ETD 1123 PENGAJIAN SOSIAL KANAK- KANAK PENDIDIKAN PRASEKOLAH TUGASAN KUMPULAN (K13 G2

)
TAJUK : HURAIAN KONSEP MENGENAI 2 TAHAP PENTING BAGI KANAK-KANAK 3-5 TAHUN & 6-11 TAHUN BERDASARKAN TEORI ERIK ERIKSON SERTA CARA- CARA GURU MEMUPUK ASPEK POSITIF DAN NEGATIF TAHAP –TAHAP PERKEMBANGAN TERSEBUT

3.1 Definisi 1. TAHAP 4 (Industry vs Inferiority) (Tekun vs Rasa Rendah Diri) .2 Hasil Kajian 7. Cara Guru Memupuk Aspek Negatif 6.1 Definisi aspek negatif 5.1 Kajian Lalu 1. TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON 2.0 Definisi 1.1 Definisi aspek positif 4. Cara Guru Memupuk Aspek Positif 5. Rumusan Teori Erik Erikson 6. TAHAP 3 (Initiative vs Guilt) (Inisiatif vs Rasa Bersalah) 2. Penghargaan 1.

awal dewasa dan tua terdapat konflik sosial yang akan diatasi untuk perkembangan seterusnya. zaman bermain. remaja. • 1.0 PENGENALAN • 1. Teori ini menggabungkan 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan individu iaitu faktor kendiri .1. sekolah. emosi dan sosial kanak . kanak-kanak. Pada setiap peringkat bayi. • 1. Erikson percaya bahawa setiap tahap mempunyai konflik tertentu yang perlu diatasi.3 Hasil Kajian Setiap individu merupakan individu yang dinamik dan bukan statik kerana mempunyai identiti tersendiri.kanak.2 Kajian lalu Erik Erikson berpendapat bahawa kehidupan manusia adalah melalui 8 tahap psikososial yang berkembang dari tahap ke tahap seterusnya dengan mempunyai ciri ciri berlawanan di tahap-tahap tertentu.1 Definisi Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erik Erikson. .

2. Erikson berpendapat konflik-konflik berpusat pada perkembangan kualiti psikologi atau kegagalan untuk mengembangkan kualiti hidup .0 TEORI PERKEMBANGAN PSIKOSOSIAL ERIK ERIKSON • 2.1 Definisi Erik Erikson menguraikan manusia dari sudut perkembangannya sejak dari masa 0 tahun hingga usia lanjut. .

Ini akan mencetuskan masalah seperti suka bersendirian.TAHAP PENTING BAGI KANAK.Kritikan negatif. Pada tahap ini. . rasa bersalah dalam diri kanak-kanak dan tidak bermotivasi untuk meluaskan potensi dan bakat mereka.KANAK 3.0 TAHAP 3 (Initiative vs Guilt) (Inisiatif vs Rasa Bersalah) • Terjadi pada usia 3-5 tahun.5 TAHUN DAN 6-11 TAHUN DUA 3. perkembangan kognitif kanak-kanak telah mula hukuman dan dendaan menyebabkan timbul meningkat. tidak bersemangat dan takut untuk mencuba.

kanak kanak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keupayaan dan kemampuan mereka. . Kanak-kanak pada tahap ini berminat kepada aktiviti jika bersesuaian dengan potensi dan kecenderungan mereka. Guru/ibu bapa berperanan Jika kritikan. kemarahan dan hukuman diberi tanpa penghargaan terhadap hasil kerja yang ditunjukkan. akan mengakibatkan timbul rasa rendah diri dan kurang yakin kepada kemampuan yang mereka miliki. membentuk dan membimbing kanak-kanak secara positif.4.0 TAHAP 4 (Industry vs Inferiority) (Tekun vs Rasa Rendah Diri) • Terjadi pada usia 6-11 tahun. Melalui interaksi sosial .

1 Definisi aspek positif Melihat personaliti. dan pada murid yg kurang berkebolehan melakukan tugasan.0 Cara Guru Memupuk Aspek Positif 5. kebolehan. 5. bimbing mereka agar menjadi lebih berusaha untuk pertingkatkan usaha mereka.2 Seorang guru perlu menerapkan nilai menghargai akan usaha dan hasil kerja setiap anak muridnya. Percaya dalam diri bahawa mereka tidak dilahirkan untuk mengalami kegagalan. .5. kekurangan seseorang asecara positif. Mereka mempunyai potensi untuk menjadi seorang yg berjaya. Beri galakan dan dorongan apabila melihat hasil usaha mereka.

.1 Definisi aspek negatif Melihat kekurangan yg dimiliki oleh seseorang dan menegur akan kesalahan atau mendendanya dengan tujuan untuk memberi peringatan yg kekal kepada individu.6.0 Cara Guru Memupuk Aspek Negatif 6. Pembentukan peribadi yg lebih baik. juga kemampuannya dalam mengendalikan tugasan yg diberi boleh dibantu dgn memberi peringatan. 6.2 Seorang guru perlu bijak dalam mengendalikan muridmuridnya. dan memberi kesan atas mereka lebih peka utk melaksanakan yg terbaik untuk setiap tugasan yg diberi pada mereka.

0 Rumusan Teori Erik Erikson penting kerana ia menghasilkan satu panduan atau kayu pengukur yang boleh digunakan untuk menilai pengajaran dan amalan pemeliharaan kanak-kanak dari segi keupayaan untuk memupuk dan meningkatkan perkembangan yang sihat dari segi emosi dan kognitif mereka .7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful