6ft. "",Il"" n.,· ,,.,.......,,l_"lol.· 1"'" of .h~

(I'

budol'''~' toR"l

141. Ua. I~~. 1~9. 1,;1. 1:;2, 1:;:1).

" On. ""1."",' of
rol"rrlr .-o"_tru.IIO,,
Til.. ".11,; of III...1
"..",I"",..."d .-011..1
roof ,,'~

n,,.,..

.."",I
aI.

.,..J ron.~nl

,I.-- nol ....n.I...."'.n pnmar:<'IiN', .,..1 roo,IlapoI'IOO' lrom n'I ....'

•»
»

""

.".

.-..
Il..

"'t'''' found

,~IaSlIiIi.., a~

'l.-......'.....
... -loop

~a_l~'
~

,~

r

,.&t,[ _ _ ..

h,·tI....nts. In ...ld,I ...." .• ,,~,..
mobik-. motor.. lri,·~n pum~.• f
t-anu. and hand !""'*I..-1 !,,,ml""
g<!k<l,,,
ll Ope lrd b,· .. I'ri'".I~
TI... 101 ;"1;' ;, • .w""n...• of
bu,ldi"J-"' ..nd ""'....HIs

-_
... - -

"" •.I'nlI ...
, <mall olalo
and r"" ....
Ii bripdr
Ii <la_

.

~-'

-

,~

n

., F"i,.. prolfflion lor Ih.. lP'W1' • .,. PI'&\"1loj

c_, 8<0_.
".
C

ron.~t~IOn • •

It,· t1M' publ... "'.1.., ""1'1'1..' .."d

.........
",
..., ..........
..
,,
..-- _.. _-,- , ..
..,••,"-' ....,,_Zl'.........

~_

~

of Ihm <'On..... I
ppono,f
"nu;;!UlU" lill"l ~ I 1m......
dofail"... "" Ih .. roof .' II,~ 001,· '"",1"..1
in .h~ buiJ.li"g (I'bolOOl 142. 143),

~

,,
,

n, II", IlI'O\'p

h..., ..·

'h..-" ..-as

Z "T'hr bt-t ........ plr- 01. ~.orr. ....bHl_
roof. ~-..n". ·U""lu...... Builo:long
19, ............ ~,600 ,..... from GZ, nil••'.,. •
llIuhian-b
iIdUl!t' Ib..... boo," .. ;,1., ~I.",·
I..,.... of faJu
oI-n<'d ;. n.....-.. '","n h.if

••

1 I....·."..., 01 1>1&.11 •

T.. o H.ml.1.... 01 ",ix...1 ......I-.."d

11>... nol
roof••

119>

-

"". I'"",d '" h..,I'IL"""'1",.. "err ... ".f""",~

..:"h ......T .,.,,,,rel...'.11_ ..".1 1I...."y.IN'l.........,;:
~nl""". a'l<l hH.Olll. Thr onl,· I"" of tboo """

Bu"""""

---

"''''f

trill ~:<.mvl~ ",f tl"s .-o"'I""'''~ tn'" of ',~ ~
.. .." B,,:ltlillil Z7 (Fig ::''21. loral...1 ~,.~
lrom GZ Th", ..-.,. • Ii,' lOt)· ofIi...
..

• ..".. 11 .......'........ I....--,...~ hollk/lU..... III III~
~p ..... "'" ,h,..I..1 1ll1", 1.. 0 I.'P""', ,I I mult,_I~ oa;.-.. ....,Iollt¥' of lH'alt>-ll... I.,,"I~c ,1""'P '
19 • and ! I.....,np.-.,Or:" .... Io_roof
.....'P' BuildUl!t:!9
(\' 8u~ I~, ~-IgIl'" H ......1..1 3..;00 f .
,
GZ, • .,. • 1J.r......10fY offi..- b,,,lo:li,,,,. "'f .......
_u·
,nUloo••n lhat ......1 in'M t-ru ...1,.;t.t....
n.,. .,"""...,,) <lama,:'!' -uft".....t "&$ all due to
w..." 1 _ t..1 ot t.... f.,lu of • 3-1001
,....pr olI.nd 11M- .....-t,,'l' of tl
roollH'am~
Itl;,

1\0-

... Ihrc U"'''',.1

...,,,.,,,,,,.110,'11,,,

,...,,,Im,h"'''

J'<>'-U'" ".' 1>0'1 JIO"",bl,

~I'taoo

l\

,·"1"",,,. K",I "KII. 10 Inll '" "1'1"...01'."','1.1.......
I" th,. ncll"". ""I""",. ",,,I ,,"II, " • '''''1 ..
K".I roo' .....'" a"d f"""d"I''''''" "eco' ,"'"
f,...,!,,,
'l',,",t
,~ I"""'ilol,· IhRI .om,' of II ... ",I"'r fK.IL"..... I
""II. rolu"'''.•,,,1 Il'mlrc "'aeh ",.". ,.• ,""~"
,Io~ f.n r>f II,,, 10,·.,".,· !UK'" or ""','rrl :""<1

....
..
,.,

S<-rio<l-

~

,"'..

}l-",e

Son"\I'

Total

T,~.j

,,~

("'\0.1

~'.-

II~

'"

-

-..

\1_'

,-,

"lIb'

\I.d'••"

, ,,'"'"

.
lW

••

.. ....,
)

•.-u.n ,,,,,,,.-:r ,y'"

...,......
..... _
..

\\

j q.: ~E1'C
_C
...J
,

-_ItO
~.

.'I

c

.-OC""'-'->

~

~-"

... ...

5«'"'' .....
o
'Z
"

jl[§Jl\'iJ~
i
tll •

'I : .' ' j
!
i

~ 4~

... "'I'

,.'
'00

,•

...J

-

i

,

_.-

-"

,_ ..-

. ...._....

..•

'" ...,,..,It

,.........

,.

,
"

==.. .

..
•• ~~ ,"It.,'''_

..

,

~"...-

HeTIOt<

.

-- .....-

;

r·r

• •

,

L

-'

..•

..._ .." -.

_.
....

.,

",

"

---

..-

..'... "

-

---L\

"---"'--"

. . . _ ...'T.("<......... ~.
,.. OU"OO""'

.(CTlOOl

-.-...

-o

I; .'Ln,
,\ III11
~.\

..

, ,,,

fY",Ul ••"

-

"

nell"" ••

,

.

.

......" < ..

.....

_1.'\__'Uj
:\ \II
.
... .
..-

u". sTuft..,; ~

Z'JIlOlNGS ',... 5.6.a1~"
..._ " ,

,IU&II

"""""-'"

.

,

.

=.

1 .... "_

,

"

,
,
,
,

.,

.,

,,

r,

....."'-

.I

,

1 ,,

.'

'0

"'M •• · . · '

-

Ff<·

--

I- i r

J

~--

_._.

r' -

,
I

~-

I

-~
,~

,.

--

... ....
-,

.,

~

T

'f"'

_ _ ... 0

_.

F..,....:~;

C I:

l•

i•

e'

-__--

,

.........ol....-. _'101ACf
""'-',, "-..".-.

~

~

.,,, "

~

"",...-".-

_.

,

..-_-.

"

-<

_......-- . _..._._.............. ..........-'
...
-......_".......,,_. ........,-_
-" ......
-'.....

't'

,,-

~<

'"

_.-.,-

_--.

....... ,....

"

.•

.. .. .-,-_.

..:'~,
.,. ,......
It:~~~~,J=~-!-:sJt;.,';·

---- ----

f 1f

I"

...... .....

..,.."""~_.--

_.--

", ,

. . . . .oM

.. r_·'

II

, I

• •

II I

._.._.... .. .•
I

,,
I

"

r

~

,

....... _.

--~

., I_moe: _ _•

u.1

lllJU)INGSII~.,I::..GIl(lI.l'

._,.....,.,.
..."",

Of

,..." "

"

'"

-

If""_ . - 1IlO"'O
~'1"

.....- "

.....--

ai' .. 0\7~ . ....... "",,,.
..oj'
, II- I'> -,
,.,""'" ..' ... .I
,:1
~

,."

1

,

~

.~~;;;
I -Il'u:.:·f~: J

..

. ....
I

.il..'>~'~'_:~--------A •.• "'~

.

,

~( .
-- '.

-

j

1- ,
r,..

.

~.--"

T

-

. .

.,,,-

::jc. "':.'\;:i}~"J:>

_."....

•••

...
-.
. _.
;l ~:;::. . - J

b

::

", .•

'"'' ,ro..,:~ ..,

-...-017

--

BUILDINGS

17,19,22 8oll

GROUP 26

~

,"

-... :

._-

"IiI~""

'-. 111
- --'
..

-

-- .

'-.:J.....

.

":,.. ~
.,
·~o
••
. .

'

I '.1.,.._

IllIIltlllllllllttlltli

_.,...

-"

Ii:::::'

......

y'"
rot''''

~
.....L_
·

.........

T

-c+-


--'+•

- ..

--+"
----?-t-°,

....... -.,.-

'If2< ~"_:
.... ' "._,

:1

• ~,,\_

,• ~......
." "

" ••'1;."

-.;~,..~
~

.

,-~


-"

..u . . .-.

J

-._

"

u...

l--- .~ ......

.

.. ..
•• .. .
., ..
.' ..

.,

"'--

0'

oe,,_

_.-.

-""--

.

• u ..

-- .

-.._-

--

~.
.,
.j3

• e .. ~

II

-

.....e"'" .....

r'-" .....L

:lIr

""

~

...

... Fl._ ......

ur~C1C

BUILDINGS

_I

""PCII:IU-_·

SUIt'!'

_
..
--

_.------ _.-- --_.-

,.,..··0.....':.",

26.:;:: U

.......SA<" _

'Os

"~"

.".
""'''- ......- .. ......
"=

~

-. ITU -..

.

=

"" eo

,,"

.

,.".,.

...

.. '"e- ",," ...

>'C" "

,,,

•,, f ~

.-

'I

I ~i

1Y;~l'i
1 •

I

~.;

I

I

U-UJ

J

j

L...

1

~

r.< ...... _

---------------1 . .,. -

~
-

~:'~ ~.'.--,.~"'-., :, .'~: -"l1I"

....... _...

b

--..
......

........, .."

KC._

.,-,--._. -_._-

...0_.

--

.

~==..2:

I,. -...

~.~

8

•·

"'... •

_.
or....

.

-

r~

I

__

J
·..._TO
....

.

~.

GROUP 26- CUOL.
"".~ 29

'"0

.61

v

""

.....

_....

!)AMAGt; M,·AI.VSIS

troo........to}' ',II f,,',
T"••I ..... l\,OIlIl"'I".r~ f,,<,'
\ mnl:wr "f II....... 2
t:"-r
.. r",'1
I>,"",,,,,,,,,,'

(;"",,,<1

{JO

j ..;00

h~'Il'h.

\[Mln

..Ill....'

r."''''l' Zij,
1J,"1dllllt

1

i,,,,,w (D)
(' .., \ ';..

1!,"I, I"l[ iVlll·:. !""ef
~",·d.,,"'r.c,,"o,,:
(;ro",,,l z,'ro' 1,:.00 r,·,,1.

~,

r1"nh""

"'n.

O"~"I'd"~V' Fo""d"

f..·'

III 1""1

,- -

I."""",

t'_,_

""......
-" -,-

.~
,~

".ood. ,.'ffl

Rool C'.......,.IM iron

T..-.

COli".....,. "orood, "~IH'I

~lIoor

1'1'"

\\ ......,.. ::-tH!-..II
Reaoasb

'00

'00
0
0

'00

, ,,
30
,, '00"
'00

'00

..;.......... R.."I","", ...-...-1..
11.1_· K..nl........l ('OR<"rt" ..
E..
C'OtfUP'M'ron

.·0.....
u-r-...-.o-

0

,~

t-""...

'"~

,~.

I~"ptluo, <II,~

e•....,

,.

Firt' .n,l hl&$'

Bl.~1

Strue·

r_''''''';''''

Wood

.n,1 flrt'_

hI._.
[),obns. _

tnl~
• .

1"'11It'<I

.n'...., r.d..1 ..... ;
.l'hOIO'< ,tiD ."d 90' IlIai

\\ oocl ool""u\lI IJw-no.d
columns lall"'l..... ;

Firt' .nd

"0".10

l'holQl!lil ~

('(JI'l'\lllat...1 ;ron
~~I ...I

(".........1...1

r".t ....,r

Con(J'('I"

Blast

14; PholOoi $5, ~9. and 90.

on carlh ,,6

f,:::;-....·

--

, '00,
,
", ,
..,, '00,
,
"

'00

('ont.... lt p,tr.l c ·

E<1"'"'" ..all. Com,gatM

tron

'('0

llI..t
00

.......... <Io.".anI
.all ....anI I'Ml.o

00

......

F-'re~ ...

Ground

I.fI'I)

r

u.al uoIlarr lalM.
82

\

1..;00 fool,

---

1,500 fl'<'l.
COWOrn<11<>n

;;,rue-

'"~.
,~

-"
~ ('~... t.-d iron

..'",,
.,
,

-:>t,..L

,,
",
'00
""
'00

llIast.
___ .10.
_do_

D"loris

1lI".1 ~ ~
_.10
tlo_

C....... l'ltN ••
1'10010'1

-,.
~

, ,
'00

'00

30

,-

"="
.
0

mw

,00.

T_Ibrw:t"'lI...n1·~

00

('~lUlIl" ."0.... .,..,... NiI._
Mdt- lAiItd lD-nrd. l'Io<M

,

to 9,;.

"

om••,

100
100
W

,10_
,10.
,10.

100 p"rn'lll ., nord, ..",I; ,·...... "1 _Ib """.

102

_
~

WH,btr

F,re classificalion: X.

Ground~:

to:!
I'botoo'l!..':: ~

...... "

8..,
00
00

Ckt:upaoty lI..t
Buikllftj; type: ~lnl

Building Xo. 2.
Oceupa""..: "·ound,...
~I;lding !J'P": SI...-f frame (82).

Euc briPl 3. I_
ll........1_ 101H1.

...

WfIII """'-...

Groul':!6
BuiJdlllJ '\0.•

Group 26.

".rt'

I~ .......

DAMAGE ASALrSIS

DAMAGE ANALYSIS
1>uamIioot. 212 b,. SO IH1.
G........r ...... alft: 16.000 ..... rt' f....
~otaI alft' 16.000 ...
f"'l
XllIIll- oIl1oon 1

.....

(

,~

-" ......"

....... SVd oa.Jt.- ..
C...... C'Tf,t.c, lalhes, milhnl!

81••1 a·,~· 6",.

1Iu"",.
.~

'"

..;;..... 15;

l)A~tAGt: ANA-USlS
(;ro"~ ~G_

lIuil<llllJ> No.5.
Occup."ry: Not know".
nuildin!: tl'llf': Stc,·l .IId "'00<1 fA

F,'" d_ilic.tion: C.

2.3).

Croulld zo-ro: l,IlOQ r....·1.

...

r_ _

,

.~

1-

-"

,
'00,
.,,
,,

,
".
,
". ,,

RooI C.,mIPlod ......

TN-- 'e.... _1M! ...od
~~i....I

t¥or<t " - ' Ii.............. _ I t '
.---.,_ K.. ~ .-note

t:._ ......
C._,. "<>I

('","""tl'd ,.....

\\,...... ""I...........

k_a

c._

~
~

'00
'00

,

~",Ioo,<Jf"'"

Ill"",
do.

Photo 97

.do.

...

,1'0" ____

c-;::r_~

1'~ Slft'l

Blast. __
do.

l·prool~1.

do.

f

......, t:,rth
R.",forrffl ('Oncret"_
r~.alb Cormg.'.... iron. ___
~. Stftl&U!',- - ---_ •. _--

rt4 ....

r.....10 cranea----- .-----.. --_
_
~
_ .......

0

'00
'00

'00

,,

0
0

'00
'00

'00

0

... """'-- ....
do
do

0

00

0

--r_

, ...

,,_\

,
__ do.

.

.

r ......

do. __
Blast a'ld dobnr.

Build,,,g coIlap6E'd in .llQuth...~w,rt... diftt1_·

'lprl'
15. . . . . . . . . .
-

DAMAGE A~AL1'SIS
~ I~~,. 6.i

tr-d ..... _ ,

T..... _

fftt.

10,000 "I"""

10.000 "lUTe

S.-.r" .....· I

E.on~1 ~~
)It... ~ :

,~.

G""'Il 26.

'HI.

Buildmg :\"0. 6.

()a,u.,.ncy: KOI kno.rn.
Building type: Su,d frame (82).
Fire d-..i6eation: :So

.....
101M

Ground zero: 1,700 r""t.

, ,
""''''', ,,,
,, ,
"
100

00

'00
'00

Blast. __
do._
._ do__

Illut: t:p~t";l.
do••
.do

_

Debris and blut.

r..-

~

IH b}' 66 feel.
&18

lI ..f~ ~UA", f~"

I"~SI JqUA",
oIlloon· I.
Eo.. .,.;pl· 30 f~.

T
\

.w.a......-:

reel.

10 feet.

~~l~i,,:~
c...... Slffi

, '00,
,

'00

o

o
o

o

'00
'00

,.
->

o

10

>&,

o

'"

--81..1.
...do.
.do

." .do

.do
Wl'f,Ih<t"•••

IM~IAG.: AN"USIS
Gnl"l'

~'ti,

ll"il<lon~ ;o;o.!.l.

O'T"I"""')': FmuHlry.

lIuil, ing 1.·1.... '. St~,.IJn'''It. (ltl).

rirt ,·h".,,,Il'·KI,nu, !\.

Ground

.~ro'

Z,H10 f"N

('<0'"""''''''''

Rool (''''"'Pltd ,.....
n - ,Hi

Column> N...-l

.-Lt<t

lIoor C_~.i-t uochH on
....-th.
~
f_
_ t_- ( ' ~ Jl"f"f ~_ uy
2 ..... r~1

UtM.or
If"

('oa_1>

,, '00
, '00"
, ,
,
'00

,,

.u. Conuptod trOO
Nod""'.
.-c..- aaoJ..-dUM 1‫סס‬lo.

"

Blast

do~
~d.

0

rorruj.. . uod iro"

r,:;:. .
aool

''00
'00

:'1...-1
:;l.,d

, 6ill~hro'''·'''I~on ....nh
r~;>('Ort<"rt'l~ pi... rs

BlasI

f

_ 1...11.

('orrupt ....

~=, Su.·l ...h

__ do., .. _
'00 ..
00.
...
'00 ____
WeaIMr
_
'00

0
0
0
0
0

'TOn

r.''''''' I',pu'l'

.-lJ""' H, PholOf 100 .00102.

R-.b

'00

0
0
0
0

'00
'00

;:;

Ill.-t

do
do

C........ bron lIt_to~ ....
1.... I~f'"" . . . -.:

.""

do
do

s.-...,~

DAMAGE A~AUSIS

DAMACE AN"AUSIS
0 - lI3h.:r41ffo!'t.
G.-.d.Ioor,..... 41.1() tqlW'f' fHi
Tow,",",- ~.MOIq"'~ffo.l

Group '!G.
Building So. 10.\.

o.x-..a~"'1": 1\01 kno.."n

Building i,"Pf-: St~1 r...m.. (0),
fi ...... las;;iIi.,.lion: N.
Ground uro: 2.800 1...,1.

S_b.rotlloor'f I

Eo
)1

htiPt

~1ftt .......

UOIII.

10 fl'fl.

-

z

,~~

iilnor- Supo<.
,......

lirial

(PO"

(......

_)

-0)

----'
o '00

'00
'00

81..,,1-

,
0 ..

,o

_

do

do

_

,\11 coIumOls strurlU ..U.. ' "
agMI.
lluildil'JI:
!K>uth. l'holO< 103 1_-

Irl:.......

107.
Ili~,·_·

do"_'00 '00 _____ do__ ••
••"',.... 10 ond 17; ]'ho,OlI 103 lhrough 107.

'00

o

Comoga'l'<1 iroll
,koor.
_
i'l~ .. _

CI,rool..<t

tlll

Il• 1'1....1

.-

floor- • 0

O'aItb.

. <>-

00

'00
~

I

o

"''' I"" COllere'.. Oil

,

'00

_

llr"'".k., .·ig".... 17'1'10010;\10' 109 8ud 110.

,

"

.\.11,...- ""I _ "'GfU'd.
('010"'" f.t1rd I. ,n'~

o
o

,o '00,
,o '00
'00

rf:~"tio~' CO'''·...I.. I'irr·~ _

I I : "all~' Corr"ll"MI...1 iron.
t'", " .., St lllll,h_
10"1. 3
ll...

<-

'''''''00 10.- tm.,.l I1g

mao',I<>
llral....r ... _

--

I)AJ\UC.: ANALYSIS

O,.m'!> %

lluihhull" No. ,1 Ill.

o."-"I'"""y'

.

C'ut"'KII.

SWnll(e

Uuil.ling" ~Yl"':. SIet:I, f....llle (R'l).
Fi .... cl..... ifica''''n: N.

Oroll",l zero: 3.300 feel.

--_., ..-.,....
'""'
,~

~--

o

..n'"

' Sl...l •• __
' 5-• ...clW roD<T'1e

f~ioe; C _ e pion.
E11...........n.. COInIPI...t lNCl.
C'onlell(o..; 2

<fUItII:

,00

'00

o

o0

0

0

B'"
.• do__ •

'00

0

Ofl

0
0
100
0
0
O--'_ _~

G......t ...... uN.; "19.500 tq....,. ,.....

Building

:\1. . fto.n.uoa 10 I"".

T

' ,68

tqu&n'

Eo.., "",,,I 18

lole. ...... tion: 10

r....t.

,~

'00

fi,. lloor. ~ i""hN ....l<nl. on

0

0

fOllntloloOn C~U' pim
. : ' _ ...oll, Conugtltd;;oo "".
\\,ncJ,oq; StM"*",
.-.-.

0
0

O. "...•..
100 Illas, •••

Cou!o'nt.

0

101) __ ••• <10 •••

-

100

---

...

Strue- 5<1"""•

o
'00
o

I,OOO-kiln"olt_.mp.~;·
l.. ndOl'1QH.ndl"'''th~...

.Iu<

fHI.

I

----,-'

..rtL.

0

r...,t,

~

CtI1Wn1l St..!•....

0

32 by N r.... 1.

....-

T _ See.C._ .•.

'00
'00

ol Boon: I.

S

--~----~----

Roof Comapu.:lIlOfl ••. ,

0

0
0
0

do .

Gr.-Illoor _ : 768 square f...,t.

11'~: Sl~

f..me (Ill).
•• ~ d-ssiliCIIlton: 1\.
Ground uro: 3,.00 r.... t.

rH'!.

0

BIu<

DAMAGE A~AUSI5
~-

Oa:up.ney: Foundry.

ToW"""
I'.soo I"I..... f.."
:\_ _ 01 .......

0
0

~

Group 26.
Building :\0. lie.

0 . - , 300 b.. 1\.S IH1.

'00

0

'00

:c__

DAMAGE AXALYSIS

[00... ""PI ~1

'-

,~

Roof C......,.ltd ......
~N"'L ..

Col
.-

---

~.

,~.

o

RlUI

.. __ .do __

o

0 •.• _.<10__

--;;::;;;;-;;::~~::~~!.---l
__L
R~matb: ~i(\l'" Ii; Ph010i III ."d \12.

'"

-

~Rf'U~~ rolle~le

_
O;010rt... 1.

Coluu"os lUll plu. or ....
3 ferl 10 lIOulto.

tWII III ",,"'lo""-'<looll,,"'I('______
FOIod~ Remlo/'('.... COIIC,..,t"_____
EJ.1nIot I0Il KNnloreed 0011"""'1"____

II,., .~It R.. ",ro~l concret"--_

Dlut ,,"~II Illn,..n lOP

JL~'~"~"~;'~":":'~"'~·_-

IW ....

-----

r-;-

,r.,.,1 WlI,
1
"''1 b .• t .... nsfor"'''nl, 9 oil cit~ ere.

C"'l"'~,

~.=J
1-----1
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
100
10

W('tullrr.

.• •

~--:------'-~--'---

lIld

I~'rlrko:

\\'00<1 Ill."k lind dirt blM! ,...11.-2 .id..-tOulh .1Id

"0

,,'HI

I),uu<a:

D"MAGI .&III.....

ANAI."SIS

~

(;1"0"1' :!II
l l . . - _ 1.\1.11>' eJ ~.,'
(
llb......... '.7,..""'l
T .oJ.,... '.1311 ........... , ,
:-.: 1 ,01 ........ ,
•::.
""', !\'..-I
"

,_

IIlf...,t

.-

...
e_ -....
R,,",

("-.,..t_

T_

--

Y-..... ....,

......
.......,-

J. ........ _ , , , on

( " - , . . . . . ! by!

£1_ .....

I'......,..,..t_

w............ -.11

("-"

r........ "!......·"

11",1.11"11 "" 1:1
()o~'''I'.'''·r: 1'.lIP..,
11",1.1"'1: "'IM" :'1 ,1

~ r....l

f, .... ~1."'''1i''''IIO

:.;

oJ"'I'

~"'.II

GI'OlIlld......

Om"II,1 ..'r<) 3,500 r....'

,-

..-,-

", Z
-" -'
0
'00
'00

..
0
0

"

'00
0
0

('.81..1
do
d.

0

do

0

do

'00
'00
0

do
do_
do__

UUlldlllll romplrlrl ..

Onnll.......t

l'hot·
... III ...

...

,~

c_

• "'-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K.."f()ft"t'<l ...,'..:-....1.. _
K..""<>I'N'I1 <'0,..:-...1.. _
........ Kroll'.......... <'0'.......1..
~ . ...,..., K.." •.,......l ("On<""'ll'
~I K..."f.,......1 <'011<'''''''

y..,.."",

~,_

"'oprr,

'--,

Il.....r-I ...,.......14·

Rt'tI\f(ln"foli

('OrK'.... t

..

w-r-u1b Knnf~ ~"""""I"_.......an. 1.£lh .nd pl..l""_

r_ P\ai''''

.~-..t""~

a-rb- t-.,:une

no

'
.

,,-

t_,.....-

10 iIOlIlh
II;';

........

't

R.''''''
-......
~('

rr."", (Ill r",,,,,1ry

1-1. 1"I1010iI Ill'>

.nd

0
0
0
0
0
0

• So.
"

'00
'00

119

Iii

do
do

~

-......

'--'=.......
..........

s ...

OAMAG.: ANAUSIS

Groul' 2(1.
l\u,ldi"l': Ko. 15.
o«"panq:
~ t
Uuil<liug 1\',,,,,. S\(~'JJnu"e (ll'li."K "'Op
Fire dailll,r.c8!10n, 1\.
Ground ~ero: 3,ioo fl!t·t.

A",,,-.I'''I: ."d ..

<-<-

Hoot C......,pI.,.J
~SI""
lIoor:

,~

Coonfl~

...........,_ s,.-l foow>r"

t:>._..an.

CGn1lJIItl'd '""'
W.-..- 5l.... ~

Coalftll> <.raDr< _••

0

c._

~
~

'" ""
"
", .00
'00
,
0

'nlG,

Col....... l'I....
.¥~

_...
,

".--

0
0
0
0

0

'00

Bl~t

.-

._ do
.do.•.

lural

I~·

0

100

-"
f---I-lluildiuJ colla,'-.l to
I'hoto 120.
IOIr\lo

[Hbri;I. __ .-

BI..I-. ____
.do•• _

.00
.00

f::'"o~. COllCrtlf'. - -, - - ' ,...lIJ: CorrugalM Iron •

.. ·-1

1

_.do___ •• ____

.. - ... ----'

corropt..d iron
I::'" 5t,<;l.•f
51.......•·
C~ t:arth---.

De",il".l by
lortion.

bui1di~

."iI;u,... 18; PboIQ 12ll.

~.=:"

"

e-tIIt-

Slf'd w.h.,

c..."""-----

~ ....

0
30
0

---

~.

f~·

_'f

-_.-.-

R..,.n.: ""If' .......... (it<k <Glb~; oren .,...nt lroi>! O. K.

0.- ....

C_,nfdio<l

t>-rtJ>lIow, of ""-..

0
0
0
0

C_

BlaM ___
.00._

-

.do..

, , .....
.........
"
.00
.00

",-,,,,,-

: Figure 18: Photo I'll.
DAMAGE ANALYSIS
Buildw,: Xo I,

~pelll'Y FllfI ........... f _ .......
"" 1$.

ll.uildiDJ

Iypt

'1-ioI ....1nI1

FI"'~~-X

Ground

172

UfO:

3,100 f",,-

~

IJA,MAG~: ANAI,YSIS
Oroul' :w
11,,,I.li"l( ,"" IS.
O..elll""""·· n",I,'''''.
u\,il,Ii"1; i~'IM' SI,,,,I.t,,.,,,,. (Il).

F'r<' ,·lfl",I"·lI""'" N

Orou",1

~"ro:

:1,900 I.... !

---

lJon'u'

'0

R......

'"

('"""",1<',,1 '"'"

T . - .........

'"

Col....... " .....

0
0
0
0
0

r""' ......

R~ ............. t..
~I R.... Io<fflI ............."
••~_ RI'Ulfo<n'd.--n'!·
EJ,...... .-.II.. e......'.........
\\ ........ --t..... <&.h

e...,~

('_11'01-0
~

"!Ill,.....,t

..... "!u'pa!ftU

H"

mao'.w.

"

Ikb....

0
0

0
0

'00
'00

"

d.

o
o
o
o
o
o

Bell' I
125.

o
o

Blast

d.

l)ph,;,;

o
o

o
o
o
o

30

'00

...,.
..",,~~;

JitonIorb; .::.rlhqu.k.... n'Sist.nt rongtnll:tN:>lI.

l'taoto

I~

DAMAGE A:"1AUSIS

R....t. .-",,",20~Pbot"'12~.OO In.
DAMAGE "SAUSIS

1>_

c

TouJ

1l'f1
31.000"'1"'-"'1....1.
31.000 011-'" 1l'f1

~,,"""oIloor<

r..•• ltftPt
~I ..II .....

~7

'*'

O";u~,l<"y:

---...

,,_.,
-"

c._

.

,~-

CornlplM ""OIl

0
0

•'''''1Ioor ('.........,..

~' CorTUjIa«'d ,ron
• S,Hl ....,
('::.:.... 1 180-,...., on"..; I 'GoIOll

rLo 11"'1 ....
1131

---

no-

3

R

FOrtrillg<

FiN' e~iliClltN:>ll: :\".
Ground uro: 3,900 r.... 1.

111M
10 ff"ti

T_:it"",
c___
......

128.1.10,

11t,.,-~·

Bu,Id"",; ,qW': 51....1 Inlllll' (BI).

I

,-Roof

Group 26.
Building :\"0. 19_

l:>r

0
0
0
0

'00
0
0
0

m....1

!'llol~

II. E. hom b
blll~' .
-

'00 nlll~1
'00 __ ._ do._
0

".1 rue! '0"; ,"'"." ,11I'Ugo only.
IH

122 .nd 12.

\'hOI08 126, 128.•nd 1:1'

~..,

pllo!o 128.
1'1oQI08 127 lind 131

o

o
o
o
o
o

o

100

o
o
o
o
o

o

mll>1

,--

0-

'

Hoof ('......,..1"""

~ ....
("oIq_ ~....I
FIf'I Io>or

Tro

r..u
F_"'I... K~""''''''I~
.:"...... ....n. CO<1UP'od '"'"
W·~ Wood ......
C_,""'t> f...,......;o~~ .....1lI'

C._

~

,,,,,.

....
-" -"
,," '00
""
,.~

Blast
.do
.do
Blast
,10_
D~b"''--_.

;

,.m

Stn~

C....... pt.,d iron. _~_

Photo 132

0

" '00"
"" '000
0

'"-'
.....
'-'
-" -<>

C_,,·..,iotl

~: 5t~n;;~'-~r';';;t..
~ , Rr,nforH'<l rone...l ..
r.~,"'" K..",fortl'll ....".....1... -r............ aeinrorrtd roue..."'_

.-

.

~51~.-I'-·- -~.:.u..b
n.. __

Hr....u .-~ 18 - ' 19; Photo I".

r"",,hng .....

.~

0

"

80
0
0
80

0
0

80
0
0

(

.....

51...!
rn~,

0 ....

'"" ....,
'''''
"
0

do
.do

DAMA.GE ,,-SALlSIS

Group 26.
Building :\0. 23.
f.le.,uP'!":,,y: IIN''Y ",uhin.. shop. elup,..,.
DlumtlOnS.

Building ~Y1)<':. Sled .frsme (81).
Fi~ dusi&allOn: :-.0.
Grouod Rf'l): >1,100 f...,1.

-.-F.-.-on ......... _.... .-.
-u. wall Woono ..

~ f . - ....

"""-

_

.....

DAMAGE ASAUSIS

0.0-'

.wo by 45 f~l.

c..-llloor .'", 1,800 "'luare f~t.
T_

-

1,soo"'lu.,.ef~l.

S
oIlIoon: I.
£an lotichl' !t ftel.

}Ira ,,""UIOD: 10

f~l.

,

""'-

... '"-'.......

o-

C-

,~

"'-

-" -'I
Roof ('''"''Plod II'Oa
T"..., St«I . ____ •• _••

C""-

"
'"

...

'00

o

--.I
·';KU," 18

100

B1ast __ ••. _••

0

.do __

0

.do __

0

I_

Cat>wd _111,_ .....·;....,..
pltd .1 ~..... f'ho&of
I &Dol 1.....

10

0

Bl..st .. ~_..

0

5

W"alh;r__ ~_:_::

g :: [-.__ .10••
- __ . .10

'"d 19-. Photo. 134,135,13(;,137, alld
l,(j

rplunM'd
Flld ... t11 01 ,..,nJornod .....
·l'ft'\ •. ~01...........,c
C'O~• ..,d ron"IPl.d lI'OII.

.:
._.

n8.

Itolll ar ka'. •' igu", 20;

Pholo~ 13S ~nd I~O.

11'1'

.,-,.'"

~

-"

,,•
,,,

,00

r

~

t':i.

l~", ....

~,-

~

,'"-

of"""

nl..t

,00

,•
",
"

'-"

~ Mrfl-·

1~ Sll'tl .• '

r_

....,;, !J..,,,,,h "''''lo~1 oon""it~.
....~ llo<JI"' .....""h .... inlo~l oon~t""'ft~l.
n-<I
......... 5-lrM'b .....lllfo~ oon-

{

Bj.,.,
-__ ._00 __

........ "'' ' '-

..... /IoOr' :;..i""h ....inforftd ron-

DAMAGE A:'iALYSIS
~. e:..'O b~ <;0 f<f1
G.............. """"' ·49 IlOO "'IlI&f'l' fft'.
Total""""' ., '(llhqll&f'l' Iftl
:.,;..0...01 .... :!

E ~

.\1

_"",,I.,H,

Group 26.
Building 1'00. 26.
OttuP-IKy: ~t.chine ..hop; t"'J'f'do-.w,
Building tvpi': ~lult;"IOI'T (~'21_
Fire t ..... ~lion: .\1: rOOl C, rema.... "
Ground uro: ".300 f....1.

'. U Iff'!

' - , 1(1 fft'I

I'WOI lIoor: Rtmlort"l'<1 rone....'" On

r_-

=~ RtIDI~ roncnt~

u -..,.n,

fi-'lK'h n'inforftd ron-

bItInW ....1];; IAlh
~toI'lot .... ,~.
...... Stfll'l ...~h_

Wood_.

,

..

(I
(I,

'00

o

i

20
(I

plaster;

""• ••
• •
• •
•,

••

.do.

_
do__

Deb.'"

..

_

1_ ---.__

_

..

100

100

.. ....

'00
60

50

Fire an<l blast_._
<10

81,sl

.

.

_

D".,ilcd .",Ido. n.

~..

'KU~:!l: 1'1'0101139 alld IH.

,ra

..

lllL.l
• ....,

. __ Photo 1311.

__ .do

,-

,~.

Fi.... and 1,,1...1. __

'00

,
,,
,,

1t''''''RJ

100

."d

7Z-

". •

,~

4...... h ...."'10..,....1 ror~ .... te

_.10

Ot-bris __

'00

."~

C-' ....'500

I'Y

l-........1~

............

DAMAGE ANALYSIS
O.nup 26.

Building No. 28.
OM-lIpaDt'r: llnknO"II.
Building 1."1"" :\lultL.I Ury

(El).
Fire c!a'Olilie"tion, It.

' .... ;1110.(""1

Ground zero: 4,700 fect.

...

, ........

0",.,,,,<100 11

~,

-"

,~.

T'-'; ~I
o~tr 13 p".....nl I)f
hoIiId....
- f(lf'l'f<1
C.tu- I.... b.< l'-tl>th ......

~lIoor- 6-<Dr!l ...... fortO"l

('(lO-

.~;:w......, Kftllfomo'<l ('(lOtf1'lt
...an. ........... ......Iorn'<!
hll~...n. Kttnf"""",, .-.me

-.....

t:..lftieoo

"

l\ood -.It

,
'CO
,
,
,,
,,

,.~

,~.

~"

Roof R.. o........' ...,.,.....It. " POO"
....u ~l"" '""', 13 p"m'fI1

-- ..-

",

,
,
,,
,

'00

»tast _

.do

~
fPC (Io>or'

00

0

R... nfo.......1 roncre'"

""

0
0

"

0
0
'00

UIIIIl-

~

R,,",fol'ffti "<,me,..,.t,, - R~lIror«d ro"......I..

...i",

........ \\0001

r......"
8last. _

,;asI, ____ . • -. 3 ' ....nlmg U&M-<. _.-

00
0
0

'-

,

ror«d....."c,...tc lreh

.... 'AARt,nro~l <."OM...tt

'""---

~.

,~.

OJ..,
do
do

~, ftIIIapood ......,

,...

r..-~ of " " - .......
~ PIoMo H~ ISZ

.do
do.
.do.

,

R.-rb Fi$!u ...... 23, 24; PhoIOS 1-44, 14';, 14~, Ifll. lSI. Ia:!...... I~,
DAMAGE A:O;AUSIS
~ : 000 by:.o

BlIikIinl; :-00_ 30

' '<'1.

0mIJ>U>lT: )" ........

Go.-! IIoor .,..., 2.>.000 !lqUI..... I""t.
T.worM: 2.>,000 6q1l.... r....l.

Build..., ",ypt: ~;(l.<-""_"'k

(81'.

~ ....... ollloo"':

I.
£... Iofitdol: 23 1....1.

-"

w.... fttnllOD:

'-1n~1":R

Ground zno 4,000 !He.

101tf't.

'00

"oo
"

'00

'"'

o nI»l .. -.. -

o ... do..
l)~lNu.•• o

;)0

o

BI...I •••• -

lOO ••

'do.

o ._ ... 00 .•..

,so

...m.-

f_'--

,.'"'

.... t\K"

-"

c.......

00

0

r~ ......· K~ ~Ir
r....I ....' K.....orft<l ~r

00

-"
K~

'-,....... ......,<)I'M'tl............ r

okb .. lZ- by lIHnrh .... n1~"llII
1
IZ. by3f)-inrb """I........

-

£>;t..-..u.

II). by rroDdl ... ,nfGn'of<l .........lr.
\\.........
\\'00<I.w.
C__ I>
(BIll'
Tn~

)laduM toOio _

0

"

0

'"

'00

c._

~.

,00

,~

,~-

0

0
0
0

l~rlp, ..... '(.-......

1l1..s1

conal"""'''

l'bol Oil 1.>1

an, 158

d,

-

o
'00

I'holO I;;";.

,10_
B1..s1
do•••

o
o
0-

1'1'010 156

-"
o
o

__ do
'00 ____ do___
0 _____ do__
0

00

o

~o

o

o
'00

o

ar-ri;;• •~onn' 23, 1'hot000l~ Ihrougb 158, ind""j'-r.

0 . - ' ';':;by3,;fH'l
1.900 1'1...... Iff(.

Gt--..l...........
l.tOOoq...,...lfott.
T~

;\:

&.~.

),Jail

oIl1oon,l,
:!3 frrl.
do11ol_ 10 frrl.

"'"PI

DAMAGE Al'"ALl'SIS
Group 26.
Building Xo. 3Z.
Ootupanc:,.: Boilrr hou"".
Buildmg iW: SI~1 lram..

.-In'du;;ilication: X.

Ground U'J'll:

-- ....
,-,
,~-

0

,~

'00
0
0

" ,
0
00
\\'ndo.. Slrd ~
C.... I.... U1: RotJ"", a:,d

c.~

..

n1..st ___ •
do __
__ do ___

l>.,brU

--

I'holo 1,,9.

--I

01-----__
o !lIast. ___

Norlh 8IUI .Olul, ...lII boo!)'
""uthwRI'I[ Ilv bWl .,...
Rud

~n .. _

lI.mark.· .';'''r$ Zl ~ 1'1'010 11>\1.

0
0

(I».

~,700 I~I.

""501_-

-" -"
00
0

Itrawt. r'!:"Tl' 23; Photo 160_

'00

"
'"

_.10 ___
!lI8st 8"" dehris_

w<'IIl

waif. j:O""

151l.

,.,

...
d,

" ' - <00

Shod,
Bla.t

do

",-,

.

PAIIAGI ANALYSIS

(I))

.,,.. _.,,,..
-"

"'....
.....,.

c_.....

~.

0

,

0
0
0
0

0
0
0
0

.'_ _1_ K....r~ ........... ,~[lttnor ...110 Ktilllom'd t<lO\tf\"lt
lattnor ..-an. Waod r....-. pI.b-

0
0
0

0
0
00

'""'"-uodoo-"

0
0

'00

'''''

K....r~

........ I'ft~

Col....... R....r~ ........... ,~

"-lCId tloor Kttllfomd

.o<>rft'1~-

r-.,.I floarc K"""""",,, l"OIlO'ftlt.
~I
uDdtr lIo«

Opm........

-""'"

NHI tMb
......., W...... ....t pWln

,-"

BWldt.ap

In

JOOd rood"..... ,

,.

c._

~

Il<ocriptl<>n of .......

BlasI. _

:'\ortlo and sou,h
dmnl,
Pilr1.Ptt.

_.-

Blasl ______ . ___

o
o
o
o
o
o
o
o

__ 00 _
_do •• _

.-or:u'" 21; I'boIO

161.

B-rt....

Figu~ 22;

100
0
0
0
100
100
0

Gtoo., 31

• no.. ~p of huil,lin!.", ,,-

si,u.,ro on Ihto
r ., • dislJIlK't
~mal<-l~' 4.000 f.... t <IOulh of GZ. 11 OOlJ'" IS bmldilll,'S .lId 1I rofll SIOr&g(' nrd.
IOIIllI'La" all'lI of al'l'l"Oximauh- 97000
....... r""11 .t l,.......aler lIortion of Ihe .buildin~
'

....... i1d~ or ,1... {·.. \';ami Ri

'S>

Diu!
do

Photos ISf.OO 16.'>.

It )li~1UIti Sled ."d Arlllll C.sli"l( Pl."1-

"'lNIf::.

OIut ••

0

aft'll .-......... poooI by tat. """"-'.-.....,.
.-bid! <'OO>\llUtM appl'llllJmlU't! ,..-1 II u..
10lJll plan........ BwIdWr~, , . ....tIl_1aM
o'...t-I lfaub", <nJttO 'Tht _ ...........
<OIln1'tt boJId~ ,~ 10' ~1aM ~
f _ aud
,,..., ~ . ....t .... putl>' ~
1Iilh a "
IN'!>-. 'Tht blIiIditoJ .......
["PH "fff' all foil"...

"......... .-oJ"""'~

_.--

-

,,,

••

,.,
", ,., ,....
...'"

,\2.3

....' ...
...

,.•

•,
••
"
"""
.."

T ..~

........;;11.130

,~

"","
"""
"

7:;!.l

1:l.~17

l:l. Jl7

U.07~
l. :;(I{I

II. 07~
I, IS'
II, too

.

)

1I.01lI

.

_.

t'" "' _,.._ ....i..l<lI1"'

"nb'

t.·"

B~ Ii
; I --.ptd .t"""um daRlap'.
b
I
~ and .,dong .\"f'f" >tnpl'fd: f..o m
tnon.~

Tbr otl.....,.... _1.....0......iIddll;'
X 1.8. , ...... II' _PUWd -lnorlurwI d.......
~
10 ~ ~ in odd.lI.... 10 hanag
aD 01'1'"
ud ......,u; I"ffPOw.d by bl.. t
I.. _ ....... I.... I
of
blaol ~......t 1M
I

-n,'

...r"""

..."pi..d '"'" .brlI
oil'"

<I"" ,

t'"

""'" to
btr<

,.k.- 'M ",a~

iItIppor'IlIl{:"

II (P'hoIo

17. '
~. no.

.............. to 'M """ I1"'Inlorn.d.......... bmW"" Bulld".- 10) toII lt'd of
_1IIlIl d--r 10 1.... oocIt<J ,
t........... Ull of I'" bWId"'-

C'O"""Bg

~.-

,.,.,
,
,,
,,
,

t;7

C.I\

"

C

....,......
.,

..

(.-.-.

;~

N

I

X
X

,
X
X

X

•••
••

",

,~

• Of

fl. 600

11.070

_0....'31

d. All 01 Ib....-ood.I...." ... build
I"rally dOlllag...:1 b,· bl.. l )'I~I~~....
from ,h""" ~'nJN"fl'S h.d '-n
1",""1g 0,,1,· Ih.. fo"rnIauoo .'01" It) .........
Ioealion.
•. Tb.. ooly~,·id~olfi,..,.- .. obu"""
f~ .1 Ihe .'f'S1 pC'Op<'n,· line 000 . . .
lim........-b~h "ll~h, h.,·~ bftn
IH>t' 51"",1",..,. Tb~ fi,.., was .hpII .;.. If
koo.-." origin.
j. Funl,e. inlom'alion about build"",.
group is 5100"-" III Phot... 166 throllgb 1,1 r
2';;.26. a"d 27. anti 0" Ihe dall1~....Jy._
folJ....-ing 1M fib"llrea.

n..r:

'O<1Dl'tl,"

--

LEGEND
IIAIIAG(

2O'.'!>b_ _.!I00~_-£,200FT.

'"

187

_.
I>-

..

~

~

~,

-

~

.. - .. - •.

~.,

,

-".,

,

"
>

,

,

• •

>

.....

i--._.

>

,
>

••

I


I

I

,

>

l
>>

~

0

..
"

,

11"-."

"

c,


I

!
~+--

+--

J

,

~
t

>

i

.....

I

.I" -- --- .-.,

.---.

,-...

m'

~"

--.

::!
>

j-~----L
~-

~

"""

'"

~

-~-

~

~

•I

1

""

!

:

t

;. -la

!

.../. "

---~­

"-'"

DAMAGB ANALYSIS
Oroul' 31.

n"U,hnlt Nu. I.

O<'~upan~y: ~mith .hUll \::;h~'II ...

Iluikliog "'p':: (A~.;l).
.';re cl_iJication: N,
Ground zero: 4.200 1''''1.

"'").

-'"~
,~.

-"

Itool Conurl..l_l.I,'lrflP"rl~..

,-

T_"'t~

.........

C~

"I .... ,

a.lll<'f'<l 1$ b! IS

r""t""'" COD<ft'tf .... ..-nll
•'--'1••,,, COD<ft'tf foot ....

.u.

£x1
\\

('omlP..... _lal

' ;\h1al taM

(' _1.>

rott.bk

~I!I

o~tna,

"",
""
,
"

"",
,
,

,
,

'00
'00

do

..

,

1i3,

BI~I

l'prool...l by 00'''''"

um,...

,

810"'11

, ,

o.r.

01_ out, oash aud I

..10.

10"'......

,~.

c_

, '00 ....,
,
'00
,, ,,
, '00

1\10"''' off.
('ril,pIMI ·.wl
'68.
All "'nt",,1
d"lortco..l

maot
do

.....

'
,"~.
~

""'"r

'00

0

0

'00

do
do

1lIB6t ,
do .

-,-

-......
Do
Do

......

IJo

...

Weall>«

oioop~. fit',

K-"> l'IocMoa 168, 169, and 1J'3: .'ip",~.

DAMAGE ANALYSIS

.,II...

Building Xo. 2.
Ottupaocy: lil1kno"'I1.

TDl.IIaIM: 3I6t tquano 1m
X. .bn 01 fIoon,. I
Ea -...pI l·nk_....
~h
"""I..., 10 fl'ft.

,--

Building IHJC: Wood (... m.. (D),
Fino cl....<sifiealion: C.
Ground "Cf'O: ~,ZOO feel.

&-

,"~.
~

"". -"
-"
, '00,
'00
,,
'00
,,~

,~

C....lt\M Wood
Firu IIoor ~:.nh··
Found.tion Con.....1<'
r...t....",. ...alh Wood
~lnd(>1l, Wood ....,
(oolOnll. l'nkn(>1l'n

0
0
0
0

'I

0

'00
'00

~"""I:.tffi
T_ Wood
('~ Woo.!

o.--;p<iooo

c_

. ·1

B1a;;t
do_
.• do

131.91::..
.• ,10.

ot _ _

r:."""

.... ben06:

COI'.... I~ OIl
~*'. C<>lllTt>l«

.. ood

e"·rth~~:::

...

........I~·\~.~=,ga·l~j ;;i,;;t~~.

~

Roo< Wood
T _ Wood

-'-

Oroup 31.

0f.... ,
Gr-Dd eo. aIM' 36t tq~ fl'fl.

, '00
'00
'00
,, ,,
,, '00
'00
0
0

D~",ol;.lll~l.

D<>
Do.

.

Dcmoli,l,,,,,l.
D" .

0

''''

'"'

IllAil_ ...

"""""""-

•do.
do
do.

1Jo.
Po

Blli$I. _

do

,.........
Po

----

~.

.

,- "Z
,,.. ,,..
-" -"
~

,,,
,
,,
,

C..Ulllo 1l0W""- IIOJ._ or puI.......
..... &lWf'<,~-

,,,
,

mao!.

'00

U]a;;1 _.

'00

_

...

Stripped.

:\lo~II" $Iripl't'<l; ...
'"""Ifd ou~ of llbopr

_

1nnullg.

,

1 1

~
1'1""" . ",rtI

I~m

,.1; ~'eell'urlillS.

-.-- ---------

. - - -' -.-----

C....· 'COf>I'ft',e .nd carth_.
_
r""~- COllCff1e
-----~l ..

.u.

C~I~ mtl.L

::::. '["I.I~h__

_

.------

lI.... ti..... nd roning '-"Quip-

{ . . . .It.
.."
. . .1: ~ tJ"I,... rling

ennes.

o

'00

o
o
o
o
o

".

80
5

o
o
o
o

0. .
do.
__ .do__

".

5

-~~-

~"' PllolOil 170.,><1 Ii\.

DA)IACE ASALHilS

outAGE ANALYSIS

0 - - '!3b... 16fm_
G.-f ....... U1'fo~
:oq~
Toul_ )6/l1q...... 1m
S_ '" loon I

un

1

Building No. i.

~pa""...: t'um.~.

i,·f>":

Su,,,1 ftlm" (0).
}'ire ~l.snr_lion; N.
Building:

16f~

)1..... "'UUOII 10

~ . ,i hy ~ f....1 O'-rr .U.
I--.t 600r ...... 14,075 sqlJllre ftel.

Group 3\.
f~t

Ground uro: -&,300 1....1,

I~t

To-'

'

IHli" squ.re IN!t.

01 800rs: I.

It"'~l. ZSltotl.
)I..., ....... l.ion: 10 ftotl.

......

---

'
I
Roof Conupted .......I;<t....J ""rlilll
T.-.
"'wl,,_
Col"""", l:'ttftI_ •• _

r;"1

n--: F.-.nh

.'OW>dalio'l Conn-.t~ and f,nr~
.:':1""01' ...Ih: CtHTuk1Ill'd "'"lIi-"
{'OW'flU- fu...... 01 110_ ~i'ld_~~:

I
0
0

'00

DIu\. ___

Stril'ped·

0

'00

BlAst

C.llte<l 3 in"'.... bul III ~

0
0

0
0

0

'00

Illul

Stnl'pC\1.

0

0

0

'"

nlasl

___ ..do_

forn,,,,1 u unit&.

BlUl

'"---_._---

__ ...do.

'"

_

.,-...- ,-

(._.........

....,"'-'
,-" -"

C._

~.

,

~

'"~

-" -"

Roof W,," 10.11 ....,p,......' 1001 _0001 pwimf
KN.Wndf'l""

I'J"IIlIor<'fd

tot>n1'I~ ol.b

0

'"
0

Bl~,

do

Hoof 1010"'11"
(·<l1l.~1

.

.~

...

. . "",...l

'00

Col_ K~onf.,.......J conm'!f'
~
~ IIoor H~ ... fOl'ft'd
tia _I Jo.u oel.. j,
.~JrtI Iloor. H.""Otn<i ...,......t~ OIl

0
0

0
0

0

0

........

"1~I.liA4l'-.-

0
0
0
'00
0

o.-tri>ead

.·OUIIdoolioa R"""OII'tO'd (OI>tft1~
.~ ..- . K....Iorn<I_!f'
I p _ ..·.... Kl'IBIom'd f'IIn(n'l~
WiDdo.. "1...1 ......
C(lll1.mU" .::IK1""", "l1l1p-"'1

0
0
0
0
0

(.-MDt>

.......--

_b.

..

'"

0

&::-" ",...1

H...

T _ W...lb.uonly,,00<1

.,

..... COfl"'PI,d IIWIII; ..1",,1 pur-

~I Con"",I" Ind ~artb_ -. -.

t:=~;-01(~~;ledn;;u.1
cntl<'&

_=.

--._-

••

_

0
0
0

'00
0
0

,

0
0
'00
'00

0

0

1lftDNb: l'bow 172.

,,,

eBINI,

,","
BIM\.._

do

1-..-..,........
'itnP!'rd

m,_.I~ <'Il_ fa.lod

.1"'1 ...........1_

(Wal,

.rn-:
".....

.........

"'1. 4G

pn'l'N'

til

-.It

N

hou~ ltUI~hincl')' for nl.""f'~("rin
(",PI

_

~... The ath"••t ....I·'... m ~bo~

2) ro"c!'l'<1 .. plan .,.... of 9:;0 P lIlt1.... \
hoUS"t1 Inn~rOM""'" &",1 ''''it~h Iql.... I..,

....infO.........-('OlIC....IC bUIlding (:O;O~' l\,
plan ~..,. of 2,500 MJ~/'<' r.... t ami ~ ..~,

"""d",

drykdu.
r. Fi......·u the prill";l,,",1 ...., . r ...
in Budding 1. In .,ldJliot! to I~~ I
in this building II,I' noo", ,,'ell' of ~ltd:w
timM' girders, and .11 the .-000.1 ..-..
li..... n.., in'en"" h.. t ("&"oed the ~
10 softcn and rolJ.p;lI' ail lIo...- u in ~­
Phot~ lSI, 182, and 183. II "'u : : : .
...puate the ~Ient of. d."'.l-~ t:1llnfod b,and by fi...., although .t "-u "'Ii"",,~ ~

<y,..,.

pelft1lt

of Ihe .,"""Iura! d.o.mar ....,

&nributf'd to fi .....
J. Onl~' mpmicu.l damage
~
Building 2, til<' other 51t\"1-lr " bttiIdiIor.
group. 1'Iltff .... DO romb'-"!ltibl.. ...l.oriol
00 fire in this buikling.
t_ n.e .... inf<>n:M-«lnc t..

81"""..... \•

• -u COIlStroeted ..-itb h ..,. ~ 0J>d I'\IIIf
and Wltained 00 <lIlTlag('.
j. The ..us.. 01 fire at this plant

....w ..

definitely determined.

.,leeu",,,..1 fi.....

The.....-aII no ~

D.-cnin~

a(':rolll 1/>10 .... If

•.-ell ..'n"\'! d.",,,g<l<I by blast only FW
".en! foulld (Ill IClg5 flQllting in tbe lor

immcdi.atdr to tlo~ non".
g• •·i~ prot.,.,tK>tl mt Ih~ plant (Oft!I<loI

public •..-at~r sul'ply and h)·dl'l"U, Sl&too:
tanh and ~lllall hand pUlUp" a"d firer.Jl~
Waler fro'n the river and tl.., Jos' l..-

~
~

a,·ailmble.

I11III

h. Further inronnaliull r<>ga"ling tl... ~
lion and damage ill Ihia groul' may br ,....
P1,olos \SI through 180, un Fio:urM Zll ...:::;un lhe damage &nal)·ais ~hl!<'la lP1
following lho fil,'1lrcs.

'"

LEGEND

~

:'"~ ~

Q

~

..

W3

........."...".

PLDT P\.AH-GROlI' 33

MAGI ,!'fALfSIS

C""'
No. ,
• . :I: 33..
1',,11
Switd,inf: 8lRlioll
~"lin
..
rr.:l""
llri,'~ 8"d 81<'<.,1 (I)).
B,u" ,og 'liealion: N.

DA

IlIj[

N

.

1

Fi.... d .....' . ~ 400 fc'<.'l.
Groll"" Zl'ro. '.

-

SInor,.~

~~.

.~

Ca,"'"

,~.

-' -'
'00
'00
'00

0
0

'00

ThruSL dOwn"'ln!.

ll1a:!t

0

,10.

0
0
0
0
0

1'h'"sl <10"'''.-&1'11

do.

Biasi

\
LOG

East .".U blo"'n io; 1IOr1Io ...
demolisbNI. l'\osoo-_
178,an,lli9

BASIN

I'holo 176.

So,..... 1\<optt.
Ill/'ll!

I

ea....

irW

=:; I =:; ' L

- Wood
- - _- - - - - - Roof

T_

\\00<1 •.

CoIldIInI: 81><'1<.
rll'Ot IIoor: C _ t
FOIl.....tiorJ l:!"ll<:h b~k ••
.:'lH1Orwollo, l:l-llI<:h "nell ..
WiDoIow.- Wood_h

--

-=4-=+0

100

Blasl

100

0

100

0 •.•• do._

o

'00
'00
'00

Blast
0 _, •. do
_____
do
0

l'h010 180.

19S

LEGEND

• __ 00.

0
0

_

..._~

O'''lGE

"'1:;"
~

.'...

I::W

....

ill]

..........

.•

~

--

_
_

'00
.,..- 0

u.

\"......." ....."" "

.,

--

OAMAGt ANAI,VSIS

:
·1 -N"~~~;I:,~wr
:.r.
I
.,• -"
+

_.-

~·:-,'h·,.

,

t

sellON A-A

,.", -:...:t:.
':oot ..• ."'t

,
., -""

._" Itd iron 011 IIteel purlill!l..

JoOI: C"'· -

•!I.---+----j'

__ II"'·Y ~I.-el

"~;':...----~!;t_---1'

,•

.'

"

,,:'~,!--------j..

'00

fr""" Il~,·,. .leeL -------

"L-----~""~""'"~,•...-rj.:

.......1Ioor. Wood floonllg 011 ..·ood
~% wood

flooring on "'ood

f~ICHl' 14_ by 1-I-iIK"b piers.
~tOncn'te.

""

[<wlIlr .. alb:

Corrug.1ed iroll

.......... GIMI iel ill ;'1<'<1'1 fra~.

C.....,. Wood•.-ori:ing macbmery;

...... of.ooo.

,

_

.00

o

'00

o t"~, __ •.
o __ -._do_.
o

o
o
o

100

o

'00

'00

o

•.

~'~ ,
.....·.11·',..., ;,

.- ...-

-, . "
t .-.".-

r.cu-~
101111,1
200

'"

.do.

B"'I and
t~lft_

-

'o~""
~_._

...

WtJI .......... w.....I In.
C~~

An.--.~..,.~

pANAG.

ANALYSIS
flr,,"!' 35.,

"

No, •.
'nllil<li'lj(
knll;i:
< /..",.,in"".
" Tn",d"nn,·c
!i1....1.!,,,,,"',

1,0"....

"'ll"

Fit1' d ....,t;c.I.on. N.
fl"",,"1 zcro: ",GOO 1f'{'1

c... ·,no<,

,
,,
,,,
,,

'00

,
",
,

100

111..,1

Koolir,¥ bla'lI...1 f""" r....
l·rularn~tt1.

111",,1

SI'¥ht d"'lorloon 01 0
a, 1101110 .,Ill ol ....~
Siding bllL~lttl r""" M",1n...

BlasI- _•••

100 _ .•.•00•••

o

..

.

_ All glll.!ll hroI.....
:\0 da.tnag•.

1fv>W'''~_I'.

DAMAGE ANALYSIS

1

G....up 35.
Building .\"0. 3.

Ottupanq: 0 .....

-~

.

~iln.

I

Building I.....: fumrof'Ct'd o:onctl'l.

clwlication: K.

fi
G

-_.j
lper.

~

(p«.

Roof tlftDf~_I • .I.b..
lIoo.- Conmol. On ..nit.

.-1tH

.·oolldaliorl Il.,nlot<:td ~t.
.:::,,"101' ....Ili 8-ilM'h "';nrOl"1':f'ol ron_
~"

In!moOr ...n, 8-iJ>l'It I'l'inlon...lron_

~"

, ,
,

o

0

,

0
0

,

0

ft.,na"", "0 darn.g. 10 Ihi. ottUtl""'.

~riplloaof_

-----f-------

ren.,--------1

figure 29.

M,::

und ,""ro: .5.800 fe.t.

0......,.

lit...... Soop<r.

-, - -,

M,1oo

~
~
~

~
~

,w

,•

,""
,"
,•
,
•"

:"

::-::::.....

.~

132,300
10.800

)

,w

.~

.... .•.....

1.120

,n_
1.120

'

12,.wo

'''00

..•. '" ,.~~
,~

,~

6.100

6.

...s. 000
~

14, .00

,.1.500

311,68~ I

-- --

--<--'---~--

I .... _ T... _

~oo

","
"
"

""
m"'
"
"
"'"nn

"

~.~

E2

1",$00

E2

'. '"

310. Z&l

"

,,
,,
,,
,,
,,
,
,,
,,
,,
,,

,
,

,

,

,
"

,
,

••
,,•
,

,
,

,
",
"

l~ H. l~, ..,.1 72),
~l"'d~.n l\'" II. II. '~.,
b ,ldin,
...... lllO n "'1: lll... ~n'
,,,,.1 pl." .,,",
I~. ""11\ .,....1 n>(>f 1'''- un bnr . . . . . .
•UI",rfi,.,.Ur dillllilJl"1. "h,l. h,,,~"nll-r.· of .~~' ~
.........01"".',.;" but .I~hll,· h~oI,trr •• IL<, flO ':;'
_,rod",..] d.,".~'" ThrOII...... I""IUJlll"'. ,nL I
on bn,:k ..oil••".1 ..... pno" .... ll'· 100 I""n" t
d..11.I1:""1 .\11 ,I..",,,l!" to til..... "",'rn

,.f

.".iI

J;

N

,

_'I'11""",n,'
budollfllt"

I TM

""",I,' fn»11 "".1
"'l:

~,6."

12 "",I.hn,. "r th. gro."p

13. [•. 19.20.11. an,l 23},
..,...UIU''''Il 31 p"....."1 "I ...
pi........, .-pre
........Ii<'<l "" .. ~n bu,l.lJ"ll" In '.'ll of c',l'....t It' ~., ,h. 0\11....·",1, of !I•• I",,~r
..... u__
1"" bri<"k ...11<. ."b tlR'·
, ... 1.1. 3.

bot•

..:>I

+

.~ll "If.....' HIO
"unbut.blt- ,0 b!a;l

ill 'M ""........

........ ' .uUI''!ll",l

~ll".

... &... ... Bullol...,. I,

ij... ,

19. and :.!3. "n,1 10

u-- III 1M 0Ihn'-

b1a4

,.1

~ 1. •. 7.•nd 19 ...m.ut .po'ciAl

.. ' ~ I "-U ..

lDf'D.

IuJ:I' _tory ,n".ture

.,1It tilM'o.....,.l root and «IIItn'~ 1Ioor.

.\ I""'·
.................. pif<l ball of t~ buildUlf .\
......... - of Ii..- al'd ....., ~ <I~l""'-..J
tlor flitin' .UUt't.... al'd ,I.< ('OI\«'Ru. ".. Ii..
.... ..,obablr of ....-lary 0Ilpl: t~ .-....
_ _ 1 _ al'd bn.uom f....." .-bicb 1M
&...-ld I.u.wud
,~, B.uiI<IJng s. bouoalr tlw ~ ..m po.-t. plant.
.... a !uP _.....,.. lUllbtr-t...... ·lnl('t.,.. .-itl>
(GnIp1...t-t.a/ rooIinI:,.-ood .'aU<, and ~lt
..... It ... 'lrv<1ura11y dlenard by blL-l. Illd
&.. c - - ' -.. 011'" limbH fn.ming. 1m
&to ptObebIy 'lintel 1I'0OI tlw boilotr. Tht build.

--

,
,•

.

-

__
_

----.-

-~
C,

C

TOIaL.

TOIal

_00

s.~-

TOIaI

.

________-=-__-.:..:OO~.~._.:

Soriou.
;;I.hl

~T~.~.~'._

LEGEND
D"WAGE

"Ttl

m ...

~T....

~I""',

!Ibllo

~''::'..._

II

ftlXIfl;

II." I

!S ""

r,n

s-r,;;-..
~
~

~

I'ItOTO "UNBER 8 VIE"

I)A)U.GI APiALYSIS
O...."p36

nuil<hnJl' So, I.

tk.. ,,~ne]·' .\In,"!,;,,/' "J"'I'

1!.u,ldlllJl' n,'p,-, \\ "",;1 r....",;, f112)

f.'r'· dn....,I,.. /Illon; (0"'[,"81,1>1 .. ,.
(.rou".1 z,'ro: 1;,900 fN't
{'I,

Hoof o.~ lll<o .1lI! ........1<)0 .l"n;~
0<1 ..

ooJ ",,,,..lib,,,,

1"""'""""b1t Irta"¥"·
c__
\\"000 •• r-,...I IIoor ('-",Ie 00 ..rlh

T _ \\"0001.

'"

fowodal_- ('.-n'~
£.,;_un,.W_1
\\-......' Wood-"

C"l~lf

~llOdoi....,.

-

~~

c.,....

,J.......nl

_., .._.

,,-

~"I"'"
.~

,~-

,
'"
'",,
,,,

'

, '"
,
'" ,
'", ,.,
",,, ,"
,",

Fire.ll<! 1..1••1.. _
. ___do. __
do. __

Debm. __

nwt

---

.'ire and blbt
do_____

"boto 189.

Group 36.
Building Xo. 2.
I"'
():.cupanc\': T....."ronn"",
B~ilding 1'YP"; Small, ..·~.r ~ (D).

GroPdlloor_~ 66O"I ... ~fl.'d.

F,.... d.~ifiealloll' Combustible (el

Ground UfO: 5,8(10 f~t.

_.,
,

.

....:::;:..·.n.

Conlen,.; T...nd...."",... Itld ..·11....

Itcmlrh A<tuilly 2 ,,,,"11
l"bo"" l'lO.

,,
o

~\Iil(l;" g,
~-,-hOIl§IIIj(
.

.....

do
do

Ilt..l.
do

--.
l'..-d ......,....,

GlOIlp :M

Building ~o_ 4

On.-trpell("T &ad< lor- Baidq: ;
8uildIDJ i~' SIftl.-bstaet ,..

50 oqUIIl" f.... l.
50 oqUiIl" f.... l.
S.....,ol f\oo...., I.

T."""

Firtd&.Ji<.a~:

Ground

Eofl'..,;pl. SOr....l.
»eu dt1-lliou: 10 f.... t.

lotto

S_ 1 .....iWt'''l.

S,soo 1ft\.

-'-

&po<~

=>~
;:---------1---1---1 - - - - - - - -

f-----

'"
'00,

,,
'"
'",

8-fool dilm..l..r; sll"k 6-foot

.~

,~

'",,
,,
'",

aa...

SI'-'

~-

Roof, S,\ ._
T.-e< Wood
Cc>IWIl.: \\'oott"" ,
-...•
',~""t IIoor f:'n1;;OO t'Ol",";lt· • -,OUnd'II(Nl' Co~e
--Wood.I';";k.II"I';';J~

'",,

DAMAGE ASALYSIS
~;

DAMAGE ANALYSIS

ToW Ar8' 660 oq...,..lft'I_
S
ollloorL 1
Ell bnP1 Sot u..:..-u.
)1
lliDII IOfffl

u..._ ........

"-

~: CODlplNely demol~ed ..-ooden shad<.

R..-arb ~Od"1lJ Itlt but Iloor ."d tGlUtllD ~ride ...... of inleMl! fire.

I x - ~2 br 16 ff'l't f,>rtr all.

~-

.~
,~-

BlI5L

____ do
___ <lo
H1'~1

_ Roof rnti",IJ~'

_
_

D...

_

.
,., o'll"loIl'
l"''''sfofmeN, 1[,,, otl"'r h",uj( ~ ,,,0 ••

~l.lion' Reinfom:"d rollC'n'l<"____
..-all!, 51""'11'1111'-'
1

0
0

0 __ •. _.
0

._ .-1

IlAMACE ANAI,l'SIS
Oro,,!.' 30.
[I"ild"'1:" No.

r..

""'''I'MnC\', Toil,·t"
1I,,1I. iug i.,"."" ~",,,11 "",..I r

Fire dllSl!Hicllliotl C~"'LI'";i~"'· {OJ
Grollnd ",'ro: ;;,IlOO 1,,,,1.
• (C).

o-r.... 01 . . . . .
o
HlO
o
o
o

.00

o

100

...,.."ted ubeiit08

1Il"';1_
.010__

o

f""":'_loP

o

o
o

~~

_ l ..

o
100

---

,.., r IroOd _ __ ---- -- ---froo'I'": _wood·- - .--------

.....

~.

Blasl
__ do~_

(

~.

Cl)ncftl~---- -

- ---

.u.:Kri"for(1'tloontrele.--Woo<l.. - •• -- .••
V.r; rompreMonL
"-~-ilt"

"'"

o

.00
.00

o
o
o
o

100 BLuI and
O.do

g
o
o

100

~

do:. -

.-

Blul I.IId lirt.

~: Comp_'" prot~led by reillf~ toOm'~ 'uurt"",

..-w<lUotm .-hen bUIld",!;

burned.

b

,.'1 ....... .,olIo....... ,...

DA~IAGE A~ALrSIS

DAMAGE ANAUSIS
~ '0 h ~O 1...1.
GI'OIlIld loot .....· 3JOO 1Il\&A1!' r...l.
Toc.ol.IM' 3::'00 tq....... wI.
" ...btr 01' Joo<;o I
FA~r !wiPt- r- fH't
~l .... t!ornlioOl 101",1

Group 36.
Building :\0. 6.
~1?'"'lK'y: Stram plant.
~.uikhng !H'~:. ~1iI1. t .'ooll htom cD'
Fire c1a,.."ficatlOn: Combu.ti"k (e\
Ground zero:
l('O't.

---.------~-

Ea.. IlriPI:

)I_

- ....
.....

Hoaf C'G!"'P«'d metal.
T..-, l:\IHl,lipt.
Col...... Wood
,17K no..r, C~ir
FOODdalloo C~
E~_ ... u.- Wood •. ",
\I,ndon. Wood .....-·
COll.....U- ~f ... h"M''Y._

··1

100
0
0
0

o
o
o

100

Blast and fire

B1&l1l
_
BlaSi and iiI'\'

Bl~;i and fir<'.
100 • __ •.10_

o I.

-~--So__

\POt-

....

...."

_I'

,_-

-------',,= I - -

(pot.

0
100
100
0

Buildme l~ II..". OI~ Bt
1,", rlti5ilica1dl: "'__ a.~ lIiWr :\
Grouoo 1oeI'O_ aoo f_

r.o foot!.

tlrntion: 10 footl.

;;.soo

~I-tll-----1

Bui~ "'o_~

~IlN'1~

fOCAl-: 132,300 lKJlI.re f ....l.
".... oflloon: I.

Sl-.. Super_

___·

GI'OIII' JlI

~ 3.;.l by 3H fl'('l.
~ IGor an-,: 132,300 lKJu.re f....t.

1.,1. C~l<'d mf'lal .lId ashesf 1Oll..,;00<I putllll~.
r
It:.-':--/lleel
-----------._

c::-.:

0

100

nlbt /100 6ft_

,

o

--R~",
p"".

cbl!r t--..I..

o

o
o

_110.

Ilorib.",_l "'. OIIlf

l'lioolO I':

o
o
o

pariD.""-1

"'"""" 1.1 uoIlI'.

o
o

100

o

100
)I)

200

81"1,
_do
.10_

DAMAGE ANALIIIJI

LlAMAGt: ANAI,YSIS
Building 1\<>. 9
a."·lIl)~""~·: l'"rl~ ~lOt'k roo",
Buil<ling 'YI"" .\fill, I 1"'lIl
(;\2. 3).
Fin' e1""";!i,·,,tio": C.

G",,,,,,I.rro' 5.400 I....,.
I....""'...

,,, .....

;;;,

C.'L'"

o
'00

\00

BlasL •• __ •

o

_.do •••••• _.

o

\0

Del.>ris•• _

"o

o

BI.,.t .--.

lOll

o
o

o

o

""-

...II,...·
",,

--··1

.• __ 00._ •••••••

100 .•••. do. __

o

~

I~f
(lIr .,WI

DAMAGE ANAL1'SIS
Building 1\0. \0.
Oerupanl"Y: Elee-trie ~.'ildJbooordL
Building '~'pe: H"infomed eotIrl'!'te f,..:
(0).

'"

"'"",1

....,hl:00I1 •
tt
~
r,..1oO" Co.......
. Concrt1e--or bnek ,'_
Ff-ol"":n.: Briek, lo&d·bt.. nn~, ••
~...no: 11l1ek.
Ill"'"" Wood ~
........ ~1~1l.. '1tOU!' ~to... ~.

r....to

,\t-l eom~dr okmol8b..d· :\0 Ii.....

in ",,,,I

1l,"Ii"•.

II.-rb .-\I_t romplttely

0

'00

Olast. ..

""., "
,.,
,.,
0

0
0

demol~hed.

do.

l~"'"

0
0

0
0
0

..........-

maol.
do.
do

0

:\0 firt.

f'boto,. I

aDd It.:i-.

DAMAGE ANALVSIS

Fine dassifi.,.,ion: R.
Grou'''' uro: 5.400 r""l.

_---~-I
,-.
~

,~.

-0

-11-- - - 1 - - o
oI
.
o
oI
.
o
o
o
o
o
o
o
o _
.
o
o

~~

'"~

.

""-

~.
~
.~.

~.

-"

0

'00

-"~
-----j

,.,
,.,
0
0
0
0
0

0

0

111." ,'"
do.
.do

" 0."'"

0
'00
'00
0

1\0 fin'.

o ' ....
210

""-

211

1I1Ul.
,10.

--.-

s,......

,.w

_

c.-''''''-

....

,~.

..

~"'l<d .... ·

..~, ___

t:art~.

• .0:........

~,'

......l>Da:

,
",,
~"
,,
- - ,,

COD<ft'le ...
.,-.
~_..-.Jl; COf1'\IPI...J ....la!

,,-..... "t...........

c.,_

~w

,~.

C....I...lt 11..1 tlMl-"' ... ut.........'-

'00

m~I

,, ..
",
,.

__ ...

I'u.lin", 60 ~~

_.do____

Oebm ____

...

"'"'~~~~
I"".· -,
-,

I'hoto 200,

-_. -

1.01 1II..laJ Oil ,,'ood

r,-

1 :\011••
. COIlCO'U" . C

r~':'.n. Briel;;. 15 llId,('lIlbick
~1IlJ (O'","".t I,WII·. "" botb

....

r_ C_'
.--.......

PhoIO 200.

DAMAGE A:iALYSIS

r..

3.llU

.

!'ill..... M ""tenor-.

"t<d.~

pl""'"

a.-rb' So 6....

Grou{l36.

0 - - IH "" -10 IfoI'l om .U.
G...... 1oor lU"": ·i.-IOO oquare f",""
TowJ lU""; :',-100 oq...re I«t..
);_borof

..

~Br1d<' p,I••If'r5 20 to 30
(""'" ......., projpcung 13 mchell.
~1100'" Conct"'l. . . .

..........u.

K-.b );0 lirr.

..: ---.-.

Oil ...Ik_._

I,

0

...
,, ...
,

Kc:::e:, .......

'00

, ,
, ,

,
"
,,
,

'00

"

....

..

Gl.o_ . . . . . . . .

Groap:M.

Bui1cImt': So. It.

Otrypaae:r: o.ar--, Ll
BuJId.iIIc irP'" \hl. ~_

.....
-,
,~

---:
All ooJumM C11llltd

K._n..: 111010

21':l

,
,,
'",
,

'00
'00

_

I;,,~.-----''---J.-.::.-[:.:.~-~-~-~·~ ..~·~-~-~-~-L-----------

n.. ":'

DAMAGE ASAU'SIS

&~.

._do

m....

C.......... ...w.

do.

____~-_---=GC-=..:..:....:~.o,j)O

I~

=.'"

....I
Il"nlrb:

,\ I"'0<1 oo"'I,J!'I(-' coIlRI_, "-;110

100

.'in> ud bIaot

,, ""
o m..

,do

l

,
100

m..l

illl..n,a!
:!I~

Ii~.

pto_

C....v.t ... ~.

firt do8oibta~: ('

g

-

C~

GelleralOI"l prlllf'ctM by ...inlorttd toaent. Yaa bIarb • '"'" qIl

Buildlllg Xo. Ii.
(h,-upanry: Wood shop.
Building '''jW: )liJl. 2 bml.§· briork (I)~
• -U1! cl~ili..,..tion: C.
'
Ground uro: 4,800 feel.

I.IHL
1tOII 101M.

"-

'~.

...... ,..c_
........
rr-r

'00 ·Bl~t:.~::::::_
___ do________
'00 Wealber________

-.-

~~.

u....rlP '''''' .......

-' -"

Root; ComlPlod ,..bt-10il on ..0001
T_::>I

8\11.....•

1'1 1 I:>..
'" 0

Itti

aM <afo4mt-

~ ..._

1)

---

IMMAGF. MIAL,'SIS

...-,,,.,. ....-",,.,.

.,.--

·~

Rool Tilt in _I on ....od . .!binl.
rai,.....
T,,('01__ WWood -

-:,rrl.. . .

~ ....... Wood

i-ont
Ioor c-mr·
••_ _
('(lIl<ftU
~:

£lmU .... Wood

11I_.aDo Wood
\\-. .", Wood .....

.-PlI .sO'

C... IftI~

~n

\:0' k.--..

K~: C~. to8lo~.

0

'00
,00

oro

0
0
0
0
0
0
0

So,",.

""po«-

""
0
0
0

m.",

0

'00
'00

0
0

.

......

~

"'• .,.1.....lll11 on ...ootl

0

'00

~:;~'r ·4..... r~I.......r ...U.l.

'00

0

0
0
50

0
0
0

,

'00

(..-

Cl)lHnlr.

_.

rfll..,..r _ ('oD('fT,r or bnrk

r....l -::'.II,

It-lIl.h brw-k. pi....

r..:::: •both
1.11,.;0; pll...'.... I!>
.0. proJ""-lu.g l~ IIld,,'"

81....,

...
.~

~ W_I~'

r.::rC,,,-, pl~l""
r_"
SOI~n

w.~

",\tad..

i'iu,....

",.

Joof colf1"lP l

d.

rudy dnmol

.~

e-t....' -

...

" "'
'00

.-... _.....

0..."...... . , , ,

<:0_

a-ru:

Soli~.

_ .

0
0

50

0

<A_

.....

...

"....

...

---

1'11"'- :;0,.........,1 ....
l'npPlrd

&. ~II told

C..........olI ......-e

.~

"""'"

(lroul' 36.
1l11l1<1lllg Ko. 2:1,
"",,,{,atlev: OUie,'S.
\luil, illg type: 2-8tory, "00<1.(
Fire c!ll$!!;l;CRIlOIl; G.
"I", (~~,
Grou"L!zcro: 5,100 r.... t.

o

".'00

100

Fire alul blul. __

go ,:::::~:::::
__::__ do
_

----

'00

o 20 Ikbris •.•. __
o 100o -F;;:; .;,~I-bi,;;l_:_
o 100 .• _•• do. __ •.
o 100 • 00_
o 100 __ ._.010.
_
o
..... \1"0001 _Turhillf' HID;

pwol jroo_lkHler
T_

~V'f'I_

I{m.

._---

--

-.

1Ind:.--- --_._rnltoor. Ground Ooor-"inr~
-","t; turbine Rm H-~m-

~

....
,....

r....lior!' Rtinfo..,...j rontretf'. ___
2~·, Z6-, .nd 28-inch

r....- ...ll"
""'-

Wood ..."j, _. __ •• __ ._._._

(_1.>; CnM, turhiM, and boikr_

0

'00

oo

0

,S
00

0

.S

'00
75

1k1l>arU: Photos 203 to 210, indusin

0
0

BIoo'

....

__ .do.
••do.

B
0

B"

-- ---

0 ..• _.do. __
0
..00.

Work~

15. S...dlrd.\'lrUUm Oil
GrouP JO
.. r"'"'I,<"•• ,,1
lh,. )(ro"p
I'n....
;11............
for ",lor ..,..,,"'" ."d II
1 ... ...",l.nll'lj: .. l,hIlO".1
h",I,lnlj.
.p.l"· "n,l
n""OI' -l,
"'rl.1•• ,,rk"lj: I.",hll"" II ,..",
alo>nl 6,JOO , , • .J'¥lltly ,...._1 01 IIOnlh. lrom C.Z,
It ,
1 '1,,,,,,,""1I1.ly :\.">.000 "'In'''''
of
pl.'"
' ." .. horb .10>,,1 1.000 ..I"·.... f.~·1 ron...,..1 of I"" l"'~~ .I,,,,h
of _\1,(·1, .nh II
,lotalI'" "'I
of .bolnl 1;0,000 /.. . 110'......\tl
....,IJ,ur "'
U.•n'*'I.....,...,.· .,,,1 moollJ'
""",bt."uw., of .0001·f""''' or Jo-t1.bHnnli'·.·.U
..,..",rur....... bul
",,'1_ of ""'.... of Iln'n>
.................ublr .",1 1""'....1 of I;¢II .li,t·1 The

.,n"·I,,",II~·,
,,~.

~

''iI'''-

'IO"'~~·

f(~'l

.-r"

n~·

.... '

-

_",,01 .'0........

.,tI,

",-

I....... ..., loblr b.1. bti,k1~ "",I l.nI<...
, 'n """"'",. , lanu ...... .JigfltlJ· <I.mlg""
....1 II bratkI~
alJnoo' ..,,,.... t.. ,'... Iro...•..
b.r
and 6" Tank< ~ .nol S .~" "Ht,~1.

"''''':'

and T...t 6.1U Iloruoolal. Tank 6·" .. hoIl\·
~ "... at...... ,I''' .. r" --~,
~ .. on lop and on ,..... nonh :lidr b,' bJa;I,
~ fai/arr III • f" nul...! "",III>, ~I ...,:
_11' ,Lf ....r •• ZlIl .ppetftltI.r ....... no' og!,;tr<l
aad
r, Pwu 011,,"", builtl~ (X""_ I. ~. '""" II)

wui--,.. .... "'''''''''

.-I"a•...,::!9 pmml of boiiltllnJ plan ........-r":
01

lido....Hi

In""",,, aurf-t ..lib tOITtlpl«1

-- ,,...

-~

.-.-." .-.-".
...

"'~I

o

,

,

~

~

L


L

L

D

:-.tC

0,'"

"

C
C

D
D
D

,
,., ,
= ,

·
L

.. I~I

~

D

..

10 •• -

"

!L··

,-

~

~I
31.801
"

SA

,

,
,

,
,
,

S

,

(lauk)

,

(lankl

,

D
D
D
D

C
C
C
I'>.tC

D
D
D

C
C
C

(lank)

I

X

,,

11'""\

.
~~'~.~"::--'~l"
(I..rt)

,

2 In "a,1
••

,

,,
,, ,•

~
al.8l)l c--__f----''-_ _ ----'

~__~

-

1:,

,
'

,,",, IltI'
~

~"

" "

,.-

--..... .....'---.. ....
,

, T_
,
,

:-.tC

C
C

:-.tC

~
~

~

"-

'""'-

'--..
......

,~

DAMAGE ANALY811

,_.

.....
...,_.,

A.I..."I"" ~,;n-

0

'00

... t1~r \lea,'" in ..·O'St

,~

0

!'lrtIc_

c.....t .....• ioo

"~

-" -"
n""

...tir"".
\\'''':..:li~:'I ... tl''Cb... h''r!I._nd
.",der
I on lIght
~;.;"ol r~...:.

'~; ,...rylight

In

Xont: in ... t

q~n

..r;

frllloor: CODC'rt'Il' on eanh
~t ....: COft(Crl'1t_
-- - ••• _••
£prNr .. 0& WISI quart..r, I~·
_ n-k :.ollh 4- b)' 12_;""h
~ .. Nth 1ru!l5. R..m.lll_
rGlon li¢ll j;1~1 r...ming.
....... .-.lli: On.. COl J>&n;lion
.. up..m, .p~ri"g III pholo
!I!
.......... St.... II&SI•. _•• __ ._
Can f.brit.lion ",...hi".
.., ...·..1 half; drums of oil or
,..,.. in _I h.IL

,-_.

- .-.
!l?1I

LEGEND
D"-AG(

.,."

~

!l?1I

.'", ''''
'

.

.

80

0
0

,,'
-,

,S"
0

~

.-,- -

,.....
Bta..t and lJ-r.

I'l.c. 112
1..-

~.vn..,...·
0..-. . . . . . . ....,... ;"
_tloalf ~11~
0-. """ ..... ....,... itt

... ItorU ~

n...

-~._~.
~

W:.f":'j:~_1Jo.

.. r..... ..-:n .......

,.....,.... c •• ,lu.l ..

0

'"

0
0

.00
,:;

R_rU, I'holo 212.

100 150 200 FT

do

ItotU

lUtcwW .....o • •

~ppocI by ....... "":

~
~
~

50

'\0.......
&n.~ ..of;
" .....,_
1 ItotU _
~ t.ouo
"""

"" .. do

0

",

'0
"'-.... 0

IIl.t.tt and fin._

",m.lllM·r.

fl~::",...II""I~ '" !1'm.llld.....

_....

'"-

"

""

Fitf'

m..l and litf'

fire and dtbn.:

~~4~=i.r

....

-

o.I.r...t~_

- " ' . - - - . . . ...... MIl"

I),v\,\.(a: ANAI.\'SIS
G"",ul' 40 ,

"n.

Illlilohlll-:
~" (210. ~, ....." It
O...."I'Mll'·..·: !'ih"Ml-:",'
1l",ldu,g 1"1"". 1-1IInry "Ir,.I ..
r, .... dn"",iicIII""" ~(}"l'(>l"I"~rt':",,. .. ([),
0""",,1 Z""': 6.400 f,... 1.
01, ,I~
,

'·,"Art..,."""

l)o,na«

", .......

""'1-'

.~

,'~

,.~

C,_.....' -

~.

_........

Rool ("(;1 .....1....1L·p"rl...•

T_

.,,"

'

"''''

0

.....

Col___ ~""'- a ~ by 3."",10, I ';
I03""b.r3""br ...... ~ L ,"
'''" 10.. 3't- lor
L
3'r
'01) ",jw tel""""" ... rry-"'ll'
~...........-. ...., ..II<
.-1f'Ot lIoor ('~ ... Nnb
I~ by l$-uM'lIl"Oft('f'l'Ir

.....

........1 ....-

ul. . . . .an.

'

0

d•.

00

,".'

0

'00

~.

~IW' 2]]

Build"" 2

....

I'•• ,IJ· sCn Pt<.l
~n('<1
d;'l ~
21t.
\lf1oo1
In 1'1."", blll ~ ..1or1ti

."d'

.

Ill...~I........ bUI d..I\lf1oo1

-

,-

, 01'

blrrl L'I",rl",~

pl• • Irrl'

",. ('(,I

Bla~c_

Scnl'pt'd and

k-...oI

. - -

3. I". :l_mch
fl
IJrr'< hoh...l 10 ... s.
L...... (:0......1'. on "anh
rP "::;. Conr.... lr or Imrk 1001-

t"

,...IIl'

.-

lilt' .. &1b IZ·inch bnrk; 4~....,.dl 1',1.,1.'" 10 f...( b)' 6
;;""'0 r.

0

1OIlkod; ..... tauord ol>H1
•••.1'

d• .

CGI on l,pl ~C"""

:\1<'1001
llw.rlCr

B1.~1

00_

..~-aodU"
,..;.". ~"'

0.' ,.

_.

~I",""
,.~

~.

,~.

,~

-"

0

0
0

eGlll. .",

Rr.arf,;,

'00

0
0

.''-'1_

{;u<>Plno<''''''

...."c'

to"""

'..u.m

;;.m

"

30

1:.-1'11,....... ,

C.,...,

~~

.

0
'00

'00
0

0
0

0
0

00

0

"1lI~

do

_......
~
npPllod ... w-

_......-......

' ......" ....

llla>t

. . . . . . .--...bj. . . . . .

~

shullr,..

0

..... I'"-M'--'

~'III_ ........ --

'00

Fi...

DAMAGE A:'\AU"SIS

21~
Uui1dlllF 210 "'as .boul 90 by 40 (1'1'1, 1 ~10f"\', 1I00d-a-.
I.l·ll·on:lIIJ! ..-,hmrry; ('OI"p1rl"ly bun,f'd or b1..I<'d' dooo" ...

1011101 ..... laucory. I ~cOl)" . .:. b.." S fool, .-ith 8·Itl('h hrirk ...U.

~

0..1

~

ftorl di.lUrle1'.
616,;qua .... (...1.
lrel .

t.-l1llffo 616"'l
' ...... 01Iloo.... I

r..,. -.pc
h

Z.'> r...1
oIt'·.lion 10 ltorl.

_.
. -

"'-

';;Crut:-

Cor.;tnM"l>Ob

,.~

-''''

~('~""'l,

r

..

'i·inch

r.. Ii:>or: ,lsl.-el.

r. oodo , I ......Uln....,· .leeII'IRI~
olob

'Oil

r.\1ftior o.U,
f oaltbl •

2'~

_.

lt~in(otrt'(I-«lllcn'l~

Yo.ind. RIl'<'l I'lnl.

C'O(>li,,~ or oi]

<>-

,~.

0

"

Ill_ I

" "

RI.,I

"

2 r""l high.

~

,~.

0
0
0

0

0
0
0

0

2'2-'

-'-

ANAU'SIS
Groll(l40
!lllll,j,nil No.5,

()e~"I,ancJ': Ga>l<J]j,,~ or oil ~l

nu,l<

Illl;

IVpe: SI,'\'1 lallk ",Otr&tl·

Fire d .... ilic.. tion: NoncO;llb;:.,ral (s).
t'hJ.,
Ground ,",'ro: 6,300 Il.... t.

1lI...1

_

'00

o

o
o

o
o
o

"Xl

0

o
o

0
0

o
o

'"o

'00

o
o

o

DAMAGE

A~ALYSIS

-

~uilding ~,.pe:. SI~t_l.nk, horuontal
tin: dMsilieallOll: ~Otl<'OrnbUl>liblt
Ground u-ro: 6.300 feet.

'

Qo,,...,~;~,I_

01 fIoor1: I,

Yaa ...... lioo· 10 feel.

.-_.j _.j

0

g
0

0

0

1------· ---------

""'

g----__--_-_-_-_-_-_-_-_---

---.:..::..::l,_~_~°:.c::::~--~-~-~--~-~--~-~--i

I

IlOl C"!!:"Plffi asbei;l~
T'-c Wood
vo_.

0

~::..t'" \\·oo;t~-;'n ~~';;'l j~isu. :::1

0 ------

_

..s.i:'r 8-,nc~
IInd,:, l~ ,nches thick;
bnck pie....

~

" __'I"~!~.rnck,I'! inehf'lllhick_
r""'Ia-1
ll&IIb __ .
_
C... I.... •• r. "'ood trim

11
~orne<! f"n'ilm.., e!c.
+

h

1t.lllllb: I'holo 216.

__ • •

'00
'00

'"
'"
0
0
0

....

~-

'~

,~-

OaocboI>Oll Rftnfo"-'f'd=".:t~-·-·
r"'_.·all. "r-IJI':"'IHlI~ll; C"''''''Ie Gaool,... oroil_,.
'::'1

~Iontt.

r-u~~('_""'''''
Groullll ....., '.-MIIl f.....

Ea.. w~lu 13 f...l.

......

Roof 'rMri ItftI p111~
",.Int
Soor: ~ .. inch 11M ..i· lo -

'-

GIa. ..........

GI'O<IP~
BlliIdlllJ So, ~

~: 31 b.. 19 fHI.
l;...i h r " ' ; 5059 iKlllAn: fHI.
TIIIl
;,sg aquan: feel.

OcnJ.... no:-y: Guolino or oil atorap

--

....

0

K-W ..............

DAMAGE A:'OAUSIS

Group: 40.
Building ~o. 6.

0 . - : '!.j fld Ioati:, g fHt diamtl.....
GnIPIf ............ m "'...,.. Il'f'I
TouI_ :!'Z.j tq...,.. ff'tt
:'O_borol ...... l.
F.a~~.,.;pl II I..... 0"" an.
Mtu ","",1_ 10 fHe

..

B1~

'00

I
'00

0
0
0
0

'00
'00
'00

t"ire Ind bWt._

.110•.

to,",

..

r,"and~_

..00.
,.-,no____.
. .00.

--'-

C~-

.......

00.

D

'.................

DAMAGE ANAl.'"SIS
Group

~O

Bui~lj"g

.\'0. 10.

n"ildir~ 1~'I'''; 1-11'0....• ".II-l"..,.;,
fi... d&Sl!tfic'llOn: COIllLu"tibl.. 1\1'
Gro"",l ""ro: G,iiOO 1",1.
'

""-

...

o.,...uptl"rr \\"• ...,110";;,-.

Blast ._

hr1rIl

Jj

I~
I~

d.

-

Ilo
Ilo.
Ilo
Ilo
Ilo

..._......

;:

,~

..........

Roof Tiko aDd '-'boo and 11100 00

rr-

WOOl'-. __ ..
.. tint ......, Co..ffl'<! by tWbno: prr~ .. -mfoaNl1b

f-Wl ' C........ k loollElp
£X
1:!-iDdI bnclt; ~- Lr
2HDtb piltit«s.1

t_.

Coa'fDU .\',\.

o

C----<---100

81.,,1.

100

0 __ . 00
0 Oebrti

.,o

o
o

o

. __
_

DAMAGE ANAi.l"SIS

Group <Ill
Build"" '\0 ".

_

Oml~

Blti(

. __

Buildlllf! I

I'.rt of "',",I ...nMJ

FiJl,

Groultd

fun h..ijlhl; 01,,""molishfd.

0iI.u-.-.

WoooIo. floNI D
u.-,C........

pt.

lInO: • ..;.00

w..e.

--1l1~'

__

_

00__

....

Ik"",,

.

":.:"':.:"1-

_

I)AMAGt; ANAl-l'SIS

0""'1" 4(1
n"iJd"'11 SO_ H
O"~UIJll"CY 011 t1rm" "t".... I1'.
Ihul, U<l:" I"J"': 01"'" "h,~l rt)l
F,I"\' rla... ,lk"tiou (''''''I'''~I;hi"
Orom.1 xrro 0,,>00 r"O't

...,,

,,,
,, ,
'00

'00

Fire and bluL
_ ~.do.~ __

. ....do...

;

----- .... -

('

C

S

r -Total

..

_.do_

,

\,
\,

.•

-..- -.... --

~
,""', .....

,.

,"

,,•·, ',.

},

..

~.

&!>O

'00
,ro

10 _._
T",.I
.~-,.-

'G........

'"

.. ,,....

'00

Hll

10,4711 I IY, Hll

~

,
" ,

"
" ,,
""

.

\\~
,
\,

./

.


B

..

---"

PlDTPLAH-MOLP 41

!)AMAG.: ANAU'SIS
(1""1I,~1.

Jluiltli"tt No l.
O.. rlll"""·~·: Oao "'Iflrt .helt
l!\li~ "'it !"]H". Wood ('nnw
.;r~ dll!lll,Ii...llIou:
Grolllld ,.en>: (j,400 r....,l.

e.

-"up<I'
ftc;'"

-......

1>-.1"'....

c......

(p"':

.,.D"
Ko<>I. COfT1lP'..J il'OIl on ...00<1 •
T _ Wood .
-

Com- Wood

-

--

0

'00
'00

~

0
0

0

00

0

'00

0
0

'00

.........
....

,~

,,-.....·.. Wood_'L_ .• __ . and ",plllJ:

COIIWftla. C... rlitlO'U

o
o

HlO Blast
___ .do_______
0
0 . ___ .do.
0

.~""'lllocIr ~ ,~,,,for.~d con_.r.b.
h
.·~I_ l~' br 12-1pc ... in.

£.1,"", ..alk COI'ftIPlfd

'iii )

~

'00

o
o

~

~~~~~~~~~~I

Blasl ____

o

30

100

llI..t
do
do

100

HIM!
do
.do•

o
o
o

'00

o

,. ~==::~:::: :::::1
DAMAGE ANAL1'SIS

1.\0.'.
G:::"at.:
B"·
~~O
.,te ......u. C.

DAMAGE AN"AL \'SIS

Group 41.

G....-.IIoor ...... , 5.000 oq...... lfotl

T...l .... '.000 oq......
\"....twof ...... I

Grm.md Iotft- 1.fOO ltoPt.

BuiMling ~08. 3. G, 8.
On-uplln"v, Shops.

I~_

£.oe."",
X~ -"-11.
ll........UOll 10 r....

nulld~

i,·I"":

\\"Q(HI-ftl.n,,~ (Ut

Fil't' d ••ifi(..lion: C.
Ground zero: 6..100 r~t.

.:::r

-,
-1-1-'-~

o

'00
'00
'00
'00
'00

o

mUt and fire
'00 ____
.60 __
o

o
o
o
o

'00

_

____ .do

o
o
o
o
o
o
o

'00 8Im. _

o

o
o
o

"

'00

,
.do. __ . _._._
__ ••• <10
_

". __ .do.

____ .do

.,.

_

Photo 219.
~ll

m.,1

~do

_.-

I)AMAG~: ANALYSIS

0","" 41.

...

n"ildi"J:' "0. 10.

"-

~

'."

~

LEGEftD

()<-eUPR""~': ,hi. ~Io""l:".
Il"ildiu~ 1....1••". ~I,,~I (0).

.~

.... "'"
"'"
~

Fi .... ("IM"",hf'l.l,on: ('
Oround 1ero' 0,400 r~et.

'"

.. """0 ........ a
o

o
o
o
oo
o

r,n,:••

Ii. S.,ltaki !iu_ lad

100

0

0
100

Blb. __

100

_.010

•. TlI~ sl~l-r",me buildin; (:\0.•

GrOllp.!l

Yard

onl~·

~~ ud~.i.

• Tb rroup of build~ and iMllllauO?, U •
..... 1f'Cl.PP"U'U""I"'~-~'OOOf.... l >OUlh of GZ.-r
I» ~ of ,,_ki Ilarbor_ Ie <'O""... If'Cl of 6
,,",,"pal buildonr .nd 2 ~ Dam>"- Iooadinl!
plall_ .\0 of Ii
~X""pl. """
BuiIoiing 1, ..I'f? of ..ood
ll'UrtlOfl. Buikhng
I . . . . . .........,...... ~ltutllll'l" uotd fo<- .n ~''I!'lM'
A1'AI' oAoop. n...onIr •• o-aillor;" _ltutIU~ (Build·
...- Il ('OOIl.&iwd _1.&1I0Il ~, •• ililll!C ./ld

1.,...."....

'-gpv.-.. n... 101.1 pllln ...... <'0...·.,..1 h,"
tbt buiId~ ' " .pprtlSl_Itlr 3~,300 "'l"'''''
f...... TIlt .... l'IO<H buildi"!t ..'Hi ....1 I~'I"-"' .-.....
u .....

..,.., "-""""--G_,. 4' ... U

...,

-

I ...
1 .. _

'T_
~-

I.

i'"

1, ,:!G
..~

.

... "" ,,.,.

,~

'

~.6W

T_

SI,2n

0
0

,

,
,.W n" , , ,
I. ,OIl

111<,

,1~

sUp<'rliti-a1 .,,,1 llliliOr d'lTIa«f" 10
iron roo6ng aoo sidiug.

~."I'M oorlhem l'O"ions 01 ~4"
......... Iru~lunll)· ,1'1ll&g<l<I, "]1,.. ~
IIQIIS Qf 1 ' - lJuildinJ;S and 1M mu.......
of Ikllklings 2 and 3 !III'I.iu""lllIl~
J.
bO'J"NII"'1 .moulll 01 d'mar ill ....
.....,..,,",-1 ill Ihe 1.-.....10<)· s.rurllll'l" Ilaila,
,-hid. ,'as Slrucluntl.,· d.m~l hr ....
.... lircl~· ronsllm...1 b~·6",.le.... ing 001.:0- tIor ....
lion .-.11.....11l.irllug. Till' lirt' .-as.lI......
pnlll'ry fau _. Tht IKI!<llblhl~' of in'as """$;
1 neghj:'ihl~_ TI,(> build....
011 fi.... al",
illlm...ti.ld" .fltI" IhI" bIoIl
.hell .1... 6"" d~I"'Mm,... 1
IhI".ol·
S mi..
il was M m.,.. of H.m.....
or Ih~ .<11"\'..\. II ... ~il(· of BOlildlll>: I bad ,-'"
of dcl.ri.~ Il;d Itlllll(lral"\' ~1"'''IOl..... I,.d bI<o
srnlfl,~1 On IIII' JOII,IUlI:' 1,18Hom. for o/li<'f
~. So d818 "'b'lOnlinl: r.,... )lroll'f IIlJll '"
ohlfti .. <~I.
I ~
. ...
,
,."hll~ II" ,'f. FUrlJ
r ",fQrlllallO n r"l:
ull<r<
(:"'~n "n 110.. dll"'II,I.:" 8"1I1~-~" _1or<'1" I
1'101 pin" on "-il:ur(" :H

n.e

"t""

T1JO ::::.

&.~'O

n,nl' 11,01'
I. ,OIl

i:::

-. .
=
,,. ,,
~

~

BlB.!i1

0
0


232

':"'..t,rd

.\1".

500 FT.

'<1(_

DAMAGE ANAI.l'SIS

DAMAGE

AN.lLt.

Orolll'~ H

"",I ,1,;,
ll"il,linJ(' 1\u. l.

(i1OO;:r.:
.....Bw
..

.'''''''-"ODlI'..,,,,

0.-."

(lo.:·"I!""~.I" \~'hi~i,,~ roon, &'''1 ofr,
Bud, "'IC

!..I'....

\\1I~1 rr"'tl~ (tl) •

Fired",j'!Iliellu,,", C.
(,rou"'1 .ern: S.ZOO r~l,

, ,
o
100

'00
'00
'00
;~

'00

,,
,

HlMt and fin'_

0

o
o

do.
.do _

DAMAGE
0 - :u b1' SO f.....
GnMPId 100.....: ~.1:!(1
~ f-.l.
Toul._ ~.O:!O tllUrt 1_
S_brrol~ I
FA~~~ 181......
~I ..... U~ 10 fold.

Ground..... 80200 ",",

,

__ 00. __

100
100
100

~.U~I~
.'rt~,-(.

.

BJ.,,\ .. nd lire•.

o

...., 3

'00

, ,,,
, ,

....

0
0

0

,10_

do..

.do__

A~ALl'SIS

Groups H alld "5.
Building Xo. 2.

Ottupanry: Storage.
Building 1:V~: Wood fralJW (D).
)"ire n-.ification: C.
Ground Uro: 8.200 1«'1.

I~......': r .....

'::::i0 - " . .

<>tul)

oeDl)

- - - - - - - - 1 1 - -1
1---

,,
,,
,,
fle.... th' So I'",ct"ral

d..m....

_.-

o

I00

",

o
o
o
o
o

0"

,o

.0

,,
,,

'00

BJUt .•• __

,

~'J.... rficj.l d""'.gc to roofing only.

Blas,- ...
•d<>
.do_.

.........--

llA~UG~; ANAJ,YSIS

(lrolll' H "",I 4,,_
nuadinj(" 1'1.._.5.
O<'~"I"""T' SIO~[o[l"

nuil, ;"11 ~~·l)('-. \\~I.rr ..",\. (I)
Fit<' d""",h"lIllOn, C.
'

Groum'

~ero:

1 ,800

r,~t

--..- ,..... ""
...,. ..... ,,
,. ,
"----r_...

I:I.........

,
",,

-~

,,,
,

'00

", ,

,,,

mast _
.010.

.~ ~

•..
"

DAMAGE A:"A!.l'SIS

Group Hand 4;;.
Building Xo. 6.
Ottu.. n~.·: t.:ngin~ ",..ir al",p
Buikling i~'pe: SIHI:fl1lm~ (I».
Fire da",itK-ation: :\.
Ground uro: i"400

Koof (0l'T0P1"<! iron ..." .. ..-I purlio>
T . - l..p" .,....
Cellllllll> 1..\1..,.. ....d, up box lyp"

0:1_

.·.ll~

Iloor COOl"rftl' on "11th.
F......w.tioII COfW:"n'~ ION',,".
.;",l'nDr .....n.
Corruj:ll'N! 'ron "n
F...,

.,.... 'ra.....,

COQ\#1It_ l.iJht

m... Io"lI'lools.

,,,
,,
,
,

,,
,,
,

'00

Ul.~l_

'00

Blhl_

""'
""
, ,-n '"..


••
,~

,•,

BI.,;t

f~l.

_.-

..:.:-...

la .. ,....

,~

Q

,~

~

T_

1." lIt.,

.!?

~

,,,
", ,,
",,, ,
,
"", ,

-..
:::......

,,
,,,
,,,
,,

"
• e

D

l

,f-.---r" r----r---r---r.-r-.-t-.'

.

·i--++-+--L+',+'I-n
-.---+ I
·t---t++++---L+--+--i
·\------r+--++-t---+.--.-__..
·.!------rr-i---+++++--r~- '
, "+-++--+.--.- .
T

,,',

.----r-r-- +' ---r--.+-.. . . . . ----.-~!
!

iii

1

!

j

,

•.•.

-...

·r.---f-+--+-+.--4-..-------.-

~~

·' ----++-+++-------

~

'0

J..J.-.--J-.--l--.-_-L.

,,..''''
PLAN

LEGEND

SECTiON

PttOTO ......... IY('

300FT.

us. n~At(loe .llII"~' WI'"

PLOTPLA~P
UGAU~I

"

'I'

l ...•

.......

'---""~"
'I'

._--l...

\

..
.....

,,~

c-<"""Io"

•~

."C_
....

I

.U • • •

••

"

•... ---.--

tt~I-UP I,wee I)'po:', bo:t:

.J'!

If<! iron 01\ !llcel pur·

l.lrel--·c

'~

~

""'

COft(C~le

lib in:2 b..ys

Con<:ftleoll.earth-.--.-r.. ~. Concft1e pItR, _______ .
COI'1'UPled U'OD _____

;...6o..i\ll. d-' in steel frame ..-.-n: (1t&r

....... _..

....

(~ Lcbl .nd \>ea'"'Y m.chine

~~

(p..,)

r~_r

0

ro

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0

"-

.....

ro BIa6t. ___ .

0

0

0

0

a-ob :\0 !ll....ctunol dll.ffillge. I'boU>5 230, :131. '2:r.!. 2M, ud:!::r..

PLAN

SECTION

.,••.-....~=
. .=..,,""••u.ll. "UTUle .-...,.rf

2~O

--

---

'"

I)AMACE ANAL\'SIS

(l"",P 50.
1l1lild"'l:" 1\0.:1
Offll/,>t,WY: EI'~>lrie"
n",l( "'I(" 1\"1"': WOOf'

;"10' ~l>l

Fi,,' da>l8ifie"l;Oll; C'. r~lll(' (£l), 1
Ground zero: 9.500 ft"'l

.-.
{"_Iturtio>ft

Ol'''''

"'"
_.

0
0
0

""

0

0

0

0
0

0
0
0
0

'00

-"'m..
'"~
,~,

••

tJ

1_ C""",,,lf

\\-::L.,..

.n.

po«"

-

'ratDf'I..

'00

.do

I.-: -::::::

o

BI....

o

_..•do_.

DAMAGE

_
_ 1'1.01001 229 IIlll23.4

.

_

1'11010lIl 233 IIllI 23.;

All .. ;'1110.Uroken.

"0_ 3.

f!~ikhng 'n"'; Wood fJ1lDle U:::!I
hre elaosi6et1lion: C.
Ground Uro: 9,.00 {""t.

e._

Super-

~

,~,

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

'00

"

....

I
,,I

' ,

0
0

2,12

BJa;!

...........

.....

50

0

J..,t< .\11 daml!!!' from blast of 110"'"' boonb.

~I;--ncy: 00..... Illd 810_

C"'"
_'J _'J

0
0

A~AL1'SIS

Group SO.
Building

--..

0
_0'

c_

,~,

.

.d<>

o

Wood f...... &tid .. <1-

C'\Nr pa.., ..-l

masl-

o

Roof T.... P-pl'fon.oodo/lHdllRJ.
ll,..n luahtr. __
Cohlmo> Ilulli-up "lllbtr
.~or<c Ioof. COlOt... I~ on ....,h.

n-

;<gPO'"

.
do

~o 6ft'

~:':!l' oM r:

O.OIAGE ANALYSIS

CO,..",,, 00.

nuil.linl(' r\o. 10.
O('ru/,,,,,ry : Intl',;,I,;ol fl..l lrJol
nUll< "'~ ~I'l"':. \\"od fr.'n~ (b

Fire clUll,/i("allnn: C.
Grountl ..em: 9,1;()() ,..... t

~(._

........

'"~

(~

....'

0

"

,~,

-"
Kool 'Ntrooliqoo.-ood.tJ.. 1tun;

T _ l.;pl .0001....
~I lIoor wood I'Ioor

t~:'-'

r ......00IIl

~.

on ..

Wood IIoor 00 IfOOd joi>t.
C(MICfHt"~ ."- Sl;1Jt(O on .00.1 11th

.;tnOf....u,.

&Dd I~- \\.ood Jo, Ih • nd pla>!n •
hll.nor.-a&

\r.........'" C1rarJl-,.-oodr..r-..... J'Ia-.t.....
C..I ....I.

.'w,.np~

-,

S4ru~

SuI'O"-

0
0
0
0

• l.

c._

"'-

B1l1$t _

o

0
0

o
o
o

0

,.
,.

0
0
0

'00

0

0

"

Illast

do.
do.
do.

StuC'W ."cktd
PIllS!cr crsd,td

All g1... hrol:ttL

Approximaltly ~ '"'aU plU!" tTII<ttoI. -

o
o
lOll

.,.. Tal"

S.biu.l" GrN, St.

nu.
smP baildq Ioo:aIM3,600 feet sooth
01 Gl (Pbotoo :138, 2391. It no of UBmualJ~'
. ...,. ~t-..d~lffl t'OaOlruNion and ..illo-

><.,

I'\olo ~41

stood the blast ..-eU. n.e north oraD. ilfto•
MJCOnd floor and the rool .-q bIow.lI inv.l ~
fotl':f: of the bl•• t, (I'holos 2311 and ~411
lbe first and ~nd floors. II>. DOrtlI ...
fraetund in ljf!\"e...1 place< (I'lloIOl23t-'

lltawtl: Photos 23S to 2-13, indusi...e.

-B~:::
.do. _.
_._.00. .•.

'\...u, ..... abeon ...... to.

..........

141

.\11""'_.

n-.~ ...

-'
,.,

.,n,w,
,~

,w

..

'"
'"

~,

~
~.

~

~

~

••
"
.,•

....

~

••

...

--

••,.,
~,

"

,~,

,~

,.,..

,~

,w
,w

,W.

11Itl.
,~

'W
'W

'W

..,
12<1
,~,

-,,-.... ,.
....
, ...

-, -,_- - -,-.,
...

......

,.
,:r.
2.
,.... ,
,, "eoo
," ",
,~

.... ...
.,,....... ....." ..
......... .....""....
,..
.......... .,,'".....
....,".... ..'..,........"
,,...... ,,..
~IO

,~

~10

~_

7,100

~

','"

,

1.;-00

Ii. 100
I, :00

21.800

1I,8OlI

.
., ... " ...
"w

....','"

ll. 'lOO

"' ...
2a:

',"

!I,toO
10,200

1=,

il,eoo

'w
l~"

61, !(IO

"

~

",

., .",

"

,,

""
""
"
""

.,"

"
"",
.,.",
",

",

.,
.,.,"

\2.3

...

"
"'., ... ""
""

.. ...
.........
.. ""
21.000

~

"'
"

("2.2

"

11,600

.1.2.3

10.200

AU

61,600

,,

"

,","

""
"

x

C
C

,
,,
,

,,

X
X
X

.,

,
,
,,
,
,
,
X

AU

.," ., ""
'"

,
,

,
X

21.IlOO

n. ;;00

3. 700

~.

400

2'2.-100

22,400

ki:
12, 800

l~=
3!1, 400

8, lIOO
2,IlOO

1- 200

12.1iOO
1.600

32,.JOO
12. 300

3._

~. 2(1(1

~200

'.1iGO
1118,200
1'3, IiOO

3,: 'i'.:

l

X

7.300

r-. .100
1.100

• ,••
X

10.I{I)

11. 200

,

C
C
C
C

X,HI

,
.,,,
,
,
,,

,
,
,,

.100

61,200

,
".....
,-

X

~.H

~7,

..

l"'~

X

C
C

,,
,,
,
,,

I,::...

,, •

12, :!OIl
8, 20ll

7,100

3111. llOO
1Ii._
23, 100

, .. ':co.'e'c'"'=:-

,

"

.

,
,
,,

'"
"
,.,
"
""
.,.,"
U

,
•,
,,,
,
'"
f.'

t'."
•••

,••.

U

0'

.,u

,
,
,,
,

,

,

,
,,
,,
,,

,,
,,,
,,
,

('U.

n

('41"

""
"
"
"o,
.,"
0',

C....

----_ _--

MI,110 1.331, 77lI

..

i GNap 5:! ..... II... &Ubject of. phOI(Hntel..... "'oo:r which i~ ineludoo in pan I of thi>
_ . .\d~l\ion.l (nfonllalton and a deW1ed
,.... oIltwo !l:I'OUP "ill be found in tbis pan.
M""t of II.. damage in this plam ,,'U .... u~
~sl'looii"f bombs in an attack madf 0<1
: ' 19-1~, 8 daya prior to lhf ftIom~bomb

~. pu~ of ';lu,l.,· thf group hal' bet'n

--""(068. _llon~
.
~.

--.,..

a.,...,r,Jinl( 10 IHM' of ron-

... till- II Tlun~'_four of til.,.... comprising b.r

... ~I Illlrl of the group. ,,-ere or ~Itcl­
I~, ::.:I,ruel;o", Of Ih"",. only two :1«lion~.
Jlu.t, ....S~~ of Ihe boiler roo'" 81 Ihe power
_ . " _«I, IM ..I of Ihe found...... _"ITN'"I
'01"8_f
,

.
oIo,~ ~~ rom I '" 81o""" bomb. ::-ul'"r'''lo~1 b fro", Ih" "Iomie bomb'~ b18~1 ".,
j' n"ihlin,,"S Ii. S, 9, nnd 16,
The

247

,,

~pd ~.lI.p,l. "",,,bt'r of "M,r In,,_;lI 12~O, p.
p",-io",J~ Wi"'] (1'1,,'10 .~"'ll
,. Il",l;h"g: IJ. 11,~ IM"ler ,1"'1'. "ulr~ ..... 1 h~"'r
.1;""1"..1 .",1 ""I... r6~,,,1 ,].,,,og~ r..,HI lu/!h~JpI"";'~ b."".... lJ."'.J:" 10 ,,,.du"" 10,,1.

~itl,i" 11o~ bllil,llnjt ••• al ..., l,u1f TIo~ .h>"U~
bomb ,.",...1 ,~ ... hlll~ .,I,lil~,,,,,1 iI.m.P'
, ,\ ;ll'f'l-r..;,....1""'"

bu,I,lu'/!

(~O,

....k-_--lllOOOFT.

""6

HI)

...fr.....1 ......... t~lU..1 ,la"'IIf.>e h'"", • Io~h­
e>;ploai'" ""'" ",~....\11 it, roo/iPl/ ."'" bl"."
n6 b.. lbo .101"" b"",b ,,10"''' ..... ,..""",,1 ,mllor
da~ to """"'"', .",1 "",",pl..1 ",..t.l ,.i<!iPl/
oa tbo ~\~ll'OI1" ,,,I~ oItlW' b",I<I"'1:
l. ~ "fff 11 ... i"fo"""I...on<''''I~ b"ildint:'
« _Iioao nl i>uildil>f' ~ ...",n,lnu.! in I~

boiIdillJ rIaMfkolioo IlbIt {BlliIJu,¥,! 3.

(l('. 14.
1•• 1, Ha:!. Hd I.....",1 b. 1~1l 191 "",I b.20.
oad 'r.
\OM of t~ .....tn...mraUr dllllIEf'd. by 1M • ....,;. bomb.•hbo<.¢! O"il<lill~ IS.
Ih. I~. :10, 1",1 'r. "",taillt'd IlIi...,.. dan,"1!I'

11

LEGEND

-,,:,.

it"~

~

m
'"" ~
IllII ."' ..." ~
m ,. ~

248

DAMAGE ANALYlll!l

• ',311....1,
"

!"..t ...... ;,;.,... 1
~,~
3~ I....'

",u"hrr "r II........ 1

r:;~\"", i;;
~,Ir,..

~j 1....1

'I.." ..1.. uiM'" i.' r.... i

.
-,.

,;I,"",,"
~

,~

0

Hoof ('.....,..IM ..I_u,,"

0
0
0
0
0

T..-. "1M

.-LN
aoor C~"_
FouIldroIlO" ('.....,...i..
Ul..........an. 8nrk.

I

t\U"~'~if}l!<t'''''' ....1

T"I.t ."'. L'~'t) "'I".'" rert
~.:.\(' helllhi

, ~IO "1'1IIft'

.......

J~ h,· :1:, .r,~'I.
r i
Grou'MI 11"""...... i •.~.'tl "1"·'" ,,,,

1>"""'''00''''

_

W,""""'"

0

..

,

l).... nl'l_<f~

c.......

,

S,"","
1~1"Il

(1"" ••

...n'

-"

"

_.....

r....1

~.

~~
~~

0
0
0
0

.-

r....t

1l1••1

lloofinl' .h.U......1
01 hOlltl"'g
Ii fIt'lI

Ill~L

l'holo 26-1
h}'

bLast.

o
o
o
o
o
o

""ptT.
_
'"",".

.,.."t

o
o
o
o
o

,

II ,"""",

0

DAMAGE:

A~ALrSIS

DA:lIAOE: ANALYSIS
~ ;;z

0.-1
Total

b :!O '....1,
· i.6l0"'l
1))40"'lua.. I 1.

Group 52.
BuiJdi~ ~o.

I('o('\

()c,,-UI"'lK"~·:

BuiJ.hng

Xwabf-,- (1/....... 1
Ear
1 U 1....1

:II"""

Iion

I~

Su.. l ltam.. (OJ.

Fi.. d&S!<,fi""lion: ~
Grou"d u-ro· 12,200 1....1.

1...1.

0-.<_

1.2.

s.. itch room

Iy~,

.........-

.-,-,

,~.

T

F-lll.. l'1Of" • .u, Com'~~t;';1 •• ~o...

o
o
o
o
o

50

Contl'1l11 .:.I""ln...aiirb ~r.

o

o

KooI: C"ITIIPIN! 'oria/..
CGlum",,' 1'1... 1.
rift! floor COI"''''i''
.·OUndollOfl' C""",,I-"

o
o
o
o
o

o

o
o
o

m.St

Sidi",( llloa" off ft..,1 ...
buil,li"g, I'holo~;j

o

o
o
o
o
o

o

"'~
'"~
(por.

".,

o
o
o
o
o
o
o

DAMAGE ANALYSIS

TotaI_ 3.9Oll ..~
:s bo-c of a.:-- I
F

~~l

(NOt

IN" {Dl.

l~ fl'l't

••

Fit"(' cla9l!ifi<:alioll: C.
Ground ~"ro: 12,200 r",,1.

Jot"*,, ftrU\lOIl: 15 ,...t.

..,....
-" -'

l>a",qe

I-

r-,iptioo> 01_

'>1....•

:::;

r--11-+-----I---ut-w..

T..-: Wo"c'-_
~-us, floor, Coom-It_ •••.
t'ouDdatioo COIlfrf1t

.;':\tr>Or •• no;

nnck. __

COIllmt.: Tu.b",.. ODd gcncralol'll. _I

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o I__

s,,,,,,·

'"~­
~

o
o
o
o

o
o
o
o

w~

~

Roof: Corrupud

o
o
o
o
o
o

DAMAGE A:'\AUSIS

Group 52.
Building Xo. Ib.I.
CknJp"....,,·: Turbine room
Buildi,,!! -')'P'" Bnek l<l'ld-~nDl!

~, 113 In" 3.> 1...1.
GT'OIIJI<i lIooc ...... '3.900 <qua.., footl.

o

---

~.

C--.:aIM iron
..

_

~S1~

r........... COl...~i;---·-··-·
~lOn CO"(,...I~.::-:-·

. ---

=.:::: __

.~·III.: COrl'1'J("Rh',1 iron ex::' 9-",,,10 brick wlln Ul' 10 13 r~l'

r ......lh,I<lt

..Ionls: 111111,,;'"

18

o

om." ..

o

'"

.......

--

.....

_.-

'
c.,...

,,
,,,

,
,,
,,
,

... T~·

100

.\10llllt

blw

,,,
,,

DAMAGt: ANALYSIS

c,roup 52.. ""." I
Builoling ~<) . •&•••• c .

n1tC'" W..l<hng sJ><Ip.
'-"t~uJlll.
Building ,.•.:.....
,_. Sll~d f.... nwo,.ood 1...".,1IQi.

.
C

nT1'
. I" (l(XJ 1('('1.
Ground l\t.I"O_, , ,_ _
(.:2).

L"

c!assir..... tlOll:

DA~IAGE
'

,<;(l

b.. 31 1....,1. SO b~;' 31 r~.
1

~.rH:
-I,960llC\u .....
~-.
9.\1'20 lI'lu."" I<,<,t.
T_
;;:;1 Roon!'
Z.
~••• ~". 35 1('('1.
l.l... oIr<al;OIl: 15 L~(.
~'

ASALl'SIS
Group
'"SIlO 2&3.:ld
Build~
(In,u.....,..- WtIdIllI:
Buildm,:lyp": ::>l.&f
(EZ).

I'ot.

Fi", cl-.fie-lioo;.£,

Ground

f

,,

,,
,,
,

-

W. Tilt

T.......... Wood •.• __

('oIuInns Sl....1 ._•••.

il!>ll\oQ" Earth ._.
FOIllloillion- (.'ollcrelc.. •

~r"'all~: '1'<'>0<1._

__

•.

('taIlon,to' .\....1\'1.." .. I:rn...... tOrlil and
loldlllg

tl'ro, 12,,",,, ......

_.-

I:lr-<riplion '" ~

,,
,,
,,
,

' 00011.-. . . . . . .
.

.ppan.\u~.

,,
,,
,,,

--~-

,,
,,
,,,

OAMAGF. ANALYSIS

,- -,

,,~

'"~

-,
Roo" Tilt"...,......- WOO<!
- --('oIum";; Wood (~ ...mH )mt)
~'~1 8."..., ('onrrt'tt.
F(I"ndal;"n: ('""rrNe .•• _

K,trno, ....Il>o: IInel:•• _. __

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

OA~IAG.;

0
0
0
0
0
0

~"I>"f'
,,~

'-

,~-

0
0
0
0
0
0

J)AMAGE ANAU"SIS

A:'oIAI.l'SIS

0.....-- 13S by M f .
Grvand lIoor ....., • .300 "'I
'",1_
ToUl ..... : 1~,600aq ...... ' I.
.... mabor of floor!. Z•
•:a ~t 30 f...t.
~I n ""'....1100: 151...,1.

---, ,.-

DRm.ge

'"~
","-

.

Seeoodftoor· c"<incftlt_____ •.
Roof: TiIe_. __

T.-:

F"nt lloor: CCHl<Ttlt and ule
F""IMlal""', C"n.... lc
.••
.:'lcnor .,.111' 1-toinro;~;;loon(,;;lc
t:~!~' 1I'alla l'lalllor on ...·00I11.tll

,

•.,......

n_

('OIl!ftl~_

0
0
0

,~-

~I

O
0

1i",1&I fumuarc.

,,~

0

c._

_l

0
0
0
0
0
0
0

"
"
0

2M

lJIul. _

G1R'i!! "",I

_.10_

~1~1. of

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

ar.,..';:r:.

o

30

plaou·",.,..,..

o

o

in on .,d. t""a Woa

"",il"1!!" (In si<\t

Ill.,ll

_.-

SOl.....

11<'"

,~

Ca'_

-"
,, ,,
, ,

Roof: Coa>P""'"'''' ....,nP'"

,,
o
,,o
,

T........... :-t;..l,
.-.
Thinllloor ('''''...... t~ _
!Wood floor c""",,,le_,_
I.'NI floor' C","~n'le tnd 1I1~
FOlln,la\l"'" (O"....N"
·
.::Ctrri"r ...,.U.: lln~k_ - --In'rnIH" n.ll. Briek _
Windo.... ,

C...Ile<lU; 1l00l'''a.1 lurnit""", -

,,
,,
,,

,,,
,,
,

GIll!>!! >In,l ..,"'"

30

,... t aitle.

,,,
,,
,

[!alii<

DAMAGE ANALYSIS

Group 52.
BlIild;ll!: Xo. 5a.
Ocell/llllle.,': StONll;C.
Buil. ing tvpe: St.....·I.[,.,lm..
Fire dm,"ilh·"tion: N.
Ground tero: 11.500 leet.

D~: ~40b\,SOf... t.
Ground I\oor t ....,· 19.:!OO lI\"t'" I.... t.
Total a....' 19,200 ..!"t~ I.... t.
);"mber 01 nOON: 1.
Eue height: 3; lrel.
~l .. n clt..."on: 151r<>l.

(C:?~).

~---

-

II OIl I'f"'Cffit ('O""g&tl'd meltl:

RooI: Comi;:atod nlttal
TN.....: Slofl
C"I"mnl: Strel .---.--- .••.

Filit noor:

Cnll,,~~i;::::: -

...

FoundallOn: C'un",.,te
F..xt8>Or ..aU., Rtlnf~;';;1 rollrrrir
totnIptod metal _bon.

_,

.

,o
,,
,,

T

f'-e$ Wood,

,,
,,

•.... .1

G<l


-"

,, ,
'00

,.....,tt~es.

-'-Wood
\\'00;1 -

~

r.oor,

0

-.

~~Iloor: ('O.l1C".t~-:-:·--

-

~:IOIl: (;Ouel'l>I", ___

Ialb.

Bla,l

·'.11.,

~".lk
0I!IerI1.I ~I

1'lllSler
\\"ood

0

""

wood

---.• 101ftII In<'O\l
___________

"0
...""

"

"

,
,,
,"
,,

,
,
,,,
,,
,,

~ol_

DAMAGE ANALYSIS

.,AMAG): ANALYSiS

Groul' .:12.
n",l<hlll( :"o.lIA

(~'''\lJ>''''c,': !)IUMl,,"

U",I,lillll"

["(W',

\\<>0<1 I... ,,,~

FiTI' c],.....'/i.... toOll: C.

Ground zpro: 11.500 f,-,<[,

I
• Joi'& 'Ip "." '...

-.- ..,•.
>Om

,~-

0

'00

0

0

0
0
0

0
0

-" -"

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

.-

C....1> "~N.nd ""'IU fum.res.

,.-

-

1...._

.....

'00

0

0

8~",loftoolw...
ally
~ ~

BIa.. .

"

0

---

do

....... ,..
-

w:e-="... ...
........
..... " -

-

JIU\ "' . . . . .

DAMAGE A:\ALYSIS
DAMAGE "'."AUSIS

v . - - ~ In" I i ,...,
G..-ad ..........., $.IlOO "I...rt !...-t.
Total...... Il<;(l(l "I~ f""".
,,_...... ofllooro ~
u.~t ""dI1 20 ''''''
:\1..........hO.' IS rH'!.

... ....-

\I!''>Om
- - - - - - - - - l _.,

o
o
o
o
o
o
o
o

Super-

~

Ot-ocnpt. . d _

Su",,-

e-tnI<'ioD

~w

>om
,~

oro,)

o
o
o
o
o
o
o
o

cent:'
"'" ('0f!'Ilp1",1 bl>6tOll.

T_ 51....1

~ ~ ....(. _.. r. . .1oor
.
('OlltrNc.

~1OIl. Colle"" .. __
.'.11" COrnJjtll,... f n~el';-I---. _.-

....,

...

r"""lt,
lIld'ln .'U'"IN....

~","II
•11 UlBd"llr 1001".

[OrgH•

..,-- .

Z

'

0

'00

0
0
0
0
0

0
0
0
0
50

0

'00

0

0

'"

mao'.

-'Roof~~,'"
IiIlO """".............

Ill.."

_do.

DAMAGE AN:4LY8J8

.,.-

c._

",'"~...... 7::r
,,...
~ ...n"
0
0
0
0
0
0
0

"

......,

1',...... 8111"".

Co<»,,,,,,liO<l

~"l'l""'""

'"~
,~,

ltd blJ,oo;l05-

nlbt

,.,C'-

0
0
0
0
0
0

~

<;c~-

-~

-

_.

-

...-:":i :.t. Con.....'e on st....I ......1W
loot('onm'l~ .
,.,.Ioot' : ('oPO't I ".
_
;..-uon 115 COlT~,e" m..laI

..-n
......

,-

,~,

.....1)

0

75

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0'-

---

...

"

D.HIAGE A~AUSIS
GrollI:' 52 •
Buildl"!! :\0. .
Oro'npancy: Fillll floor-mad,UIt ..,.
ftOOr-offi~.

Buildinj! ,~:. R..in!olTf(1 rot>rn1.. 'f,?
Fu., d_ilicallOn: :..; ."d R
Ground zero: \1.300 leE'l.

D4MAGE

=: i:;..
T""'
'

r.-.

4~AL1·SIS

\ •• b.. 3.> feE't.

::;','6,100 sqlla"" feE't.
6.\00 M1LL&rf" feel.
oIlloon: I.
;c'u.31 1...1.

-----T

)l<tlI oWnll....: 13 '''''_'_"

~
,......

s:z.

....I)

.....1)

,pt<-

,.~
'

----i--f------Roof. COIIn'f'U' <'O,.1'rf<! .'11. bUII_
1II_"'I~I.

s..:-t lIoor

Contn1~

11m bH.nlI.

luppo,ud on

lIoor, CODC",'~
}'OIUldlUOll: Con,"",~

}¥nt

£'1..-- walk

c...,..,..~

rirlt l\oor 81nall hl.... "'lI'
1OOlI; aeo:ond lIoor on~ lurnilure.

ConIO'II(.,

o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

s:::
....
...
-"
,

0-

C......

---

-,

'00
0
0
0
0

::::::::::::::::1

0
0
0
0
0

:::\

0

30

0

0

"

HI..,

1I1a>l
do

...

~"I""'I
""iOl

IIlmr_ !lupo,.
'"~ k*

,

'

,:;

.... ....

-'

~"

"" "
"" ""

BlasI

"
""
""
""

"" "01------

DAMAGE A:\Al.YSIS

GraUl) S2.
Buildiuj: Xo. lOb.

,."i)_

o»d_~

...

Fire cll.ili<'8lion; C.
Ground uro; 11,300 f~l.

~ ,0 bv 60 f....1 (from pbotOl'll
loot un: 4.ZOO !!olluI", f~t.
T
: 4_200 "'lUln- 1('('1_
\
of
I.

Iloo"",

£,... 1lnj:hI: ~Ol known.
l.l"" .... nlioll: lSrf'<'1.

C0I'l11,1~1"\.I" ,1'~lroYl~1 11~' HE
l.....riplioo 01 __

I-RoaI. T'" _
T.-, Wood
__
Col....... Bnclr; ('!.) by 30 lllfhell· _
s-nd Ioor Wood_.
•__
fim. floor COO('n>lf

_
.'ooDdation- COI'erN".

._

KIl"rior ..·.11, Rrirk (14 ind,)

_

ConlenlS: \\'oool ..·orl<iog ",.ohi""I')· __ 1

""
""
""
""

""
""
g':::::..
:":::::1
o _.
.
_
o __ ..

.

_

0._

'00

""
",,

"

DAMAGE A~ALrSIS

5100/'.

(),:.,upann-; l'lltern
Buildinl: -t\-~; Brirk
lru;18

- ....
'

1>0'0111•.

_.- ....

.... Y'"lIl.~

"-.not,....

s.tu<,."

,,...
-,.

o
o
o
o

II
o

C<Jc>ow><t io "

-

O""npt.... <f ........

o
o
o
o
o
o
o
oo !

~

0._
...,

",00-

,~-

'"~
r,...••

'"-

-,

,~-

e<~"

('ott"'P."'d m.. tal
~(....
I
I
~ , "1,...1 pro.«I<'l all' ron_

0
0
0

0
0
0

.....
",.,.., ('01'''....•.. ---····
':.t.O
O1l ' ('oU"rele __
f _ .•n.: Coucrde

0
0
0
0

0
0
0
0

.....

(~,.,

-

~

E>l""". II'rldinll ~PII~r~\U~

(""Itnll.

_

DAMAGE

A~ALYSIS

DAMAGE ANALYSIS
G",?ll~ ;;2..

~ .t, !9~ by :s;; r~l; ar., :?9~ b~' :;1
f~: 0IId 06,:!9~ by 511<"1:".
Ground 800• • rt&' to,300 Mi".... I"".

Uutldmg ;';0. 12.4 .•.s, ,"d .6.

Ott"I!..
n,,~': ~I ...chin~ tiI'GI'·
nUll, 1I1~ Il"Ile: ::>Iocl.fnotllcd·liglll

TOlol._ 60,900 Mloore r<"l:'t-.

Fir.. c1mr,,,i(;,,oliol\; !'-.

;o;umber of floors: .t, 3: .~, l; ,"d 06, 1.
f""e h~lu: .~, 59 f~t, ,"d .,i ond 6, ",1 reel.
J,I"", ek~.\ion: 15 reel.

Ground

~1'TO:

'

Ulllt<

ll!

11,500 leel.
~<A_

I:/n<ripboo . -

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o01
o
o
o
o
o
o

'00

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

e-''''''''''''

lI......

...'-

w~

(

~Il"

-"

,
,,,
,,
, o

,,,
,,
,

OfT"!!!'lod ."N.I

... r '"

"'"

frio """ t:"rtb

..... ~ COIK...lt

.--,.

IlJr""f lIaUo-

DAMAGE ANALYSIS

Group ';2.
Building ~o. 12c3.
o..:ue-""y: Copf'('Nlnil~'llbop
Bmlding n'f'(" SIe<'i·f..mt (A2.3).
Fi,.". d ....ilie.lion' ~
Ground uro: 11,500 r('('L

u . - Zit Irr.w fft1_
0""'" loot ..... • 14.600 .q...rt r""l.
ToUl ..... 14.600"'l~r--

:.; -m "'loot<

I
F.u~ ""PI:. %, '''''I
~lfUI "'ul_ I'; ff'l1

("orTUj<alro m~t'"

, ....

0
60

0

"

0

0
0

\touldiltj; equipm..... l ••• __

do

DAMAGE ASAU'SIS
b~' 3'; re-rl; d:!. 359 by J%
1I'rl; ud d3. 3<.9 by 29 fe-rl_
arN: -11,000 lIqu..... r..,l.
TOlII
83.200 equ..... r.... l.
\
of l\oQr>; %.
r.,"~l: dl, H r.... l; d2, -1-1 fl'Cl; d3. -10 !""I_

....-

5<.....

Sup<1"'

Ill....

6cioJ

.....,1

.....1)

o
o

0
0
0
0
0

11_ .w.-.llon: 13 f<'('l.

_-1----1
,
,

o
o
o

,
,

...,..

,,~

·::::::::·····::1

-_ .. __ ....
---'--~~--'----

'"

u..:r=!"':
,..,.
...

0

c-..

---I

->

o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

-...

"7t "i'4
..a- oIrtMW

..,. .t -.. . .

.""
'"
, '",

0 . _ dl, 359

c_ _

4of;~.w.-..,

0"1,,

,,

0

-.
-.

~

w..., ......
lor

~

""'-0"" ,

."rot'"

... .......

w.........."",".'J<1_ • .,.

IlAMAGt: ANALYSIS

DAMAGE !!IIAtYSIS

j

_....

..,

1-01'"~

'!'",-

>', .......

'....
'0'"

~pll

o

,
,'"" Ioor t:anb

F-"',*,' C~tt.

Ex_.-.n.

o
.

Corrupltd _tal

........

\\-

C..It~~ FIUIllI......nd lI>OUldill&:

o
o

o

30

0
0

B1MI_

0

30

30

,

0

0
0
0

0
0

'00

2;;

0

BI.sl, rr'lImenU, debm.
81..1 .nd f...gtnem~

0
0
30

"

Illo.,
'<OJ-

lIlOl:I,o.<kbrio..
Blat "'" ~_
_u

0

-.

_"-t .Jl d.. '- ~ . . . .

IHut

mo.,

~""""!~I"-

""

(~y~

-....,..

F~l<

O"'ltn....

~

... _

81uI
_do_
DAMACt:

A~ALl-SIS

~ 1:"1, 130 b)- 9 f...el; j!2, 102 by I~ 1ft'1;

"'I1Il~t.

is 'I br Ii rt('l; .nd ~-I, iii L... 13 feel.

r.-"'"......

9,000 ,;quu., tft'l_
T ""' 9,000 llqu.... feN.
\
ollloor< I ,
[a"."I" I;; f..et.
\1_ ",",,'01>010- Hi leel.

[_ _ 01 . . . .

m.,.1 ud
m.... l~

do
do

r....

2;0

:ril

1)A~um: ANALYSIS

•",1

,

h~.

'" ",..

Gro,,!> M.

Buill "'I[ No. ~:.!hl. "1" 102
t>cc"I'~"~'Y: E... ·,·t,"~ ~Io
Buih "'It" "'J"':, Sl'~·I_rr.~I>._

.v

"

Fi.... d ....ilic.llon N. "~.I,, ...,.
Orouud 7.N'O: 11,400 'I'et
.....

..
'P"'-

~""

,,,,.1

. ",-

0

,

Roof C'>rTUPI~I __.bo'-I""

.

..

c._

:;uptr~,

,~

..ft"

.

1".Ooott;1".... "' .......

maM

ma",

0

and 'nll:-

menl".

T _ """"
0
0
0
0
0

~~

0

0

0

T".-o I"""';' 00
agl:'ll "" 1<)

0

.........

ffiNIl.10 '"",,",u
~l"'~';..;

<lilt

0
0
0

._.

, ", ""'"
, ."'" ...
,
, .. _1_
'n,.

.\hllOot .1l1i......
".lplo"I\".
- ..

..

-"

0

0

0

Rl.M.dobrio.aad

0
0

0

0

I~-

" ................. '"IiWooI
1... 1wI.. ............
. . - . - . . .. 2 . . .

• •oll .. _~.~

,......"'"

Blaol ...

0

DAMAGE A:"AL)'S15
~ b3. 4:.'0 by J.> (H' and 1>1, 4:!O by

G
: 36..>00 oqu:o", r...l.
Total
.il.:!OOoq...... r.....
X...btrCII ........ 113.2 uwI lot, I.
E.o..~ -.pI 113.49 'Ht ,Dd IH, 65 'tel).ltQ ",...

oon'

U

~·.lli"M:

Group ;;2.
Building Xo. 12h3 Illd 104.

.;2, .

Oe<-up"nn', .\I..,hinl' shop

,!~jlding .i.·pe:. SIet"I-rl'llm~; Mo...,. m.. 1:
fire cll9Sdie.tlon: X.
Ground :tero: 11,500 feet

r.....

.......

de",ri. did

DOl d.~ lOlly

.....d>iDoo ia _

DA:\1AGE

A~ALl-SIS

---

.~
~

Cau..

)

,,
,o
o
,oo

40

B1as,-~

o

~_

dQ._

T,,·o tn'_ bl't\1 ~

,,1{lAi'.~ bomb.
"'1}laC<'m~nt

o

. _

g, -..-_._----

80
100

-i3I~~t--_

<10

_ _
_

01-- ----------·--1

Cflln~ filii dlmlg..'tl 810r Ig ."Ie
. area of danMge in h&.
272

\1'_

1\010

"""'.... ""'!fl.

o
o
o
o
o

,o

o
o

o

,o
o

o

I)AMA(a: AI'IAI.YSIS
llah~an

..
...
,
..

~,",'"

~

,~.

"

Root C(lfnIJllI...J " ..,.1
T _ ~IM
Col........ 51....

~ Boor ('-"'~
fi""lloor: C"""'"le
}·...,.,.J.li(la: c""","I<'
f..,ler>or,,-.u, C"""PIlNl
COO'Oftb O/Iift lumtlU1'/' _

_,.J -

""""-

, .....,,,,<:\..,0

~

s,'rne, .. ~

(pt,.
"d')

, ,
,
,,,
,

,,,
,,,
,

ONHlI,52

1\1Iil<hlllo:' So. 12k dud '"
O,-'::"]l"n~r: om",!!.
.
lIuil,hlllo:' ~'·I""'. M"hi.IO.V. A. I
Fir~ dd"",nClllLOIlC N.

.....I... ,~ IF.
Oroutlll zero: 11.800 1",-,..
·1

,

)Ill ('Oll'",lt

Cone"I"
dJ&D>t1n).

(.pl,roximatel)·

-

,..-....., /l2.,o..h, .~proo:,DUI''')
rw' .-ilb _:000 linl.b. .
C....lIoor. (I2-lnclt••'ff,roxU'l>••
~ ..,110..-000 "'-'lb.
C iIolJr (12.m~h . •PI'~""'~)
f';'.mle .. ith _·000 Ii",.h_

It

el

~':~;c:~,e ii~il;~hi~._
_.- ... -. __ .. _-

......, ...Ik COIK"""e (8-11>,,10) ••.• _

.........
r"
-_ .. -- .- -....Jl'l'M
....-u: Caft.e';._

....tnt"""

271

Ol'CIlpicd
of
Rem-IOMt nf building.

I

Supt<•
Il<idI

.

,~.

.~

_U

_U

"

45

"

",
,,
,,
,,

,
,
,
,
,
,,,
'00
'00
'00

('d_

BIaot.I~ ...
.1Id fu-;;,

do.
do
do.

B~and'"",
.do.
.•do

_.-

-.

~ dl _1lI ... "'lIoaI6.r

)f~l:"~-'"

........

Ea'jt ......_

.

DAMAGE ANALYSIS
(;ro"l' G2
II"il<lj"ll' 1'0' 1';1\1.1\2,
L
()N'''I~"ne.v; 1I0'1,;r .hOl'.
'
U"ildlllll' 1\'1"': St'·..l.fr."l<' I

.,,,1

Fir~ d ....... jtlealto'" ~.

''''RV,

Gro,,".! zero: II,lXIO 1...... ,.

...... SolI""""
,.",
...., «'.' '

~,

r_"'-

~,

,~"
.

,~

Ulas' IIml
Dl""~'

0

SO

",
,

0

'"

0

,.do

0

. do

EJ;,..... nib

F08lldRlioe: C-..lf .'
COIftlP,td _cal.

0
0

0
SO

W-mdooo._

0

Rool: III f'OITllP".1 ..lNo-too ,a,wl
~ b' ('QI'1'lIpI1... t Dlf'{al. N...-l
~.

purl"",,~1

n-u-<

~It..l.

Coh....... Sit"!
FLrtt !Soor' Coom1f._

00

""'Y

C.,..c...... lIydraub<' ~.
............. 1_...eIdLll("IU,pmenl.

])"'''1''- of "-0.

Cau..,

fra~_

",r_

,...1IUlal. "I~l purlin!_

~Itl'!

0

OJ

w

0

0
W

0
0

0
0
0

0
0
0
SO

......-"~

_.

I..,.

--q_.. . .

T _ ................. .,

Blu! and' fr•• Il~ . . * , ..r _ _ -""",,of.'i
. . "*'-I ..........

Bla;;\ and f"",Dl""~'
. do___ .

:\1""lofd~"I"
..xpl_,'". A .....
.,..._1 by llllli11lir ""'"
:\1081 of ",indonbll.q•
high...,,,,pIoei.. ~
~ no'... bt\o..

--

... ---_ .... -.

0

'"

look in lhe ...nlin: boiler st'Ojl apl.ro",mUl,..I~· -10 Il""ft'l w'"
n: in Se<'1I0n:l Ill, II~, and b. .\11 Ihi! dllmllg<'''u fR_~
npiolJr..... f'boI... !,H, 2:16, 2:;7.2:.9, and Z60.
RfIIW'b 01111<' SS mad"

-...,...t. Abou, IWf of ,,,-,

271)

m~1 and

2H

""-

Blut. ._

_..

w-.
...........

\r.........

lilt

tf . . .

-

\,......... ....." k

l)AMAC:~~ ANAI.YSIS
Gro"(' M!.

lI"a.hug No. 1M.

ON'''I,~"ey: 1I0il.., ~h"I'.

lIuil. iu!, '\'P'" S"·,'I·rrult,,. f I
Fi",'duO/I"i('~I;on: N,
,,~,t ....,..
Gnl"ud z,'ro: I 1,000 rt~"
'Il-j

---

...,.
,_,
'"~ 'po,.
I"".·
"'u,1 -,

:;In..,.

Roof ('Of1'1lPlod lIM',.I, .11'd purl;""

T..--

~ifl

o

50

('ohlm.. ~,...l

o
o
o
o
o

"Xl

Blast .. _.

o
o
o
o
o
o
o

lra~.

o

Ulul,

o

Blast .nd lrag·

mellUI,dcbrul,
ml'nlJl.

o

o
o

BlasI. ..

"Xl
50

,;"

0
0

0
0
0

0
0

.
DAMAGE ANAUSIS
,

I:IS bv 60 1....1.
&oorlUftl:·ll.300 sq"..... fcel.
16,OOOsqu...., fM!'l.

f""""' ......., 1.
DAMAGE ANA,LYSIS

twll~l; 1~ '....1,

""'0100' I" 1tf'1.

Group 52.
Buildiug So. I"".
Ot-.,,,panc..: :\01 in ,,!!te.
Buildiug I~-pe, SI~l·rl'llIm', mulliotOlJ EI
.'i", d.9OIifi.... tion: :\.
Ground uro: 11,000 feel.

~'~br~lm,

Gl'OWld IIoor """" 1.•00 .:jlll"l (oet.
TOI&I.-; 3.<.00 iq ...... ,oet.
S""'''"'ol ......., 2
E:a~. IociPI 20 f"",
:\1.... ftenuoa: l~ f",l

Roof C<.N'I'IlpIl'd metal

('oIumno- &",1
~,d

_

lIoor- C....,.....,C

Fint lIoor C"lIe,""",
F""",Io'lOn- C<>na...lc
"""',
Em..", .. n.: ~"""'cri"g .:::::_
lI,.rna","-

o
o
o
o
o
o
o

SN-'i"" .. "'>Cl! elllclt, ,...1 .hnOOlI

d".", b"r_ Ib~ IUICk!.

I-

,_.

0

'00

0

s•..'"~

,-

80...,...
~

-" -"
c.u""

TnIIW'!' SI..fl..

.......

o
o
o
o
o
o

o

--

maol

('• .-1", .--. ...........

,

0
0

1ll.,1

('01_ ~., faat ~
.... ~ at"bIIll 01 ..... -

0
0

,

Illao'

T,
0
0

0

0

"

50

".".

'"

l·"k""~,,

..
I
(1)1 of " .J!
the r"lt lcltglh or (l",ld,,,g 15 ",I n'
219
!I'll

........
~!'4

-

~'1oor ,Ja'"

Cl'I<'lH

~

...,..-

I1lI ...,.. rJ"'b.

F""Dda'..... "" ......
\1"""" dur \0 UE
I,""';' --" blf_ . , 1I"indm>- (III....-tk ....

UAMAC}: ANAI,l'SIS
Gro"~) li2.
I~"il,hng No. 161>.
OL"'"I"UlC~': l'lto'Sl(c.

l!uii. inJ:' ~~:I)I': St<,pl.rnlm<', Illill
~i...,d_,f"·dlJO": CR'"IN
h.(,")(V.
Ground xcro: 10,800 I(~·l.
~

("_.-.Hoo'

..,

s::r

0

""

,,,,.1

S'N'"
,~

:-,,..1 purh"': rorm~l,..J "...W_

T _ ,,[..,.I _
Col........ ",1'1'1

Tbinlloor Wood

"'-""I floor Wood

~'r.ll ISoor (;Mtn'1f'

r..........- C.........l e . -

K.~ ...-dl. ('orTVPl.d ""'1"
\\~..oo."_
~l~

____ "

0
0
0
0
0
0
0
0

c._

~

0
0
0
0
0
0
0

"

,.00
(per•
_'f

Bla8~

'- -.-

60

'8i~1

l"nkno..-n

COIl......'

R..-rt. t:uft'ior ...11 J-ting 00

S'n....

..

C~t ..

14- b~' 14·;n..bel

(~kl 6 incb~.
-

lIoor' ('oo.. rele

"

in..he5

rill""'" ('Oflt",te

north ~d.. d~lonf'd bill nOI 81 ri l'pt<d b:r .tOfl!ir \10M.

280

r_OOa:

..........

-

COM".le

n.

[sJoriof ...

__

;rw:h~

COrk.... t..

"

"
"

0

;0

0

0
60

0
0
0

0

'00

2S1

...
...

.....

-...

Bla!t ..... rra,•

llAMAC": ANAI.rSIS
GI"O\I(> 52.

1I",I,h"l': 1\ ... 1711Z.
()c<,lIp""Y; I',ld"·,,.
IJllil,I'''1: 1."1''': ),Iultist".)"
frlO""- (E2)..
' """'l"'~l .......
Fin' d~...ifl,·al,on: <: 11,,,11{,
"""
(;rolln<t ",'ro: 11,200 f"N.

("-,_.\(001' Tilt- ...... ood .b"'li,,~
T"""",' Wood

Colu_' ('"""",11'
~ lIoor ('"""".If'
.~...I " " ' : ('.-",1..
E:.1ftior .-alb ('_rt~

Coal"'\O

~

..... .....

,.~

1\;''''- l'qUlprMtll

~<I.1

-"

.....'l

0

'"

,"•
"0,
0

\r"""","

-.-

.,- ,.....
0

pl,.ttlv df;ltro}"eoi. "rob"'(K,d eh"",ting.

<Ji\

,~.

0
0

_<10
nt...t and

0
0
0

_oJ.

'"
"

..-JtJ<c:wood-

Bl... ~, fragment

r....g.

menlS.

m";t _

A fe,,- rolumll5
tli,«t hi1.

D;lWt hil bk.. O'U .....
.... 1I~.

~..,.r ('0fI"",1"
..., c""",re1.

0

'"
'"0

'"0
0
0
0
0

"
'" '"
'"

UOO" ('onc rtte .---

~.-.Ih Brick - • ~ -

IIwl ..... "" _

do

"w,do
Bla.,t.

0
0

f::::,' l""koo,,-n

Bl"'l,fragmell~.
,~-

Blast and fire.

I~O bo' M I.... t.
R~ Firf ~ tbl"Oll¢l almo"l .U of building. Fire did not ori~n'lf a, poOI\ " .... ,;;;" 'lIoor ......-"7.600 square r"",t.
dor_ _ b\l1 ~ "'10 buildi~ frolll .!i«11oM "b" and ""."
T""' .... 7.600 "'lu-re feel.
\
"lbd: I
"" -.pI 18 ("",t •

......11.., IS

f(!('1.

_.-

Tik 001 'Oood s1..... ting

0

1_", lind, (22 b\' 18 inches b\"
f ' [,
.
.

,:"Iloor, C'OOCtele.

~"OI" C'(>"C~te
1 111. Brick.

,... "

". "••
II

-

0.'0,"'01""",1,<'8","

" "

'00
0

0
0

0
0

0
0
0

"

•r~-

C

1oola,.10.

Bla;t .nIl fino

I·...,... " ...............
In- ............. -

~tirt """ ~
_~
_ttlblnt

,....~

~~ Wood

......[1 St~1

'"

0
0
0

do

Ill.,t

I•...,..... '"
"d"

'"
""
'00
~ ...1

m•• t .1Id 6rf
Fiti'

,'"

l,uh"'~~~
~ 1.

,*,,11$ ""

I)A"IAG~: ANAI.\'SIS
01'0"(' 52

B",ldllll': N". 17d.

O..·~"I'~IW)·: OtT,c,'"

lIui), "'It I.VI"': ~l"lt"tllrv
In..'''' (~;n.
.,
Fin' d"""ificMhow 1\
Gffl,u,d .,'ro: 10.600 f,~l.

l;,rue~,,,,,,"

'"'"
,~"

~"

('-~

&->d lloor

C_t~.

..irst lloor C-m~ .-_.' .. -_."
.......,.MUoa
E:._ _..usC~_·_--_·---_·-__ .
-C~I~

1I1I_...u., Wood

W·........
t-.....

-

.... ---._._-_..-...---_.--_.

"
"
"
,,
,
,,
0

-,

0
0
0

d.

~d.

Debris.. _

-

'-

~~

,, ,
,,
,, ,
,
.,

BI..., ."d fngmenu.

,
,
,, -_.--------_
----_. ".-,., -BI;;i ...fu,;:_--_:
.,., ""~

""-

~.

~,

0

e-t>

Olf~fumilU,.,.

_

0

-.-

0

0
0

0
0
0

0

0

0

B...

~

~;,d-

--

90

KINIW'U" .-\11 damap d~ to liE bomb.

'"'"
(po,.

r~rlPl"""'-"",

c.~

,~"
<"nil

, ,,
" ,

CollIlPtl> Coorl"'l~

nud lloor

So...••
.~,

.."'"

--

a-m:

COllalMleliol! simil.n to Building ZOo

do. _______

dc'-

_

COll;;true,>on silnil.r to Building 20.

-~

.."'"

"...

'

o
o
,,o ,oo
,,o oo,
,o ,
o

'"

1~"'_

Grolll' ;';2.
Buil,
No. Ifl,',
Occupn"cy: Not ill U;j\_
lluildl1lg '''1'''' \\'RIl.I...·~r;

,,,g

F,,,' 0'1 ..",,;1;("8110": (' "'''I'~ (I)).

GrOll"" z,'ro: lO,200 I,·el.

.

t"_'''''''''''
Roof TiHo on .. o<l<l ...... lI~

T..- wood
t,r<llloor C_ • .
......"""Iloa C_ 1f'
Eller10r
Iln.-k
('0II\ft>r. l"!.k""....

.-on.

o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o

DAMAGE ANALYSIS
Group ;>2.
Building 1\0_ 1!hI, b.
OecUp&DCy: Offieeo<.
l!.uilding ~,-pe:. :\Iulti!!lory. 'nu.", lEI

~ •

121 by 53 fl'l'l; b-12 by 63 feet.
G~Ioor"": IZ.200Iq...... fl'l'l.
Tot.aI.,..., :16.600 """11' fO<'!
S_..... 01~ 3
E.~ 1.";~:I11 59 10'01_
)1811 ......UOI3

IS'f't't

h ... d . .,hCtlIIOfl: H.

Ground zero: 10,200 rl'et.

51J\1~
,.~

,~.

~.

r.....

.....1)

....."

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
10

0

I

0

--'-

--

f"_ ...... _

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o _
oo
o _... _
_
o
o

I'"

30
GO

Ill~t_
.llo.

""j,,,lo\lS blo." 0111_

an,l ilOlIlh ,.ill 0/ ...
jug.
f .....

So,,"

norlh !!idr.

o

o

Ihn.. rk~ C'Oniiln,r\;OI\ simili.. to lIuil,liug 20.

,,;

'-

Bwl.

.,,"'-_
......... .... "
~

OAMAGE ANAI,\'SIS
Group (,2,
Buil<li,1,l: Nl>. 22.

Or(,"I"'''~Y' l.... boroturil'll,
Ih"l, iug ~"I"" :'Ilulti'lt<;>,}·

fra"'"

(.~I).

Fin:' d ...... 'f,,,,,tio,': It
Ground 7.,'1"0: 10.000 f"N

..... ........

--MooI' ('......... I~
T..-- C.,.,..,..I~ bt'fo',..

"','"..... ,

IlAMAGF, ASAUSIS
Co_

.~

Col"",... Ground Iloor 31
~
,,,...... . .......,... I~ .......,...1•.' .~ b}

bJ:

"s iDdt<"
",-;,...
~ C......... ~ 7 ,,,,,M0i\r<'oo>d ......' C_.... I~; LMb...
FirM lloor C(lll...... I~;- ,........
FOOl....''''''· CGI\C""~

C~~ II " .........
Inl"-.oJ],. Wood .1000'lIIJ .nd

r.:_ ...aIb

.....

'~
\\ ilocIoor·
C.......b :\ll'doalUl"lll .lId ........
~~ fCI u 'P"'"'1

.w

..-all

'

0
0
0

0
0
0

0
O
0
0
0
0

0
0
0
0
0
30

0

"0

0

'

&_.

.....

'"~
orD"

Bla$l
0

._do

0
0
0

....,.

..

~

"-

'~.

"

....

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

30

0

0

DAMAGE ANAL\,SIS

GroU!? 52.

D 1 _ llll by 66 (10M

G.-Ilioor &mi. 3.1lOO tq
Tot.l ..... I l.soo tq....... I

""

Buildmg :\0. 23.
Ottup....,y: Welding rod ~to,*!!",
Building wI"" :\lllltWlory••·ood-l....... D
.ire c1a9l'lilieJIliun: C.
Ground uro' 9.900 1....1.

Iff'!.

.

~1IIII"""oIloor< ~
)::.~.
'!S ff'l1

bf1P'

)I.......nl_'

00 1...1

---

"-:b: ~o .truet"..l

d.migl'.

I>eo<:fl....... d -

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

01 __ ••

o
o
o
o
o

_

2S11

1~1

N

(;00>0,....''''''

.. ..,_,

.~.
~

~..

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

..1."._
"" ,

o

o

o

.,,-.
..,...- LEGEND
~00 ."" Wl
00 ... " ..." Wl
00 .". Wl

-

O~IU~f

PLOT PLAN_(lllOUP ,.

"........, ""'"

200

'"

-.-

...

N
""I""

-

...".''<,•

c.

,
"
"" ""
," ""
"o ""
" ""
o

II

a

~

..-

LEGENO
ll....G[

rn_

1m .,...
1m
1m "..

."" • r",

""C:..

~
~
~

,

I

••

I>AMAGt: A1'o'AI.l'SIS
])",,~n'""" ao 1,,- 50 f",,1
f
(;,,,,,,,,1 ~""r
L:.oo "I"u~ ,,,,I
Tot.) ....... :1,000
f....'
'nn,lJ<-r"ft\oooO ~
~:.'~ h~ljl'hl ~O f.... l
.\l('a" rk-l'IllOn 10 f""l

......

feet.

(;"'''1' Ii-I.
I\"ihlinj( XQ. 3.
o."(""I"'''c~·' ll"d".I"loornl<>r\·
U"il.linl: 'n"" SI,...I-f,,,,,w (~:~1
Fi,...du,.ifi~M,on: N.
.

"'l".'"

(;ro""rI •.r""

1:1,700 fM'l.

-,

ru-"''''>OO'

ii<I,.,,,.

.lob

.

Col..mlb U..>lI-..p I "I......
5t-rond 8oor- ~_,,,,,"..onM'f"Ir ol.b OIl

.,..... , ,....

'r

...

1'1"

~....... Boor C.......... 01\ ...
.......... t~
roun,bholl s._
..".
E.~I""'" .-a1b Corrupt"" oul-lO!
01\ it..... f........
Windo_ C'lNr pa.. ," .,..... ,...... ,
(.·"",~nl'· R..ho .....'pmenl --.
-

,
,
,,
,,
,
,, "',
---------------'00

."'"

~

(""r_
.....1)
'~' ..,,,,,

,
,,
,
,
,,
,
, ,

,
,
,,
,,

mllSl

'"~

......

,
,,
,
,,
,
,

,~"

",ntl

Roo' R~",f","",l "'.......,• .I.h roof
01\ ..t..... jc>"'l
T......... 14"" .,...1 ",ppol'l'~ roof

gtrue-

Sidinj( brokr" .lId
from ' .. m~.
Allj:l_ brobn

'00

&<-rh:

XO~lnl("\u,.,.ld.ullage.

PbOIO:?7i.

"-

-.-

lJAMM$ ANAUSIS
<; ....."1',',4·
nllll.!"'!,: No
(k~"I""'C)"

r•.

1'",,,1 WBI'\·I",,,...
1I~,]' "'f!: lrl~·:. 1I"",ro'<'<'d "" ..
F,r('d...,fwIlUOll: It
"""f'(~:2,

Qrou"d ~'ro: 1:1,700 " ...1

I'~_.,.... _.,,."'~

c_.....,-

.""...,

~.,

......

mnfo«'<'d

."~

"",MTfle

Col....."" ~

lor :!O-llotl......"r.,.....,.'

s-<_

~....,.,h

~,.

.... ..

... "f~ <'OlI-

....l.. olab
t-",tt

floor

('<'lIJ>M"f"le.bob QI' te.r1h ••

.'OUWU",,' C.,........ t .. ....& .~,
...."f()fft(l
,;,('OIIom't" au<! 2(1. b1" W-u>clI ...,..

C'koarr;..
--.I.......

~""""",," .. ..J\UIl"'.

\\-....w.. :

·ood'..........-

yF"lIOi:th rt...(H_
C.., ..... ~ PIoinl.I"",,,._·

SuI""
li<oal

0
0

0
0

o
0
0
0
0
0
0

c._

1

..

s"..._ &"".
~

~w

<>rD>'

""",,

".,.

0

'por.

..

0
0

0
0

0

0

0

0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

..

0
0

81.."

.------_ ..

0
0

"
"
0

e...

...

.Iou
do

,.....

---

nil....'''"',,"' 00 I",

(:,'i)UI' M

~".6 I.",' VI r ... ~11

(; ...>"",1 fkl<ll' ~ ..... 1l.1l1O "'I""""
To,al ~ .... ~ S~,~'OO"'lu."" I,~"

lIuil,I;"1: No 7

f,,,,'

0<'<.'''1'"'''.)"' SIO'''!:''
l!mldm!1 ""1"':. ~"~'I~f,,",,lt. ( •
h ..., daso't..... 'un· C

,\"",1..., of 110<>"': S,
~::"'r h<'~bl' ~O r....'

(:rullll,I ...·ru'IS,6OO" .."

~.2l.

....

'I..." ......,·.1"'''· 10 r....'

'

U.n'....

'"........

c.....,......-

~

.....'1"'''
.,,)

,~"
...'l

0

"

CO""""""'''

.... 'If.:'
..
.....
l~

.1.....
wlt'''I' ,u...t 001 la1ll....

0
0

. 14'!1 ..·00<1
lrfI"!" s- b'l" g..,n<:10 tim~"
;:::"....,.., (\'00<1 Ooonu;:: on ...-ood

0
0

0

0

:..--. wood

~ floor Wood IIoori"l!" on .ltd
"nit....
..iN, Iloor Con<ttl. on ..rtb - . '

0

0

..:z,.pOlI: c""",..le ..,.Us.,

~

.''''''IHbI..... C..............·.U.
F.......- .--Il. CorrvplM
on
otHl , ........
\\-....Jow-;; a..,pu.; ....,.l frame>

".,n

~l.,.....la/ll"O'110

Remart.-.

,

BIb!. ,

Tbfrd Iloor Wood IIoon"!l 011 flHl

CCN:".... ~

1............. -.-.

c."..
.... fllr roofing, ... 00<1 sllNlthiul,:

Cort"l/P.t<l ,"'.. on .·ood I>"'"

T .........
Coh"••""

-,

&II"'''

~o

.I...-ag<,

.,ru<1ural dam&@:"'.

, ,
, "
, ,
0
0

l'holo 250.

-

-

~ ..I),,; Wooden ,gdill!; 011

0

.

noonn!\t Oil ....-1

51..,.

,"

Sidi"g

.trippN!

fra,,1<'.
Approsimaltl.. 50
111'01«",

f
".

~ ..

.... ~t.
........ I~"'; ... 00<1 (r,.me .
(...... ~I
.nl'OUSgtonog.'---

........

~o

.tructural damage..

..

, ,

RIa"

0

0
0

0

0

0

0

0
0

0

'"0

,
,

Photo 251.

Rlut •.

D4M4GIAN...,
(1ro"l.'

~'1

i'>4

1l,,,hl"'Jr ~o. II

O"NIIJ""~)"

~S~
G"-d~~

W~ro·h"""".

llllli< lUI': "'I"" Sl<'<'l-rrulll(' r.:~)
- .

F,re .. IM"",~rllllon: C.
(;I'(>U,,<I ~,'ro' lJ,llOO r'~'1

.. ....

.•,

""....

I ....'·

1I000f Corrupt"" '1'011 on.ooo pu....
,,~

T...-

I~l

.,,....J .-

Column. nude.up I........... """I -St<'ood IIoor Wood I\oor, .1..... pro-

}-,:=lbw: C'Gfl<'""'. 011 fOU1h
}'oundatioo ('00<,",1•

}::';I...01....

"aU.

r.........,

....u

COf1'tIPI..l ,ron on

\\-""~,, l'lam~ .. ;n.ood
('o,U....13 ~l ton'"

,...,.....

R_rks So ItrvC'tU.-.! da~.

s..,..,6<;0.1

\,~

""""

,)

0

"0

0
0
0

e-"U<"''''

C.u;e

UI•• t-

0
0
0
0

0
0
0

15

0
0

<0
0

,.

BJ...,

._--_.--------

l'bow:lS1.

Group 54.

Dimt-.. I" by \% 1'1'1 o.- -all.
Grou...lllooo-..- 10.931
1m.

Building Xo. 10.

Qn-upolT\(")'; ~l&rhill" ~hop

To"""'" IS.Hl' "l....... '''''1
S u",,- of Boor< l.nd

l:',-. "";pI _~
)1..0

......1_

sl....

Building u·\W:
l.rnmt' (}:2/.
Firt cl&$llili('tltioll' X
Ground U'ro:_ 13,600 '....1.

~

~l

10 I.""

.-..... """".-.....,....,
,.-

(po,)

------1

o
o
o
o

-

"o

m... t

o
o

-·0' "'·0' ._...
o 50 B111~l.
o
•• do
o
o

"'

n~markl, No It,",·\"..1 d.'''IIj;:C,

,1""'_

~

0

0

0

"0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

SO
0

'1""'"'"" ...",

a-,b So d.m.~'" u""pl broken gIa

DAMAGE ASAlYSIS

l'l,oto 282.
298

Si.ling lOOOlCued rro'" r......·
Wimlo'" Klld roof h~hl.l bI\IP"'

'-

,-,

StTU<'_

m."

l"hoto Z; J.

,,-

l~", ......

DAMAe.

I)A~IAGt; ANAI.rSIS

0 ...."('

r;~

lIu,I,I"'1: So. II
O,.,.u/,auP.I': W....·I,"u..,.
Uuil. inj: 1\'1"': ~[(~'I-rrH"'(' W~)
Fire ,·IH:!tI'lii.'allun: ('
'•.
Grouud ""ro' 13,600 r,,<'1

,-

$, .........

e-......Roof C'~I.,d
lm~

,ron ou",00<1 pur-

0
0
0
0

F.~·\loor: C'onnt'lt .......rliL
FoundaUOll C'onnt'lf' .....11
t:..-u.rior"an. C<N'T\lPltd U'OO ....

0
0
0

'\toill .1"'"

.

•1"," f..-.

WiDdoh l'lam pa.. ill ... ood

C....I ... I.> GftltnI

\OI"f'<l

"",",_

r.........

-_.----

K...... rb '>0 " ....lUrai danoage.

0
0

Ca"..

m"'l

"

l(oo/i"g I........llf'd f

0
0
0
0
0

Bl.."l

"
"

Sidiug loo'''utd

f"lIlt.
Gla;liI brok....

do

0

Group .;.t.
Building :\0. 10,
o..cupa.u("y: :\Iuhin" ahop.·
Builtl"'g I.....".: SI....I_f..,"" (t:2).
I'M d ....,fi.,.tion: :\.
Ground ~'---- 13,600 r<'<'t.

,~ ;,; by 19.i rOO'I onr...u.
O........d lIoor.,... 10.WaqlJan: rOO'I.
Total un IS,U' "'I ....... ffO'i
""",btr ol8oor< I "nd ~.
tAW bt>rhl r. r",1
:\1..... tIt...l..... 10 fm.

,-_.,,-- ...._.J,-k.

o..m",_",~

-

0._

--I
0
0
0
0

--.
0
0

0
0

0

0

"

Itooling loo"..ued fnllll ....

B1ut

---------

0
0
0

---_.0

r.o

Blast..

"

__ .0.10

Sidi,,!! 1000000ucd

Wind",,· HI"I roofli~h~~

-- .. _---_ ..
1I0",,,rit": Ko "tru"tlInll d."'"~e. 1'1'010 28';'-,~------~--0

,os

r",Il' frP'l-

,~-

'-

, ,,

0
.~I

l'boto 281.

.~

......,

-"

.......

DAMAGE ANAL1-SIS

<---

'"~
'1""-

SIn><_ Jilu!"'••

"",
0""-

,~"
..,.,l
"'."

C'ohunu.- I ..ill-"p l...hap" .1.....psd'
~ \loor: Wood l\oor. _1..-1
-

~

I)a,,_
~

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

"

0

II...,

-.-

.",rue-- SOOI...•
~,

"".1.

Koot' C<N'1'UI'""ffl iron 0" _t ...1 p"r·
I••

T...-- 14"" _'M

Column; 16- b.. Ill-"....' ...""0"......1
r....,.l\ot>r onl.,·
Nocoot>d l\ot>r a-,nth ...."rOJ<'f'(\ tOI,·
........ ,!all on 12· hy 2~·"H"h ....".
lOf'ft'd ...........Ip ~
~'"". lIoor ('(MK'R"" on ~n"
~'ounodnlOfl Hp,,,fo
d .. o"...

...........,P.

P'"

p........ ndH ""'_...
Y..1'''''- .-a1b &-

,,'Oft'f'd tOIl'

.........aI1f bM.·Hf1 16- hy l$-tnth
......rOfft'd ron<'..., .. l'Olwr....
\\-....." 0... J!a;of; ",pl.1 ( .........

Yi".... ,.,.",..('onl....", tJ.-.-,MooI ....u1p'....",

...

..id

_.Gr·

c."..

... ,,,'

,~.

,~

",,,t'

,
,,
,
,, ,,
, ,
,, ,,
, ,

,
,,
,

.

.u

K.....
T.... ootld"" 2:; I"'I'ffIl1 01""""""" b,' h~ofI·uplo..i....
I.lllif' .ddmo"a' d&mllg<' by alom;e, 00"'(;. PbotO 283.

23. Talq:...i Slti"ard-G.eIIp
a. T.... poup

~t.d

H•

»

01 IZ buikhngo< ...... t..1

' ',ZOO

on t..........lrm ~ho... 01 I.... ba." 11<'..."""
..... 16.000 ...., :fOO,h 0' GZ. Th.. pl.nl, k"o"-,,
111'11. T.''1t'''''i S1tipyanl.•-as 0.-"",1 b.. :\I;unbool" Til. lZ .......,".... """"'p.ed • I(I\~I 1;1'00"11
..... of appn"..",.,.I,. 10,:; ...,.,., ."d COnsis,.d of
8 .....I·r....,...nd ......;nfOl'tf<l............... t.. buil.ling>!.
•. TI.......... l'H) .Inte,....l ,Iam~ and .... n·
"ttl.. IUl"'rfi,',al ,Iamag.' ..a".. ~1 by tiM' "Io",i..
bornl.. '-"rth... <IN.il. j" ro""I'''''O'' "-"h Ilti.
gl'O"P an- ah""-,, 0" F;[l:l'''' "0. tl". dam.g., """h'.i.
.h.....l. rnllo",,~.•",1 1'100\001 Z~l .",1 Z8ll.
.

,,
,,

---

.u,.., rl~_-

'•••
1,'-

.-

~,

11.8.'>0
11,100

I~.

~l.

m

8.lO

,,-

17, IlOO

-""

1,-

1~.tIOtI

I,,",

7,700

Tn,.L

... --..

l1A

~Il

.:1

\7.S

M

'"

f:1

., .,

",",

.'>411.

,,~

•·

'I

~

100

:/Ol,6OlI :/01. lIOO
94, :.00 ~I. r.oo

,•

(1_,

"- "-'"'' '""',
..,., -, '"' ""
,,. "

Ill. 7$.1 110.

I

"

~ of

,•
• ~•

, ,
,,, ,,
,, ,,
,, ,
,,
,•

.-2,

"'"

DAMAGI
Group ~~.
11.. ,1,1'''1: Nn I
O<''.'''l'~n"y, .\l"d."", ~1o"1'.
ll",ld",g 1"1"", SII'l'I·'r.ll'" f~'I)

Fi.... 4'1""",liN.1 0<"" N.

,-

• .

(irollll<l itO·ro: 14,600 r''('1

v..",,1!"
C- u

"."IO"

.~
,.~

'r""·

"""to
r r«<1

""""

(''''''''PIN! iron 01' _11...1 I,,,r-

h,,~

T..-.. II.......1...M
CGlum"" 111I~i-"p !all..... bo~ I~-P"',
~ floor Wood floor on 31....1

- ~ •• ; ..--n'1~

r;",--l.
t-""I l\oor (·......... I~ .... ...-rtl.
l ' _.... I~ ........
t~u'._.-.u. (''''''''Plrd
.I...M In"""

F"",ndlllOll:

,ron

\\-uod<,w.- Pl.,"~: .ll'I'l
C-OIIlHlla \lM"hll... look

rn_

~

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

;
0

....- )1..... 0

...

ronen'te ~1ab ,~l

Rl'lIIrUrrPd t'Oncr"le_

~ ~1t<'l pl.l.... ~-,

."" lillll' Cour,...t" p'N'S

.-a1I.

~n_,

::;. }\lchillt' 1(,,;>1•• _

0

""1'
...,",~.

Om

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

"-

-.-

\."1). ,light,

mlSl_

•• do

DAMAGE ANALrSIS
~

6Ob,.310~

Gfow>d l\oor &<1'&:

1~,600 ",UI....

&<1'& 1~,600 .........
:-;"",~oIlloon, I.

Total

t:an

.\I..-n

.pt

rH'!,

o.-cup"""":

;';o ..,'itl.. ll('(',
Ruilding i,·p": StN'I-I...IIM' (.\2.3).
~·i... cltilJiliCltion: !\.

ZO IHI

Ground~:

oon :; r_,

Roof, C"""'Pt..l iron OIl 11tt'1 purli~

TruiIi<'ll: r....hl 1....1
Col,,'" , -~i...t
t!~t n , Wood 01, .'OOIll1c... ,)('~
••oolldlnoh', Courrrl.. "W~
(0111...,1., No ~ .. ,d.......

_.-

Group 5<>.
Building :\0. 2.

I..e!.

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

1"',600 r...1.

o
o
o
o
o
o
o

;

o

o
o
o
o
o

'--'''"-

(On:"'!' 5[,

Jluil,lilll: No.5.

0<c"1"''''0)''
SI"l'" "''lI
lI"il, mil" 1\'1"". ~ll'l'(_f,.~"", (~l
Fir<' d"Si!ilic~t'o", N

.

Ground ... ro: 15,200 r,,°l.

",""''unl
'1"'-

!!til"'"

6<',.1

ff"'.'

,~"

",nil

,,,
,,
,

Roof ..." roofu'¥
T..- 1l
otH'l
Colum... ll ~·~· bmlt-up I.u .....
t'iNl...... .:"rll.
t'.........ll.... C<)<MTtIf'

tJI....- "'.1,, ~
.
C.... I.... ~ Il....·~· <ft.....

,,
,,,
,

"-

,~,

•••

....
,

, ,

,,
,,
,,

I'hot08, a..nal 284. 28.

DAMAGE A~ALl'SIS

",

"'"

,,
,
",

Bf...

---

Il:rw4roc ...... ,..,.~

......16,,1

.'l

do

OUtAGE ASALYSIS

Groull;;,;'
8uild"'g 1\0. 6.
Ort\I"",,,,,y: ."-ml>l)· of m"lj.....' liut-.;""..
Building- I"P'" St... I~f.. "M' (821.
ti,., dafiilication: S.
Ground IU'ro, 15.;;00 f....l.

~
,~

koof COIttIpI...1 'roo on "'00<1
pur"'"

T~

,,
,,
,. ,
,,

U.....,. .IHI
'.
Col"m"" II .....,. built-up lUI,",
I,....,
r;l'!j~ l\oor CO"""'I.. 00 .. rl b
.:011011."00 Cl>I\fttt.. p...... ~_
....tcnor ...110 Cormgat"d iroo
!t...J .".1 "'",,,1 I"mlllg.
\\ ,ndo... 1'1.", g1.,., 11",,1 I.. ow.

Cont,ntt 0, ......,1.,.."...

--_.,.. , -,

&>p.".

'-"""-

"",
-,
,

,,
,,
,

.-.','

---

........

c._

;;,

~

(pe'.
..,nt'

BlasI-_

BllISl

d,

It,,,,,.,k.: N" ~tn"'lUnl ,1'ln.II". 01"'1\ en,,\(' Iran"",! "I ilOlillo of hu iitlillll.

---

l'how 28&,

,,
,,,
,

(;"'''1' M•.
ll11ildi"l1 ="", 9.

O.r"l,nnrr:

Bh"'k~",,\I, ~hnl'

Fir<' d ......~'t'i ..

"'ll.": H

lIuil,

"'II"·P":. 1!"""fIrN',1 ('0;\'

Gro..",1 ,.(·ro: 15,:;OU

.-,

""I"'"

''''1. (ll

r'~'1

Roof Kri"romrJ .... t<fflr ,J.b; _11,..1
lifo roth(,ol"mll> Rr'nfOf("l'<I
,CTMr
.-....1 IIoor ('onnf'lr
.-nl,
F'OIll"t..liOfI ('<NM'f'I'I(' " .Iho ."d "'.....
".>:1"'- .....11, K"';nfor<'C'<l...,....,..-I('

"'ndo,,~

",... ~ .lrrI r..........

('...I.... ~· lJ\oort~II"lh ""u,p_nl

o

o
o
o

o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

a

30 by:?fiO IHI,

1Ioor ....... .sao

Total
: U.600 ""
="'umbor ot floor< ~

•::..... Iw1:hI

~,;
~ln.ll Ho~.lion

Iffl

o
o

o
o
o
o
o
o

o

Slighl damage to "ind..", gia-.

Group :>.'>.
Building Xo. 10.
Ottu~ne}': XOI 1,:1101...,.

'11".

DAMAGE ASAUSIS

Buildill!,: WIlt': l"1....1·I..m. (.:11.

..... dllSO!lifiefllioll: X.
Ground uro: 15,100 f.... l.

I...,
,; 1ft,.

.....

e-.,,.._

,~

1-,)

_.......
~

Group';';.

Budd"" SO I!

(k-rapaa-y: W.........

Buikl...,

l>--<Opt_ ol _ _

1'

.c."-

0
0
0

0
0
0

Serond floor, \\"ood Roon"lt on It..-I

0

0

IIoor Con.r.le o,,('flrlh
••""nd'llOn: Con....,. pi....
blfno<' .,.110: CMrupl.d 'ron
•'",1 I.......
Win,Iow.: ".'" gI••; 01...1

0
0
0

0
0
0

0

0

T~ SIft!
Columllll hudl_up l,u_-oll1'l

...
•!ISI

toox'

~

0;'-

f""'M!

---;

GrIIIIlld.nl

c.."

1_-

g, .....

e-.,'ruclion

-._...----I

......,

'"~
I_-

~

..... 'Iffl~ ...." slab of oon·

...-I,r

roo.u.

~..nfo"""l ro"c~lr_

~... Ioor l·,,,ro""l'd..,oncrd';~I~i._

1. . . . · -

.... ---..

r.::':.''.·.n.
' ' It"i~""11'
On cuth --- .
C',ro'""'-~konr~le"·"Il;;,.

t"'/tInn,.t~ Imbi''''lion ... i"ro~_
r::;--. 11.,~,n('1 ro~'g-at,~l iron,
It: S.".II~ """ ,,, 8l~~'1 fram,....
1'0rt~ 8to....' S. _.

R.....'kl:

'00

~l) <In'''''g,, e.x.... pt

10

i~

R""""" _ _ E:
R

F'iH~l_

~)

-I
Koof: Comlpl.d iron

,,,.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

DAMAGE A"'AUSIS
I~

---

C.ll'"

U"',-

-"

-

So_-

..,nll

I-,)

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

wintlow gloss.

""

I:'~fool

DAMAGE ASAUSIS

''''''t

D~ 600 by 2.;(1
1'......"'1 floor.,...· 150,000 "'l1lA~

TOIal..-8

ISO.OOO tqWl~ ,",I

r....l.

IIUlnll"'.

Xuml:w 01 flooo-<. 1

Building In"" Wood. eon~... t~ ••",1 ~lHl IrEN' eJ-ilieatioll: C.
Ground u-ro: 1i.5O) ','<'1

•:.~~ hrtt:bl 50. a,;, .002;; fff'{

;\I..n .......1.....

DAMAGE AXALl"SIS

Group ;;j.
8uilding So. I.
Oo:<-uf*ney: 510"'1(" .n,1 _mbly of . . . . .

101<'l'l.

c..lrn,,,ion
Co",
Roo' Wood
CoIum... Stul .n,1 ~"ro ..tll ron·
erete.
firnnoor Woo.t .n,l ~i"for<:tll ron.
eret~ .
•:xl~nor ..·.Uo: Wood.

0
0

0
0

0

0

0

;;

Windo..

0

Wood M.b

"

I~lul_

... •.10_

-'--

32. :"ippCICl Olt '<lmp.Clt

Gr<lUP 93

II 1'1,,' ~"."l' ,...".,,1,,1 of .."T" ","All ",,,~,,I,,r.,·
",,,'If''''C,,1 "r
"",I """''''cr "Ich
.,,,,,1 Inl_ lu,l "'rnl.... c.. I·I"'1I ......,r· 'rlor'"

;'1Il~1,,>j.."

IJtlr~

.. ~.....1.., 1"0 .C'''' I."~' ."d • ~1H.J1
cnJl~ 'or ""k..,h,,~ "il ,I"""" 11,e ,",,'r"

"o"'U
i.ooo

bllllll·
"wr l • col.l
"r .1'1""""".1<'1.,'
"'I".... f c ...,,1 .,
1oroo1,,1 "" .11 IIIIN "" Ihr
___,1 ••1.. "I cllr I,..,·. 1~.;1IO f ' ."ucb "I GZ
• '\l'PrtlWUlIlrt.,. 10 1'
111 "I cbr ""rn'~I ...1
iroll roOO"F ..... "-,"",,I b,· lbr Iw,,,,r 1>",,,h,
.,,,1 Z~ P"""""'l "I lb.. "1l,,10..-~ .'r", I.rokrll b,·

,,~

£
Irna! ' .. ~ _ ...

~IO

311

......

"'""~

1''''''08

"

&.l>OO Ie.... ,"""

(11.

G"'''I''

_
..

Iluildll,. I

""

'"

r ..""o 17

~.j(J(l

r..., f'om

CZ

C",,,I'

1.oo~I"' "on~...... t.

318

3m

,
~.OOO r_ I,,,,,, \.OZ, t:""'I'~'

lIu,ldi"S 5,
3~1

~

I'M"'" :!$.-<i,OlXl fffi f . - (;1

(J .........

Iluikl"... II • ....... l"l ........

-HIOO f"", I.... CL
6. UOd S \ 1001.1....

C ..... 4
_.11..._.
p

S-.,p7

,.

'"

I"a<m> II

..

3,900'''''''''''<:Z.

G...... p

PJo-. 16

J.... f....

f..- (:1

G

'"

~ ~

_ _ - . . .lob.

,.", .lG.--I,llOO r.... I""", CZ. Cn>up 4.
."" 31, I""~i~ """,b.""•.

lluildullt>:U

I'""""R-U~f...

f... GZ..

('_I

....... ,".~

~n

TrpiNJ ,.....'" _,

Il<lildilll I.

lram''''''

Hoof .lab O\Wluro",,1

'"

'"
-

-1..':00

.........

~1.--I.JOIlI<O'1 ,.... GZ,

'"

G..... p

e.

Ilo.Dq<'d .... ~ '01'_

f_ •. - (;7.
(:
p
...p... ~
pia....

'OI'

e.

I •. ~.

-I.Jo(llf_r.-Gz.. G_I2-

"'0

,

--

\ - - - - .. brd;.-

... of

'"
.,

'- _, "'k'!""....

~

~ , _ \001;".. ...... 10.

Iln<~ Ut... ;~ ,-~.,.-.t.

',000 I..... I~"" CZ ,(:'0"1> 'lll
(.""'.' 31

l.o<>I<i"• •''''' ., «',,'ral I""' .....' '" )Ii,-,,,I"'~i ~,..I ....

i_'",. pia"" <all h.. _0 ...""'" '1>0- ri,'",

,..

'"

I·••".., ,.,

I _ _ i0oi<111,1 ""..,h "I' I-,.l.",l 11;'.-, flUlu. 1",1", 6.100 f.,.-" ..,,,th r>/ GZ.
....
_11m» 1'Ia"'.....' I.. _to 'n' 11.. ,I.ht tuo"k '" t1.. "''''.

1'..- . Ior>l.'......., .. f;~.

,
,-,,:

"

-

........k ..

t_.. .

I'.oro 9(I.--(;toop $, 11";111". 1 l.ook;" • •'",1 al
OO;W;"• .....
'Q~,."I ,100

ta""""

1 ..... . - . .

""'' 10.

-_ ...."'-

"'- ...----00-:0._. r - . _ _

,.

,... ,..

1'""""

102_<:",,,1' 26, JI,"l<I,,,. 0

~·alllt"""".""Hh.

VllJO fOd froou Cl.-

-

"-..1011 -.3.200r.... f..-Gl:.

(;tuOIfI:l6._II\

"""""' _ _ .... .,

PHO'''' III

3"'00 r....

,,,.. GZ

I'......., Il~--(""- 2&. _

(;~~~. 2&, Ik,,~1J"K 11.\

3",1

(;~-"III'

IIf'

31. a"llo."", llt"

1.<ooboo

('ullai_ lIuokhDo IJ
l;_I''llI.lo>oi;".. " ....,

:1:,(\

II",Id".. nll,n u".. r . - - l

r.-...-.

, _ , H~ obi

__ .....................

hom>

11~

:UOO f.., froo, CZ

C

_..,

h",,, 1l1.-l,JOO
I..., I""" {;Z Tn,__
(;""'1> 'l'6,
1111 r_",~

llo!h1i,,~

I'''OTO

'"

117
1211

hOT" 119.

".

I'"",,, 121

'.'lOO r.... r....., ';7.

('''~'I' 26. II".~I,,,~

I".

I"t~.iu<. ~ooL,"~ ........
1''''nt.I:!'.! -3.lIOOr...,f..-t;l.-

:100

C....... _

I......... w....

:Im

.

-

P."". l"lll

3.900 If," ''''''' (]z

Croup 2111.

Jlu~

'llI.

( ............

_

I·....... l7,;.-G..... p:lS, 1~'iIdi.~ Hl. U".k '" en ., _uk
oide 01 bnilW",.

/'''' ..... 12l"

C,..,p 2lI flulld,., III

Ii:o: t .... -

....-

...
1'"",..

I'~OTo IJ~

;1,900 I.... hom (;Z.

Croup 26, Il"ildl"~ 2'2.

In''',io<, lo<"'i"" Uo<lh,

_

lU

Croup 26, lIu;~h". 'n. 1.<><01.;"...... ,bN"
., ",,,,,,,.1 ",IUlOII ro~

·c.... p 2\1,

.,

II"il,iJ... 23.

...... _mol......

l_~jllll_t_

...

r~OTO 1'0,--1,300 r.., f
~_II..m... '"

P."~9 111 -<;.....p 2lII,

, (,2.

(;""'1':16, Uun,II"K 2~.

, ~od of b"j~l;"~_

u....1uoc

'-

To

I'""",

II,

TOIl'" Col,,,.... :lOll

'"

P"'-'IU I _ a ........
~.D Tn-aJ"I~_ 10

.. '-Idooo:

I.OOOlfri r... Ct. G_~ 25. 1IoU1du,. 310

-

~
/

1.001>"", • .", at dtl.... of a ...h<d ..-...... rod

.......,.. In ,'''''

u.....p 26.

1j.1l11d;1I. 31.

......

in _IIh ....., !tam"• .-,h

3.0

"r<d_.

_

of ( ' _

............ -- _

1',"',,0 101.

I

~ I...,

,

''''''' (it (,,,,,,P
,-",,,, -,k.

~

-'

--

G""'p31

".......C.......
,(;--

x"",~_

t _
_.

u

-

.•

.......

.,

_

'an~

.... t

...'~l"

"".,,,. rIr..., d lola>t or>"
h.!<J(

... ---

'"

f'Ioo,

,---

d l _ I l l ,...

I'•• "", Hit _l;..... p 31. II""";"" I. l.ool;,,~ .....,
I>Onh rol"n,,, I"....

.I<H'~

(;_1'31. I _ I.... I

3iG

Ito- d . - ,dl<d _, .• T ....... ~
~i;

_.t _

~-

I'NOro 1>'0 -,\,llllr,....rroraGl. G"""lIS1 " ~

_"",,,,,,'h...

"",,o. "

38"

A••;"I ~io"" Jool<I".....,,1-

I"."t I" '''''''''''lUd.

r"01"OJ~-.l800r<e1I.-GZ. G.-M,ltoDdlnc J
.

rJo,map:l .......,....

..,"".-

I',,,,...) 1U3._G"'''I' 3(1, U"ikl"'l1 S.
~

'"

"-

,s;

~'''!! -..h .,

'"

'00

'"

I'IOOT<> 211-6.100 ,.... I...., Cz..

('fOU"

II

...

PIfOTO r.1.-C.....I' II.

...

..

.........
:a.
TnM-I

"-'0 nP.-t,liOO f

, ... GZ. \;""'l' ~ 1lu_7.
Tn.....l ro ,,,,,,,_ 1001""•• _

·,.roo .... _Gl."e.-.M._I
\ .-I B. _bioi

- . b ...

".

'"

Group,;Q

Aerial ,Ie..' 01 UUlldl"5 2, looklns north ..,....

....ro 2~O._3,OOO I..., from GZ.

ron.t",nlo".

"-0." ~12.-3.000

0""'1'

("""de""", """"

I..., lro", (OZ.
...·i' ... ...-..

(;roup ~I

~1.

T1·p,..1

in"rio, ul

'"

PM"'" ~u

""..'n.......

-'.1iOO

1_ f. . . G1

(;.-p .1,

(·OP,.... _ _

T'l'i<ol

rRO'TO 111

11.000 I"", I""" CZ.

",'Ii.1 ,-~

Iooki"~ ..,,,,1,,,,,1

.e""" "''''' of 0",,,1' ~2.

'"

...

'"

Jap "booo dolt<! 7 ...... 1m.

I'.(ITO ?GG.-I2.llIO f_ rrom CZ G""'p 1>2• . . - .
I, .~onh ,...11 of Stflioo 1 C hl",,'n '" l»' .,_
..."

P , : Jl'l7.-(lroal' n, BIliIdl.. \I

• "f':"'d~~
I: -.....r

_

.....

blow.

WI

i~ b1

v..,. -.- ...

.. '" ""'Idi..

..

lop pbolo <lr.ltd 7 '\!II'. IIloU, 0lII<* baiIduIlI
.-pIo<eIy bur.d .... ,

""

~

bl ItE

OP<!_

r,.."." m,--<><-p >I, IkodoIwo; I, I_no..-

......",pi<ool.............

r .......

---

r.~......w.. >I. ~ ! . . 11

.

,

f"
1''''''''

,Iat... t 7 ""l I~I.",
1'7 In. 1"",,1..

JOj'

""

,,-:,.

"

......

·

F.,,,

....... 1

tI!J

~

~

h.oT<> ?'G-II.600

1

r.... In.

{;Z.

C""'P~.

lIuildonll

G.a.roJ, ..... _""' ....,.

,

..

,

"''''''-0

"'::_-"'''''''~
G'o>UIJ ,U. 1\\I\ld",,, I•.

2lI3
Itt: 10..",10 I...... '0

1_-

.. .. --

U.YJe _ _ 1.1.

,

I " ....
.,on,...·bo<J',·

=

'"
h

p"""" 2'}l

_16,200 ltd lroon CZ.

C""'I' 89

"'~rioJ

\·It,,· '"

~l(,~"bl.hj

n"", $""",